Skip to main content

Unilabs startar projekt för att öka deltagandet i mammografi

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2012 12:12 CEST

Var 9:e kvinna i Sverige drabbas av bröstcancer. Detta gör bröstcancer till den vanligaste cancerformen hos kvinnor. Genom att gå på mammografi när kvinnan blir inbjuden kan vi vid en mammografiundersökning se det hon inte känner.  Idag bjuder Unilabs in över 400 000 kvinnor per år i Sverige till mammografiscreening vilket gör Unilabs till den största privata aktören på marknaden.

I storstäderna deltar endast cirka 70-75 % av de kvinnor som inbjuds till hälsokontroll med mammografi medan deltagandet är cirka 80 – 85 % utanför storstäderna. I socioekonomiskt utsatta områden deltar bara omkring 50-60 % i mammografi-screeningen. Målet enligt Socialdepartementet och SKL är att minst 80 % av alla kvinnor i åldersgruppen 40-74 år ska komma till undersökning när de blir inbjudna.

 Pink Size for Life

För att kunna påvisa vikten av att gå på regelbunden mammografi har Unilabs tagit fram illustrationen Pink Size for Life (se bifogad bild).  Illustrationen visar den genomsnittliga storlek en förändring/tumör vanligtvis har när den hittas vid olika stadier. Storleken kan dock variera beroende på hur mycket vävnad kvinnan har i brösten och var i bröstet förändringen/tumören finns.

  1. När du själv undersöker dina bröst
  2. När en läkare undersöker dina bröst
  3. När du kommer på din första mammografi
  4. När du går på regelbunden mammografi.*

 *Vid regelbundet återkommande hälsokontroll finns dina tidigare röntgenbilder att jämföra med vilket gör det lättare att upptäcka nya förändringar.

”Vi har ett ansvar att följa de rekommendationer som Socialdepartementet och SKL nu går ut med och därför startar vi nu detta projekt. Vi kommer att fokusera på flera målgrupper som vi av erfarenhet och statistikuppföljning vet i lägre grad kommer till sin mammografi. Det är yngre kvinnor i åldersgruppen 40-45 år och kvinnor från mer socialt utsatta områden säger Karin Leifland, medicinsk chef för Mammografi och Radiologi”

Det tryckta kampanjmaterialet översätts på fem språk; engelska, SKB (serbiska/kroatiska/bosniska), somaliska, arabiska samt farsi. Information på webben kommer att finnas i ytterligare fler språk. I första steget kommer kampanjen att märkas i storstäderna.  

Unilabs AB är ett privatägt företag som på uppdrag av landsting och regioner hälsokontroller med mammografi/screening. Vi erbjuder alla kvinnor mellan 40-74 år att genomgå screening med 18-24 månaders intervall beroende på vilket landsting du tillhör. Mellan hälsokontrollerna bör du själv undersöka dina bröst efter synliga eller kännbara förändringar.

 För mer information:

Karin Leifland, MD Ph D, Chef Mammografi Sverige och Medicinsk Chef Radiologi Sverige.
Telefon: 0705-28 85 85

 

Läs mer om Unilabs www.unilabs.se

 

 

Unilabs är ett ledande diagnostiskt företag för tjänster inom laboratoriemedicin och radiologi. Vi är 3 600 medarbetare och driver mer än 90 laboratorier och 30 radiologienheter i  Danmark, Finland, Frankrike, Italien, Norge, Portugal, Ryssland, Schweiz, Spanien, Sverige och Storbritannien. Våra kunder är privata och offentliga hälso- och sjukvårdsenheter såsom sjukhus, vårdcentraler, läkare, hälsovårdsföretag, försäkringsbolag och läkemedelsföretag. Vi erbjuder laboratoriemedicinska analyser och tjänster inom klinisk kemi, klinisk mikrobiologi, klinisk patologi och cytologi, transfusionsmedicin och kliniska prövningar. Våra radiologienheter erbjuder tjänster inom konventionell röntgen, mammografi, MR, DT, ultraljud, genomlysning, osteoporos, nuklearmedicin och teleradiologi.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.