Scmgpp5gs5ezus7cq1ld

Nu förbereds nästa fas i rivningen av Barsebäcksverket

Nyheter   •   Jan 12, 2017 14:43 CET

Förra året invigdes det mellanlager på Barsebäcksverket som ska förvara reaktorernas interndelar i väntan på att slutförvaret (SFR) i Forsmark är färdigbyggt. Nu fortsätter planeringen med att riva själva byggnaderna. Till att börja med måste en rad tillstånd sökas för olika delar av rivningsprocessen. Ansökningarna ska under de kommande åren skickas till berörda myndigheter.

F49dlpnpgijzaf1hiosz

SWECO-rapport om kärnkraftens bidrag till nätstabilitet och elkvalitet

Nyheter   •   Sep 14, 2016 12:01 CEST

Det är inte bara effektbalansen, det vill säga tillgången till el varje given sekund, som hotas vid en snabbavveckling av svensk kärnkraft. Ett annat problem är att kärnkraftens bidrag till stabiliteten i elnätet skulle gå förlorad, vilket i värsta fall kan leda till systemkollaps. Det visar en rapport som konsultföretaget SWECO tagit fram åt Uniper Sverige.

Gr4iqgauzjq5ukuyrehu

Samhällets digitalisering kräver hög elkvalitet

Nyheter   •   Sep 14, 2016 10:42 CEST

Samhället digitaliseras, industrins behov av elkvalitet ökar, tjänstesektorn växer och allt fler utländska tjänsteföretag etablerar sig i landet. En av de viktigaste framgångsfaktorerna i Sverige är tillgången till stabil och konkurrenskraftig elförsörjning . Kl 13 idag kommer Uniper Sveriges VD Johan Svenningsson att hålla ett anförande på Energy Summit om skillnaden på el och el.

Wotkxhw4494nuf1bvyxn

Karlshamnsverket får förnyat förtroende i Effektreserven

Pressmeddelanden   •   Feb 16, 2017 10:51 CET

Karlshamnsverket får förnyat förtroende i effektreserven. Det står klart sedan systemoperatören Svenska kraftnät nu offentliggjort resultatet av upphandlingen av effektreserven för perioden 2017-2021. Uniper fortsätter därmed att bidra till stabiliteten i det svenska elsystemet.

Qjoysjozsozokyahmpls

Tre nominerade Kraftkvinnor från Uniper

Nyheter   •   Okt 25, 2016 10:48 CEST

Kraftkvinnorna är ett nätverk som bildades våren 2015 med syfte att synliggöra och lyfta kompetenta kvinnor i energibranschen. Som ett led i detta instiftades priset Årets Kraftkvinna. Imorgon koras årets Kraftkvinna och Uniper Sverige har tre nominerade - Lina Palm, Åsa Carlson och Tina Helin

Cxufhe8hyqccytprpmc1

Systemtjänster lika viktiga som levererade kilowattimmar

Nyheter   •   Okt 24, 2016 12:19 CEST

En fråga som kommer allt mer i fokus inom energibranschen är vilken marknadsdesign som den svenska elmarknaden ska ha i framtiden. Frågan har fått ökad aktualitet sedan det politiskt beslutade elcertifikat-systemet för att stimulera vindkraftsutbyggnad, lett till elöverskott på marknaden och där låga elpriser gjort alla energislag olönsamma och att fyra kärnkraftsreaktorer fått stängas i förtid.

W3vijmn9enm780vmone3

Alla är vinnare på fortsatt drift av kärnkraft

Blogginlägg   •   Okt 11, 2016 14:47 CEST

Villaägarna, Hyresgästföreningen och 100 % Förnybart, har i olika debattartiklar uttryckt resignation över regeringens energiskatteväxling. När de pekar ut sina medlemmar och intressenter som offer för de stora energijättarna, bygger det på en bristfällig och reflexmässig analys. I själva verket är alla vinnare på att kärnkraften kan producera el även efter 2020.

Hij8qw6f42r7hidh9g4p

Rivningen av Barsebäcksverket går in i skarpt läge

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2016 11:15 CEST

Nu står det klart. Lagret som tillfälligt ska förvara reaktordelarna från kärnkraftverket i Barsebäck, och som gör själva rivningen både säkrare och effektivare. Det tillfälliga lagret utgör en viktig milstolpe för hela rivningsprojektet, och därför arrangerar vi ett informationsmöte och en unik visning i samband med att byggnaden invigs.

T0cpbt0gjtn75sy2krt2

Almedalen börjar med trendspaning om framtidens energimarknad

Pressmeddelanden   •   Jun 03, 2016 15:21 CEST

Energimarknaden är under kraftig förändring. Samhället och industrin har ett ökat behov av leveranssäker, konkurrenskraftig och fossilfri el. Ändå finns det en osäkerhet kring framtidens elförsörjning. Uniper är en global energikoncern vars verksamhet bygger på E.ONs tidigare storskaliga elproduktion. Vi finns på plats redan under Almedalens första dag med trendspaningar du inte får missa.

Fgzgyuhoyepryzqjuewx

Överväldigande majoritet av svenskarna vill ha kvar kärnkraften livstiden ut

Nyheter   •   Apr 27, 2016 10:42 CEST

Enligt SOM-Institutets senaste opinionsundersökning om svenskarnas syn på kärnkraften, vill 38 procent av svenskarna att befintliga reaktorer ska drivas under hela sin planerade livstid. Endast 12 procent vill se en omedelbar avveckling. En tydlig signal till Energikommissionen som inom kort förväntas ge besked om effektskatten och därmed kärnkraftens framtid.

Kontaktpersoner 7 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Press Manager
 • Uniper i Sverige
 • ijtohwcwdvrbjornit.lmghlarsson@uniper.szenceudergy
 • +46 706 373277

 • Presskontakt
 • Senior Vice President Communication & IR, Political & Regulatory Affairs
 • xpropoger.stysrandahsgrxjvl@unipgsuierxzhrcsoxia.energy
 • +46 725 161916

 • Presskontakt
 • Communication Manager
 • Sydkraft Hydropower
 • jonas.clohrqandrenuz@unipeyvjpr.enhkpgerrxgy
 • +46 705 19 67 40

 • Presskontakt
 • Communication Manager
 • Sydkraft Thermal Power
 • henwlegdhcsgotbynamvyf.waubert@unipeqkr.enerdrovtfllxzgy
 • +46 706 55 57 96

Om Uniper

Uniper – pålitlig och stabil elproduktion för energibehovet i Sverige.

Uniper är en global energikoncern och ett globalt varumärke. Svenska bolag inom Uniper är huvudsakligen registrerade med Sydkraft som del av firmanamnet. Vår verksamhet grundar sig på E.ONs tidigare storskaliga elproduktion. Därmed vilar Uniper på stolta anor och gedigen energiexpertis. I Sverige är vi en stor elproducent för svensk basindustri, med produktionsanläggningar runt om i landet för klimateffektiv vattenkraft och kärnkraft samt naturgaseldad kraftvärme och reservkraft.

This website may contain forward-looking statements and data based on current assumptions and forecasts made by E.ON or Uniper and other information currently available to E.ON or Uniper. Various known and unknown risks, uncertainties and other factors could lead to material differences between the actual future results, financial situation, development or performance of the company and the estimates given here. E.ON and Uniper do not intend, and do not assume any liability whatsoever, to update these forward-looking statements and data or to conform them to future events or developments.

Adress

 • Uniper
 • Hans Michelsensgatan 2
 • 211 20 Malmö
 • Sverige