Skip to main content

Taggar

Norwegian Logistics väljer Primelog baserat på tuffa kriterier

Norwegian Logistics väljer Primelog baserat på tuffa kriterier

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2017 12:04 CEST

Norwegian Logistics hjälper företag att optimera sina frakt- och logistiklösningar, både vad gäller hanteringen av transportkontrakt och genom att införa den bästa och mest kostnadseffektiva lösningen. Norwegian Logistics bestämde sig för att investera i Primelog TMS efter en noggrann genomgång av TMS-marknaden i syfte att få bättre insikt och kontroll.

Nowaste investerar i ny, fullskalig Primelog TMS-lösning

Nowaste investerar i ny, fullskalig Primelog TMS-lösning

Pressmeddelanden   •   Maj 17, 2017 10:56 CEST

Logistikföretaget Nowaste, med bas i Helsingborg, har beslutat att införa hela Primelog TMS-lösningen i sin verksamhet. Efter ett genomfört koncepttest var det tydligt att Primelog var den enda TMS-lösning som kunde erbjuda alla de funktioner som verksamheten krävde – från transportplanering och övervakning till hantering av fraktfakturor.

Pagero finalises rights issue of 100 MSEK from Summa Equity to further fuel growth and internationalisation

Pagero finalises rights issue of 100 MSEK from Summa Equity to further fuel growth and internationalisation

Pressmeddelanden   •   Maj 03, 2017 11:41 CEST

Pagero Group partners with Nordic private equity firm Summa Equity with 4,5 TMSEK in their first fund. The investment results in a rights issue of 100 MSEK and Pagero Group will use the capital infusion to further finance the ongoing expansion in Europe and North America.

Sandvik Materials Technology investerar i fler Primelog TMS-moduler

Sandvik Materials Technology investerar i fler Primelog TMS-moduler

Pressmeddelanden   •   Mar 29, 2017 12:35 CEST

Sandvik Materials Technology har beslutat att utöka den befintliga Primelog TMS-plattformen och investera i Primelogs moduler för Freight Spend Management. Satsningen innebär att flera äldre system ersätts och att affärsområdet får en stabil lösning för analys av fraktutgifterna. Detta kommer att leda till en bättre kostnadsstyrning hos Sandvik Materials Technology tack vare en effektivare process

Cramo chooses TMS solution from Primelog

Cramo chooses TMS solution from Primelog

Pressmeddelanden   •   Dec 22, 2016 11:16 CET

The international equipment rental company Cramo recently entered an agreement with Primelog Software AB that aims to streamline transport, obtain better cost controls and increase supply security.

Pagero förvärvar Primelog för att förbättra våra tjänster för automatiserad kontroll över utgifter

Pagero förvärvar Primelog för att förbättra våra tjänster för automatiserad kontroll över utgifter

Pressmeddelanden   •   Dec 15, 2016 12:09 CET

Primelog är en ledande leverantör av programvara för globala logistiklösningar - Primelog hjälper företag med global verksamhet att få översikt och kontroll över logistikflöden, både ekonomiskt och fysiskt. Fokus ligger på att automatisera processerna för transportplanering, genomförande och inköpsanalys baserad på korrekt realtidsdata.

Primelog och MobiOne ingår partnerskap

Primelog och MobiOne ingår partnerskap

Pressmeddelanden   •   Aug 30, 2016 12:02 CEST

MobiOne och Primelog har ingått partnerskap och erbjuder tillsammans en integrerad helhetslösning för transportstyrning till marknaden. Genom partnerskapet kommer de gemensamma kunderna få möjlighet till online-information såsom order- och uppdragsstatus, spårbarhet, bränsleförbrukning, navigering och körstil som ger positiva miljöeffekter, säkrare transporter och lägre kostnader som kan...

Pagero och Primelog i strategiskt samarbete

Pagero och Primelog i strategiskt samarbete

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2016 08:00 CEST

Primelog är en ledande leverantör av mjukvara för globala logistiklösningar – Primelog TMS, en egenutvecklad och standardiserad lösning för företag med komplexa logistikflöden. Primelog hjälper företag världen över att få överblick och kontroll över logistikflödet, både finansiellt och fysiskt. Nu har Pagero och Primelog ingått ett strategiskt samarbete som gör att våra gemensamma kunder får...

Primelog och TenderEasy ingår partnerskap

Primelog och TenderEasy ingår partnerskap

Pressmeddelanden   •   Maj 18, 2016 10:40 CEST

TenderEasy och Primelog har ingått ett partnerskap med målsättning att erbjuda en helintegrerad transportlösning till marknaden. Partnerskapet ger möjlighet att återförsälja varandras produkter. Primelog TMS och TenderEasy ger kunderna unika möjligheter att få stöd för processen från fraktupphandling till korrekt betalda transportfakturor.

Primelog launches Green Performance

Primelog launches Green Performance

Pressmeddelanden   •   Jun 08, 2015 20:45 CEST

New solution provides deeper insights in companies’ climate effects related to logistics. Primelog is now launching a new module for Primelog TMS, a standardized solution developed by the firm to manage complex logistics flows. The new module provides companies with better prerequisites to analyze, report and eventually reduce their carbon footprint throughout the supply chain.

Primelog lanserar Green Performance

Primelog lanserar Green Performance

Pressmeddelanden   •   Maj 20, 2015 13:57 CEST

Primelog lanserar nu en ny modul till Primelog TMS, företagets egenutvecklade och standardiserade lösning för styrning av komplexa logistikflöden. Den nya modulen heter Primelog Green Performance och ger företag bättre förutsättningar att analysera, rapportera och, i förlängningen, minska sin klimatpåverkan genom hela logistikkedjan.

Lantmännen Cerealia får kontroll med Primelog

Lantmännen Cerealia får kontroll med Primelog

Pressmeddelanden   •   Aug 28, 2014 11:55 CEST

Lantmännen Cerealia har valt Primelog som partner för att effektivisera sina processer och få bättre kontroll över logistikflöden och kostnader. Med lösningen från Primelog får Lantmännen Cerealia stöd för ruttplanering, transportbokning, statusuppföljning, självfakturering och fakturakontroll.

Lantmännen Cerealia gains control with Primelog

Lantmännen Cerealia gains control with Primelog

Pressmeddelanden   •   Aug 28, 2014 11:52 CEST

Lantmännen Cerealia has chosen Primelog as its partner in order to make processes more efficient and to gain better control of logistic flows and costs. With the solution from Primelog, Lantmännen Cerealia gets support for route planning, transport booking, status follow-ups, self-billing and invoice control.

Sandvik continues to roll out primelog globally - for control and efficient logistics processes on a global level

Sandvik continues to roll out primelog globally - for control and efficient logistics processes on a global level

Pressmeddelanden   •   Apr 16, 2014 13:59 CEST

Primelog and Sandvik Mining began a partnership in 2006 in which the purpose was to establish a global control tower to manage and follow up on Sandvik’s global flow. Primelog is used to make Sandvik’s total flow visible. The system is used to plan, book and consolidate freight loads. In addition, invoice control is used to reconcile invoices against contracts and orders.

Primelog following Getinge across the Atlantic - a further step to controls in more markets

Primelog following Getinge across the Atlantic - a further step to controls in more markets

Pressmeddelanden   •   Apr 16, 2014 13:52 CEST

Getinge chose Primelog as its partner in 2012 in order to increase control and transparency of the flow of goods, information and financing. After implementing Primelog’s control tower solution for the European market, Getinge is now taking Primelog across the Atlantic for a rollout in the North American market.

Sandvik fortsätter rulla ut Primelog globalt

Sandvik fortsätter rulla ut Primelog globalt

Pressmeddelanden   •   Apr 09, 2014 07:45 CEST

Sandvik fortsätter rulla ut Primelog globalt - för kontroll och effektiva logistikprocesser på global nivå. ”Den senaste världsdelen att nås av Primelog är Australien, som är en viktig marknad för Sandvik. Primelog är ett viktigt verktyg för att hålla en hög servicenivå till våra kunder. Idag finns Primelog etablerat på våra siter Brisbane, Perth och Hetherbrae".

Primelog följer Getinge över Atlanten

Primelog följer Getinge över Atlanten

Pressmeddelanden   •   Feb 26, 2014 10:58 CET

Ett nästa steg för kontroll på flera marknader - Getinge valde Primelog som partner 2012 för att öka kontrollen och visibiliteten över varu-, informations- och finansiella flöden. Efter att ha implementerat Primelogs kontrolltornslösning för den europeiska marknaden, tar nu Getinge med Primelog över Atlanten för utrullning på den nordamerikanska marknaden.

UnitedLog Group fullföljer strategi; renodlar och fokuserar på mjukvaruverksamheten Primelog

Pressmeddelanden   •   Feb 28, 2013 10:00 CET

Som ett led i UnitedLogs strategi att fokusera på verksamheten kring mjukvaran har UnitedLog Group beslutat att knoppa av sin mjukvarudel och bilda ett eget bolag, Primelog Software AB, samtidigt avyttras 4PL verksamheten till samarbetspartnern Logent.

UnitedLog Group pursues strategy; streamlines and focuses on software operations Primelog

Pressmeddelanden   •   Feb 28, 2013 09:54 CET

UnitedLog Group has decided to spin-off its software division and form a new company; Primelog Software AB, as a consequence of the company’s strategy to focus on its software business. At the same time the Group announces the divestment of its 4PL division to the company Logent, a cooperation partner in the logistics industry.

Logent förvärvar UnitedLog 4PL Services

Logent förvärvar UnitedLog 4PL Services

Pressmeddelanden   •   Feb 18, 2013 08:43 CET

Förvärvet innebär ett övertagande av UnitedLogs affärsområde 4PL Services, rätten till varumärket UnitedLog samt rätten att använda IT-stödet Primelog. Affärsområdet erbjuder främst tjänster inom transportanalys, transportplanering, fraktupphandling, transportadministration och tullhantering. Verksamheten kommer att ingå i Logents affärsområde Consulting och behåller namnet UnitedLog.