Media no image

Färre sökande till höstens högskoleutbildningar

Pressmeddelanden   •   Apr 19, 2017 15:17 CEST

– Trenden med minskat söktryck fortsätter, säger Susanne Wadsborn Taube, avdel­ningschef på UHR. Nedgången i antalet anmälningar beror främst på två saker: Dels leder den goda konjunkturen till att många väljer jobb framför studier på högskolenivå, dels är de aktuella ungdomskullarna mindre nu jämfört med för några år sedan.

Sju universitet och högskolor får fler sökande totalt hösten 2017

Universitet/högskola

Anmälningar
ht 2017

Anmälningar
ht 2016

Ökning i procent

Konstfack

664

394

69 %

Karlstads universitet

35 401

34 034

4 %

Umeå universitet

72 353

69 736

4 %

Högskolan Kristianstad

40 924

39 544

3 %

Sophiahemmet Högskola

3 928

3 825

3 %

Linnéuniversitetet

59 439

58 746

1 %

Stockholms universitet

76 771

76 049

1 %

Nio universitet och högskolor får fler förstahandssökande hösten 2017

Universitet/högskola

Anmälningar
ht 2017

Anmälningar
ht 2016

Ökning i procent

Konstfack

334

181

85 %

Sophiahemmet Högskola

882

775

14 %

Försvarshögskolan Stockholm

1 327

1 234

8 %

Umeå universitet

28 061

26 771

5 %

Högskolan Kristianstad

10 882

10 407

5 %

Linnéuniversitetet

20 928

20 536

2 %

Stockholms universitet

37 915

37 212

2 %

Karlstads universitet

12 994

12 860

1 %

Sveriges Lantbruksuniversitet

6 532

6 482

1 %

UHR fortsätter nu att granska de anmälningar som har kommit in, vilket bland annat innebär registrering och bedömning av meriter. UHR slutför granskningen tillsammans med lärosätena i april-juni och den 10 juli får de sökande sina antagningsbesked.

Onsdag den 26 april kommer UHR att gå ut med en djupare analys av samma anmälningsstatistik – Statistik i samband med sista anmälningsdag ht 2017.

Kontakt 

Avdelningschef
Susanne Wadsborn Taube
010-470 06 94

Pressfunktionen
010-470 06 91
press(at)uhr.se

Universitets- och högskolerådet, UHR, är en statlig myndighet med ett brett uppdrag inom utbildningsområdet. Vi finns i Stockholm och i Visby.

När Antagning.se stängde anmälan den 18 april kunde Universitets- och högskolerådet (UHR) räkna in 367 515 anmälningar till höstens program och kurser på universitet och högskolor. En minskning med drygt två procent jämfört med de 376 138 anmälningar som UHR tog emot vårterminen 2016.

Läs vidare »
Media no image

Tidig vägledning ger fler högskolestuderande

Pressmeddelanden   •   Apr 12, 2017 15:32 CEST

Den 18 april stänger Universitets- och högskolerådet (UHR) anmälan till höstens högskoleutbildningar på Antagning.se. Hur många som anmäler sig står klart dagen efter. Men redan nu vet UHR att alltför många väljer bort högskolestudier – en stor del ser inte ens fortsatta studier som ett möjligt alternativ för framtiden.

UHR har regeringens uppdrag att främja högskolestudier och se till att alla som vill och kan klara av högskolestudier ska kunna göra ett välinformerat val. Men social bakgrund och kön påverkar val av utbildning. Alltför många väljer bort högskoleutbildning, särskilt de som kommer från studieovana hem.

– Om vi ska kunna bredda rekryteringen till högskolan måste vägledningen nå alla redan på grundskolan, säger Ulf Melin, generaldirektör vid UHR.

UHR har i rapporten Utbildning går i arv undersökt svenska folkets inställning till högre utbildning. Rapporten visar bland annat att dagens vägledning på grund- och gymnasieskolor är otillräcklig och når elever från studieovana hem i lägre utsträckning. De elever med föräldrar som har högskoleutbildning får sannolikt denna information hemifrån istället.

För att bredda rekryteringen till högskolan rekommenderar UHR tre åtgärder:

 1. Vägledningen måste börja tidigt i grundskolan och fortsätta i gymnasieskolan.
 2. Vägledningen bör vara obligatorisk så att den inte väljs bort.
 3. Vägledningen bör förstärkas på de orter där det är mer ovanligt att ungdomar går vidare till högskolestudier.

Sverige behöver nu ett nationellt grepp kring studievägledningen för att säkra den framtida kompetensförsörjningen. Skolverket anger hur vägledningen bäst går till, men kommunerna har inga egentliga incitament att följa dessa råd.

– Regeringen bör se till att följa upp så att studie- och yrkesvägledningen når målen i både grundskola och gymnasium, säger Ulf Melin.

Kontakt

Avdelningschef
Tuula Kuosmanen
010-470 06 29

Utredare
Carina Hellgren
010-470 03 05

Pressfunktionen
010-470 06 91
press(at)uhr.se

Universitets- och högskolerådet, UHR, är en statlig myndighet med ett brett uppdrag inom utbildningsområdet. Vi finns i Stockholm och i Visby.

Den 18 april stänger Universitets- och högskolerådet (UHR) anmälan till höstens högskoleutbildningar på Antagning.se. Hur många som anmäler sig står klart dagen efter. Men redan nu vet UHR att alltför många väljer bort högskolestudier – en stor del ser inte ens fortsatta studier som ett möjligt alternativ för framtiden.

Läs vidare »
Media no image

Frågorna från högskoleprovet publicerade

Pressmeddelanden   •   Apr 03, 2017 12:27 CEST

Frågorna från vårens högskoleprov finns nu publicerade på Studera.nu.

Läs mer under Frågor för högskoleprovet den 1 april på Studera.nu.

Universitets- och högskolerådet, UHR, är en statlig myndighet med ett brett uppdrag inom utbildningsområdet. Vi finns i Stockholm och i Visby.

Frågorna från vårens högskoleprov finns nu publicerade på Studera.nu.

Läs vidare »
Media no image

Högskoleprovet genomfört på 120 orter i Sverige

Pressmeddelanden   •   Apr 01, 2017 17:22 CEST

Klockan 16.20 i dag avslutades vårens högskoleprov utan några större rapporterade incidenter. Universitets- och högskolerådet (UHR) kommer att publicera frågorna på måndag 3 april och facit på onsdag 5 april på Studera.nu.

Hur många av de nära 77 000 anmälda som verkligen skrev provet står klart den 2 maj när normeringstabellerna publiceras. Bortfallet brukar vara tio procent så prognosen är att cirka 70 000 skrev provet under lördagen.

– De ansvariga universiteten och högskolorna har genomfört högskoleprovet i dag på ett mycket bra sätt, säger Universitets- och högskolerådets generaldirektör Ulf Melin. Vi har ännu inte fått någon information om iakttagelser eller händelser under provet som skulle kunna leda till beslut om avstängningar eller polisanmälan.

– I slutet av nästa vecka börjar genomgången av provdeltagarnas svar och eventuella tjänste­anteckningar från provledarna om misstänkt fusk eller andra avvikelser, säger Tuula Kuosmanen, avdelningschef vid UHR. Den 8 maj kommer UHR att fatta beslut om de slutliga prov­resultaten och om eventuella åtgärder mot misstänkta provfuskare.

I höstas blev 51 provdeltagare utan resultat på högskoleprovet efter misstanke om fusk. Samtliga 51 fick två års avstängning från högskoleprovet och blev polisanmälda.

Högskoleprovet arrangeras av 21 universitet och högskolor på 120 orter i Sverige. Alla provanordnare har fått färre anmälningar i vår. Totalt minskade anmälningarna med nära 13 procent (från 87 841 våren 2016 till 76 707 våren 2017). Nedgången beror framför allt på två faktorer: dels är ungdomskullarna mindre nu jämfört med tidigare, dels råder det högkon­junk­­­tur i Sverige och då brukar fler välja att jobba direkt efter gymnasiet i stället för att läsa vidare.  

Kontakt

Pressfunktionen
010-470 06 91
press(at)uhr.se

Universitets- och högskolerådet, UHR, är en statlig myndighet med ett brett uppdrag inom utbildningsområdet. Vi finns i Stockholm och i Visby.

Klockan 16.20 i dag avslutades vårens högskoleprov utan några större rapporterade incidenter. Universitets- och högskolerådet (UHR) kommer att publicera frågorna på måndag 3 april och facit på onsdag 5 april på Studera.nu.

Läs vidare »
Media no image

Högskoleprovet skrivs på lördag – 76 000 anmälda

Pressmeddelanden   •   Mar 27, 2017 11:43 CEST

Den 1 april klockan 08.10 går startskottet för vårens högskoleprov på 120 orter i Sverige. Totalt har 76 707 personer anmält sig – tretton procent färre än våren 2016. UHR:s statistik visar att 77 procent av de anmälda är 24 år eller yngre.

– Att färre anmäler sig till högskoleprovet är inte förvånande, säger Universitets- och högskolerådets generaldirektör Ulf Melin. Vi vet att ungdomskullarna nu är mindre jämfört med tidigare och att goda kon­junk­­­turer brukar få fler att välja jobb före högskolestudier direkt efter gymnasiet.    

Högskoleprovet arrangeras av 21 universitet och högskolor på 120 orter i Sverige. Alla provanordnare har fått färre anmälningar i vår: Blekinge Tekniska Högskola tappar flest anmälningar (-22 procent) medan provorterna i utlandet backar minst (-3 procent).

De som skriver högskoleprovet konkurrerar i ytterligare en urvalsgrupp till antagningen och provresultatet är giltigt i fem år. Därmed ökar chansen att komma in på utbildningar där ett urval måste göras. Oavsett resultat kan högskoleprovet aldrig minska möjligheterna för den enskilde studenten.

 • UHR publicerar provfrågorna på Studera.nu måndag 3 april (under dagen).
 • Facit läggs ut på Studera.nu onsdag 5 april.
 • Normeringstabellerna är klara tisdag 2 maj.
 • Provdeltagarna kan ta del av sina provresultat måndag 8 maj.
 • Se mer under Allt om högskoleprovet på Studera.nu.

Kontakt

Kommunikatör
Eva Holmestig
073-086 95 32

Pressansvarig
Åke Lernefalk
010-470 06 91
press(at)uhr.se

Universitets- och högskolerådet, UHR, är en statlig myndighet med ett brett uppdrag inom utbildningsområdet. Vi finns i Stockholm och i Visby.

Den 1 april klockan 08.10 går startskottet för vårens högskoleprov på 120 orter i Sverige. Totalt har 76 707 personer anmält sig – tretton procent färre än våren 2016. UHR:s statistik visar att 77 procent av de anmälda är 24 år eller yngre.

Läs vidare »
Media no image

Tipsa via Twitter Tipsa via Facebook Tipsa via LinkedIn Tipsa via epost Facebook stoppar sidor som uppmuntrar till fusk med högskoleprovet

Pressmeddelanden   •   Mar 02, 2017 11:36 CET

UHR uppmanade i måndags Facebook att i första hand ta bort sidor som uppmuntrar till fusk på högskoleprovet, i andra hand att starta en dialog med UHR i frågan. Facebook meddelar idag att de har tagit ned sidorna HP-ängeln och HP-hjälpen då de strider mot gällande communityregler.

Universitets- och högskolerådet (UHR) uppmanar Facebook i Norden i ett brev den 27 februari att stoppa de Facebook-sidor som öppet marknadsför tjänster för fusk på högskoleprovet. Sedan i höstas är det inte bara provfuskare som riskerar rättsliga påföljder – vid genomfört fusk på högskoleprov kan även den som gjort fuskandet möjligt straffas.

– Det är straffbart att fuska på högskoleprovet – och det är faktiskt ett brott att hjälpa andra att fuska, säger generaldirektör Ulf Melin. En del aktörer på Facebook tycks tro att de riskfritt kan erbjuda avancerad fuskhjälp för dyra pengar inför högskoleprovet. Men regeringens och UHR:s regelskärpningar sommaren 2016 gör att även den som arrangerar fusk på högskoleprovet kan dömas om fusket genomförs. Brottsrubriceringen är ”anstiftan eller medhjälp till osann försäkran” (23 kap. 4 § Brottsbalken).

UHR har sedan en vecka tillbaka försökt få kontakt med ansvariga på Facebook i Norden för att diskutera åtgärder mot två aktörer som öppet erbjuder olagliga tjänster på Facebook: HP-Ängeln och HP-hjälpen. I dag sänder UHR en skrivelse till Facebook i Nordens juridiska ombud och ber Facebook agera omgående mot marknadsföringen på dessa sidor.

– Fusket måste stoppas. Resultat på högskoleprovet ska inte kunna manipuleras, säger generaldirektör Ulf Melin. UHR gör därför allt för att slå vakt om högskoleprovet, som har varit en ”andra chans” till högskolestudier för många i Sverige sedan 1977.

Komplettering 2017-03-02:
Facebook meddelar till UHR att de har tagit ned sidorna HP-ängeln och HP-hjälpen då de strider mot gällande communityregler.

Kontakt

Pressfunktionen
010-470 06 91
press(at)uhr.se

Universitets- och högskolerådet, UHR, är en statlig myndighet med ett brett uppdrag inom utbildningsområdet. Vi finns i Stockholm och i Visby.

UHR uppmanade i måndags Facebook att i första hand ta bort sidor som uppmuntrar till fusk på högskoleprovet, i andra hand att starta en dialog med UHR i frågan. Facebook meddelar idag att de har tagit ned sidorna HP-ängeln och HP-hjälpen då de strider mot gällande communityregler.

Läs vidare »
Media no image

Betydligt färre vill skriva högskoleprovet i vår

Pressmeddelanden   •   Feb 21, 2017 11:30 CET

Statistik från Universitets- och högskolerådet (UHR) visar att totalt 76 707 personer har anmält sig till högskoleprovet den 1 april. Det är 11 134 färre jämfört med våren 2016 – en minskning med nästan tretton procent.

– Att färre anmäler sig till högskoleprovet är inte förvånande, säger generaldirektör Ulf Melin. Vi vet att ungdomskullarna nu är mindre jämfört med tidigare och att goda konjunk­­­turer brukar få fler att välja jobb före högskolestudier direkt efter gymnasiet. Dessutom kan den stora minskningen i åldersgruppen 20-24 år förklaras av att många av dem har skrivit provet flera gånger och att de nu är nöjda med sina resultat på högskoleprovet.

UHR:s statistik visar att 77 procent av de som har anmält sig är 24 år eller yngre. Nästan var fjärde anmäld är född 1998 (totalt 17 928 är 19-åringar, drygt 23 procent jämfört med nära 23 procent våren 2016). Många som går ut gymnasiet till våren vill skriva högskoleprovet för att i sina högskoleval kunna konkurrera i ytterligare en urvalsgrupp. Samtidigt minskar antalet 18-åringar med nära fyra procent, från 10 358 våren 2016 till 9 984. Den yngsta anmälaren är född 2004, de två äldsta är födda 1938.

Högskoleprovet genomförs den 1 april av 21 provanordnare på 120 orter i Sverige. Alla provanordnare har fått färre anmälningar i vår: Blekinge Tekniska Högskola tappar flest anmälningar (-22 procent) medan provorterna i utlandet backar minst (-3 procent).

De som skriver högskoleprovet konkurrerar i ytterligare en urvalsgrupp till antagningen och provresultatet är giltigt i fem år. Därmed ökar alltså chansen att komma in på utbildningar där ett urval måste göras. Oavsett resultat, kan högskoleprovet aldrig minska möjligheterna för den enskilde studenten. Men provresultatet kan heller aldrig kompensera för eventuella brister i den sökandes behörighet.

Sedan hösten 2016 är allt fusk på högskoleprovet straffbart. Den som exempelvis använder otillåten elektronisk utrustning vid högskoleprovet kan fällas för ”osann försäkran” och dömas till dagsböter eller upp till sex månaders fängelse. Även medhjälp till detta brott är straffbart.

UHR publicerar frågorna på högskoleprovet måndag den 3 april och facit onsdag den 5 april på Studera.nu.

Kontakt

Pressfunktionen
010-470 06 91
press(at)uhr.se

Universitets- och högskolerådet, UHR, är en statlig myndighet med ett brett uppdrag inom utbildningsområdet. Vi finns i Stockholm och i Visby.

Statistik från Universitets- och högskolerådet (UHR) visar att totalt 76 707 personer har anmält sig till högskoleprovet den 1 april. Det är 11 134 färre jämfört med våren 2016 – en minskning med nästan tretton procent. – Att färre anmäler sig till högskoleprovet är inte förvånande, säger generaldirektör Ulf Melin. Ungdomskullarna är mindre och i goda tider väljer fler jobb före högskolestudier.

Läs vidare »
Media no image

Omvärdering av utländska betyg får avsedd effekt

Pressmeddelanden   •   Feb 16, 2017 11:25 CET

Färre sökande med svensk gymnasieexamen hade antagits till vårens högmeritutbildningar på högskolan utan den tillfälliga urvalsgruppen BIex, enligt vårens trendrapport från Universitets- och högskolerådet (UHR). BIex fasas nu ut och UHR har därför ändrat meritvärderingen av utländska gymnasiebetyg från och med hösten 2017. Detta gör att sökande med svensk gymnasieexamen även i fortsättningen ska kunna hävda sig i konkurrensen vid antagning till högmeritutbildningar.

Styrelsen tog rätt beslut när den ändrade föreskrifterna i höstas, säger UHR:s generaldirektör Ulf Melin. Den nya meritvärderingen som gäller från och med i höst bör leda till en bättre balans i de kommande antagningarna till svensk högskola.

Statistiken för vårterminen 2017 visar att sökande utan svenskt personnummer har antagits till högmeritutbildningar i mycket högre utsträckning jämfört med sökande med svenskt personnummer. Troligen beroende på att sökande utan svenska person­nummer ofta har väldigt höga betyg, även om de är få. Deras betyg har dessutom meritvärderats i förhållande till den gamla fyrgradiga betygsskalan (MVG-IG).

Från och med i höst kommer sökande med utländska gymnasiebetyg att få sina meriter jämförda med den nya gymnasieskolans sexgradiga betygsskala (A-F). Detta innebär att deras meriter kan komma att värderas lägre.

Om UHR:s styrelse inte hade anpassat meritvärderingen av utländska gymnasiebetyg inför hösten 2017 skulle framtida sökande med svensk gymnasieexamen ha kommit att missgynnas i konkurrensen om platser på högmeritutbildningar, säger Torbjörn Lindquist, utredare på UHR.

UHR kommer fortsätta att följa utvecklingen noga, både för sökande med svensk gymnasie­examen och för dem med utländska meriter.

Kontakt

Torbjörn Lindquist
Utredare
010-470 03 90 

Pressfunktionen
010-470 06 91
press(at)uhr.se

Universitets- och högskolerådet, UHR, är en statlig myndighet med ett brett uppdrag inom utbildningsområdet. Vi finns i Stockholm och i Visby.

Färre sökande med svensk gymnasieexamen hade antagits till vårens högmeritutbildningar på högskolan utan den tillfälliga urvalsgruppen BIex. BIex fasas nu ut och UHR har därför ändrat meritvärderingen av utländska gymnasiebetyg från och med hösten 2017. Detta gör att sökande med svensk gymnasieexamen även i fortsättningen ska kunna hävda sig i konkurrensen vid antagning till högmeritutbildningar.

Läs vidare »
Media no image

17 000 klara för svensk arbetsmarknad

Pressmeddelanden   •   Feb 10, 2017 09:32 CET

Under 2016 fick Universitets- och högskolerådet (UHR) drygt 27 000 ansökningar om bedömning av utländsk utbildning – cirka 20 procent fler jämfört med 2015. Av dessa ledde nära 17 000 till ett positivt utlåtande från UHR.

Det är viktigt att Sverige tar tillvara på den nyanlända kompetensen, säger Lars Petersson, avdelningschef på UHR. Det finns ett stort antal personer i Sverige idag med en redan avslutad utländsk utbildning på gymnasial- eller eftergymnasial nivå.

Alla får inte utlåtande från UHR. Oftast beror detta på att ansökaren glömt att bifoga dokument som behövs för bedömningen eller att utbildningen inte är avslutad.

UHR:s bedömning visar vad den utländska utbildningen motsvarar i det svenska utbildningssystemet och om utbildningen genomförts vid en skola eller ett universitet som är godkänt i utbildningslandet. UHR:s bedömning är gratis.

UHR bedömer inte utbildningar som leder till reglerade yrken, det vill säga yrken som kräver någon form av auktorisation eller legitimation. Skolverket bedömer utländska lärarutbildningar och Socialstyrelsen bedömer utbildningar inom vårdområdet, som sjuksköterskor eller läkare.

Se mer bedömningsstatistik på uhr.se.

Universitets- och högskolerådet, UHR, är en statlig myndighet med ett brett uppdrag inom utbildningsområdet. Vi finns i Stockholm och i Visby.

Under 2016 fick UHR drygt 27 000 ansökningar om bedömning av utländsk utbildning – cirka 20 procent fler jämfört med 2015. nära 17 000 till ett positivt utlåtande från UHR. UHR:s bedömning är gratis och visar vad den utländska utbildningen motsvarar i det svenska utbildningssystemet och om utbildningen genomförts vid en skola eller ett universitet som är godkänt i utbildningslandet.

Läs vidare »
Media no image

Lättare att komma in på vårens läkarprogram

Pressmeddelanden   •   Jan 04, 2017 11:00 CET

Antalet antagna i vår ökar till sex större högskoleutbildningar som leder till yrkesexamen. Samtidigt har söktrycket minskat på flertalet av dessa utbildningar jämfört med urval 2 vårterminen 2016. Det konstaterar Universitets- och högskolerådet (UHR) i en ny rapport om vårens antagning till högre utbildning.

Chanserna att komma in på sjuksköterske-, läkar-, lärar- och förskollärar-, socionom-, civilingenjörs- och högskoleingenjörsutbildningar är större i vår jämfört med våren 2016, säger Torbjörn Lindquist, utredare på UHR.

Att konkurrensen minskar beror delvis på att antalet behöriga sökande till dessa utbildningar minskar med 3-16 procent, med undantag för högskoleingenjörs- och läkarutbildningarna. Den minskade konkurrensen beror också på att fler antagits till dessa utbildningar:

 • Sjuksköterskeutbildning (från 4 572 till 4 600, +1 %)
 • Läkarutbildning (från 967 till 993, +3 %)
 • Lärar- och förskollärarutbildning (från 4 013 till 4 186, +4 %)
 • Socionomutbildning (från 1 311 till 1 376, +5 %)
 • Civilingenjörsutbildning (från 51 till 61, +20 %)
 • Högskoleingenjörsutbildning (från 80 till 115, +44 %).

Minskat söktryck även för vårens övriga högskoleutbildningar

Totalt minskar söktrycket med 2,6 procent i urval 2, från drygt 232 000 behöriga sökande vårterminen 2016 till strax över 226 000 vårterminen 2017. Nedgången beror på att färre unga sökt utbildning. Att gruppen sökande upp till 24 år minskar med åtta procent beror till stor del på att det nu råder ett ganska gott arbetsmarknadsläge för unga som då ofta väljer att skjuta studierna på framtiden.

Totalt fler utbildningar att söka våren 2017

Antalet kurser att söka ökade med 0,6 procent, från 13 020 vårterminen 2016 till 13 099 vårterminen 2017. Samtidigt ökade antalet program att söka med 13 procent, från 562 vårterminen 2016 till 635 vårterminen 2017.

Kontakt

Torbjörn Lindquist
Utredare
010-470 03 90 

Pressfunktionen
010-470 06 91
press(at)uhr.se

Universitets- och högskolerådet, UHR, är en statlig myndighet med ett brett uppdrag inom utbildningsområdet. Vi finns i Stockholm och i Visby.

Fler antas i vår till sex större högskoleutbildningar som leder till yrkesexamen. Samtidigt minskar söktrycket till flera av dessa utbildningar jämfört med förra våren, konstaterar UHR. – Chanserna i vår ökar att komma in på sjuksköterske-, läkar-, lärar- och förskollärar-, socionom-, civilingenjörs- och högskoleingenjörsutbildningar jämfört med våren 2016, säger Torbjörn Lindquist, UHR-utredare.

Läs vidare »

Bilder & Videor 3 bilder

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • Universitets- och högskolerådet
 • xxylake.dcybqxgalernefgzalk@uhnpr.se
 • 010-470 06 91

Om Universitets- och högskolerådet

Utbildning, utbyte och utveckling – för alla som vill vidare

Universitets- och högskolerådet, UHR, ger stöd och information till alla som vill läsa vidare på högskolan, samordnar antagningen till 37 lärosäten genom en gemensam e-tjänst, erbjuder möjligheter till internationellt utbyte och bedömer utländska utbildningar för dem som har studerat i ett annat land. Myndigheten har 265 anställda i Stockholm och Visby.

Verksamheten är till största del finansierad av uppdrag från lärosäten (60 procent) och av anslagsmedel (25 procent). Andra stora finansiärer är Sida och EU-kommissionen.

Adress

 • Universitets- och högskolerådet
 • Wallingatan 2
 • 111 60 Stockholm
 • Sverige
 • Vår hemsida