Media no image

Högskoleprovet skrivs på lördag – 76 000 anmälda

Pressmeddelanden   •   Mar 27, 2017 11:43 CEST

Den 1 april klockan 08.10 går startskottet för vårens högskoleprov på 120 orter i Sverige. Totalt har 76 707 personer anmält sig – tretton procent färre än våren 2016. UHR:s statistik visar att 77 procent av de anmälda är 24 år eller yngre.

– Att färre anmäler sig till högskoleprovet är inte förvånande, säger Universitets- och högskolerådets generaldirektör Ulf Melin. Vi vet att ungdomskullarna nu är mindre jämfört med tidigare och att goda kon­junk­­­turer brukar få fler att välja jobb före högskolestudier direkt efter gymnasiet.    

Högskoleprovet arrangeras av 21 universitet och högskolor på 120 orter i Sverige. Alla provanordnare har fått färre anmälningar i vår: Blekinge Tekniska Högskola tappar flest anmälningar (-22 procent) medan provorterna i utlandet backar minst (-3 procent).

De som skriver högskoleprovet konkurrerar i ytterligare en urvalsgrupp till antagningen och provresultatet är giltigt i fem år. Därmed ökar chansen att komma in på utbildningar där ett urval måste göras. Oavsett resultat kan högskoleprovet aldrig minska möjligheterna för den enskilde studenten.

 • UHR publicerar provfrågorna på Studera.nu måndag 3 april (under dagen).
 • Facit läggs ut på Studera.nu onsdag 5 april.
 • Normeringstabellerna är klara tisdag 2 maj.
 • Provdeltagarna kan ta del av sina provresultat måndag 8 maj.
 • Se mer under Allt om högskoleprovet på Studera.nu.

Kontakt

Kommunikatör
Eva Holmestig
073-086 95 32

Pressansvarig
Åke Lernefalk
010-470 06 91
press(at)uhr.se

Universitets- och högskolerådet, UHR, är en statlig myndighet med ett brett uppdrag inom utbildningsområdet. Vi finns i Stockholm och i Visby.

Den 1 april klockan 08.10 går startskottet för vårens högskoleprov på 120 orter i Sverige. Totalt har 76 707 personer anmält sig – tretton procent färre än våren 2016. UHR:s statistik visar att 77 procent av de anmälda är 24 år eller yngre.

Läs vidare »
Media no image

Tipsa via Twitter Tipsa via Facebook Tipsa via LinkedIn Tipsa via epost Facebook stoppar sidor som uppmuntrar till fusk med högskoleprovet

Pressmeddelanden   •   Mar 02, 2017 11:36 CET

UHR uppmanade i måndags Facebook att i första hand ta bort sidor som uppmuntrar till fusk på högskoleprovet, i andra hand att starta en dialog med UHR i frågan. Facebook meddelar idag att de har tagit ned sidorna HP-ängeln och HP-hjälpen då de strider mot gällande communityregler.

Universitets- och högskolerådet (UHR) uppmanar Facebook i Norden i ett brev den 27 februari att stoppa de Facebook-sidor som öppet marknadsför tjänster för fusk på högskoleprovet. Sedan i höstas är det inte bara provfuskare som riskerar rättsliga påföljder – vid genomfört fusk på högskoleprov kan även den som gjort fuskandet möjligt straffas.

– Det är straffbart att fuska på högskoleprovet – och det är faktiskt ett brott att hjälpa andra att fuska, säger generaldirektör Ulf Melin. En del aktörer på Facebook tycks tro att de riskfritt kan erbjuda avancerad fuskhjälp för dyra pengar inför högskoleprovet. Men regeringens och UHR:s regelskärpningar sommaren 2016 gör att även den som arrangerar fusk på högskoleprovet kan dömas om fusket genomförs. Brottsrubriceringen är ”anstiftan eller medhjälp till osann försäkran” (23 kap. 4 § Brottsbalken).

UHR har sedan en vecka tillbaka försökt få kontakt med ansvariga på Facebook i Norden för att diskutera åtgärder mot två aktörer som öppet erbjuder olagliga tjänster på Facebook: HP-Ängeln och HP-hjälpen. I dag sänder UHR en skrivelse till Facebook i Nordens juridiska ombud och ber Facebook agera omgående mot marknadsföringen på dessa sidor.

– Fusket måste stoppas. Resultat på högskoleprovet ska inte kunna manipuleras, säger generaldirektör Ulf Melin. UHR gör därför allt för att slå vakt om högskoleprovet, som har varit en ”andra chans” till högskolestudier för många i Sverige sedan 1977.

Komplettering 2017-03-02:
Facebook meddelar till UHR att de har tagit ned sidorna HP-ängeln och HP-hjälpen då de strider mot gällande communityregler.

Kontakt

Pressfunktionen
010-470 06 91
press(at)uhr.se

Universitets- och högskolerådet, UHR, är en statlig myndighet med ett brett uppdrag inom utbildningsområdet. Vi finns i Stockholm och i Visby.

UHR uppmanade i måndags Facebook att i första hand ta bort sidor som uppmuntrar till fusk på högskoleprovet, i andra hand att starta en dialog med UHR i frågan. Facebook meddelar idag att de har tagit ned sidorna HP-ängeln och HP-hjälpen då de strider mot gällande communityregler.

Läs vidare »
Media no image

Betydligt färre vill skriva högskoleprovet i vår

Pressmeddelanden   •   Feb 21, 2017 11:30 CET

Statistik från Universitets- och högskolerådet (UHR) visar att totalt 76 707 personer har anmält sig till högskoleprovet den 1 april. Det är 11 134 färre jämfört med våren 2016 – en minskning med nästan tretton procent.

– Att färre anmäler sig till högskoleprovet är inte förvånande, säger generaldirektör Ulf Melin. Vi vet att ungdomskullarna nu är mindre jämfört med tidigare och att goda konjunk­­­turer brukar få fler att välja jobb före högskolestudier direkt efter gymnasiet. Dessutom kan den stora minskningen i åldersgruppen 20-24 år förklaras av att många av dem har skrivit provet flera gånger och att de nu är nöjda med sina resultat på högskoleprovet.

UHR:s statistik visar att 77 procent av de som har anmält sig är 24 år eller yngre. Nästan var fjärde anmäld är född 1998 (totalt 17 928 är 19-åringar, drygt 23 procent jämfört med nära 23 procent våren 2016). Många som går ut gymnasiet till våren vill skriva högskoleprovet för att i sina högskoleval kunna konkurrera i ytterligare en urvalsgrupp. Samtidigt minskar antalet 18-åringar med nära fyra procent, från 10 358 våren 2016 till 9 984. Den yngsta anmälaren är född 2004, de två äldsta är födda 1938.

Högskoleprovet genomförs den 1 april av 21 provanordnare på 120 orter i Sverige. Alla provanordnare har fått färre anmälningar i vår: Blekinge Tekniska Högskola tappar flest anmälningar (-22 procent) medan provorterna i utlandet backar minst (-3 procent).

De som skriver högskoleprovet konkurrerar i ytterligare en urvalsgrupp till antagningen och provresultatet är giltigt i fem år. Därmed ökar alltså chansen att komma in på utbildningar där ett urval måste göras. Oavsett resultat, kan högskoleprovet aldrig minska möjligheterna för den enskilde studenten. Men provresultatet kan heller aldrig kompensera för eventuella brister i den sökandes behörighet.

Sedan hösten 2016 är allt fusk på högskoleprovet straffbart. Den som exempelvis använder otillåten elektronisk utrustning vid högskoleprovet kan fällas för ”osann försäkran” och dömas till dagsböter eller upp till sex månaders fängelse. Även medhjälp till detta brott är straffbart.

UHR publicerar frågorna på högskoleprovet måndag den 3 april och facit onsdag den 5 april på Studera.nu.

Kontakt

Pressfunktionen
010-470 06 91
press(at)uhr.se

Universitets- och högskolerådet, UHR, är en statlig myndighet med ett brett uppdrag inom utbildningsområdet. Vi finns i Stockholm och i Visby.

Statistik från Universitets- och högskolerådet (UHR) visar att totalt 76 707 personer har anmält sig till högskoleprovet den 1 april. Det är 11 134 färre jämfört med våren 2016 – en minskning med nästan tretton procent. – Att färre anmäler sig till högskoleprovet är inte förvånande, säger generaldirektör Ulf Melin. Ungdomskullarna är mindre och i goda tider väljer fler jobb före högskolestudier.

Läs vidare »
Media no image

Omvärdering av utländska betyg får avsedd effekt

Pressmeddelanden   •   Feb 16, 2017 11:25 CET

Färre sökande med svensk gymnasieexamen hade antagits till vårens högmeritutbildningar på högskolan utan den tillfälliga urvalsgruppen BIex, enligt vårens trendrapport från Universitets- och högskolerådet (UHR). BIex fasas nu ut och UHR har därför ändrat meritvärderingen av utländska gymnasiebetyg från och med hösten 2017. Detta gör att sökande med svensk gymnasieexamen även i fortsättningen ska kunna hävda sig i konkurrensen vid antagning till högmeritutbildningar.

Styrelsen tog rätt beslut när den ändrade föreskrifterna i höstas, säger UHR:s generaldirektör Ulf Melin. Den nya meritvärderingen som gäller från och med i höst bör leda till en bättre balans i de kommande antagningarna till svensk högskola.

Statistiken för vårterminen 2017 visar att sökande utan svenskt personnummer har antagits till högmeritutbildningar i mycket högre utsträckning jämfört med sökande med svenskt personnummer. Troligen beroende på att sökande utan svenska person­nummer ofta har väldigt höga betyg, även om de är få. Deras betyg har dessutom meritvärderats i förhållande till den gamla fyrgradiga betygsskalan (MVG-IG).

Från och med i höst kommer sökande med utländska gymnasiebetyg att få sina meriter jämförda med den nya gymnasieskolans sexgradiga betygsskala (A-F). Detta innebär att deras meriter kan komma att värderas lägre.

Om UHR:s styrelse inte hade anpassat meritvärderingen av utländska gymnasiebetyg inför hösten 2017 skulle framtida sökande med svensk gymnasieexamen ha kommit att missgynnas i konkurrensen om platser på högmeritutbildningar, säger Torbjörn Lindquist, utredare på UHR.

UHR kommer fortsätta att följa utvecklingen noga, både för sökande med svensk gymnasie­examen och för dem med utländska meriter.

Kontakt

Torbjörn Lindquist
Utredare
010-470 03 90 

Pressfunktionen
010-470 06 91
press(at)uhr.se

Universitets- och högskolerådet, UHR, är en statlig myndighet med ett brett uppdrag inom utbildningsområdet. Vi finns i Stockholm och i Visby.

Färre sökande med svensk gymnasieexamen hade antagits till vårens högmeritutbildningar på högskolan utan den tillfälliga urvalsgruppen BIex. BIex fasas nu ut och UHR har därför ändrat meritvärderingen av utländska gymnasiebetyg från och med hösten 2017. Detta gör att sökande med svensk gymnasieexamen även i fortsättningen ska kunna hävda sig i konkurrensen vid antagning till högmeritutbildningar.

Läs vidare »
Media no image

17 000 klara för svensk arbetsmarknad

Pressmeddelanden   •   Feb 10, 2017 09:32 CET

Under 2016 fick Universitets- och högskolerådet (UHR) drygt 27 000 ansökningar om bedömning av utländsk utbildning – cirka 20 procent fler jämfört med 2015. Av dessa ledde nära 17 000 till ett positivt utlåtande från UHR.

Det är viktigt att Sverige tar tillvara på den nyanlända kompetensen, säger Lars Petersson, avdelningschef på UHR. Det finns ett stort antal personer i Sverige idag med en redan avslutad utländsk utbildning på gymnasial- eller eftergymnasial nivå.

Alla får inte utlåtande från UHR. Oftast beror detta på att ansökaren glömt att bifoga dokument som behövs för bedömningen eller att utbildningen inte är avslutad.

UHR:s bedömning visar vad den utländska utbildningen motsvarar i det svenska utbildningssystemet och om utbildningen genomförts vid en skola eller ett universitet som är godkänt i utbildningslandet. UHR:s bedömning är gratis.

UHR bedömer inte utbildningar som leder till reglerade yrken, det vill säga yrken som kräver någon form av auktorisation eller legitimation. Skolverket bedömer utländska lärarutbildningar och Socialstyrelsen bedömer utbildningar inom vårdområdet, som sjuksköterskor eller läkare.

Se mer bedömningsstatistik på uhr.se.

Universitets- och högskolerådet, UHR, är en statlig myndighet med ett brett uppdrag inom utbildningsområdet. Vi finns i Stockholm och i Visby.

Under 2016 fick UHR drygt 27 000 ansökningar om bedömning av utländsk utbildning – cirka 20 procent fler jämfört med 2015. nära 17 000 till ett positivt utlåtande från UHR. UHR:s bedömning är gratis och visar vad den utländska utbildningen motsvarar i det svenska utbildningssystemet och om utbildningen genomförts vid en skola eller ett universitet som är godkänt i utbildningslandet.

Läs vidare »
Media no image

Lättare att komma in på vårens läkarprogram

Pressmeddelanden   •   Jan 04, 2017 11:00 CET

Antalet antagna i vår ökar till sex större högskoleutbildningar som leder till yrkesexamen. Samtidigt har söktrycket minskat på flertalet av dessa utbildningar jämfört med urval 2 vårterminen 2016. Det konstaterar Universitets- och högskolerådet (UHR) i en ny rapport om vårens antagning till högre utbildning.

Chanserna att komma in på sjuksköterske-, läkar-, lärar- och förskollärar-, socionom-, civilingenjörs- och högskoleingenjörsutbildningar är större i vår jämfört med våren 2016, säger Torbjörn Lindquist, utredare på UHR.

Att konkurrensen minskar beror delvis på att antalet behöriga sökande till dessa utbildningar minskar med 3-16 procent, med undantag för högskoleingenjörs- och läkarutbildningarna. Den minskade konkurrensen beror också på att fler antagits till dessa utbildningar:

 • Sjuksköterskeutbildning (från 4 572 till 4 600, +1 %)
 • Läkarutbildning (från 967 till 993, +3 %)
 • Lärar- och förskollärarutbildning (från 4 013 till 4 186, +4 %)
 • Socionomutbildning (från 1 311 till 1 376, +5 %)
 • Civilingenjörsutbildning (från 51 till 61, +20 %)
 • Högskoleingenjörsutbildning (från 80 till 115, +44 %).

Minskat söktryck även för vårens övriga högskoleutbildningar

Totalt minskar söktrycket med 2,6 procent i urval 2, från drygt 232 000 behöriga sökande vårterminen 2016 till strax över 226 000 vårterminen 2017. Nedgången beror på att färre unga sökt utbildning. Att gruppen sökande upp till 24 år minskar med åtta procent beror till stor del på att det nu råder ett ganska gott arbetsmarknadsläge för unga som då ofta väljer att skjuta studierna på framtiden.

Totalt fler utbildningar att söka våren 2017

Antalet kurser att söka ökade med 0,6 procent, från 13 020 vårterminen 2016 till 13 099 vårterminen 2017. Samtidigt ökade antalet program att söka med 13 procent, från 562 vårterminen 2016 till 635 vårterminen 2017.

Kontakt

Torbjörn Lindquist
Utredare
010-470 03 90 

Pressfunktionen
010-470 06 91
press(at)uhr.se

Universitets- och högskolerådet, UHR, är en statlig myndighet med ett brett uppdrag inom utbildningsområdet. Vi finns i Stockholm och i Visby.

Fler antas i vår till sex större högskoleutbildningar som leder till yrkesexamen. Samtidigt minskar söktrycket till flera av dessa utbildningar jämfört med förra våren, konstaterar UHR. – Chanserna i vår ökar att komma in på sjuksköterske-, läkar-, lärar- och förskollärar-, socionom-, civilingenjörs- och högskoleingenjörsutbildningar jämfört med våren 2016, säger Torbjörn Lindquist, UHR-utredare.

Läs vidare »
Media no image

Lättare att komma in på vårens lärarutbildningar

Pressmeddelanden   •   Dec 20, 2016 11:38 CET

Universitets- och högskolerådet (UHR) konstaterar att konkurrensen minskar på lärarutbildningarna i vår – antal behöriga sökande går ned med fem procent, medan antal antagna ökar med drygt tolv procent jämfört med urval 1 vårterminen 2016.

– Totalt sökte 13 778 personer till vårens lärarutbildningar, säger Carina Hellgren, utredare på UHR. Det är en minskning med 1,9 procent jämfört med i våras. Men antalet antagna på lärarutbildningarna ökar från 4 449 i våras till 4 995 i första urvalet vårterminen 2017. Det är en ökning med 546 personer eller 12,3 procent.

Färre sökande och antagna till gymnasiets ämneslärarutbildningar

Antalet behöriga sökande till ämneslärarutbildningar med inriktning mot gymnasieskolan minskar jämfört med vårterminen 2016. Den procentuella minskningen är större för män än för kvinnor, och nedgången är särskilt stor i åldersgruppen 20-24 år.

Antalet antagna till ämneslärarutbildningar inriktade mot gymnasiet minskar totalt, men andelen antagna män ökar något. Åldersmässigt ökar antagningen i kategorierna 20-24 år respektive 25 år eller äldre.

Kontaktpersoner

Utredare/ställföreträdande avdelningschef
Carina Hellgren
010-470 03 05

Pressfunktionen
010-470 06 91
press[at]uhr.se

Universitets- och högskolerådet, UHR, är en statlig myndighet med ett brett uppdrag inom utbildningsområdet. Vi finns i Stockholm och i Visby.

Universitets- och högskolerådet konstaterar att konkurrensen minskar på lärarutbildningarna i vår – antal behöriga sökande går ned med fem procent, medan antal antagna ökar med drygt tolv procent jämfört med urval 1 vårterminen 2016. Totalt 13 778 sökte till vårens lärarutbildningar (-1,9 % jämfört med i våras). Antalet antagna ökar med 545 personer från 4 449 till 4 995 vid urval 1 vt 2017.

Läs vidare »
Media no image

Nya regler för rättvisare antagning till högskolan

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2016 17:17 CET

Styrelsen för UHR beslutade i dag om ändrad föreskrift för grundläggande behörig­het och urval till svensk högskola. Skälet till beslut är att uppnå så likvärdiga villkor som möjligt för alla sökande till svensk högskola. Hänsyn har i beslutet tagits till remissinstansernas synpunkter.


2011 ändrades den svenska betygsskalan från IG-MVG till en A-F-skala. Det blev då väsentligt svårare för elever i svenska gymnasieskolan att få högsta betyg. Sökande med den nya svenska gymnasieexamen har sedan 2014 antagits till högskolan i den tillfälliga urvalsgruppen BIex som kompenserade ”devalveringen” av de svenska betygen i förhållande till sökande med andra betyg.

Nu är sökande till högskolan från nya svenska gymnasieskolan i majoritet och BIex fasas därför ut i juni 2017 i enlighet med regeringsbeslut 2013. Universitets- och högskolerådet (UHR) har ansvar för att så lika villkor som möjligt gäller för alla sökande till svensk högskola. Under måndagen fattade UHR:s styrelse efter en omfattande remissomgång därför beslut om hur man justerar meritvärdena för betyg från 27 olika länder samt IB-utbildningen (International Baccalaureate) och Europaskolan (EB).

– Konkurrensen om platserna till svensk högskola ska ske på så likvärdiga villkor som möjligt, säger P-O Rehnquist, ordförande i styrelsen för UHR. Om inte nuvarande regler ändras inför hösten 2017 kommer sökande till högskolan med betyg från svensk gymnasieskola att missgynnas i förhållande till andra. På särskilt attraktiva utbildningar kan detta skapa stor orättvisa.  Vi har dock tagit hänsyn till inkomna remissvar och i det slutliga beslutet är meritvärderingen något justerad till förmån för IB-eleverna.

Remissförslaget har kritiserats främst av personer med koppling till IB-utbildningen. UHR har tagit emot remissvar på det ursprungliga förslaget från 44 remissinstanser, enskilda synpunkter från 19 organisationer och 125 skrivelser från privatpersoner. Beslutet är justerat från 45 till 44 för högsta meritvärde för IB.

– Beslutet, som är något justerat i förhållande till remissförslaget, vilar på en solid grund i form av statistik från Skolverket, statistik från IB-organisationen och vår egen statistik från de senaste antagningsåren, säger Tuula Kuosmanen, chef för UHR:s avdelning för analys, främjande och tillträdesfrågor. Sedan många år tillbaka har IB-studenters och svenska elever från naturvetenskapliga programmet resultat följt varandra mycket nära. När de nya betygen infördes uppstod ett gap, mellan dessa grupper, och det är detta som vi nu justerat.

Kontakt

Avdelningschef
Tuula Kuosmanen
010-470 06 29

Pressansvarig
Åke Lernefalk
010-470 06 91
press@uhr.se

(UHR kommer att publicera "Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:1) om grundläggande behörighet och urval" när dessa kommer från tryck. Preliminärt i vecka 51 – det tar normalt tre veckor.)

Universitets- och högskolerådet, UHR, är en statlig myndighet med ett brett uppdrag inom utbildningsområdet. Vi finns i Stockholm och i Visby.

Styrelsen för UHR beslutade i dag om ändrad föreskrift för grundläggande behörig¬het och urval till svensk högskola. Skälet till beslut är att uppnå så likvärdiga villkor som möjligt för alla sökande till svensk högskola. Hänsyn har i beslutet tagits till remissinstansernas synpunkter.

Läs vidare »
Media no image

UHR konstaterar 51 fall av fusk på högskoleprovet

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2016 13:01 CET

Drygt 55 000 skrev högskoleprovet den 29 oktober. Universitets- och högskolerådet (UHR) har beslutat dels att inte ge något resultat till 51 av provdeltagarna, dels att dessa personer nu blir avstängda under två år från deltagande i kommande högskoleprov. En av provdeltagarna är polisanmäld och UHR utreder om myndigheten nu ska polisanmäla fler av de avstängda provdeltagarna.

– Fusk med högskoleprovet är oacceptabelt, säger Ulf Melin, generaldirektör för UHR. Det är fel att försöka tränga före sig i kön och ta utbildningsplatser som andra har större rätt till. Men efter höstens skärpning av reglerna är det inte längre riskfritt att fuska.

Regeringen ändrade högskoleförordningen i juli och UHR utfärdade nya föreskrifter för högskoleprovet den sista augusti. Nu kan UHR stänga av den som använder otillåtna hjälpmedel på två år och alla former av fusk är straffbara – fällande dom ger böter eller upp till sex månaders fängelse.

För att störa det organiserade och tekniskt avancerade fusket använde UHR fyra varianter av det sista provpasset vid höstens prov (provpass 5, den kvantitativa delen med matematiska och logiska uppgifter). Tre provorter fick olika versioner av provet i olika lokaler: Göteborg, Lund, Stockholm.

– I analysarbetet har UHR funnit 50 fall funnit där svarsmönstren visar att det med mycket hög sannolikhet inte har gått rätt till, säger avdelningschef Tuula Kuosmanen,. Dessutom har en av provanordnarna – Linköpings universitet – ertappat en deltagare med otillåtna hjälpmedel under själva provet.

Det handlar om 37 fall i Stockholm, nio i Lund, fyra i Göteborg och ett i Linköping.

UHR har därför i dag beslutat att dels inte godkänna provresultaten, dels stänga av dessa 51 provdeltagare från deltagande i högskoleprovet under två år, det vill säga fyra provtillfällen. UHR fortsätter utredningen för att se hur många ytterligare provdeltagare som kan komma att polisanmälas.

UHR kommer att fortsätta utveckla provet och överväga fler åtgärder för att komma åt användningen av otillåtna hjälpmedel vid högskoleprovet.

Kontakt

Avdelningschef
Tuula Kuosmanen
010-470 06 29

Pressansvarig
Åke Lernefalk
010-470 06 91
press(at)uhr.se

Universitets- och högskolerådet, UHR, är en statlig myndighet med ett brett uppdrag inom utbildningsområdet. Vi finns i Stockholm och i Visby.

Drygt 55 000 skrev högskoleprovet den 29 oktober. Universitets- och högskolerådet (UHR) har beslutat dels att inte ge något resultat till 51 av provdeltagarna, dels att dessa personer nu blir avstängda under två år från deltagande i kommande högskoleprov. En av provdeltagarna är polisanmäld och UHR utreder om myndigheten nu ska polisanmäla fler av de avstängda provdeltagarna.

Läs vidare »
Media no image

Högskoleprovet genomfört – frågorna finns på Studera.nu

Pressmeddelanden   •   Okt 29, 2016 17:00 CEST

Klockan 16.20 i dag avslutades höstens högskoleprov som genomfördes på 120 provorter. Universitets- och högskolerådet (UHR) har publicerat provfrågorna och facit läggs ut på Studera.nu onsdagen den 2 november – detta beror på det förändrade upplägget i höst där ett av delpassen fanns i flera versioner. En av de nya åtgärderna för att minska fusket med högskoleprovet.

Under de kommande dagarna kommer UHR att få in underlag om eventuellt fusk från lärosätena. Därefter fattar UHR beslut om åtgärder.

– Ingen ska få ta utbildningsplatser från andra genom att fuska, säger Ulf Melin, generaldirektör vid UHR. Om vi låter bli att agera mot fortsatt fusk skulle detta urholka förtroendet för högskoleprovet, som har varit en ”andra chans” till högskolestudier för många i Sverige sedan 1977. UHR kommer att göra allt för att se till att högskoleprovet ska finnas kvar som urvalsinstrument till universitets- och högskoleutbildningar även i framtiden.

– De nya reglerna gör alla former av fusk straffbara och ger UHR rätt att stänga av provdeltagare i två år vid minsta misstanke om fusk, säger Tuula Kuosmanen, avdelningschef vid UHR. Vi tror att dessa regelskärpningar tillsammans med det förändrade provupplägget ska få effekt. Det är inte längre lika lätt att fuska – och det kan få allvarliga konsekvenser.

Enligt statistik från UHR är 79 procent av de anmälda 24 år eller yngre, det vill säga födda 1992 eller senare. Födda 1998 är den enskilt stör­sta årgången med 14 909  anmälda (22,5 %). Den yngste i år var född 2005 – de två äldsta 1939.

Provfrågorna finns på Studera.nu.

Mer information i november

 • 2 november – facit läggs ut på Studera.nu.
 • 23 november – normeringstabellerna är klara
 • 28 november – UHR redovisar resultaten samt hur många av de 66 258 anmälda som gjorde provet.(Uppskattningsvis handlar det om 60 000 – bortfallet brukar vara 10 procent.)

Kontakt

Pressfunktionen
010-470 06 91
press(at)uhr.se

Universitets- och högskolerådet, UHR, är en statlig myndighet med ett brett uppdrag inom utbildningsområdet. Vi finns i Stockholm och i Visby.

Klockan 16.20 i dag avslutades höstens högskoleprov som genomfördes på 120 provorter. Universitets- och högskolerådet (UHR) har publicerat provfrågorna och facit läggs ut på Studera.nu onsdagen den 2 november – detta beror på det förändrade upplägget i höst där ett av delpassen fanns i flera versioner. En av de nya åtgärderna för att minska fusket med högskoleprovet.

Läs vidare »

Bilder & Videor 3 bilder

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • Universitets- och högskolerådet
 • nkake.lernghefbmrdalhfybfvghk@uhgwqcr.uvpase
 • 010-470 06 91

Om Universitets- och högskolerådet

Utbildning, utbyte och utveckling – för alla som vill vidare

Universitets- och högskolerådet, UHR, ger stöd och information till alla som vill läsa vidare på högskolan, samordnar antagningen till 37 lärosäten genom en gemensam e-tjänst, erbjuder möjligheter till internationellt utbyte och bedömer utländska utbildningar för dem som har studerat i ett annat land. Myndigheten har 265 anställda i Stockholm och Visby.

Verksamheten är till största del finansierad av uppdrag från lärosäten (60 procent) och av anslagsmedel (25 procent). Andra stora finansiärer är Sida och EU-kommissionen.

Adress

 • Universitets- och högskolerådet
 • Wallingatan 2
 • 111 60 Stockholm
 • Sverige
 • Vår hemsida