Media no image

Högskoleprovsresultat för nära 65 000 deltagare

Pressmeddelanden   •   Maj 08, 2017 16:23 CEST

De nära 65 000 personer som gjort vårens högskoleprov fick sina resultat i dag. Universitets- och högskolerådet (UHR) har inte kunnat påvisa att några provdeltagare har använt sig av otillåtna hjälpmedel vid vårens prov.

– Fusk med högskoleprovet är oacceptabelt, säger Ulf Melin, generaldirektör vid UHR. Det är förkastligt att försöka ta utbildningsplatser som andra har större rätt till.

För att störa det organiserade och tekniskt avancerade fusket hade UHR utvecklat förra höstens varianter av provet. Till vårens prov tog UHR fram två gånger två varianter av provpass 1 och 3 ner på provlokalsnivå.

– Men analyserna av vårens provsvar gav inte några avvikande svarsmön­ster liknande dem vi fann efter höstens prov, säger avdelningschef Tuula Kuosmanen. Och provvakterna tog heller inga fuskare på bar gärning den 1 april.

Fast än är det för tidigt för eventuella fuskare att andas ut. UHR utreder alla tips om misstänkt fusk vid högskoleprovet och kan komma att återkalla redan godkända provresultat. Lärosätena fattar beslut om antagning och kan ta tillbaka en redan beviljad utbildningsplats om högskoleprovsresultatet har legat till grund för antagning.

Regelskärpningar ledde till polisanmälningar hösten 2016

Regeringen ändrade högskoleförordningen i juli 2016 och UHR utfärdade nya föreskrifter för högskoleprovet den sista augusti. Sedan hösten 2016 kan UHR stänga av den som använder otillåtna hjälpmedel på två år och alla former av fusk är straffbara – fällande dom ger böter eller upp till sex månaders fängelse.

Efter konstaterat fusk stängde UHR av och polisanmälde 51 provdeltagare hösten 2016. Hittills har ett fall gått vidare till domstol och Södertörns tingsrätt friade nyligen en åtalad 23-åring. Åklagaren beslutade den 4 maj att överklaga tingsrättens beslut till Hovrätten. Oavsett slutlig dom kommer UHR:s tidigare beslut att stå kvar – den som fuskat blir utan resultat och stängs av från nya högskoleprov under två år.

UHR har i skrivelse till regeringen den 7 februari lämnat ytterligare förslag till åtgärder för att förhindra och upptäcka fusk på högskoleprovet.

Den som gjort högskoleprovet kan hämta sitt resultat bland annat på hogskoleprov.nu.

Universitets- och högskolerådet, UHR, är en statlig myndighet med ett brett uppdrag inom utbildningsområdet. Vi finns i Stockholm och i Visby.

De nära 65 000 personer som gjort vårens högskoleprov fick sina resultat i dag. Universitets- och högskolerådet (UHR) har inte kunnat påvisa att några provdeltagare har använt sig av otillåtna hjälpmedel vid vårens prov.

Läs vidare »
Mtqfoae8o740maaukzba

Färre sökande till lärarutbildningarna våren 2018

Pressmeddelanden   •   Okt 25, 2017 15:02 CEST

Färre sökte till vårens lärar- och förskollärarutbildningar. För grundlärarutbildningarna är minskningen 17 procent jämfört med våren 2017. Söktrycket till förskollärar- och lärarutbildningarna minskade totalt med fem procent jämfört med våren 2017. Störst minskning för grundlärar­utbild­ningen (-17 %). Förskollärarutbildningar minskade med åtta procent och yrkeslärarutbildningen med två procent.

Khiy2bycq6lovvy86bap

Färre sökande till högskolan våren 2018

Pressmeddelanden   •   Okt 18, 2017 08:17 CEST

När Antagning.se stängde klockan 24.00 den 16 oktober kunde UHR räkna in 219 381 anmälningar till vårens program och kurser på svenska lärosäten. Söktrycket för vårterminen 2018 minskar med 0,2 procent jämfört med vårterminen 2017. – Att söktrycket minskat sedan vårrekordet för två år sedan beror främst på den fortsatta högkonjunkturen, säger Susanne Wadsborn Taube, avdelningschef på UHR.

Media no image

Färre sökande men fler antagna till högskolan

Pressmeddelanden   •   Okt 16, 2017 09:24 CEST

Höstens trendrapport visar att att antalet sökande minskar med drygt 2 procent samtidigt som antalet antagna i andra urvalet ökar marginellt jämfört med hösten 2016. Drygt 60 procent av de sökande och antagna är kvinnor. Antalet antagna till masterutbildningar ökar med 31 procent.

Totalt sökte drygt 407 000 till till höstens högskoleutbildningar. Nära 238 000 blev antagna i andra urvalet. Jämfört med hösten 2016 har söktrycket minskat med 2,2 procent, medan antalet antagna är i stort oförändrat – ökningen är 0,1 procent.

Om vi jämför de senaste årens antagningsomgångar ser vi att det totala antalet sökande ökade fram till hösten 2014, säger Universitets- och högskolerådets generaldirektör Ulf Melin. När söktrycket avtog började universiteten och högskolorna dra ner på utbildningsutbudet, framför allt vad gäller kurser.

Två av tre högskolestuderande är kvinnor

Under de senaste tio åren har kvinnor tagit merparten av utbildningsplatserna vid högskolan. Drygt 60 procent av de sökande är kvinnor, medan män utgör knappt 40 procent. Sedan hösten 2014 har andelen män minskat ytterligare.

Fler vill betala för internationella utbildningar

Intresset för de internationella utbildningarna växer, säger Anders Lundholm, produktionssamordnare på UHR. Framför allt de internationella masterprogrammen, där antalet antagna i höst är 10 631 – en ökning med 31 procent jämfört med noteringen 8 097 hösten 2016. Den grupp som ökar mest är de sökande som ska betala avgift.


Rapporten Antagning till högre utbildning höstterminen 2017 – analys av antagningsomgångarna och trender i antagningsstatistiken finns på Uhr.se.

Universitets- och högskolerådet, UHR, är en statlig myndighet med ett brett uppdrag inom utbildningsområdet. Vi finns i Stockholm och i Visby.

Höstterminen 2017: Antalet sökande minskar med drygt 2,2 procent samtidigt som antalet antagna i andra urvalet ökar marginellt (0,1 procent) jämfört med hösten 2016. Drygt 60 procent av de sökande och antagna är kvinnor. Antalet antagna till masterutbildningar ökar med 31 procent. Totalt sökte drygt 407 000 till till höstens högskoleutbildningar. Nära 238 000 blev antagna i andra urvalet.

Läs vidare »
Media no image

Högskoleprov den 21 oktober – 56 000 anmälda

Pressmeddelanden   •   Okt 13, 2017 08:11 CEST

Den 21 oktober klockan 08.10 går startskottet för höstens högskoleprov på 120 orter i Sverige. Totalt är 55 741 personer anmälda – 16 procent färre än hösten 2016. Enligt Universitets- och högskolerådets statistik är 81 procent av de anmälda under 25 år.

– Att anmälningarna till högskoleprovet minskar beror främst på den goda konjunk­tur­en, säger Universitets- och högskolerådets generaldirektör Ulf Melin. Många väljer att vänta med högskolestudierna när det är lätt att få jobb. Tappet nu i höst kan ha ökat något om fler än vanligt missade att anmäla sig i tid. Detta då anmälningsperioden har kortats till två veckor för att ge provanordnarna mer tid att förbereda provet praktiskt.

21 universitet och högskolor genomför högskoleprovet på 120 orter i Sverige. Alla prov­anordnare tappar anmälningar jämfört med ifjol, genomsnittet är -16 procent.

Antal anmälda till högskoleprovet, röda staplar hösten 2017, blå staplar hösten 2016:


De som skriver högskoleprovet konkurrerar i ytterligare en urvalsgrupp till antagningen och provresultatet är giltigt i fem år. Därmed ökar chansen att komma in på utbildningar där ett urval måste göras. Oavsett resultat kan högskoleprovet aldrig minska möjligheterna för den enskilde studenten.

 • UHR publicerar provfrågorna på Studera.nu måndag eftermiddag 23 oktober.
 • Facit läggs ut på Studera.nu onsdag eftermiddag 25 oktober.
 • Normeringstabellerna är klara fredag 24 november.
 • Provdeltagarna kan ta del av sina provresultat onsdag 29 november.

Se Fakta om högskoleprovet på Studera.nu och pressrummet på Uhr.se.

Universitets- och högskolerådet, UHR, är en statlig myndighet med ett brett uppdrag inom utbildningsområdet. Vi finns i Stockholm och i Visby.

Den 21 oktober klockan 08.10 är det start för höstens högskoleprov på 120 orter i Sverige. Totalt 55 741 personer anmälda – 16 procent färre än hösten 2016. Enligt UHR:s statistik är 81 procent av de anmälda under 25 år. Nedgången beror främst på den goda konjunkturen: Många väljer att vänta med högskolestudierna när det är lätt att få jobb. Kortare anmälningstid kan ha bidragit till minskningen.

Läs vidare »
Media no image

56 000 vill skriva högskoleprovet i höst

Pressmeddelanden   •   Sep 06, 2017 09:10 CEST

Statistik från Universitets- och högskolerådet (UHR) visar att totalt 55 741 personer har anmält sig till högskoleprovet den 21 oktober. Det är 16 procent färre jämfört med hösten 2016.

– Antalet anmälningar till högskoleprovet fortsätter att minska, säger Universitets- och högskolerådets generaldirektör Ulf Melin. I våras var nedgången 13 procent och nu minskar anmälningarna med 16 procent. Att intresset för att skriva högskoleprovet avtar i år har två huvudförklaringar: de aktuella ungdomskullarna är inte lika stora som tidigare och en fortsatt god konjunktur gör att fler väljer jobb före högskolestudier.

Totalt har 55 741 anmält sig till högskoleprovet den 21 oktober, vilket är 10 517 färre än antalet anmälda hösten 2016. UHR:s statistik visar att 81 procent av de som har anmält sig är 24 år eller yngre. Födda 1999 är den enskilt största årgången med 14 233 anmälda.

Den äldre gruppen (25 år och uppåt) har minskat med 23 procent i jämförelse med hösten 2016, från 14 001 till 10 841 anmälningar. Antalet anmälda gymnasieelever (16-18 år) minskar med 917 personer eller knappt 5 procent, från 19 727 hösten 2016 till årets notering på 18 810.

Den yngsta anmälaren till höstens högskoleprov är född år 2006, medan den äldsta är född år 1937.

Högskoleprovet genomförs av 21 provanordnare på 120 orter i Sverige. Samtliga har fått färre anmälningar i höst jämfört med förra året.

De som skriver högskoleprovet konkurrerar i ytterligare en urvalsgrupp till antagningen och provresultatet är giltigt i fem år. Därmed ökar alltså chansen att komma in på utbildningar där ett urval måste göras. Oavsett resultat, kan högskoleprovet aldrig minska möjligheterna för den enskilde studenten. Men provresultatet kan heller aldrig kompensera för eventuella brister i den sökandes behörighet.

UHR publicerar frågorna på högskoleprovet måndag den 23 oktober och facit onsdag den 25 oktober på Studera.nu.

Universitets- och högskolerådet, UHR, är en statlig myndighet med ett brett uppdrag inom utbildningsområdet. Vi finns i Stockholm och i Visby.

UHR-statistik visar att 55 741 personer anmält sig till högskoleprovet 21 oktober. 16 % färre jämfört med hösten 2016. – Antalet anmälningar fortsätter att minska, säger UHR:s generaldirektör Ulf Melin. Vårens nedgång var 13 %, nu minskar anmälningarna med 16 %. Två huvudförklaringar: ungdomskullarna minskar och en konjunkturen är god.

Läs vidare »
Media no image

Fler utbildningar men färre sökande till högskolan

Pressmeddelanden   •   Apr 26, 2017 16:43 CEST

Utbudet av högskoleutbildningar ökar med upp till en procent jämfört med hösten 2016. Men betydligt färre unga söker till universitet och högskolor i höst – många väljer att arbeta framför att studera vidare i rådande högkonjunktur.

Universitet och högskolor erbjuder en procent fler kurser och 0,3 procent fler program jämfört med förra hösten. Samtidigt minskar antalet sök­ande till högskoleutbild­ningar med 2,3 procent jämfört med hösten 2016. Nedgången beror till stor del på att gruppen sökande som är högst 24 år gamla minskar med sex procent samtidigt som den rådande konjunkturen ger goda möjligheter till arbete för unga.

Sex grupper av utbildningar som leder till vissa yrkesexamina får färre sökande: 

Antal sökande per antagningsomgång uppdelat på presenterade yrkesutbildningar (ht 2016-ht 2017)

Antal sökande minskar mellan en halv och sju procent. Nedången är störst för sjuk­sköterskeutbildningar, då några universitet och högskolor nu har separat antagning till specialistsjuksköterskeutbildningar. Utvecklingen av antalet sökande till sjuksköterske­utbildningar mellan hösten 2016 och hösten 2017 är därför svår att bedöma.

Mer uppgifter går att få genom UHR:s sökfunktion för antagningsstatistik

Universitets- och högskolerådet, UHR, är en statlig myndighet med ett brett uppdrag inom utbildningsområdet. Vi finns i Stockholm och i Visby.

Utbudet av högskoleutbildningar ökar nära en procent jämfört med hösten 2016. Betydligt färre unga söker till universitet och högskolor i höst – många väljer att arbeta framför att studera vidare i rådande högkonjunktur, skriver Universitets- och högskolerådet i en analys av sökandestatistiken för höstterminen 2017.

Läs vidare »
Media no image

Färre sökande till höstens högskoleutbildningar

Pressmeddelanden   •   Apr 19, 2017 15:17 CEST

– Trenden med minskat söktryck fortsätter, säger Susanne Wadsborn Taube, avdel­ningschef på UHR. Nedgången i antalet anmälningar beror främst på två saker: Dels leder den goda konjunkturen till att många väljer jobb framför studier på högskolenivå, dels är de aktuella ungdomskullarna mindre nu jämfört med för några år sedan.

Sju universitet och högskolor får fler sökande totalt hösten 2017

Universitet/högskola

Anmälningar
ht 2017

Anmälningar
ht 2016

Ökning i procent

Konstfack

664

394

69 %

Karlstads universitet

35 401

34 034

4 %

Umeå universitet

72 353

69 736

4 %

Högskolan Kristianstad

40 924

39 544

3 %

Sophiahemmet Högskola

3 928

3 825

3 %

Linnéuniversitetet

59 439

58 746

1 %

Stockholms universitet

76 771

76 049

1 %

Nio universitet och högskolor får fler förstahandssökande hösten 2017

Universitet/högskola

Anmälningar
ht 2017

Anmälningar
ht 2016

Ökning i procent

Konstfack

334

181

85 %

Sophiahemmet Högskola

882

775

14 %

Försvarshögskolan Stockholm

1 327

1 234

8 %

Umeå universitet

28 061

26 771

5 %

Högskolan Kristianstad

10 882

10 407

5 %

Linnéuniversitetet

20 928

20 536

2 %

Stockholms universitet

37 915

37 212

2 %

Karlstads universitet

12 994

12 860

1 %

Sveriges Lantbruksuniversitet

6 532

6 482

1 %

UHR fortsätter nu att granska de anmälningar som har kommit in, vilket bland annat innebär registrering och bedömning av meriter. UHR slutför granskningen tillsammans med lärosätena i april-juni och den 10 juli får de sökande sina antagningsbesked.

Onsdag den 26 april kommer UHR att gå ut med en djupare analys av samma anmälningsstatistik – Statistik i samband med sista anmälningsdag ht 2017.

Kontakt 

Avdelningschef
Susanne Wadsborn Taube
010-470 06 94

Pressfunktionen
010-470 06 91
press(at)uhr.se

Universitets- och högskolerådet, UHR, är en statlig myndighet med ett brett uppdrag inom utbildningsområdet. Vi finns i Stockholm och i Visby.

När Antagning.se stängde anmälan den 18 april kunde Universitets- och högskolerådet (UHR) räkna in 367 515 anmälningar till höstens program och kurser på universitet och högskolor. En minskning med drygt två procent jämfört med de 376 138 anmälningar som UHR tog emot vårterminen 2016.

Läs vidare »
Media no image

Tidig vägledning ger fler högskolestuderande

Pressmeddelanden   •   Apr 12, 2017 15:32 CEST

Den 18 april stänger Universitets- och högskolerådet (UHR) anmälan till höstens högskoleutbildningar på Antagning.se. Hur många som anmäler sig står klart dagen efter. Men redan nu vet UHR att alltför många väljer bort högskolestudier – en stor del ser inte ens fortsatta studier som ett möjligt alternativ för framtiden.

UHR har regeringens uppdrag att främja högskolestudier och se till att alla som vill och kan klara av högskolestudier ska kunna göra ett välinformerat val. Men social bakgrund och kön påverkar val av utbildning. Alltför många väljer bort högskoleutbildning, särskilt de som kommer från studieovana hem.

– Om vi ska kunna bredda rekryteringen till högskolan måste vägledningen nå alla redan på grundskolan, säger Ulf Melin, generaldirektör vid UHR.

UHR har i rapporten Utbildning går i arv undersökt svenska folkets inställning till högre utbildning. Rapporten visar bland annat att dagens vägledning på grund- och gymnasieskolor är otillräcklig och når elever från studieovana hem i lägre utsträckning. De elever med föräldrar som har högskoleutbildning får sannolikt denna information hemifrån istället.

För att bredda rekryteringen till högskolan rekommenderar UHR tre åtgärder:

 1. Vägledningen måste börja tidigt i grundskolan och fortsätta i gymnasieskolan.
 2. Vägledningen bör vara obligatorisk så att den inte väljs bort.
 3. Vägledningen bör förstärkas på de orter där det är mer ovanligt att ungdomar går vidare till högskolestudier.

Sverige behöver nu ett nationellt grepp kring studievägledningen för att säkra den framtida kompetensförsörjningen. Skolverket anger hur vägledningen bäst går till, men kommunerna har inga egentliga incitament att följa dessa råd.

– Regeringen bör se till att följa upp så att studie- och yrkesvägledningen når målen i både grundskola och gymnasium, säger Ulf Melin.

Kontakt

Avdelningschef
Tuula Kuosmanen
010-470 06 29

Utredare
Carina Hellgren
010-470 03 05

Pressfunktionen
010-470 06 91
press(at)uhr.se

Universitets- och högskolerådet, UHR, är en statlig myndighet med ett brett uppdrag inom utbildningsområdet. Vi finns i Stockholm och i Visby.

Den 18 april stänger Universitets- och högskolerådet (UHR) anmälan till höstens högskoleutbildningar på Antagning.se. Hur många som anmäler sig står klart dagen efter. Men redan nu vet UHR att alltför många väljer bort högskolestudier – en stor del ser inte ens fortsatta studier som ett möjligt alternativ för framtiden.

Läs vidare »
Media no image

Frågorna från högskoleprovet publicerade

Pressmeddelanden   •   Apr 03, 2017 12:27 CEST

Frågorna från vårens högskoleprov finns nu publicerade på Studera.nu.

Läs mer under Frågor för högskoleprovet den 1 april på Studera.nu.

Universitets- och högskolerådet, UHR, är en statlig myndighet med ett brett uppdrag inom utbildningsområdet. Vi finns i Stockholm och i Visby.

Frågorna från vårens högskoleprov finns nu publicerade på Studera.nu.

Läs vidare »

Bilder & Videor 3 bilder

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • Universitets- och högskolerådet
 • ake.lernefalk@uhr.se
 • 010-470 06 91

Om Universitets- och högskolerådet

Utbildning, utbyte och utveckling – för alla som vill vidare

Universitets- och högskolerådet, UHR, ger stöd och information till alla som vill läsa vidare på högskolan, samordnar antagningen till 37 lärosäten genom en gemensam e-tjänst, erbjuder möjligheter till internationellt utbyte och bedömer utländska utbildningar för dem som har studerat i ett annat land. Myndigheten har 300 anställda i Stockholm och Visby.

Verksamheten är till största del finansierad av uppdrag från lärosäten (60 procent) och av anslagsmedel (25 procent). Andra stora finansiärer är Sida och EU-kommissionen.

Adress

 • Universitets- och högskolerådet
 • Wallingatan 2
 • 111 60 Stockholm
 • Sverige
 • Vår hemsida