Skip to main content

Här är Sveriges mest attraktiva arbetsgivare för sjuksköterskestudenter

Nyhet   •   Jun 15, 2016 09:18 CEST

Resultat av Universums årliga mätning SjuksköterskeBarometern, en årlig undersökning bland sjuksköterskestuderande, visar att framstående universitetssjukhus är de som bäst lyckas attrahera studenterna. I topp är i år Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm följt av Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg och Akademiska sjukhuset i Uppsala.

SjuksköterskeBarometern visar att de viktigaste karriärmålen för studenten är följande

 1. Att vara trygg eller säker i mitt arbete (80 % av de svarande tycker detta är viktigast)
 2. Att uppnå balans mellan arbete och privatliv (69 % av de svarande tycker detta är viktigast)
 3. Att vara hängiven en god sak eller känna att jag tjänar ett högre syfte (37 % av de svarande tycker detta är viktigast)

44 % av de svarande vill jobba inom landsting medan endast 1 % vill jobba statligt. 26 % säger att det inte spelar någon roll vad de jobbar inom vilket betyder att ett starkt arbetsgivarvarumärke är viktigare än någonsin för att attrahera talangerna.

De viktigaste faktorerna vid val av arbetsgivare är Lön (72 % av svarande) Rykte som arbetsgivare (48 % av svarande) och det geografiska läget (46 % av svarande). Andra faktorer som påverkar studenten i stor utsträckning är arbetsuppgifter och arbetstider.

Så många som 59 % av de svarande säger att de kan tänka sig att flytta till Norge för arbeta och anledningen till det är framförallt en högre lön. Detta betyder att arbetsgivare inte bara måste konkurrera inom Sveriges gränser utan även i stor grad med vårt grannland i väst.

Till sist så är de svarande i SjuksköterskeBarometern intresserade av arbetsgivare som kan erbjuda dom ”En kreativ och dynamisk arbetsmiljö”, ”Betalar framtida externa utbildningar” och kan erbjuda en ”Trygg anställning”.

Topp 10 Mest attraktiva arbetsgivare:

 1. Karolinska Universitetssjukhuset (Solna & Huddinge)
 2. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
 3. Akademiska sjukhuset, Uppsala
 4. Stockholms läns landsting
 5. Norrlands universitetssjukhus i Umeå
 6. Västra Götalandsregionen
 7. Göteborg Stad
 8. Sophiahemmet
 9. Stockholm Stad
 10. Västerbottens läns landsting

Om SjuksköterskeBarometern

SjuksköterskeBarometern är gjord med över 1300 svarande sjuksköterskestudenter för att ta reda på vad som attraherar blivande sjuksköterskor och vad som attraherar dom att välja en arbetsgivare för en annan. Målet är att förse arbetsgivare och arbetstagare med data och information som kan hjälpa till att säkerställa lyckade rekryteringar för båda parter.