Media no image

DELÅRSRAPPORT UNLIMITED TRAVEL GROUP JANUARI – MARS 2018

Pressmeddelanden   •   Maj 30, 2018 08:00 CEST

Januari – mars 2018

- Omsättningen uppgick till 130,8 mkr (80,2 mkr januari – mars 2017)

- Bruttomarginalen uppgick till 19,5 (17,4) procent

- Rörelseresultat, EBITA, uppgick till -2,7 (-7,0) mkr

- Justerat resultat per aktie (resultat exklusive effekter av avyttring av andelar i koncernföretag) uppgick till -0,69 (-1,21) kr

Viktiga händelser under och efter perioden

- PolarQuest har rustat upp och tecknat ett 5-årigt avtal för att fortsätta operera expeditionsfartyget

M/S Sea Endurance i Svalbard

- Eventyrs grundare har realiserat sin avtalade option och förvärvar per den 1 maj återstoden av aktierna (30 procent) i Eventyr AB och fortsätter i egen regi

- Unlimited Travel Group har förvärvat 70 procent av aktierna i Creative Meetings som är en väletablerad eventbyrå med fokus på B2E- och B2B-events

- 15 procent har förvärvats av Specialresor enligt avtal om option. Unlimiteds ägarandel uppgår nu till 100%

- Den 21 maj tillträdde Johan von Sydow som ny CFO i koncernen

Ur VD:s kommentar

”Omsättningen under det första kvartalet uppgick till 130,8 mkr jämfört med 80,2 mkr under samma period 2017. EBITA i kvartalet uppgick till -2,7 mkr (-7,0) mkr. Resultatökningen är främst hänförlig till den högre omsättningen.

Den 31 mars uppgick värdet av bokade resor med avresa under 2018 till 481,5 mkr, vilket är 145,7 mkr högre än vid samma tidpunkt föregående år.

Bokningsläget inkluderar vårt senaste förvärv Creative Meetings. Exklusive effekterna från en enskild större ”engångsbok-ning” 2018 och förvärvet av Creative Meetings var bokningsläget per den 31 mars 2018 cirka 30 mkr högre jämfört med samma tidpunkt föregående år. Det ökade bokningsläget är delvis en effekt av de investeringar vi gjort inom det digitala området samt ökning av personalstyrkan.”

Unlimited Travel Groups verksamhet består i att äga, starta, utveckla och förvärva reseföretag som är små till mellanstora, specialiserade, självständiga och entreprenörsdrivna. Verksamheten startades i december 2002 och är idag en koncern bestående av moderbolaget UTG samt de tolv bolagen Västindienspecialisten, Birdie Golf Tours, Ski Unlimited, Travel Beyond, WI-Resor, JB Travel, Eventyr, Världens Resor, PolarQuest, Specialresor, Go Active Travel och UTG Reseproduktion.

Ur VD:s kommentar ”Omsättningen under det första kvartalet uppgick till 130,8 mkr jämfört med 80,2 mkr under samma period 2017. EBITA i kvartalet uppgick till -2,7 mkr (-7,0) mkr. Resultatökningen är främst hänförlig till den högre omsättningen. Den 31 mars uppgick värdet av bokade resor med avresa under 2018 till 481,5 mkr, vilket är 145,7 mkr högre än vid samma tidpunkt föregående år. "

Läs vidare »
Media no image

Unlimited förvärvar ytterligare 15 % av aktierna i Specialresor

Pressmeddelanden   •   Apr 13, 2018 08:00 CEST

PRESSMEDDELANDE Stockholm, 2018-04-13

Unlimited förvärvar ytterligare 15% i Specialresor

Som en del av förvärvet av Specialresor den 6 mars 2015 kvarstod tidigare huvudägare Åsa Kjellman som delägare med 15 procent. I samband med detta avtal tecknades en option där delägare Åsa Kjellman erbjöds att sälja resterande andelar efter 3 år baserat på periodens resultatutveckling

Efter en fin resultatutveckling har Åsa Kjellman valt att realisera sin option men kvarstår i sin operativa roll som ansvarig för bolagets reseproduktion. Unlimited Travel Group har nu förvärvat återstående andel i bolaget (15 procent) och blir nu 100 procent ägare av aktierna i Specialresor.

Specialresor har fortsatt att utvecklats starkt sedan bolaget kom in i koncernen. Vi har ett mycket bra samarbete med Åsa och hela teamet i Karlstad. Ser fram emot att fortsätta vår resa tillsammans, säger Johan Kvist, VD för Unlimited Travel Group.

Mitt syfte med försäljningen 2015 var att skapa en bredare plattform för att ge Specialresor de förutsättningar som krävs för att bli landets bästa inom kundresor. Jag är mycket nöjd med resultatet och vårt samarbete med Unlimited. Ser nu fram emot att fortsätta utvecklingen av bolaget tillsammans med mina skickliga kollegor,säger Åsa Kjellman, tidigare delägare och produktionsansvarig för Specialresor.

Unlimited Travel Group handlas på NASDAQ OMX lista First North.

För ytterligare information:

Johan Kvist, VD, telefon 0735-58 35 58

Unlimited Travel Group UTG AB (publ)

Norrtullsgatan 12A

113 27 Stockholm

Unlimited Travel Groups Certified Adviser ärRemium Nordic Holding, telefon: 08-454 32 00

Unlimited Travel Group är en av Sveriges ledande researrangörer och omsätter omkring en halv miljard kronor. Verksamhet består i att äga, starta, utveckla och förvärva rese- och eventföretag som är små till mellanstora, specialiserade, självständiga och entreprenörsdrivna. Verksamheten är en koncern bestående av moderbolaget Unlimited Travel Group samt de tolv bolagen Västindienspecialisten, Birdie Golf Tours, Ski Unlimited, Travel Beyond, WI-Resor, JB Travel, Världens Resor, PolarQuest, Unlimited Travel Production, Go Active Travel, Specialresor och Creative Meetings. Var och en är vi passionerade specialister – tillsammans är vi Unlimited.

Läs vidare »
Media no image

Eventyrs grundare förvärvar samtliga aktier i verksamheten

Pressmeddelanden   •   Apr 12, 2018 15:30 CEST

Unlimited Travel Group tecknade den 17 juli 2013 avtal med grundarna av Eventyr AB, Sofi Franzén och Kristoffer Schjött-Quist, om att återinvestera i bolaget. Grundarna har sedan affärens genomförande ägt 

50 procent av aktierna i Eventyr AB. Därtill fick Sofi Franzén och Kristoffer Schjött-Quist en option att förvärva ytterligare aktier i Eventyr AB från den 1 januari 2017 till en förutbestämd värdering.

Som ett första steg förvärvade Sofi Franzén och Kristoffer Schjött-Quist den 3 juli 2017 ytterligare 20 procent av aktierna i Eventyr AB och väljer nu att utnyttja sin option till fullo.

Sofi Franzén och Kristoffer Schjött-Quist förvärvar per den 1 maj 2018 återstoden av aktierna i Eventyr AB (30 procent) och blir nu 100 procent ägare av aktierna i Eventyr AB. Köpeskilling för 30 procent av aktierna är 7,8 mkr. Unlimited Travel Group lämnar därmed sin aktiva roll i bolaget för att fokusera på sin övriga bolagsportfölj.

Eventyr har de senaste åren gjort en gedigen utveckling i att stärka sin affär med gott resultat, säger Johan Kvist, VD för Unlimited Travel Group. Bolaget fortsätter nu i egen regi. Vill därför passa på att tacka hela teamet för en fantastisk insats och önska varmt lycka till.

Det har varit en givande resa att ta bolaget till det är idag. Vill också vi tacka för ett gott samarbete med Unlimited Travel Group och alla de övriga dotterbolagen i koncernen. Med vår fina resultatutveckling känns det nu rätt att utnyttja hela vår avtalade option säger, Sofi Franzén, VD för Eventyr.

Unlimited Travel Group är en av Sveriges ledande researrangörer och omsätter omkring en halv miljard kronor. Verksamhet består i att äga, starta, utveckla och förvärva rese- och eventföretag som är små till mellanstora, specialiserade, självständiga och entreprenörsdrivna. Verksamheten är en koncern bestående av moderbolaget Unlimited Travel Group samt de tolv bolagen Västindienspecialisten, Birdie Golf Tours, Ski Unlimited, Travel Beyond, WI-Resor, JB Travel, Världens Resor, PolarQuest, Unlimited Travel Production, Go Active Travel, Specialresor och Creative Meetings. Var och en är vi passionerade specialister – tillsammans är vi Unlimited.

Unlimited Travel Group handlas på NASDAQ OMX lista First North.

För ytterligare information:

Johan Kvist, VD, telefon 0735-58 35 58

Denna information är sådan information som Unlimited Travel Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 april 2018 kl. 15:30 CET.

Unlimited Travel Group UTG AB (publ)

Norrtullsgatan 12A

113 27 Stockholm

Unlimited Travel Groups Certified Adviser ärRemium Nordic Holding, telefon: 08-454 32 00

Unlimited Travel Groups verksamhet består i att äga, starta, utveckla och förvärva reseföretag som är små till mellanstora, specialiserade, självständiga och entreprenörsdrivna. Verksamheten startades i december 2002 och är idag en koncern bestående av moderbolaget Unlimited samt de tolv bolagen Västindienspecialisten, Birdie Golf Tours, Ski Unlimited, Travel Beyond, WI-Resor, JB Travel, Creative Meetings, Världens Resor, PolarQuest, Specialresor, Go Active Travel och UTG Reseproduktion.

Läs vidare »
Syi1iaezcyunb3z6sjjf
Sxoqjnqjh5stquoe3wq2 G3q7kkyitbi11popztbj

Världens Resor först ut att klimatkompensera för alla långflyg

Pressmeddelanden   •   Mar 20, 2018 09:00 CET

Reseföretaget Världens Resor gör en satsning på ett mer hållbart resande i samarbete med Husstainability och South Pole. Fokus ligger på att minska klimatpåverkan, utbilda personal och ledning i hållbarhet, och inte minst att engagera resenärerna.

Media no image

Unlimited Travel Group rekryterar ny CFO

Pressmeddelanden   •   Feb 16, 2018 16:00 CET

Unlimited Travel Group har rekryterat Johan von Sydow som ny CFO för koncernen. Johan har en bakgrund som revisor och har bland annat arbetat med både processutveckling och operational excellence i olika linjebefattningar. Han kommer närmast från ett internationellt bolag som heter Delivery Hero där han under ett antal år haft rollen som CFO.

”Jag har ett stort sportintresse och älskar att resa och upptäcka nya platser med familj och vänner. Ser otroligt mycket fram emot att få vara med i ’Unlimiteds’ fortsatta resa med produkter som jag verkligen tror på och kan stå för!”

VD och koncernchef Johan Kvist fortsätter: ”Johan är ett välkommet tillskott i koncernen och kommer ytterligare stärka vår förmåga att ge alla bolag stöd till att nå sin fulla potential.”

Johan tillträder som CFO den 21 maj.

Unlimited Travel Group handlas på NASDAQ OMX lista First North.

För ytterligare information:

Johan Kvist, VD, telefon 0735-58 35 58

Unlimited Travel Group UTG AB (publ)

Norrtullsgatan 12A

113 27 Stockholm

Unlimited Travel Groups Certified Adviser är Remium, telefon: 08-454 32 00

Unlimited Travel Group är en av Sveriges ledande researrangörer och omsätter omkring en halv miljard kronor. Verksamhet består i att äga, starta, utveckla och förvärva rese- och eventföretag som är små till mellanstora, specialiserade, självständiga och entreprenörsdrivna. Verksamheten är en koncern bestående av moderbolaget Unlimited Travel Group samt de tretton bolagen Västindienspecialisten, Birdie Golf Tours, Ski Unlimited, Travel Beyond, WI-Resor, JB Travel, Eventyr, Världens Resor, PolarQuest, Unlimited Travel Production, Go Active Travel, Specialresor och Creative Meetings. Var och en är vi passionerade specialister – tillsammans är vi Unlimited.

Unlimited Travel Group har rekryterat Johan von Sydow som ny CFO för koncernen. Johan har en bakgrund som revisor och har bland annat arbetat med både processutveckling och operational excellence i olika linjebefattningar. Han kommer närmast från ett internationellt bolag som heter Delivery Hero där han under ett antal år haft rollen som CFO.

Läs vidare »
Dubo6j8y7pdxy2kjz2im
Nle1tuqedaiebmbxw3xx Qzf0yeeth2ddjza56zmd

Vattensituationen i Kapstaden: Liten inverkan på turismen

Pressmeddelanden   •   Feb 16, 2018 09:00 CET

Den som följer med i nyhetsflödet från Sydafrika har förmodligen inte missat att Kapstaden står inför en stor vattenkris. Men ingen behöver välja bort Kapstaden som destination på grund av vattensituationen och som turist märker man väldigt lite av problemet. Det försäkrar Travel Beyond, Sveriges ledande resebyrå inom premiumsegmentet.

Media no image

Bokslutskommuniké januari - december 2017

Pressmeddelanden   •   Feb 07, 2018 08:00 CET

Oktober – december 2017

-Omsättningen uppgick till 147,7 mkr (147,5 mkr oktober – december 2016)

-Bruttomarginalen uppgick till 22,2 (23,5) procent

-Rörelseresultat, EBITA, uppgick till 8,1 (9,4) mkr, med en marginal på 5,5 (6,4) procent.

-Justerat resultat per aktie (resultat exklusive effekter av avyttring av andelar i koncernföretag) uppgick till 1,12 (1,39) kr

Januari – december 2017

-Omsättningen uppgick till 469,3 mkr (496,4 mkr januari – december 2016)

-Bruttomarginalen uppgick till 20,0 (20,4) procent

-Rörelseresultat, EBITA, uppgick till 11,1 (24,4) mkr, med en marginal på 2,4 (4,9) procent.

-Justerat resultat per aktie (resultat exklusive effekter av avyttring av andelar i koncernföretag) uppgick till 1,65 (3,72) kr

Viktiga händelser under och efter perioden

-Den 1 december fattade den extra bolagsstämman beslut om att införa ett aktierelaterat incitamentsprogram samt att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission för att möjliggöra förvärv.

-Den 9 januari tecknade PolarQuest ett 5-årigt avtal med Arctic Sea Explorer Spf för att fortsätta operera fartyget M/S Sea Endurance. Kontraktet framtidssäkrar en fortsatt attraktiv plattform för bolagets expeditionskryssningar i Svalbard.

-Den 12 januari förvärvade Unlimited Travel Group 70 procent av aktierna i eventbyrån Creative Meetings. Creative Meetings är en väletablerad eventbyrå med fokus på B2E- och B2B-events. Verksamheten innefattar såväl traditionell eventproduktion som innehållskommunikation kopplad till möten och events.

-Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning på 2,00 kr per aktie inom ramen för fastslagen utdelningspolicy.

Ur VD:s kommentar

”Sammantaget var bokningsläget för 2018 per 31 december 30 mkr högre än vid samma tidpunkt föregående år borträknat en större enskild bokning i kvartal tre 2018. Det ökade bokningsläget är delvis en effekt av de investeringar vi gjort inom det digitala området samt ökning av personalstyrkan.

EBITA under januari – december uppgick till 11,1 mkr (24,4) mkr. Denna resultatminskning beror, förutom på att föregående år påverkades av en enskild större bokning, på investeringar i digitala system och IT med syfte att driva försäljning, samt ökning av personalstyrkan. Dessa investeringar har, som tidigare kommunicerats, gett en kortsiktig negativ effekt på lönsamheten.”

Finansiell historik 2017 2016 2015 2014 2013
Jan-Dec Jan-Dec Jan-Dec Jan-Dec Jan-Dec
Omsättning (mkr) 469,3 496,4 455,0 426,31 430,4
Förändring mot föregående år -5,5% 9% 7% -1% -5%
EBITA (mkr) 11,1 24,4 15,2 16,3 14,9
EBITA-marginal 2,4% 4,9% 3,3% 3,8% 3,5%
Justerat resultat per aktie (kr) 1,65 3,72 2,47 2,71 2,35
Utdelning per aktie (kr) 2,00 2,50 2,00 1,20 1,00
Extrautdelning per aktie (kr) - 1,50 1,00 1,50 -
Nettokassa (mkr) 29,6 52,3 46,5 39,7 28,1
1) From 2014 ingår ej Eventyrs siffror i koncernens omsättning utan redovisas istället som intressebolag

Kontaktuppgifter:

Johan Kvist, VD, telefon 0735-58 35 58

Remium Nordic Holding är Certified Advisor, telefon 08-454 32 00

Denna information är sådan information som Unlimited Travel Group UTG AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 februari kl. 08.00 CET.

Unlimited Travel Groups verksamhet består i att äga, starta, utveckla och förvärva reseföretag som är små till mellanstora, specialiserade, självständiga och entreprenörsdrivna. Verksamheten startades i december 2002 och är idag en koncern bestående av moderbolaget UTG samt de tolv bolagen Västindienspecialisten, Birdie Golf Tours, Ski Unlimited, Travel Beyond, WI-Resor, JB Travel, Eventyr, Världens Resor, PolarQuest, Specialresor, Go Active Travel och UTG Reseproduktion.

Sammantaget var bokningsläget för 2018 per 31 december 30 mkr högre än vid samma tidpunkt föregående år borträknat en större enskild bokning i kvartal tre 2018. Det ökade bokningsläget är delvis en effekt av de investeringar vi gjort inom det digitala området samt ökning av personalstyrkan.

Läs vidare »
Ztwpkmymc46jxmkp0aaf

Ny restrend över skolloven: Surfresor för familjen

Pressmeddelanden   •   Feb 05, 2018 10:00 CET

Kanarieöarna, skidsemester i fjällen och storstäder med vårvärme har länge toppat de svenskarna familjernas lista på favoritresor över påsken, men en ny restyp har väckt stort intresse: familjesurfing. Ett par dagars surfcamp i Marocko ger mindre skärmtid, mer aktiv tillsammanstid och i bästa fall – en ny gemensam hobby.

Syi675czp87lzirqtbdg
Nle1tuqedaiebmbxw3xx Qzf0yeeth2ddjza56zmd

Isolerad lyx – den nya restrenden bland välbärgade globetrotters

Pressmeddelanden   •   Jan 29, 2018 10:00 CET

Att bo granne med vilda elefanter istället för andra turister i Sydafrika, chartra sin egen superyacht i Karibien eller åka egen flodbåt genom Frankrikes vindistrikt. Det är några av de populäraste alternativen när kräsna resenärer med hög resebudget ska fira storslaget, enligt Travel Beyond, Sveriges ledande resebyrå inom premiumsegmentet.

Q4bkbxsj9isdfjpld2xd

Ny Svalbard-trend: 30 procents ökning av expeditionskryssningar

Pressmeddelanden   •   Jan 18, 2018 11:00 CET

Allt fler lockas av arktiska expeditionskryssningar på Svalbard. 2017 ökade omsättningen av Svalbardsresor med hela 30 procent hos PolarQuest, Sveriges polarspecialist. En av anledningarna var det nya tillskottet; fartyget M/S Sjøveien och redan nu är alla 2018 års arktiska äventyrsresor med det nya fartyget till den norska ögruppen slutsålda.

Kontaktpersoner 11 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • VD och Koncernchef
  • johan.kvist@utg.se
  • +46 73 558 35 58

Om Unlimited Travel Group

Specialisterna

Nyfiken på världen? Då har du hamnat i rätt sällskap. Unlimited Travel Group består av branschens specialister på storslagna och småskaliga resor, upplevelser och event.

Specialister är alla de personer och bolag som ingår i Unlimited Travel Group. Gemensamt är ett mycket högt kvalitetsmedvetande där vi sätter våra kunders upplevelse först, oavsett om det är en resa till polartrakterna, en konferens i Alperna eller ett event på hemmaplan. Detta är vårt recept för att återkommande erbjuda storslagna resor och event. Att som företag ingå i Unlimited Travel Group gör att varje bolag, även om det är litet och nischat, får den support som krävs för att alltid ge bästa möjliga upplevelse.