Media no image

Unlimited Travel Group rekryterar ny CFO

Pressmeddelanden   •   Feb 16, 2018 16:00 CET

Unlimited Travel Group har rekryterat Johan von Sydow som ny CFO för koncernen. Johan har en bakgrund som revisor och har bland annat arbetat med både processutveckling och operational excellence i olika linjebefattningar. Han kommer närmast från ett internationellt bolag som heter Delivery Hero där han under ett antal år haft rollen som CFO.

”Jag har ett stort sportintresse och älskar att resa och upptäcka nya platser med familj och vänner. Ser otroligt mycket fram emot att få vara med i ’Unlimiteds’ fortsatta resa med produkter som jag verkligen tror på och kan stå för!”

VD och koncernchef Johan Kvist fortsätter: ”Johan är ett välkommet tillskott i koncernen och kommer ytterligare stärka vår förmåga att ge alla bolag stöd till att nå sin fulla potential.”

Johan tillträder som CFO den 21 maj.

Unlimited Travel Group handlas på NASDAQ OMX lista First North.

För ytterligare information:

Johan Kvist, VD, telefon 0735-58 35 58

Unlimited Travel Group UTG AB (publ)

Norrtullsgatan 12A

113 27 Stockholm

Unlimited Travel Groups Certified Adviser är Remium, telefon: 08-454 32 00

Unlimited Travel Group är en av Sveriges ledande researrangörer och omsätter omkring en halv miljard kronor. Verksamhet består i att äga, starta, utveckla och förvärva rese- och eventföretag som är små till mellanstora, specialiserade, självständiga och entreprenörsdrivna. Verksamheten är en koncern bestående av moderbolaget Unlimited Travel Group samt de tretton bolagen Västindienspecialisten, Birdie Golf Tours, Ski Unlimited, Travel Beyond, WI-Resor, JB Travel, Eventyr, Världens Resor, PolarQuest, Unlimited Travel Production, Go Active Travel, Specialresor och Creative Meetings. Var och en är vi passionerade specialister – tillsammans är vi Unlimited.

Unlimited Travel Group har rekryterat Johan von Sydow som ny CFO för koncernen. Johan har en bakgrund som revisor och har bland annat arbetat med både processutveckling och operational excellence i olika linjebefattningar. Han kommer närmast från ett internationellt bolag som heter Delivery Hero där han under ett antal år haft rollen som CFO.

Läs vidare »
Dubo6j8y7pdxy2kjz2im
Nle1tuqedaiebmbxw3xx Qzf0yeeth2ddjza56zmd

Vattensituationen i Kapstaden: Liten inverkan på turismen

Pressmeddelanden   •   Feb 16, 2018 09:00 CET

Den som följer med i nyhetsflödet från Sydafrika har förmodligen inte missat att Kapstaden står inför en stor vattenkris. Men ingen behöver välja bort Kapstaden som destination på grund av vattensituationen och som turist märker man väldigt lite av problemet. Det försäkrar Travel Beyond, Sveriges ledande resebyrå inom premiumsegmentet.

Media no image

Bokslutskommuniké januari - december 2017

Pressmeddelanden   •   Feb 07, 2018 08:00 CET

Oktober – december 2017

-Omsättningen uppgick till 147,7 mkr (147,5 mkr oktober – december 2016)

-Bruttomarginalen uppgick till 22,2 (23,5) procent

-Rörelseresultat, EBITA, uppgick till 8,1 (9,4) mkr, med en marginal på 5,5 (6,4) procent.

-Justerat resultat per aktie (resultat exklusive effekter av avyttring av andelar i koncernföretag) uppgick till 1,12 (1,39) kr

Januari – december 2017

-Omsättningen uppgick till 469,3 mkr (496,4 mkr januari – december 2016)

-Bruttomarginalen uppgick till 20,0 (20,4) procent

-Rörelseresultat, EBITA, uppgick till 11,1 (24,4) mkr, med en marginal på 2,4 (4,9) procent.

-Justerat resultat per aktie (resultat exklusive effekter av avyttring av andelar i koncernföretag) uppgick till 1,65 (3,72) kr

Viktiga händelser under och efter perioden

-Den 1 december fattade den extra bolagsstämman beslut om att införa ett aktierelaterat incitamentsprogram samt att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission för att möjliggöra förvärv.

-Den 9 januari tecknade PolarQuest ett 5-årigt avtal med Arctic Sea Explorer Spf för att fortsätta operera fartyget M/S Sea Endurance. Kontraktet framtidssäkrar en fortsatt attraktiv plattform för bolagets expeditionskryssningar i Svalbard.

-Den 12 januari förvärvade Unlimited Travel Group 70 procent av aktierna i eventbyrån Creative Meetings. Creative Meetings är en väletablerad eventbyrå med fokus på B2E- och B2B-events. Verksamheten innefattar såväl traditionell eventproduktion som innehållskommunikation kopplad till möten och events.

-Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning på 2,00 kr per aktie inom ramen för fastslagen utdelningspolicy.

Ur VD:s kommentar

”Sammantaget var bokningsläget för 2018 per 31 december 30 mkr högre än vid samma tidpunkt föregående år borträknat en större enskild bokning i kvartal tre 2018. Det ökade bokningsläget är delvis en effekt av de investeringar vi gjort inom det digitala området samt ökning av personalstyrkan.

EBITA under januari – december uppgick till 11,1 mkr (24,4) mkr. Denna resultatminskning beror, förutom på att föregående år påverkades av en enskild större bokning, på investeringar i digitala system och IT med syfte att driva försäljning, samt ökning av personalstyrkan. Dessa investeringar har, som tidigare kommunicerats, gett en kortsiktig negativ effekt på lönsamheten.”

Finansiell historik 2017 2016 2015 2014 2013
Jan-Dec Jan-Dec Jan-Dec Jan-Dec Jan-Dec
Omsättning (mkr) 469,3 496,4 455,0 426,31 430,4
Förändring mot föregående år -5,5% 9% 7% -1% -5%
EBITA (mkr) 11,1 24,4 15,2 16,3 14,9
EBITA-marginal 2,4% 4,9% 3,3% 3,8% 3,5%
Justerat resultat per aktie (kr) 1,65 3,72 2,47 2,71 2,35
Utdelning per aktie (kr) 2,00 2,50 2,00 1,20 1,00
Extrautdelning per aktie (kr) - 1,50 1,00 1,50 -
Nettokassa (mkr) 29,6 52,3 46,5 39,7 28,1
1) From 2014 ingår ej Eventyrs siffror i koncernens omsättning utan redovisas istället som intressebolag

Kontaktuppgifter:

Johan Kvist, VD, telefon 0735-58 35 58

Remium Nordic Holding är Certified Advisor, telefon 08-454 32 00

Denna information är sådan information som Unlimited Travel Group UTG AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 februari kl. 08.00 CET.

Unlimited Travel Groups verksamhet består i att äga, starta, utveckla och förvärva reseföretag som är små till mellanstora, specialiserade, självständiga och entreprenörsdrivna. Verksamheten startades i december 2002 och är idag en koncern bestående av moderbolaget UTG samt de tolv bolagen Västindienspecialisten, Birdie Golf Tours, Ski Unlimited, Travel Beyond, WI-Resor, JB Travel, Eventyr, Världens Resor, PolarQuest, Specialresor, Go Active Travel och UTG Reseproduktion.

Sammantaget var bokningsläget för 2018 per 31 december 30 mkr högre än vid samma tidpunkt föregående år borträknat en större enskild bokning i kvartal tre 2018. Det ökade bokningsläget är delvis en effekt av de investeringar vi gjort inom det digitala området samt ökning av personalstyrkan.

Läs vidare »
Ztwpkmymc46jxmkp0aaf

Ny restrend över skolloven: Surfresor för familjen

Pressmeddelanden   •   Feb 05, 2018 10:00 CET

Kanarieöarna, skidsemester i fjällen och storstäder med vårvärme har länge toppat de svenskarna familjernas lista på favoritresor över påsken, men en ny restyp har väckt stort intresse: familjesurfing. Ett par dagars surfcamp i Marocko ger mindre skärmtid, mer aktiv tillsammanstid och i bästa fall – en ny gemensam hobby.

Syi675czp87lzirqtbdg
Nle1tuqedaiebmbxw3xx Qzf0yeeth2ddjza56zmd

Isolerad lyx – den nya restrenden bland välbärgade globetrotters

Pressmeddelanden   •   Jan 29, 2018 10:00 CET

Att bo granne med vilda elefanter istället för andra turister i Sydafrika, chartra sin egen superyacht i Karibien eller åka egen flodbåt genom Frankrikes vindistrikt. Det är några av de populäraste alternativen när kräsna resenärer med hög resebudget ska fira storslaget, enligt Travel Beyond, Sveriges ledande resebyrå inom premiumsegmentet.

Q4bkbxsj9isdfjpld2xd

Ny Svalbard-trend: 30 procents ökning av expeditionskryssningar

Pressmeddelanden   •   Jan 18, 2018 11:00 CET

Allt fler lockas av arktiska expeditionskryssningar på Svalbard. 2017 ökade omsättningen av Svalbardsresor med hela 30 procent hos PolarQuest, Sveriges polarspecialist. En av anledningarna var det nya tillskottet; fartyget M/S Sjøveien och redan nu är alla 2018 års arktiska äventyrsresor med det nya fartyget till den norska ögruppen slutsålda.

Sjvqorilvjnbr7gftfut
Evt0mngm8lghvcsdxgyf

Unlimited Travel Group förvärvar Creative Meetings

Pressmeddelanden   •   Jan 12, 2018 14:00 CET

Unlimited Travel Group har idag förvärvat 70 procent av aktierna i eventbyrån Creative Meetings. VD och tidigare huvudägare Peter Winitsky kvarstår som delägare och VD, liksom delägare Dan Epel.

Ho9u9xnmn7o20ewf4b9e
Mpaksctst02lwsujwcjt

Nyhet från Världens Resor: Storslagen Peruresa i fyra kulturers fotspår

Pressmeddelanden   •   Jan 10, 2018 09:00 CET

Extraordinära arkeologiska platser, mumier och regnskogsvandringar. Med nyheten Peru – Mer än Machu Picchu, erbjuder Världens Resor marknadens mest heltäckande reseäventyr i Peru.

Ygcohddv0qup1xtxsst2

PolarQuest tecknar långsiktigt fartygsavtal i Svalbard

Pressmeddelanden   •   Jan 09, 2018 15:30 CET

PolarQuest har idag tecknat ett 5-årigt avtal med Arctic Sea Explorer Spf för att fortsätta operera fartyget M/S Sea Endurance i Svalbard.

Frbm4kwr70sshgumbokg
Zx2h4babcdllg4pol52z Mpaksctst02lwsujwcjt

Unik rundresa i Kina: Shangri-La till Mt Everest

Pressmeddelanden   •   Dec 20, 2017 11:46 CET

​Naxistäder, storslagna tempel och spektakulärt varierande natur är essensen i Världens Resors spännande nyhet till Kina och Tibet. Äventyret är resebyråns sjätte Kinaresa och den enda på marknaden som kombinerar Tibet med det gröna, kraftigt kuperade landskapet i Yunnan.

Kontaktpersoner 9 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • VD och Koncernchef
  • johan.kvist@utg.se
  • +46 73 558 35 58

Om Unlimited Travel Group

Specialisterna

Nyfiken på världen? Då har du hamnat i rätt sällskap. Unlimited Travel Group består av branschens specialister på storslagna och småskaliga resor, upplevelser och event.

Specialister är alla de personer och bolag som ingår i Unlimited Travel Group. Gemensamt är ett mycket högt kvalitetsmedvetande där vi sätter våra kunders upplevelse först, oavsett om det är en resa till polartrakterna, en konferens i Alperna eller ett event på hemmaplan. Detta är vårt recept för att återkommande erbjuda storslagna resor och event. Att som företag ingå i Unlimited Travel Group gör att varje bolag, även om det är litet och nischat, får den support som krävs för att alltid ge bästa möjliga upplevelse.