Träna ihop och bygg en starkare relation: Träningsweekend för par i magisk slottsmijö

Pressmeddelanden   •   Dec 20, 2018 11:26 CET

Kondition och styrka, löpteknik och yoga i kombination med övningar som stärker tilliten och kontakten i relationen. Det är innehållet i Go Actives träningsweekend för par som går till ett medeltidsslott utanför Paris i vår.

2019 års restrend bland världens lyxresenärer – Ultra-personaliserade resor

Pressmeddelanden   •   Nov 23, 2018 11:10 CET

Det internationella lyxresenätverket, Virtuoso, en samarbetspartner till premium-resebyrån Travel Beyond, har intervjuat 1071 av sina reserådgivare runt om i världen om 2019 års kommande resetrender. Resultatet – The Luxe Report, avslöjar fem huvudtrender som alla pekar åt samma håll: År 2019 efterfrågar den kräsna reseeliten en allt högre nivå av personalisering och unika upplevelser.

DELÅRSRAPPORT JULI - SEPTEMBER 2018

Pressmeddelanden   •   Nov 20, 2018 08:00 CET

JULI – SEPTEMBER 2018

 • Omsättningen uppgick till 195,4 mkr (131,3 mkr juli – september 2017)
 • Bruttomarginalen uppgick till 17,7 (20,8) procent
 • Rörelseresultat, EBITA, uppgick till 9,7 (10,5) mkr
 • Resultat per aktie uppgick till 1,44 (1,84) kr
 • Januari – SEPTEMBER 2018

 • Omsättningen uppgick till 460,8 mkr (321,6 mkr januari – september 2017)
 • Bruttomarginalen uppgick till 19,4 (19,0) procent
 • Rörelseresultat, EBITA, uppgick till 8,0 (3,0) mkr
 • Resultat per aktie uppgick till 0,95 (0,60) kr
 • Viktiga händelser under och efter perioden

 • Ny VD för Birdie Golf Tours (Neil Fossett) tillträder den 1 december och går in som delägare i bolaget till 49 procent.
 • En osäker fordran hos PolarQuest har reserverats till det totala beloppet på cirka 1,1 mkr.
 • Koncernen arbetar aktivt med hållbarhet. Som exempel lanserade Världens Resor i samarbete med DN en resa till södra Europa med ett eget chartrat tåg. Resan med 350 platser såldes slut inom en vecka.
 • Ur VD:s kommentar

  ”Omsättningen under det tredje kvartalet uppgick till 195,4 mkr jämfört med 131,3 mkr under samma period 2017. EBITA i kvartalet uppgick till +9,7 mkr (+10,5 mkr). Ackumulerat uppgår omsättningen per den sista september till 460,8 mkr jämfört med 321,6 mkr samma period 2017. EBITA ackumulerat uppgår till +8,0 mkr (+3,0 mkr).

  I kvartalet uppgick bruttomarginalen till 17,7 (20,8) procent. Detta beror framförallt på att vi reserverat en osäker fordran hos PolarQuest och dels att vi har drabbats av negativa valutaeffekter drivet av den svaga kronkursen i ingångna kontrakt.

  Den 31 oktober uppgick värdet av bokade resor och företagsevent med genomförande under 2018 till 641,8 mkr, vilket är 189,7 mkr högre än vid samma tidpunkt föregående år. Bokningsläget inkluderar vårt senaste förvärv Creative Meetings. Exklusive effekterna från en enskild större ”engångsbokning” 2018 och förvärvet av Creative Meetings var bokningsläget per den 31 oktober 2018 cirka 34 mkr högre jämfört med samma tidpunkt föregående år. Det ökade bokningsläget är delvis en effekt av de investeringar vi gjort inom det digitala området samt ökning av personalstyrkan.”

  Finansiell historik 2018 2017 2017 2016 2015 2014
  Jan-Sep Jan-Sep Jan-Dec Jan-Dec Jan-Dec Jan-Dec
  Omsättning (mkr) 460,8 321,6 469,3 496,4 455,0 426,3
  Förändring mot föregående år 43% -8% -5% 9% 7% -1%
  EBITA (mkr) 8,0 3,0 11,1 24,4 15,2 16,3
  EBITA-marginal 1,7% 0,9% 2,4% 4,9% 3,3% 3,8%
  Resultat per aktie (kr) 0,95 0,60 1,70 3,72 2,47 2,71
  Utdelning per aktie (kr) - - 2,00 2,50 2,00 1,20
  Extrautdelning per aktie (kr) - - - 1,50 1,00 1,50
  Nettokassa (mkr) 31,9 53,7 29,6 52,3 46,5 39,7

  Kontaktuppgifter:

  Johan Kvist, VD, telefon 0735-58 35 58

  Denna information är sådan information som Unlimited Travel Group UTG AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 november kl. 08.00 CET. 

  Unlimited Travel Group är en av Sveriges ledande researrangörer (börsnoterat på Nasdaq First North) och omsätter drygt en halv miljard kronor. Verksamheten består i att äga, starta, utveckla och förvärva rese- och eventföretag som är små till mellanstora, specialiserade, självständiga och entreprenörsdrivna. Vi är en koncern bestående av moderbolaget Unlimited Travel Group samt de 12 dotterbolagen Västindienspecialisten, Birdie Golf Tours, Ski Unlimited, Travel Beyond, WI-Resor, JB Travel, Creative Meetings, Världens Resor, PolarQuest, Specialresor, Go Active Travel och Unlimited Travel Production.

  Läs vidare »

  Birdie Golf Tours får ny delägare

  Pressmeddelanden   •   Nov 19, 2018 22:00 CET

  Unlimited Travel Group tar in en ny delägare i dotterbolaget Birdie Golf Tours – entreprenören och etablerade golf-pron Neil Fossett.

  Neil Fossett är en skicklig entreprenör och etablerad golfpro, idag VD för och ägare av Vallentuna Golfklubb. Han har ett starkt nätverk bland golfare både i Sverige och internationellt och har dessutom erfarenhet av att ha drivit en egen golfresebyrå. Tillsammans med teamet och Unlimited samlade förmåga ska han utveckla Birdie Golf Tours vidare.

  –Birdie Golf Tours ingår fortfarande i Unlimited Travel Group och kommer, precis som alla andra bolag, att drivas inom ramen för vår verksamhet. Neil Fossetts inträde innebär att Birdie kommer att nå ut bättre på marknaden med den fantastiska produkt vi har, säger Johan Kvist, VD och koncernchef på Unlimited Travel Group.

  –Jag har sedan vi började den här dialogen imponerats av Unlimiteds tänk och deras förmåga att stötta bolagen i deras fortsatta utveckling och ser fram emot att tillsammans med teamet jobba vidare med ett sådant starkt varumärke som Birdie, säger entreprenören Neil Fossett.

  Nuvarande VD:n för Birdie Golf Tours, Franciska Hollström, kommer att gå tillbaka och fokusera på Västindienspecialisten till 100% eftersom det krävs för dotterbolagets framtida drift.

  Unlimited behåller 51% av aktierna i Birdie Golf Tours. 

  Kontaktuppgifter:

  Johan Kvist, VD, telefon 0735-58 35 58

  Denna information är sådan information som Unlimited Travel Group UTG AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 november kl. 08.00 CET

  Unlimited Travel Group är en av Sveriges ledande researrangörer (börsnoterat på Nasdaq First North) och omsätter drygt en halv miljard kronor. Verksamheten består i att äga, starta, utveckla och förvärva rese- och eventföretag som är små till mellanstora, specialiserade, självständiga och entreprenörsdrivna. Vi är en koncern bestående av moderbolaget Unlimited Travel Group samt de 12 dotterbolagen Västindienspecialisten, Birdie Golf Tours, Ski Unlimited, Travel Beyond, WI-Resor, JB Travel, Creative Meetings, Världens Resor, PolarQuest, Specialresor, Go Active Travel och Unlimited Travel Production.

  Unlimited Travel Group tar in en ny delägare i dotterbolaget Birdie Golf Tours – entreprenören och etablerade golf-pron Neil Fossett.

  Läs vidare »

  Succé för unik tågresa genom Europa – framtidens resesätt?

  Pressmeddelanden   •   Nov 08, 2018 15:10 CET

  För en vecka sedan lanserade Världens Resor i samarbete DN, en unik resa genom Europa med ett eget chartrat tåg. Tågresan, med sina 350 platser, är ytterligare ett steg i researrangörens hållbarhetsarbete och är i princip redan slutsåld.

  Unik expeditionsresa till Svalbard med BBC-filmaren Doug Allan

  Pressmeddelanden   •   Okt 18, 2018 11:00 CEST

  Nu lanserar PolarQuest, Sveriges ledande polarresearrangör, en unik expeditionskryssning till Svalbard med den prisbelönte BBC-filmaren Doug Allan som gästföreläsare. Resan avgår i slutet av augusti 2019, en tid som bjuder på varmt fotoljus och vackra solnedgångar.

  Välgörenhetsauktion med lyxresor till Afrika i potten gav 620 000 kr till ny förskola i Kapstaden

  Pressmeddelanden   •   Sep 07, 2018 08:34 CEST

  I onsdags kväll gick Travel Beyonds femte välgörenhetsauktion av stapeln. Auktionen, som är en del av premiumresebyråns årliga inspirationskväll med fokus på lyxresor till Afrika, gav totalt 620 000 kronor i intäkter – en rekordsumma. Pengarna går oavkortat till organisationen Uthando South Africa och ett projekt för att bygga en förskola till 140 barn i en av Kapstadens kåkstäder.

  DELÅRSRAPPORT UNLIMITED TRAVEL GROUP APRIL – JUNI 2018

  Pressmeddelanden   •   Aug 31, 2018 08:00 CEST

  APRIL – JUNI 2018

 • Omsättningen uppgick till 134,6 mkr (110,1 mkr april – juni 2017)
 • Bruttomarginalen uppgick till 21,6 (18,0) procent
 • Rörelseresultat, EBITA, uppgick till 0,5 (-0,5) mkr
 • Justerat resultat per aktie (resultat exklusive effekter av avyttring av andelar i koncernföretag) uppgick till 0,04 (-0,04) kr
 • JANUARI – JUNI 2018

 • Omsättningen uppgick till 265,4 mkr (190,3 mkr januari – juni 2017)
 • Bruttomarginalen uppgick till 20,6 (17,7) procent
 • Rörelseresultat, EBITA, uppgick till -2,2 (-7,5) mkr
 • Justerat resultat per aktie (resultat exklusive effekter av avyttring av andelar i koncernföretag) uppgick till -0,64 (-1,24) kr
 • VIKTIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER PERIODEN

 • Integrationen av Creative Meetings löpt på väl där bolaget på kort tid har gett ett tydligt mervärde till koncernen som helhet
 • Som del i köpeskilling i förvärvet av Creative Meetings genomfördes en nyemission på 132 623 aktier till kvarvarande VD och delägare Peter Winitsky. Han har därmed 2,9% av Unlimiteds samlade aktieinnehav
 • Den 13 augusti lanserades ny koncernidentitet och varumärkesplattform (www.utg.se)
 • Ur VD:s kommentar

  ”Omsättningen under det andra kvartalet uppgick till 134,6 mkr jämfört med 110,1 mkr under samma period 2017. EBITA i kvartalet uppgick till 0,5 mkr (-0,5) mkr. Resultatökningen är främst hänförlig till den högre omsättningen.

  Den 31 juli uppgick värdet av bokade resor och företagsevent med genomförande under 2018 till 592,7 mkr, vilket är 179,6 mkr högre än vid samma tidpunkt föregående år. Bokningsläget inkluderar vårt senaste förvärv Creative Meetings. Exklusive effekterna från en enskild större ”engångsbokning” 2018 och förvärvet av Creative Meetings var bokningsläget per den 31 juli 2018 cirka 34 mkr högre jämfört med samma tidpunkt föregående år. Det ökade bokningsläget är delvis en effekt av de investeringar vi gjort inom det digitala området samt ökning av personalstyrkan.”

  Unlimited Travel Group är en av Sveriges ledande researrangörer (börsnoterat på Nasdaq First North) och omsätter drygt en halv miljard kronor. Verksamheten består i att äga, starta, utveckla och förvärva rese- och eventföretag som är små till mellanstora, specialiserade, självständiga och entreprenörsdrivna. Vi är en koncern bestående av moderbolaget Unlimited Travel Group samt de 12 dotterbolagen Västindienspecialisten, Birdie Golf Tours, Ski Unlimited, Travel Beyond, WI-Resor, JB Travel, Creative Meetings, Världens Resor, PolarQuest, Specialresor, Go Active Travel och Unlimited Travel Production.

  Läs vidare »

  Trots rekordvarm sommar: Försäljningen av exklusiva vinterresor till Indiska oceanen – all time high

  Pressmeddelanden   •   Aug 16, 2018 13:15 CEST

  Sommaren 2018 var rekordvarm, men Sveriges lyxresenärer ser framåt, mot vinterhalvåret och hos Travel Beyond har försäljningen av premiumresor till Indiska oceanen ökat med 67% jämfört med samma period förra året.

  Unlimited Travel Group förstärker styrelsen

  Pressmeddelanden   •   Aug 13, 2018 15:00 CEST

  Som en del i rese- och eventkoncernen Unlimited Travel Groups utvecklingsresa förstärker företaget nu även sin styrelse med tre tunga rekryteringar – Eivor Andersson, Johan Almquist och Richard Bergfors.

  Kontaktpersoner 13 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • VD och Koncernchef
  • jotahadcn.uakvmcislut@dhutxwg.ibseej
  • +46 73 558 35 58

  Om Unlimited Travel Group

  Specialisterna

  Unlimited Travel Group består av 12 nischade rese- och eventbolag som med passion, nytänkande och omtanke får människor att vidga sina vyer och förverkliga sina drömmar.