Trots rekordvarm sommar: Försäljningen av exklusiva vinterresor till Indiska oceanen – all time high

Pressmeddelanden   •   Aug 16, 2018 13:15 CEST

Sommaren 2018 var rekordvarm, men Sveriges lyxresenärer ser framåt, mot vinterhalvåret och hos Travel Beyond har försäljningen av premiumresor till Indiska oceanen ökat med 67% jämfört med samma period förra året.

Unlimited Travel Group lanserar ny grafisk profil

Pressmeddelanden   •   Aug 13, 2018 15:00 CEST

Idag lanserar rese- och eventkoncernen Unlimited Travel Group en ny grafisk profil, vilket är en del i ett stort utvecklingsarbete för att stärka och positionera respektive bolag, men också för att öka kännedomen om koncernen som helhet. Den nya designen, som har tagits fram i samarbete med Ulf Sandberg, ska bidra till att bättre kommunicera den kvalitetsstämpel som Unlimited faktiskt står för.

Unlimited Travel Group förstärker styrelsen

Pressmeddelanden   •   Aug 13, 2018 15:00 CEST

Som en del i rese- och eventkoncernen Unlimited Travel Groups utvecklingsresa förstärker företaget nu även sin styrelse med tre tunga rekryteringar – Eivor Andersson, Johan Almquist och Richard Bergfors.

Succé för PolarQuests norrskensexpeditioner i Nordnorge

Pressmeddelanden   •   Jun 26, 2018 09:00 CEST

Magiskt norrsken, samisk kultur och exklusiva möten med späckhuggare, knölval och havsörn. Med nya resan Norrskensexpedition i Nordnorge, erbjuder PolarQuest en svårslagen produkt i den nordnorska övärlden. Första avgången blev fullbokad på en vecka.

DELÅRSRAPPORT UNLIMITED TRAVEL GROUP JANUARI – MARS 2018

Pressmeddelanden   •   Maj 30, 2018 08:00 CEST

Januari – mars 2018

- Omsättningen uppgick till 130,8 mkr (80,2 mkr januari – mars 2017)

- Bruttomarginalen uppgick till 19,5 (17,4) procent

- Rörelseresultat, EBITA, uppgick till -2,7 (-7,0) mkr

- Justerat resultat per aktie (resultat exklusive effekter av avyttring av andelar i koncernföretag) uppgick till -0,69 (-1,21) kr

Viktiga händelser under och efter perioden

- PolarQuest har rustat upp och tecknat ett 5-årigt avtal för att fortsätta operera expeditionsfartyget

M/S Sea Endurance i Svalbard

- Eventyrs grundare har realiserat sin avtalade option och förvärvar per den 1 maj återstoden av aktierna (30 procent) i Eventyr AB och fortsätter i egen regi

- Unlimited Travel Group har förvärvat 70 procent av aktierna i Creative Meetings som är en väletablerad eventbyrå med fokus på B2E- och B2B-events

- 15 procent har förvärvats av Specialresor enligt avtal om option. Unlimiteds ägarandel uppgår nu till 100%

- Den 21 maj tillträdde Johan von Sydow som ny CFO i koncernen

Ur VD:s kommentar

”Omsättningen under det första kvartalet uppgick till 130,8 mkr jämfört med 80,2 mkr under samma period 2017. EBITA i kvartalet uppgick till -2,7 mkr (-7,0) mkr. Resultatökningen är främst hänförlig till den högre omsättningen.

Den 31 mars uppgick värdet av bokade resor med avresa under 2018 till 481,5 mkr, vilket är 145,7 mkr högre än vid samma tidpunkt föregående år.

Bokningsläget inkluderar vårt senaste förvärv Creative Meetings. Exklusive effekterna från en enskild större ”engångsbok-ning” 2018 och förvärvet av Creative Meetings var bokningsläget per den 31 mars 2018 cirka 30 mkr högre jämfört med samma tidpunkt föregående år. Det ökade bokningsläget är delvis en effekt av de investeringar vi gjort inom det digitala området samt ökning av personalstyrkan.”

Unlimited Travel Groups verksamhet består i att äga, starta, utveckla och förvärva reseföretag som är små till mellanstora, specialiserade, självständiga och entreprenörsdrivna. Verksamheten startades i december 2002 och är idag en koncern bestående av moderbolaget UTG samt de tolv bolagen Västindienspecialisten, Birdie Golf Tours, Ski Unlimited, Travel Beyond, WI-Resor, JB Travel, Eventyr, Världens Resor, PolarQuest, Specialresor, Go Active Travel och UTG Reseproduktion.

Ur VD:s kommentar ”Omsättningen under det första kvartalet uppgick till 130,8 mkr jämfört med 80,2 mkr under samma period 2017. EBITA i kvartalet uppgick till -2,7 mkr (-7,0) mkr. Resultatökningen är främst hänförlig till den högre omsättningen. Den 31 mars uppgick värdet av bokade resor med avresa under 2018 till 481,5 mkr, vilket är 145,7 mkr högre än vid samma tidpunkt föregående år. "

Läs vidare »

Unlimited förvärvar ytterligare 15 % av aktierna i Specialresor

Pressmeddelanden   •   Apr 13, 2018 08:00 CEST

PRESSMEDDELANDE Stockholm, 2018-04-13

Unlimited förvärvar ytterligare 15% i Specialresor

Som en del av förvärvet av Specialresor den 6 mars 2015 kvarstod tidigare huvudägare Åsa Kjellman som delägare med 15 procent. I samband med detta avtal tecknades en option där delägare Åsa Kjellman erbjöds att sälja resterande andelar efter 3 år baserat på periodens resultatutveckling

Efter en fin resultatutveckling har Åsa Kjellman valt att realisera sin option men kvarstår i sin operativa roll som ansvarig för bolagets reseproduktion. Unlimited Travel Group har nu förvärvat återstående andel i bolaget (15 procent) och blir nu 100 procent ägare av aktierna i Specialresor.

Specialresor har fortsatt att utvecklats starkt sedan bolaget kom in i koncernen. Vi har ett mycket bra samarbete med Åsa och hela teamet i Karlstad. Ser fram emot att fortsätta vår resa tillsammans, säger Johan Kvist, VD för Unlimited Travel Group.

Mitt syfte med försäljningen 2015 var att skapa en bredare plattform för att ge Specialresor de förutsättningar som krävs för att bli landets bästa inom kundresor. Jag är mycket nöjd med resultatet och vårt samarbete med Unlimited. Ser nu fram emot att fortsätta utvecklingen av bolaget tillsammans med mina skickliga kollegor,säger Åsa Kjellman, tidigare delägare och produktionsansvarig för Specialresor.

Unlimited Travel Group handlas på NASDAQ OMX lista First North.

För ytterligare information:

Johan Kvist, VD, telefon 0735-58 35 58

Unlimited Travel Group UTG AB (publ)

Norrtullsgatan 12A

113 27 Stockholm

Unlimited Travel Groups Certified Adviser ärRemium Nordic Holding, telefon: 08-454 32 00

Unlimited Travel Group är en av Sveriges ledande researrangörer och omsätter omkring en halv miljard kronor. Verksamhet består i att äga, starta, utveckla och förvärva rese- och eventföretag som är små till mellanstora, specialiserade, självständiga och entreprenörsdrivna. Verksamheten är en koncern bestående av moderbolaget Unlimited Travel Group samt de tolv bolagen Västindienspecialisten, Birdie Golf Tours, Ski Unlimited, Travel Beyond, WI-Resor, JB Travel, Världens Resor, PolarQuest, Unlimited Travel Production, Go Active Travel, Specialresor och Creative Meetings. Var och en är vi passionerade specialister – tillsammans är vi Unlimited.

Läs vidare »

Eventyrs grundare förvärvar samtliga aktier i verksamheten

Pressmeddelanden   •   Apr 12, 2018 15:30 CEST

Unlimited Travel Group tecknade den 17 juli 2013 avtal med grundarna av Eventyr AB, Sofi Franzén och Kristoffer Schjött-Quist, om att återinvestera i bolaget. Grundarna har sedan affärens genomförande ägt 

50 procent av aktierna i Eventyr AB. Därtill fick Sofi Franzén och Kristoffer Schjött-Quist en option att förvärva ytterligare aktier i Eventyr AB från den 1 januari 2017 till en förutbestämd värdering.

Som ett första steg förvärvade Sofi Franzén och Kristoffer Schjött-Quist den 3 juli 2017 ytterligare 20 procent av aktierna i Eventyr AB och väljer nu att utnyttja sin option till fullo.

Sofi Franzén och Kristoffer Schjött-Quist förvärvar per den 1 maj 2018 återstoden av aktierna i Eventyr AB (30 procent) och blir nu 100 procent ägare av aktierna i Eventyr AB. Köpeskilling för 30 procent av aktierna är 7,8 mkr. Unlimited Travel Group lämnar därmed sin aktiva roll i bolaget för att fokusera på sin övriga bolagsportfölj.

Eventyr har de senaste åren gjort en gedigen utveckling i att stärka sin affär med gott resultat, säger Johan Kvist, VD för Unlimited Travel Group. Bolaget fortsätter nu i egen regi. Vill därför passa på att tacka hela teamet för en fantastisk insats och önska varmt lycka till.

Det har varit en givande resa att ta bolaget till det är idag. Vill också vi tacka för ett gott samarbete med Unlimited Travel Group och alla de övriga dotterbolagen i koncernen. Med vår fina resultatutveckling känns det nu rätt att utnyttja hela vår avtalade option säger, Sofi Franzén, VD för Eventyr.

Unlimited Travel Group är en av Sveriges ledande researrangörer och omsätter omkring en halv miljard kronor. Verksamhet består i att äga, starta, utveckla och förvärva rese- och eventföretag som är små till mellanstora, specialiserade, självständiga och entreprenörsdrivna. Verksamheten är en koncern bestående av moderbolaget Unlimited Travel Group samt de tolv bolagen Västindienspecialisten, Birdie Golf Tours, Ski Unlimited, Travel Beyond, WI-Resor, JB Travel, Världens Resor, PolarQuest, Unlimited Travel Production, Go Active Travel, Specialresor och Creative Meetings. Var och en är vi passionerade specialister – tillsammans är vi Unlimited.

Unlimited Travel Group handlas på NASDAQ OMX lista First North.

För ytterligare information:

Johan Kvist, VD, telefon 0735-58 35 58

Denna information är sådan information som Unlimited Travel Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 april 2018 kl. 15:30 CET.

Unlimited Travel Group UTG AB (publ)

Norrtullsgatan 12A

113 27 Stockholm

Unlimited Travel Groups Certified Adviser ärRemium Nordic Holding, telefon: 08-454 32 00

Unlimited Travel Groups verksamhet består i att äga, starta, utveckla och förvärva reseföretag som är små till mellanstora, specialiserade, självständiga och entreprenörsdrivna. Verksamheten startades i december 2002 och är idag en koncern bestående av moderbolaget Unlimited samt de tolv bolagen Västindienspecialisten, Birdie Golf Tours, Ski Unlimited, Travel Beyond, WI-Resor, JB Travel, Creative Meetings, Världens Resor, PolarQuest, Specialresor, Go Active Travel och UTG Reseproduktion.

Läs vidare »

Världens Resor först ut att klimatkompensera för alla långflyg

Pressmeddelanden   •   Mar 20, 2018 09:00 CET

Reseföretaget Världens Resor gör en satsning på ett mer hållbart resande i samarbete med Husstainability och South Pole. Fokus ligger på att minska klimatpåverkan, utbilda personal och ledning i hållbarhet, och inte minst att engagera resenärerna.

Unlimited Travel Group rekryterar ny CFO

Pressmeddelanden   •   Feb 16, 2018 16:00 CET

Unlimited Travel Group har rekryterat Johan von Sydow som ny CFO för koncernen. Johan har en bakgrund som revisor och har bland annat arbetat med både processutveckling och operational excellence i olika linjebefattningar. Han kommer närmast från ett internationellt bolag som heter Delivery Hero där han under ett antal år haft rollen som CFO.

”Jag har ett stort sportintresse och älskar att resa och upptäcka nya platser med familj och vänner. Ser otroligt mycket fram emot att få vara med i ’Unlimiteds’ fortsatta resa med produkter som jag verkligen tror på och kan stå för!”

VD och koncernchef Johan Kvist fortsätter: ”Johan är ett välkommet tillskott i koncernen och kommer ytterligare stärka vår förmåga att ge alla bolag stöd till att nå sin fulla potential.”

Johan tillträder som CFO den 21 maj.

Unlimited Travel Group handlas på NASDAQ OMX lista First North.

För ytterligare information:

Johan Kvist, VD, telefon 0735-58 35 58

Unlimited Travel Group UTG AB (publ)

Norrtullsgatan 12A

113 27 Stockholm

Unlimited Travel Groups Certified Adviser är Remium, telefon: 08-454 32 00

Unlimited Travel Group är en av Sveriges ledande researrangörer och omsätter omkring en halv miljard kronor. Verksamhet består i att äga, starta, utveckla och förvärva rese- och eventföretag som är små till mellanstora, specialiserade, självständiga och entreprenörsdrivna. Verksamheten är en koncern bestående av moderbolaget Unlimited Travel Group samt de tretton bolagen Västindienspecialisten, Birdie Golf Tours, Ski Unlimited, Travel Beyond, WI-Resor, JB Travel, Eventyr, Världens Resor, PolarQuest, Unlimited Travel Production, Go Active Travel, Specialresor och Creative Meetings. Var och en är vi passionerade specialister – tillsammans är vi Unlimited.

Unlimited Travel Group har rekryterat Johan von Sydow som ny CFO för koncernen. Johan har en bakgrund som revisor och har bland annat arbetat med både processutveckling och operational excellence i olika linjebefattningar. Han kommer närmast från ett internationellt bolag som heter Delivery Hero där han under ett antal år haft rollen som CFO.

Läs vidare »

Vattensituationen i Kapstaden: Liten inverkan på turismen

Pressmeddelanden   •   Feb 16, 2018 09:00 CET

Den som följer med i nyhetsflödet från Sydafrika har förmodligen inte missat att Kapstaden står inför en stor vattenkris. Men ingen behöver välja bort Kapstaden som destination på grund av vattensituationen och som turist märker man väldigt lite av problemet. Det försäkrar Travel Beyond, Sveriges ledande resebyrå inom premiumsegmentet.

Kontaktpersoner 12 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • VD och Koncernchef
  • mrwsjohauin.dnhxkvispimvuft@utg.buse
  • +46 73 558 35 58

Om Unlimited Travel Group

Specialisterna

Unlimited Travel Group består av 12 nischade rese- och eventbolag som med passion, nytänkande och omtanke får människor att vidga sina vyer och förverkliga sina drömmar.