Skip to main content

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2016 12:00 CET

Ur VDs kommentar

”Bokningsläget fortsatte under kvartalet att stärkas. Per 31 december uppgick värdet av bokade resor med avresa 2016 till 193 mkr att jämföra med 140 mkr vid samma tidpunkt föregående år. EBITA ökade under sista kvartalet 2015, trots att nya verksamheter påverkade resultatet negativt med 1,7 mkr.

De satsningar vi har genomfört under 2014 och 2015 har bidragit till ett starkt utgångsläge och positivt momentum inför 2016. ”

Unlimited Travel Groups verksamhet består i att äga, starta, utveckla och förvärva reseföretag som är små till mellanstora, specialiserade, självständiga och entreprenörsdrivna. Verksamheten startades i december 2002 och är idag en koncern bestående av moderbolaget UTG samt de tolv bolagen Västindienspecialisten, Birdie Golf Tours, Ski Unlimited, Travel Beyond, WI-Resor, JB Travel, Eventyr, Världens Resor, PolarQuest, Specialresor, Go Active Travel och UTG Reseproduktion.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy