Skip to main content

Uponor förvärvar nystartat företag som specialiserat sig på vattenkvalitetsövervakning

Pressmeddelande   •   Jan 08, 2016 12:47 CET

Uponor Corporation har förvärvat hela aktieinnehavet i ett finskt nystartat företag som specialiserat sig på online-övervakning av vattenkvalitet. Företaget NWater Oy, inledde sin verksamhet i Tammerfors, Finland år 2012, och har utvecklat en unik och revolutionerande teknik för online-mätning av vattenkvalitet. Tekniken bygger på sensorer som i realtid känner av och mäter vattenburna partiklar och mikrober. För närvarande är tekniken fortfarande i en utvecklingsfas, men Uponor inriktar sig på kommersialisering av tekniken de kommande åren.

Säljarna är fem finländska privata aktieägare, varav två kommer att stanna kvar i verksamheten. Inga ytterligare uppgifter om transaktionen beskrivs.

En av Uponor strategiska fokusområden när det gäller ny affärsutveckling är vattenkvalitet och hygien, vilka båda är av allt större betydelse i dagens samhälle.

- "Idag mäts vattenkvalitet oftast genom att ta prover, vilket oftast ger resultat några dagar efter provtagningen. Den nya NWater-tekniken gör det möjligt att övervaka vattenkvaliteten online och på så sätt skapa ett system för tidig varning. Vid akuta fall kan konsumenterna varnas snabbt, vilket gör vattenförsörjningen mycket mer risksäker än idag. Fördelar i konsumenthälsa och kostnader kan vara enorma”, fortsätter Ilari Aho, VP - New Business Development på Uponor.

NWater-tekniken är idealisk för kommunal vattenförsörjning, men kan även vara attraktiv för industri och hushåll.

- "En av de viktigaste fördelarna med den nya teknologin, förutom tillförlitlig prestanda, är det faktum att det är prisvärt och mycket skalbart", säger Esa Hämäläinen, chef för FoU vid NWater. "Onlinemätning kan ge nätförvaltare information om vattenkvaliteten via Internet på en kontinuerlig basis, på distributionsnätets kvalitet samtidigt som den ger omedelbar feedback på ändringar som gjorts i distributionsnätet, för att bara nämna några exempel. Detta kan vara särskilt viktigt på känsliga platser som sjukhus, äldreboenden eller vårdcentraler."

Uponor planerar att fortsätta den snabba utvecklingen av tekniken och integrera den i både dess VVS- och infrastrukturlösningar. Utvecklingsarbetet kommer att fortsätta i samarbete med Uponors befintliga FoU-team.

- "Som grundare är vi glada att tillsammans med Uponor kan NWater-teknologin få snabb tillgång till de globala marknaderna, och att verksamheten kommer att fortsätta i finskt ägande", avslutar Tuomas Pahlman, en av grundarna av NWater.

Uponor är en ledande internationell systemleverantör av lösningar för säker leverans av dricksvatten, energieffektivt inomhusklimat och pålitlig infrastruktur. Vi servar byggindustrin inom en rad olika områden så som bostäder, kommersiella fastigheter samt industri- och anläggningsbyggnation. Uponor har ca 3 800 anställda i 30 länder. Under 2014 hade Uponor en nettoförsäljning på över 9 miljarder kronor. Uponor har sitt säte i Finland och noterat på NASDAQ OMX i Helsingfors.

Uponor AB tillverkar rör av förnätad polyeten, för VVS och industriändamål. Rören utgör basen i våra golvvärme, tappvatten, kulvert, och industriapplikationer. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy