Kommunala skolornas meritvärde bättre än förväntat resultat

Pressmeddelanden   •   Jan 16, 2019 10:28 CET

Varje år genomför Skolverket en undersökning som kallas Salsa. Där mäts elevernas skolresultat inte bara utifrån det faktiska värdet, utan också utifrån förväntat värde. Nu har siffror från läsåret 2017/2018 presenterats och visar på ett förbättrat resultat jämfört med läsåret 2016/2017.

Alliansen i Upplands-Bro presenterar 2019 års budgetförslag

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2018 09:32 CET

Valresultatet i Upplands-Bro gav inget block egen majoritet. M, L, KD och C beslutade om ett samarbete som största politiska block i Kommunfullmäktige och denna verksamhetsplan är utgångspunkten för den politiska viljeinriktningen från Alliansen.

Pressmeddelande från Allianspartierna i Upplands-Bro: Bättre samverkansöverenskommelse mellan polisen och Upplands-Bro behövs

Pressmeddelanden   •   Nov 08, 2018 13:53 CET

Det förslag till samverkansöverenskommelse mellan polisen och Upplands-Bro kommun som presenterades på kommunstyrelsens sammanträde i november behöver utvecklas ytterligare.

Upplands-Bro klättrar i Lärarförbundets ranking

Pressmeddelanden   •   Nov 08, 2018 11:22 CET

Varje år rankar Lärarförbundet Sveriges kommuner utifrån 13 olika parametrar. Sedan 2017 har Upplands-Bro kommun klättrat 51 platser och är nu Sveriges 102:a bästa skolkommun av 290. I Stockholms län placerar Upplands-Bro som kommun nummer nio av 26.

Pressmeddelande från Allianspartierna i Upplands-Bro: Allianspartierna tar över styret av Upplands-Bro

Pressmeddelanden   •   Okt 18, 2018 06:34 CEST

Allianspartierna Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har tagit över styret av Upplands-Bro och kommer att leda kommunen de kommande åren.

Kommunen satsade över 11 miljoner på föreningar i Upplands-Bro 2017

Pressmeddelanden   •   Okt 04, 2018 05:00 CEST

Under 2017 satsade Upplands-Bro kommun 11,4 miljoner kronor på totalt 87 föreningar och organisationer, dels i form av kontanta bidrag och dels i form av olika typer av lokalsubventioner. Kommunen har ett aktivt föreningsliv som utgör en omfattande del av kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde. För att underlätta för föreningarna ska nu förslag på nya reviderade bidragsregler tas fram.

Toppnotering för Upplands-Bro i nationell ranking över näringslivsklimatet

Pressmeddelanden   •   Okt 02, 2018 14:10 CEST

Näringslivsklimatet i kommunen tillhör toppskiktet i Sverige. Det visar en färsk ranking från Svenskt Näringsliv. Upplands-Bro klättrar från plats 30 till plats 16, av 290 kommuner – vilket innebär en toppnotering för kommunen.

Välkommen till Alzheimerdagen!

Pressmeddelanden   •   Sep 19, 2018 12:29 CEST

I dag lider 46 miljoner människor i världen av demens, till år 2050 beräknas antalet stiga till 131 miljoner. I Sverige lever ca 160 000 människor med en demensdiagnos. Upplands-Bro kommun arrangerar för åttonde gången Alzheimerdagen, där olika former av stöd till personer med demensdiagnoser står i fokus kopplat till forskning och utveckling av hjälpmedel.

Upplands-Broungdomars drog-, alkohol- och tobaksanvändning kartlagd

Pressmeddelanden   •   Sep 14, 2018 09:10 CEST

Vartannat år genomför Länsstyrelsen den omfattande Stockholmsenkäten där ungdomar i årskurs 9 och gymnasiets år 2 svarar på frågor om droger, alkohol, tobak, psykiskt mående hot, våld och andra områden. I Upplands-Bro kommun är det glädjande att ungdomars alkoholkonsumtion minskar, tobaksanvändningen är låg och andelen som använt narkotika ligger under länssnittet.

Välkommen till invigning av kommunens nya ungdomsverksamhet Bro:n

Pressmeddelanden   •   Sep 04, 2018 18:18 CEST

Nu öppnar Bro:n, kommunens nya verksamhet för äldre ungdomar. Verksamheten riktar sig till åldrarna 16-20 år och har en främjande roll att stödja unga till delaktighet och engagemang i deras väg in i vuxenlivet. Den ska utgå från ungdomarnas intressen och engagemang. Bro:n invigs lördagen den 8 september kl 13.30 av Andrée Wright (MP), Kultur- och fritidsnämndens ordförande.

Bro:n är namnet på Upplands-Bro kommuns nya verksamhet för äldre ungdomar.

-Det är väldigt roligt att vara med och starta Bro:n! Jag vet att ungdomarna längtar efter att vi ska öppna. De är nyfikna och ser fram emot att få en mötesplats som är trygg och anpassad till deras åldersgrupp och behov, säger Oshy Liebech Schwartz, som är chef för fritidsgårdarna i Bro.

Verksamheten riktar sig till unga i åldrarna 16-20 år, och har en främjande roll att stödja unga till delaktighet och engagemang i deras väg in i vuxenlivet. Den ska bedrivas utifrån ungdomarnas intressen och engagemang.

Ungdomarna ska till exempel kunna få stöd med att förverkliga sina idéer, driva projekt, starta föreningar, bredda sina fritidsintressen eller söka jobb. Bro:n ska vara en just en bro, ett stöd mellan ungdomstiden och vuxenlivet.

Lokalerna är nyrenoverade och ligger på den östra sidan av Broskolan i Bro centrum, samma ingång som Fryshuset. Här finns ytor för att driva projekt eller för att studera i lugn och ro. Här kan du också spela biljard och bordtennis och snart också spela tv-spel och titta på film, din egna eller någon annans.

Verksamheten har tillgång till replokaler, dansstudio, musikstudio, idrottshall med mera.

Bro:n kommer ha ett nära samarbete med bland andra Fryshuset, ungdomsproducenterna, gymnasiet, arbetsmarknadsenheten och andra interna aktörer i kommunen, näringslivet, civilsamhället och arbetsförmedlingen för att kunna stödja ungdomarna på bästa sätt. I verksamheten möter du som ungdom fritidsledare med erfarenhet och kompetens att coacha och som längtar efter att få möta just dig.

Lördagen den 8 september klockan 13.30 invigs verksamheten av Andrée Wright (MP), ordförande i Kultur- och fritidsnämnden. Det blir bandklippning och festligt mingel. 

Öppet hus pågår hela dagen kl 11-16 och alla är välkomna, stora som små. Kom och träffa dem som jobbar i verksamheten, ställ frågor och titta runt i lokalen. 

- Äntligen är det dags att fylla lokalerna med ungdomar och verksamhet. Bro:n kommer att vara en viktig mötesplats för målgruppen och en viktig del i trygghetsarbetet och för framtidstron säger Hannah Rydstedt, Kultur- och fritidschef.

Hösten 2015 fick kultur- och fritidskontoret i uppdrag att utreda frågan om ett nytt Ungdomens hus i Upplands-Bro. Ett förslag togs fram i dialog med kommunens ungdomar. Därefter var det svårt att hitta en lämplig lokal men nu är frågan alltså till viss del löst.

Det här är inte en permanent lösning för ett Ungdomens hus men en bra början för att aktivt kunna arbeta med målgruppen 16-20 år, säger Hannah Rydstedt.

- Det är jättebra att vi nu har fått en lösning med lokaler för ungdomsverksamheten i Bro. Jag ser fram emot att komma dit. Det här blir ett effektivt sätt att använda lokaler som ligger i ett område där ungdomarna redan vistas. Jag hoppas att det kommer att ge möjlighet för många ungdomar att delta i verksamheten, säger Andrée Wright (MP), ordförande i Kultur- och fritidsnämnden.

.

För mer information

Andrée Wright (MP), Kultur- och fritidsnämndens ordförande

Tel 070-302 43 75

andrée.wright@upplands-bro.se

Hannah Rydstedt, Kultur- och fritidschef

08-518 321 84

hannah.rydstedt@upplands-bro.se

Upplands-Bro är en växande kommun, både när det gäller invånare och företagsetableringar, med drygt 28 000 invånare. Kommunen ligger vid Mälaren, ungefär två mil nordväst om Stockholm och pendeltåget tar ungefär 25 minuter till Stockholms central. Här finns två tätorter, Kungsängen och Bro, och en levande landsbygd. Kommunens vision, kommunen som ger plats, sträcker sig till år 2035 och beskriver hur framtidens Upplands-Bro ska vara. Visionen förenar kommunens invånare, näringsliv, föreningsliv och anställda i kommunen för att skapa ett gemensamt Upplands-Bro.

Nu öppnar Bro:n, kommunens nya verksamhet för äldre ungdomar. Verksamheten riktar sig till åldrarna 16-20 år och har en främjande roll att stödja unga till delaktighet och engagemang i deras väg in i vuxenlivet. Den ska utgå från ungdomarnas intressen och engagemang. Välkommen till invigningen den 8 september kl 13.30 i de nya lokalerna, som ligger i Broskolans östra del.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 11 kontaktpersoner

Om Upplands-Bro kommun

Kommunen som ger plats

Upplands-Bro är en växande kommun, både när det gäller invånare och företagsetableringar, med drygt 28 000 invånare. Kommunen ligger vid Mälaren, ungefär två mil nordväst om Stockholm och pendeltåget tar ungefär 25 minuter till Stockholms central. Här finns två tätorter, Kungsängen och Bro, och en levande landsbygd. Kommunens vision, kommunen som ger plats, sträcker sig till år 2035 och beskriver hur framtidens Upplands-Bro ska vara. Visionen förenar kommunens invånare, näringsliv, föreningsliv och anställda i kommunen för att skapa ett gemensamt Upplands-Bro.

Adress

  • Upplands-Bro kommun
  • Furuhällsplan 1
  • 196 81 Kungsängen
  • Vår hemsida