Skip to main content

I Väsby formar vi framtidens modell för stadsbyggnad

Evenemang

01
MAR
Väsby Centrum
  -
En spännande stadsutveckling sker i Väsby. Inom ramen för projektet Väsby Labs utvecklas en ny modell för samhällsbyggnad. Modellen bryter befintliga strukturer. Ett antal workshops med flera intressenter har skapat idéer till projekt som presenteras den 1 mars 2012. Området som är i fokus är Fyrklövern i Väsby som är ett av Sveriges mest tidstypiska miljonprogramkvarter. Målet är att fram till 2015 utveckla en ny samhällsbyggnadsprocess och visa upp den i en Expo, 30 år efter Bo85. Samarbetet innefattar nya sätt att skapa gemensamma koncept i området innan mark bebyggs eller hus omvandlas. Här ska Väsby Stad växa fram utifrån medborgarnas och intressenternas idéer och behov. Över 200 idéer har kommit in genom workshops med invånare i kommunen och välkända arkitekter som Mia Hägg, Dirk Peters, Andreas Angelidakis och Mariette Kums i nära samarbete med arkitekturstudenter från KTH. Väsby Labs genomförs i nära samarbete med företag och medborgare som vill vara med och bevara det gamla och utveckla det nya i kvarteret Fyrklövern. 13 visioner för området presenteras som resultat av arbetet så här långt. Det sker genom en utställning den 1:a mars i Väsby Centrum. Här visas idéer och förslag upp och ger alla en möjlighet att påverka hur de ska utvecklas framöver. Program den 1a mars 2012 12.30 Per-Erik Kanström, kommunstyrelsen ordförande och Björn Eklundh, kommundirektör, hälsar välkommen och berättar om initiativet. 13.00 -14.00 Projektledare Mia Lundström och Jan Åman presenterar 13 möjligheter som arbetats fram. 14.00 -15.00 Samarbetsparter i Väsby Labs berättar om sitt engagemang i projektet. 15.30 - 17.00 Dialog. Träffa representanter för kommunen, projektet och samarbetspartner. Du har möjlighet att se filmer vi tagit fram och insamlat material. För mer information: Kristina Sandberg, projektkoordinator Väsby Labs, 073-910 41 83 Johannes Wikman, kommunikationsstrateg Upplands Väsby kommun, 073-910 47 67