Skip to main content

Nya aktörer driver fritidsgårdar

Nyhet   •   Aug 21, 2013 16:35 CEST

Kultur- och fritidsnämnden beslutade före sommaren att konkurrensutsätta kommunens fyra fritidsgårdar i syfte att möjliggöra valfrihet, mångfald och ökad kvalitet.

Tisdagen den 20 augusti fattade kultur- och fritidsnämnden beslut om vilka utförare som får driva fritidsgårdarna i minst två år, med början 1 januari 2014.

– ­Konkurrensutsättningen syftar till att utveckla verksamheten ytterligare. Det är viktigt att lyssna på vad ungdomarna efterfrågar. I forumet Ung i Väsby möter ungdomarna årligen politiker och tjänstemän, där har de möjlighet att lyfta upp sina idéer och åsikter. I forumet har vi bl.a. fångat upp att ungdomarna önskat mer variation av aktiviteter på fritiden, berättar Kristina Klempt (FP), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Det var en kvalitetsupphandling, vilket innebär att priset är givet och att anbudsgivarna poängsätts utifrån kvaliteten i den planerade verksamheten. Förfrågningsunderlaget som anbuden utgick ifrån innehöll flera olika kriterier som skulle poängsättas, bland annat verksamhetsidé och utbud,
men också hur verksamheten planerade att arbeta med trygghet, delaktighet, inflytande och hälsa. Totalt inkom anbud från fyra olika anbudsgivare. De vinnande anbuden blev för Runbygården företaget Ungdom Väsby AB, för Väsbygården den ideella föreningen Stockholms Stadsmission och för Smedbygården och Grimbogården den ideella föreningen Unga Örnar.

– Samtliga intressenter lämnade anbud med hög kvalitet. Anbud från både kommunal aktör som föreningar och företag visar att det finns ett stort intresse för att bedriva ungdomsverksamhet, säger Maria Röstberg, chef för kultur-och fritidsavdelningen på Kundvalskontoret.

Under hösten kommer arbetet att påbörjas för att säkra övergången från den kommunala verksamheten till de nya utförarna. Personalen vid fritidsgårdarna omfattas av verksamhetsövergång, vilket innebär att de kommer att erbjudas anställning hos de nya utförarna.

– Min  förhoppning var att hälften av gårdarna skulle vara kvar i kommunal regi. Samtidigt är det mycket spännande att vi nu kommer att ha tre olika aktörer som driver fritidsgårdar i kommunen. Jag har fullt förtroende för att de nya utförarna kommer att bidra till att göra Väsby till en ännu attraktivare kommun med ytterligare utbud av fritidsaktiviteter. De för dessutom med sig nya perspektivoch
kontaktnät som med all sannolikhet kommer att vara värdefulla för kommunen i stort, säger Kristina Klempt. Extra roligt är det att verksamheterna kommer att ha ett intressant utbud för ungdomar med funktionsnedsättning, där samtliga gårdar kommer att arbeta inkluderande och ha längre öppettider.

Driften av fritidsgårdarna i Väsby från januari 2014:

Runbygården: Ungdom Väsby AB, ett nystartat företag med lokal Runbyanknytning. Väsbygården: Stockholms Stadsmission, en ideell förening med en omfattande verksamhet inom hela Storstockholm. De driver idag ungdomsverksamhet i Radiusgården och Blå huset i Tensta. Grimbogården och Smedbygården: Unga Örnar, en ideell förening som haft verksamhet i olika former
sedan 1931. De driver ett antal fritidsgårdar runt om i Sverige, bland annat i Eskilstuna, Stockholm och Gävle.

Mer information:

Kristina Klempt (FP), kommunalråd, ordförande kultur- och fritidsnämnden: 073-910 47 48

Maria Röstberg, chef för kultur-och fritidsavdelningen på Kundvalskontoret:
08-590 971 56

Anna Kelfve, informationsenheten: 073-910 43 25