Skip to main content

Rutinerna kring barn i jourhem säkras

Nyhet   •   Okt 18, 2012 11:38 CEST

Upplands Väsby kommun har genomfört en intern utredning gällande rutinerna kring placering av barn i jourhemsfamiljer. En extern revisionsbyrå har sett över rutinerna och inte funnit några uppenbara brister.

Upplands Väsby kommun har ändå valt att se över på vilka områden förbättringar i processen kan ske för att säkra att barn placeras i lämpliga jourhem.

Det är efter att en pappa i en jourhemsfamilj misstänks för övergrepp på barn placerade i hemmet som kommunen valt att göra den interna utredningen.

Upplands Väsby kommun nu kommer att arbeta vidare med framför allt tre områden för att säkra rutinerna kring barn placerade i jour- och familjehem:

  • Att tillsammans med övriga kommuner i nordväst arbeta fram stärkta rutiner för utredning, bedömning och uppföljning av barn i jour- och familjehem. 
  • Nya rutiner kommer att tas fram för referensinhämtande av tidigare placerade barn och unga i syfte att kvalitetssäkra jour- och familjehem.
  • Tillsammans med FoU, Forskning och Utvecklingsenheten Nordväst, vill Upplands Väsby kommun satsa på utveckling och utbildning av en modell för samtal med barn placerade i jour- och familjehem för att kunna göra bra uppföljningar under deras tid i jour- och familjehem.

- Vi vill stärka de rutiner som finns kring placering av barn i jour- och familjehem så att vi minimerar risken för att ett placering inte blir bra i framtiden. Vi har några tydliga områden som vi snarast kommer arbeta vidare med, säger Maria Fälth, ordförande i social- och äldrenämnden.