Skip to main content

Upplands Väsby kommun miljöcertifierad

Nyhet   •   Aug 30, 2010 10:47 CEST

Under Stadsbyggnadsdagen 2010 delade DNV under både uppsluppna och högtidliga former ut miljöcertifikatet till Upplands Väsby kommun. Upplands Väsby är därmed landets andra miljöcertifierade kommun, efter Östersund. Utmärkande för certifieringen är att hela kommunens verksamhet omfattas.
 
Att hela den kommunala verksamheten omfattas, inte bara enskilda kontor, ger positiva effekter.
 
- Upplands Väsby kommun har en hög ambitionsnivå och de har gjort ett mycket bra och långtgående arbete. De använder även miljökraven i sin offentliga upphandling, berättar Doris Forsberg, revisionsledare på DNV.
 
Stor påverkan
Kommunen har delat in sina miljöaspekter i kategorierna avfall, buller, energianvändning, kemikalier, kompetens, transporter, mark och vatten. Dessutom har samtliga kommunens medarbetare genomgått en miljöutbildning.
 
-  Det är vikigt att vi arbetar med saker där de har störst verkan, förklarar Eva Bergh, miljöstrateg i Upplands Väsby. När det gäller t ex avfall och kollektivtrafik tar vi med miljöaspekterna när vi planerar för nya områden, eftersom det har en långsiktig påverkan. Det gäller även transporter, både våra egna och de vi upphandlar.
 
Engagemang, långsiktighet och en färsk älg
Att hela verksamheten är engagerad märktes tydligt under certifikatsutdelningen, där rektor Jan Aili deltog tillsammans med tre elever. Inom området kompetens omfattas i allra högsta grad skolan, eftersom även nästa generations kompetens omfattas.
 
Eleverna berättade att de, utöver sopsortering, har ett uteklassrum där de får lära sig om växter, svampar och hur man tar hand om en skog. En pojke berättade om hur gympalärarna ordnar äventyr i skogen där de lite äldre eleverna kan få delta i ”lite läskigare lektioner”, som när de fick se ”en färsk älg.”
 
Arbete för en hållbar utveckling 
– Processen fram till certifieringen har tydligt ökat kunskaperna och engagemanget i miljöfrågor bland de anställda i hela den kommunala verksamheten, i allt från förskoleverksamheten till planeringen av Väsby sjöstad. Nu är det viktigt att vi fortsätter arbetet för en långsiktigt hållbar utveckling, säger Eva Bergh.

Fakta:
Arbetet med att införa miljöledningssystemet påbörjades 2006. Sedan dess har alla anställda genomgått en webbaserad miljöutbildning, samtliga personbilar har bytts ut till fordon som drivs på fossilfria bränslen och ett nytt elavtal har tecknats för att säkerställa att kommunen endast köper grön el. Miljökrav ställs också vid alla kommunens upphandlingar av varor och tjänster.

För mer information:
Eva Bergh, miljöstrateg, 073-910 47 68
Björn Eklundh, kommundirektör, 073-910 40 31
Johannes Wikman, kommunikationsstrateg, 073-910 47 67