Skip to main content

Taggar

PRO erbjuds ersättningslokal i Villa Karlsro

PRO erbjuds ersättningslokal i Villa Karlsro

Pressmeddelanden   •   2016-04-26 08:44 CEST

Utvändig renovering av Villa Karlsro har inletts. Renoveringen är ett delprojekt i det omfattande stadsplaneringsprojektet Väsby Entré. Just nu pågår samtal mellan kommunens representanter och PRO Upplands Väsby om att PRO:s verksamhet ska flyttas dit.

Bättre resultat men lägre ranking för Upplands Väsbys skolor

Bättre resultat men lägre ranking för Upplands Väsbys skolor

Pressmeddelanden   •   2016-04-25 11:06 CEST

Sveriges kommuner och landsting, SKL, släppte den 25 april jämförande statistik över skolresultat i Sveriges olika kommuner. De faktiska resultaten i Upplands Väsby har på flera områden höjts, men kommunen rankas ändå betydligt lägre än förra året i SKL:s modell.

Högskoleexamen vanligare i Väsbys kommunala förskolor

Högskoleexamen vanligare i Väsbys kommunala förskolor

Pressmeddelanden   •   2016-04-22 09:13 CEST

Nyligen kom Skolverkets årliga statistik gällande personal och barn i förskolorna i Sverige. De kommunala förskolorna i Upplands Väsby kommun har fler pedagoger med examen, högre personaltäthet och mindre barngrupper än de fristående förskolorna.

Pressinbjudan: Ny park i Fyrklövern presenteras med event

Pressinbjudan: Ny park i Fyrklövern presenteras med event

Pressmeddelanden   •   2016-04-21 15:31 CEST

I området Fyrklövern byggs 1 700 bostäder och en helt ny park. Utanför Väsby centrums södra entré kommer grusplanen att förvandlas till en grönskande plats för alla som bor, jobbar och vistas i området. Nu får väsbyborna möta det nya området och parken i form av nya modeller och skisser. Väsbyborna får även möjlighet att komma med förslag på vad den nya parken ska heta.

Väsby förskolor förbättrar sig på flera områden

Väsby förskolor förbättrar sig på flera områden

Pressmeddelanden   •   2016-04-21 14:59 CEST

Utbildningsnivån bland förskolans medarbetare i Upplands Väsby har ökat något sedan föregående år, medan den sjunker på riksnivå. Det visar statistik som nyligen kom från Skolverket.

Utbildningsnivån ökar i Väsby

Utbildningsnivån ökar i Väsby

Pressmeddelanden   •   2016-04-18 15:37 CEST

Utbildningsnivån ökar samtidigt som alkoholkonsumtionen och rökningen minskar i Upplands Väsby kommun. Det visar Folkhälsoundersökningen som genomförs av Stockholm läns landsting vart fjärde år och baseras på svar från personer mellan 16 och 66 år.

Media-no-image

En större brand utbröt i natt i Upplands Väsby

Pressmeddelanden   •   2016-04-17 07:41 CEST

En brand i ett radhusområde i centrala Väsby utbröt natten mellan lördag och söndag. Flera lägenheter berördes och de boende har evakuerats. Kommunens stödgrupp POSOM finns på plats som stöd för de drabbade.

Upplands Väsby satsar på elevers hälsa

Upplands Väsby satsar på elevers hälsa

Pressmeddelanden   •   2016-04-14 11:57 CEST

Catharina Lebel har börjat som elevhälsochef i Upplands Väsby. Hennes uppdrag är att se till att alla elever på alla olika skolor har tillgång till en förebyggande och hälsofrämjande elevhälsa.

Bättre förutsättningar skapas för Väsbys fritidshem

Bättre förutsättningar skapas för Väsbys fritidshem

Pressmeddelanden   •   2016-04-12 10:33 CEST

Enligt Skolverkets statistik har fritidshemmen i Upplands Väsby kommun fler elever per avdelning, samt lägre andel personal med pedagogisk högskoleutbildning än rikssnittet. Personaltätheten på fritidshemmen i kommunen ligger något över snittet för Sverige.

Känd rappare ska stärka ungas självförtroende

Känd rappare ska stärka ungas självförtroende

Pressmeddelanden   •   2016-04-08 09:26 CEST

Lördagen den 9 april kommer rapartisten Nathalie ”Cleo” Missaoui till Väsby. Hon kommer att hålla en workshop i Messingen för unga i artistiskt uttryck, som syftar till att stärka självförtroende och självkänsla.

Nytt utskott med fokus på integration i Upplands Väsby

Nytt utskott med fokus på integration i Upplands Väsby

Pressmeddelanden   •   2016-04-05 12:44 CEST

För att lyckas med utmaningen kring integration beslutar kommunstyrelsen att inrätta ett arbetsmarknads- och integrationsutskott. Utskottets uppgift är att strategiskt leda, samordna och följa upp kommunens samlade arbete med integration och sysselsättning. Utskottet träder i kraft den 1 juli 2016.

Arkitekten bakom Väsby Entré har avlidit

Arkitekten bakom Väsby Entré har avlidit

Pressmeddelanden   •   2016-04-01 14:36 CEST

Under torsdagen kom nyheten att den irakisk-brittiska arkitekten Zaha Hadid har avlidit. Upplands Väsby har som enda kommun i Norden fått en arkitektonisk vision uppritad av den världsberömda arkitekten.

Bostadsbyggandet startar i Eds allé

Bostadsbyggandet startar i Eds allé

Pressmeddelanden   •   2016-03-23 12:00 CET

Nu startar bostadsbyggandet i Eds allé, där 600-700 bostäder ska byggas de närmaste åren. Över 200 personer var på plats vid det första spadtag med tillhörande miniutställning över området som anordnades fredag den 18 mars.

Pressinbjudan: Konsert med Ale Möller Trio

Pressinbjudan: Konsert med Ale Möller Trio

Pressmeddelanden   •   2016-03-17 09:30 CET

Välkommen på konsert med Ale Möller Trio, söndagen den 20 mars klockan 18.00 i scenrummet i Messingen.

Pressinbjudan: Bostadsbyggandet i Eds allé tar fart

Pressinbjudan: Bostadsbyggandet i Eds allé tar fart

Pressmeddelanden   •   2016-03-16 07:02 CET

Byggandet av infrastrukturen för Eds allé påbörjades 2015. Utvecklandet av området tar nu ytterligare ett steg då bostadsbyggandet sätter igång.

Upplands Väsby deltar i Earth Hour City Challenge

Upplands Väsby deltar i Earth Hour City Challenge

Pressmeddelanden   •   2016-03-15 12:07 CET

I Earth Hour City Challenge (EHCC) 2016 lyfter Världsnaturfonden WWF för femte året i rad fram städernas arbete för att skapa en mer hållbar värld. I denna omgång deltar 16 svenska kommuner och totalt 126 städer från sammanlagt 21 länder runtom i världen i WWFs globala stadsutmaning. Upplands Väsby kommun deltar för andra året i rad.

Ny ersättningsmodell ökar likvärdigheten i Väsbys skolor

Ny ersättningsmodell ökar likvärdigheten i Väsbys skolor

Pressmeddelanden   •   2016-03-15 08:44 CET

En ny ersättningsmodell träder i kraft i Väsbys skolor från och med den 1 juli i år. Likvärdighetensprincipen sätt i fokus genom att resurserna koncentreras dit behoven är som störst. Bakom förslaget står det blocköverskridande skolutvecklingsprojektet Ett lärande Väsby.

Ny utbildningsmodell för nyanlända elever

Ny utbildningsmodell för nyanlända elever

Pressmeddelanden   •   2016-03-08 13:28 CET

Skolutvecklingsprojektet Ett lärande Väsby föreslår en ny modell för mottagning och utformning av nyanlända elevers utbildning. Mottagningsverksamheten förstärks, studiehandledningen på modersmål utökas och alla elever från förskola till gymnasium omfattas av den nya modellen som införs 1 juli i år.

Toppsiffror i kommunens medarbetarenkät

Toppsiffror i kommunens medarbetarenkät

Pressmeddelanden   •   2016-03-02 11:46 CET

Den årliga medarbetarenkäten som görs bland kommunens anställda visar att nio av tio upplever sitt arbete som meningsfullt och att åtta av tio utvecklas i sitt dagliga arbete.

Fler väljer att flytta till Väsby

Fler väljer att flytta till Väsby

Pressmeddelanden   •   2016-02-24 10:06 CET

Statistiska centralbyrån presenterade tidigare i veckan siffror som visar att kommunen ökat med två procent i befolkningstillväxt under 2015. Ökningen är därmed mer än dubbelt så hög som 2014.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.