Taggar

Pressinbjudan: Väsbybornas egen park invigs på Parkens dag

Pressinbjudan: Väsbybornas egen park invigs på Parkens dag

Pressmeddelanden   •   2015-08-27 11:07 CEST

Den park som väsbyborna varit med och skapat, där hälsa är ett genomgripande tema, står nu klar. Väsby nya stadspark invigs på Parkens dag, lördagen den 29 augusti, och besökarna får prova på trädklättring, att gå på lina eller utmana vännerna i pingis eller boule.

Förskollärare och barn i Väsby utvecklar app ihop med Utbildningsradion

Förskollärare och barn i Väsby utvecklar app ihop med Utbildningsradion

Pressmeddelanden   •   2015-08-25 07:58 CEST

Förskolebarn får möjlighet att arbeta med språkutveckling och matematik med hjälp av en ny app. Upplands Väsby kommun är en av två kommuner som deltar i utvecklingen av Utbildningsradions nya verktyg Tripp trapp träd. En applikation särskilt för yngre barn.

Försäljningen av Bo i Väsby AB genomförd

Försäljningen av Bo i Väsby AB genomförd

Pressmeddelanden   •   2015-08-24 08:02 CEST

Den 18 augusti genomfördes planenligt sista steget i försäljningen av Bo i Väsby AB. Det innebär att köparen, Rikshem AB, nu formellt är ägare av bolaget och därmed blir hyresvärd och tar över förvaltningen av 650 hyresbostäder och lokaler.

Pressinbjudan: Presskonferens om trygghet i Upplands Väsby

Pressinbjudan: Presskonferens om trygghet i Upplands Väsby

Pressmeddelanden   •   2015-08-18 13:49 CEST

Välkommen till en pressträff med representanter för Upplands Väsby kommun, polisen och brandkåren. Under pressträffen presenteras det gemensamma, samlade grepp kommunen och övriga aktörer tagit för att skapa ett tryggt Upplands Väsby efter mordet i Runby i början av augusti.

Upplands Väsby kommun initierar krisgrupp

Upplands Väsby kommun initierar krisgrupp

Pressmeddelanden   •   2015-08-06 14:33 CEST

Med anledning av den tragiska händelse som drabbat en ung kvinna vid motionsspåren i Runby har fritidsgården Runbygården öppet för dem som vill ha gemenskap och någon att prata med. Gården håller öppet så länge behov finns.

Väsby Entré köper mark

Väsby Entré köper mark

Pressmeddelanden   •   2015-07-02 08:00 CEST

Upplands Väsby kommun har köpt mark i stationsområdet inom ramen för projektet Väsby Entré. Marken tillträds 1 juli och köpet omfattar bland annat posthuset, stationshuset och godsmagasinet. Föregående ägare förvaltar fastigheten i ytterligare tre år.

Gratis busskort efter skolbyte

Gratis busskort efter skolbyte

Pressmeddelanden   •   2015-07-01 11:30 CEST

Upplands Väsby kommun ordnar kostnadsfria terminskort till alla elever i årskurs 1-9 som i höst börjar nya skolor med anledning av att Smedby grundskola avvecklats. Beslutet gäller hemmahörande barn i kommunen och för en tidsbegränsad period och tas för att underlätta omställningen för elever och vårdnadshavare.

Samarbete ger minskat koldioxidutsläpp

Samarbete ger minskat koldioxidutsläpp

Pressmeddelanden   •   2015-06-26 08:00 CEST

Genom ett samarbete mellan Upplands Väsby kommun och Skanska har utsläppen av koldioxid i samband med transporten av schaktmassor för Östra Frestaby kunnat minskas med nära en tredjedel. Minskningen motsvarar utsläppen från över 100 bensinbilar på ett år.

​Väsby behåller topplacering bland miljöbästa kommunerna

​Väsby behåller topplacering bland miljöbästa kommunerna

Pressmeddelanden   •   2015-06-25 11:57 CEST

Upplands Väsby är Sveriges nionde Miljöbästa kommun 2015. Det visar tidningen Miljöaktuellts ranking av kommunernas miljöarbete. Några av Väsbys framgångsfaktorer är miljöledningssystemet, engagerad ledning och medarbetare som driver miljöarbetet framåt.

Möt Upplands Väsby kommun i Almedalen

Möt Upplands Väsby kommun i Almedalen

Pressmeddelanden   •   2015-06-22 09:00 CEST

Uppland Väsby kommun är på plats i Almedalen för fjärde året i rad. På plats lyfter kommunen fram sina aktuella frågor - de som man arbetar aktivt med i sin vardag. I år genomförs en dialog om medborgardialoger och utmaningarna kring att bygga en hållbar stad är i fokus.

​Kommunen säkerställer kvalitet i måltidsupphandling

​Kommunen säkerställer kvalitet i måltidsupphandling

Pressmeddelanden   •   2015-06-17 10:00 CEST

Kommunen ställer höga krav när en ny upphandling av mat tar vid. Mätning av kundtillfredsställelse, minimering av hel- och halvfabrikat och råvaror med så få tillsatser som möjligt är några av kraven. Viktigt är också ett hållbart arbetssätt med exempelvis lokala transportföretag och närproducerade råvaror.

Budget och flerårsplan antagen på kommunfullmäktige

Budget och flerårsplan antagen på kommunfullmäktige

Pressmeddelanden   •   2015-06-16 13:45 CEST

Byggande, barn och utbildning. Där låg fokus under budgetdebatten när kommunfullmäktige sammanträdde under måndagen. Den politiska majoriteten satsar på att kulturen, fritiden och bostadsbyggandet ska utvecklas under 2016.

Smedbylärarnas nya arbetsplatser klara

Smedbylärarnas nya arbetsplatser klara

Pressmeddelanden   •   2015-06-15 11:41 CEST

Alla lärare som arbetar på Smedby skola har nu fått erbjudande om tjänster på andra skolor i kommunen från hösten. De flesta lärarna accepterar erbjudandet och ingen kommer att bli övertalig.

Beslut fattat om Smedby skola

Beslut fattat om Smedby skola

Pressmeddelanden   •   2015-06-11 08:00 CEST

Igår fattade utbildningsnämnden beslut om avveckling av Smedby skola. Bakgrunden till beslutet är att antalet elever är för litet för att man ska kunna driva en skola med bra kvalitet.

Smedbyeleverna besöker sina nya skolor

Smedbyeleverna besöker sina nya skolor

Pressmeddelanden   •   2015-06-03 09:36 CEST

Under denna vecka kommer samtliga elever som går i Smedby skola att erbjudas möjlighet att besöka Väsby skola och Grimstaskolan. Kommunen har hyrt bussar som kör direkt till skolorna för att besöken ska bli så smidiga som möjligt.

Kommunstyrelsens majoritet föreslår en ny flerårsplan med budget för 2016-2018

Kommunstyrelsens majoritet föreslår en ny flerårsplan med budget för 2016-2018

Pressmeddelanden   •   2015-06-02 08:00 CEST

​Majoriteten i Väsby har skola och utbildning i fokus under nästkommande år. För 2016 satsas 46,3 miljoner på skolan i Väsby. Med dessa prioriteringar vill man skapa mindre klasser för de minsta barnen och en likvärdig skola för alla.

Upplands Väsby kommun ger matleverantör vite

Upplands Väsby kommun ger matleverantör vite

Pressmeddelanden   •   2015-05-26 13:01 CEST

Fazer Food Service AB som levererar mat till flera av Upplands Väsby kommuns verksamheter har nu belagts med vite på 515 000 kronor. Anledningen är att det under 2014 och 2015 kommit in ett stort antal klagomål angående allvarliga brister på måltider som levererats av Fazer.

Smedby skola läggs ned

Smedby skola läggs ned

Pressmeddelanden   •   2015-05-25 12:30 CEST

Smedby skola läggs ned efter vårterminens slut. Antalet elever är för litet för att man ska kunna driva en skola med bra kvalitet. Alla elever kommer att erbjudas plats på andra skolor i kommunen.

Fler äldreomsorgsplatser för finsktalande i Väsby

Fler äldreomsorgsplatser för finsktalande i Väsby

Pressmeddelanden   •   2015-05-22 09:29 CEST

Äldreboendet Hedvigsgården får åtta nya platser för finsktalande när en avdelning görs om. Beslutet fattades i social- och äldrenämnden den 20 maj.

30 timmars förskola införs i Väsby

30 timmars förskola införs i Väsby

Pressmeddelanden   •   2015-05-21 10:20 CEST

Upplands Väsby kommun fortsätter att satsa på barnen. På onsdagen beslutade utbildningsnämnden att alla barn har rätt att vara 30 timmar på förskolan jämfört med dagens 15 timmar. Ändringen ger både barn och föräldrar bättre förutsättningar och gäller från den 1 september 2015.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.