Taggar

Engagemang för nyanlända och asylsökande gav Birgittapriset

Engagemang för nyanlända och asylsökande gav Birgittapriset

Pressmeddelanden   •   2015-10-08 07:30 CEST

Årets Birgittapris går till Britt-Inger Berggren för hennes omfattande engagemang för personer i samhällets marginaler. Bland annat har asylsökande och nyanlända fått ta del av hennes stora engagemang.

Väsby rekryterar brobyggare för att förbättra romers rättigheter

Väsby rekryterar brobyggare för att förbättra romers rättigheter

Pressmeddelanden   •   2015-10-06 09:47 CEST

Som första kommun med ett invånarantal under 100 000 ska Upplands Väsby kommun rekrytera en romsk brobyggare. En effektiv insats för att uppnå målet med bättre villkor för den romska minoriteten. För att höja kompetensen hos kommunens personal anordnas också två utbildningar i romers historia, kultur och sociala situation.

Pressinbjudan: Elever på Väsby skola röstar om barnrättshjälte

Pressinbjudan: Elever på Väsby skola röstar om barnrättshjälte

Pressmeddelanden   •   2015-10-02 10:00 CEST

Den 5 oktober kommer eleverna i Väsby skola klass 5-9 att delta i en global demokratisk omröstning. Miljoner barn från hela världen deltar i den årliga omröstningen när årets barnrättshjältar ska koras.

​​​​Skolorna i Upplands Väsby kommun förbättrar resultaten

​​​​Skolorna i Upplands Väsby kommun förbättrar resultaten

Pressmeddelanden   •   2015-10-01 13:03 CEST

När skolverket presenterar sin statistik över skolresultaten visar det att Upplands Väsbys skolor förbättrar sig jämfört med förra året. Bäst resultat i kommunen har Södervikskolan och Grimstaskolan hamnar på andra plats. Båda dessa skolor har bättre resultat än snittet i riket.

Väsbyinvånare mest nöjda i länet

Väsbyinvånare mest nöjda i länet

Pressmeddelanden   •   2015-09-25 07:32 CEST

I de flesta kommuner i länet trivs invånarna och är nöjda med sin livssituation. Mest nöjda är invånarna i Upplands Väsby, Nykvarn och Tyresö. Det visar en undersökning som Statistiska Centralbyrån (SCB) genomfört på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholm.

Pressinbjudan: Väsby Nya Gymnasium - en av åtta partners i internationellt forskningsprojekt

Pressinbjudan: Väsby Nya Gymnasium - en av åtta partners i internationellt forskningsprojekt

Pressmeddelanden   •   2015-09-23 08:05 CEST

I dagens samhälle efterfrågar allt fler arbetsgivare så kallade mjuka färdigheter (soft skills). Dessa är exempelvis social kompetens, samarbetsförmåga, kreativitet, problemlösningsförmåga, kritiskt tänkande, ledarskap och självkänsla.

Pressinbjudan: Samrådsmöte detaljplan Järnvägsparken

Pressinbjudan: Samrådsmöte detaljplan Järnvägsparken

Pressmeddelanden   •   2015-09-22 11:02 CEST

Den 23 september klockan 18.30-20.30 är det dags för samrådsmöte för detaljplan Järnvägsparken, som är den första detaljplanen inom projektet Väsby Entré/Stationsområdet.

Stenkastning kring Dragonvägen

Stenkastning kring Dragonvägen

Pressmeddelanden   •   2015-09-17 15:00 CEST

Sedan en tid tillbaka har återkommande problem med stenkastning och skadegörelse kring Dragonvägen inträffat. Fönster har krossats, stenar har kastats mot förbipasserande och bussar har fått inställda turer på grund av stenkastning.

Pressinbjudan: Äldreboende i hjärtat av Väsby

Pressinbjudan: Äldreboende i hjärtat av Väsby

Pressmeddelanden   •   2015-09-16 08:01 CEST

Det nya äldreboendet Brobacken i centrala Upplands Väsby står nu klart. Det är ett boende för personer med demensdiagnos och stort omvårdnadsbehov. Brobacken erbjuder en miljö som ger inflytande, trygghet och gemenskap och invigs den 18 september med lyxig afternoon tea, underhållning och visning av lokalerna.

Väsby i topp i företagsranking

Väsby i topp i företagsranking

Pressmeddelanden   •   2015-09-15 13:44 CEST

I Väsby arbetar näringslivet och kommunen tillsammans för att skapa ett av landets bästa företagsklimat så att företagen som väljer att etablera sig här trivs och utvecklas.

Föreningslivet aktivt i skapandet av ett tryggare Väsby

Föreningslivet aktivt i skapandet av ett tryggare Väsby

Pressmeddelanden   •   2015-09-10 20:23 CEST

Många olika föreningar och organisationer har engagerat sig för att skapa ett tryggt Väsby efter mordet på en 21-årig kvinna i augusti. Nu bjuds de in av kommunen för att vara med och bidra med tankar och idéer kring hur trygghetsarbetet kan bli långsiktigt. På en gemensam workshop med 21 föreningar och organisationer arbetades konkreta förslag fram.

​Upplands Väsby toppar nationell nöjdhetsundersökning

​Upplands Väsby toppar nationell nöjdhetsundersökning

Pressmeddelanden   •   2015-09-07 11:01 CEST

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) mäter årligen hur nöjda företag är med kommuners service. I mätning hamnar Upplands Väsby kommun på en förstaplats för kommuner med över 40 000 invånare.

Medborgarförslag har gett bättre förutsättningar för lek och rörelse

Medborgarförslag har gett bättre förutsättningar för lek och rörelse

Pressmeddelanden   •   2015-09-07 08:05 CEST

Under hösten 2014 lämnades ett medborgarförslag om upprustning av Fresta bollplan in. Både kultur- och fritidsnämnden och kommunstyrelsen ställde sig positiva till förslaget som nu blivit verklighet.

Gemenskap lockade många till Stadsbyggnadsdagen i Väsby

Gemenskap lockade många till Stadsbyggnadsdagen i Väsby

Pressmeddelanden   •   2015-09-04 10:45 CEST

Stadsbyggnadsdagen 2015 lockade drygt 370 personer, som fick ta del av en dag fylld av inspiration där huvudtemat var Gemenskap. Bostadsminister Mehmet Kaplan startade upp dagen och pratade om vikten av att staden bör byggas ur ett både ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart perspektiv.

Trygghetskapande insatser fortsätter i Väsby

Trygghetskapande insatser fortsätter i Väsby

Pressmeddelanden   •   2015-09-04 09:08 CEST

Upplands Väsby är en trygg kommun att bo i. Precis som i övriga landet har våldet minskat i Väsby. Men efter mordet på en 21-årig kvinna i augusti är ändå känslan av otrygghet stor. Olika trygghetsinsatser fortsätter därför för att skapa trygghet.

Åtta av tio lärare behöriga i Väsby kommunala skolor

Åtta av tio lärare behöriga i Väsby kommunala skolor

Pressmeddelanden   •   2015-09-03 08:52 CEST

Statistik från Skolverket visar att Upplands Väsby kommun har en utmaning i att rekrytera behöriga lärare. På de kommunala skolorna har 80 procent av lärarna behörighet i de ämnen de undervisar i. För de fristående skolorna är motsvarande siffra 46 procent.

Bostadsminister Mehmet Kaplan deltar på Stadsbyggnadsdagen i Väsby

Bostadsminister Mehmet Kaplan deltar på Stadsbyggnadsdagen i Väsby

Pressmeddelanden   •   2015-09-02 06:07 CEST

Onsdagen 2 september är det dags för Stadsbyggnadsdagen 2015 som arrangeras för åttonde året. Bostadsminister Mehmet Kaplan (MP) är en av dagens talare. Dagen är ett samarbete mellan Upplands Väsby kommun och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) för att uppmärksamma frågor kring stadsplanering och social hållbarhet.

Pressinbjudan: Gemenskap på Stadsbyggnadsdagen i Väsby

Pressinbjudan: Gemenskap på Stadsbyggnadsdagen i Väsby

Pressmeddelanden   •   2015-09-01 13:00 CEST

Onsdagen 2 september är det dags för Stadsbyggnadsdagen 2015 som arrangeras för åttonde året. Dagen är ett samarbete mellan Upplands Väsby kommun och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) för att uppmärksamma frågor kring stadsplanering och social hållbarhet.

300 väsbybor invigde sin egen park

300 väsbybor invigde sin egen park

Pressmeddelanden   •   2015-08-31 10:03 CEST

På lördagen invigdes Väsbys nya stadspark av väsbybor i alla åldrar. Den nya Suseboparken, Hälsans park, har invånarna själva varit med och skapat.

Pressinbjudan: Väsbybornas egen park invigs på Parkens dag

Pressinbjudan: Väsbybornas egen park invigs på Parkens dag

Pressmeddelanden   •   2015-08-27 11:07 CEST

Den park som väsbyborna varit med och skapat, där hälsa är ett genomgripande tema, står nu klar. Väsby nya stadspark invigs på Parkens dag, lördagen den 29 augusti, och besökarna får prova på trädklättring, att gå på lina eller utmana vännerna i pingis eller boule.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.