Tags

Skolböcker via app i Upplands Väsby kommun

Skolböcker via app i Upplands Väsby kommun

Pressmeddelanden   •   2015-01-28 07:30 CET

Nu har samtliga elever i Väsby tillgång till skolböcker i ljudform, och kan lyssna på inlästa läromedel via en app. I och med en kommunlicens hos Inläsningstjänst är det nu möjligt för alla elever att på ett flexibelt sätt tillgodogöra sig kunskap, inte bara de med läs- och skrivsvårigheter.

Förskolepedagoger i Väsby utbildar varandra

Förskolepedagoger i Väsby utbildar varandra

Pressmeddelanden   •   2015-01-26 16:30 CET

45 förskolepedagoger deltar i skräddarsydda workshops som leds av kollegor från andra förskolor i Upplands Väsby kommun. Grundkursen ”iPad på förskola” syftar till att höja kompetensen kring den digitala lärmiljön och erbjuds alla förskolor, både kommunala och i egen regi.

Så blir Väsbys nya stadspark

Så blir Väsbys nya stadspark

Pressmeddelanden   •   2015-01-26 08:41 CET

Nu presenteras för första gången en skiss över hur Väsbys nya stadspark väntas se ut. Medborgarnas förslag kring den nya stadsparken i Väsby har kommit ännu ett steg längre ett förverkligande. I februari påbörjas arbetet med att omforma Suseboparken till Väsbys nya stadspark.

Väsby satsar miljoner på digitala lärmiljön i skolan

Väsby satsar miljoner på digitala lärmiljön i skolan

Pressmeddelanden   •   2015-01-25 07:39 CET

​Två miljoner kronor per år satsas på digitalisering i Väsbys skolor. Satsningen är en del av skolutvecklingsprojektet ett lärande Väsby som har åtta delprojekt varav den digitala lärmiljön är ett. Satsningen ger möjlighet för varje skola och förskola att fokusera där man har störst behov och består av både kompetensutveckling, teknik och pedagogisk utveckling.

Många var nyfikna på Väsbys skolor

Många var nyfikna på Väsbys skolor

Pressmeddelanden   •   2015-01-24 18:28 CET

Det var många väsbybor som valde att komma på skolmässan den 24 januari i Väsby Centrum. Alla 14 grundskolor i Väsby var på plats för att berätta om sin verksamhet. Skolorna bjöd också på scenuppträdanden med allt från intervjuer till körer och musikarrangemang.

Samverkansöverenskommelse i Väsby mellan polis och kommun ger ökad trygghet i Smedby

Samverkansöverenskommelse i Väsby mellan polis och kommun ger ökad trygghet i Smedby

Pressmeddelanden   •   2015-01-19 07:39 CET

Nu ska Smedby bli tryggare. Det är fokus för den nya samverkansöverenskommelsen, ”Ett tryggare Smedby”, som gemensamt undertecknats av Väsbys kommunsstyrelseordförande Mathias Bohman (S) och Annika Eriksson, polismästare i Norrort.

Resultat av dialog blev gemensamma förbättringsförslag

Resultat av dialog blev gemensamma förbättringsförslag

Pressmeddelanden   •   2015-01-16 16:06 CET

Föräldrar, pedagoger, tjänstemän, rektorer och politiker har tillsammans arbetat fram en mängd förslag inom skolutvecklingsprojektet Ett lärande Väsby och lämnar gemensamt över dessa till kommunstyrelsens ordförande måndag 19 januari.

Birgittaprisets pengar 2014 går till Ebolaarbete och läsprojekt i Afrika.

Birgittaprisets pengar 2014 går till Ebolaarbete och läsprojekt i Afrika.

Pressmeddelanden   •   2014-12-18 07:33 CET

Lennart Kedvall som tilldelades Birgittapriset 2014 fick förutom diplom en prissumma om 30.000 kr som han skulle destinera till valfri välgörenhet. Efter moget övervägande har Lennart beslutat att Svenska kyrkans Inter nationella arbete ska få ta emot prissumman och den ska fördelas lika på två projekt. Det ena arbetar med Ebolabekämpning och det andra att få flickor att lära sig läsa i Afrika.

Fyra stipendiater får miljöstipendium och hedersdiplom i Väsby

Fyra stipendiater får miljöstipendium och hedersdiplom i Väsby

Pressmeddelanden   •   2014-12-17 07:26 CET

Vad har förskolan Hopprepet, föreningen ”Öppet hus för unga romer”, föreningen ”Väsby mot våld” och Hembygdsföreningen gemensamt? Jo, de är alla mottagare av 2014 års miljöstipendium som är det sista som delas ut i miljö- och hälsoskyddsnämndens regi i Upplands Väsby.

Hillevi Engström blir ny kommundirektör i Upplands Väsby kommun

Hillevi Engström blir ny kommundirektör i Upplands Väsby kommun

Pressmeddelanden   •   2014-12-15 17:40 CET

Kommunstyrelsens presidium har nu slutfört rekryteringen av ny kommundirektör. Kommunstyrelsen har idag beslutat anställa Hillevi Engström som ny kommundirektör i Upplands Väsby från månadsskiftet februari / mars 2015. Hon lämnar därmed sitt uppdrag som riksdagsedamot för moderaterna och efterträder nuvarande kommundirektör Björn Eklundh som avgår med pension i början på nästa år.

Kulturstipendiater utsedda i Upplands Väsby

Kulturstipendiater utsedda i Upplands Väsby

Pressmeddelanden   •   2014-12-15 11:11 CET

Nu har fyra kulturstipendiater utsetts att få stipendium på sammanlagt 100 000 kronor.

Pressinbjudan: Elever bygger för elever

Pressinbjudan: Elever bygger för elever

Pressmeddelanden   •   2014-12-10 15:35 CET

Välkomna till Skeppartorp den 12 december 2014, klockan 13.30 för att se resultatet av de modeller av hållbara energislag Energigymnasiets elever byggt åt Naturskolan!

Väsby sticker ut positivt inom förnybar energi

Väsby sticker ut positivt inom förnybar energi

Pressmeddelanden   •   2014-12-09 09:00 CET

Upplands Väsby ligger i framkant inom området förnybar energi med 100 procent förnybar el, vindkraftverk och solenergi. I rapporten ”Öppna jämförelser – Energi och klimat 2014” som Sveriges kommuner och landsting och Energimyndigheten nu presenterar är Väsby ett gott exempel.

Väsby rekryterar utbildningschef

Väsby rekryterar utbildningschef

Pressmeddelanden   •   2014-12-05 07:12 CET

​Astrid Täfvander blir utbildningschef i Väsby med början i mars 2015. Tjänsten är nyinrättad och Astrid kommer att leda det nyinrättade utbildningskontoret. Tjänsten omfattar ansvar för hela utbildningsområdet med alla Väsbys skolor, både de kommunala skolor och förskolor samt ansvar för kontakt och uppföljning av de skolor som drivs i annan regi i Väsby.

Nytt hållbarhetspris ska inspirera Väsby

Nytt hållbarhetspris ska inspirera Väsby

Pressmeddelanden   •   2014-12-04 11:13 CET

​Ett nytt hållbarhetspris tas fram av Upplands Väsby kommun 2015. Priset ska motivera individer och företagare i Väsby att arbeta med hållbarhetsfrågor.

Energisnåla hyreslägenheter när Bo i Väsby bygger nytt

Energisnåla hyreslägenheter när Bo i Väsby bygger nytt

Pressmeddelanden   •   2014-12-01 08:00 CET

Bo i Väsby bygger 20 nya hyreslägenheter i Carlslund i Upplands Väsby kommun. Husen som är lågenergibyggnader med balkonger eller uteplatser kommer att stå klara till årsskiftet.

Förskola i Väsby levererar kvalitet

Förskola i Väsby levererar kvalitet

Pressmeddelanden   •   2014-11-27 18:30 CET

​Förskolan Spargrisen i Väsby vann i torsdags kommunens kvalitetsutmärkelse. Prisets syfte är att inspirera, skapa dialog om kvalitetsarbetet och lyfta goda exempel i hela den av kommunen finansierade verksamheten, det vill säga hos kommunala såväl som enskilda utförare.

Ny näringslivschef rekryterad till Väsby

Ny näringslivschef rekryterad till Väsby

Pressmeddelanden   •   2014-11-27 08:21 CET

Anders Wink blir näringslivschef i Väsby med början i februari 2015. Han ersätter Bengt Pålsson som går i pension.

Pressinbjudan: Väsby uppmärksammar nationella minoriteter

Pressinbjudan: Väsby uppmärksammar nationella minoriteter

Pressmeddelanden   •   2014-11-26 07:00 CET

​De fem nationella minoriteterna samer, judar, romer, tornedalingar och sverigefinländare uppmärksammas med var sin egen dag under veckan 1-7 december. Upplands Väsby kommun arrangerar då för andra året i rad en nationell minoritetsvecka.

PCB och dioxinliknande ämnen i fisk från Oxundasjön, Oxundaån och Rosersbergsviken

PCB och dioxinliknande ämnen i fisk från Oxundasjön, Oxundaån och Rosersbergsviken

Pressmeddelanden   •   2014-11-25 11:09 CET

​Fisk fångad i Rosersbergsviken innehåller alltför höga halter miljögifter. Miljö- och hälsoskyddskontoret i Upplands Väsby kommun rekommenderar därför att barn, kvinnor i barnafödande ålder, gravida och ammande inte bör äta fisk fångad i viken. Fisk från Oxundasjön och Oxundaån bör inte någon äta.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.