Tags

Birgittaprisets pengar 2014 går till Ebolaarbete och läsprojekt i Afrika.

Birgittaprisets pengar 2014 går till Ebolaarbete och läsprojekt i Afrika.

Pressmeddelanden   •   2014-12-18 07:33 CET

Lennart Kedvall som tilldelades Birgittapriset 2014 fick förutom diplom en prissumma om 30.000 kr som han skulle destinera till valfri välgörenhet. Efter moget övervägande har Lennart beslutat att Svenska kyrkans Inter nationella arbete ska få ta emot prissumman och den ska fördelas lika på två projekt. Det ena arbetar med Ebolabekämpning och det andra att få flickor att lära sig läsa i Afrika.

Fyra stipendiater får miljöstipendium och hedersdiplom i Väsby

Fyra stipendiater får miljöstipendium och hedersdiplom i Väsby

Pressmeddelanden   •   2014-12-17 07:26 CET

Vad har förskolan Hopprepet, föreningen ”Öppet hus för unga romer”, föreningen ”Väsby mot våld” och Hembygdsföreningen gemensamt? Jo, de är alla mottagare av 2014 års miljöstipendium som är det sista som delas ut i miljö- och hälsoskyddsnämndens regi i Upplands Väsby.

Hillevi Engström blir ny kommundirektör i Upplands Väsby kommun

Hillevi Engström blir ny kommundirektör i Upplands Väsby kommun

Pressmeddelanden   •   2014-12-15 17:40 CET

Kommunstyrelsens presidium har nu slutfört rekryteringen av ny kommundirektör. Kommunstyrelsen har idag beslutat anställa Hillevi Engström som ny kommundirektör i Upplands Väsby från månadsskiftet februari / mars 2015. Hon lämnar därmed sitt uppdrag som riksdagsedamot för moderaterna och efterträder nuvarande kommundirektör Björn Eklundh som avgår med pension i början på nästa år.

Kulturstipendiater utsedda i Upplands Väsby

Kulturstipendiater utsedda i Upplands Väsby

Pressmeddelanden   •   2014-12-15 11:11 CET

Nu har fyra kulturstipendiater utsetts att få stipendium på sammanlagt 100 000 kronor.

Pressinbjudan: Elever bygger för elever

Pressinbjudan: Elever bygger för elever

Pressmeddelanden   •   2014-12-10 15:35 CET

Välkomna till Skeppartorp den 12 december 2014, klockan 13.30 för att se resultatet av de modeller av hållbara energislag Energigymnasiets elever byggt åt Naturskolan!

Väsby sticker ut positivt inom förnybar energi

Väsby sticker ut positivt inom förnybar energi

Pressmeddelanden   •   2014-12-09 09:00 CET

Upplands Väsby ligger i framkant inom området förnybar energi med 100 procent förnybar el, vindkraftverk och solenergi. I rapporten ”Öppna jämförelser – Energi och klimat 2014” som Sveriges kommuner och landsting och Energimyndigheten nu presenterar är Väsby ett gott exempel.

Väsby rekryterar utbildningschef

Väsby rekryterar utbildningschef

Pressmeddelanden   •   2014-12-05 07:12 CET

​Astrid Täfvander blir utbildningschef i Väsby med början i mars 2015. Tjänsten är nyinrättad och Astrid kommer att leda det nyinrättade utbildningskontoret. Tjänsten omfattar ansvar för hela utbildningsområdet med alla Väsbys skolor, både de kommunala skolor och förskolor samt ansvar för kontakt och uppföljning av de skolor som drivs i annan regi i Väsby.

Nytt hållbarhetspris ska inspirera Väsby

Nytt hållbarhetspris ska inspirera Väsby

Pressmeddelanden   •   2014-12-04 11:13 CET

​Ett nytt hållbarhetspris tas fram av Upplands Väsby kommun 2015. Priset ska motivera individer och företagare i Väsby att arbeta med hållbarhetsfrågor.

Energisnåla hyreslägenheter när Bo i Väsby bygger nytt

Energisnåla hyreslägenheter när Bo i Väsby bygger nytt

Pressmeddelanden   •   2014-12-01 08:00 CET

Bo i Väsby bygger 20 nya hyreslägenheter i Carlslund i Upplands Väsby kommun. Husen som är lågenergibyggnader med balkonger eller uteplatser kommer att stå klara till årsskiftet.

Förskola i Väsby levererar kvalitet

Förskola i Väsby levererar kvalitet

Pressmeddelanden   •   2014-11-27 18:30 CET

​Förskolan Spargrisen i Väsby vann i torsdags kommunens kvalitetsutmärkelse. Prisets syfte är att inspirera, skapa dialog om kvalitetsarbetet och lyfta goda exempel i hela den av kommunen finansierade verksamheten, det vill säga hos kommunala såväl som enskilda utförare.

Ny näringslivschef rekryterad till Väsby

Ny näringslivschef rekryterad till Väsby

Pressmeddelanden   •   2014-11-27 08:21 CET

Anders Wink blir näringslivschef i Väsby med början i februari 2015. Han ersätter Bengt Pålsson som går i pension.

Pressinbjudan: Väsby uppmärksammar nationella minoriteter

Pressinbjudan: Väsby uppmärksammar nationella minoriteter

Pressmeddelanden   •   2014-11-26 07:00 CET

​De fem nationella minoriteterna samer, judar, romer, tornedalingar och sverigefinländare uppmärksammas med var sin egen dag under veckan 1-7 december. Upplands Väsby kommun arrangerar då för andra året i rad en nationell minoritetsvecka.

PCB och dioxinliknande ämnen i fisk från Oxundasjön, Oxundaån och Rosersbergsviken

PCB och dioxinliknande ämnen i fisk från Oxundasjön, Oxundaån och Rosersbergsviken

Pressmeddelanden   •   2014-11-25 11:09 CET

​Fisk fångad i Rosersbergsviken innehåller alltför höga halter miljögifter. Miljö- och hälsoskyddskontoret i Upplands Väsby kommun rekommenderar därför att barn, kvinnor i barnafödande ålder, gravida och ammande inte bör äta fisk fångad i viken. Fisk från Oxundasjön och Oxundaån bör inte någon äta.

Mark- och Miljööverdomstolen lyssnade på Väsby i Arlandafrågan

Mark- och Miljööverdomstolen lyssnade på Väsby i Arlandafrågan

Pressmeddelanden   •   2014-11-21 12:59 CET

​Idag meddelades domen i Mark- och miljööverdomstolen angående Swedavias miljötillståndsansökan för Arlanda flygplats. Väsbys övertygelse och ståndpunkt under hela processen har varit att det måste finnas förutsättningar för att både Väsby och Arlanda ska kunna fortsätta utvecklas. Domstolen har med sitt domslut i stort sett bekräftat Väsbys ståndpunkt.

Mer pengar till skolan i Väsby

Mer pengar till skolan i Väsby

Pressmeddelanden   •   2014-11-21 10:30 CET

Kommunstyrelsens majoritet föreslår kommunfullmäktige att besluta om en ny flerårsplan med budget för 2015-2017. Budgeten som är ett avstamp för hela nästa mandatperiod innehåller bland annat över 45 miljoner kronor mer till skolan jämfört med 2014 års budget.

Idag meddelas dom i Mark- och miljööverdomstolen om Arlandas miljötillstånd

Idag meddelas dom i Mark- och miljööverdomstolen om Arlandas miljötillstånd

Pressmeddelanden   •   2014-11-21 06:31 CET

Efter huvudförhandlingar i Mark- och miljööverdomstolen tidigare i höstas rörande Arlandas miljötillstånd kommer idag kl 11.00 besked om hur överinstansen ställer sig till mark- och miljödomstolens domslut från 2013. Väsbys övertygelse och ståndpunkt under hela processen har varit att det måste finnas förutsättningar för att både Väsby och Arlanda ska kunna fortsätta utvecklas och växa.

Extra lönehöjning till anställda vid Magnetica education i Väsby

Extra lönehöjning till anställda vid Magnetica education i Väsby

Pressmeddelanden   •   2014-11-20 14:06 CET

​Alla grundskollärare, förskollärare och fritidspedagoger anställda av Magnetica Education får en extra löneförhöjning. För den som arbetar heltid innebär det en extra höjning om 500 kronor per månad, från och med 1 december.

Vattenförsörjningen åter i hela Väsby

Vattenförsörjningen åter i hela Väsby

Pressmeddelanden   •   2014-11-19 13:15 CET

Det fanns risk för störningar i dricksvattensystemet i hela Upplands Väsby under onsdagen på grund av en större vattenläcka på Norrvattens huvudledning. Problemet åtgärdades dock snabbt.

Barnens perspektiv när beslut fattas i Väsby

Barnens perspektiv när beslut fattas i Väsby

Pressmeddelanden   •   2014-11-19 08:00 CET

För att säkerställa att barn och ungdomsperspektiv tas tillvara när beslut fattas har Upplands Väsby kommun nyligen antagit en egen checklista för barn. Det är en del i kommunens arbete att förstärka barns rättigheter.

​Hur giftiga är Väsbys förskolor?

​Hur giftiga är Väsbys förskolor?

Pressmeddelanden   •   2014-11-18 08:00 CET

Vanliga vardagsprodukter kan släppa ifrån sig farliga kemikalier till inomhusmiljön. Med projektet Giftfri Förskola vill kommunen ta reda på hur det står till på Väsbys förskolor. Under hösten har inventeringen av gifter på förskolor i Upplands Väsby startat. Den första förskolan, Ringblomman, är inventerad och fler väntar.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.