Skip to main content

Taggar

Väsby topprankas av företag

Väsby topprankas av företag

Pressmeddelanden   •   Maj 25, 2016 09:19 CEST

Upplands Väsby är en av de kommuner i länet där företagen är mest nöjda. Det visar en undersökning från Svenskt Näringsliv.

Pressinbjudan: Välkommen till invigningen av hjorthägnet i Brunnby Vik

Pressinbjudan: Välkommen till invigningen av hjorthägnet i Brunnby Vik

Pressmeddelanden   •   Maj 25, 2016 07:01 CEST

Upplands Väsby arbetar för att bevara och utveckla natur- och kulturmiljöer i kommunen. Genom att låta hjortar beta i skogen och på ängarna hålls området öppet och blir mer tillgängligt för den som strövar motionerar och promenerar i naturområdet vid motionsspåret i Brunnby Vik. Även många av de fornlämningar som finns i anslutning till motionsspåret synliggörs genom hjortarnas betande.

Stor satsning på skol- och förskoleplatser

Stor satsning på skol- och förskoleplatser

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2016 13:40 CEST

Både permanenta och temporära platser i förskolan och grundskolan planeras fram till 2020 och flera nya platser redan i höst i förskola. Bland annat kommer en ny grundskola och förskola norr om Vilundaparken att ska stå klar år 2020. Totalt kommer över 1 000 fler barn och elever kunna erbjudas platser i kommunen.

Väsbyån lyfts fram

Väsbyån lyfts fram

Pressmeddelanden   •   Maj 20, 2016 07:02 CEST

Väsbyån som rinner genom centrala Väsby kommer att lyftas och få en mer framträdande plats i det framtida stationsområdet och Väsby Entré.

Ungdomars trygghetsförslag diskuteras av politikerna

Ungdomars trygghetsförslag diskuteras av politikerna

Pressmeddelanden   •   Maj 16, 2016 14:16 CEST

Demokratiforumet Ung i Väsby tog tidigare i år fram 22 förslag om trygghet. Förslagen som fick flest röster kommer att diskuteras och beslutas kring i berörda nämnder under maj och juni. De fyra förslag som fick flest röster var självförsvarskurser i skolan, ungdomshus med välgörenhetsprojekt, tryggare stationsområde och upprustning av fadderbyn.

Fyrklövern nominerad till Årets samhällsbyggare

Fyrklövern nominerad till Årets samhällsbyggare

Pressmeddelanden   •   Maj 12, 2016 11:15 CEST

Upplands Väsby är en av tre kandidater till att vinna utmärkelsen Årets samhällsbyggare som delas ut av tidningen Dagens Samhälle. Kommunen är nominerad för poängsystemet i byggprojektet Fyrklövern.

Fyrklövern närmare byggstart

Fyrklövern närmare byggstart

Pressmeddelanden   •   Maj 10, 2016 16:09 CEST

Detaljplanen för östra Vilunda i Fyrklövern, ett av de stora stadsutvecklingsprojekten i Upplands Väsby, har vunnit laga kraft och kan därmed börja byggas. Det är den första av sju pågående planer för bostäder i området.

Väsby underlättar för elbilar

Väsby underlättar för elbilar

Pressmeddelanden   •   Maj 10, 2016 08:02 CEST

Laddstolpar för elbilar ska byggas vid Vilundabadet. Det beslutade kommunstyrelsen vid sitt första möte i maj.

Väsby för utökade bussturer

Väsby för utökade bussturer

Pressmeddelanden   •   Maj 04, 2016 07:47 CEST

Miniminivån är att få tillbaka kvartstrafik på linjerna 529, 533, 535 och 568 under högtrafik och halvtimmestrafik under resterande tider. Det kravet ställer Upplands Väsby kommun på landstingets Trafikförvaltning när landtingets årliga remiss om linjesträckningar och tidtabeller besvaras av kommunen.

Väsby ungdomsmottagning nominerad till årets mottagning

Väsby ungdomsmottagning nominerad till årets mottagning

Pressmeddelanden   •   Maj 02, 2016 15:08 CEST

För sitt strukturerade arbetssätt som med energi och engagemang får ungdomar i Väsby att lära sig mer om sex och samlevnad, har ungdomsmottagningen nominerats till utmärkelsen årets mottagning. De är en av fyra nominerade i Sverige

Väsby fortsätter att ha höga ambitioner i miljöarbetet

Väsby fortsätter att ha höga ambitioner i miljöarbetet

Pressmeddelanden   •   Maj 02, 2016 06:48 CEST

Upplands Väsby har sedan flera år tillbaka arbetat för att vara en av Sveriges bästa miljökommuner. För att fortsätta ha fokus på miljöområdet har miljöstrategen Morgan Pettersson anställts på kommunledningskontoret. Miljöstrategen ansvarar för att styra det övergripande miljöarbetet och har ett särskilt ansvar för de höga ambitionerna inom miljöområdet.

PRO erbjuds ersättningslokal i Villa Karlsro

PRO erbjuds ersättningslokal i Villa Karlsro

Pressmeddelanden   •   Apr 26, 2016 08:44 CEST

Utvändig renovering av Villa Karlsro har inletts. Renoveringen är ett delprojekt i det omfattande stadsplaneringsprojektet Väsby Entré. Just nu pågår samtal mellan kommunens representanter och PRO Upplands Väsby om att PRO:s verksamhet ska flyttas dit.

Bättre resultat men lägre ranking för Upplands Väsbys skolor

Bättre resultat men lägre ranking för Upplands Väsbys skolor

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2016 11:06 CEST

Sveriges kommuner och landsting, SKL, släppte den 25 april jämförande statistik över skolresultat i Sveriges olika kommuner. De faktiska resultaten i Upplands Väsby har på flera områden höjts, men kommunen rankas ändå betydligt lägre än förra året i SKL:s modell.

Högskoleexamen vanligare i Väsbys kommunala förskolor

Högskoleexamen vanligare i Väsbys kommunala förskolor

Pressmeddelanden   •   Apr 22, 2016 09:13 CEST

Nyligen kom Skolverkets årliga statistik gällande personal och barn i förskolorna i Sverige. De kommunala förskolorna i Upplands Väsby kommun har fler pedagoger med examen, högre personaltäthet och mindre barngrupper än de fristående förskolorna.

Pressinbjudan: Ny park i Fyrklövern presenteras med event

Pressinbjudan: Ny park i Fyrklövern presenteras med event

Pressmeddelanden   •   Apr 21, 2016 15:31 CEST

I området Fyrklövern byggs 1 700 bostäder och en helt ny park. Utanför Väsby centrums södra entré kommer grusplanen att förvandlas till en grönskande plats för alla som bor, jobbar och vistas i området. Nu får väsbyborna möta det nya området och parken i form av nya modeller och skisser. Väsbyborna får även möjlighet att komma med förslag på vad den nya parken ska heta.

Väsby förskolor förbättrar sig på flera områden

Väsby förskolor förbättrar sig på flera områden

Pressmeddelanden   •   Apr 21, 2016 14:59 CEST

Utbildningsnivån bland förskolans medarbetare i Upplands Väsby har ökat något sedan föregående år, medan den sjunker på riksnivå. Det visar statistik som nyligen kom från Skolverket.

Utbildningsnivån ökar i Väsby

Utbildningsnivån ökar i Väsby

Pressmeddelanden   •   Apr 18, 2016 15:37 CEST

Utbildningsnivån ökar samtidigt som alkoholkonsumtionen och rökningen minskar i Upplands Väsby kommun. Det visar Folkhälsoundersökningen som genomförs av Stockholm läns landsting vart fjärde år och baseras på svar från personer mellan 16 och 66 år.

Media-no-image

En större brand utbröt i natt i Upplands Väsby

Pressmeddelanden   •   Apr 17, 2016 07:41 CEST

En brand i ett radhusområde i centrala Väsby utbröt natten mellan lördag och söndag. Flera lägenheter berördes och de boende har evakuerats. Kommunens stödgrupp POSOM finns på plats som stöd för de drabbade.

Upplands Väsby satsar på elevers hälsa

Upplands Väsby satsar på elevers hälsa

Pressmeddelanden   •   Apr 14, 2016 11:57 CEST

Catharina Lebel har börjat som elevhälsochef i Upplands Väsby. Hennes uppdrag är att se till att alla elever på alla olika skolor har tillgång till en förebyggande och hälsofrämjande elevhälsa.

Bättre förutsättningar skapas för Väsbys fritidshem

Bättre förutsättningar skapas för Väsbys fritidshem

Pressmeddelanden   •   Apr 12, 2016 10:33 CEST

Enligt Skolverkets statistik har fritidshemmen i Upplands Väsby kommun fler elever per avdelning, samt lägre andel personal med pedagogisk högskoleutbildning än rikssnittet. Personaltätheten på fritidshemmen i kommunen ligger något över snittet för Sverige.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.