Taggar

Pressinbjudan: Skolmässa i Väsby Centrum 6 februari

Pressinbjudan: Skolmässa i Väsby Centrum 6 februari

Pressmeddelanden   •   2016-02-04 09:38 CET

På lördag den 6 februari mellan klockan 11:00 och 14:30, kommer samtliga grundskolor i Upplands Väsby kommun, både fristående och kommunala, att delta i årets skolmässa i Väsby Centrum.

420 sommarjobb till Väsbys ungdomar

420 sommarjobb till Väsbys ungdomar

Pressmeddelanden   •   2016-02-03 13:53 CET

Nästan hälften av Väsbys ungdomar, födda 1998 och 1999, får en chans att få in en fot på arbetsmarknaden, genom förslaget om sommarjobb till unga som kommunstyrelsen beslutade om på måndagen.

Stora mängder PCB i Oxundasjön

Stora mängder PCB i Oxundasjön

Pressmeddelanden   •   2016-02-02 13:00 CET

Det finns cirka två ton av det förbjudna miljögiftet PCB i Oxundasjön. Det visar en ny undersökning som genomfördes i januari. PCB är inte akut giftigt men fisk från förorenade sjöar ska undvikas.

Positivt bokslut ger Väsby möjlighet att fortsätta utvecklas

Positivt bokslut ger Väsby möjlighet att fortsätta utvecklas

Pressmeddelanden   •   2016-02-02 09:38 CET

Kommunen redovisar ett positivt resultat på 42,2 mkr vilket är 2,1 % av skatteintäkterna. Utöver detta har kommunen en försäljningsintäkt för bostadsbolaget Bo i Väsby, vilket innebär att kommunens totala resultat uppgår till 658,8 Mkr. Försäljningen gjorde att kommunen kunde betala av sina lån. I och med det har Upplands Väsby kommun förbättrat sina ekonomiska förutsättningar inför framtiden.

Väsbys största bostadsboom på 20 år

Väsbys största bostadsboom på 20 år

Pressmeddelanden   •   2016-01-20 12:18 CET

Under 2015 färdigställdes 446 bostäder i Väsby. Det är den högsta byggtakten i kommunen på över 20 år. Upplands Väsby fortsätter att växa och många nya bostadsprojekt väntar runt hörnet.

Väsby har fokus på kvalitet

Väsby har fokus på kvalitet

Pressmeddelanden   •   2016-01-20 08:52 CET

Hur bra är äldreomsorgen? Hur bra är kommunens information till medborgarna? Hur upplevs bemötande vid kontakt med kommunen? Detta och mycket annat mäter Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) årligen. Upplands Väsby är en av de 240 kommuner som deltar i undersökningen där resultaten för 2015 nu presenteras.

Hotell och turism nytt program på Väsby Nya Gymnasium

Hotell och turism nytt program på Väsby Nya Gymnasium

Pressmeddelanden   •   2016-01-19 07:02 CET

Till hösten startar ett helt nytt program på Väsby Nya Gymnasium, Hotell- och turismprogrammet. Programmet är ett svar på det höga tryck på arbetskraft som finns i regionen, särskilt kopplat till Väsbys Arlandanära läge.

Väsbybor påverkas av bussneddragningar

Väsbybor påverkas av bussneddragningar

Pressmeddelanden   •   2016-01-18 11:17 CET

Den 11 januari trädde nya tidtabeller för busstrafiken i länet i kraft. För väsbyborna innebär det lägre turtäthet på vissa linjer.

Öppet hus på Väsby Nya Gymnasium

Öppet hus på Väsby Nya Gymnasium

Pressmeddelanden   •   2016-01-14 09:03 CET

På lördag, den 16 januari 12:00 – 15:00, håller Väsby Nya Gymnasium (VNG) öppet hus. De olika utbildningsprogrammen presenteras, bland annat det helt nya programmet Hotell och turism som till startar hösten 2016. Skolans studie- och yrkesvägledare finns på plats och på plan 5 kommer besökarna att kunna prova att arbeta i Makerspace.

Revisorer följer upp Ett lärande Väsby

Revisorer följer upp Ett lärande Väsby

Pressmeddelanden   •   2016-01-13 09:34 CET

Skolutvecklingsprojektet Ett lärande Väsby drivs i samverkan med alla skolor i kommunen, både kommunala och fristående och i en bred politisk enighet. När projektet nu följs upp av förtroendevalda revisorer visar rapporten att det är tydligt att kommunen lyckats med att starta ett konstruktivt samverkansklimat mellan kommunala och fristående skolor.

Väsbys barnchecklista nylanseras

Väsbys barnchecklista nylanseras

Pressmeddelanden   •   2016-01-11 11:08 CET

Kommunens barnchecklista, som är ett verktyg för att stärka barn och ungdomars rättigheter i kommunens alla beslut, nylanseras nu efter årsskiftet. Mallarna för tjänsteutlåtanden har kompletterats så att barnens perspektiv ska vara en central del när beslut fattas.

Gemensam överenskommelse motverkar ungdomsarbetslöshet

Gemensam överenskommelse motverkar ungdomsarbetslöshet

Pressmeddelanden   •   2015-12-23 09:14 CET

Upplands Väsby kommun och Arbetsförmedlingen har undertecknat en gemensam överenskommelse för att motverka ungdomsarbetslöshet. Kommunens verksamhet Vägval ungdom, ett befintligt samarbetsprojekt mellan kommun och Arbetsförmedlingen, är den organisation som kommer att fungera som nav.

Synnöve Fridén ny verksamhetschef för Upplands Väsby kommunala skolor och förskolor

Synnöve Fridén ny verksamhetschef för Upplands Väsby kommunala skolor och förskolor

Pressmeddelanden   •   2015-12-22 09:28 CET

Under hösten har rekryteringen av en verksamhetschef för Upplands Väsby kommunala skolor och förskolor ägt rum. Tjänsten är ny och uppdraget är att utveckla de kommunala verksamheterna inom utbildningsområdet. I förra veckan blev det klart att tjänsten tillsätts av Synnöve Fridén.

Väsby lanserar digital flerårsplan

Väsby lanserar digital flerårsplan

Pressmeddelanden   •   2015-12-16 08:02 CET

Upplands Väsby kommun lanserar en digital flerårsplan för 2016-2018. Flerårsplanen beskriver kommunens övergripande mål och redogör för hur skattemedlen ska användas under de tre närmsta åren.

Breddenskolan i Väsby vann deltävling i Matsalskampen

Breddenskolan i Väsby vann deltävling i Matsalskampen

Pressmeddelanden   •   2015-12-14 13:54 CET

​Det blev Breddenskolan i Upplands Väsby kommun som tog hem vinsten i Matsalskampens ena deltävling. Skolan minskade sitt matavfall med drygt 5 procent jämfört med innan tävlingens start. Totalt 57 skolor från nio kommuner var anmälda till årets matsalskamp, fem av dessa från kommunen.

Kart- och GIS-enheten vann kvalitetsutmärkelsen

Kart- och GIS-enheten vann kvalitetsutmärkelsen

Pressmeddelanden   •   2015-12-09 13:28 CET

Kart- och GIS-enheten vann kommunens kvalitetsutmärkelse 2015.

Upplands Väsby uppmärksammas för gott medarbetarskap

Upplands Väsby uppmärksammas för gott medarbetarskap

Pressmeddelanden   •   2015-12-09 11:27 CET

Upplands Väsby kommun har nominerats till Årets Employer Branding-kommun av Universum Communications som årligen uppmärksammar arbetsgivare som sticker ut genom sitt arbete med att attrahera, rekrytera och behålla goda medarbetare.

Väsby Entré står klart 2026

Väsby Entré står klart 2026

Pressmeddelanden   •   2015-12-03 14:54 CET

Väsby Entré föreslås stå klart omkring år 2026 och byggs i etapper. I måndags beslutade kommunstyrelsen om strategi för genomförande och detaljplaneuppdrag. De olika etapperna är: Järnvägsparken, stationsområdet samt bostäder med mera på västra sidan om järnvägen.

Tre väsbyföretag nominerade att bli Gasellföretag

Tre väsbyföretag nominerade att bli Gasellföretag

Pressmeddelanden   •   2015-11-30 17:14 CET

Tre väsbyföretag har möjlighet att utses till årets Gasellföretag. De nominerade företagen är Concento AB, Renew Service AB och Soap Sweden AB. Årets Gasellföretag utses av tidningen Dagens Industri. På Gasellfesten den 30 november utses årets Gasell i Stockholms län samt årets Supergasell i landet.

Kommunfullmäktige beslutade om extra pengar till fyra områden

Kommunfullmäktige beslutade om extra pengar till fyra områden

Pressmeddelanden   •   2015-11-25 09:38 CET

I måndags fattade kommunfullmäktige beslut om budget för 2016-2018. I budgeten får skolan genom projektet Ett lärande Väsby 11 miljoner mer än vad som tidigare var budgeterat. Ökade medel ges också till arbetet med flyktingmottagande och fortsatta trygghetsinsatser. Budgeten innehåller också ytterligare satsningarna på sommarjobb för ungdomar.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.