Tags

Ny näringslivschef rekryterad till Väsby

Ny näringslivschef rekryterad till Väsby

Pressmeddelanden   •   2014-11-27 08:21 CET

Anders Wink blir näringslivschef i Väsby med början i februari 2015. Han ersätter Bengt Pålsson som går i pension.

Pressinbjudan: Väsby uppmärksammar nationella minoriteter

Pressinbjudan: Väsby uppmärksammar nationella minoriteter

Pressmeddelanden   •   2014-11-26 07:00 CET

​De fem nationella minoriteterna samer, judar, romer, tornedalingar och sverigefinländare uppmärksammas med var sin egen dag under veckan 1-7 december. Upplands Väsby kommun arrangerar då för andra året i rad en nationell minoritetsvecka.

PCB och dioxinliknande ämnen i fisk från Oxundasjön, Oxundaån och Rosersbergsviken

PCB och dioxinliknande ämnen i fisk från Oxundasjön, Oxundaån och Rosersbergsviken

Pressmeddelanden   •   2014-11-25 11:09 CET

​Fisk fångad i Rosersbergsviken innehåller alltför höga halter miljögifter. Miljö- och hälsoskyddskontoret i Upplands Väsby kommun rekommenderar därför att barn, kvinnor i barnafödande ålder, gravida och ammande inte bör äta fisk fångad i viken. Fisk från Oxundasjön och Oxundaån bör inte någon äta.

Mark- och Miljööverdomstolen lyssnade på Väsby i Arlandafrågan

Mark- och Miljööverdomstolen lyssnade på Väsby i Arlandafrågan

Pressmeddelanden   •   2014-11-21 12:59 CET

​Idag meddelades domen i Mark- och miljööverdomstolen angående Swedavias miljötillståndsansökan för Arlanda flygplats. Väsbys övertygelse och ståndpunkt under hela processen har varit att det måste finnas förutsättningar för att både Väsby och Arlanda ska kunna fortsätta utvecklas. Domstolen har med sitt domslut i stort sett bekräftat Väsbys ståndpunkt.

Mer pengar till skolan i Väsby

Mer pengar till skolan i Väsby

Pressmeddelanden   •   2014-11-21 10:30 CET

Kommunstyrelsens majoritet föreslår kommunfullmäktige att besluta om en ny flerårsplan med budget för 2015-2017. Budgeten som är ett avstamp för hela nästa mandatperiod innehåller bland annat över 45 miljoner kronor mer till skolan jämfört med 2014 års budget.

Idag meddelas dom i Mark- och miljööverdomstolen om Arlandas miljötillstånd

Idag meddelas dom i Mark- och miljööverdomstolen om Arlandas miljötillstånd

Pressmeddelanden   •   2014-11-21 06:31 CET

Efter huvudförhandlingar i Mark- och miljööverdomstolen tidigare i höstas rörande Arlandas miljötillstånd kommer idag kl 11.00 besked om hur överinstansen ställer sig till mark- och miljödomstolens domslut från 2013. Väsbys övertygelse och ståndpunkt under hela processen har varit att det måste finnas förutsättningar för att både Väsby och Arlanda ska kunna fortsätta utvecklas och växa.

Extra lönehöjning till anställda vid Magnetica education i Väsby

Extra lönehöjning till anställda vid Magnetica education i Väsby

Pressmeddelanden   •   2014-11-20 14:06 CET

​Alla grundskollärare, förskollärare och fritidspedagoger anställda av Magnetica Education får en extra löneförhöjning. För den som arbetar heltid innebär det en extra höjning om 500 kronor per månad, från och med 1 december.

Vattenförsörjningen åter i hela Väsby

Vattenförsörjningen åter i hela Väsby

Pressmeddelanden   •   2014-11-19 13:15 CET

Det fanns risk för störningar i dricksvattensystemet i hela Upplands Väsby under onsdagen på grund av en större vattenläcka på Norrvattens huvudledning. Problemet åtgärdades dock snabbt.

Barnens perspektiv när beslut fattas i Väsby

Barnens perspektiv när beslut fattas i Väsby

Pressmeddelanden   •   2014-11-19 08:00 CET

För att säkerställa att barn och ungdomsperspektiv tas tillvara när beslut fattas har Upplands Väsby kommun nyligen antagit en egen checklista för barn. Det är en del i kommunens arbete att förstärka barns rättigheter.

​Hur giftiga är Väsbys förskolor?

​Hur giftiga är Väsbys förskolor?

Pressmeddelanden   •   2014-11-18 08:00 CET

Vanliga vardagsprodukter kan släppa ifrån sig farliga kemikalier till inomhusmiljön. Med projektet Giftfri Förskola vill kommunen ta reda på hur det står till på Väsbys förskolor. Under hösten har inventeringen av gifter på förskolor i Upplands Väsby startat. Den första förskolan, Ringblomman, är inventerad och fler väntar.

Låt inte din framtid gå upp i rök - elever mot rökning

Låt inte din framtid gå upp i rök - elever mot rökning

Pressmeddelanden   •   2014-11-17 08:00 CET

​Elever på tre skolor i Upplands Väsby har tagit fram skolornas egna antiröksymboler. När eleverna kommer till skolan idag är skolan utsmyckad med affischer med den vinnande symbolen på respektive skola.

Störningar i vattenförsörjningen i Väsby under måndagmorgonen

Störningar i vattenförsörjningen i Väsby under måndagmorgonen

Pressmeddelanden   •   2014-11-17 06:24 CET

På grund av en läcka i en huvudledning från Norrvatten sjönk trycket i vattenledningarna tidigt under måndagmorgonen. I princip hela Väsby påverkades. Läckan är nu isolerad och trycket är på väg tillbaka. Öppna vattenkranen försiktigt då det kan finnas luft i ledningarna. Spola vattnet ett tag tills det är helt klart innan vattnet ska användas för att dricka. Missfärgat vatten kan förekomma.

Boksläpp Väsby Labs

Boksläpp Väsby Labs

Pressmeddelanden   •   2014-11-13 14:17 CET

Den 17 november skedde boksläppet av Väsby Labs – att våga och göra, historien om projektet. Det bjöds på kryddig korv, öl och en möjlighet för mingel med personer i projektet, politiker och några av de byggherrar som ska förverkliga Väsby Labs i området Fyrklövern.

Kommungemensam analys av Rösjökilen klar

Kommungemensam analys av Rösjökilen klar

Pressmeddelanden   •   2014-11-11 06:55 CET

Analysen av ekologiska landskapssamband i Rösjökilen är nu klar. Genom ny teknik har Upplands Väsby kommun i samarbete med Vallentuna, Sollentuna, Danderyd, Täby samt landstingets planeringsenhet, TMR, tagit fram analyser som visar viktiga livsmiljöer och spridningsvägar för några rödlistade och fridlysta arter. Resultaten kan användas för hållbar stadsplanering och förvaltning av känslig natur.

Framgång för väsbyelever på nationella prov – firas med tårta!

Framgång för väsbyelever på nationella prov – firas med tårta!

Pressmeddelanden   •   2014-11-07 14:43 CET

Årskurs 3 i Upplands Väsby kommun presterar i år bättre än genomsnittet i de nationella proven, både jämfört med länet och riket. Det visar resultaten som Skolverket nu presenterar.

Väsbylärare uttagna till Expert Educators

Väsbylärare uttagna till Expert Educators

Pressmeddelanden   •   2014-11-06 14:39 CET

Ulrika Zackrisson och Frida Björling, båda lärare på Väsby Nya Gymnasium, har uttagits till Expert Educators av Microsoft. Totalt sett är tio lärare i Sverige uttagna.

Hälsa viktigast när Väsbyborna själva får välja stadspark

Hälsa viktigast när Väsbyborna själva får välja stadspark

Pressmeddelanden   •   2014-10-28 14:54 CET

En park där hälsan står i centrum blir den framtida stadsparkens profil. Väsbyborna har under två veckor kunnat rösta på sin favoritpark och hälsans park blev det parkförslag som kammade hem flest röster. Tvåa blev sinnenas park och sist hamnade kreativa parken.

Pressinbjudan: Lärare lär lärare i Väsby

Pressinbjudan: Lärare lär lärare i Väsby

Pressmeddelanden   •   2014-10-27 08:08 CET

Lärare och skolledare från hela Sverige föreläser i Väsby den 28 oktober på fortbildningsdagen ”Så funkar det”. Dagen är till för att inspirera och sprida kunskap om hur informations- och kommunikationsteknik (IKT) kan användas i undervisning.

Nystart för Väsby

Nystart för Väsby

Pressmeddelanden   •   2014-10-24 12:00 CEST

Nu har de fyra partierna, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Väsbys bästa landat i en gemensam politisk plattform för Upplands Väsby kommun.

Väsbys nya politiska ledning i egen majoritet

Väsbys nya politiska ledning i egen majoritet

Pressmeddelanden   •   2014-10-20 17:43 CEST

Nu är de fyra partierna S, MP, V och Väsbys Bästa överens om att samarbeta för att styra Väsby i framtiden. Arbetet att skapa en gemensam plattform för samarbetet pågår och beräknas vara klart under fredagen. Redan nu står det klart att den nya ledningen kommer att bestå av fem kommunalråd och lokalpartiet Väsbys Bästa får därmed både en ordinarie plats i kommunstyrelsen och en kommunalrådspost.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.