Taggar

Väsby Entré köper mark

Väsby Entré köper mark

Pressmeddelanden   •   2015-07-02 08:00 CEST

Upplands Väsby kommun har köpt mark i stationsområdet inom ramen för projektet Väsby Entré. Marken tillträds 1 juli och köpet omfattar bland annat posthuset, stationshuset och godsmagasinet. Föregående ägare förvaltar fastigheten i ytterligare tre år.

Gratis busskort efter skolbyte

Gratis busskort efter skolbyte

Pressmeddelanden   •   2015-07-01 11:30 CEST

Upplands Väsby kommun ordnar kostnadsfria terminskort till alla elever i årskurs 1-9 som i höst börjar nya skolor med anledning av att Smedby grundskola avvecklats. Beslutet gäller hemmahörande barn i kommunen och för en tidsbegränsad period och tas för att underlätta omställningen för elever och vårdnadshavare.

Samarbete ger minskat koldioxidutsläpp

Samarbete ger minskat koldioxidutsläpp

Pressmeddelanden   •   2015-06-26 08:00 CEST

Genom ett samarbete mellan Upplands Väsby kommun och Skanska har utsläppen av koldioxid i samband med transporten av schaktmassor för Östra Frestaby kunnat minskas med nära en tredjedel. Minskningen motsvarar utsläppen från över 100 bensinbilar på ett år.

​Väsby behåller topplacering bland miljöbästa kommunerna

​Väsby behåller topplacering bland miljöbästa kommunerna

Pressmeddelanden   •   2015-06-25 11:57 CEST

Upplands Väsby är Sveriges nionde Miljöbästa kommun 2015. Det visar tidningen Miljöaktuellts ranking av kommunernas miljöarbete. Några av Väsbys framgångsfaktorer är miljöledningssystemet, engagerad ledning och medarbetare som driver miljöarbetet framåt.

Möt Upplands Väsby kommun i Almedalen

Möt Upplands Väsby kommun i Almedalen

Pressmeddelanden   •   2015-06-22 09:00 CEST

Uppland Väsby kommun är på plats i Almedalen för fjärde året i rad. På plats lyfter kommunen fram sina aktuella frågor - de som man arbetar aktivt med i sin vardag. I år genomförs en dialog om medborgardialoger och utmaningarna kring att bygga en hållbar stad är i fokus.

​Kommunen säkerställer kvalitet i måltidsupphandling

​Kommunen säkerställer kvalitet i måltidsupphandling

Pressmeddelanden   •   2015-06-17 10:00 CEST

Kommunen ställer höga krav när en ny upphandling av mat tar vid. Mätning av kundtillfredsställelse, minimering av hel- och halvfabrikat och råvaror med så få tillsatser som möjligt är några av kraven. Viktigt är också ett hållbart arbetssätt med exempelvis lokala transportföretag och närproducerade råvaror.

Budget och flerårsplan antagen på kommunfullmäktige

Budget och flerårsplan antagen på kommunfullmäktige

Pressmeddelanden   •   2015-06-16 13:45 CEST

Byggande, barn och utbildning. Där låg fokus under budgetdebatten när kommunfullmäktige sammanträdde under måndagen. Den politiska majoriteten satsar på att kulturen, fritiden och bostadsbyggandet ska utvecklas under 2016.

Smedbylärarnas nya arbetsplatser klara

Smedbylärarnas nya arbetsplatser klara

Pressmeddelanden   •   2015-06-15 11:41 CEST

Alla lärare som arbetar på Smedby skola har nu fått erbjudande om tjänster på andra skolor i kommunen från hösten. De flesta lärarna accepterar erbjudandet och ingen kommer att bli övertalig.

Beslut fattat om Smedby skola

Beslut fattat om Smedby skola

Pressmeddelanden   •   2015-06-11 08:00 CEST

Igår fattade utbildningsnämnden beslut om avveckling av Smedby skola. Bakgrunden till beslutet är att antalet elever är för litet för att man ska kunna driva en skola med bra kvalitet.

Smedbyeleverna besöker sina nya skolor

Smedbyeleverna besöker sina nya skolor

Pressmeddelanden   •   2015-06-03 09:36 CEST

Under denna vecka kommer samtliga elever som går i Smedby skola att erbjudas möjlighet att besöka Väsby skola och Grimstaskolan. Kommunen har hyrt bussar som kör direkt till skolorna för att besöken ska bli så smidiga som möjligt.

Kommunstyrelsens majoritet föreslår en ny flerårsplan med budget för 2016-2018

Kommunstyrelsens majoritet föreslår en ny flerårsplan med budget för 2016-2018

Pressmeddelanden   •   2015-06-02 08:00 CEST

​Majoriteten i Väsby har skola och utbildning i fokus under nästkommande år. För 2016 satsas 46,3 miljoner på skolan i Väsby. Med dessa prioriteringar vill man skapa mindre klasser för de minsta barnen och en likvärdig skola för alla.

Upplands Väsby kommun ger matleverantör vite

Upplands Väsby kommun ger matleverantör vite

Pressmeddelanden   •   2015-05-26 13:01 CEST

Fazer Food Service AB som levererar mat till flera av Upplands Väsby kommuns verksamheter har nu belagts med vite på 515 000 kronor. Anledningen är att det under 2014 och 2015 kommit in ett stort antal klagomål angående allvarliga brister på måltider som levererats av Fazer.

Smedby skola läggs ned

Smedby skola läggs ned

Pressmeddelanden   •   2015-05-25 12:30 CEST

Smedby skola läggs ned efter vårterminens slut. Antalet elever är för litet för att man ska kunna driva en skola med bra kvalitet. Alla elever kommer att erbjudas plats på andra skolor i kommunen.

Fler äldreomsorgsplatser för finsktalande i Väsby

Fler äldreomsorgsplatser för finsktalande i Väsby

Pressmeddelanden   •   2015-05-22 09:29 CEST

Äldreboendet Hedvigsgården får åtta nya platser för finsktalande när en avdelning görs om. Beslutet fattades i social- och äldrenämnden den 20 maj.

30 timmars förskola införs i Väsby

30 timmars förskola införs i Väsby

Pressmeddelanden   •   2015-05-21 10:20 CEST

Upplands Väsby kommun fortsätter att satsa på barnen. På onsdagen beslutade utbildningsnämnden att alla barn har rätt att vara 30 timmar på förskolan jämfört med dagens 15 timmar. Ändringen ger både barn och föräldrar bättre förutsättningar och gäller från den 1 september 2015.

Hjärnforskare inspirerar föräldrar i Väsby

Hjärnforskare inspirerar föräldrar i Väsby

Pressmeddelanden   •   2015-05-21 07:03 CEST

Pedagoger och föräldrar i Upplands Väsby kommun träffas ikväll för att inspireras av hjärnforskaren och professorn Martin Ingvar. Föreläsningen som handlar om hur vi motiverar våra barn i skolan är en del av skolutvecklingsprojektet Ett lärande Väsby.

Ökat anslag till Kvinnojouren Klara

Ökat anslag till Kvinnojouren Klara

Pressmeddelanden   •   2015-05-19 11:41 CEST

Kommunstyrelsens allmänna utskott har beslutat att öka det årliga bidraget till Kvinnojouren Klara i Upplands Väsby med 150 000 kronor. Det innebär att kvinnojouren nu får 600 000 kronor till sin verksamhet.

Framtidens väsbybor utformar blivande park

Framtidens väsbybor utformar blivande park

Pressmeddelanden   •   2015-05-18 15:19 CEST

24 väsbybor med olika bakgrund, profession och ålder fick representera framtidens väsbybor i samband med medborgardialog i Fyrklövern. Förslag på hur de vill att de allmänna ytorna närmast Väsby centrum ska se ut arbetades fram under en hel dag och skisserna fungerar nu som beslutsunderlag för Upplands Väsby kommun.

Rikshem köper Bo i Väsby AB

Rikshem köper Bo i Väsby AB

Pressmeddelanden   •   2015-05-12 11:37 CEST

Rikshem är det företag som köper Bo i Väsbys fastigheter omfattande 652 lägenheter. Den utvalda köparen Rikshem är ett välrenommerat bolag med mångårig erfarenhet av att förvalta bostäder. Målet är att hyresgästerna ska ha en lika bra eller bättre hyresvärd än idag.

Media-no-image

Pressinbjudan: Köpare till Bo i Väsby AB beslutad

Pressmeddelanden   •   2015-05-11 15:25 CEST

Ett avtal har nu träffats mellan Upplands Väsby kommun och ett välrenommerat företag inom bostadsförvaltning. Affären omfattar 650 lägenheter.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.