Skip to main content

Åtta av Sveriges bästa lärare i matematik och naturvetenskap finns i Väsby

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2013 09:44 CET

Åtta från Upplands Väsby får årets lärarpris av kungliga vetenskapsakademin, Ingvar Lindqvistprisen 2013, för sitt inspirerande arbete i matematik, kemi, biologi och NO. Ytterligare pristagare är en lärare från Linköping, en från Sollentuna och två från Sigtuna får årets lärarpris.

Prissumman är sammanlagt 280 000 kr, fördelat på 50 000 kr per prisområde och 20 000 kr till respektive skola (Runby skola och Breddenskolan delar sitt pris).

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela 2013 års Ingvar Lindqvistpriser till:

Heléne Andersson Duran, Anna Carlén, Annika Gustafsson, Carina Hägervik, Anna Kristiansson och Helena Norup, Runby skola i Upplands Väsby samt
Anita Norén och Ketty Åman Mattila, Breddenskolan i Upplands Väsby (matematik)
Christofer Danielsson, Gärdesskolan i Sollentuna (kemi),
Lisa Carlsson
, Folkungaskolan i Linköping (biologi),
Sten Forsman och Pernilla Sjöberg, Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket i Sigtuna (NO) ”för entusiasm, engagemang och utvecklingsarbete som har lett till att elevernas intresse för och kunskap inom matematik och naturvetenskap har ökat.

-Det är otroligt roligt att Väsbys utvecklingsarbete som dessa lärare gjort uppmuntras på detta sätt. Arbetet inspirerar redan andra skolor och kommer att få stort genomslag i vår verksamhet, säger Barbro Johansson, Chef för Väsby Välfärd med ansvar för Väsbys kommunala skolor.

Om Priset:

Kungl. Vetenskapsakademien vill genom sitt lärarpris visa Sveriges lärare i matematik och naturvetenskap sin uppskattning, och samtidigt fästa samhällets uppmärksamhet på lärarnas viktiga roll för landets utveckling. Pristagarna är nominerade av kollegor, rektorer, föräldrar eller elever och har, efter beredning av akademiens kommitté för skolfrågor, valts av akademiens ledamöter.

Pristagarna inbjuds som Vetenskapsakademiens gäster under några dagar i månadsskiftet mars–­­april 2013. Höjdpunkten under dessa dagar blir prisutdelningen vid akademiens högtidssammankomst den 5 april. I programmet ingår även Ingvar Lindqvistdagen den 3 april på akademien då lärarna kommer att berätta om sitt arbete på skolorna.

Ingvar Lindqvistprisen finansieras av Torsten Söderbergs Stiftelse och Ragnar Söderbergs stiftelse.

För mer information:
Petronella Brehm, Rektor Runby skola, Upplands Väsby kommun 073 910 49 47
Ebba Wannegård, Rektor Breddenskolan, Upplands Väsby kommun 073 910 45 64
Barbro Johansson, Chef Väsby Välfärd, Upplands Väsby kommun 073 910 47 66
Johannes Wikman, Kommunikationstrateg Upplands Väsby kommun 073 910 47 67

Upplands Väsby kommun bildades 1952 genom en sammanslagning av tre mindre socknar och har idag över 40 000 invånare. Kommunen, som  har ett strategiskt läge vid E4:an mellan Stockholm och Arlanda, genomgår sedan några år tillbaka en omfattande utveckling med kraftfulla satningar på nya bostäder, kommunalt finansierad service och på att skapa goda förutsättningar för näringslivet. Idag sker en stark inflyttning och Upplands Väsby växte 2011 mer än man gjort på 25 år. Upplands Väsby styrs sedan 2006 av en borgerlig majoritet.


www.upplandsvasby.se    www.vasbystad.se