Skip to main content

Aktuellt biståndsärende

Pressmeddelande   •   Jul 23, 2009 15:02 CEST


Upplands Väsby kommun överklagar inte Länsrättens dom
Social- och äldrenämndens beslut om avslag, den 29 januari och den 7 april 2009, till att betala rehabilitering vid Stadshagens rehabiliteringsenhet för en CP skadad pojke, har överklagats till Länsrätten. Länsrätten har i sin dom bifallit överklagandet.
Länsrätten anser att pojken är berättigad till plats av den typ som erbjuds vid Stadshagens rehabiliteringsenhet. Socialnämnden i Upplands Väsby kommer därför att följa domen och betala för rehabiliteringen vid Stadshagens rehabiliteringsenhet.

Jan Holmberg, kommunstyrelsens ordförande: - Eftersom landstinget och Upplands Väsby kommun har bedömt frågan olika, och är oense om betalningsansvaret, så kommer frågan att prövas vidare. Men dessa frågor berör inte den enskilda familjen.
I domen står det bland annat att: "enligt socialtjänstlagen är praxis att ansvarsfördelningen mellan en kommun och en annan huvudman inte får leda till att den enskilde går miste om erforderlig behandling."
Frågor ställs till:

Elisabeth Hagert, avdelningschef, kundvalskontoret,
08 - 590 976 22
Jan Holmberg, kommunstyrelsens ordförande,
08 - 590 970 43

Upplands Väsby kommun, 194 80 Upplands Väsby
www.upplandsvasby.se