Skip to main content

Detaljplanen för Järnvägsparken i Väsby har vunnit laga kraft

Pressmeddelande   •   Jan 17, 2017 15:58 CET

Bild: MAF Arkitekter

Beslut om antagande av detaljplanen för Järnvägsparken i Väsby har vunnit laga kraft. Järnvägsparken är den första detaljplanen i projektet Väsby Entré och omfattar cirka 170 lägenheter för unga och studenter, utvecklande av befintlig park och restaurering av de kulturhistoriska värdefulla byggnaderna.

– Framtidens Väsby håller på att skapas. Stationen och utformningen av områdena runtomkring är en nyckel i det arbetet. Nu när detaljplanen har vunnit laga kraft kan vi arbeta vidare med att utveckla de centrala delarna av Väsby, säger Anne-Sophie Arbegard, projektchef för Väsby Entré.

Det första som kommer att göras i Järnvägsparken är det inledande restaureringsarbetet av parkens kulturhistoriskt värdefulla byggnader, Henriksborg och Villa Korpkulla med tillhörande förråd och uthus.

Planområdet för Järnvägsparken ligger strax norr om Upplands Väsby station och angränsar till Industrivägen och Tegelvägen i öster och till järnvägen i väster. Förarbetet med Järnvägsparken är ett samarbete mellan kommunen och det kommunala allmännyttiga bostadsföretaget Väsbyhem.

– Väsbyhem har, med målet att skapa en levande stadsdel för väsbyborna, arbetat tillsammans med kommunen med Järnvägsparken sedan 2014. Att arbetet nu kan gå från planeringsstadiet mot ett förverkligande känns väldigt roligt, säger Amra Barlov Lindqvist, VD på Väsbyhem.

Mer information
Anne-Sophie Arbegard, projektchef för Väsby Entré, 073-910 46 29
Amra Barlov Lindqvist, VD Väsbyhem, 08-590 981 10
Ulrika Walldén, tf kommunikationschef, 073-910 40 29

Upplands Väsby kommun har idag över 43 500 invånare. Kommunen, som  har ett strategiskt läge vid E4:an mellan Stockholm och Uppsala, med 7 minuter till Arlanda, genomgår sedan några år tillbaka en omfattande utveckling med kraftfulla satsningar på nya bostäder, kommunalt finansierad service och på att skapa goda förutsättningar för näringslivet. Idag sker en stark inflyttning och Upplands Väsby växte 2015 mer än man gjort på 25 år. Hela kommunen är certifierad enligt ISO14001 och utsågs 2011 till Sveriges IT-kommun och 2013 till Sveriges miljöbästa kommun.

www.upplandsvasby.se