Skip to main content

Forntid möter nutid på Gunnes Gård

Pressmeddelande   •   Maj 08, 2014 13:26 CEST

- Det är så roligt att vi kan göra forntiden modern och gården verkligen tillgänglig för alla. Vi vill att alla ska ha möjligheten att kunna komma hit. Vi har hållit på i ett halvår nu, och framöver ser vi även över möjligheten att göra gården än mer handikappanpassad genom ytterligare markutjämning, säger Gun Bjurberg, forngårdsföreståndare vid Gunnes gård.

Besökarna på plats var många under den ungefär halvtimmeslånga lanseringsceremonin där talare avlöstes av blåshorn med inspiration från den gamla vikingatiden. Maria Fälth (KD), kommunalråd i Upplands Väsby kommun, talade om vikten av tillgänglighet för alla.

-  Tillgänglighet är ju en fråga som verkligen står på agendan här idag! Tänk att göra en vikingagård tillgänglig genom att använda den moderna tekniken. Alla ska ha samma förutsättningar och ingen ska utelämnas på grund av ett hinder i miljön. Konkreta åtgärder såsom en bra väg hit, ett instrument via Internet där man kan lyssna på hur Gunnes gård ser ut, är att göra denna pärla i Upplands Väsby tillgänglig för ännu fler. Jag tycker att Gunnes gård är ett föredöme i arbetet att skapa tillgänglighet för alla, säger Maria Fälth.

Gunnar Häger, tillgänglighetskonsult på Sveriges Hembygdsförbund, som arbetar med hembygdsgårdar över hela Sverige, lyfter vikten av att alla ska ha rätt att komma fram ordentligt för att uppleva och lyssna.

-  Jag själv vet hur det är att inte kunna läsa t.ex. skyltar. Jag har själv bara tio procents syn på ett öga. Jag har fått lära mig att lyssna och lära mig den vägen. Därför är dessa audioguider jätteviktiga!

Ljudfilerna, även kallade audioguider, har tagits fram tillsammans med företaget Iris Media AB. Ljudfilerna innehåller dramaturgiska berättelser av fiktiva personer som berättar om livet på gården för tusen år sedan. Här får ni bland annat möta Tora som berättar om hennes resa och hur hon träffade Vibjörn på Gunnes gård. 

-  Vi har vart med hela vägen och kunnat påverka vad som sägs på ljudguiderna, så det känns jättebra! Just nu har vi två guider och sedan har vi en syntolkning där en speakerröst berättar hur man går för att komma in, vad man ser där, hur huset ser ut och liknande, avslutar Gun Bjurberg.

För ytterligare information:
Maria Fälth, kommunalråd (KD), 073-910 46 36
Gun Bjurberg, forngårdsföreståndare Gunnes gård,073-910 40 69 
Johannes Wikman, kommunikationsstrateg, 073-910 47 67

Upplands Väsby kommun bildades 1952 genom en sammanslagning av tre mindre socknar och har idag över 41 000 invånare. Kommunen, som  har ett strategiskt läge vid E4:an mellan Stockholm och Uppsala, med 7 minuter till Arlanda, genomgår sedan några år tillbaka en omfattande utveckling med kraftfulla satningar på nya bostäder, kommunalt finansierad service och på att skapa goda förutsättningar för näringslivet. Idag sker en stark inflyttning och Upplands Väsby växte 2011 mer än man gjort på 25 år. Hela kommunen är certifierad enligt ISO14001 och utsågs 2011 till Sveriges IT-kommun och 2013 till Sveriges miljöbästa kommun. Upplands Väsby styrs sedan 2006 av en borgerlig majoritet.

www.upplandsvasby.se    www.vasbystad.se