Skip to main content

Gemensamma krafter är nyckeln till fortsatt framgång i Ett lärande Väsby

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2014 09:02 CEST

Skolutvecklingsprojektet ”Ett lärande Väsby” pågår och utvecklas hela tiden. Den 26 augusti samlades ett femtiotal skolledare, lärare och pedagoger samt politiker, näringsliv och tjänstemän för ett seminarium där fokus var titta på hur projektet fortskrider och skapa förutsättningar för ett fortsatt framgångsrikt förändringsarbete.

-  Här jobbar vi tillsammans framåt och det är mycket stimulerande att vi har en sådan stor bredd och samarbete mellan skolor, förskolor, näringsliv, politik och tjänstemän med flera. Skolan är något som berör hela samhället och det känns bra att skolfrågan lyfts i hela Väsby, säger Björn Eklundh, kommundirektör Upplands Väsby kommun.

Under seminariet konstaterades att samarbetet mellan olika aktörer är en styrka och nyckeln till ett framgångsrikt förändringsarbete där elevens bästa är i fokus.

I en workshop under seminariet kunde deltagarna ställa frågor gällande de specifika delprojekten. Anna Carlsson, projektledare för delprojektet ”Den digitala lärmiljön” berättar att projektet ska leda till en förändringsprocess för att anpassa skolan till den tid vi lever i och berättar vidare att hon fick bland annat frågan om skolan arbetar tillsammans med näringslivet kring den digitala lärmiljön.

-  Än så länge är delprojektet i sin linda så vi får se vad vi kommer fram till, men ett sådant samarbete skulle kunna vara en mycket bra utveckling och något som jag ser mycket positivt på, säger Anna Carlsson.

Katarina Barter, verksamhetschef på Väsby Promotion, ser att samarbetet mellan skola och näringsliv är en fråga av stor vikt.

-  Näringslivet är en resurs som bör tillvaratas i större utsträckning och som både vill och kan bidra till både lärare och elever. Sverige ligger i framkant både som IT nation och vad gäller att bäst använda digitaliseringens möjligheter. Stockholm är dessutom en av världens smartaste städer.
Det finns massor med förebilder från näringslivet som också skulle kunna ingå i detta projekt som inspiration-och kunskapskällor, säger Katarina Barter.

Mer information:

Björn Eklundh, kommundirektör, 0739-10 40 31

Anna Carlsson, delprojektledare för den digitala lärmiljön, 0739-10 46 23

Katarina Barter, verksamhetschef Väsby Promotion, 0709-85 04 88

Inger Cronlund, projektledare ”Ett lärande Väsby”, 0739-10 43 17

Johannes Wikman, kommunikationsstrateg, 0739-10 47 67


Upplands Väsby kommun bildades 1952 genom en sammanslagning av tre mindre socknar och har idag över 41 000 invånare. Kommunen, som  har ett strategiskt läge vid E4:an mellan Stockholm och Uppsala, med 7 minuter till Arlanda, genomgår sedan några år tillbaka en omfattande utveckling med kraftfulla satsningar på nya bostäder, kommunalt finansierad service och på att skapa goda förutsättningar för näringslivet. Idag sker en stark inflyttning och Upplands Väsby växte 2011 mer än man gjort på 25 år. Hela kommunen är certifierad enligt ISO14001 och utsågs 2011 till Sveriges IT-kommun och 2013 till Sveriges miljöbästa kommun. Upplands Väsby styrs sedan 2006 av en borgerlig majoritet.

www.upplandsvasby.se    www.vasbystad.se