Skip to main content

Hela kommunen i Väsby miljöcertifierad igen

Pressmeddelande   •   Jun 20, 2013 07:39 CEST

Upplands Väsby kommun har fått sitt miljöcertifikat förnyat. Kommunen miljöcertifierades enligt ISO 14001 sommaren 2010 och efter tre år var det dags att förnya certifikatet. Nu är det klart och Väsby har fått det nya certifikatet. Det systematiska arbetet som behövs för att bli certifierad har bidragit till att integrera dessa frågor i allt kommunen gör.

Under tre dagar i mars genomförde DNV, Det Norske Veritas, extern revision hos ett urval av Väsbys kommunala verksamheter. De besökte tre skolor, två förskolor, ett omsorgsboende, en lunchrestaurang, kontoret för samhällsbyggnad, verkstadslokaler, miljö- och hälsoskyddskontoret, kundvalskontoret, Väsby välfärd och kommunledningskontoret. Dessutom reviderades arbetet med energi- och klimatstrategin samt den övergripande miljöledningen.

- Miljöarbetet involverar alla medarbetare och det förnyade certifikatet visar att hela organisationen är med på tåget mot en hållbar kommun, säger Björn Eklundh, kommundirektör.

Resultatet av revisionen blev elva mindre avvikelser som har hanterats och godkänts av revisorerna. Avvikelserna handlade bland annat om dokumentation, kemikalier och redovisning av måluppfyllelse.

Förutom avvikelser framkommer också mycket positiva iakttagelser

·  bra resultat för energimålet

·  miljöarbetet syns i hela organisationen

·  bra och ambitiösa miljökrav ställs vid upphandlingar

·  internrevisioner väl planerade och genomförda, hög kompetens

Revisionen kom också med förbättringsförslag, t ex att bli bättre på att visa upp våra miljöförbättringar.

Andra goda exempel som uppmärksammades av revisorerna var t ex Klimatavtal Väsby som engagerar företag i kommunen och kommunens egna vindkraftverk i Ockelbo.

- Målet är nu att se till att allt bra miljöarbete som redan görs fortsätter samt att vi gör ännu fler förbättringar till nästa år, säger Eva Bergh, miljöstrateg.

För mer information:

Eva Bergh, miljöstrateg Upplands Väsby kommun, 073-910 47 68

Björn Eklundh, kommundirektör Upplands Väsby kommun, 073-910 40 31

Johannes Wikman, Kommunikationsstrateg Upplands Väsby kommun, 073-910 47 67

Upplands Väsby kommun bildades 1952 genom en sammanslagning av tre mindre socknar och har idag över 41 000 invånare. Kommunen, som  har ett strategiskt läge vid E4:an mellan Stockholm och Arlanda, genomgår sedan några år tillbaka en omfattande utveckling med kraftfulla satningar på nya bostäder, kommunalt finansierad service och på att skapa goda förutsättningar för näringslivet. Idag sker en stark inflyttning och Upplands Väsby växte 2011 mer än man gjort på 25 år. Hela kommunen är miljöcertifierad enligt ISO14001. Upplands Väsby styrs sedan 2006 av en borgerlig majoritet.


www.upplandsvasby.se    www.vasbystad.se

Bifogade filer

PDF-dokument