Skip to main content

Ivriga väsbybarn på uråldrig mark

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2014 15:44 CEST


På onsdagen invigdes gravfältet i Brunnby Vik efter flera års arbete. Många nyfikna väsbybor hade kommit för att vara med på invigningen. Nästan alla bostadsområden i Väsby gränsar till fornlämningar eller hela gravfält från folkvandringstid eller vikingatid. Kommunen arbe­tar aktivt för att tillgängliggöra dessa unika platser för fler och detta område är ett bra exempel på detta.

Väsbyborna som tagit sig till fornparken denna soliga sensommarkväll bjöds på elddans av Kompani Anima, specialbryggt alkoholfritt mjöd och köttbullar som gjorts på kött från kor som betar kommunens mark. Stadsträdgårdsmästare Nils Odén tackade alla som varit engagerade i skapandet av fornparken Brunnby Vik genom att dela ut dryckeshorn som fylldes med ett för kvällen specialbryggt alkoholfritt mjöd. Väsbykonstnären Britta Norrvi som gjort bronsavgjutningen av fornparken som finns att se och känna på i fornparkens förgård i korsningen Virastigen och Brunnbyvägen tackades också hon av med ett horn.

På plats fanns också delar av kommunens närmiljöteam som lagt många timmar på att röja och synliggöra fornminnena i parken. På gravhögen mitt på kullen har de rest den sten som hittades vält i den för länge sedan plundrade graven. Upplands Väsby kommun arbetar aktivt för att tillgängliggöra och underhålla dessa unika platser bland annat genom röjning och bete.

-  Vårt nutida Väsby växer precis som 1971 då jag flyttade hit till Torstunagränd, mittemot fornparken, säger kommunalrådet Kristina Klempt (FP). Då var platsen väldigt anonym, precis som många av våra platser med fornlämningar. Nu synliggörs den på ett fantastiskt fint sätt. Många barnfamiljer väljer att flytta hit precis som på 1970-talet, och att då göra kopplingar till dåtiden är viktig, inte bara genom nya gatunamn. I måndags presenterade jag förslaget att centralt bygga en parklek för barn, ungefär som Mulle Meck fast i Väsbytappning. Min förhoppning är att vikingabarnen Ragnvald och Estrid ska kunna bli lekkamrater till nutidens Väsbybarn i en park med vikingatema, avslutar Kristina Klempt (FP)

När Kristina Klempt med en fackla brände av det blågula bandet som spänts upp mellan Britta Norrvis vaktande Hugin och Munin sprang barnen in i den nya fornparken för att leka bland stenar och träd.

Barnen Malin, Ellen, Orshina, Emelie, Gabriel går på den närliggande Vikskolan och hade kommit för att delta i invigningen av den nya mötesplatsen.

-  Vi lekte kungarike däruppe, och det är ett jättebra ställe att leka kurragömma på, här kommer vi leka ofta!

För dig som inte hade möjlighet att delta kan se eldföreställningen på youtube i efterhand https://www.youtube.com/watch?v=OpExxkTAVIk&list=UULamCHrZnlamtt93O_Hr4jw

För mer information:

Kristina Klempt, kommunalråd  073-910 47 48

Nils Odén, stadsträdgårdsmästare  073-910 44 03

Johannes Wikman, Kommunikationsstrateg  073-910 47 67


Upplands Väsby kommun bildades 1952 genom en sammanslagning av tre mindre socknar och har idag över 41 000 invånare. Kommunen, som  har ett strategiskt läge vid E4:an mellan Stockholm och Uppsala, med 7 minuter till Arlanda, genomgår sedan några år tillbaka en omfattande utveckling med kraftfulla satsningar på nya bostäder, kommunalt finansierad service och på att skapa goda förutsättningar för näringslivet. Idag sker en stark inflyttning och Upplands Väsby växte 2011 mer än man gjort på 25 år. Hela kommunen är certifierad enligt ISO14001 och utsågs 2011 till Sveriges IT-kommun och 2013 till Sveriges miljöbästa kommun. Upplands Väsby styrs sedan 2006 av en borgerlig majoritet.

www.upplandsvasby.se    www.vasbystad.se