Skip to main content

Ledarsatsning för framtiden i Väsby

Pressmeddelande   •   Jun 21, 2013 08:13 CEST

Under 2013 har Upplands Väsby kommun initierat Växthuset. En ledarsatsning på flera tillfällen över året och med internationella inslag. Genom en bred rekrytering från både grannkommuner, och i framtiden även för leverantörer av välfärdstjänster, bygger vi nätverk och gemensam kunskap som kommer medborgarna till nytta. Ett unikt sätt att bedriva verksamheten på som Väsby försöker vidareutveckla.

Upplands Väsby kommun har de senaste åren genomgått en stor förändring som bland annat innebär att välfärdstjänsterna levereras av många olika aktörer så att kunden kan välja och anlita den utförare den själv väljer. Det har inneburit en stor omorganisation med nya roller och ansvar, men också en utmaning i att hitta formerna för hur kommunen samspelar med alla de andra som också levererar service till väsbyborna för skattepengar. En större kundorientering ställer högre krav på att kommunen har tillgång till kompetens på alla områden, allt från vatten i kranen varje morgon, utbildning till våra barn och ungdomar, till dialoger om kommunens framtid.

Att jobba på detta sätt med ledarskap är ganska nytt och ovanligt i kommunsverige. -För ett par år sedan såg vi behovet av att ta ett bredare grepp för våra chefer, bland annat inspirerat av ett samarbete som kallades kompetensbron mellan flera olika kommuner, säger Torgny Hagelin, Personaldirektör. Växthuset har lånat sin modell efter strukturen från andra ledarutbildningar men skiljer sig så tillvida att vi tar själva ansvar för nätverkande och bonuseffekterna av utbildningen. Syftet är att bygga en gemensam ledarkultur. Att också samverka på detta sätt över kommungränserna och med samarbetspartners som också är konkurrenter är helt unikt.

-Växthuset är ett sätt att visa hur viktigt ledarskapet är för att nå de resultat vi vill och det ökar också våra möjligheter att attrahera den kompetens som vi kommer att behöva på många områden framöver, säger Torgny Hagelin, personaldirektör i Upplands Väsby kommun.

-I Väsby omvärldsbevakar vi och sätter igång projekt som vi tror kommer att behövas på sikt även för andra. Växthuset är ett exempel på det och genom att samarbeta med andra kommuner och våra samarbetspartner skapar vi kontakter som utvecklar vår leverans till medborgaren ytterligare, säger Björn Eklundh, kommundirektör i Upplands Väsby kommun.

Syftet med utbildningen har också sammanfattats i följande punkter: Öka kundorienteringen i verksamheten; Öka samspelet mellan interna och externa aktörer; Öka förmågan att använda nya situationer och utmaningar för att utveckla verksamheten; Bryta invanda tankemönster; Hitta nya sätt att jobba; Skapa ett chefsnätverk och slutligen; Att skapa utrymme för reflektion för de chefer som deltar.

Växthuset startade i mars i år och genomförs i form av fem tvådagarskonferenser i närområdet av de deltagande kommunerna. I utbildningen ingår även två studieresor som syftar till att förflytta perspektiv, vidga möjligheter och sätta chefens roll och uppdrag i ett internationellt sammanhang. Kommunens policy är att verksamheterna ska nyttja internationella kontakter för att utveckla sin verksamhet. Under 2013 genomförde Växthuset en studieresa till Platanias på Kreta och ytterligare en studieresa går till södra Indien i slutet av oktober. Kursledare för Växthuset 2013 är Lennart och Ylva Lindén.

Förutom en personligt inriktad utveckling, grupputveckling och nätverksbyggande innehåller utbildningen en mängd verktyg och flera teman. Ungt ledarskap, destruktivt ledarskap, mångkulturellt ledarskap och hur innovationskraft kan skapas och tas tillvara i syfte att utveckla verksamhet, är några exempel.

För mer information

Torgny Hagelin, Personaldirektör och kursledning, Upplands Väsby kommun, 073-910 40 23

Johannes Wikman, Kommunikationsstrateg och kursledning, Upplands Väsby kommun, 073-910 47 67

Björn Eklundh, Kommundirektör, Upplands Väsby kommun, 073-910 40 31Upplands Väsby kommun bildades 1952 genom en sammanslagning av tre mindre socknar och har idag över 41 000 invånare. Kommunen, som  har ett strategiskt läge vid E4:an mellan Stockholm och Uppsala, med 7 minuter till Arlanda, genomgår sedan några år tillbaka en omfattande utveckling med kraftfulla satningar på nya bostäder, kommunalt finansierad service och på att skapa goda förutsättningar för näringslivet. Idag sker en stark inflyttning och Upplands Väsby växte 2011 mer än man gjort på 25 år. Hela kommunen är certifierad enligt ISO14001. Upplands Väsby styrs sedan 2006 av en borgerlig majoritet.

 
www.upplandsvasby.se    www.vasbystad.se