Skip to main content

Lövsta stuteri får årets miljöstipendium

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2011 11:00 CET

Kommunens miljöstipendium 2011 tilldelas Lövsta stuteri som är det första stuteri med tävlingsverksamhet i världen som miljöceritfierats enligt ISO 14001. Certifieringen omfattar hela Lövsta stuteris verksamhet med tävling, träning och avel av dressyrhästar och trädgårdsskötsel.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har beslutat att tilldela årets stipendium på 20 000 kronor, till Lövsta stuteri.  Johan Magnusson, ordförande miljö- och hälsoskyddsnämnden, ser Lövsta stuteris miljöarbete som ett föredöme.

– För att vi ska kunna möta de utmaningar som miljön ställer på oss människor idag krävs att aktörer visar ledarskap och agerar i sin närmiljö. Genom sitt genomgripande miljöarbete är Lövsta stuteri ett föredöme såväl lokalt som nationellt och internationellt, säger Johan Magnusson.

Miljöstipendiet har delats ut sedan 1980-talet av miljö- och hälsoskyddsnämnden och mottagare av stipendiet har genom åren varit enskilda personer, skolklasser, företag, föreningar, fastighetsägare m.fl. Insatserna har gällt olika former av åtgärder för att förbättra närmiljön, minska miljöpåverkan, värna naturmiljön eller förbättra folkhälsan.

Miljöstipendiet delas ut vid kommunfullmäktige den 19 december 2011.

Johan Magnusson, kommunalråd samt ordf. miljö- och hälsoskyddsnämnden, 08-590 975 95

Björn Eklundh, Kommundirektör. 073-910 40 31

Birgitta Hillblom, tf miljö- och hälsoskyddschef, 08-590 973 73

Johannes Wikman, kommunikationsstrateg, 073-910 47 67