Skip to main content

Ny översiktsplan – Väsby stad 2040

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2016 15:58 CET

Måndag 28 november startar samrådet om förslaget till ny översiktsplan för Upplands Väsby. Fram till 28 februari 2017 kan Väsbybor och andra som är intresserade av Väsbys framtida utveckling lämna synpunkter på förslaget.

– Det är jättekul att konstatera att hårt arbete från kommuninvånare, föreningar, näringsidkare, tjänstemän och politiker nu har resulterat i ett förslag till ny översiktsplan, säger Fredrik Drotte stadsutvecklingschef i Upplands Väsby.

Översiktsplanen ligger till grund för att kunna skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar utveckling. Förslaget, Väsby 2040, visar en modern grön småstad med ett rikt utbud av bostäder, verksamheter och mötesplatser. Väsby förväntas växa med 20 000 invånare till 2040. För att växa behövs därför fler bostäder och anpassad infrastruktur för att forma en stad som är ännu bättre att leva i.

Kommunen har arbetat med en bred dialog av översiktsplanen sedan 2014. Förslaget stöds av både majoritet och opposition. Tre alternativa framtidsbilder har tidigare presenterats och efter dialog har dessa formats till en framtidsbild. Det är den framtidsbilden som nu kommuninvånare och andra intresserade kan ta del av och lämna synpunkter kring under samrådstiden. Efter samrådstiden tas alla synpunkter om hand innan Upplands Väsby får ett nytt uppdaterat förslag till översiktsplan som ställs ut för granskning. Dessutom samråder Upplands Väsby kommun med grannkommuner, Länsstyrelsen och andra myndigheter som har delansvar för den regionala planeringen.

– Vi hoppas att många kommer att ta chansen att lämna sina synpunkter på förslaget till ny översiktsplan och påverka utvecklingen av framtidens Väsby, säger Christina Johansson, projektledare för översiktsplanen i Upplands Väsby.

Samlad information över översiktsplanen finns på www.upplandsvasby.se/vasbystad2040. Där kan intresserade ta del av förslaget, lämna synpunkter och se var och när kommunen bjuder in till de olika dialogtillfällena under samrådstiden.

För mer information:
Fredrik Drotte, stadsutvecklingschef, 073-910 49 71
Christina Johansson, projektledare översiktsplanen, 073-910 40 42
Ulrika Walldén, tf kommunikationschef, 073-910 40 29

Upplands Väsby kommun har idag över 43 500 invånare. Kommunen, som  har ett strategiskt läge vid E4:an mellan Stockholm och Uppsala, med 7 minuter till Arlanda, genomgår sedan några år tillbaka en omfattande utveckling med kraftfulla satsningar på nya bostäder, kommunalt finansierad service och på att skapa goda förutsättningar för näringslivet. Idag sker en stark inflyttning och Upplands Väsby växte 2015 mer än man gjort på 25 år. Hela kommunen är certifierad enligt ISO14001 och utsågs 2011 till Sveriges IT-kommun och 2013 till Sveriges miljöbästa kommun.

www.upplandsvasby.se    www.vasbystad.se