Skip to main content

Positivt bokslut ger Väsby möjlighet att fortsätta utvecklas

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2016 09:38 CET

Kommunen redovisar ett positivt resultat på 42,2 mkr vilket är 2,1 % av skatteintäkterna. Utöver detta har kommunen en försäljningsintäkt för bostadsbolaget Bo i Väsby, vilket innebär att kommunens totala resultat uppgår till 658,8 Mkr. Försäljningen gjorde att kommunen kunde betala av sina lån. I och med det har Upplands Väsby kommun förbättrat sina ekonomiska förutsättningar inför framtiden.

– En bra ekonomi där kommunen är lånefri skapar förutsättningar för att kunna bygga fler bostäder och investera i nya skolor och förskolor, säger Mathias Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande.

Under 2014 färdigställdes 446 bostäder, vilket innebär den högsta byggtakten på över 20 år. Under flera år har kommunens mål varit att färdigställa 300 bostäder per år, 2015 var det första året detta mål nåddes. Antalet nya bostäder ledde också till en positiv befolkningsutveckling. Antalet invånare uppgick den sista november till 42 569 personer, vilket innebär en ökning med 753 personer under årets första elva månader. Skolutvecklingsprojektet Ett lärande Väsby som är ett treårigt kommunövergripande projekt är nu inne på det sista året. Under 2015 har flera delprojekt avslutats och lyfts över till det nybildade utbildningskontoret. Resultaten i skolan 2015 visar en svag förbättring.


 – Kommunens resultat 2015 bidrar till en stärkt ekonomi utan låneskuld och med positiv soliditet. De senaste årens utveckling i kommunen är ett kvitto på förändringsarbetets effekter för en attraktiv kommun. Under 2016 fortsätter arbetet med målsättningen att bli årets kvalitetskommun 2017, säger Anette Ömossa, ekonomidirektör på Upplands Väsby kommun.


För mer information:
Mathias Bohman, kommunstyrelsens ordförande, 073-910 41 23
Anette Ömossa, ekonomidirektör, 073-910 44 73
Linda Corsvall, chef kommunikation, 073-910 40 29 41 23

Upplands Väsby kommun har idag över 42 000 invånare. Kommunen, som  har ett strategiskt läge vid E4:an mellan Stockholm och Uppsala, med 7 minuter till Arlanda, genomgår sedan några år tillbaka en omfattande utveckling med kraftfulla satsningar på nya bostäder, kommunalt finansierad service och på att skapa goda förutsättningar för näringslivet. Idag sker en stark inflyttning och Upplands Väsby växte 2011 mer än man gjort på 25 år. Hela kommunen är certifierad enligt ISO14001 och utsågs 2011 till Sveriges IT-kommun och 2013 till Sveriges miljöbästa kommun.

www.upplandsvasby.se    www.vasbystad.se