Skip to main content

Pressinbjudan: Välkommen till invigningen av hjorthägnet i Brunnby Vik

Pressmeddelande   •   Maj 25, 2016 07:01 CEST

Upplands Väsby arbetar för att bevara och utveckla natur- och kulturmiljöer i kommunen.Genom att låta hjortar beta i skogen och på ängarna hålls området öppet och blir mer tillgängligt för den som strövar motionerar och promenerar i naturområdet vid motionsspåret i Brunnby Vik. Även många av de fornlämningar som finns i anslutning till motionsspåret synliggörs genom hjortarnas betande.

Invigning av hägnet sker söndagen den 29 maj klockan 11.00–13.00. Inviger gör Mathias Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande och Jennifer Allmark, VD Wäsby Golf AB och klubbchef i Wäsby Golfklubb.
Plats: Brunnby Viks motionsspår, Hjorthägnets entré vid Viravägen 4. Skyltat från Vikskolans område. Parkeringsmöjligheter finns vid Vikskolan.

Hägnet är cirka 25 hektar och består av varierad och delvis kuperad terräng med lövskog, barrskog, blandskog, före detta åkermark och naturbetesmarker. Samverkan över området sker tillsammans med Wäsby Golfklubb som äger en del av marken.

I hägnet bor det i nuläget tio hondjur vilka kallas hindar och ett handjur så kallad hjort. Dessa kommer att föröka sig och det kommer bli fler hjortar. Hjortarnas ungar kallas för kalvar. Målet är att det ska bo ungefär 25 hjortar i hägnet.

Välkommen till invigningen!

För mer information:
Anna Malm Kelfve, presskontakt: 073-910 43 25

Upplands Väsby kommun har idag över 42 000 invånare. Kommunen, som  har ett strategiskt läge vid E4:an mellan Stockholm och Uppsala, med 7 minuter till Arlanda, genomgår sedan några år tillbaka en omfattande utveckling med kraftfulla satsningar på nya bostäder, kommunalt finansierad service och på att skapa goda förutsättningar för näringslivet. Idag sker en stark inflyttning och Upplands Väsby växte 2015 mer än man gjort på 25 år. Hela kommunen är certifierad enligt ISO14001 och utsågs 2011 till Sveriges IT-kommun och 2013 till Sveriges miljöbästa kommun.

www.upplandsvasby.se    www.vasbystad.se