Skip to main content

Pressmeddelande: Avsevärt bättre resultat i Väsbys skolor !

Pressmeddelande   •   Sep 06, 2010 08:30 CEST

Slutbetygen i årskurs nio i år visar på tydliga förbättringar jämfört med 2009 både vad gäller genomsnittligt meritvärde och andel elever som är behöriga att söka nationella program på gymnasiet. Preliminära beräkningar visar att förbättringarna är så pass stora att resultaten överträffar rikssnittet.

Samtliga skolor i kommunen har förbättrat sina resultat 2010. Den största förbättringen av det genomsnittliga meritvärdet står Vittra i Väsby, Smedby skola samt Söderviksskolan för. Vad gäller förbättringen av andelen behöriga eleverna till nationellt program på gymnasiet har Runbyskolan gjort det största framsteget med en förbättring på 15 procentenheter.

– Jag känner mig oerhört glad att andelen behöriga elever till gymnasiet ökar så kraftigt. Det visar att det långsiktiga arbete som vi startade för fyra år sedan har börjat ge resultat, säger Eila Bromme, kommunalråd och ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

– Det är ett viktigt trendbrott vi nu ser, men det finns mycket arbete kvar att göra. Inte minst gäller det att säkerställa att alla elever får avgångsbetyg i samtliga ämnen, säger Eva Dahlgren, chef för Kundvalskontoret, som har politikernas uppdrag att ställa krav och följa upp skolornas resultat i Väsby.

Eva fortsätter:
– Det är viktigt att varje elev lyckas i grundskolan eftersom det är inträdesbiljetten till fortsatta studier.

– När vi nu kan se att resultaten i skolorna märkbart höjs kommer det att stärka Väsbys attraktivitet ytterligare. Bra skolor och barnomsorg är viktiga för valet av bostadort, säger Björn Eklundh, kommundirektör. De är också glädjande att så många har valt Väsby nya Gymnasium som ökat sin andel sökande Väsbyelever från 35% till 57% på bara ett år.

Under våren 2010 har skolinspektionen gjort en totalinspektion av kommunens samtliga skolor och ett antal åtgärder och förbättringsområden har redan påbörjats i de olika skolorna som berörs. Den sammanfattande kommunrapporten kommer att överlämnas till kommunen den 17 september och innehåller ett antal påpekanden varav den låga resultatnivån är den tyngsta kritiken.

– Skolinspektionens rapport bygger på 2009 års siffror varför dessa nya betydligt förbättrade betygsresultat för 2010 är ett viktigt steg i rätt riktning, avslutar Eva Dahlgren.

Mätningen omfattar samtliga elevers slutbetyg skolår 9 i Väsbys skolor för 2010. Siffrorna är preliminära och har tagits fram av kundvalskontoret. Slutliga siffror presenteras i november 2010. Meritvärdet är ett genomsnittligt värde på de givna slutbetygen i årskurs 9.

För total sammanställning av jämförbara resultat - se bifogad pdf

För mer information i Upplands Väsby:
Eila Bromme, Kommunalråd 073-910 40 36
Jan Holmberg, Kommunstyrelsens ordförande  073-910 40 43
Björn Eklundh, Kommundirektör 073-910 40 31
Eva Dahlgren, Chef kundvalskontoret 073-910 46 27
Johannes Wikman, Kommunikationsstrateg 073-910 47 67

Bifogade filer

PDF-dokument