Skip to main content

Upplands Väsby gör ett starkt resultat 2017

Pressmeddelande   •   Jan 31, 2018 09:47 CET

Upplands Väsby kommun gör ett starkt resultat för 2017, 58,6 miljoner kronor, enligt preliminära bokslutsrapporten. Det är bättre än budgeten, 2,6 procent, för verksamhetsåret och högre än kommunfullmäktiges överskottsmål.

2017 gjorde Upplands Väsby ett starkt ekonomiskt resultat enligt den preliminära bokslutsrapporten. Resultatet, 58,6 miljoner kronor, är 2,6 procent högre än det budgeterade resultatet och högre än kommunfullmäktiges överskottsmål. De tidigare prognoserna under 2017 visade på ännu bättre resultat, men exploateringsintäkterna kommer några månader senare än beräknat.

- När prognosen för 2017 presenterades i oktober fanns 60 miljoner kronor mer i exploateringsintäkter än vad som är utfallet i preliminära bokslutsrapporten, berättar Derk de Beer, ekonomidirektör i Upplands Väsby. De intäkterna kommer nu istället under 2018.

Upplands Väsby fortsätter att växa befolkningsmässigt, men inte så snabbt som tidigare prognoser visat. Det finns flera orsaker till det, t ex att det flyttat in färre nyanlända än beräknat. Men också att många unga Väsbybor flyttat hemifrån till nybyggda bostäder i kommunen. Det innebär fler hushåll, men inte större befolkning.

- Upplands Väsby kommun har en fantastisk utveckling, berättar Mathias Bohman (S), ordförande i kommunstyrelsen. Vi gör ett bättre ekonomiskt resultat än budget, vi har hög byggtakt och vi har en snabb befolkningsökning. I takt med att nya bostäder blir klara kommer befolkningen att växa ytterligare,

En annan avvikelse från tidigare prognoser är antalet skol- och förskoleplatser i kommunen. Upplands Väsby har förberett för att kunna möta efterfrågan på skol- och förskoleplatser, både på kort och lång sikt, men trots att inflyttningen ökar snabbt så är den inte lika snabb som tidigare bedömningar. Det betyder att vi har fler platser i skolan och förskolan än vi har barn och unga just nu.

- I takt med att Upplands Väsby bygger nya bostäder är det självklart för mig och majoriteten att bygga ut välfärden med nya skolor, förskolor, äldreboenden och idrottsanläggningar. För att vara säkra på att alla barn får plats i skolan och förskolan är det naturligt att kommunen under en period har fler förskoleplatser än barn. Motsatsen förskräcker, säger Mathias Bohman.

Bokslutsrapporten avser ett preliminärt bokslut.

  • Resultat 58,6 mkr (budget 44,9)
  • Resultat 2,6 % (budget 2,0%)
  • Investeringar 379,7 mkr (budget 778,5)
  • Nya invånare 715
  • Befolkningstillväxt 1,6 %

För mer information, kontakta:

Mathias Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande, 08-590 977 44, mathias.bohman@upplandsvasby.se

Derk de Beer, ekonomidirektör, 08-59097473, derk.de.beer@upplandsvasby.se

Upplands Väsby kommun har idag över 44 000 invånare. Kommunen, som  har ett strategiskt läge vid E4:an mellan Stockholm och Uppsala, med 7 minuter till Arlanda, genomgår sedan några år tillbaka en omfattande utveckling med kraftfulla satsningar på nya bostäder, kommunalt finansierad service och på att skapa goda förutsättningar för näringslivet. Idag sker en stark inflyttning och Upplands Väsby växte 2016 mer än man gjort på 40 år. Hela kommunen är certifierad enligt ISO14001 och utsågs 2011 till Sveriges IT-kommun, 2013 till Sveriges miljöbästa kommun och 2016 till Årets samhällsbyggare. 

www.upplandsvasby.se