Skip to main content

Upplands Väsby på tionde plats i bostadsbyggande i Stockholms län

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2017 16:29 CET

Upplands Väsby hamnar på tionde plats av de 26 kommunerna i Stockholms län när det gäller antal planerade bostäder per invånare. Kommunen har de senaste fyra åren tagit fram detaljplaner med över 3 200 bostäder.

– Stockholmsregionen växer just nu snabbast i Europa. För att möta behovet av nya bostäder tar Upplands Väsby sitt ansvar och bygger mängder av nya bostäder. Totalt planerar Väsby 10 000 nya bostäder i kommunen fram till år 2040, säger Mathias Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande.

Enligt länsstyrelsens sammanställning över de senaste årens bostadsplanering ligger Upplands Väsby på tionde plats av de 26 kommunerna i Stockholms län när det gäller antal planerade bostäder per invånare. Upplands Väsby har de senaste fyra åren rapporterat in planer på över 3 200 bostäder.

– Dessutom planeras nu över 1 000 nya bostäder i Väsby Entré, där vi samtidigt utvecklar stationsområdet för smidiga resor och övergångar mellan cykel, bil, buss och pendeltåg. De trafiksatsningarna är helt avgörande för alla bostäder som vi planerar för i Upplands Väsby, säger Anne-Sophie Arbegard, projektchef för Väsby Entré.

Sammanställningen bygger på detaljplaner som inkommit till Länsstyrelsen. De senaste fyra åren, mellan 2012 och 2016, femdubblades antalet inlämnade detaljplaner i Stockholms län.

För mer information
Mathias Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande, 08-590 977 44
Anne-Sophie Arbegard, projektchef för Väsby Entré, 073-910 46 29

Upplands Väsby kommun har idag över 43 500 invånare. Kommunen, som  har ett strategiskt läge vid E4:an mellan Stockholm och Uppsala, med 7 minuter till Arlanda, genomgår sedan några år tillbaka en omfattande utveckling med kraftfulla satsningar på nya bostäder, kommunalt finansierad service och på att skapa goda förutsättningar för näringslivet. Idag sker en stark inflyttning och Upplands Väsby växte 2015 mer än man gjort på 25 år. Hela kommunen är certifierad enligt ISO14001 och utsågs 2011 till Sveriges IT-kommun och 2013 till Sveriges miljöbästa kommun.

www.upplandsvasby.se

Bifogade filer

PDF-dokument