Skip to main content

Väsby Entré presenteras för länsstyrelsen

Pressmeddelande   •   Jan 25, 2017 11:13 CET

På onsdagen presenteras planerna för Väsby Entré för länsstyrelsen. Presentationen görs av Mathias Bohman (S), ordförande för kommunstyrelsen i Upplands Väsby.

I projektet Väsby Entré utvecklar kommunen stationsområdet för att göra det ännu lättare att åka kollektivt och byta mellan olika trafikslag. I projektet ingår också fler än 1 000 nya bostäder i flerfamiljshus samt lokaler på 30 000 kvadratmeter för butiker och kontor.

– Väsby Entré är kommunens största satsning någonsin. De närmaste tio åren kommer vi att investera 850 miljoner kronor i Väsby Entré. Satsningen på Väsby Entré passar dessutom väl in i landstingets förslag om att de kommande snabbpendeltågen ska stanna i Upplands Väsby, säger Mathias Bohman.

Upplands Väsby och länets övriga kommuner är i dag inbjudna till en hearing hos länsstyrelsen om sina prioriteringar när det gäller framtida satsningar på infrastruktur. Upplands Väsby uppmanar länsstyrelsen att avsätta statliga medel för Väsby Entré i den kommande planen för regional transportinfrastruktur.

– Hela Stockholmsregionen växer. Alla kommuner i länet har i dag bostadsbrist och många lider av trafikinfarkt. Vi i Upplands Väsby tar vårt ansvar genom att bygga Väsby Entré, säger Mathias Bohman.

Väsby Entré syftar till att utveckla centrala Väsby och förbättra kollektivtrafiken för alla väsbybor. Projektet är också en förutsättning för kommunens planer på att bygga 10 000 nya bostäder och växa med 20 000 personer till år 2040.

Mer information:
Mathias Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande, 073-910 41 23
Sara Silander, kommunikatör i Väsby Entré, 073–910 45 84

Upplands Väsby kommun har idag över 43 500 invånare. Kommunen, som  har ett strategiskt läge vid E4:an mellan Stockholm och Uppsala, med 7 minuter till Arlanda, genomgår sedan några år tillbaka en omfattande utveckling med kraftfulla satsningar på nya bostäder, kommunalt finansierad service och på att skapa goda förutsättningar för näringslivet. Idag sker en stark inflyttning och Upplands Väsby växte 2015 mer än man gjort på 25 år. Hela kommunen är certifierad enligt ISO14001 och utsågs 2011 till Sveriges IT-kommun och 2013 till Sveriges miljöbästa kommun.

www.upplandsvasby.se