Skip to main content

Kommunens bokslut 2012: Väsby har stabil ekonomi i en osäker omvärld.

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2013 08:39 CET

Upplands Väsby kommuns bokslut 2012 visar ett positivt resultat på 26,6 mkr, motsvarande 1,5 %, trots den rådande ekonomiska utvecklingen i omvärlden. Överskottet återinvesteras i skola och hållbar utveckling. Kommunens befolkning under 2012 ökade med 513 invånare. Befolkningsökningen håller i sig och Väsby växer i takt med hela Stockholmsregionen.

- Jag är nöjd med resultatet. Den stabilitet vi har i ekonomin ger oss möjlighet att fortsätta satsa på Väsbys utveckling och högst upp på agendan står skolan. Samtidigt ser vi att oron i världsekonomin fortsätter vilket ställer krav på försiktighet, säger Per-Erik Kanström (M), kommunstyrelsens ordförande.

Resultatet på 26,6 mkr behövs och bidrar till att bekosta kommunens investeringar. En konsolidering av ekonomin har fortsatt utan att stor ekonomisk belastning har förts på framtiden. Fortsatt prioritet är skola och upprustning av kommunens lokaler. Effektiviseringar och den goda befolkningsutvecklingen under 2012 har också bidragit till en stabil resultatutveckling. Den ökande befolkningen är ett resultat av ett ökat bostadsbyggande och att Väsby blivit ännu mer attraktivt. Utökningen av pendeltågstrafiken till åttaminuterstrafik under slutet av 2012 bidrar ytterligare till detta.

- Att hålla god ordning på ekonomin och hushålla med resurser gör att vi kan satsa mer pengar där det behövs när behoven visar sig, säger Anette Ömossa, ekonomidirektör. - Vi har trots de prövningar som en lågkonjunktur ställer på en kommun lyckats behålla en stabilitet och göra viktiga investeringar och satsningar för framtiden, som exempelvis i Väsbys centrala delar.

- Kommunen måste ha en stabil ekonomi och vi jobbar vidare med vår strategi att bibehålla ekonomisk balans, säger Björn Eklundh, kommundirektör. - Strategin är en grundsten för att kunna genomföra stora infrastrukturinvesteringar som skapar förutsättningar för tillväxt och bostadsbyggande. Studentbostäder är också en spännande satsning under 2012 som skapar dynamik och attraktivitet och fler studentbostäder kommer 2013, avslutar Björn Eklundh

För mer information, kontakta

Per-Erik Kanström (M), kommunstyrelsens ordförande 073-910 42 47

Björn Eklundh, kommundirektör 073-910 40 31

Anette Ömossa, ekonomidirektör 073-910 74 73

Johannes Wikman, kommunikationsstrateg 073-910 47 67

Upplands Väsby kommun bildades 1952 genom en sammanslagning av tre mindre socknar och har idag över 40 000 invånare. Kommunen, som  har ett strategiskt läge vid E4:an mellan Stockholm och Arlanda, genomgår sedan några år tillbaka en omfattande utveckling med kraftfulla satningar på nya bostäder, kommunalt finansierad service och på att skapa goda förutsättningar för näringslivet. Idag sker en stark inflyttning och Upplands Väsby växte 2011 mer än man gjort på 25 år. Upplands Väsby styrs sedan 2006 av en borgerlig majoritet.


www.upplandsvasby.se    www.vasbystad.se