Skip to main content

Väsby Nya Gymnasium vidareutvecklas

Pressmeddelande   •   Jun 12, 2013 10:51 CEST

Lagom till terminsslutet sätter Väsby Välfärd igång ett antal aktiviteter för att vidareutveckla kommunens gymnasieverksamhet. Utvecklingen omfattar både innehåll och samspel i de lokaler som skolan använder i Messingen vid Väsby station.

Förändringarna handlar om att öka samspelet med näringsliv och samhälle i Väsby, att samlokalisera Väsby Nya Gymnasium och Väsby introduktionsgymnasium samt att fortsätta utvecklingen av de möjligheter som finns bl.a. på IT området tack vare de nätverk som skolan deltar i bl.a. med Microsoft. I Messingen kommer även fler verksamheter att flytta in som ökar gymnasieelevernas möjligheter till samspel med arbetslivet.

Väsby Nya Gymnasium har 2013 bedrivit sin verksamhet i tre år. Uppstarten av skolan har inneburit uppbyggnaden av ett ny gymnasieskola i nybyggda samutnyttjade lokaler i Messingen. Där huserar skolan tillsammans med bibliotek, multiidrottshall, musikskola, byggymnasium, konferensverksamhet, restaurang och cafe.

Det är nu dags att ta ett antal ytterligare steg och i det arbetet ingår också rekrytering av Väsby Nya Gymnasiums framtida rektor. Nuvarande rektor Birgitta Trolin kommer efter sommaren att gå vidare till andra uppdrag i eget företag.

För mer information:

Barbro Johansson, chef Väsby Välfärd  073-910 47 66

Björn Eklundh, kommundirektör 073-910 40 31

Johannes Wikman, kommunikationsstrateg 073-910 47 67


Upplands Väsby kommun bildades 1952 genom en sammanslagning av tre mindre socknar och har idag över 41 000 invånare. Kommunen, som  har ett strategiskt läge vid E4:an mellan Stockholm och Arlanda, genomgår sedan några år tillbaka en omfattande utveckling med kraftfulla satningar på nya bostäder, kommunalt finansierad service och på att skapa goda förutsättningar för näringslivet. Idag sker en stark inflyttning och Upplands Väsby växte 2011 mer än man gjort på 25 år. Upplands Väsby styrs sedan 2006 av en borgerlig majoritet.


www.upplandsvasby.se    www.vasbystad.se