Skip to main content

Valet i Väsby - en nagelbitare

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2014 04:16 CEST

Lokalvalet i Väsby visade en spännande utveckling under valnatten som delvis skilde sig från riksresultatet. Socialdemokraterna fick flest nya väljare, och Moderaterna tappade flest väljare. Ett nytt lokalparti, Väsbys Bästa, tar plats i kommunfullmäktige. Folkomröstningen om Väsby sjöstad blev oerhört jämn, men det preliminära valresultatet ger nejsidan ett försprång med ca 1000 röster. 

Resultatet i Väsbys lokala val kan i sin helhet läsas på val.se men kan sammanfattas med att moderaterna tappade ca 6,8 procentenheter och Socialdemokraterna ökade mest med 2,7 procentenheter. Sverigedemokraterna som ökade mer i övriga landet, ökade också i Väsby dock mindre. Miljöpartiet som minskade sitt stöd på riksplanet bibehöll sitt stöd i Väsby. Folkpartiet i Väsby tappade också drygt 4 procentenheter.

Preliminärt tappar därmed Alliansen sex mandat i fullmäktige och en rödgrön allians skulle samla ytterligare två, vilket inte skulle ge någon av dem en egen majoritet för deras förslag.

Med totalt 22505 avgivna röster i folkomröstningen om sjöstadsfrågan hamnade det preliminäraa valdeltagandet på dryga 70%. Preliminärt räknades 9968 röster för JA och 10983 röster för NEJ. Antal blanka röster uppgick till 1457 st. Antal ogiltiga valsedlar räknades till 97 st på valnatten. Därmed beräknas nej-sidan ha fått drygt 1000 röster fler än ja-sidan. Det motsvarar ca 4,5% procentenheters skillnad av de röstande.

För mer information:

Eva Assarsson, chef valkansliet Upplands Väsby kommun  073-910 4365

Johannes Wikman, kommunikationsstrateg  073-910 47 67Upplands Väsby kommun bildades 1952 genom en sammanslagning av tre mindre socknar och har idag över 41 000 invånare. Kommunen, som  har ett strategiskt läge vid E4:an mellan Stockholm och Uppsala, med 7 minuter till Arlanda, genomgår sedan några år tillbaka en omfattande utveckling med kraftfulla satsningar på nya bostäder, kommunalt finansierad service och på att skapa goda förutsättningar för näringslivet. Idag sker en stark inflyttning och Upplands Väsby växte 2011 mer än man gjort på 25 år. Hela kommunen är certifierad enligt ISO14001 och utsågs 2011 till Sveriges IT-kommun och 2013 till Sveriges miljöbästa kommun. Upplands Väsby styrs sedan 2006 av en borgerlig majoritet.

www.upplandsvasby.se    www.vasbystad.se