H3wh8yz9b2k2uxwgd04p

Först med energilagring med miljövänligt batteri

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2017 13:31 CET

Uppsala kommun Skolfastigheter blir först i Skandinavien med installation av energilagring med miljövänligt batteri. Batterier som består av saltvatten och bomull installeras på Tiundaskolan i Uppsala, en byggnad som byggs enligt högsta möjliga energiklassificering. Batterierna ska lagra solenergi från skolans egen solelanläggning för att användas när den gör mest nytta.

Spxtajjxs9cox7pjrvcw

Tiundaskolans nya idrottshall invigs ikväll

Pressmeddelanden   •   Sep 25, 2017 12:52 CEST

En ljus, modern hall med träfasad och stora utrymmen som kan anpassas för olika verksamheter står nu klar att användas av elever vid Tiunda- och Erikskolan och en rad idrottsföreningar. Hallen är anpassad efter att Tiundaskolan är hbtq-certifierad, vilket bland annat innebär att den har könsneutrala omklädningsrum.

Svr87ka42jcmrx97lgpq

155 lägenheter ska byggas vid Brantingsskolan

Pressmeddelanden   •   Mar 14, 2017 17:01 CET

Vinnarna i markanvisningstävlingen för Skomakarparken och vid Brantingsskolan meddelades på tisdagen av mark- och exploateringsutskottet och Uppsala kommun Skolfastigheter AB vid en pressträff på Brantingsskolan. Tillsammans ska de bygga 155 lägenheter och cirka 420 kvadratmeter lokalyta för service, butiker och restauranger.

Media no image

Katedralskolan får en välbehövlig upprustning

Pressmeddelanden   •   Aug 25, 2016 16:04 CEST

I höst påbörjar Skolfastigheter en upprustning av Katedralskolan i Uppsala. Byggnadens praktfulla exteriör kommer att bevaras men nya tekniska installationer, ökad tillgänglighet, ny kafédel och bättre logistik kommer åter att göra Katedralskolan till en modern skolmiljö.

En renovering av Katedralskolan har utretts och diskuterats under en lång tid. Lokalerna är slitna och de tekniska installationerna i byggnaden, flera från 1970-talet, är uttjänta och lever inte upp till dagens myndighetskrav på skol- och arbetsmiljöer.

Ett av målen med renoveringen är att lokalerna blir mer anpassade till modernt lärande och kan nyttjas mer effektivt.

– Uppsalas skolor måste vara anpassade för ett modernt lärande. Med upprustningen kan vi behålla den klassiska och vackra arkitekturen samtidigt som vi får moderna lokaler som gör det lättare att bedriva flera former av undervisning, säger Caroline Andersson (S), ordförande i utbildningsnämnden.

I renoveringen ska stammar, ventilation, uppvärmningssystem och styr- och reglerutrustning bytas ut. Den praktfulla exteriören med stora arkitekturhistoriska och estetiska värden kommer att bevaras i nuvarande skick och föreslås kompletteras med en ny kafédel och vinterträdgård som förbinder huvudbyggnaden med institutionsbyggnaden.

Bättre skyltning, tydligare ledstråk, en ny ramp vid entrétrappan och en ny angöringsplats i anslutning till entrén ska förbättra tillgängligheten till skolan. Även invändigt kommer tillgängligheten att förstärkas.

– Katedralskolan är en fantastisk byggnad som har varit skola i nästan 150 år. Med nya tekniska installationer, anpassade lokaler och förstärkt tillgänglighet kommer den att kunna vara det ett bra tag till, säger Annelie Johansson, vd för Uppsala kommun Skolfastigheter AB.

Renoveringen beräknas starta hösten 2016. Projektet beräknas kosta 240 miljoner kronor och finansieras genom hyresintäkter.

För mer information

Caroline Andersson (S), ordförande i utbildningsnämnden
Telefon:
018-727 13 51

Niclas Jacobson
Tf projektchef Uppsala kommun Skolfastigheter AB
Telefon
018-727 44 88
E-post
niclas.jacobson@skolfastigheter.se

Annelie Johansson
Vd Uppsala kommun Skolfastigheter AB
Telefon
018-727 44 84
E:post
annelie.johansson@skolfastigheter.se

Presskontakt:Susanne Järved
Pressekreterare Uppsala kommun
Telefon 018-727 18 78

Skolfastigheter äger och förvaltar merparten av Uppsala kommuns pedagogiska lokaler, förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Totalt ingår 179 fastigheter över hela kommunen, vilket motsvarar cirka 415 800 kvadratmeter.

I höst påbörjar Skolfastigheter en upprustning av Katedralskolan i Uppsala. Byggnadens praktfulla exteriör kommer att bevaras men nya tekniska installationer, ökad tillgänglighet, ny kafédel och bättre logistik kommer åter att göra Katedralskolan till en modern skolmiljö.

Läs vidare »
Yhglewn6f0knegay5jf1

Skolfastigheter satsar stort på solenergi

Pressmeddelanden   •   Apr 13, 2016 14:15 CEST

På Fyrisskolans tak installeras just nu solcellspaneler på en 1500 kvadratmeter stor yta. Det är Skolfastigheters hittills största satsning på solenergi och blir Uppsalas största anläggning. Satsningen görs som en del av miljöarbetet inom Uppsala kommun.

Gwyd6dttccuv0xjfzbod

Trasthagens förskola är invigd

Pressmeddelanden   •   Sep 30, 2016 11:02 CEST

Fredag 30 september invigdes Trasthagens förskola i Sunnersta. Den nya förskolan är energismart, miljöklassad och en av flera nya förskolor som nu byggs för att möta det behov av barnomsorg som finns bland kommunens barnfamiljer.

Media no image
Tmzbqgzmipt6ciwhkgmb

Ny fastighetschef på Skolfastigheter

Pressmeddelanden   •   Jul 05, 2016 11:08 CEST

Magnus Dureman anställs som fastighetschef på Uppsala kommun Skolfastigheter AB och får ansvaret att leda bolagets fastighetsenhet. Magnus kommer närmast från Visera AB där han har arbetat som konsult.

Magnus Dureman har bred erfarenhet av fastighetsförvaltning genom tidigare uppdrag som VD för Upplands Fastighetsservice, fastighetschef på Rikshem och närmast från Visera AB där han ansvarar för företagets konsultverksamhet mot fastigheter.

Skolfastigheter äger, förvaltar och utvecklar ett 140-tal fastigheter som hyrs ut till pedagogisk verksamhet, i huvudsak Uppsala kommun. Enligt den handlingsplan för strategisk försörjning av utbildningslokaler som Kommunstyrelsen i Uppsala har beslutat om ska Skolfastigheter tillsammans med Uppsala kommun skapa 5 700 skol- och förskoleplatser till år 2020.

-Skolfastigheter bygger nya skolor och förskolor som ska förvaltas väl och vårt äldre bestånd ska underhållas för att vara i gott skick och möta kommunens högt ställda miljö- och energimål. Magnus breda erfarenhet från fastighetsförvaltning utgör en bra förstärkning till bolaget, säger VD Annelie Johansson.

Magnus Dureman tillträder sin tjänst den 1 september och ersätter Annelie Johansson, tidigare fastighetschef, som sedan december 2015 är VD för Skolfastigheter.

Skolfastigheter äger och förvaltar merparten av Uppsala kommuns pedagogiska lokaler, förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Totalt ingår 140 fastigheter över hela kommunen, vilket motsvarar cirka 410 000 kvadratmeter.

Magnus Dureman anställs som fastighetschef på Uppsala kommun Skolfastigheter AB och får ansvaret att leda bolagets fastighetsenhet. Magnus kommer närmast från Visera AB.

Läs vidare »
Zdqjql8vgseohaz6s10m

Nu börjar bygget av nya Tiundaskolan

Pressmeddelanden   •   Apr 20, 2016 15:04 CEST

Idag murades de första stenarna för nya Tiundaskolan. Elever från skolan och från Hemmings förskola deltog tillsammans med Caroline Andersson (S), ordförande i utbildningsnämnden och Jan Ejdersund (S), ordförande i Uppsala kommun Skolfastigheter AB, och fick mura varsin sten.

Tmzbqgzmipt6ciwhkgmb

Annelie Johansson ny VD för Skolfastigheter

Pressmeddelanden   •   Dec 29, 2015 12:05 CET

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB har utsett Annelie Johansson till ny VD för bolaget.

Pwgmz6akfywvgqgfdxxq

Nu startar rivningen av Tiundaskolan

Pressmeddelanden   •   Nov 09, 2015 11:15 CET

Den 9 november påbörjas arbetet med att riva Tiundaskolan i Luthagen. Totalt ska drygt 8 000 kvadratmeter byggnad demonteras, rivas och fraktas bort. I slutet av januari beräknas rivningsarbetet vara klart.

Bilder & Videor 8 bilder

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationsansvarig
  • anna.ramstedt@skolfastigheter.se
  • 018-7274065

Om Uppsala kommun Skolfastigheter AB

Lägger grunden, bygger framtid

Vi äger och förvaltar merparten av kommunens pedagogiska lokaler, förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Totalt ingår 179 fastigheter över hela kommunen, vilket motsvarar cirka 415 800 kvadratmeter.

Barn och unga behöver inspirerande miljöer och trygghet för att kunna utvecklas. Det är därför vi på Skolfastigheter jobbar långsiktigt med våra skolor. Fastigheterna hyr vi ut till skol- och förskoleverksamhet i Uppsala kommun, men det stannar inte där. Tillsammans med dig vill vi tänka nytt och utveckla våra miljöer.

Adress

  • Uppsala kommun Skolfastigheter AB
  • Salagatan 18 A
  • 753 30 Uppsala