Skip to main content

MARIA FRIBERG VISAR VIDEOVERKET TRANSMISSION PÅ TEATERGALLERIET, 5/3 -2/4 2011

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2011 16:54 CET

Vi är mycket stolta över att kunna presentera en utställning av Maria Friberg, känd i Sverige och internationellt för sina foto- och videoverk om makt, manlighet och vår relation till naturen.

Den första idén till verket Transmission fick Maria Friberg när hon bodde i New York 2001-2002 – ”Jag fick lust att placera en kamera i ett av hålen i gatan och fotografera flödet av bilar som passerade där ovanför”. Fortfarande på den tiden signalerade bilarna makt, kraft, fart och maskulinitet. Idag är situationen annorlunda, mer intressant och komplex. Det är därför ingen slump att Maria väljer att förverkliga idén just nu.
Sedan dess har försäljningen av kraftfulla bilar gått ner i USA och bilindustrin dras med nedläggningar och andra stora förändringar. Bilens symbolvärde har ändrats i takt med att människorna har börjat tänka mer på naturen och nu vill bli förknippade med värden som har med renare omgivningar och hållbart miljöarbete att göra.
Projektet kan förstås som ett kärleksfullt avsked till bilens storhetstid. Rent tekniskt fotograferas bilarna underifrån mot himlen när de kör över en kraftig glasskiva, men i den färdiga filmen faller bilarna uppifrån och ner som ett vattenfall. Tidevarv försvinna, men världen går vidare. En arkeologisk dimension till vårt förflutna skapas här och nu.
I detta verk, som i många av Maria Fribergs senare verk, finns både en riktning utåt mot aktualiteterna i dagens samhälle och en inåt mot ett inre och meditativt tillstånd. Flödet av bilar i skyn känns overkligt, som om de var på väg in i en annan dimension. Känslan förstärks av ljudet, som är som luften, en mjuk vind, och understryker den abstrakta upplevelsen av verket.

Maria Friberg är just nu även aktuell med en utställning på Hotel Diplomat i Stockholm och i
utställningen Konsumera mera på Norrköpings Konstmuseum.

Kom på vernissage lördagen den 5/3 kl 13-15.
Pressbild mm kan laddas ner från vår hemsida:
www.uppsalastadsteater.se/teatergalleriet , klicka på ”press” för bild.
Maria Fribergs hemsida: www.mariafriberg.com

TEATERGALLERIET  
Inga Lindén, Maivor Malm, Pär Gustafsson

Bifogade filer

PDF-dokument