​Kokningsrekommendation i Almunge

Pressmeddelanden   •   Feb 20, 2019 16:02 CET

Inom ramen för vår kontinuerliga övervakning av dricksvattenproduktionen har vi noterat en avvikelse i vattenverket i Almunge. Som en försiktighetsåtgärd rekommenderar därför Uppsala Vatten kokning av dricksvattnet i Almunge i Uppsala kommun.

Det kan inte uteslutas att avvikelsen påverkar kvaliteten på det kommunala dricksvattnet i Almunge. Vattenprover är tagna och vi inväntar provsvar tidigast nästa vecka.

Rekommendation om kokning av dricksvatten i Almunge gäller tills annat meddelats av Uppsala Vatten. Boende i området uppmanas besöka Uppsala Vattens webbplats för aktuell information.

En kokningsrekommendation innebär:

 • Koka allt vatten som ska drickas eller användas i matlagning.
 • Koka upp vattnet i en kastrull eller vattenkokare tills det bubblar kraftigt.
 • Häll upp det kokta dricksvattnet i väl rengjord kanna, flaska eller annan behållare och låt det svalna. Låt det stå i rumstemperatur eller svalare – gärna i kylskåpet.

Kommunalt dricksvatten i övriga orter i kommunen kan användas som vanligt. 

Uppsala Vatten är ett kommunägt bolag som arbetar med dricksvatten, rening av avloppsvatten, hämtning av hushållsavfall, produktion av biogas samt återvinning av avfall.
Verksamheten präglas av stort engagemang och högt tekniskt kunnande. Till vårt förfogande finns bland annat fjorton vattenverk, tio avloppsreningsverk, en modern avfallsanläggning med deponi samt en biogasanläggning som producerar drivmedel till bilar och bussar. Vi sköter även om 680 kilometer vattenledningar, 850 kilometer avloppsledningar och ett 100-tal pumpstationer.

Våra kunder är privatpersoner och företag i Uppsala kommun. Vi är omkring 210 anställda med en omsättning på 520 miljoner kronor (2017).

Inom ramen för vår kontinuerliga övervakning av dricksvattenproduktionen har vi noterat en avvikelse i vattenverket i Almunge. Som en försiktighetsåtgärd rekommenderar därför Uppsala Vatten kokning av dricksvattnet i Almunge i Uppsala kommun.

Läs vidare »

​Rekord för insamling av fallfrukt i Uppsala

Pressmeddelanden   •   Jan 15, 2019 09:43 CET

Under 2018 samlades 756 ton fallfrukt in i Uppsala. Det är rekord och kan jämföras med 2017 då 34 ton fallfrukt samlades in.

Det kan kännas avlägset nu med solsken och dignande äppelträd, men en sammanställning av 2018 visar att 2018 års insamling av fallfrukt slog alla rekord.

­­– Under 2018 var det väldigt gynnsamma förhållanden för äpplen och det märktes i vår insamling. Vissa veckor samlade vi in 50 ton, vilket är mer än vad vi fick in under hela 2017, säger Tobias Linnesköld, sektionschef för återvinningscentralerna på Uppsala Vatten och Avfall AB.

Av de 765 ton fallfrukt som samlats in har Uppsala Vatten kunnat producera omkring 70 000 m3 biogas. På så mycket biogas kan 21 personbilar eller 3 stadsbussar i Uppsala åka ett varv runt jorden.

Uppsala Vatten och Avfall AB har samlat in fallfrukt på våra återvinningscentraler sedan 2016. Det tidigare insamlingsrekordet är från 2016 då 115 ton fallfrukt samlades in. 2018 års 756 ton insamlade fallfrukt är mer än vad som samlats in de tidigare åren tillsammans.

Uppsala Vatten är ett kommunägt bolag som arbetar med dricksvatten, rening av avloppsvatten, hämtning av hushållsavfall, produktion av biogas samt återvinning av avfall.
Verksamheten präglas av stort engagemang och högt tekniskt kunnande. Till vårt förfogande finns bland annat fjorton vattenverk, tio avloppsreningsverk, en modern avfallsanläggning med deponi samt en biogasanläggning som producerar drivmedel till bilar och bussar. Vi sköter även om 680 kilometer vattenledningar, 850 kilometer avloppsledningar och ett 100-tal pumpstationer.

Våra kunder är privatpersoner och företag i Uppsala kommun. Vi är omkring 210 anställda med en omsättning på 520 miljoner kronor (2017).

Under 2018 samlades 756 ton fallfrukt in i Uppsala. Det är rekord och kan jämföras med 2017 då 34 ton fallfrukt samlades in.

Läs vidare »

​Uppsala Vatten får investeringsstöd för biogastankstation

Pressmeddelanden   •   Nov 30, 2018 09:28 CET

Uppsala Vatten och Avfall AB har beviljats Klimatklivets klimatinvesteringsstöd från Naturvårdverket för uppförandet av en ny biogastankstation. Tankstationen beräknas stå klar i slutet av 2020 och kommer att minska koldioxidutsläppen med 1090 ton varje år.

Det beviljade stödet från Naturvårdsverket är på totalt 6 650 000 kronor och avser uppförandet av en tankstation for komprimerad biogas i Uppsala kommun. Den kommer att leverera 400 000 normalkubikmeter biogas. Det kommer att minska koldioxidutsläppen med 1090 ton varje år, vilket motsvarar 150 bilar som kör ett varv runt jorden per år.

– Det är investeringar som det här som gör att Uppsala är utsedd till världens bästa klimatstad 2018. Tack vare den nya utbyggnaden av vår biogasanläggning har vi ökat kapaciteten på biogas från 30 GWh till 40 GWh. Därför är det också rimligt att vi utökar antalet tankstationer för biogas i Uppsala, säger Lennart Nordin, sektionschef för biogasanläggningen på Uppsala Vatten.

Uppsala Vatten har idag en biogastankstation som ligger vid Kungsängens gård. Det finns ännu ingen exakt lokalisering för den nya biogastankstationen, men den kommer att ligga någonstans i norra Uppsala.

– På så sätt täcker vi större delar av Uppsala. Det känns väldigt roligt att få möjlighet att tillmötesgå den ökade efterfrågan på biogas som vi har märkt, säger Lennart Nordin.

Information om Klimatklivet

Satsningen Klimatklivet är en del av regeringens vårbudget som riksdagen beslutade om i juni 2015. Naturvårdsverket ska i samverkan med andra centrala myndigheter och länsstyrelserna ge stöd till lokala klimatinvesteringar som minskar de utsläpp som påverkar klimatet.

Uppsala Vatten är ett kommunägt bolag som arbetar med dricksvatten, rening av avloppsvatten, hämtning av hushållsavfall, produktion av biogas samt återvinning av avfall.
Verksamheten präglas av stort engagemang och högt tekniskt kunnande. Till vårt förfogande finns bland annat fjorton vattenverk, tio avloppsreningsverk, en modern avfallsanläggning med deponi samt en biogasanläggning som producerar drivmedel till bilar och bussar. Vi sköter även om 680 kilometer vattenledningar, 850 kilometer avloppsledningar och ett 100-tal pumpstationer.

Våra kunder är privatpersoner och företag i Uppsala kommun. Vi är omkring 210 anställda med en omsättning på 520 miljoner kronor (2017).

Uppsala Vatten och Avfall AB har beviljats Klimatklivets klimatinvesteringsstöd från Naturvårdverket för uppförandet av en ny biogastankstation. Tankstationen beräknas stå klar i slutet av 2020 och kommer att minska koldioxidutsläppen med 1090 ton varje år.

Läs vidare »

Hitta årets julklapp hos oss på lördag

Pressmeddelanden   •   Nov 22, 2018 14:05 CET

Lördag den 24 november kan du ge dina festkläder en andra chans och kanske också hitta årets julklapp - det återvunna plagget! Uppsala Vatten anordnar klädbytardag med tema festkläder och festaccessoarer.

Uppsala är sämre än snittet på att sortera

Pressmeddelanden   •   Nov 20, 2018 14:18 CET

Drygt en fjärdedel av det som slängs i Uppsalabornas brännbara sopor är matavfall. Det visar den plockanalys som Uppsala Vatten och Avfall AB har gjort av hushållsavfall på tre orter i Uppsala kommun.

­– Det är ett jättestort resursslöseri att bränna matavfall som annars kan bli biogas och biogödsel. I Uppsala är vi sämre än genomsnittet i Sverige och så ska det väl inte behöva vara? Jag tror verkligen att vi vill mer och kan bättre, säger Rebecca Hedlund, utredningsingenjör på Uppsala Vatten.

I plockanalysen har villor och flerbostadshus i Gamla Uppsala, Salabacke och Almunge undersökts. Och Uppsalas insamlingsgrad ligger lägre än rikssnittet på samtliga orter, både för villahushåll och lägenhetshushåll. Undersökningen har bland annat tittat på hur mycket matavfall de brännbara soporna innehåller, hur rent det insamlade matavfallet är och vad de brännbara soporna innehåller.

Andel matavfall i brännbara sopor

I svenska villahushåll ligger snittet för matavfall i brännbara sopor på 21,5 procent. I Uppsalas villahushåll är det 29 procent matavfall bland de brännbara soporna.

I svenska lägenhetshushåll ligger snittet för matavfall i brännbara sopor på 25 procent. I Uppsalas lägenhetshushåll är det 28,5 procent matavfall bland de brännbara soporna.

Den mat som slängs i det brännbara kärlet är ofta mat i förpackning som passerat utgångsdatumet, exempelvis crème fraîche-burkar. Plockanalysen visar också att det är väldigt vanligt med trädgårdsavfall i det insamlade matavfallskärlet.

– Vi skulle vilja att Uppsalaborna blir bättre på att separera och sortera ut matrester och förpackningar samt endast slänga mat i matavfallskärlet för att öka återanvändningen och minska driftstoppen på biogasanläggningen, säger Rebecca Hedlund.

Innehållet i de brännbara soporna

Undersökningen visar också att bara en fjärdedel av det som Uppsalaborna slänger som brännbara sopor är brännbara sopor. Förutom 25 procent matavfall innehåller de brännbara soporna omkring 30 procent förpackningar.

– Även om de brännbara soporna energiåtervinns när de blir fjärrvärme i Uppsala, är det slöseri att slänga förpackningar i det brännbara. Det är mycket bättre att sortera ut förpackningar så att de kan återvinnas och bli nya förpackningar. Det är också mycket mer ekonomiskt och miljövänligt, säger Rebecca Hedlund.

Uppsala Vatten är ett kommunägt bolag som arbetar med dricksvatten, rening av avloppsvatten, hämtning av hushållsavfall, produktion av biogas samt återvinning av avfall.
Verksamheten präglas av stort engagemang och högt tekniskt kunnande. Till vårt förfogande finns bland annat fjorton vattenverk, tio avloppsreningsverk, en modern avfallsanläggning med deponi samt en biogasanläggning som producerar drivmedel till bilar och bussar. Vi sköter även om 680 kilometer vattenledningar, 850 kilometer avloppsledningar och ett 100-tal pumpstationer.

Våra kunder är privatpersoner och företag i Uppsala kommun. Vi är omkring 210 anställda med en omsättning på 520 miljoner kronor (2017).

Drygt en fjärdedel av det som slängs i Uppsalabornas brännbara sopor är matavfall. Det visar den plockanalys som Uppsala Vatten och Avfall AB har gjort av hushållsavfall på tre orter i Uppsala kommun.

Läs vidare »

Bevattningsförbudet har sparat 3,5 miljoner liter vatten

Pressmeddelanden   •   Okt 15, 2018 09:47 CEST

Bevattningsförbudet som vi införde på fyra orter i Uppsala kommun under sommaren har gett önskat resultat. Totalt har vi sparat 3,5 miljoner liter vatten. Det är 25 000 personers genomsnittliga vattenförbrukning under ett dygn.

Vi vill tacka alla Uppsalabor som har hjälpt till att spara på vårt vatten. Allt vatten som människor har sparat tillsammans med vårt arbete att laga läckor hjälpte vårt grundvattenförråd under den här extremt varma och torra sommaren, säger Bertil Lustig, VA-chef på Uppsala Vatten.

Bevattningsförbud infördes under sommaren och gällde fram till och med sista september i Järlåsa, Skyttorp och Vattholma. I Ramstalund var det bevattningsförbud mellan 16 juli–9 augusti. Störst effekt har uppmätts i Vattholma och Ramstalund, där vattenbesparingen har varit omkring 20 procent jämfört med samma period 2016. I Skyttorp och Järlåsa har besparingarna varit mindre.

I början av året hade vi bra grundvattennivåer tack vare stor nederbörd under hösten och vintern. Den ovanligt varma och torra sommaren ställde ändå till det med vattenförsörjningen i våra kransorter och bidrog också till en ovanligt hög förbrukning av vatten, även inne i Uppsala. I Uppsala stad tar vi vatten från åsen och där är grundvattennivåerna inte lika känsliga mot torka, men i kransorterna är magasinen mindre så de är mer beroende av nederbörden, säger Bertil Lustig.

Det råder inte längre något bevattningsförbud i Uppsala kommun men det är viktigt att även i fortsättningen tänka på hur vi använder vårt vatten.

Det finns generellt bra med vatten och det finns inget akut hot mot vår vattentillgång. Men att vara sparsam med vattnet är lika viktigt varje dag. Inte minst i de områden där vi har haft bevattningsförbud och där vi vet att vi har låga grundvattennivåer, säger Bertil Lustig, VA-chef på Uppsala Vatten.

Uppsala Vatten är ett kommunägt bolag som arbetar med dricksvatten, rening av avloppsvatten, hämtning av hushållsavfall, produktion av biogas samt återvinning av avfall.
Verksamheten präglas av stort engagemang och högt tekniskt kunnande. Till vårt förfogande finns bland annat fjorton vattenverk, tio avloppsreningsverk, en modern avfallsanläggning med deponi samt en biogasanläggning som producerar drivmedel till bilar och bussar. Vi sköter även om 680 kilometer vattenledningar, 850 kilometer avloppsledningar och ett 100-tal pumpstationer.

Våra kunder är privatpersoner och företag i Uppsala kommun. Vi är omkring 210 anställda med en omsättning på 520 miljoner kronor (2017).

Bevattningsförbudet som vi införde på fyra orter i Uppsala kommun under sommaren har gett önskat resultat. Totalt har vi sparat 3,5 miljoner liter vatten. Det är 25 000 personers genomsnittliga vattenförbrukning under ett dygn.

Läs vidare »

Tryckimpregnerat trä ny fraktion på återvinningscentralerna

Pressmeddelanden   •   Okt 11, 2018 12:45 CEST

Sedan början av september tar Uppsala Vatten emot tryckimpregnerat trä som en egen fraktion på återvinningscentralerna.

Tidigare har tryckimpregnerat trä tagits emot tillsammans med vanligt trä på återvinningscentralerna och har sedan sorterats ut maskinellt på Hovgårdens Avfallsanläggning. Men fraktionernas renhet blir bättre om träet sorteras vid källan.

­– I tryckimpregnerat trä finns många miljöfarliga ämnen som det är viktigt att vi tar hand om. Den här förändringen är ett ytterligare steg i vårt ständiga arbete för att öka vår utsorteringsgrad, säger Tobias Linnesköld, sektionschef för återvinningscentralerna på Uppsala Vatten.

Tryckimpregnerat används till bland annat slipers, altanvirke och staket.

Uppsala Vatten är ett kommunägt bolag som arbetar med dricksvatten, rening av avloppsvatten, hämtning av hushållsavfall, produktion av biogas samt återvinning av avfall.
Verksamheten präglas av stort engagemang och högt tekniskt kunnande. Till vårt förfogande finns bland annat fjorton vattenverk, tio avloppsreningsverk, en modern avfallsanläggning med deponi samt en biogasanläggning som producerar drivmedel till bilar och bussar. Vi sköter även om 680 kilometer vattenledningar, 850 kilometer avloppsledningar och ett 100-tal pumpstationer.

Våra kunder är privatpersoner och företag i Uppsala kommun. Vi är omkring 210 anställda med en omsättning på 520 miljoner kronor (2017).

Sedan början av september tar Uppsala Vatten emot tryckimpregnerat trä som en egen fraktion på återvinningscentralerna.

Läs vidare »

Bevattningsförbud i Skyttorp och Vattholma

Pressmeddelanden   •   Aug 09, 2018 09:59 CEST

Bevattningsförbudet gäller från och med nu till och med den 30 september 2018 och det gäller användning av vatten från kommunal försörjning.

Under sommaren har nivån i Vattholmas och Skyttorps vattentäkter sjunkit snabbt på grund av den ovanligt varma våren och sommaren. Den senaste tidens nederbörd har hjälpt till att minska nivåsänkningen, men inte i den utsträckning som skulle behövas för att uppnå en stabil nivå. Som en säkerhetsåtgärd, för att spara på vattnet i vattentäkterna, inför vi nu detta bevattningsförbud.

Det är ingen vattenbrist i Uppsala stad och vi klarar av att producera det extra vattnet som går åt just nu. Däremot är vatten en naturresurs som vi alltid ska vara rädda om.

- Tidigare har vi sett att bevattningsförbud har gett önskad effekt på grundvattennivåerna och vi hoppas se samma positiva resultat i Vattholma och Skyttorp. Bevattningsförbudet i Ramstalund som infördes i juli är ett bra exempel där vi nu kunnat häva förbudet då nivåerna återgått till det normala, säger Sigrid de Geyter, vd på Uppsala Vatten och Avfall.

Ett bevattningsförbud innebär följande:

 • Du får inte fylla din pool med kommunalt dricksvatten. Det gäller även uppblåsbara pooler, badtunnor och spa-bad.
 • Du får inte använda vattenslang eller vattenspridare för att vattna din trädgård. Samla i stället upp regnvatten i exempelvis en regntunna och använd för att vattna med.
 • Du får inte tvätta bilen annat än i bilvårdsanläggningar. Du bör välja en som renar och återanvänder tvättvattnet.
 • Du får inte använda högtryckstvätt för rengöring av fasader, altaner och liknande.

För mer information hänvisar vi till Uppsala Vatten och Avfalls hemsida, uppsalavatten.se.

Uppsala Vatten är ett kommunägt bolag som arbetar med dricksvatten, rening av avloppsvatten, hämtning av hushållsavfall, produktion av biogas samt återvinning av avfall.
Verksamheten präglas av stort engagemang och högt tekniskt kunnande. Till vårt förfogande finns bland annat fjorton vattenverk, tio avloppsreningsverk, en modern avfallsanläggning med deponi samt en biogasanläggning som producerar drivmedel till bilar och bussar. Vi sköter även om 680 kilometer vattenledningar, 850 kilometer avloppsledningar och ett 100-tal pumpstationer.

Våra kunder är privatpersoner och företag i Uppsala kommun. Vi är omkring 210 anställda med en omsättning på 520 miljoner kronor (2017).

Bevattningsförbudet gäller från och med nu till och med den 30 september 2018 och det gäller användning av vatten från kommunal försörjning.

Läs vidare »

Bevattningsförbud i Ramstalund

Pressmeddelanden   •   Jul 17, 2018 10:35 CEST

Bevattningsförbudet gäller från och med nu till och med den 30 september 2018 och det gäller användning av vatten från kommunal försörjning.

Det är ingen vattenbrist i Uppsala stad och vi klarar av att producera det extra vattnet som går åt just nu. Däremot är vatten en naturresurs som vi alltid ska vara rädda om.

- När det är så här varmt under en längre tid bör man alltid tänka vattensmart. Vi uppmanar alla i Uppsala att vara sparsamma med sitt vatten och exempelvis inte borsta tänderna under rinnande vatten, se till att diskmaskin och tvättmaskin är helt fyllda innan man kör dem och duscha istället för att bada, säger Bertil Lustig, VA- chef på Uppsala Vatten och Avfall.

Ett bevattningsförbud innebär följande:

 • Du får inte fylla din pool med kommunalt dricksvatten. Det gäller även uppblåsbara pooler, badtunnor och spa-bad.
 • Du får inte använda vattenslang eller vattenspridare för att vattna din trädgård. Samla i stället upp regnvatten i exempelvis en regntunna och använd för att vattna med.
 • Du får inte tvätta bilen annat än i bilvårdsanläggningar. Du bör välja en som renar och återanvänder tvättvattnet.
 • Du får inte använda högtryckstvätt för rengöring av fasader, altaner och liknande.

Uppsala Vatten är ett kommunägt bolag som arbetar med dricksvatten, rening av avloppsvatten, hämtning av hushållsavfall, produktion av biogas samt återvinning av avfall.
Verksamheten präglas av stort engagemang och högt tekniskt kunnande. Till vårt förfogande finns bland annat fjorton vattenverk, tio avloppsreningsverk, en modern avfallsanläggning med deponi samt en biogasanläggning som producerar drivmedel till bilar och bussar. Vi sköter även om 680 kilometer vattenledningar, 850 kilometer avloppsledningar och ett 100-tal pumpstationer.

Våra kunder är privatpersoner och företag i Uppsala kommun. Vi är omkring 210 anställda med en omsättning på 520 miljoner kronor (2017).

På grund av det extremt varma vädret har mycket mer vatten än vanligt förbrukats i Ramstalund. Det här har resulterat i lägre grundvattennivåer än normalt. Som en säkerhetsåtgärd, för att spara på vattnet i vattentäkten, inför vi nu bevattningsförbud.

Läs vidare »

Vattenstämman till Uppsala

Pressmeddelanden   •   Jul 05, 2018 14:00 CEST

24-26 maj 2021 välkomnar vi VA-branschen till Uppsala. Då kommer den årliga Vattenstämman att arrangeras i Uppsala för första gången. Runt 600 gäster väntas komma på stämman som både är årsmöte för Svenskt Vatten och en årlig konferens med seminarier och dialoger.

Det är Svenskt Vatten som varje år anordnar Vattenstämman och 2021 är det Uppsala som får stå värd. Bakom värdskapet står Uppsala Vatten och Destination Uppsala.

- Det är jätteroligt att vi äntligen får välkomna våra kollegor från övriga kommuner till oss. Vattenstämman är en viktig träffpunkt för oss i branschen och ger oss både möjlighet till erafenhetsutbyte och ny kunskap. För Uppsala är det givetvis positivt att få konferenser av den här storleken till staden och för oss på Uppsala Vatten är det en chans att visa fram vårt arbete och hur vi möter den utveckling och expansion som Uppsala genomgår, säger Sigrid De Geyter, vd Uppsala Vatten.

Uppsala Vatten är ett kommunägt bolag som arbetar med dricksvatten, rening av avloppsvatten, hämtning av hushållsavfall, produktion av biogas samt återvinning av avfall.
Verksamheten präglas av stort engagemang och högt tekniskt kunnande. Till vårt förfogande finns bland annat fjorton vattenverk, tio avloppsreningsverk, en modern avfallsanläggning med deponi samt en biogasanläggning som producerar drivmedel till bilar och bussar. Vi sköter även om 680 kilometer vattenledningar, 850 kilometer avloppsledningar och ett 100-tal pumpstationer.

Våra kunder är privatpersoner och företag i Uppsala kommun. Vi är omkring 210 anställda med en omsättning på 520 miljoner kronor (2017).

24-26 maj 2021 välkomnar vi VA-branschen till Uppsala. Då kommer den årliga Vattenstämman att arrangeras i Uppsala för första gången. Runt 600 gäster väntas komma på stämman som både är årsmöte för Svenskt Vatten och en årlig konferens med seminarier och dialoger.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 17 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Presskontakt
 • kooemmlmunvlikwuatpsorjc@utwppcysagrlayhvavsttuuenom.stweno
 • 018-727 94 84

Om Uppsala Vatten och Avfall

Rent vatten, smarta kretslopp - för hållbart liv i ett växande Uppsala.

Uppsala Vatten är ett kommunägt bolag som arbetar med dricksvatten, rening av avloppsvatten, hämtning av hushållsavfall, produktion av biogas samt återvinning av avfall. Verksamheten präglas av stort engagemang och högt tekniskt kunnande. Till vårt förfogande finns bland annat fjorton vattenverk, 10 avloppsreningsverk, en modern avfallsanläggning med deponi samt en biogasanläggning som producerar drivmedel till bilar och bussar. Vi sköter även om 680 kilometer vattenledningar, 850 kilometer avloppsledningar och ett 100-tal pumpstationer.

Våra kunder är privatpersoner och företag i Uppsala kommun. Vi är omkring 210 anställda med en nettoomsättning på drygt 520 miljoner kronor (2015).

Adress

 • Uppsala Vatten och Avfall
 • Box 1444
 • 751 44 Uppsala
 • Vår hemsida