Media no image

Bevattningsförbud utökas

Pressmeddelanden   •   Aug 07, 2017 11:00 CEST

Bevattningsförbud som tidigare har gällt i Järlåsa och Vattholma utvidgas nu till att också omfatta Bälinge, Lövstalöt, Storvreta och Skyttorp. Bevattningsförbudet gäller användning av vatten från kommunal försörjning. Samtidigt uppmanas alla i kommunen att vara sparsamma med vårt dricksvatten.

Grundvattennivåerna är låga i hela Sverige och vi följer kontinuerligt vattennivåerna i Uppsala. I Uppsala stad har vi generellt bra med vatten och vi ser inget akut hot mot vår vattentillgång. Men det senaste årets torra väder har bidragit till att vi ändå måste begränsa användningen av vatten i vissa delar av kommunen.

- Vi behöver, som många andra, vara sparsamma med vårt dricksvatten och vi uppmanar alla i Uppsala att vara det och till exempel inte borsta tänderna under rinnande vatten, se till att diskmaskin och tvättmaskin är helt fyllda innan man kör dem och duscha istället för att bada. Men i vissa delar räcker inte en allmän uppmaning om sparsamhet utan där är grundvattennivåerna så låga att vi behöver ha bevattningsförbud också, säger Magnus Källman, Uppsala Vatten.

Ett bevattningsförbud innebär följande:

 • Du får inte fylla din pool med kommunalt dricksvatten. Det gäller även uppblåsbara pooler, badtunnor och spa-bad.
 • Du får inte använda vattenslang eller vattenspridare för att vattna din trädgård. Samla i stället upp regnvatten i exempelvis en regntunna och använd för att vattna med.
 • Du får inte tvätta bilen med vattenslang eller högtryckstvätt.
 • Du får inte använda högtryckstvätt för rengöring av fasader, altaner och liknande.

  För mer information hänvisar vi till Uppsala Vattens hemsida, uppsalavatten.se.

  Här hittar du fler tips på hur du spar vatten på ett smart sätt, http://www.uppsalavatten.se/sv/nyhetslista/grundvattennivaer-i-juni/

  Kontaktpersoner i pressmeddelandet:
  Linda Hallenberg, marknads- och kommunikationschef, 018- 727 94 11
   

Uppsala Vatten är ett kommunägt bolag som arbetar med dricksvatten, rening av avloppsvatten, hämtning av hushållsavfall, produktion av biogas samt återvinning av avfall.
Verksamheten präglas av stort engagemang och högt tekniskt kunnande. Till vårt förfogande finns bland annat fjorton vattenverk, tretton reningsverk, en modern avfallsanläggning med deponi samt en biogasanläggning som producerar drivmedel till bilar och bussar. Vi sköter även om 600 kilometer vattenledningar, 850 kilometer avloppsledningar och ett 100-tal pumpstationer.

Våra kunder är privatpersoner och företag i Uppsala kommun. Vi är omkring 180 anställda med en omsättning på drygt 480 miljoner kronor (2013).

Bevattningsförbud som tidigare har gällt i Järlåsa och Vattholma utvidgas nu till att också omfatta Bälinge, Lövstalöt, Storvreta och Skyttorp. Bevattningsförbudet gäller användning av vatten från kommunal försörjning. Samtidigt uppmanas alla i kommunen att vara sparsamma med vårt dricksvatten.

Läs vidare »
Media no image
Ycdjhzvcatgxabjrhihy

Bevattningsförbud i Vattholma

Pressmeddelanden   •   Jul 27, 2017 12:02 CEST

Från och med nu och till och med den 30 september 2017 råder bevattningsförbud i Vattholma. Bevattningsförbudet gäller användning av vatten från kommunal försörjning. Vattholma är det andra området i Uppsala där Uppsala Vatten inför bevattningsförbud. Tidigare i somras infördes bevattningsförbud i Järlåsa.

Grundvattennivåerna är låga i hela Sverige och vi följer kontinuerligt vattennivåerna i Uppsala. I Uppsala stad har vi generellt bra med vatten och vi ser inget akut hot mot vår vattentillgång.

- Vi behöver, som många andra, vara sparsamma med vårt dricksvatten och vi uppmanar alla i Uppsala att vara det och till exempel inte borsta tänderna under rinnande vatten, se till att diskmaskin och tvättmaskin är helt fyllda innan man kör dem och duscha istället för att bada, säger Magnus Källman vid Uppsala Vatten.

Fler enkla vattenspartips kan du läsa om här (infoga länk: http://www.uppsalavatten.se/sv/nyhetslista/grundvattennivaer-i-juni/)

Det kan inte uteslutas att vi behöver införa fler bevattningsförbud för att säkra tillgången av vatten till det vi verkligen behöver rent vatten till.

Ett bevattningsförbud innebär följande:

 • Du får inte fylla din pool med kommunalt dricksvatten. Det gäller även uppblåsbara pooler, badtunnor och spa-bad.
 • Du får inte använda vattenslang eller vattenspridare för att vattna din trädgård. Samla i stället upp regnvatten i exempelvis en regntunna och använd för att vattna med.
 • Du får inte tvätta bilen med vattenslang eller högtryckstvätt.
 • Du får inte använda högtryckstvätt för rengöring av fasader, altaner och liknande.

  För mer information hänvisar vi till Uppsala Vattens hemsida, uppsalavatten.se.

Uppsala Vatten är ett kommunägt bolag som arbetar med dricksvatten, rening av avloppsvatten, hämtning av hushållsavfall, produktion av biogas samt återvinning av avfall.
Verksamheten präglas av stort engagemang och högt tekniskt kunnande. Till vårt förfogande finns bland annat fjorton vattenverk, tretton reningsverk, en modern avfallsanläggning med deponi samt en biogasanläggning som producerar drivmedel till bilar och bussar. Vi sköter även om 600 kilometer vattenledningar, 850 kilometer avloppsledningar och ett 100-tal pumpstationer.

Våra kunder är privatpersoner och företag i Uppsala kommun. Vi är omkring 180 anställda med en omsättning på drygt 480 miljoner kronor (2013).

Från och med nu och till och med den 30 september 2017 råder bevattningsförbud i Vattholma. Bevattningsförbudet gäller användning av vatten från kommunal försörjning. Vattholma är det andra området i Uppsala där Uppsala Vatten inför bevattningsförbud. Tidigare i somras infördes bevattningsförbud i Järlåsa.

Läs vidare »
Media no image
Qosmhpi3qxh1zqxhazjw

Nya investeringar i Uppsalas biogasanläggning möjliggörs med hjälp av klimatinvesteringsstöd

Pressmeddelanden   •   Dec 04, 2017 10:03 CET

Uppsala Vatten har beviljats klimatinvesteringsstöd från Naturvårdverket för kapacitetsökning i biogasanläggningen vid Kungsängens gård. Stödet är en del av ”Klimatklivet” som är regeringens satsning på lokala investeringar för största möjliga klimatnytta.

– Vi är glada för det stöd vi får från Klimatklivet och det ger oss förutsättningar att leverera ökad mängd fossilfritt bränsle till kollektivtrafiken. Detta ger oss möjlighet att fatta beslut om ökad behandlingskapacitet, vilket ger mer biogas och därmed minskar mängden utsläpp av koldioxid med ytterligare 4 900 ton per år, 

Det beviljade stödet är 26 505 000 kronor och den totala beräknade kostnaden för nybyggnationen är 59 miljoner kronor.

Uppsala Vattens biogasanläggning är en de totalt 22 biogasanläggningar i Sverige som tilldelats klimatinvesteringsstöd för sitt bidrag till målet om en fossilfri fordonsflotta.

Utbyggnaden som möjliggörs genom investeringsbidraget avser rötkammare, efterrötkammare, förbehandlingslinje, gödselförädling samt gasledning för att sammanbinda avloppsreningsverket och biogasanläggningens gassystem med redundans för att minska metanutsläpp.

Enligt Naturvårdsverket är den här typen av investeringar de ekonomiska åtgärder som ger den största varaktiga minskningen av utsläpp av växthusgaser. Det gör utbyggnaden till goda investeringar för framtiden, både sett ur ett ekonomiskt perspektiv och för mesta möjliga miljönytta.

Ökad mängd producerad biogas minskar koldioxidutsläppen
Biogasanläggningen i Uppsala var en av de första i sitt slag i Sverige när den byggdes 1996 och att ytterligare bygga ut den är ett viktigt steg i arbetet att möta den ökade efterfrågan på biogas.

Om bolaget fattar investeringsbeslut i december kan utbyggnaden vara redo att tas i drift senast sommaren 2020.

Faktaruta Klimatklivet

Satsningen Klimatklivet är en del av regeringens vårbudget som riksdagen beslutade om i juni 2015. Naturvårdsverket ska i samverkan med andra centrala myndigheter och länsstyrelserna ge stöd till lokala klimatinvesteringar.

Under 2017 uppgick stödet till 1,2 miljarder kronor. Ytterligare 700 miljoner kronor årligen är aviserade för 2018 till 2020.

Källa: Naturvårdsverket

Uppsala Vatten är ett kommunägt bolag som arbetar med dricksvatten, rening av avloppsvatten, hämtning av hushållsavfall, produktion av biogas samt återvinning av avfall.
Verksamheten präglas av stort engagemang och högt tekniskt kunnande. Till vårt förfogande finns bland annat fjorton vattenverk, tretton reningsverk, en modern avfallsanläggning med deponi samt en biogasanläggning som producerar drivmedel till bilar och bussar. Vi sköter även om 600 kilometer vattenledningar, 850 kilometer avloppsledningar och ett 100-tal pumpstationer.

Våra kunder är privatpersoner och företag i Uppsala kommun. Vi är omkring 180 anställda med en omsättning på drygt 480 miljoner kronor (2013).

Läs vidare »
Media no image
Yyzytxbx1dmzhf8tpkta

Bevattningsförbudet har sparat 17 miljoner liter vatten

Pressmeddelanden   •   Sep 27, 2017 10:46 CEST

Bevattningsförbudet som vi införde på sex orter i Uppsala kommun under sommaren har gett önskat resultat. Totalt har vi sparat 17 miljoner liter vatten. Det är 120 000 personers genomsnittliga vattenförbrukning under ett dygn.

– Vi är positivt överraskade. Allt vatten som människor har sparat tillsammans med vårt arbete att laga läckor har gett vårt grundvattenförråd ett välbehövligt andrum. Vi hade inte vågat hoppas på en sådan här stor besparing, säger Bertil Lustig, VA-chef på Uppsala Vatten.

Bevattningsförbudet infördes under sommaren och gäller fram till och med sista september i Bälinge, Järlåsa, Lövstalöt, Skyttorp, Storvreta och Vattholma. Störst effekt har uppmätts i Vattholma, där vattenbesparingen har varit omkring 20 procent. I Lövstalöt och Bälinge har det också varit stora besparingar på omkring 15 procent. I Storvreta, Skyttorp och Järlåsa har besparingarna varit mindre.

Grundvattennivåerna är låga i hela Sverige och vattennivåerna i Uppsala följs kontinuerligt. I Uppsala stad finns det generellt bra med vatten och det finns inget akut hot mot vår vattentillgång. Men det senaste årets torra väder bidrog till beslutet att begränsa användningen av vatten i vissa delar av kommunen.

– Det är viktigt att även i fortsättningen tänka på hur vi använder vårt vatten. Att vara sparsam med vattnet är lika viktigt varje dag. Inte minst i de områden där vi har haft bevattningsförbud och där vi vet att vi har lågt grundvatten, säger Bertil Lustig, VA-chef på Uppsala Vatten.

Bevattningsförbudet gäller till och med 30 september 2017.

Bevattningsförbudet innebär:

 • Du får inte fylla din pool med kommunalt dricksvatten. Det gäller även uppblåsbara pooler, badtunnor och spa-bad.
 • Du får inte använda vattenslang eller vattenspridare för att vattna din trädgård. Samla i stället upp regnvatten i exempelvis en regntunna och använd för att vattna med.
 • Du får inte tvätta bilen med vattenslang eller högtryckstvätt.
 • Du får inte använda högtryckstvätt för rengöring av fasader, altaner och liknande.
 • Uppsala Vatten är ett kommunägt bolag som arbetar med dricksvatten, rening av avloppsvatten, hämtning av hushållsavfall, produktion av biogas samt återvinning av avfall.
  Verksamheten präglas av stort engagemang och högt tekniskt kunnande. Till vårt förfogande finns bland annat fjorton vattenverk, tretton reningsverk, en modern avfallsanläggning med deponi samt en biogasanläggning som producerar drivmedel till bilar och bussar. Vi sköter även om 600 kilometer vattenledningar, 850 kilometer avloppsledningar och ett 100-tal pumpstationer.

  Våra kunder är privatpersoner och företag i Uppsala kommun. Vi är omkring 180 anställda med en omsättning på drygt 480 miljoner kronor (2013).

  Bevattningsförbudet som vi införde på sex orter i Uppsala kommun under sommaren har gett önskat resultat. Totalt har vi sparat 17 miljoner liter vatten. Det är 120 000 personers genomsnittliga vattenförbrukning under ett dygn.

  Läs vidare »
  Upr9pkn5vkzg8jt5calp
  Dvrnl4xkinjg1ypmxu78 Jtotzggvejhsxuv53nxr

  Pressinbjudan – Invigning av Pumphuset och Vattenresan

  Pressmeddelanden   •   Apr 27, 2017 10:39 CEST

  I höst slår vi upp portarna till Pumphuset som förvandlats till en informations- och mötesplats med utbildningsstationer för skolelever. Det här vill vi fira med en invigning onsdagen den 10 maj. Dagen till ära får vi besök av klass fyra från Uppsävjaskolan och Svenskt Vattens vattenambassadör, Mattias Klum, som kommer att inviga Pumphuset tillsammans med Uppsala Vatten.

  Kfvqaim7eg2cqn5zx9jt
  Ycdjhzvcatgxabjrhihy Dvrnl4xkinjg1ypmxu78

  Hovgårdens maskinpark blir fossilfri

  Pressmeddelanden   •   Mar 13, 2017 10:12 CET

  Från och med februari 2017 drivs last- och grävmaskinerna på Hovgårdens avfallsanläggning på fossilfri diesel gjord av slakt- och restavfall. För att informera om Uppsala Vattens satsningar på fossilfria drivmedel och HVO diesel bjuder vi in till pressträff på Hovgårdens avfallsanläggning klockan 10.00 den 15 mars.

  Media no image
  Ufwwx6zmygdafeq8lbnh Hcjpnmd1uegl689pvveu

  Nyinvigning av Librobäcks återvinningscentral

  Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2016 13:18 CEST

  För att fira och uppmärksamma den utökade insamlingskapaciteten bjuder Uppsala Vatten in till nyinvigning av återvinningscentralen den 16 juni klockan 13.00. Arbetet med ombyggnationen av Librobäcks återvinningscentral har pågått under hösten och vintern.

  Insamlingsytorna för återanvändbara produkter, farligt avfall och elavfall har förbättrats och utökats. För drygt ett år sedan fick alla återvinningscentraler i Uppsala, utom Librobäck, utökade ytor för återanvändbara produkter. Nu har turen kommit till Librobäck som ser det som ett välkommet tillskott i verksamheten.

  I snitt samlar vi in 20 ton återanvändbara produkter i månaden som sedan går vidare till försäljning i Återbrukets butik. Vi är glada att kunna erbjuda bättre insamlingsmöjligheter på Librobäck för återanvändbara produkter eftersom det uppskattas av våra kunder, säger Magnus Källman, tillförordnad avfallschef på Uppsala Vatten och Avfall AB.

  Klockan 13.00 den 16 juni nyinviger Maria Gardfjell, ordförande i Uppsala Vatten och Avfall AB:s styrelse Librobäcks återvinningscentral. I samband med nyinvigningen bjuder Uppsala Vatten alla kunder på kaffe och rabattkupong som kan användas för köp i Återbrukets butik.

  Genom att lämna in fungerande saker på våra återvinningscentraler istället för att slänga dem bidrar Uppsalaborna till att förebygga avfall och därmed minska avfallet. Den allra största miljönyttan får vi av ett avfall som inte uppstår, säger Maria Gardfjell, ordförande i Uppsala Vatten och Avfall AB:s styrelse.

  Förutom utökade insamlingsytor så har in- och utfarten till återvinningscentralen flyttats för att minska den köbildning som tidigare uppstått. Det, tillsammans med ändrade körvägar inne på återvinningscentralen, gör att det blir smidigare att komma och lämna sitt avfall på Librobäcks återvinningscentral i framtiden.

  Uppsala Vatten är ett kommunägt bolag som arbetar med dricksvatten, rening av avloppsvatten, hämtning av hushållsavfall, produktion av biogas samt återvinning av avfall.
  Verksamheten präglas av stort engagemang och högt tekniskt kunnande. Till vårt förfogande finns bland annat fjorton vattenverk, tretton reningsverk, en modern avfallsanläggning med deponi samt en biogasanläggning som producerar drivmedel till bilar och bussar. Vi sköter även om 600 kilometer vattenledningar, 850 kilometer avloppsledningar och ett 100-tal pumpstationer.

  Våra kunder är privatpersoner och företag i Uppsala kommun. Vi är omkring 180 anställda med en omsättning på drygt 480 miljoner kronor (2013).

  För att fira och uppmärksamma den utökade insamlingskapaciteten bjuder Uppsala Vatten in till nyinvigning av återvinningscentralen den 16 juni klockan 13.00. Arbetet med ombyggnationen av Librobäcks återvinningscentral har pågått under hösten och vintern.

  Läs vidare »
  6ci9cgzhznxwsj8ytajcw
  Ycdjhzvcatgxabjrhihy

  Uppsalas biogasanläggning utökas med hjälp av klimatinvesteringsstöd

  Pressmeddelanden   •   Jun 01, 2016 13:02 CEST

  Uppsala Vatten har beviljats klimatinvesteringsstöd från Naturvårdverket för att bygga en ny rötkammare och förbehandling på biogasanläggningen i Kungsängens gård. Stödet är en del av ”Klimatklivet” som är regeringens satsning på lokala investeringar för största möjliga klimatnytta.

  Media no image
  Yyzytxbx1dmzhf8tpkta

  Ny vattenförsörjning till Länna

  Pressmeddelanden   •   Maj 17, 2016 11:06 CEST

  Nu får boende i Länna sitt dricksvatten från Uppsala stad. Förutom att säkra vattenförsörjning till Länna kommer miljöbelastningen att minska då avloppet kommer att pumpas in till reningsverket, Kungsängsverket i Uppsala.


  Det här är resultatet av många års arbete och för två år sedan var Gunsta först ut med att få vatten från Uppsala via det utbyggda vatten- och avloppsledningsnätet. De lokala förutsättningarna för vattenförsörjning är att det på sikt inte skulle ha räckt till alla och därför är vi glada att fortsätta den positiva utvecklingen och nu kunna ansluta boende i Länna till det nya ledningsnätet, säger Bertil Lustig, VA-chef på Uppsala Vatten.

  Tidigare har det renade avloppsvattnet gått via Länna reningsverk och ut i Långsjön, men från och med idag pumpas det in till Kungsängsverket i Uppsala. Det ger en minskad miljöbelastning vilket är gynnsamt för Långsjön.

  Ändrad vattenkvalitet

  När vattenförsörjningen ändras kan man uppleva förändringar i vattenkvaliten så som en annan lukt och smak på vattnet då bland annat kloreringen kommer att förändras.

  Den här omkopplingen innebär att vattnets kvalitet är den densamma som i Uppsala stad. Dricksvattnet kommer fortfarande vara medelhårt, precis som det är idag, avslutar Bertil Lustig.

  Robust vattenförsörjning

  Med det utbyggda vatten- och avloppsledningsnätet säkrar vi för den framtida vattenförsörjningen i Länna, inte bara genom utbyggnaden och utvecklingen av ledningsnätet utan också genom avveckling av äldre ledningssystem.

  Uppsala Vatten är ett kommunägt bolag som arbetar med dricksvatten, rening av avloppsvatten, hämtning av hushållsavfall, produktion av biogas samt återvinning av avfall.
  Verksamheten präglas av stort engagemang och högt tekniskt kunnande. Till vårt förfogande finns bland annat fjorton vattenverk, tretton reningsverk, en modern avfallsanläggning med deponi samt en biogasanläggning som producerar drivmedel till bilar och bussar. Vi sköter även om 600 kilometer vattenledningar, 850 kilometer avloppsledningar och ett 100-tal pumpstationer.

  Våra kunder är privatpersoner och företag i Uppsala kommun. Vi är omkring 180 anställda med en omsättning på drygt 480 miljoner kronor (2013).

  Nu får boende i Länna sitt dricksvatten från Uppsala stad. Förutom att säkra vattenförsörjning till Länna kommer miljöbelastningen att minska då avloppet kommer att pumpas in till reningsverket, Kungsängsverket i Uppsala.

  Läs vidare »
  G3yvbfo5ewiri8cnzbno
  Hcjpnmd1uegl689pvveu

  Sigrid De Geyter blir ny vd på Uppsala Vatten och Avfall AB

  Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2016 08:04 CEST

  Styrelsen för Uppsala Vatten har beslutat att utse Sigrid De Geyter, 41 år, till ny vd. De Geyter tillträder i oktober 2016 och arbetar idag som VA-chef i Norrtälje kommun. Hon efterträder Uppsala Vattens nuvarande vd Tommy Högström, som går i pension i september.

  Kontaktpersoner 12 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Presskontakt
  • lvqqagkfcfkogurwmmlqunbgikbqatiyllor@urcrtppsalamtvakyimttqjhfenyp.sqpe
  • 018-727 94 84

  Om Uppsala Vatten och Avfall

  Hållbar utveckling vår mission

  Uppsala Vatten är ett kommunägt bolag som arbetar med dricksvatten, rening av avloppsvatten, hämtning av hushållsavfall, produktion av biogas samt återvinning av avfall. Verksamheten präglas av stort engagemang och högt tekniskt kunnande. Till vårt förfogande finns bland annatfjorton vattenverk, tretton reningsverk, en modern avfallsanläggning med deponi samt en biogasanläggning som producerar drivmedel till bilar och bussar. Vi sköter även om 600 kilometer vattenledningar, 850 kilometer avloppsledningar och ett 100-tal pumpstationer.

  Våra kunder är privatpersoner och företag i Uppsala kommun. Vi är omkring 190 anställda med en nettoomsättning på drygt 480 miljoner kronor (2015).

  Adress

  • Uppsala Vatten och Avfall
  • Box 1444
  • 751 44 Uppsala
  • Vår hemsida