Fnqipeteb6zplkpv9f20

Uppsala Vattens årsredovisning 2013

Nyheter   •   2014-04-16 09:06 CEST

Nu går det att ladda ner och beställa Uppsala Vattens årsredovisning för 2013. Här får du en inblick i bolagets verksamhetsår.

Media-no-image

Dörrknackning mot avfall

Pressmeddelanden   •   2014-04-01 11:30 CEST

Mindre än hälften av allt matavfall hamnar rätt i sopsorteringen. Därför startar Uppsala Vatten nu en dörrknackningskampanj för att prata sopsortering. Med start den 31 mars kommer Gottsundas 4 000 hushåll få besök i jakt på ett bättre sopsorteringsresultat.

– Dörrknackning är ett nytt sätt för oss att jobba. Det ska bli spännande att se om det kan ge några direkta resultat, säger Michael Persson, avfallschef på Uppsala Vatten och Avfall AB.

Mätningar i Uppsala kommun visar att ungefär 65 procent av det avfall som läggs i fraktionen brännbart hushållsavfall är felsorterat. Av det felsorterade avfallet är ungefär hälften matavfall och ungefär hälften förpackningar och tidningar. Det är bara ungefär 45 procent av matavfallet som hamnar rätt i sopsorteringen.

– Mindre än hälften av vårt matavfall hamnar rätt. Resten eldas upp tillsammans med de brännbara soporna. Så det finns helt klart en förbättringspotential, säger Michael Persson.

Dörrknackningen är en del av projektet Sorteringskvalitet, där Uppsala Vatten jobbar med informationsinsatser för att förbättra sorteringskvaliteten i Uppsala kommun. Gottsunda har valts som pilotområde för att det är ett väl geografiskt avgränsat område med en bra blandning av villor, hyresrätter och bostadsrätter.

Följ gärna med våra dörrknackare

Onsdagen den 2 april kl. 17:30 finns projektledare Anna Hjerne och de andra dörrknackarna på plats i Gottsunda. De kommer att finnas på parkeringsplatsen längst in på Rangströms väg. Om du vill följa med på dörrknackningen eller om du vill veta mer om projektet kan du kontakta:

Anna Hjerne, projektledare och informatör 018-727 93 64

Michael Persson, avfallschef Uppsala Vatten.

Teresa Frykman, marknadschef Uppsala Vatten.


Uppsala Vatten är ett kommunägt bolag som arbetar med dricksvatten, rening av avloppsvatten, hämtning av hushållsavfall, produktion av biogas samt återvinning av avfall.
Verksamheten präglas av stort engagemang och högt tekniskt kunnande. Till vårt förfogande finns bland annat femton vattenverk, tretton reningsverk, en modern avfallsanläggning med deponi samt en biogasanläggning som producerar drivmedel till bilar och bussar. Vi sköter även om 600 km vattenledningar, 850 km avloppsledningar och ett 100-tal pumpstationer.

Våra kunder är privatpersoner och företag i Uppsala kommun. Vi är 150 anställda med en omsättning på dryga 400 miljoner kronor (2009).

Mindre än hälften av allt matavfall hamnar rätt i sopsorteringen. Därför startar Uppsala Vatten nu en dörrknackningskampanj för att prata sopsortering. Med start den 31 mars kommer Gottsundas 4 000 hushåll få besök i jakt på ett bättre sopsorteringsresultat.

Läs vidare »
Dapzoe1dj3c0kc8m7dry

Uppsala Vatten deltar i Earth Hour 2014

Nyheter   •   2014-03-25 10:04 CET

På lördag den 29 mars kl. 20.30 är det återigen dags för Earth Hour – klimatmanifestationen då vi släcker ner för en ljusare framtid. Uppsala Vatten deltar genom att släcka belysningen på Uppsalas vattentorn i Boländerna.

Rdfr4hr0hd55x0d6lvwj

40 procent mer biogas med Uppsalas nya biogasrening

Pressmeddelanden   •   2014-03-19 11:00 CET

I dag invigs Uppsalas nya gasrening på biogasanläggningen vid Kungsängens gård av kommunstyrelsens ordförande Fredrik Ahlstedt. Tack vare anläggningen kan Uppsala Vatten och Avfall AB öka produktionen av biogas med 40 procent, från 28 GWh per år till 39 GWh per år.

Media-no-image

Invigning av Uppsalas nya biogasrening

Pressmeddelanden   •   2014-03-18 08:00 CET

När: Onsdagen den 19 mars

Var: Uppsala Vattens biogasanläggning, Kungsängens gård, Uppsala

På onsdag invigs Uppsala Vatten och Avfalls nya biogasrening vid Kungsängens gård. Tack vare anläggningen kan Uppsala Vatten öka produktionen av biogas med 40 procent, från 28 GWh per år till 39 GWh per år. Det ger oss möjlighet att förse Uppsalas stadsbussar med 100 procent biogas.

Program

10.00  Pressvisning av den nya gasreningen

10.30  Invigning med kommunstyrelsens ordförande Fredrik Ahlstedt

11.00  Rundvandring på biogasanläggningen och lättare lunch

Uppsala Vatten är ett kommunägt bolag som arbetar med dricksvatten, rening av avloppsvatten, hämtning av hushållsavfall, produktion av biogas samt återvinning av avfall.
Verksamheten präglas av stort engagemang och högt tekniskt kunnande. Till vårt förfogande finns bland annat femton vattenverk, tretton reningsverk, en modern avfallsanläggning med deponi samt en biogasanläggning som producerar drivmedel till bilar och bussar. Vi sköter även om 600 km vattenledningar, 850 km avloppsledningar och ett 100-tal pumpstationer.

Våra kunder är privatpersoner och företag i Uppsala kommun. Vi är 150 anställda med en omsättning på dryga 400 miljoner kronor (2009).

Onsdagen den 19 mars invigs Uppsala Vatten och Avfalls nya biogasrening vid Kungsängens gård. Tack vare anläggningen kan Uppsala Vatten öka produktionen av biogas med 40 procent, från 28 GWh per år till 39 GWh per år. Det ger oss möjlighet att förse Uppsalas stadsbussar med 100 procent biogas.

Läs vidare »
Media-no-image

Hedersomnämnande till Uppsala vattentorn

Pressmeddelanden   •   2013-09-10 19:00 CEST

Uppsala vattentorn fick ett hedersomnämnande i samband med att vinnaren av Svenska Ljuspriset 2012 presenterades.

Hedersomnämnande om belysningen på Uppsala vattentorn lyder:

”Byggnaden har ett välartikulerat ljusuttryck i stadsbilden. På nära håll lyfter ljussättningen fram detaljerna i pelarkonstruktionen. Det upplevda resultatet vittnar om stort engagemang och stor kunskap samt teknisk kreativitet. Projektet är mäktigt i sin helhet och enkelhet”

Den nya belysningen på vattentornet har varit på plats sedan första advent förra året. Visionen för vattentornets ljussättning har varit att vattentornet åter ska bli en symbol för Boländerna och Uppsala.

-  Det känns väldigt roligt att vattentornet har blivit så uppmärksammat. Jag hoppas att även Uppsalaborna är stolta över den fina ljuspunkten som tornet är säger Teresa Frykman, Marknadschef på Uppsala Vatten.

Det är vattentornet som ligger i Boländerna, och som syns när du kör in i Uppsala söderifrån, som fått hedersomnämnande. Bakom ljussättningen står två unga ljusdesigners, Joel Åhlén, Ljustektur och Carl Pehrson, GLÖD. Genom att använda modern teknik har effekten för anläggningen kunnat hållas nere på endast 3 kW.

I år har fyra ljusprojekt nominterats till Svenska Ljuspriset, som är en utmärkelse för årets bästa ljussättning. Skidattraktionen I jättarnas spår i Åre, Stora Torget i Visby, Bahnhof AB’s kontor i Stockholm och Uppsala vattentorn. Vinnare av Svenska Ljuspriset 2013 är I jättarnas spår.

Svenska Ljuspriset är en årlig tävling arrangerad av de tre belysningssällskapen: Sydsvenska, Västsvenska och Svenska Belysningssällskapet tillsammans med tidningen Ljuskultur. Tävlingen syftar till att uppmärksamma den höga nivån av ljusplanering i Sverige och att lyfta fram projekt där ljus använts på föredömligt sätt för att förstärka anläggningens funktion och arkitektur.

Presskontakt

Teresa Frykman, Marknadschef Uppsala Vatten, telefon 018-727 94 11


Uppsala Vatten är ett kommunägt bolag som arbetar med dricksvatten, rening av avloppsvatten, hämtning av hushållsavfall, produktion av biogas samt återvinning av avfall. Verksamheten präglas av stort engagemang och högt tekniskt kunnande. Till vårt förfogande finns bland annat femton vattenverk, tretton reningsverk, en modern avfallsanläggning med deponi samt en biogasanläggning som producerar drivmedel till bilar och bussar. Vi sköter även om 600 km vattenledningar, 850 km avloppsledningar och ett 100-tal pumpstationer.

Uppsala vattentorn fick ett hedersomnämnande i samband med att vinnaren av Svenska Ljuspriset 2012 presenterades.

Läs vidare »
X3pvmnagl5parm1fywgv

Uppsala vattentorn kan vinna priset för Sveriges bästa ljusprojekt

Nyheter   •   2013-08-29 11:10 CEST

Uppsala vattentorn är ett av fyra ljusprojekt som är finalister i den årliga utmärkelsen Svenska Ljuspriset.

Vesbk6hoeimrkss1kyz9

Näring från avloppsvatten används i jordbruket

Pressmeddelanden   •   2013-08-28 10:40 CEST

När avloppsvatten renas bildas näring som jordbruket vill ha. Växtnäringen från Uppsalas reningsverk är nu certifierat och godkänt att användas på åkermark.

Media-no-image

Missfärgat dricksvatten

Pressmeddelanden   •   2013-08-19 15:26 CEST

Ett reservvattenverk har tillfälligt tagits i drift vilket har gjort att delar av Uppsala stad har fått mörka partiklar i dricksvattnet. Partiklarna består av järn och mangan och är helt ofarliga för människor.

Om man skulle få i sig partiklar passerar de rakt i genom kroppen. Däremot kan de missfärga ljus tvätt.

Anledningen till att reservvattenverket har tagits i drift är att en stor vattenledning måste flyttas när Trafikverket ska gräva ner järnvägen norr om Uppsala.

Uppsala Vatten arbetar för närvarande med att åtgärda problemen genom att spola bort det missfärgade vattnet. Det är svårt att bedöma hur länge partiklar kommer att finnas kvar.

Mer information

Teresa Frykman, Marknadschef Uppsala Vatten och Avfall AB, telefon 018-727 94 11

Sven Ahlgren, Planeringschef Uppsala Vatten och Avfall AB, telefon 018-727 93 53


Uppsala Vatten är ett kommunägt bolag som arbetar med dricksvatten, rening av avloppsvatten, hämtning av hushållsavfall, produktion av biogas samt återvinning av avfall.

Verksamheten präglas av stort engagemang och högt tekniskt kunnande. Till vårt förfogande finns bland annat femton vattenverk, tretton reningsverk, en modern avfallsanläggning med deponi samt en biogasanläggning som producerar drivmedel till bilar och bussar. Vi sköter även om 600 km vattenledningar, 850 km avloppsledningar och ett 100-tal pumpstationer.

Ett reservvattenverk har tillfälligt tagits i drift vilket har gjort att delar av Uppsala stad har fått mörka partiklar i dricksvattnet. Partiklarna består av järn och mangan och är helt ofarliga för människor.

Läs vidare »
Media-no-image

Framtidens avfallshantering i Uppsala

Pressmeddelanden   •   2013-06-18 14:30 CEST

Uppsala Vatten har tagit fram ett förslag till ny renhållningsordning. Uppsala Vattens styrelse har idag fattat beslut om att skicka ut den på remiss. Den nya renhållningsordningen planeras att gälla fram till 2022.

I den nya renhållningsordningen finns det offensiva mål för att ytterligare öka utsorteringen av matavfall och förpackningar från hushåll.

-  Uppsalaborna är nöjda med hanteringen av avfallet men nu vill vi höja ambitionen ytterligare, säger Kristian P Ljungberg, ordförande i Uppsala Vattens styrelse.

Målen handlar också om att öka återanvändningen genom att förenkla mottagningen på återvinningscentralerna och möjliggöra försäljning av återanvändbara produkter. Framtidens återvinningscentraler kommer därmed att uppmuntra och förstärka kretsloppsperspektivet.

-  Vi har satt som mål att bygga en kretsloppspark, en plats där du både kan lämna saker och samtidigt köpa något som någon annan lämnat, vilket bidrar till att belastningen på miljön minskar avslutar Kristian P Ljungberg.

Renhållningsordningen är en strategisk plan och ett regelverk för avfallshanteringen, som alla kommuner ska ha enligt Miljöbalken. Renhållningsordningen antas slutligen av kommunfullmäktige första halvåret 2014.

Mer information

Kristian P Ljungberg, ordförande i styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB, telefon 076-788 29 10

Michael Persson, avfallschef Uppsala Vatten och Avfall AB, telefon 018-727 93 61

Uppsala Vatten är ett kommunägt bolag som arbetar med dricksvatten, rening av avloppsvatten, hämtning av hushållsavfall, produktion av biogas samt återvinning av avfall. Verksamheten präglas av stort engagemang och högt tekniskt kunnande. Till vårt förfogande finns bland annat femton vattenverk, tretton reningsverk, en modern avfallsanläggning med deponi samt en biogasanläggning som producerar drivmedel till bilar och bussar. Vi sköter även om 600 km vattenledningar, 850 km avloppsledningar och ett 100-tal pumpstationer.

Våra kunder är privatpersoner och företag i Uppsala kommun. Vi är 160 anställda med en omsättning på 450 miljoner kronor (2011).

Uppsala Vatten har tagit fram ett förslag till ny renhållningsordning. Uppsala Vattens styrelse har idag fattat beslut om att skicka ut den på remiss. Den nya renhållningsordningen planeras att gälla fram till 2022.

Läs vidare »

Bilder & Videor 10 bilder

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Marknadschef
  • terekgsa.fkrnerykman@uppgxsalavaevttenwy.se
  • 018-727 94 11
  • 076-1007546

Om Uppsala Vatten och Avfall

Hållbar utveckling vår mission

Uppsala Vatten är ett kommunägt bolag som arbetar med dricksvatten, rening av avloppsvatten, hämtning av hushållsavfall, produktion av biogas samt återvinning av avfall. Verksamheten präglas av stort engagemang och högt tekniskt kunnande. Till vårt förfogande finns bland annat femton vattenverk, tretton reningsverk, en modern avfallsanläggning med deponi samt en biogasanläggning som producerar drivmedel till bilar och bussar. Vi sköter även om 600 km vattenledningar, 850 km avloppsledningar och ett 100-tal pumpstationer.

Våra kunder är privatpersoner och företag i Uppsala kommun. Vi är 150 anställda med en omsättning på dryga 400 miljoner kronor (2009).

Adress

  • Uppsala Vatten och Avfall
  • Box 1444
  • 751 44 Uppsala
  • Vår hemsida