Bevattningsförbud utökas

Pressmeddelanden   •   Aug 07, 2017 11:00 CEST

Bevattningsförbud som tidigare har gällt i Järlåsa och Vattholma utvidgas nu till att också omfatta Bälinge, Lövstalöt, Storvreta och Skyttorp. Bevattningsförbudet gäller användning av vatten från kommunal försörjning. Samtidigt uppmanas alla i kommunen att vara sparsamma med vårt dricksvatten.

Grundvattennivåerna är låga i hela Sverige och vi följer kontinuerligt vattennivåerna i Uppsala. I Uppsala stad har vi generellt bra med vatten och vi ser inget akut hot mot vår vattentillgång. Men det senaste årets torra väder har bidragit till att vi ändå måste begränsa användningen av vatten i vissa delar av kommunen.

- Vi behöver, som många andra, vara sparsamma med vårt dricksvatten och vi uppmanar alla i Uppsala att vara det och till exempel inte borsta tänderna under rinnande vatten, se till att diskmaskin och tvättmaskin är helt fyllda innan man kör dem och duscha istället för att bada. Men i vissa delar räcker inte en allmän uppmaning om sparsamhet utan där är grundvattennivåerna så låga att vi behöver ha bevattningsförbud också, säger Magnus Källman, Uppsala Vatten.

Ett bevattningsförbud innebär följande:

 • Du får inte fylla din pool med kommunalt dricksvatten. Det gäller även uppblåsbara pooler, badtunnor och spa-bad.
 • Du får inte använda vattenslang eller vattenspridare för att vattna din trädgård. Samla i stället upp regnvatten i exempelvis en regntunna och använd för att vattna med.
 • Du får inte tvätta bilen med vattenslang eller högtryckstvätt.
 • Du får inte använda högtryckstvätt för rengöring av fasader, altaner och liknande.

  För mer information hänvisar vi till Uppsala Vattens hemsida, uppsalavatten.se.

  Här hittar du fler tips på hur du spar vatten på ett smart sätt, http://www.uppsalavatten.se/sv/nyhetslista/grundvattennivaer-i-juni/

  Kontaktpersoner i pressmeddelandet:
  Linda Hallenberg, marknads- och kommunikationschef, 018- 727 94 11
   

Uppsala Vatten är ett kommunägt bolag som arbetar med dricksvatten, rening av avloppsvatten, hämtning av hushållsavfall, produktion av biogas samt återvinning av avfall.
Verksamheten präglas av stort engagemang och högt tekniskt kunnande. Till vårt förfogande finns bland annat fjorton vattenverk, tretton reningsverk, en modern avfallsanläggning med deponi samt en biogasanläggning som producerar drivmedel till bilar och bussar. Vi sköter även om 600 kilometer vattenledningar, 850 kilometer avloppsledningar och ett 100-tal pumpstationer.

Våra kunder är privatpersoner och företag i Uppsala kommun. Vi är omkring 180 anställda med en omsättning på drygt 480 miljoner kronor (2013).

Bevattningsförbud som tidigare har gällt i Järlåsa och Vattholma utvidgas nu till att också omfatta Bälinge, Lövstalöt, Storvreta och Skyttorp. Bevattningsförbudet gäller användning av vatten från kommunal försörjning. Samtidigt uppmanas alla i kommunen att vara sparsamma med vårt dricksvatten.

Läs vidare »

Bevattningsförbud i Vattholma

Pressmeddelanden   •   Jul 27, 2017 12:02 CEST

Från och med nu och till och med den 30 september 2017 råder bevattningsförbud i Vattholma. Bevattningsförbudet gäller användning av vatten från kommunal försörjning. Vattholma är det andra området i Uppsala där Uppsala Vatten inför bevattningsförbud. Tidigare i somras infördes bevattningsförbud i Järlåsa.

Grundvattennivåerna är låga i hela Sverige och vi följer kontinuerligt vattennivåerna i Uppsala. I Uppsala stad har vi generellt bra med vatten och vi ser inget akut hot mot vår vattentillgång.

- Vi behöver, som många andra, vara sparsamma med vårt dricksvatten och vi uppmanar alla i Uppsala att vara det och till exempel inte borsta tänderna under rinnande vatten, se till att diskmaskin och tvättmaskin är helt fyllda innan man kör dem och duscha istället för att bada, säger Magnus Källman vid Uppsala Vatten.

Fler enkla vattenspartips kan du läsa om här (infoga länk: http://www.uppsalavatten.se/sv/nyhetslista/grundvattennivaer-i-juni/)

Det kan inte uteslutas att vi behöver införa fler bevattningsförbud för att säkra tillgången av vatten till det vi verkligen behöver rent vatten till.

Ett bevattningsförbud innebär följande:

 • Du får inte fylla din pool med kommunalt dricksvatten. Det gäller även uppblåsbara pooler, badtunnor och spa-bad.
 • Du får inte använda vattenslang eller vattenspridare för att vattna din trädgård. Samla i stället upp regnvatten i exempelvis en regntunna och använd för att vattna med.
 • Du får inte tvätta bilen med vattenslang eller högtryckstvätt.
 • Du får inte använda högtryckstvätt för rengöring av fasader, altaner och liknande.

  För mer information hänvisar vi till Uppsala Vattens hemsida, uppsalavatten.se.

Uppsala Vatten är ett kommunägt bolag som arbetar med dricksvatten, rening av avloppsvatten, hämtning av hushållsavfall, produktion av biogas samt återvinning av avfall.
Verksamheten präglas av stort engagemang och högt tekniskt kunnande. Till vårt förfogande finns bland annat fjorton vattenverk, tretton reningsverk, en modern avfallsanläggning med deponi samt en biogasanläggning som producerar drivmedel till bilar och bussar. Vi sköter även om 600 kilometer vattenledningar, 850 kilometer avloppsledningar och ett 100-tal pumpstationer.

Våra kunder är privatpersoner och företag i Uppsala kommun. Vi är omkring 180 anställda med en omsättning på drygt 480 miljoner kronor (2013).

Från och med nu och till och med den 30 september 2017 råder bevattningsförbud i Vattholma. Bevattningsförbudet gäller användning av vatten från kommunal försörjning. Vattholma är det andra området i Uppsala där Uppsala Vatten inför bevattningsförbud. Tidigare i somras infördes bevattningsförbud i Järlåsa.

Läs vidare »

Bevattningsförbudet har sparat 3,5 miljoner liter vatten

Pressmeddelanden   •   Okt 15, 2018 09:47 CEST

Bevattningsförbudet som vi införde på fyra orter i Uppsala kommun under sommaren har gett önskat resultat. Totalt har vi sparat 3,5 miljoner liter vatten. Det är 25 000 personers genomsnittliga vattenförbrukning under ett dygn.

Vi vill tacka alla Uppsalabor som har hjälpt till att spara på vårt vatten. Allt vatten som människor har sparat tillsammans med vårt arbete att laga läckor hjälpte vårt grundvattenförråd under den här extremt varma och torra sommaren, säger Bertil Lustig, VA-chef på Uppsala Vatten.

Bevattningsförbud infördes under sommaren och gällde fram till och med sista september i Järlåsa, Skyttorp och Vattholma. I Ramstalund var det bevattningsförbud mellan 16 juli–9 augusti. Störst effekt har uppmätts i Vattholma och Ramstalund, där vattenbesparingen har varit omkring 20 procent jämfört med samma period 2016. I Skyttorp och Järlåsa har besparingarna varit mindre.

I början av året hade vi bra grundvattennivåer tack vare stor nederbörd under hösten och vintern. Den ovanligt varma och torra sommaren ställde ändå till det med vattenförsörjningen i våra kransorter och bidrog också till en ovanligt hög förbrukning av vatten, även inne i Uppsala. I Uppsala stad tar vi vatten från åsen och där är grundvattennivåerna inte lika känsliga mot torka, men i kransorterna är magasinen mindre så de är mer beroende av nederbörden, säger Bertil Lustig.

Det råder inte längre något bevattningsförbud i Uppsala kommun men det är viktigt att även i fortsättningen tänka på hur vi använder vårt vatten.

Det finns generellt bra med vatten och det finns inget akut hot mot vår vattentillgång. Men att vara sparsam med vattnet är lika viktigt varje dag. Inte minst i de områden där vi har haft bevattningsförbud och där vi vet att vi har låga grundvattennivåer, säger Bertil Lustig, VA-chef på Uppsala Vatten.

Uppsala Vatten är ett kommunägt bolag som arbetar med dricksvatten, rening av avloppsvatten, hämtning av hushållsavfall, produktion av biogas samt återvinning av avfall.
Verksamheten präglas av stort engagemang och högt tekniskt kunnande. Till vårt förfogande finns bland annat fjorton vattenverk, tio avloppsreningsverk, en modern avfallsanläggning med deponi samt en biogasanläggning som producerar drivmedel till bilar och bussar. Vi sköter även om 680 kilometer vattenledningar, 850 kilometer avloppsledningar och ett 100-tal pumpstationer.

Våra kunder är privatpersoner och företag i Uppsala kommun. Vi är omkring 210 anställda med en omsättning på 520 miljoner kronor (2017).

Bevattningsförbudet som vi införde på fyra orter i Uppsala kommun under sommaren har gett önskat resultat. Totalt har vi sparat 3,5 miljoner liter vatten. Det är 25 000 personers genomsnittliga vattenförbrukning under ett dygn.

Läs vidare »

Tryckimpregnerat trä ny fraktion på återvinningscentralerna

Pressmeddelanden   •   Okt 11, 2018 12:45 CEST

Sedan början av september tar Uppsala Vatten emot tryckimpregnerat trä som en egen fraktion på återvinningscentralerna.

Tidigare har tryckimpregnerat trä tagits emot tillsammans med vanligt trä på återvinningscentralerna och har sedan sorterats ut maskinellt på Hovgårdens Avfallsanläggning. Men fraktionernas renhet blir bättre om träet sorteras vid källan.

­– I tryckimpregnerat trä finns många miljöfarliga ämnen som det är viktigt att vi tar hand om. Den här förändringen är ett ytterligare steg i vårt ständiga arbete för att öka vår utsorteringsgrad, säger Tobias Linnesköld, sektionschef för återvinningscentralerna på Uppsala Vatten.

Tryckimpregnerat används till bland annat slipers, altanvirke och staket.

Uppsala Vatten är ett kommunägt bolag som arbetar med dricksvatten, rening av avloppsvatten, hämtning av hushållsavfall, produktion av biogas samt återvinning av avfall.
Verksamheten präglas av stort engagemang och högt tekniskt kunnande. Till vårt förfogande finns bland annat fjorton vattenverk, tio avloppsreningsverk, en modern avfallsanläggning med deponi samt en biogasanläggning som producerar drivmedel till bilar och bussar. Vi sköter även om 680 kilometer vattenledningar, 850 kilometer avloppsledningar och ett 100-tal pumpstationer.

Våra kunder är privatpersoner och företag i Uppsala kommun. Vi är omkring 210 anställda med en omsättning på 520 miljoner kronor (2017).

Sedan början av september tar Uppsala Vatten emot tryckimpregnerat trä som en egen fraktion på återvinningscentralerna.

Läs vidare »

Bevattningsförbud i Skyttorp och Vattholma

Pressmeddelanden   •   Aug 09, 2018 09:59 CEST

Bevattningsförbudet gäller från och med nu till och med den 30 september 2018 och det gäller användning av vatten från kommunal försörjning.

Under sommaren har nivån i Vattholmas och Skyttorps vattentäkter sjunkit snabbt på grund av den ovanligt varma våren och sommaren. Den senaste tidens nederbörd har hjälpt till att minska nivåsänkningen, men inte i den utsträckning som skulle behövas för att uppnå en stabil nivå. Som en säkerhetsåtgärd, för att spara på vattnet i vattentäkterna, inför vi nu detta bevattningsförbud.

Det är ingen vattenbrist i Uppsala stad och vi klarar av att producera det extra vattnet som går åt just nu. Däremot är vatten en naturresurs som vi alltid ska vara rädda om.

- Tidigare har vi sett att bevattningsförbud har gett önskad effekt på grundvattennivåerna och vi hoppas se samma positiva resultat i Vattholma och Skyttorp. Bevattningsförbudet i Ramstalund som infördes i juli är ett bra exempel där vi nu kunnat häva förbudet då nivåerna återgått till det normala, säger Sigrid de Geyter, vd på Uppsala Vatten och Avfall.

Ett bevattningsförbud innebär följande:

 • Du får inte fylla din pool med kommunalt dricksvatten. Det gäller även uppblåsbara pooler, badtunnor och spa-bad.
 • Du får inte använda vattenslang eller vattenspridare för att vattna din trädgård. Samla i stället upp regnvatten i exempelvis en regntunna och använd för att vattna med.
 • Du får inte tvätta bilen annat än i bilvårdsanläggningar. Du bör välja en som renar och återanvänder tvättvattnet.
 • Du får inte använda högtryckstvätt för rengöring av fasader, altaner och liknande.

För mer information hänvisar vi till Uppsala Vatten och Avfalls hemsida, uppsalavatten.se.

Uppsala Vatten är ett kommunägt bolag som arbetar med dricksvatten, rening av avloppsvatten, hämtning av hushållsavfall, produktion av biogas samt återvinning av avfall.
Verksamheten präglas av stort engagemang och högt tekniskt kunnande. Till vårt förfogande finns bland annat fjorton vattenverk, tio avloppsreningsverk, en modern avfallsanläggning med deponi samt en biogasanläggning som producerar drivmedel till bilar och bussar. Vi sköter även om 680 kilometer vattenledningar, 850 kilometer avloppsledningar och ett 100-tal pumpstationer.

Våra kunder är privatpersoner och företag i Uppsala kommun. Vi är omkring 210 anställda med en omsättning på 520 miljoner kronor (2017).

Bevattningsförbudet gäller från och med nu till och med den 30 september 2018 och det gäller användning av vatten från kommunal försörjning.

Läs vidare »

Bevattningsförbud i Ramstalund

Pressmeddelanden   •   Jul 17, 2018 10:35 CEST

Bevattningsförbudet gäller från och med nu till och med den 30 september 2018 och det gäller användning av vatten från kommunal försörjning.

Det är ingen vattenbrist i Uppsala stad och vi klarar av att producera det extra vattnet som går åt just nu. Däremot är vatten en naturresurs som vi alltid ska vara rädda om.

- När det är så här varmt under en längre tid bör man alltid tänka vattensmart. Vi uppmanar alla i Uppsala att vara sparsamma med sitt vatten och exempelvis inte borsta tänderna under rinnande vatten, se till att diskmaskin och tvättmaskin är helt fyllda innan man kör dem och duscha istället för att bada, säger Bertil Lustig, VA- chef på Uppsala Vatten och Avfall.

Ett bevattningsförbud innebär följande:

 • Du får inte fylla din pool med kommunalt dricksvatten. Det gäller även uppblåsbara pooler, badtunnor och spa-bad.
 • Du får inte använda vattenslang eller vattenspridare för att vattna din trädgård. Samla i stället upp regnvatten i exempelvis en regntunna och använd för att vattna med.
 • Du får inte tvätta bilen annat än i bilvårdsanläggningar. Du bör välja en som renar och återanvänder tvättvattnet.
 • Du får inte använda högtryckstvätt för rengöring av fasader, altaner och liknande.

Uppsala Vatten är ett kommunägt bolag som arbetar med dricksvatten, rening av avloppsvatten, hämtning av hushållsavfall, produktion av biogas samt återvinning av avfall.
Verksamheten präglas av stort engagemang och högt tekniskt kunnande. Till vårt förfogande finns bland annat fjorton vattenverk, tio avloppsreningsverk, en modern avfallsanläggning med deponi samt en biogasanläggning som producerar drivmedel till bilar och bussar. Vi sköter även om 680 kilometer vattenledningar, 850 kilometer avloppsledningar och ett 100-tal pumpstationer.

Våra kunder är privatpersoner och företag i Uppsala kommun. Vi är omkring 210 anställda med en omsättning på 520 miljoner kronor (2017).

På grund av det extremt varma vädret har mycket mer vatten än vanligt förbrukats i Ramstalund. Det här har resulterat i lägre grundvattennivåer än normalt. Som en säkerhetsåtgärd, för att spara på vattnet i vattentäkten, inför vi nu bevattningsförbud.

Läs vidare »

Vattenstämman till Uppsala

Pressmeddelanden   •   Jul 05, 2018 14:00 CEST

24-26 maj 2021 välkomnar vi VA-branschen till Uppsala. Då kommer den årliga Vattenstämman att arrangeras i Uppsala för första gången. Runt 600 gäster väntas komma på stämman som både är årsmöte för Svenskt Vatten och en årlig konferens med seminarier och dialoger.

Det är Svenskt Vatten som varje år anordnar Vattenstämman och 2021 är det Uppsala som får stå värd. Bakom värdskapet står Uppsala Vatten och Destination Uppsala.

- Det är jätteroligt att vi äntligen får välkomna våra kollegor från övriga kommuner till oss. Vattenstämman är en viktig träffpunkt för oss i branschen och ger oss både möjlighet till erafenhetsutbyte och ny kunskap. För Uppsala är det givetvis positivt att få konferenser av den här storleken till staden och för oss på Uppsala Vatten är det en chans att visa fram vårt arbete och hur vi möter den utveckling och expansion som Uppsala genomgår, säger Sigrid De Geyter, vd Uppsala Vatten.

Uppsala Vatten är ett kommunägt bolag som arbetar med dricksvatten, rening av avloppsvatten, hämtning av hushållsavfall, produktion av biogas samt återvinning av avfall.
Verksamheten präglas av stort engagemang och högt tekniskt kunnande. Till vårt förfogande finns bland annat fjorton vattenverk, tio avloppsreningsverk, en modern avfallsanläggning med deponi samt en biogasanläggning som producerar drivmedel till bilar och bussar. Vi sköter även om 680 kilometer vattenledningar, 850 kilometer avloppsledningar och ett 100-tal pumpstationer.

Våra kunder är privatpersoner och företag i Uppsala kommun. Vi är omkring 210 anställda med en omsättning på 520 miljoner kronor (2017).

24-26 maj 2021 välkomnar vi VA-branschen till Uppsala. Då kommer den årliga Vattenstämman att arrangeras i Uppsala för första gången. Runt 600 gäster väntas komma på stämman som både är årsmöte för Svenskt Vatten och en årlig konferens med seminarier och dialoger.

Läs vidare »

Intresset för att återanvända ökar kraftigt i Uppsala

Pressmeddelanden   •   Jun 26, 2018 09:46 CEST

Under 2017 fick 536 ton produkter från Uppsalas återvinningscentraler nya ägare. Det är nästan 1,5 ton varje dag - och en ökning med 51 procent sedan 2016.

– Vi har arbetat hårt med att för att få Uppsalaborna att återanvända fler produkter, och det är väldigt roligt att se att det arbetet har gett resultat, säger Tobias Linnesköld, sektionschef för återvinningscentralerna på Uppsala Vatten.

Sedan 2015 finns särskilda byggnader på återvinningscentralerna där hela produkter kan lämnas in. Dessa får sedan nytt liv när de säljs av den kommunala verksamheten Återbruket som ligger på Stålgatan 8 i Fyrislundsområdet.

– Många Uppsalaborna återbrukar via sociala medier idag. Loppisar är också populärt. Men för de som inte orkar eller har lust så hjälper vi dem gärna så att deras avfall, som egentligen inte är ett avfall, får ett längre liv. Om bara fler kunder skulle hitta till Återbruket, skulle vi även kunna dubbla de här sifforna, säger Tobias Linnesköld.

Det som säljs mest på Återbruket

Husgeråd: 44 procent. Mindre prylar för hemmet, allt från elvispar till bestick.
Möbler: 27 procent.
Elektronik: 25 procent. Enkel elektronik som till exempel lampor och högtalare.
Byggvaror: 4 procent. Allt från diskbänkar och parkettgolv till tegelpannor, dörrar och fönster.

FAKTA

Sverige återvinner allt mer. Sedan 1975 har mängden avfall som materialåtervinns ökat från 6 till 35 procent. Under samma tidsperiod har mängden hushållsavfall ökat med 81 procent.

Sverige producerar i genomsnitt 458 kilo hushållsavfall per person och år, vilket är något lägre än genomsnittet i EU på 471 kilo per person och år.

I Sverige återvinns förhållandevis mycket hushållsavfall. I Sverige gick 153 kilo avfall per person till materialåtervinning 2013. För de 27 EU-länderna var genomsnittet 131 kilo per person.

Uppsala Vatten är ett kommunägt bolag som arbetar med dricksvatten, rening av avloppsvatten, hämtning av hushållsavfall, produktion av biogas samt återvinning av avfall.
Verksamheten präglas av stort engagemang och högt tekniskt kunnande. Till vårt förfogande finns bland annat fjorton vattenverk, tio avloppsreningsverk, en modern avfallsanläggning med deponi samt en biogasanläggning som producerar drivmedel till bilar och bussar. Vi sköter även om 680 kilometer vattenledningar, 850 kilometer avloppsledningar och ett 100-tal pumpstationer.

Våra kunder är privatpersoner och företag i Uppsala kommun. Vi är omkring 210 anställda med en omsättning på 520 miljoner kronor (2017).

​Under 2017 fick 536 ton produkter från Uppsalas återvinningscentraler nya ägare. Det är nästan 1,5 ton varje dag - och en ökning med 51 procent sedan 2016.

Läs vidare »

Nu fasar Uppsala Vatten ut plastpåsarna i matavfallsinsamlingen

Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2018 08:29 CEST

Bevattningsförbud i Järlåsa

Pressmeddelanden   •   Maj 31, 2018 13:05 CEST

För att begränsa mängden dricksvatten som används i Järlåsa gäller bevattningsförbud från och med nu till och med den 30 september 2018. Bevattningsförbud gäller användning av vatten från kommunal försörjning.

Värmeböljan under maj månad, tillsammans med att vi stängt av en av våra vattentäkter i Järlåsa, gör att vattenverket inte kan leverera dricksvatten i den mängd som förbrukas. I den avstängda vattentäkten upptäckte vi för en tid sedan en oljeförorening. Den förorenade vattentäkten stängdes av innan föroreningen nådde konsumenter och vi arbetar med att sanera vattentäkten.

Det är ingen vattenbrist i Uppsala stad och vi klarar av att producera det extra vattnet som går åt just nu. Däremot är vatten en naturresurs som vi alltid ska vara rädda om.

- När det är så här varmt under en längre tid bör man alltid tänka vattensmart. Vi uppmanar alla i Uppsala att vara sparsamma med sitt vatten och exempelvis inte borsta tänderna under rinnande vatten, se till att diskmaskin och tvättmaskin är helt fyllda innan man kör dem och duscha istället för att bada, säger Bertil Lustig, VA- chef på Uppsala Vatten och Avfall.

Ett bevattningsförbud innebär följande:

 • Du får inte fylla din pool med kommunalt dricksvatten. Det gäller även uppblåsbara pooler, badtunnor och spa-bad.
 • Du får inte använda vattenslang eller vattenspridare för att vattna din trädgård. Samla i stället upp regnvatten i exempelvis en regntunna och använd för att vattna med.
 • Du får inte tvätta bilen annat än i bilvårdsanläggningar. Du bör välja en som renar och återanvänder tvättvattnet.
 • Du får inte använda högtryckstvätt för rengöring av fasader, altaner och liknande.
 • För mer information hänvisar vi till Uppsala Vatten och Avfalls hemsida, www.uppsalavatten.se.

  Uppsala Vatten är ett kommunägt bolag som arbetar med dricksvatten, rening av avloppsvatten, hämtning av hushållsavfall, produktion av biogas samt återvinning av avfall.
  Verksamheten präglas av stort engagemang och högt tekniskt kunnande. Till vårt förfogande finns bland annat fjorton vattenverk, tretton reningsverk, en modern avfallsanläggning med deponi samt en biogasanläggning som producerar drivmedel till bilar och bussar. Vi sköter även om 600 kilometer vattenledningar, 850 kilometer avloppsledningar och ett 100-tal pumpstationer.

  Våra kunder är privatpersoner och företag i Uppsala kommun. Vi är omkring 210 anställda med en omsättning på 520 miljoner kronor (2017).

  För att begränsa mängden dricksvatten som används i Järlåsa gäller bevattningsförbud från och med nu till och med den 30 september 2018. Bevattningsförbud gäller användning av vatten från kommunal försörjning.

  Läs vidare »

  Kontaktpersoner 14 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Presskontakt
  • koummmgjunmdikqkatrmorbl@udrpplvsahllatzvawbttshenoe.sonend
  • 018-727 94 84

  Om Uppsala Vatten och Avfall

  Rent vatten, smarta kretslopp - för hållbart liv i ett växande Uppsala.

  Uppsala Vatten är ett kommunägt bolag som arbetar med dricksvatten, rening av avloppsvatten, hämtning av hushållsavfall, produktion av biogas samt återvinning av avfall. Verksamheten präglas av stort engagemang och högt tekniskt kunnande. Till vårt förfogande finns bland annat fjorton vattenverk, 10 avloppsreningsverk, en modern avfallsanläggning med deponi samt en biogasanläggning som producerar drivmedel till bilar och bussar. Vi sköter även om 680 kilometer vattenledningar, 850 kilometer avloppsledningar och ett 100-tal pumpstationer.

  Våra kunder är privatpersoner och företag i Uppsala kommun. Vi är omkring 210 anställda med en nettoomsättning på drygt 520 miljoner kronor (2015).

  Adress

  • Uppsala Vatten och Avfall
  • Box 1444
  • 751 44 Uppsala
  • Vår hemsida