Skip to main content

Mobil insamling av farligt avfall i Uppsala

Pressmeddelande   •   Maj 12, 2014 11:06 CEST

Nu börjar Uppsala Vatten och Avfall AB med mobil insamling av farligt avfall. Det blir därmed lättare, säkrare och smidigare för kommunens hushåll att lämna in sitt miljöfarliga avfall.

– Det här är en ny tjänst som gör det lättare för Uppsalaborna att lämna in exempelvis färgrester och spillolja. Det kompletterar insamlingen på våra återvinningscentraler och är särskilt bra för de som bor på landsbygden och som har längre avstånd till en återvinningscentral, säger Michael Persson, avfallschef på Uppsala Vatten och Avfall AB.

Farligt avfall är sådant avfall som kan ut­göra en stor risk för skador på människor och miljön. Exempel är färgrester, oljor, lack, lösningsmedel, bekämpningsmedel och rengörings­medel.

– Det är särskilt viktigt att just farligt avfall sorteras rätt. En kvicksilvertermometer som slängs bland det brännbara avfallet är ett allvarligt miljöproblem. Den nya insamlingsbilen kommer att köras av en specialutbildad chaufför, som finns tillgänglig för att ta emot avfallet och svara på besökarnas alla frågor, säger Michael Persson.

Insamlingsbilen kommer att ta emot alla typer av farligt avfall samt mindre elavfall, som batterier, mindre elektronik och olika ljuskällor. Andra typer av avfall, som grovavfall, större elavfall och förpackningar tas dock inte emot utan lämnas som vanligt in till återvinningscentraler.

Rutterna är planerade för att täcka de större orterna i kommunen där det inte finns en återvinningscentral. Bilen stannar också på ett antal platser i innerstan, där den ersätter de obemannade miljöstationerna. Den mobila insamlingen sker vid ett tillfälle under våren och ett till hösten. Hela årets körschema finns på Uppsala Vattens webbplats.

Miljöstationer kallas ett antal obemannade insamlingsplatser utplacerade på bensinstationer, där privatpersoner tidigare kunnat lämna in sitt farliga avfall. Dessa tas under maj månad bort av miljö- och säkerhetsskäl.

Följ gärna med

Vi bjuder in er att vara med den första kvällen som våra kunder kan besöka insamlingsbilen och lämna in sitt farliga avfall. Välkomna till Vänge skola, måndagen den 12 maj kl. 18.45.

FAKTA

Under 2013 hanterades totalt 668 ton farligt avfall på mellanlagringsstationen i Fyrislund. Bland detta var 107 ton bilbatterier, 83 ton spillolja och 2 ton bekämpningsmedel. Efter mellanlagring transporteras avfallet vidare till olika anläggningar för återvinning, återanvändning förbränning eller annan behandling.

Uppsala Vatten är ett kommunägt bolag som arbetar med dricksvatten, rening av avloppsvatten, hämtning av hushållsavfall, produktion av biogas samt återvinning av avfall.
Verksamheten präglas av stort engagemang och högt tekniskt kunnande. Till vårt förfogande finns bland annat femton vattenverk, tretton reningsverk, en modern avfallsanläggning med deponi samt en biogasanläggning som producerar drivmedel till bilar och bussar. Vi sköter även om 600 km vattenledningar, 850 km avloppsledningar och ett 100-tal pumpstationer.

Våra kunder är privatpersoner och företag i Uppsala kommun. Vi är 150 anställda med en omsättning på dryga 400 miljoner kronor (2009).

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera