Kufnwylcbykkt1yevpuq

PharmaRelations ny UIC-partner

Pressmeddelanden   •   2015-11-18 10:57 CET

Uppsala Innovation Centre välkomnar det nordiska rekryterings- och bemanningsföretaget PharmaRelations som ny UIC-partner. Företaget är specialiserat inom området life science och tillhandahåller kompetens genom tjänsterna uthyrning och rekrytering.

Nxbegg6zbvvwqjpu7l80

UIC-entreprenören Erik Englund blev Årets Uppsalastudent

Pressmeddelanden   •   2015-11-17 09:18 CET

Erik Englund på UIC-bolaget Boardie utvecklar en produkt som gör liftfärden i ankarliftar bekvämare för skid- och snowboardåkare. Erik har nu utsetts till Årets Uppsalastudent och prisas bland annat för sina goda och kreativa insatser vid Uppsala universitet.

Mn9gwcbzwpydd5gcigdr

Pharem Biotech fick Årets innovationspris i Södertälje

Pressmeddelanden   •   2015-11-09 07:50 CET

Miljöteknikföretaget Pharem Biotech utvecklar ett filtreringssystem som renar dricksvatten från läkemedelsrester och har nu tilldelats Årets innovationspris 2015 i Södertälje. Priset delades ut av Södertälje Science Park i samband med Södertäljegalan i fredags.

P1bybgphcnttejbq3sl4

OssDsign tar in 93 miljoner kronor för global satsning

Pressmeddelanden   •   2015-11-05 07:50 CET

​Det Uppsalabaserade medicinteknikbolaget OssDsign har tagit in 93 miljoner kronor genom en nyemission. Finansieringen kommer att användas för en global marknadsexpansion av OssDsigns produktserie av biokeramiskt implantat, som används för läkning av bendefekter i skallen och ansiktet. Finansieringen leds av investerarna SEB Venture Capital, Fouriertransform och Karolinska Development.

Media-no-image

Teckningstid inleds i Imints emission inför planerad notering på AktieTorget

Pressmeddelanden   •   2015-11-03 08:44 CET

Den 2 november 2015, inleddes teckningstiden i Imint Image Intelligence AB:s (Imint)
nyemission inför planerad notering på AktieTorget. Teckningstiden löper från och med den 2 november till och med den 17 november 2015. Fulltecknad emission tillför Imint 23 MSEK före emissionskostnader varav 3,2 MSEK i form av kvittning av lån från huvudägarna. Imint har 
erhållit teckningsförbindelser om 10 MSEK, motsvarande drygt 43 % av emissionsvolymen.

Imint Image Intelligence AB är ett svenskt mjukvarubolag grundat 2007 vars mål är att inta en världsledande position för att analysera, optimera och förbättra video i realtid direkt från kameran i t.ex. i live-strömmar, för att skapa mervärde åt konsument- och industrimarknaden. Bolaget föddes ur två entreprenörers forskning vid Uppsala universitet och som, i projekt med videoförbättring för drönare, kom på metoder för att riktigt snabbt analysera, optimera och förbättra rörlig bild. Idag, efter många års utveckling, drivs Imint av visionen att fundamentalt förändra hur vi i vardagen kan använda video. Imints teknologi Vidhance®har integrerats och sålts till internationella bolag inom krävande tillämpningar inom försvar och industri. Efter tydligt visat intresse från bl.a. globala mobiltelefontillverkare har Imints mjukvara de senaste 18 månaderna vidareutvecklats och anpassats till att adressera den snabbt växande marknaden för mobil video, som inkluderar smartphonetillverkare, social- och online media och globala appföretag, samt andra mobila kameraprodukter. Idag bedömer Imint att de har en innovativ produktportfölj inom sin nisch och som adresserar ett reellt behov hos både mobiltelefontillverkare och slutkonsumenter. 

Imint bedömer att den adresserade marknaden, först och främst smartphonemarknaden och sociala medier, har ett potentiellt värde som för Imint årligen överstiger flera miljarder SEK. Imint befinner sig i en stark tillväxtfas, och för att snabbt ta position och andelar på en dynamisk marknad, planeras fortsatt tillväxt. Imints styrelse har beslutat att förstärka finansieringen av bolaget genom den planerade nyemissionen, och därefter notera bolaget på Aktietorget. Imint avser att använda merparten av emissionslikviden för att finansiera bolagets rörelsekapitalbehov till positivt kassaflöde, samt för stärka försäljning, marknadsföring och affärsutveckling. Emissionen tillför vid full teckning 23 MSEK före emissionskostnader, varav 3,2 MSEK sker i form av kvittning av lån från huvudägare. Lägsta belopp för genomförande är 14 MSEK, och Imint har erhållit tecknings-förbindelser om 10 MSEK, motsvarande drygt 43% av emissionsvolymen och drygt 71% av lägstabeloppet. Imint samarbetar även med Nordnet i emissionen, och Nordnets kunder kan teckna sig direkt via deras onlinetjänst.

Gösta Franzén, styrelseordförande i Imint, kommenterade emissions- och listningsbeslutet:

”Vi ser fram emot kommande emissionsprocess och noteringen på AktieTorget. Imint har en teknologi som har stora möjligheter och som attraherar globala kunder på flera intressanta tillväxtmarknader. Vi tror även att samma teknologi och det värde som kan skapas genom den kan vara lätt att förstå ur ett investerarperspektiv. Huvudsyftet med noteringen är att vi behöver kapital för att kunna finansiera vår förväntade tillväxt och skapa ett bolag med hög lönsamhet”.

Andreas Lifvendahl, VD, tillade:

”Vi är ödmjuka inför uppgiften att adressera en global marknad för mobil video med vår produktportfölj, men vi har tidigare visat att vi med kvalitet kan leverera till internationella företag. Smartphonemarknaden i sig är världens största konsumentelektronikmarknad med en förväntad försäljning på över 1,4 miljarder telefoner 2015. Apple har visat vägen för videons betydelse för smartphones genom deras senaste produktreleaser och vi har ett gediget intresse från fleraandroidtillverkare för att integrera mjukvara från Imint i deras kommande flaggskeppsprodukter.”


För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Om Imint: 
Andreas Lifvendahl 
VD Imint 
Telefon: 0705-167802 
E-post: andreas.lifvendahl@imint.se

Om emissionen:
Rådgivare, Redeye AB
Telefon: 08-545 013 30
E-post: emissioner@redeye.se

Ytterligare information, bland annat kalendarium för bolagsträffar och emissionserbjudandet i sammandrag finns på sidorna nedan, samt i efterföljande bilagor.

Bolagets hemsida: www.imint.se

Emissionssida: http://beta.redeye.se/transactions/imint

Kundinriktad hemsida: www.vidhance.com

Läs hela pressmeddelandet på Imints hemsida.

Imint har fått avancerat affärsutvecklingsstöd genom företagsinkubatorn Uppsala Innovation Centre och ingår i dag i UIC Alumni.


Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets främsta företagsinkubatorer och har rankats av UBI Global som Europas 5:e bästa, och världens 18:e bästa, företagsinkubator med universitetskoppling. UIC stödjer entreprenörer, forskare, innovatörer och företagare i arbetet med att kommersialisera sina idéer och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och verktyg till innovativa projekt och tillväxtföretag som vill utvecklas, skala upp och nå en internationell marknad. Syftet är att påskynda tiden till marknad samt minska riskerna i tidiga och avgörande skeden. UIC tar inga ägarandelar och vänder sig till projekt och bolag inom alla branscher, exempelvis life science, ICT och teknik. Målsättningen är att bidra till att fler livskraftiga tillväxtföretag med hög överlevnadsgrad utvecklas. UIC-modellen innefattar bland annat fem programsteg och 70 handplockade affärscoacher från näringslivet som vägleder bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd - Excellens. www.uic.se

Den 2 november 2015, inleddes teckningstiden i Imint Image Intelligence AB:s (Imint) ​nyemission inför planerad notering på AktieTorget. Teckningstiden löper från och med den 2 november till och med den 17 november 2015.

Läs vidare »
Jiz9427acykikhd1zjpu

UIC rankad som Europas 5:e bästa företagsinkubator

Pressmeddelanden   •   2015-10-27 12:46 CET

Uppsala Innovation Centre har utsetts till Europas femte bästa företagsinkubator enligt UBI Global Benchmark 2015. UIC jämfördes med 117 företagsinkubatorer med någon koppling till universitet fördelat på 28 europeiska länder. Exempel på områden som värderats är påverkan på den ekonomiska tillväxten, tillgång till kapital, antal nya arbetstillfällen samt affärsutvecklingskompetens och nätverk.

Zxwpusyadkusk2kjmqws

UIC får sex miljoner kronor årligen i fyra år från Vinnova

Pressmeddelanden   •   2015-10-08 07:50 CEST

UIC får sex miljoner kronor årligen i inkubatorfinansiering från Vinnova. Finansieringen sträcker sig över en fyraårsperiod, och motsvarar maxnivån för den inkubatorfinansiering som Vinnova delar ut. Totalt sett fördelas 55 miljoner kronor på 18 företagsinkubatorer per år.

Bezney61w9n0zi7fc5ib

Brighter förvärvar bolaget bakom jDome BikeAround

Pressmeddelanden   •   2015-09-22 08:00 CEST

Brighter befäster sin position inom datadriven hälsovård och mHälsa. Genom förvärvet av UICs alumnbolag Division By Zero AB (publ) utökas Brighters IP-portfölj med unik teknik för bland annat feedback av mänskliga reaktioner på riktad stimulans.

Gzgcgn9ddleiuixbyqq8

VBN Components får 4 mkr från Energimyndigheten för utveckling av nya 3D-printade material

Pressmeddelanden   •   2015-09-18 08:00 CEST

Energimyndigheten har beviljat 4 miljoner kronor i finansiering till VBN Components för utveckling av nya 3D-printade material under två år. Företaget har i dag ett högmodernt stålverk i Uppsala där mycket slitstarka stålkomponenter formas genom 3D-printning under namnet Vibenite.

B5saupwro0qfnuylhvtd

Freelway finalist i CIO Awards – Årets hållbara projekt

Pressmeddelanden   •   2015-09-17 07:30 CEST

Strängnäsbaserade UIC-bolaget Freelway är en av fem finalister i Årets hållbara projekt 2015. Företaget har utvecklat den webbaserade tjänsten Freelway GO, som samordnar transporter för privatpersoner, företag, organisationer, kommuner och landsting. Vinnaren utses på årets CIO Awards i december.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Marketing & Communications Manager
  • stina.btthor@udwic.se
  • 018-477 0443
  • 070-214 33 24

Om Uppsala Innovation Centre (UIC)

Kunskap och nätverk – för snabbare tillväxt och framgång

Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets främsta företagsinkubatorer och har rankats som världens 18:e bästa företagsinkubator med universitetskoppling enligt UBI Global 2014.

UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och verktyg till innovativa projekt och tillväxtföretag inom alla branscher som vill utvecklas, skala upp och nå en internationell marknad. Syftet är att påskynda tiden till marknad samt minska riskerna i tidiga och avgörande skeden. Vår målsättning är att bidra till att fler livskraftiga tillväxtföretag etableras.

UIC-modellen innefattar bland annat fem programsteg och 70 handplockade affärscoacher från näringslivet som vägleder bolagen i deras affärsutveckling.

Adress

  • Uppsala Innovation Centre (UIC)
  • Uppsala Science Park (Dag Hammarskjölds väg 10 B)
  • 751 83 Uppsala
  • Vår hemsida