This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Himla, produktbild Bambusa pion

Bild -

Himla, produktbild Bambusa pion

  • Licens: Creative Commons erkännande
  • Filformat: .jpg
  • Storlek: 1417 x 1663, 2,01 MB
Ladda ner

Ämnen

Taggar

Regioner


Om UIC
UIC (Uppsala Innovation Centre) är en av landets främsta företagsinkubatorer och acceleratorer och rankas av UBI Global bland världens topp 5 bästa offentliga företagsinkubatorerna. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och nätverk till nyskapande startups och tillväxtföretag som vill utveckla sitt företag, skala upp eller nå en internationell marknad. UIC tar inga ägarandelar och är branschoberoende. UIC arbetar nära näringslivet genom exempelvis ett stort nätverk av affärscoacher från näringslivet och ett tjugotal UIC-partner, som alla bidrar till UIC-bolagens utveckling tillsammans med UIC. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS, Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. www.uic.se

Presskontakt