Skip to main content

SKB förlänger avtal med UIC för fler tillväxtföretag i Östhammar

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2013 08:00 CET

Under 2010 fick företagsinkubatorn Uppsala Innovation Centre (UIC) i uppdrag att stödja framväxten av nya affärsidéer och tillväxtföretag i Östhammars kommun. Nu förlänger SKB och SKB:s ägare avtalet med UIC i ytterligare två år inom ramen för samarbetet om mervärdesinsatser. Totalt investeras fyra miljoner kronor i satsningen där målet är att ytterligare 20 bolag eller projekt ska utvecklas under perioden.

Uppsala Innovation Centres verksamhet i Östhammar etablerades 2010. Över 20 företag från ett flertal olika branscher har ingått eller ingår i något av UIC:s affärsutvecklingsprogram sedan start. Nu förlängs avtalet och målet är att ytterligare 20 projekt, bolag eller spin-offs ska utvecklas med stöd av UIC:s program, affärscoacher och nätverk fram till 2015. I förlängningen är syftet att satsningen ska skapa fler arbetstillfällen i Östhammar och även öka attraktionskraften för bolag att förlägga sin verksamhet i regionen. Avtalet gällande UIC:s verksamhet i Östhammar uppgår till fyra miljoner kronor fördelat på två år.

– Vi är mycket glada över att kunna erbjuda våra företag i Östhammars kommun denna möjlighet. Hos oss finns flera företag med produkter och tjänster som kan utvecklas och bli mogna för genombrott både i Sverige och på exportmarknaden, säger Jacob Spangenberg, kommunstyrelsens ordförande i Östhammars kommun.

– Vi och våra ägare kommer att finnas och verka i den här regionen i generationer. Ett starkt och livskraftigt lokalt näringsliv gynnar alla. Därför är detta av naturliga skäl ett av de områden vi fokuserar på i samarbetet mellan oss och kommunen om att skapa mervärden, säger Christopher Eckerberg, vd för SKB.

– Ett viktigt resultat av UIC:s arbete i Östhammar är att fler arbetstillfällen skapas då nya bolag bildas eller befintliga bolag växer. UIC:s arbete kan också innebära att bolag från andra orter väljer att etablera sig i Östhammar. Under 2012 ökade antalet nystartade företag i Östhammar med 27,5 procent, vilket visar att detta är en region som har en stark och positiv företagaranda, säger Per Bengtsson, vd på Uppsala Innovation Centre.

Några av de Östhammarföretag som fått stöd av UIC i sin affärsutveckling och kommersialisering är Mapro Systems, Hexicon och Sublift som i dag har hela världen som sin marknad. Bolagen har genom UIC utvecklat sin kompetens inom företagande och får tillgång till UIC:s affärscoacher från näringslivet som bistår företagen med sin affärskompetens.

En arbetsmodell som använts utanför UIC:s ordinarie program är affärscoachning av företag som redan är etablerade men har en ny produkt som ska introduceras på marknaden. I samband med att avtalet nu förlängs kommer dotterbolaget SKB Näringslivsutveckling och UIC att arbeta för att näringslivet i Östhammar får en ökad kännedom om UIC:s möjligheter att stötta utvecklingen av spin-offs. En satsning som syftar till att även etablerade bolag utvecklas och växer genom att tillvarata idéer och innovationer inom regionen.

Fakta om mervärdesavtalet: 
Det samarbetsavtal om mervärdesinsatser som tecknades 2009 mellan Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), SKB:s ägare samt Oskarshamns och Östhammars kommuner innebär att mervärden ska skapas i kommunerna om totalt mellan 1,5 till 2 miljarder kronor. En styrgrupp där samtliga parter ingår har tillsatts för att leda arbetet.


För mer information:
 
Jimmy Larsson-Hagberg, presschef SKB, 08-459 84 83, jimmy.larsson-hagberg@skb.se 
Per Bengtsson, vd Uppsala Innovation Centre, 018-477 04 41, per.bengtsson@uic.se 
Jacob Spangenberg, kommunstyrelsens ordförande, 070-252 01 42, jacob.spangenberg@osthammar.se 

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets främsta företagsinkubatorer med dokumenterat goda resultat och med en hög överlevnadsgrad på UIC-bolagen. UIC är branschoberoende och erbjuder kvalificerad rådgivning och stöd för framgångsrik affärsutveckling för idébärare, företagare, entreprenörer och tillväxtföretag som vill etablera sin idé på marknaden och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC-modellen innefattar bland annat sex programsteg och 50 handplockade affärscoacher som stöttar bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. Ägare till UIC är till lika delar Almi Företagspartner Uppsala AB, Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle (STUNS), SLU Holding AB samt Uppsala universitets Utveckling AB. UIC ingår i Almi Företagspartners inkubatorprogram Business Incubation for Growth Sweden (B.I.G. Sweden). www.uic.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy