Skip to main content

UIC håller i internationellt webinar 20/11 - "How to develop a successful business incubator, start new companies and keep a life science hub flourish after AstraZeneca’s research closure in Södertälje”

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2013 09:30 CET

Uppsala Innovation Centre (UIC) ingår i ett nätverk av företagsinkubatorer i Europa som genomför en serie av webbinarier med aktuella teman med koppling till life science.


Denna gång står UIC som organisatör. Webbinariet hålls av Anders Nordström (Sr. Advisor Business Development och ansvarig för UIC i Södertälje), Johanna Haglund (CEO och medgrundare av startup-företaget MetaSafe) och Janet Hoogstraate (Project Leader på fastighetsbolaget Acturum som etablerar en ny science park, Biovation Park Telge, i AstraZenecas tidigare lokaler i Södertälje).

Föredrag: "How to develop a successful business incubator, start new companies and keep a life science hub flourish after AstraZeneca's research closure in Södertälje"

Dag: onsdag den 20 november
Tid: kl. 15-16
Anmälan senast 18 november.


Om webbinariet
I juni 2012 valdes Uppsala Innovation Centre till Södertälje kommuns företagsinkubator. På kort tid har UIC etablerat en väl fungerande inkubatorverksamhet i Södertälje och stöttat 16 nya life science-bolag som bildats efter Astra Zenecas nedläggning av forskningen i Södertälje i början av 2012.

Under webbinariet kommer föredragshållarna prata om hur man behåller kompetens, och utvecklar nya företag, i en region där ett starkt läkemedelsföretag - i detta fall AstraZeneca - stänger ner sin forskningsdel.

* Hur har företagsinkubatorn UIC arbetat för att framgångsrikt kunna etablera en inkubatorverksamhet på kort tid? Hur har de stöttat de 16 nya företag som leds av tidigare forskare på AstraZeneca som ville ta steget att kommersialisera idéer om nya produkter och tjänster?

* Vilka utmaningar finns när man går från forskning till att bli entreprenör? Vilka avgörande faktorer gjorde det möjligt för MetaSafe att lyckas och ha kunder världen över bara ett år efter att bolaget bildades?

* Hur kommer en ny science park i AstraZenecas tidigare lokaler, Biovation Park Telge, kunna göra det möjligt för den framgångsrika life science-hubben i Södertälje att fortsätta att blomstra?


Om föredragshållarna
Anders Nordström, Sr. Advisor Business Development och ansvarig för UIC i Södertälje. Anders Nordström har en lång och mångsidig erfarenhet från ledande befattningar i globala life science-företag. Han har varit CFO och även ledamot i styrelsen för Phadia i 15 år och VP Finance and Administration, Pharmacia Canada Inc. Anders är dessutom styrelseordförande i UIC-bolagen OssDsign, ExScale Biospecimen Solutions och tidigare Halo Genomics.

Johanna Haglund, PhD, CEO och medgrundare av MetaSafe ‒ ett kontraktslabb som levererar studier kring metabolism till läkemedelsföretag världen över. Johanna Haglund var Associate Director på AstraZeneca när forskningen lades ner 2012. Hon kommer att berätta om resan från forskning på AstraZeneca till att bli en entreprenör på kort tid med stöd från UIC.

Janet Hoogstraate, PhD, Assoc. Prof., Project Leader Biovation Park Telge på fastighetsbolaget Acturum Life Science AB. Biovation Park Telge är en ny science park i Södertälje som nu etableras i AstraZenecas tidigare lokaler med förstklassiga laboratorier och utrustningar. Acturum har dessutom övertagit ett antal forskningsprojekt inom läkemedelsutveckling. Janet Hoogstraate kommer att berätta om hur Biovation Park Telge öppnar möjligheter för företag, institut och akademiska grupper inom life science för att kunna starta och etablera sin verksamhet, växa och utvecklas, och även främja nationella och internationella samarbeten.

Anmälan
För kostnadsfri anmälan skicka ett mejl till info@uic.se senast den 18 november. Ange namn och företag i din anmälan. Skriv "Webbinarium" i ärenderaden.

Kontakta gärna Stina Thor på Uppsala Innovation Centre om du har några frågor, tel: 070-214 33 24 eller stina.thor@uic.se.


Välkommen!


Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets främsta företagsinkubatorer med dokumenterat goda resultat och med en hög överlevnadsgrad på UIC-bolagen. UIC är branschoberoende och erbjuder kvalificerad rådgivning och stöd för framgångsrik affärsutveckling för idébärare, företagare, entreprenörer och tillväxtföretag som vill etablera sin idé på marknaden och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC-modellen innefattar bland annat sex programsteg och 50 handplockade affärscoacher som stöttar bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding AB samt Uppsala universitets Utveckling AB. UIC ingår i Almi Företagspartners inkubatorprogram Business Incubation for Growth Sweden (B.I.G. Sweden). www.uic.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy