Skip to main content

Uppsala kommun en av fyra ägare till UIC

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2013 15:00 CEST

Kommunfullmäktige beslutade den 26 augusti att anta erbjudandet från Almi Företagspartner Uppsala att köpa deras aktieinnehav om 25 procent i företagsinkubatorn Uppsala Innovation Centre.

Almi Företagspartner Uppsala har tidigare ägt 25 procent av aktierna i Uppsala Innovation Centre (UIC). I samband med att Almi erbjöd sina aktier till försäljning accepterade Uppsala kommun att köpa dem.

Almis försäljning av aktier i UIC beror på den förändring som gjorts inom Almi nationellt, där Almikoncernen från årsskiftet gått samman med Innovationsbron. Genom samgåendet har Almi fått ansvaret för drift och finansiering av alla företagsinkubatorer som omfattas av det nationella inkubatorprogrammet BIG Sweden. Genom att sälja sin aktiepost i UIC undviker Almi att vara både ägare och utvärderande av Uppsala Innovation Centre inom inkubatorprogrammet.

– Vi välkomnar Uppsala kommun som en av fyra ägare till Uppsala Innovation Centre. Många av tillväxtbolagen inom UIC har sin verksamhet i Uppsala och det är naturligt att Uppsala kommun stödjer dessa bolag genom att vara en stark och strategisk ägare i UIC. Den nya ägarbilden kommer inte att påverka det redan starka samarbete vi har med Almi, säger Per Bengtsson, vd på Uppsala Innovation Centre.

För mer information
Jan Malmberg, ekonomidirektör kommunledningskontoret
Uppsala kommun
Tel: 018-727 13 03
E-post: jan.malmberg@uppsala.se

Fredrik Ahlstedt (M), kommunstyrelsens ordförande
Uppsala kommun
Tel: 018-727 12 35
Mobil: 0722-22 87 88

Stina Thor, marknads- och kommunikationsansvarig
Uppsala Innovation Centre
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets främsta företagsinkubatorer med dokumenterat goda resultat och med en hög överlevnadsgrad på UIC-bolagen. UIC är branschoberoende och erbjuder kvalificerad rådgivning och stöd för framgångsrik affärsutveckling för idébärare, företagare, entreprenörer och tillväxtföretag som vill etablera sin idé på marknaden och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC-modellen innefattar bland annat sex programsteg och 50 handplockade affärscoacher som stöttar bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. Ägare till UIC är till lika delar Almi Företagspartner Uppsala AB, Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle (STUNS), SLU Holding AB samt Uppsala universitets Utveckling AB. UIC ingår i Almi Företagspartners inkubatorprogram Business Incubation for Growth Sweden (B.I.G. Sweden). www.uic.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy