Skip to main content

Taggar

BIO-X

CMF Surgery Planning with the Uppsala Haptics-Assisted Surgery Planning System
Diagnose and rehabilitation after stroke

Diagnose and rehabilitation after stroke

Dokument   •   2015-06-11 11:48 CEST

Self-management app supporting hands-on guidance for asthma
Genit - Handle with Care

Genit - Handle with Care

Dokument   •   2015-06-11 11:48 CEST

iMRAPP-Supporting implementation of evidence-based psychosocial programs using mobile technology
A smartphone - and web based tool for prevention and treatment of lifestyle disease
Intelligent home care - better support, improved patient care and lower societal costs
Stress management solution for multiple sclerosis
BIO-X Theme: New opportunities for existing drugs
BIO-X Theme: Nya användningsområden för befintliga läkemedel
BIO-X fakta

BIO-X fakta

Dokument   •   2014-03-27 07:05 CET

Pressmeddelande BIO-X Vårdrelaterade infektioner
Press release BIO-X Hospital acquired infections
BIO-X Call 2012 Hospital-acquired infections
BIO-X utlysning - Vårdrelaterade infektioner.

Efterlysning av nya idéer till produkter eller tjänster som kan hindra eller leda till tidig upptäckt av vårdrelaterade infektioner. BIO-X erbjuder små och medelstora företag, samt forskargrupper vid universitet och forskningsinstitut i östra Mellansverige stöd för att utveckla sina idéer mot ett s.k. proof-of-concept. Vårdrelaterade infektioner är en av hälsovårdens största utmaningar idag.

India Healthcare Mapping Study

India Healthcare Mapping Study

Dokument   •   2012-11-07 10:00 CET

Exportrådets och Swecares marknadsanalys av den indiska hälso- och sjukvårdsmarknaden. Studien presenteras den 8 november vid ett seminarium arrangerat av Uppsala BIO, Swecare och Sweden-India Business Council, hos Uppsala BIO.

BIO-X-projekt: Diagnostik för val av behandling vid prostatacancer

10 000 män får varje år diagnosen prostatacancer i Sverige. 90 % får idag kraftfull behandling, men endast en minoritet behöver denna. Konsekvensen är svåra och för många onödiga biverkningar. Chunde Li, Karolinska Institutet, har identifierat en gen-signatur i vävnadsprover som kan vägleda till rätt behandling. Han tilldelas BIO-X för att verifiera denna och utveckla ett diagnostikkit för vården.

BIO-X-projekt: Tidig diagnos av levercancer

BIO-X-projekt: Tidig diagnos av levercancer

Dokument   •   2012-06-13 13:00 CEST

Levercancer är en cancerform med hög dödlighet. Upptäcks tumören tidigt finns goda chanser att bota. Men än saknas rätt typ av diagnostik. Peter Påhlsson, professor vid Linköpings universitet, har utvecklat reagens som specifikt binder till strukturer på leverprotein som ändrar utseende vid cancer. Han tilldelas BIO-X för att verifiera sin upptäckt och påbörja utveckling av diagnostik.

BIO-X-projekt: Biomarkörer för Alzheimers sjukdom

Någon precis metod för att ställa diagnosen Alzheimers sjukdom finns inte idag. Behandlingar som är under utveckling kommer få effekt om de ges i tidiga skeden. Katarina Kågedal, forskare vid Linköpings universitet, har tilldelats BIO-X för att verifiera en grupp biomarkörer hon identifierat och utveckla ett första diagnostiskt kit som kan användas för tidig diagnos av Alzheimers sjukdom.