Skip to main content

Uppsalas life science-företag fick unik insyn i innovativa forskningsprojekt

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2010 12:33 CEST

Igår, den 30 september träffade tretton av Uppsala BIOs medlemsföretag ett urval innovativa forskningsprojekt inom life science för att få en inblick i högaktuell och innovativ forskning på mötet BIO-X Forum. Syftet var skapa möjilgheter för dialog kring projekt som söker utveckla produkter ur forskningsresultat. BIO-X Forum är en del i Uppsala BIOs program BIO-X, som tar forskningsresultat närmare ”proof of concept”, d.v.s. det stadium då man visat att en idé verkligen fungerar. Samtliga forskningsprojekt som presenterade har tidigare fått sina idéer och projektplaner granskade inom BIO-X och deltar i programmet.

- Sedan vi lanserade BIO-X 2004 har vi lärt oss vikten av att tidigt koppla ihop de akademiska forskargrupperna med företag som har en tydlig uppfattning om behoven av den tänkta produkten, som vet vilka krav som ställs i varje utvecklingsfas och kan ha intresse av att utveckla projektet vidare, berättar Erik Forsberg, verksamhetschef för Uppsala BIO och ansvarig för BIO-X.  - Därför finns BIO-X Forum, fortsätter han.

- Inför BIO-X Forum har vi i samarbete med SLU Holding, Uppsala universitet Innovation och Connect Uppsala, valt ut riktigt intressanta forskningsprojekt som redan påbörjat arbetet med att vidareutveckla sina resultat mot proof of concept, berättar Erik. - Företagens intresse för projekten kan röra allt från den tänkta applikationen till de teknologier som utvecklas parallellt.

Under BIO-X Forum, som genomförs årligen exklusivt för Uppsala BIOs medlemsföretag, deltog i år tretton medlemsföretag och ett tiotal forskningsprojekt. Projekten som presenterade utvecklar tillämpningar inom ett brett spektrum, från metoder för behandling av resistenta bakterier till livsmedelsproduktion.

- Trots att nätverken inom Uppsalas life science-sektor är väl utvecklade behövs BIO-X Forum, menar Erik Forsberg. Lärandet är ofta ömsesidigt, och vår förhoppning är att BIO-X Forum ska ge kontakter och insikter och både att projekt och företag ska hitta nya produktiva samarbeten.

- Det är en otrolig bredd i programmet och i den forskning som bedrivs här i Uppsala, konstaterade Gunilla Ekström Senior Vice President vid Orexo. – Även om man inte kan plocka upp idéer direkt är det nyttigt att få upp ögonen för projekt och teknologier som utvecklas, och inspirerande, avslutar hon.

----------

Om BIO-X

BIO-X är Uppsala BIOs processtöd för att utveckla prototyper ur forskningsresultat. Sedan starten har totalt 120 idéer presenterats. 35 av dessa deltar idag i BIO-X och får avancerad hjälp att styra upp projektplaner, hantera IP-frågor, påbörja affärsutveckling och hitta finansiering. Åtta projekt har dessutom beviljats finansiellt stöd inom programmet. Av dessa har fem hunnit lämna BIO-X, varav tre fortsatt utvecklas som företag. Under hösten kommer Uppsala BIO att annonsera en ny utlysning av processtödet BIO-X.

-------------------------------------------------------------------------------

Uppsala BIO skapar nya vägar som stärker life science-sektorns konkurrenskraft och tillväxt, i nära samarbete med industrin, universiteten, sjukvården och samhället. Uppsala BIO ingår i Vinnovas program Vinnväxt.

Uppsala BIO is pioneering new paths to strengthen the competitiveness and growth of the life science sector in close collaboration with industry, the university, the healthcare system and society. Uppsala BIO is part of Vinnova’s Vinnväxt program.

www.uppsalabio.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera