Xh5epbfeb7hfcnf299ky

Uppsalahem samlar Tuna Backars historia i en bok

Pressmeddelanden   •   2015-08-06 11:33 CEST

Stadsarkitekten Gunnar Leche hade en idé om att Tuna backar skulle bli ett bostadsområde där man kunde bo hela livet. Nu har det gått över 60 år sedan Tuna Backar invigdes av kung Gustav VI Adolf och det är fortfarande ett av Uppsalahems mest populära områden. Tillsammans med några av dem som bott i kvarteret sedan från start, har Uppsalahem samlat historien om Tuna backar i en liten bok.

Media-no-image

Uppsalahem tecknar ramavtal med social klausul

Pressmeddelanden   •   2015-06-24 08:44 CEST

I våras tecknade Uppsalahem, efter avslutad upphandling, ramavtal med NCC, Peab och Skanska för kommande nyproduktion. I avtalet finns också en klausul om socialt ansvarstagande – byggbolagen förbinder sig att ta emot och utbilda praktikanter i samarbete med Uppsalahem i pågående projekt.

Årligen går Uppsalahem ut med ett tiotal anbudsförfrågningar gällande nyproduktion till ett sammanlagt värde om nästan en miljard. Anbudsarbete är kostsamt och tidskrävande både för både Uppsalahem och byggentreprenörer.

 - Genom vårt avtal sparar vi både tid och pengar. Vi får nu tre etablerade samarbetspartners som kommer att hjälpa oss att få fram ännu fler hyresrätter snabbare, säger Lars Gunnar Sjöö, byggchef Uppsalahem.

I avtalet finns också en klausul om socialt ansvarstagande för byggbolagen, som förbinder sig att ta mot praktikanter i alla pågående projekt som beställts av Uppsalahem.

 - Vi tar ett långsiktigt ansvar – dels ser vi till att byggbranschen får en återväxt med duktiga unga människor och dels ser vi till att fler kommer i arbete, menar Mikael Rådegård, vd Uppsalahem.

Avtalet är på 3+1 år och projekten ska fördelas lika mellan de tre företagen och sker i partnering/samverkan. Kommande byggstarter under perioden finns bland annat i Luthagen, Sala backe samt Bäcklösa (Norra Sunnersta).

För mer information:

Lars Gunnar Sjöö, byggchef Uppsalahem, 018-727 34 45

Uppsalahem är Uppsalas ledande bostadsbolag med 15 000 bostäder (inklusive Studentstaden) runt om i Uppsala. Totalt har nästan 30 000 Uppsalabor sin bostad hos Uppsalahem i områden som Luthagen, Sävja, Kvarngärdet, Kåbo och Gottsunda. Uppsalahem har cirka 260 anställda och omsätter över en miljard kronor.

​I våras tecknade Uppsalahem, efter avslutad upphandling, ramavtal med NCC, Peab och Skanska för kommande nyproduktion. I avtalet finns också en klausul om socialt ansvarstagande – byggbolagen förbinder sig att ta emot och utbilda praktikanter i samarbete med Uppsalahem i pågående projekt.

Läs vidare »
Media-no-image

Standard & Poor's bekräftar Uppsalahems kreditbetyg

Pressmeddelanden   •   2015-06-15 10:32 CEST

Kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor’s har nyligen genomfört sin årliga granskning av Uppsalahem och bekräftar nu för femte året i rad det höga kreditbetyget. Betyget för lång upplåning blir fortsatt AA- och betyget för kort upplåning A1+ och K-1 vilket är högsta möjliga betyg för kort upplåning.

Kreditvärderingsinstitutet lyfter fram Uppsalahems starka ekonomi och låga affärsrisk som viktiga faktorer som bidragit till det goda betyget. Den mycket starka bostadsmarknaden i Uppsala framhålls också, liksom Uppsalahems minimala vakanser. Fastigheterna framhålls som mycket väl underhållna och med höga fastighetsvärden.

Standard & Poor’s betonar vidare det stabila kassaflödet, den låga skuldsättningen och den goda resultatutvecklingen. Sättet att styra bolaget med hjälp av en strategisk planprocess och förmågan att nå högt uppsatta mål är sammantaget viktiga beståndsdelar för det höga betyget.

      - Vi är stolta över att Standard & Poor’s har uppmärksammat vår förbättrade lönsamhet och lägre skuldökningstakt Genom att vi behåller vårt höga betyg får vi möjlighet till fortsatt fördelaktig upplåning, vilket är en viktig faktor för en hög nyproduktionstakt, menar Kerstin Joelsson.

För mer information: Kerstin Joelsson, finanschef Uppsalahem, 018-727 34 64, kerstin.joelsson@uppsalahem.se

Uppsalahem är Uppsalas ledande bostadsbolag med 15 000 bostäder (inklusive Studentstaden) runt om i Uppsala. Totalt har nästan 30 000 Uppsalabor sin bostad hos Uppsalahem i områden som Luthagen, Sävja, Kvarngärdet, Kåbo och Gottsunda. Uppsalahem har cirka 260 anställda och omsätter över en miljard kronor.

​Kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor’s har nyligen genomfört sin årliga granskning av Uppsalahem och bekräftar nu för femte året i rad det höga kreditbetyget. Betyget för lång upplåning blir fortsatt AA- och betyget för kort upplåning A1+ och K-1 vilket är högsta möjliga betyg för kort upplåning.

Läs vidare »
8ovdpmnasxxeu4qnmjycxw

Uppsalahem tillsätter ny vd under våren 2016

Pressmeddelanden   •   2015-05-22 08:50 CEST

​Uppsalahems vd Mikael Rådegård har beslutat sig för att lämna Uppsalahem under våren 2016. Rekryteringsprocessen för att hitta en ny vd påbörjas i nu juni.

Zgk9si3e4o0nkpfwfnfv

Trettio unga gör Operation Dagsverke hos Uppsalahem

Pressmeddelanden   •   2015-05-19 10:41 CEST

Få unga människor är intresserade av att arbeta i fastighetsbranschen idag och ännu färre vill bli chefer. Vi vill få fler unga att få upp ögonen för möjligheterna i vår bransch och för vårt företag och därför kommer 30 chefer och medarbetare hos Uppsalahem under den 19 maj att få en ung följeslagare som får lära sig mer om arbetslivet.

K3xk1a7ropgl8lg9iwyx

Uppsalahem nominerat till Solenergipriset

Pressmeddelanden   •   2015-04-15 08:59 CEST

Svensk Solenergi delar för tolfte gången ut ”Årets solenergipris” i anslutning till sitt årsmöte under EcoForum i Älvsjö, Stockholm. Uppsalahems bostadshus Frodeparken med Nordens största solcellsfasad är nominerad i kategorin ”årets anläggning”

8ovdpmnasxxeu4qnmjycxw

Stark tillväxt ger nya bostäder till Uppsalaborna

Pressmeddelanden   •   2015-03-24 09:08 CET

Uppsalahemkoncernen (inklusive Studentstaden) uppvisar för 2014 ett rekordresultat och en fortsatt hög nyproduktionstakt. Koncernens resultat för 2014 är 235 (179) mkr före skatt och omsättningen ökar till 1 163 (1 101) mkr. Antalet påbörjade bostäder slutade på 406 st. (430) och antalet pågående bostäder i produktion var 1474 st.

Media-no-image

Uppsalahem river två bostadshus i Björklinge och Bälinge

Pressmeddelanden   •   2015-01-15 08:27 CET

Under hösten 2015 planerar Uppsalahem att riva två bostadshus i Bälinge och Björklinge. En genomlysning av fastigheternas renoveringsbehov inför en eventuell förnyelse har visat att det föreligger större problem än vad som tidigare förmodats.

Under hösten 2014 gjordes en analys av underhållsbehovet och utgångsläget är sämre än den inledande bedömningen. Till exempel har konstruktionen av husen lett till att markfukt tränger genom grunden och orsakar fuktskador. Under vintern 2014 har prover tagits på inomhusmiljön och resultaten visar att det finns avvikelser i luften som beror på mikrobiella skador och/eller kemiska skador i fastigheterna. Dessa avvikelser kan i förlängningen ge upphov till risk för ohälsa.

 - Att vi river hus hör till ovanligheterna, men den samlade bedömningen av renoveringsbehovet, konstruktions- och inomhusproblemtiken, gör att vi inte har något val, säger Mikael Rådegård, vd Uppsalahem.

I Björklinge ligger fastigheterna på Spelmansvägen 3A-G och 5A-T och 23 hushåll berörs. I Bälinge ligger fastigheterna på Klockarbolsvägen 2-8 och 21 hushåll berörs.

 -  Vi har redan påbörjat arbetet med att erbjuda våra kunder nya bostäder. Att behöva flytta från sitt hem är svårt för många, men vi är övertygade om att det är den bästa lösningen i förlängningen, menar Mikael Rådegård, vd Uppsalahem.

I dagsläget finns inga beslut om hur marken kommer att användas i framtiden.

För frågor:

Linda Ryttlefors, kommunikationschef Uppsalahem, 018-727 34 22

Uppsalahem är Uppsalas ledande bostadsbolag med 15 000 bostäder (inklusive Studentstaden) runt om i Uppsala. Totalt har nästan 30 000 Uppsalabor sin bostad hos Uppsalahem i områden som Luthagen, Sävja, Kvarngärdet, Kåbo och Gottsunda. Uppsalahem har cirka 260 anställda och omsätter över en miljard kronor.

Under hösten 2015 planerar Uppsalahem att riva två bostadshus i Bälinge och Björklinge. En genomlysning av fastigheternas renoveringsbehov inför en eventuell förnyelse har visat att det föreligger större problem än vad som tidigare förmodats.

Läs vidare »
Media-no-image

Uppsalahem och Studentstaden avstår årlig hyreshöjning

Pressmeddelanden   •   2014-12-22 08:30 CET

Uppsalahem och Studentstaden fortsätter att uppvisa mycket goda ekonomiska resultat. Under tre år i rad har Uppsalahems årliga hyreshöjningar gradvis minskat. För perioden 2015/2016 avser Uppsalahem och Studentstaden att lämna hyrorna oförändrade.

För Uppsalas bostadsmarknad är det viktigt att man har två ekonomiskt uthålliga bolag, som klarar av att hantera en mycket hög nyproduktions- och renoveringstakt. Prognoser inför kommande period 2015/16 ger dessutom utrymme för att avstå hyresjustering.

 - För mig är det viktigt att våra kunder får del av vårt goda resultat. På årsbasis kommer det att betyda en bättre privatekonomi för våra kunder, säger Mikael Rådegård, vd Uppsalahem.

Uppsalahemkoncernens (inklusive Studentstaden) går bättre än prognostiserat, trots en fortsatt historiskt hög nyproduktionstakt. Ett lågt ränte- och inflationsläge bidrar, en aktiv styrning, samt att bolagen har större hyresintäkter beroende på att fler nya bostäder tillkommer.

 - För studenter har varje krona mer i plånboken betydelse, och jag tror att de blir glada för den tidiga julklappen, hoppas Benny Enholm, vd Studentstaden.

Upplägget gäller den årliga hyresjusteringen. Däremot om hyresgäster väljer nya tapeter eller

t.ex. golv eller andra standardhöjande åtgärder som fiber, så kommer hyran att justeras enligt gällande överenskommelser.

För frågor:

Mikael Rådegård, vd Uppsalahem 018-727 34 01

Benny Enholm, vd, Studentstaden 018-727 34 85

Uppsalahem är Uppsalas ledande bostadsbolag med 15 000 bostäder (inklusive Studentstaden) runt om i Uppsala. Totalt har nästan 30 000 Uppsalabor sin bostad hos Uppsalahem i områden som Luthagen, Sävja, Kvarngärdet, Kåbo och Gottsunda. Uppsalahem har cirka 260 anställda och omsätter över en miljard kronor.

​Uppsalahem och Studentstaden fortsätter att uppvisa mycket goda ekonomiska resultat. Under tre år i rad har Uppsalahems årliga hyreshöjningar gradvis minskat. För perioden 2015/2016 avser Uppsalahem och Studentstaden att lämna hyrorna oförändrade.

Läs vidare »
Gzpc8soiolvwjgaylqvr

Årets sista spadtag - 187 nya hyresrätter i Stenhagen

Pressmeddelanden   •   2014-12-19 09:20 CET

​Idag startar Uppsalahem produktionen av 187 nya hem i Stenhagen centrum, Uppsala. Projektet innehåller 11 tvåvåningshus med totalt 88 bostäder, som byggs enligt SABOs modell för Kombohus. Kombohus är färdiga typbostäder, som har tagits fram gemensamt av allmännyttan, för att pressa byggkostnaderna och därigenom hyresnivåerna.

Kommande evenemang 1 evenemang

28 Aug 07:45

Studentbostadsmarknaden i Uppsala - framtidens efterfrågan och utbud

2015-08-28, 07:45 - 09:15
Blåsenhus, von Kraemers allé 1A

Bilder & Videor 7 bilder

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationschef
  • dirtejxhlinda.ryttleqofors@uppsakqnnlahecym.se
  • 018-727 34 22

Om Uppsalahem

Uppsalahem är Uppsalas största bostadsföretag och Sverigeledande på nyproduktion av hyresrätter.

Vi är Uppsalas ledande bostadsbolag med cirka 15 000 bostäder, inklusive Studentstaden. Totalt har nästan 30 000 Uppsalabor sin bostad hos oss i områden som Luthagen, Sala backe, Sävja, Kåbo och Gottsunda.

Vår förvaltning är långsiktigt strategisk och målinriktad, den skapar trygga och trivsamma boendemiljöer med minimerad miljöbelastning. Vi är också Uppsalas största byggherre och Sverigeledande på nyproduktion av hyresrätter.