Gzpc8soiolvwjgaylqvr

Årets sista spadtag - 187 nya hyresrätter i Stenhagen

Pressmeddelanden   •   2014-12-19 09:20 CET

​Idag startar Uppsalahem produktionen av 187 nya hem i Stenhagen centrum, Uppsala. Projektet innehåller 11 tvåvåningshus med totalt 88 bostäder, som byggs enligt SABOs modell för Kombohus. Kombohus är färdiga typbostäder, som har tagits fram gemensamt av allmännyttan, för att pressa byggkostnaderna och därigenom hyresnivåerna.

Jaxkzzr4bty6ojgpqkxu

Studentstaden får ny vd

Pressmeddelanden   •   2014-12-17 10:00 CET

Från årsskiftet 2014/2015 får Studentstaden en ny vd, Benny Enholm som varit tf. vd sedan mars 2014. Sara Westberg, nuvarande vd för Studentstaden, går vidare till en tjänst som fastighetsstrateg inom Uppsalahem.

Media-no-image

Fiber till Studentstaden

Pressmeddelanden   •   2014-12-17 09:00 CET

Snabbare och mer pålitligt bredband efterfrågas av många och är idag en förutsättning för ett fungerande studie- och privatliv för de flesta. Studentstaden kommer därför att ansluta samtliga studentbostäder till ett öppet fibernät under 2015/2016.

Uppsala Universitet beslutade i somras att Upnet ska stängas till årsskiftet 2015/16 och mot bakgrund av detta har Studentstaden och HUS (Hyresgästföreningen Uppsala Studentbostäder) kommit överens om att bygga ett öppet fibernät. Studentstadens cirka 3 400 bostäder ansluts till ett modernt fibernät och erbjuds att välja tjänster för bredband, TV och telefoni. Utbudet kommer att samlas i en tjänsteportal som drivs av Open Universe.

 -  Det är dags för ett modernt och snabbt fibernät för Uppsalas studenter, säger Benny Enholm, vd Studentstaden. Den nya lösningen har mycket bättre kapacitet och leveranssäkerhet och det efterfrågas av studenterna, avslutar Benny Enholm.

Förslaget antogs av Studentstadens styrelse den 16 december och arbetet med att gräva ner fiberkablar inleds våren 2015. De första husen planeras att anslutas till årsskiftet 2015/16.

För frågor: Linda Ryttlefors, kommunikationschef Studentstaden, 018-727 34 22

Studentstaden äger 3 352 studentrum och studentlägenheter och erbjuder flest studenter tak över huvudet i Uppsala. Vi erbjuder studentbostäder i attraktiva lägen som Kapellgärdet, Gamla Studentstaden, Rackarberget, Eriksberg och Hamberg i Uppsala. Studentstaden är ett helägt dotterbolag till Uppsalahem.

Snabbare och mer pålitligt bredband efterfrågas av många och är idag en förutsättning för ett fungerande studie- och privatliv för de flesta. Studentstaden kommer därför att ansluta samtliga studentbostäder till ett öppet fibernät under 2015/2016.

Läs vidare »
Zgxkrznvbxwwv8xqocsl

Spaden i marken för 212 hyresrätter i Uppsala

Pressmeddelanden   •   2014-11-21 11:29 CET

Idag startade Uppsalahem produktionen av 212 nya hem i Kungsängen, Uppsala. Projektet Åpromenaden erbjuder citynära hem i en växande stadsdel. Planerad inflytt är våren 2016.

Gmqhbgvoo9gxkn17avfu

Långsiktig styrning av ekonomin ger högre delårsresultat

Pressmeddelanden   •   2014-10-14 12:47 CEST

Uppsalahems delårsrapport för perioden 1 jan–31 aug 2014 ger en vinst om 179,4 mkr (164,2 mkr) för koncernen som helhet. Delårsresultatet för 2014 redovisas i enligt med K3-regelverket.

Media-no-image

Uppsalahem köper mark av SLU i Ultuna - 600 nya bostäder planeras

Pressmeddelanden   •   2014-09-01 12:59 CEST

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, säljer mark till Uppsalahem för 100 miljoner kronor. Totalt beräknar Uppsalahem att bygga 600 nya bostäder och varav cirka 250 blir studentbostäder.

I Ultuna i södra Uppsala planeras för nya bostäder. Planarbetet pågår och beslut om detaljplan väntas inom kort. Detaljplanen syftar till att skapa möjligheter att bygga cirka 600 bostäder i form av flerfamiljshus i mellan två och sex våningar, samt studentbostäder. Det skapas dessutom ett nytt parkområde och en förskola i bostadsnära läge. Utmed vägförbindelsen mellan Gottsunda och Ultuna prövas möjligheten att ha lokaler för verksamhet i bottenvåningen.

SLU har nu kommit överens med Uppsalahem om en markaffär där Uppsalahem förvärvar 64 000 kvm mark i Uppsala för 100 650 000 kr. Överenskommelsen skall nu godkännas av kommunstyrelsen vid dess möte den 10 september och beslutas i SLU:s styrelse vid styrelsens möte den 23 september. Tillträde sker den 1 oktober 2014.

– Det är ett spännande och attraktivt område, där minst 600 uppsalabor kommer att få ett nytt hem, säger Lars-Gunnar Sjöö, byggchef vid Uppsalahem.

– Vi är mycket glada över att det nu byggs 250 nya studentbostäder i anslutning till SLU:s campus, säger Anders B Lundh, fastighetschef vid SLU.

För mer information:

Byggchef Lars-Gunnar Sjöö, Uppsalahem, tel 073-077 43 36
Fastighetschef Anders B Lundh, SLU, tel 072-565 51 45


Uppsalahem är Uppsalas ledande bostadsbolag med 15 000 bostäder (inklusive Studentstaden) runt om i Uppsala. Totalt har nästan 30 000 Uppsalabor sin bostad hos Uppsalahem i områden som Luthagen, Sävja, Kvarngärdet, Kåbo och Gottsunda. Uppsalahem har cirka 260 anställda och omsätter över en miljard kronor.

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, säljer mark till Uppsalahem för 100 miljoner kronor. Totalt beräknar Uppsalahem att bygga 600 nya bostäder och varav cirka 250 blir studentbostäder.

Läs vidare »
Media-no-image

Uppsalahem behåller sitt höga kreditbetyg

Pressmeddelanden   •   2014-07-07 10:00 CEST

För fjärde året i rad ger kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor’s Uppsalahem ett högt kreditbetyg. Uppsalahems starka ekonomi, välskötta fastigheter samt en låg affärsrisk är några av hörnstenarna till det fortsatt höga betyget.

Kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor’s har nyligen genomfört sin årliga översyn av Uppsalahem. Betyget för lång upplåning blir fortsatt AA- och betyget för kort upplåning A1+, vilket är högsta möjliga betyg för kort upplåning.

– Standard & Poor’s är ett världsledande kreditvärderingsinstitut och deras höga betyg är en kvalitetsstämpel för Uppsalahem, säger Kerstin Joelsson, finanschef på Uppsalahem. Genom att vi behåller vårt höga betyg får vi möjlighet till fortsatt fördelaktig upplåning, vilket är en viktig faktor för en hög nyproduktionstakt, menar Kerstin Joelsson.

Standard & Poor’s lyfter särskilt fram det stabila kassaflödet, betydande övervärden i fastighetsportföljen samt den höga efterfrågan på hyresrätter i Uppsala. Styrningen av bolaget tillsammans med en strategisk planprocess och förmågan att nå högt uppsatta mål är sammantaget viktiga beståndsdelar för det höga betyget.

För mer information: Kerstin Joelsson, finanschef Uppsalahem, 018-727 34 64


Uppsalahem är Uppsalas ledande bostadsbolag med 15 000 bostäder (inklusive Studentstaden) runt om i Uppsala. Totalt har nästan 30 000 Uppsalabor sin bostad hos Uppsalahem i områden som Luthagen, Sävja, Kvarngärdet, Kåbo och Gottsunda. Uppsalahem har cirka 260 anställda och omsätter över en miljard kronor.

För fjärde året i rad ger kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor’s Uppsalahem ett högt kreditbetyg. Uppsalahems starka ekonomi, välskötta fastigheter samt en låg affärsrisk är några av hörnstenarna till det fortsatt höga betyget.

Läs vidare »
Media-no-image

Nya hyror för Studentstaden klara

Pressmeddelanden   •   2014-06-09 09:27 CEST

Hyresförhandlingarna med HUS (Hyresgästföreningen Uppsala Studentbostäder) är avslutade och de nya hyrorna gäller från den 1 juli 2014 till och med 30 juni 2015.

Hyresjusteringen görs i fyra olika nivåer beroende på läge och bostadstyp.


Lägenhet
Rum      
Gamla Studentstaden       
1,5%
1,7%
Övriga områden
1,88%
2,1%


 -För Studentstaden är en av de viktigtaste uppdragen att bidra till en studentbostadsmarknad i balans. HUS och vi har en samsyn på utmaningarna och det känns som ett bra utgångsläge, säger Benny Enholm, vd Studentstaden.


För frågor kontakta:
Linda Ryttlefors, kommunikationschef Studentstaden 018-727 34 22

Studentstaden är ett av de mest spännande företagen i Uppsala och hem för majoriteten av Uppsalas studenter. Med ny ägare i ryggen, Uppsalahem, tar Studentstaden stora kliv för att öka bostadsbyggande för studenter. För att passa Uppsalas studenter krävs en snabbfotad och modern organisation som erbjuder bostadslösningar som underlättar vardagen – något som vi dagligen strävar mot! Studentstaden äger och förvaltar cirka 3 400 studentrum och studentlägenheter och har 20 medarbetare.


Hyresförhandlingarna med HUS (Hyresgästföreningen Uppsala Studentbostäder) är avslutade och de nya hyrorna gäller från den 1 juli 2014 till och med 30 juni 2015.

Läs vidare »
Media-no-image

Årets hyresförhandlingar är avslutade

Pressmeddelanden   •   2014-06-09 08:57 CEST

Hyresförhandlingarna för 2014 är nu avslutade och hyrorna justeras från och med den första juli 2014 i elva nivåer. Beroende på bostadens läge, standard och områdets popularitet höjs hyran med mellan 0,5 % och 2,2 %. Den genomsnittliga höjningen blir 1,59 %.

Differentierade hyresnivåer beroende på bostadens läge, standard och områdets attraktivitet är vanligt i Sverige och Uppsalahem fortsätter för tredje året i rad med systemet. I år har Uppsalahem och Hyresgästföreningen enats om elva nivåer som bättre motsvarar de olika bostadsområdenas bruksvärde.

En vanlig lägenhet i Uppsalahems bestånd (ca 80 kvm med en månadshyra på ca 6 365 kr) får en ökad månadshyra med ca 100 kr.

– Samarbetsklimatet har varit konstruktivt med Hyresgästföreningen och vi uppskattar att vi har en uppgörelse på plats. För oss är den framtida finansieringen av Uppsalahems nyproduktion och kommande förnyelse en knäckfråga, säger Mikael Rådegård, vd Uppsalahem.

Uppsalahems kunder kommer att informeras om respektive hyresnivå i veckan som kommer.

För mer information kontakta

Linda Ryttlefors, kommunikationschef Uppsalahem, tel. 018-727 34 22


Uppsalahem är Uppsalas ledande bostadsbolag med 15 000 bostäder (inklusive Studentstaden) runt om i Uppsala. Totalt har nästan 30 000 Uppsalabor sin bostad hos Uppsalahem i områden som Luthagen, Sävja, Kvarngärdet, Kåbo och Gottsunda. Uppsalahem har cirka 260 anställda och omsätter över en miljard kronor.

Hyresförhandlingarna för 2014 är nu avslutade och hyrorna justeras från och med den första juli 2014 i elva nivåer. Beroende på bostadens läge, standard och områdets popularitet höjs hyran med mellan 0,5 % och 2,2 %. Den genomsnittliga höjningen blir 1,59 %.

Läs vidare »
Media-no-image

Mårten Thorstensson blir ny förvaltningschef på Uppsalahem

Pressmeddelanden   •   2014-05-14 10:55 CEST

Rekryteringen av ny förvaltningschef är avslutad och vi har förmånen att presentera Mårten Thorstensson, idag vd vid Coop Fastigheter Projekt & Drift, som ny på positionen.

Mårten Thorstensson har en gedigen erfarenhet från fastighets- och detaljhandelsbranschen, vilket kommer att stärka Uppsalahems erbjudande både inom lokal- och bostadssidan. 

-Mårten har en stor erfarenhet av både kommersiella fastigheter och detaljhandel. Med hans bakgrund och ledarerfarenhet hoppas vi att han starkt kommer att bidra till Uppsalahems utveckling mot att bli än mer effektivt och kundorienterat, säger Mikael Rådegård, vd Uppsalahem.

 - Jag ser verkligen fram emot att bidra till Uppsalahems fortsatta utveckling som Uppsalas ledande bostadsbolag.  För mig som Uppsalabo känns det extra intressant att få förmånen att arbeta i ett företag som Uppsalahem, som gör ett stort avtryck i stadens utveckling, säger Mårten Thorstensson, tillträdande förvaltningschef.

Mårten Thorstensson tillträder sin nya tjänst i augusti 2014.

För frågor:

Mikael Rådegård, vd Uppsalahem, 018-727 34 01


Uppsalahem är Uppsalas ledande bostadsbolag med 15 000 bostäder (inklusive Studentstaden) runt om i Uppsala. Totalt har nästan 30 000 Uppsalabor sin bostad hos Uppsalahem i områden som Luthagen, Sävja, Kvarngärdet, Kåbo och Gottsunda. Uppsalahem har cirka 260 anställda och omsätter över en miljard kronor.

Rekryteringen av ny förvaltningschef är avslutad och vi har förmånen att presentera Mårten Thorstensson, idag vd vid Coop Fastigheter Projekt & Drift, som ny på positionen.

Läs vidare »

Bilder & Videor 7 bilder

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationschef
  • linda.xoryzfjrttimchgwjvleuaforsyi@uppsalahexpcsm.se
  • 018-727 34 22

Om Uppsalahem

Uppsalahem är Uppsalas största bostadsföretag och Sverigeledande på nyproduktion av hyresrätter.

Vi är Uppsalas ledande bostadsbolag med cirka 15 000 bostäder, inklusive Studentstaden. Totalt har nästan 30 000 Uppsalabor sin bostad hos oss i områden som Luthagen, Sala backe, Sävja, Kåbo och Gottsunda.

Vår förvaltning är långsiktigt strategisk och målinriktad, den skapar trygga och trivsamma boendemiljöer med minimerad miljöbelastning. Vi är också Uppsalas största byggherre och Sverigeledande på nyproduktion av hyresrätter.