Gmqhbgvoo9gxkn17avfu

Långsiktig styrning av ekonomin ger högre delårsresultat

Pressmeddelanden   •   2014-10-14 12:47 CEST

Uppsalahems delårsrapport för perioden 1 jan–31 aug 2014 ger en vinst om 179,4 mkr (164,2 mkr) för koncernen som helhet. Delårsresultatet för 2014 redovisas i enligt med K3-regelverket.

Media-no-image

Uppsalahem köper mark av SLU i Ultuna - 600 nya bostäder planeras

Pressmeddelanden   •   2014-09-01 12:59 CEST

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, säljer mark till Uppsalahem för 100 miljoner kronor. Totalt beräknar Uppsalahem att bygga 600 nya bostäder och varav cirka 250 blir studentbostäder.

I Ultuna i södra Uppsala planeras för nya bostäder. Planarbetet pågår och beslut om detaljplan väntas inom kort. Detaljplanen syftar till att skapa möjligheter att bygga cirka 600 bostäder i form av flerfamiljshus i mellan två och sex våningar, samt studentbostäder. Det skapas dessutom ett nytt parkområde och en förskola i bostadsnära läge. Utmed vägförbindelsen mellan Gottsunda och Ultuna prövas möjligheten att ha lokaler för verksamhet i bottenvåningen.

SLU har nu kommit överens med Uppsalahem om en markaffär där Uppsalahem förvärvar 64 000 kvm mark i Uppsala för 100 650 000 kr. Överenskommelsen skall nu godkännas av kommunstyrelsen vid dess möte den 10 september och beslutas i SLU:s styrelse vid styrelsens möte den 23 september. Tillträde sker den 1 oktober 2014.

– Det är ett spännande och attraktivt område, där minst 600 uppsalabor kommer att få ett nytt hem, säger Lars-Gunnar Sjöö, byggchef vid Uppsalahem.

– Vi är mycket glada över att det nu byggs 250 nya studentbostäder i anslutning till SLU:s campus, säger Anders B Lundh, fastighetschef vid SLU.

För mer information:

Byggchef Lars-Gunnar Sjöö, Uppsalahem, tel 073-077 43 36
Fastighetschef Anders B Lundh, SLU, tel 072-565 51 45


Uppsalahem är Uppsalas ledande bostadsbolag med 15 000 bostäder (inklusive Studentstaden) runt om i Uppsala. Totalt har nästan 30 000 Uppsalabor sin bostad hos Uppsalahem i områden som Luthagen, Sävja, Kvarngärdet, Kåbo och Gottsunda. Uppsalahem har cirka 260 anställda och omsätter över en miljard kronor.

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, säljer mark till Uppsalahem för 100 miljoner kronor. Totalt beräknar Uppsalahem att bygga 600 nya bostäder och varav cirka 250 blir studentbostäder.

Läs vidare »
Media-no-image

Uppsalahem behåller sitt höga kreditbetyg

Pressmeddelanden   •   2014-07-07 10:00 CEST

För fjärde året i rad ger kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor’s Uppsalahem ett högt kreditbetyg. Uppsalahems starka ekonomi, välskötta fastigheter samt en låg affärsrisk är några av hörnstenarna till det fortsatt höga betyget.

Kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor’s har nyligen genomfört sin årliga översyn av Uppsalahem. Betyget för lång upplåning blir fortsatt AA- och betyget för kort upplåning A1+, vilket är högsta möjliga betyg för kort upplåning.

– Standard & Poor’s är ett världsledande kreditvärderingsinstitut och deras höga betyg är en kvalitetsstämpel för Uppsalahem, säger Kerstin Joelsson, finanschef på Uppsalahem. Genom att vi behåller vårt höga betyg får vi möjlighet till fortsatt fördelaktig upplåning, vilket är en viktig faktor för en hög nyproduktionstakt, menar Kerstin Joelsson.

Standard & Poor’s lyfter särskilt fram det stabila kassaflödet, betydande övervärden i fastighetsportföljen samt den höga efterfrågan på hyresrätter i Uppsala. Styrningen av bolaget tillsammans med en strategisk planprocess och förmågan att nå högt uppsatta mål är sammantaget viktiga beståndsdelar för det höga betyget.

För mer information: Kerstin Joelsson, finanschef Uppsalahem, 018-727 34 64


Uppsalahem är Uppsalas ledande bostadsbolag med 15 000 bostäder (inklusive Studentstaden) runt om i Uppsala. Totalt har nästan 30 000 Uppsalabor sin bostad hos Uppsalahem i områden som Luthagen, Sävja, Kvarngärdet, Kåbo och Gottsunda. Uppsalahem har cirka 260 anställda och omsätter över en miljard kronor.

För fjärde året i rad ger kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor’s Uppsalahem ett högt kreditbetyg. Uppsalahems starka ekonomi, välskötta fastigheter samt en låg affärsrisk är några av hörnstenarna till det fortsatt höga betyget.

Läs vidare »
Media-no-image

Nya hyror för Studentstaden klara

Pressmeddelanden   •   2014-06-09 09:27 CEST

Hyresförhandlingarna med HUS (Hyresgästföreningen Uppsala Studentbostäder) är avslutade och de nya hyrorna gäller från den 1 juli 2014 till och med 30 juni 2015.

Hyresjusteringen görs i fyra olika nivåer beroende på läge och bostadstyp.


Lägenhet
Rum      
Gamla Studentstaden       
1,5%
1,7%
Övriga områden
1,88%
2,1%


 -För Studentstaden är en av de viktigtaste uppdragen att bidra till en studentbostadsmarknad i balans. HUS och vi har en samsyn på utmaningarna och det känns som ett bra utgångsläge, säger Benny Enholm, vd Studentstaden.


För frågor kontakta:
Linda Ryttlefors, kommunikationschef Studentstaden 018-727 34 22

Studentstaden är ett av de mest spännande företagen i Uppsala och hem för majoriteten av Uppsalas studenter. Med ny ägare i ryggen, Uppsalahem, tar Studentstaden stora kliv för att öka bostadsbyggande för studenter. För att passa Uppsalas studenter krävs en snabbfotad och modern organisation som erbjuder bostadslösningar som underlättar vardagen – något som vi dagligen strävar mot! Studentstaden äger och förvaltar cirka 3 400 studentrum och studentlägenheter och har 20 medarbetare.


Hyresförhandlingarna med HUS (Hyresgästföreningen Uppsala Studentbostäder) är avslutade och de nya hyrorna gäller från den 1 juli 2014 till och med 30 juni 2015.

Läs vidare »
Media-no-image

Årets hyresförhandlingar är avslutade

Pressmeddelanden   •   2014-06-09 08:57 CEST

Hyresförhandlingarna för 2014 är nu avslutade och hyrorna justeras från och med den första juli 2014 i elva nivåer. Beroende på bostadens läge, standard och områdets popularitet höjs hyran med mellan 0,5 % och 2,2 %. Den genomsnittliga höjningen blir 1,59 %.

Differentierade hyresnivåer beroende på bostadens läge, standard och områdets attraktivitet är vanligt i Sverige och Uppsalahem fortsätter för tredje året i rad med systemet. I år har Uppsalahem och Hyresgästföreningen enats om elva nivåer som bättre motsvarar de olika bostadsområdenas bruksvärde.

En vanlig lägenhet i Uppsalahems bestånd (ca 80 kvm med en månadshyra på ca 6 365 kr) får en ökad månadshyra med ca 100 kr.

– Samarbetsklimatet har varit konstruktivt med Hyresgästföreningen och vi uppskattar att vi har en uppgörelse på plats. För oss är den framtida finansieringen av Uppsalahems nyproduktion och kommande förnyelse en knäckfråga, säger Mikael Rådegård, vd Uppsalahem.

Uppsalahems kunder kommer att informeras om respektive hyresnivå i veckan som kommer.

För mer information kontakta

Linda Ryttlefors, kommunikationschef Uppsalahem, tel. 018-727 34 22


Uppsalahem är Uppsalas ledande bostadsbolag med 15 000 bostäder (inklusive Studentstaden) runt om i Uppsala. Totalt har nästan 30 000 Uppsalabor sin bostad hos Uppsalahem i områden som Luthagen, Sävja, Kvarngärdet, Kåbo och Gottsunda. Uppsalahem har cirka 260 anställda och omsätter över en miljard kronor.

Hyresförhandlingarna för 2014 är nu avslutade och hyrorna justeras från och med den första juli 2014 i elva nivåer. Beroende på bostadens läge, standard och områdets popularitet höjs hyran med mellan 0,5 % och 2,2 %. Den genomsnittliga höjningen blir 1,59 %.

Läs vidare »
Media-no-image

Mårten Thorstensson blir ny förvaltningschef på Uppsalahem

Pressmeddelanden   •   2014-05-14 10:55 CEST

Rekryteringen av ny förvaltningschef är avslutad och vi har förmånen att presentera Mårten Thorstensson, idag vd vid Coop Fastigheter Projekt & Drift, som ny på positionen.

Mårten Thorstensson har en gedigen erfarenhet från fastighets- och detaljhandelsbranschen, vilket kommer att stärka Uppsalahems erbjudande både inom lokal- och bostadssidan. 

-Mårten har en stor erfarenhet av både kommersiella fastigheter och detaljhandel. Med hans bakgrund och ledarerfarenhet hoppas vi att han starkt kommer att bidra till Uppsalahems utveckling mot att bli än mer effektivt och kundorienterat, säger Mikael Rådegård, vd Uppsalahem.

 - Jag ser verkligen fram emot att bidra till Uppsalahems fortsatta utveckling som Uppsalas ledande bostadsbolag.  För mig som Uppsalabo känns det extra intressant att få förmånen att arbeta i ett företag som Uppsalahem, som gör ett stort avtryck i stadens utveckling, säger Mårten Thorstensson, tillträdande förvaltningschef.

Mårten Thorstensson tillträder sin nya tjänst i augusti 2014.

För frågor:

Mikael Rådegård, vd Uppsalahem, 018-727 34 01


Uppsalahem är Uppsalas ledande bostadsbolag med 15 000 bostäder (inklusive Studentstaden) runt om i Uppsala. Totalt har nästan 30 000 Uppsalabor sin bostad hos Uppsalahem i områden som Luthagen, Sävja, Kvarngärdet, Kåbo och Gottsunda. Uppsalahem har cirka 260 anställda och omsätter över en miljard kronor.

Rekryteringen av ny förvaltningschef är avslutad och vi har förmånen att presentera Mårten Thorstensson, idag vd vid Coop Fastigheter Projekt & Drift, som ny på positionen.

Läs vidare »
Hdmaofcv1lkcfqy89rly

Uthyrningsstart av studentbostäder i Blåsenhus

Pressmeddelanden   •   2014-04-14 11:09 CEST

Nu startar uthyrningen av de 243 nybyggda studentbostäderna i Blåsenhus – 2009 startade uthyrningen av Observatoriet, vilket var det senaste nytillskottet på studentbostadsmarknaden.

Ys5x46tcx86mxn9xhwjx

Bostadsminister Stefan Attefall inviger Frodeparken

Pressmeddelanden   •   2014-04-08 10:42 CEST

På onsdag den 9 april kl. 15.00 inviger bostadsminister Stefan Attefall, Uppsalahems hus Frodeparken, vid Resecentrum. I samband med invigningen kommer Frodeparken också bli det första Svanenmärkta bostadshuset i Uppsala.

Ys5x46tcx86mxn9xhwjx

Uppsalahems hus Frodeparken vinner Skanskas framtidspris

Pressmeddelanden   •   2014-03-25 10:43 CET

Uppsalahem vinner Gröna framtidspriset i kategorin bästa offentliga kund, som utses av Skanska. Ur motiveringen: ”Uppsalahem har gjort en spännande satsning för ett hållbarare samhälle genom Nordens största solcellsfasad för bostäder i Frodeparken.”

Media-no-image

Uppsalahemkoncernen fortsätter göra en stabil vinst

Pressmeddelanden   •   2014-03-25 10:15 CET

Uppsalahemkoncernen (inklusive Studentstaden) uppvisar även för 2013 ett starkt resultat och en fortsatt hög nyproduktionstakt. Koncernens resultat för 2013 är 179 (130) mkr före skatt och omsättningen ökar till 1 101 (1 050) mkr. Antalet påbörjade bostäder slutade på 430 st. (504).

Uppsalahem har minskat underhållskostnaderna under 2013, vilket delvis kan förklaras av att effekten av förnyade bostäder slår igenom. En mild höst och vinter ger också ett lägre utfall på både uppvärmnings- och snöröjningskostnader. Inflation och räntor är fortsatt låga, vilka har bidragit till en moderat utveckling på kostnadssidan. 

-För Uppsalahem är det viktigt att vi fortsätter göra ett bra resultat, det ger oss utrymme att fortsätta bygga fler nya hem, säger Mikael Rådegård, vd Uppsalahem.

Under året förvärvade Uppsalahem resterade del av Studentstaden (49 %) och flera nyproduktionsprojekt har redan startat. 

- Vi har verkligen visat att vi tar ansvar för att skapa nya studentbostäder. I höst är det inflyttningsstart för de första i Blåsenhus och vi har planer på hundratals fler runtom i Uppsala, säger Sara Westberg, vd, Studentstaden.

För mer information:

Mikael Rådegård, vd Uppsalahem, 0708-248901, mikael.radegard@Uppsalahem.se

Sara Westberg, vd Studentstaden, 0730-798643, sara.westberg@studentstaden.se

Uppsalahem är Uppsalas ledande bostadsbolag med 15 000 bostäder (inklusive Studentstaden) runt om i Uppsala. Totalt har nästan 30 000 Uppsalabor sin bostad hos Uppsalahem i områden som Luthagen, Sävja, Kvarngärdet, Kåbo och Gottsunda. Uppsalahem har cirka 260 anställda och omsätter över en miljard kronor.

Uppsalahemkoncernen (inklusive Studentstaden) uppvisar även för 2013 ett starkt resultat och en fortsatt hög nyproduktionstakt. Koncernens resultat för 2013 är 179 (130) mkr före skatt och omsättningen ökar till 1 101 (1 050) mkr. Antalet påbörjade bostäder slutade på 430 st. (504).

Läs vidare »

Bilder & Videor 7 bilder

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationschef
  • linda.ryttlefors@uppsalahem.se
  • 018-727 34 22

Om Uppsalahem

Uppsalahem är Uppsalas största bostadsföretag och Sverigeledande på nyproduktion av hyresrätter.

Vi är Uppsalas ledande bostadsbolag med cirka 15 000 bostäder, inklusive Studentstaden. Totalt har nästan 30 000 Uppsalabor sin bostad hos oss i områden som Luthagen, Sala backe, Sävja, Kåbo och Gottsunda.

Vår förvaltning är långsiktigt strategisk och målinriktad, den skapar trygga och trivsamma boendemiljöer med minimerad miljöbelastning. Vi är också Uppsalas största byggherre och Sverigeledande på nyproduktion av hyresrätter.