Uppsalahems hållbarhetsarbete får europeiskt pris

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2018 20:26 CET

Som enda svenska företag, får Uppsalahems utmärkelsen CEEP CSR Label, en utmärkelse för företag inom offentlig verksamhet som gett prov på ett hållbarhetsarbete utöver det vanliga. Dessutom får Uppsalahem en extra utmärkelse för de stora stegen bolaget har tagit med att digitalisera hållbarhetsarbetet utifrån kundens perspektiv.

Mötesplats Gottsunda skapar tryggare närmiljö för barnfamiljer

Pressmeddelanden   •   Nov 08, 2018 14:40 CET

Efter en sommar med hundratals besök varje vecka och ett flertal större event har det blivit dags att utvärdera Mötesplats Gottsunda. Uppsalahem bjuder därför in till frukostmöte där vi berättar mer om satsningen och våra mål för nästa år.

Uppsalahem rekryterar till tunga chefspositioner

Pressmeddelanden   •   Okt 22, 2018 06:50 CEST

Under hösten 2018 har Uppsalahem rekryterat två seniora chefer till ledningsgruppen – Martin Halldén ansluter från PwC och blir ny ekonomi- och finanschef och Carina Elofsson Mumford, HR manager från Sandvik Coromant, axlar rollen som HR-chef.

Standard and Poor's bekräftar Uppsalahems kreditbetyg

Pressmeddelanden   •   Jul 02, 2018 07:30 CEST

Kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor’s har nyligen genomfört sin årliga granskning av Uppsalahem och bekräftar nuvarande kreditbetyg, som varit lika högt sedan 2011. Betyget för lång upplåning blir fortsatt AA- och betyget för kort upplåning A1+ och K-1, vilket är högsta möjliga betyg för kort upplåning.

Kreditvärderingsinstitutet lyfter fram Uppsalahems starka ekonomi och låga affärsrisk som viktiga faktorer som bidragit till det goda betyget. Uppsalahems ledande ställning på den hyresmarknaden i Uppsala framhålls också, liksom våra minimala vakanser.

Standard & Poor´s betonar vidare den låga skuldsättningen och Uppsalahems goda resultatutveckling.

 - Vi arbetar medvetet och långsiktigt med att stärka resultatet för att fortsätta kunna investera i nya bostäder. Överlag är det tillfredställande att se att vårt metodiska arbetssätt speglar vårt kreditbetyg, säger Mario Pagliaro, finanschef på Uppsalahem.

Under de senaste åren har Uppsalahem också stärkt samarbetet med Uppsala kommuns internbank, vilket har bidragit till en minskad refinansieringsrisk.

För frågor:

Stefan Sandberg, vd Uppsalahem, stefan.sandberg@uppsalahem.se 018-727 34 01

Mario Pagliaro, finanschef Uppsalahem, mario.pagliaro@uppsalahem.se 018-727 34 65

Uppsalahem är Uppsalas ledande bostadsbolag med 17 000 bostäder (inklusive Studentstaden) runt om i Uppsala. Totalt har nästan 30 000 Uppsalabor sin bostad hos Uppsalahem i områden som Luthagen, Sävja, Kvarngärdet, Kåbo och Gottsunda. Uppsalahem har cirka 260 anställda och omsätter över en miljard kronor.

Kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor’s har nyligen genomfört sin årliga granskning av Uppsalahem och bekräftar nuvarande kreditbetyg, som varit lika högt sedan 2011. Betyget för lång upplåning blir fortsatt AA- och betyget för kort upplåning A1+ och K-1, vilket är högsta möjliga betyg för kort upplåning.

Läs vidare »

Årets hyresförhandling för Uppsalahem är klar

Pressmeddelanden   •   Jun 25, 2018 07:45 CEST

Hyresförhandlingarna för 2018 är nu avslutade och hyrorna justeras från och med 2018-07-01 i olika nivåer beroende på bostadens standard och om fastigheten har individuell mätning av vatten (IMD) eller inte. Den genomsnittliga höjningen för Uppsalahem blir 0,9 % och för dem med IMD blir höjningen 0,3 %. För Studentstaden blir den genomsnittliga höjningen 0,84 %.

Nivåerna går från 0,2 % till 0,95 % för den generella hyreshöjningen, där nyproduktionsområden med en relativt hög hyresnivå, får den lägsta höjningen och äldre områden med relativt låg hyra, få den högre höjningen.

Områden med IMD får höjningar mellan 0,2-0,4 %. Det lägre spannet beror på den justering av vattenpriset som Uppsala Vatten gjorde tidigare i år.

Uppsalahems kunder kommer att informeras om respektive hyresnivå i veckan.

För mer informationkontakta

Benny Enholm, vice vd Uppsalahem, benny.enholm@uppsalahem.se 018-727 91 01

Uppsalahem är Uppsalas ledande bostadsbolag med 17 000 bostäder (inklusive Studentstaden) runt om i Uppsala. Totalt har nästan 30 000 Uppsalabor sin bostad hos Uppsalahem i områden som Luthagen, Sävja, Kvarngärdet, Kåbo och Gottsunda. Uppsalahem har cirka 260 anställda och omsätter över en miljard kronor.

Hyresförhandlingarna för 2018 är nu avslutade och hyrorna justeras från och med 2018-07-01 i olika nivåer beroende på bostadens standard och om fastigheten har individuell mätning av vatten (IMD) eller inte. Den genomsnittliga höjningen för Uppsalahem blir 0,9 % och för dem med IMD blir höjningen 0,3 %. För Studentstaden blir den genomsnittliga höjningen 0,84 %.

Läs vidare »

Kvarteret Sverre - 32 hyresrätter blir 142!

Pressmeddelanden   •   Jun 18, 2018 09:25 CEST

Nu startar Uppsalahem förändringen och utvecklingen av hela Kvarteret Sverre. 32 hyresrätter blir efter ombyggnad, tillbyggnad och påbyggnad hela 142 nya hyresrätter. Med det oslagbara läget vid Vaksala torg, kommer de renoverade och nyproducerade bostäderna samt fyra attraktiva lokaler, erbjuda Uppsalamarknaden ett välkommet tillskott.

Uppsalahem har beviljats sitt första investeringstöd

Pressmeddelanden   •   Maj 28, 2018 09:28 CEST

Uppsalahem har som första bolag i Uppsala beviljats investeringsstöd för nyproduktion av hyresbostäder. Projektet som avses är Dansmästaren i Rosendal, där Uppsalahem bygger 133 studentbostäder.

Invigning av Mötesplats Gottsunda den 6 juni!

Pressmeddelanden   •   Maj 18, 2018 08:50 CEST

Under våren har Uppsalahem arbetat med att skapa Mötesplats Gottsunda vid en utomhusscen i Stenhammarsparken. Med start i sommar kommer mötesplatsen vara full med aktiviteter och roliga event riktade mot barn och familjer. Den 6 juni är det dags för invigning med sång, dans, Bamse, Kaj Krokodil och fika med kommunalråd Erik Pelling och Uppsalahems ordförande Elnaz Alizadeh.

Runt en nybyggd scen i parken, kommer Uppsalahems mötesvärdar, ungdomar rekryterade från Gottsunda och Valsätra, att ordna roliga olika aktiviteter. Tillsammans med mötesvärdarna och inbjuda gäster och föreningar, kommer besökarna kunna spela kubb, och badminton, soft tennis, grilla, leka och dansa. Parken ska vara en trygg och levande miljö för alla unga, men ur ett jämställdhetsperspektiv har stor vikt lagts vid att intressera tjejer till aktiviteterna. Friskis & Svettis kommer regelbundet att hålla i familjegympa och även cirkus- och dansföreställningar kommer att hållas under sommarveckorna. Parken är bemannad från den 6/6-10/9, onsdagar-söndagar, klockan 15.00–20.00.


INVIGNING Tid och plats: onsdagen den 6 juni mellan kl. 13.00 i Stenhammarsparken i Gottsunda. Aktiviteter mellan 12-17, hela schemat finns på www.uppsalahem.se.

____________________________________________________________________________

Fakta om Mötesplats Gottsunda:

Med Mötesplats Gottsunda vill Uppsalahem möjliggöra enkla möten och minska den sociala oro som finns i Gottsunda. Området har utnämnts till ett "särskilt utsatt område" av polismyndigheten och Uppsalahem ingår i kommunens handlingsplan i att förebygga och vända den negativa utvecklingen. Som största fastighetsägare i området tar Uppsalahem ett stort ansvar och engagemang genom att skapa Mötesplats Gottsunda. Projektet finansieras av Uppsala kommun.

Stenhammarsparken kommer att vara basen för Mötesplats Gottsunda med ljusinstallationer och aktiviteter efter årstiderna riktade till barn och unga. Projektet träcker sig över två år och målet är att göra skillnad på lång sikt och samtidigt bidra till minskade samhällskostnader.

____________________________________________________________________________________

Frågor och mer information:
Angelique Prinz Blix, projektledare Uppsalahem angelique.prinz.blix@uppsalahem.se 0725-96 90 53

Uppsalahem är Uppsalas ledande bostadsbolag med 16 000 bostäder (inklusive Studentstaden) runt om i Uppsala. Totalt har nästan 30 000 Uppsalabor sin bostad hos Uppsalahem i områden som Luthagen, Sävja, Kvarngärdet, Kåbo och Gottsunda. Uppsalahem har cirka 260 anställda och omsätter över en miljard kronor.

Under våren har Uppsalahem arbetat med att skapa Mötesplats Gottsunda vid en utomhusscen i Stenhammarsparken. Med start i sommar kommer mötesplatsen vara full med aktiviteter och roliga event riktade mot barn och familjer. Den 6 juni är det dags för invigning med sång, dans, Bamse, Kaj Krokodil och fika med kommunalråd Erik Pelling och Uppsalahems ordförande Elnaz Alizadeh.

Läs vidare »

Fortsatt gott genomgående resultat för Uppsalahem

Pressmeddelanden   •   Apr 27, 2018 10:56 CEST

Uppsalahemkoncernen uppvisar för 2017 ett fortsatt starkt resultat. Resultat efter finansiella poster, exklusive poster av engångskaraktär, är 286 (235) mkr och omsättningen ökar till 1 334 (1 263) mkr. Antalet påbörjade bostäder var 252 (318) och pågående bostäder i produktion var 1388 (1 425) st. NKI ökar markant från 65 till 70, vilket är ett fint betyg på arbetet med att få nöjdare kunder.

Byggstart för porten till Rosendal - Dansmästaren

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2018 09:00 CEST

Studentstaden, Uppsalahem och Uppsala parkerings AB utvecklar tillsammans porten till Rosendal med studentbostäder, parkering och en livsmedelsbutik i ett. Nu är det dags för spadtag!

Bilder & Videor 9 bilder

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationschef
  • ligendkla.dvrycwttawlerifofsrscm@ujcpppysakolayiheqqm.gosese
  • 0730488959

Om Uppsalahem

Uppsalahem är Uppsalas största bostadsföretag och Sverigeledande på nyproduktion av hyresrätter.

Vi är Uppsalas ledande bostadsbolag med cirka 16 000 bostäder, inklusive Studentstaden. Totalt har nästan 30 000 Uppsalabor sin bostad hos oss i områden som Luthagen, Sala backe, Sävja, Kåbo och Gottsunda.

Vår förvaltning är långsiktigt strategisk och målinriktad, den skapar trygga och trivsamma boendemiljöer med minimerad miljöbelastning. Vi är också en av Uppsalas största byggherrar och nyproducerar ca 300 hyresrätter/år.

Adress