K3xk1a7ropgl8lg9iwyx

Uppsalahem nominerat till Solenergipriset

Pressmeddelanden   •   2015-04-15 08:59 CEST

Svensk Solenergi delar för tolfte gången ut ”Årets solenergipris” i anslutning till sitt årsmöte under EcoForum i Älvsjö, Stockholm. Uppsalahems bostadshus Frodeparken med Nordens största solcellsfasad är nominerad i kategorin ”årets anläggning”

8ovdpmnasxxeu4qnmjycxw

Stark tillväxt ger nya bostäder till Uppsalaborna

Pressmeddelanden   •   2015-03-24 09:08 CET

Uppsalahemkoncernen (inklusive Studentstaden) uppvisar för 2014 ett rekordresultat och en fortsatt hög nyproduktionstakt. Koncernens resultat för 2014 är 235 (179) mkr före skatt och omsättningen ökar till 1 163 (1 101) mkr. Antalet påbörjade bostäder slutade på 406 st. (430) och antalet pågående bostäder i produktion var 1474 st.

Media-no-image

Uppsalahem river två bostadshus i Björklinge och Bälinge

Pressmeddelanden   •   2015-01-15 08:27 CET

Under hösten 2015 planerar Uppsalahem att riva två bostadshus i Bälinge och Björklinge. En genomlysning av fastigheternas renoveringsbehov inför en eventuell förnyelse har visat att det föreligger större problem än vad som tidigare förmodats.

Under hösten 2014 gjordes en analys av underhållsbehovet och utgångsläget är sämre än den inledande bedömningen. Till exempel har konstruktionen av husen lett till att markfukt tränger genom grunden och orsakar fuktskador. Under vintern 2014 har prover tagits på inomhusmiljön och resultaten visar att det finns avvikelser i luften som beror på mikrobiella skador och/eller kemiska skador i fastigheterna. Dessa avvikelser kan i förlängningen ge upphov till risk för ohälsa.

 - Att vi river hus hör till ovanligheterna, men den samlade bedömningen av renoveringsbehovet, konstruktions- och inomhusproblemtiken, gör att vi inte har något val, säger Mikael Rådegård, vd Uppsalahem.

I Björklinge ligger fastigheterna på Spelmansvägen 3A-G och 5A-T och 23 hushåll berörs. I Bälinge ligger fastigheterna på Klockarbolsvägen 2-8 och 21 hushåll berörs.

 -  Vi har redan påbörjat arbetet med att erbjuda våra kunder nya bostäder. Att behöva flytta från sitt hem är svårt för många, men vi är övertygade om att det är den bästa lösningen i förlängningen, menar Mikael Rådegård, vd Uppsalahem.

I dagsläget finns inga beslut om hur marken kommer att användas i framtiden.

För frågor:

Linda Ryttlefors, kommunikationschef Uppsalahem, 018-727 34 22

Uppsalahem är Uppsalas ledande bostadsbolag med 15 000 bostäder (inklusive Studentstaden) runt om i Uppsala. Totalt har nästan 30 000 Uppsalabor sin bostad hos Uppsalahem i områden som Luthagen, Sävja, Kvarngärdet, Kåbo och Gottsunda. Uppsalahem har cirka 260 anställda och omsätter över en miljard kronor.

Under hösten 2015 planerar Uppsalahem att riva två bostadshus i Bälinge och Björklinge. En genomlysning av fastigheternas renoveringsbehov inför en eventuell förnyelse har visat att det föreligger större problem än vad som tidigare förmodats.

Läs vidare »
Media-no-image

Uppsalahem och Studentstaden avstår årlig hyreshöjning

Pressmeddelanden   •   2014-12-22 08:30 CET

Uppsalahem och Studentstaden fortsätter att uppvisa mycket goda ekonomiska resultat. Under tre år i rad har Uppsalahems årliga hyreshöjningar gradvis minskat. För perioden 2015/2016 avser Uppsalahem och Studentstaden att lämna hyrorna oförändrade.

För Uppsalas bostadsmarknad är det viktigt att man har två ekonomiskt uthålliga bolag, som klarar av att hantera en mycket hög nyproduktions- och renoveringstakt. Prognoser inför kommande period 2015/16 ger dessutom utrymme för att avstå hyresjustering.

 - För mig är det viktigt att våra kunder får del av vårt goda resultat. På årsbasis kommer det att betyda en bättre privatekonomi för våra kunder, säger Mikael Rådegård, vd Uppsalahem.

Uppsalahemkoncernens (inklusive Studentstaden) går bättre än prognostiserat, trots en fortsatt historiskt hög nyproduktionstakt. Ett lågt ränte- och inflationsläge bidrar, en aktiv styrning, samt att bolagen har större hyresintäkter beroende på att fler nya bostäder tillkommer.

 - För studenter har varje krona mer i plånboken betydelse, och jag tror att de blir glada för den tidiga julklappen, hoppas Benny Enholm, vd Studentstaden.

Upplägget gäller den årliga hyresjusteringen. Däremot om hyresgäster väljer nya tapeter eller

t.ex. golv eller andra standardhöjande åtgärder som fiber, så kommer hyran att justeras enligt gällande överenskommelser.

För frågor:

Mikael Rådegård, vd Uppsalahem 018-727 34 01

Benny Enholm, vd, Studentstaden 018-727 34 85

Uppsalahem är Uppsalas ledande bostadsbolag med 15 000 bostäder (inklusive Studentstaden) runt om i Uppsala. Totalt har nästan 30 000 Uppsalabor sin bostad hos Uppsalahem i områden som Luthagen, Sävja, Kvarngärdet, Kåbo och Gottsunda. Uppsalahem har cirka 260 anställda och omsätter över en miljard kronor.

​Uppsalahem och Studentstaden fortsätter att uppvisa mycket goda ekonomiska resultat. Under tre år i rad har Uppsalahems årliga hyreshöjningar gradvis minskat. För perioden 2015/2016 avser Uppsalahem och Studentstaden att lämna hyrorna oförändrade.

Läs vidare »
Gzpc8soiolvwjgaylqvr

Årets sista spadtag - 187 nya hyresrätter i Stenhagen

Pressmeddelanden   •   2014-12-19 09:20 CET

​Idag startar Uppsalahem produktionen av 187 nya hem i Stenhagen centrum, Uppsala. Projektet innehåller 11 tvåvåningshus med totalt 88 bostäder, som byggs enligt SABOs modell för Kombohus. Kombohus är färdiga typbostäder, som har tagits fram gemensamt av allmännyttan, för att pressa byggkostnaderna och därigenom hyresnivåerna.

Jaxkzzr4bty6ojgpqkxu

Studentstaden får ny vd

Pressmeddelanden   •   2014-12-17 10:00 CET

Från årsskiftet 2014/2015 får Studentstaden en ny vd, Benny Enholm som varit tf. vd sedan mars 2014. Sara Westberg, nuvarande vd för Studentstaden, går vidare till en tjänst som fastighetsstrateg inom Uppsalahem.

Media-no-image

Fiber till Studentstaden

Pressmeddelanden   •   2014-12-17 09:00 CET

Snabbare och mer pålitligt bredband efterfrågas av många och är idag en förutsättning för ett fungerande studie- och privatliv för de flesta. Studentstaden kommer därför att ansluta samtliga studentbostäder till ett öppet fibernät under 2015/2016.

Uppsala Universitet beslutade i somras att Upnet ska stängas till årsskiftet 2015/16 och mot bakgrund av detta har Studentstaden och HUS (Hyresgästföreningen Uppsala Studentbostäder) kommit överens om att bygga ett öppet fibernät. Studentstadens cirka 3 400 bostäder ansluts till ett modernt fibernät och erbjuds att välja tjänster för bredband, TV och telefoni. Utbudet kommer att samlas i en tjänsteportal som drivs av Open Universe.

 -  Det är dags för ett modernt och snabbt fibernät för Uppsalas studenter, säger Benny Enholm, vd Studentstaden. Den nya lösningen har mycket bättre kapacitet och leveranssäkerhet och det efterfrågas av studenterna, avslutar Benny Enholm.

Förslaget antogs av Studentstadens styrelse den 16 december och arbetet med att gräva ner fiberkablar inleds våren 2015. De första husen planeras att anslutas till årsskiftet 2015/16.

För frågor: Linda Ryttlefors, kommunikationschef Studentstaden, 018-727 34 22

Studentstaden äger 3 352 studentrum och studentlägenheter och erbjuder flest studenter tak över huvudet i Uppsala. Vi erbjuder studentbostäder i attraktiva lägen som Kapellgärdet, Gamla Studentstaden, Rackarberget, Eriksberg och Hamberg i Uppsala. Studentstaden är ett helägt dotterbolag till Uppsalahem.

Snabbare och mer pålitligt bredband efterfrågas av många och är idag en förutsättning för ett fungerande studie- och privatliv för de flesta. Studentstaden kommer därför att ansluta samtliga studentbostäder till ett öppet fibernät under 2015/2016.

Läs vidare »
Zgxkrznvbxwwv8xqocsl

Spaden i marken för 212 hyresrätter i Uppsala

Pressmeddelanden   •   2014-11-21 11:29 CET

Idag startade Uppsalahem produktionen av 212 nya hem i Kungsängen, Uppsala. Projektet Åpromenaden erbjuder citynära hem i en växande stadsdel. Planerad inflytt är våren 2016.

Gmqhbgvoo9gxkn17avfu

Långsiktig styrning av ekonomin ger högre delårsresultat

Pressmeddelanden   •   2014-10-14 12:47 CEST

Uppsalahems delårsrapport för perioden 1 jan–31 aug 2014 ger en vinst om 179,4 mkr (164,2 mkr) för koncernen som helhet. Delårsresultatet för 2014 redovisas i enligt med K3-regelverket.

Media-no-image

Uppsalahem köper mark av SLU i Ultuna - 600 nya bostäder planeras

Pressmeddelanden   •   2014-09-01 12:59 CEST

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, säljer mark till Uppsalahem för 100 miljoner kronor. Totalt beräknar Uppsalahem att bygga 600 nya bostäder och varav cirka 250 blir studentbostäder.

I Ultuna i södra Uppsala planeras för nya bostäder. Planarbetet pågår och beslut om detaljplan väntas inom kort. Detaljplanen syftar till att skapa möjligheter att bygga cirka 600 bostäder i form av flerfamiljshus i mellan två och sex våningar, samt studentbostäder. Det skapas dessutom ett nytt parkområde och en förskola i bostadsnära läge. Utmed vägförbindelsen mellan Gottsunda och Ultuna prövas möjligheten att ha lokaler för verksamhet i bottenvåningen.

SLU har nu kommit överens med Uppsalahem om en markaffär där Uppsalahem förvärvar 64 000 kvm mark i Uppsala för 100 650 000 kr. Överenskommelsen skall nu godkännas av kommunstyrelsen vid dess möte den 10 september och beslutas i SLU:s styrelse vid styrelsens möte den 23 september. Tillträde sker den 1 oktober 2014.

– Det är ett spännande och attraktivt område, där minst 600 uppsalabor kommer att få ett nytt hem, säger Lars-Gunnar Sjöö, byggchef vid Uppsalahem.

– Vi är mycket glada över att det nu byggs 250 nya studentbostäder i anslutning till SLU:s campus, säger Anders B Lundh, fastighetschef vid SLU.

För mer information:

Byggchef Lars-Gunnar Sjöö, Uppsalahem, tel 073-077 43 36
Fastighetschef Anders B Lundh, SLU, tel 072-565 51 45


Uppsalahem är Uppsalas ledande bostadsbolag med 15 000 bostäder (inklusive Studentstaden) runt om i Uppsala. Totalt har nästan 30 000 Uppsalabor sin bostad hos Uppsalahem i områden som Luthagen, Sävja, Kvarngärdet, Kåbo och Gottsunda. Uppsalahem har cirka 260 anställda och omsätter över en miljard kronor.

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, säljer mark till Uppsalahem för 100 miljoner kronor. Totalt beräknar Uppsalahem att bygga 600 nya bostäder och varav cirka 250 blir studentbostäder.

Läs vidare »

Bilder & Videor 7 bilder

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationschef
  • linda.ryttlefors@uppsalahem.se
  • 018-727 34 22

Om Uppsalahem

Uppsalahem är Uppsalas största bostadsföretag och Sverigeledande på nyproduktion av hyresrätter.

Vi är Uppsalas ledande bostadsbolag med cirka 15 000 bostäder, inklusive Studentstaden. Totalt har nästan 30 000 Uppsalabor sin bostad hos oss i områden som Luthagen, Sala backe, Sävja, Kåbo och Gottsunda.

Vår förvaltning är långsiktigt strategisk och målinriktad, den skapar trygga och trivsamma boendemiljöer med minimerad miljöbelastning. Vi är också Uppsalas största byggherre och Sverigeledande på nyproduktion av hyresrätter.