Hdmaofcv1lkcfqy89rly

Uthyrningsstart av studentbostäder i Blåsenhus

Pressmeddelanden   •   2014-04-14 11:09 CEST

Nu startar uthyrningen av de 243 nybyggda studentbostäderna i Blåsenhus – 2009 startade uthyrningen av Observatoriet, vilket var det senaste nytillskottet på studentbostadsmarknaden.

Ys5x46tcx86mxn9xhwjx

Bostadsminister Stefan Attefall inviger Frodeparken

Pressmeddelanden   •   2014-04-08 10:42 CEST

På onsdag den 9 april kl. 15.00 inviger bostadsminister Stefan Attefall, Uppsalahems hus Frodeparken, vid Resecentrum. I samband med invigningen kommer Frodeparken också bli det första Svanenmärkta bostadshuset i Uppsala.

Ys5x46tcx86mxn9xhwjx

Uppsalahems hus Frodeparken vinner Skanskas framtidspris

Pressmeddelanden   •   2014-03-25 10:43 CET

Uppsalahem vinner Gröna framtidspriset i kategorin bästa offentliga kund, som utses av Skanska. Ur motiveringen: ”Uppsalahem har gjort en spännande satsning för ett hållbarare samhälle genom Nordens största solcellsfasad för bostäder i Frodeparken.”

Media-no-image

Uppsalahemkoncernen fortsätter göra en stabil vinst

Pressmeddelanden   •   2014-03-25 10:15 CET

Uppsalahemkoncernen (inklusive Studentstaden) uppvisar även för 2013 ett starkt resultat och en fortsatt hög nyproduktionstakt. Koncernens resultat för 2013 är 179 (130) mkr före skatt och omsättningen ökar till 1 101 (1 050) mkr. Antalet påbörjade bostäder slutade på 430 st. (504).

Uppsalahem har minskat underhållskostnaderna under 2013, vilket delvis kan förklaras av att effekten av förnyade bostäder slår igenom. En mild höst och vinter ger också ett lägre utfall på både uppvärmnings- och snöröjningskostnader. Inflation och räntor är fortsatt låga, vilka har bidragit till en moderat utveckling på kostnadssidan. 

-För Uppsalahem är det viktigt att vi fortsätter göra ett bra resultat, det ger oss utrymme att fortsätta bygga fler nya hem, säger Mikael Rådegård, vd Uppsalahem.

Under året förvärvade Uppsalahem resterade del av Studentstaden (49 %) och flera nyproduktionsprojekt har redan startat. 

- Vi har verkligen visat att vi tar ansvar för att skapa nya studentbostäder. I höst är det inflyttningsstart för de första i Blåsenhus och vi har planer på hundratals fler runtom i Uppsala, säger Sara Westberg, vd, Studentstaden.

För mer information:

Mikael Rådegård, vd Uppsalahem, 0708-248901, mikael.radegard@Uppsalahem.se

Sara Westberg, vd Studentstaden, 0730-798643, sara.westberg@studentstaden.se

Uppsalahem är Uppsalas ledande bostadsbolag med 15 000 bostäder (inklusive Studentstaden) runt om i Uppsala. Totalt har nästan 30 000 Uppsalabor sin bostad hos Uppsalahem i områden som Luthagen, Sävja, Kvarngärdet, Kåbo och Gottsunda. Uppsalahem har cirka 260 anställda och omsätter över en miljard kronor.

Uppsalahemkoncernen (inklusive Studentstaden) uppvisar även för 2013 ett starkt resultat och en fortsatt hög nyproduktionstakt. Koncernens resultat för 2013 är 179 (130) mkr före skatt och omsättningen ökar till 1 101 (1 050) mkr. Antalet påbörjade bostäder slutade på 430 st. (504).

Läs vidare »
Media-no-image

Uppsalahem köper vindkraftverk och säkrar tillgången på grön el

Pressmeddelanden   •   2014-03-18 09:16 CET

Uppsalahem fortsätter sin storsatsning mot att bli Uppsalas grönaste bostadsbolag. Bolagets styrelse har beslutat att köpa ett vindkraftverk, som kommer att säkra 38 % av elanvändningen för fastighetsdriften.

Genom investering i vindkraft säkras elproduktion med låg miljöpåverkan till ett lågt elpris. Vindkraftverket förväntas producera 6,8 GWh, vilket motsvarar drygt 38 % av Uppsalahems elanvändning för fastighetsdriften. Egen förnybar energiproduktion är ett sätt för Uppsalahem att minska känsligheten för variationer i elpriset samtidigt som företaget arbetar vidare med energieffektivisering, ett arbete som sedan 2007 resulterat i en elanvändning som minskat med 17 %.

 - Efter en mycket noggrann och gedigen utvärderingsprocess har vi kommit fram till att investeringen i vindkraft är både miljö- och företagsekonomiskt riktig. Energimässigt får vi också en trygghet, en säkrad tillgång på el till ett bra pris, säger Peter Nordgren (fp), styrelseordförande Uppsalahem.

Köpet har föregåtts av en upphandling, som vanns av Eolus. Uppsalahems vindkraftverk är en del i en park i Nötåsen, cirka 4,5 mil utanför Sundsvall.  Vindkraftverket är under produktion och starten är beräknad till Q4 2014.

- Vi fortsätter arbetet med att bli Uppsalas grönaste bostadsbolag. Vår satsning på vindkraft kommer att leda till minskade koldioxidutsläpp och därigenom bidrar vi till Uppsala kommuns målsättning om minskade utsläpp av koldioxid, säger Mikael Rådegård, vd Uppsalahem.

För frågor:

Anna Freiholtz, projektledare energi och miljö, Uppsalahem 018-727 34 89


 Uppsalahem är Uppsalas ledande bostadsbolag med 15 600 bostäder (inklusive Studentstaden) runt om i Uppsala. Totalt har nästan 30 000 Uppsalabor sin bostad hos Uppsalahem i områden som Luthagen, Sävja, Kvarngärdet, Kåbo och Gottsunda. Uppsalahem har cirka 260 anställda och omsätter strax över en miljard kronor.

Uppsalahem fortsätter sin storsatsning mot att bli Uppsalas grönaste bostadsbolag. Bolagets styrelse har beslutat att köpa ett vindkraftverk, som kommer att säkra 38 % av elanvändningen för fastighetsdriften.

Läs vidare »
Yk3lg75debst5oqro7sh

Uppsalahems studentbostäder flyttar till Studentstaden

Pressmeddelanden   •   2014-02-26 09:37 CET

I maj 2013 köpte Uppsalahem den resterande delen av Studentstaden. Som ett led i affären, flyttar nu Uppsalahem över sina 228 studentbostäder, Observatoriet och Ekeby Student, till Studentstaden. Från den första april 2014 kommer förvaltningen och uthyrningen av dessa att skötas av Studentstaden.

Bqbazchcgxxtyiixzmrq

Rosendal - rekordstor uthyrning av ungdomsbostäder

Pressmeddelanden   •   2014-02-24 10:15 CET

Uppsalahem fortsätter sin medvetna satsning på bostäder för unga. Nu är det dags för uthyrningsstart av ytterligare 264 ungdomsbostäder, vilket är rekord för Uppsalahem. Inflyttning sker med start i november 2014.

Media-no-image

Uppsalahem minskar koldioxidavtrycket med 370 ton

Pressmeddelanden   •   2014-01-28 09:00 CET

Uppsalahem har tagit ett inriktningsbeslut att ansluta alla våra nyproducerade bostadshus till koldioxidneutral fjärrvärme från Vattenfall. Detta är en naturlig fortsättning på att göra vår energieffektiva nyproduktion ännu grönare och mer miljövänlig. 

Mellan 2013-2016 ska Uppsalahem nyproducera cirka 2 000 bostäder till Uppsalaborna och flera av dem är redan idag miljöklassade.

-  Vi gör ett aktivt val för att minska utsläppen av koldioxid i Uppsala. Det tjänar alla Uppsalabor på och våra kunder får tillgång till miljösmarta lägenheter, säger Katarina Härner, miljö och energichef på Uppsalahem.

Flera av Uppsalahems nyproduktionsprojekt är redan miljöklassade. Frodeparken, som byggs vid Uppsala Resecentrum är Svanemärkt och Holmfrid, ett lågenergihus i Svartbäcken, har fått klassningen ”Miljöbyggnad Silver”.

Totalt kommer Uppsalahems val av koldioxidneutral fjärrvärme innebära en minskning om cirka 740 kg koldioxid/lägenhet och år. Det motsvarar matkonsumtionen för en person i cirka fyra månader, alternativt 29 kg nötkött eller 3 700 kg rotfrukter.

Sedan tidigare köper Uppsalahem klimatsmart el och är sedan 2011 miljöcertifierade enligt ISO
14001.

För frågor:

Katarina Härner, miljö och energichef Uppsalahem, 018-727 34 92


Uppsalahem är Uppsalas ledande bostadsbolag med 15 600 bostäder (inklusive Studentstaden) runt om i Uppsala. Totalt har nästan 30 000 Uppsalabor sin bostad hos Uppsalahem i områden som Luthagen, Sävja, Kvarngärdet, Kåbo och Gottsunda. Uppsalahem har cirka 260 anställda och omsätter närmare en miljard kronor.

Uppsalahem har tagit ett inriktningsbeslut att ansluta alla våra nyproducerade bostadshus till koldioxidneutral fjärrvärme från Vattenfall. Detta är en naturlig fortsättning på att göra vår energieffektiva nyproduktion ännu grönare och mer miljövänlig.

Läs vidare »
Media-no-image

Nu tar nya Eriksberg form

Pressmeddelanden   •   2014-01-17 08:30 CET

Eriksberg är ett av Uppsalas mest attraktiva och populära områden. Uppsalahem är det största bostadsbolaget i området och har under flera år haft mycket högt söktryck till bostäderna. Eriksbergsområdet har potential att bli en större, mer levande och mer tillgänglig stadsdel – här finns plats för fler bostäder, butiker, service/kontorslokaler och mötesplatser.

Under våren 2012 påbörjades ett visionsarbete tillsammans med både kommande och befintliga Eriksbergsbor.  Fokusgrupper, djupintervjuer, samtal med forskare, Uppsala kommun, politiker och andra bostadsbolag genomfördes. Mest centralt i processen var tre idéforum, dit Uppsalabor bjöds in och fick diskutera Eriksbergs framtid och möjligheter. En webbplats öppnades, www.nyaeriksberg.se där all information samlades och med möjlighet att skicka in frågor och förslag.   

- Processen är unik, vi har öppnat upp för dialog så tidigt man bara kan. Nu är vi framme vid den första större hållplatsen där skisser har tagits fram, utifrån de många goda förslagen vi fått in som la grunden till visionen för området, säger Benny Enholm, projektledare för Nya Eriksberg och fastighetschef på Uppsalahem. 

Visionen innebär att Nya Eriksberg ska vara den mest spännande och attraktiva stadsdelen i Uppsala – en sammanhållen, variationsrik och blandad stadsdel med olika typer av bostäder och  upplåtelseformer. Genom utveckling som präglas av nytänkande och hållbarhet ska Eriksberg vidareutvecklas med ett helt nytt utbud av bostäder, handel och service i en blandning som gör att stadsdelen lever hela dygnet - ett område som fokuserar på det sociala livet mellan husen.

Utifrån visionsarbetet har fem arkitektkontor har fått skissa på idéer på Nya Eriksberg kan komma att utvecklas. Deras förslag ställs ut under vintern/våren 2014 i en visningslokal på Granitvägen 6. Förslagen finns också att ladda ner från www.nyaeriksberg.se från och med måndag den 20 januari.

- Vi vill ha ett öppet forum, dit man kan komma och titta närmare på förslagen. Vi vill gärna höra vad man gillar av de olika förslagen – så att vi tillsammans kan hitta den bästa lösningen för hur Eriksberg kan växa, fortsätter Benny Enholm.

Nästa hållplats i projektet är att sammanställa alla tankar som kommer in och utifrån dem, skissa på fortsättningen i mer detaljerad form.  

Med anledning av detta, bjuder vi in till premiärvisning av förslagen på måndag den 20/1 mellan kl. 10-12, Granitvägen 6 i Eriksberg. På plats finns arkitekterna bakom förslagen och ansvariga från Uppsalahem.  Välkommen!

För mer information kontakta

Linda Ryttlefors, kommunikationschef Uppsalahem, tel.018-727 34 22

 

Uppsalahem är Uppsalas ledande bostadsbolag med 15 600 bostäder (inklusive Studentstaden) runt om i Uppsala. Totalt har nästan 30 000 Uppsalabor sin bostad hos Uppsalahem i områden som Luthagen, Sävja, Kvarngärdet, Kåbo och Gottsunda. Uppsalahem har cirka 260 anställda och omsätter närmare en miljard kronor.

Eriksberg är ett av Uppsalas mest attraktiva och populära områden. Uppsalahem är det största bostadsbolaget i området och har under flera år haft mycket högt söktryck till bostäderna. Eriksbergsområdet har potential att bli en större, mer levande och mer tillgänglig stadsdel – här finns plats för fler bostäder, butiker, service/kontorslokaler och mötesplatser.

Läs vidare »
Mmjtdbfrpufht0zv0tkg

Välkommen på blomstrande spadtag för Linnéhuset!

Pressmeddelanden   •   2013-11-12 08:30 CET

På onsdag den 13/11 är det byggstart för ytterligare 139 hyresrätter i Uppsala. I kvarteret Två Torn, uppför nu Uppsalahem totalt 3 nya hus med en blomstrande innergård och takterrasser för härliga sommarkvällar!

Bilder & Videor 7 bilder

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationschef
  • linda.ryttlefors@uppsalahem.se
  • 018-727 34 22

Om Uppsalahem

Uppsalahem är Uppsalas största bostadsföretag och Sverigeledande på nyproduktion av hyresrätter.

Vi är Uppsalas ledande bostadsbolag med cirka 15 000 bostäder, inklusive Studentstaden. Totalt har nästan 30 000 Uppsalabor sin bostad hos oss i områden som Luthagen, Sala backe, Sävja, Kåbo och Gottsunda.

Vår förvaltning är långsiktigt strategisk och målinriktad, den skapar trygga och trivsamma boendemiljöer med minimerad miljöbelastning. Vi är också Uppsalas största byggherre och Sverigeledande på nyproduktion av hyresrätter.

Adress

Länkar