Fssswmvbzqdwwlcgqw3v

Klimaträtt bidrog till minskad klimatpåverkan med 31%

Pressmeddelanden   •   2015-11-27 09:23 CET

Uppsalahem är en av initiativtagarna till projektet Klimaträtt, som har bidragit till att projektdeltagarna som bor i flerfamiljshuset Frodeparken har minskat sitt klimatavtryck med 31 procent. Om alla svenskar skulle uppnå lika stora utsläppsminskningar så skulle det motsvara hälften av Sveriges mål för minskade utsläpp till 2020.

Vmm4osrjobsvb2mcnbyt

Uppsalahem nominerad till årets nykomling inom Employer Branding

Pressmeddelanden   •   2015-11-05 14:35 CET

Uppsalahem har blivit nominerade av Universum som årets Nykomling inom Employer Branding. Universum är världsledande inom området och nominerar årligen arbetsgivare som utmärker sig inom talangrekrytering och medarbetarutveckling.

C7ylzotyb5nfxggihe2h

Uppsala: Bostadens klimatpåverkan mäts i en mobilapp

Pressmeddelanden   •   2015-10-28 09:29 CET

Uppsala: I Uppsalahems bostadshus Frodeparken kan hyresgästerna få återkoppling i en mobilapp hur mycket deras individuella boende påverkar klimatet. Projektet Klimaträtt är först ut med att löpande kunna ge en samlad bild av CO2-utsläppen från att bo, (inräknat hur huset byggdes) daglig drift och den egna hushållselen.

Ak6oasggfqx82pj5xrig

Uppsalahem ökar sitt miljöengagemang

Pressmeddelanden   •   2015-10-21 08:21 CEST

Uppsalahemkoncernen redovisar ett delårsresultat på 174,4 Mkr. (179,4 mkr) för perioden 1 jan–31 aug 2015. Delåret präglades av stora satsningar för att minska miljöpåverkan.

Huisn5duhrpflsdtasby

​Uppsalahems årsredovisning 2014 är nominerad till Svenska Designpriset!

Pressmeddelanden   •   2015-09-07 09:00 CEST

​Uppsalahems årsredovisning 2014 är nominerad till Svenska Designpriset, som är en årlig tävling för att uppmärksamma bra grafisk design. Alla som vill kan vara med och rösta på de nominerade bidragen.

C7ylzotyb5nfxggihe2h

Pressinbjudan: Uppsala en förebild och inspiration för Europa hur man kan lösa klimatfrågan

Pressmeddelanden   •   2015-09-01 17:00 CEST

​Genom det unika projektet Klimaträtt ligger Uppsala i framkant när det gäller frågan om hur en smart och modern livsstil med lågt klimatavtryck kan bidra till att lösa klimathotet. I veckan, 3-4 september, kommer representanter från städerna Berlin och Bologna för att inspireras och lära mer om projektet.

Media-no-image

​Analys visar att det ljusnar på studentbostadsmarknaden

Pressmeddelanden   •   2015-08-28 09:15 CEST

Akademiska Hus, Uppsala universitet och Studentstaden har gjort en uppföljande studie över hur efterfrågan på studentbostäder i Uppsala kommer att utvecklas de kommande åren. Resultat visar att Uppsala har ett gott utbud av studentbostäder i relation till andra studentstäder och trycket kommer att minska något framöver på grund av pågående och planerad studentbostadsproduktionen.

Undersökningen har gjorts i samarbete med Evidens, som både har intervjuat och ana­lyserat utbudet samt betalningsviljan bland studenter på Uppsalamarknaden. Syftet med denna fördjupning är att resultatet ska kunna ligga till grund för olika aktörers be­dömning av efterfrågan på nyproducerade student- och forskarbostäder. Med en sådan bedömning blir det lättare för olika aktörer att få en realistisk bild av behov, efterfrågan och vilka volymer av nyproducerade bostäder som troligtvis kan komma att tillföras marknaden under överskådlig tid.

— Med 26 000 helårsstudenter finns det i dagsläget studentbostäder till knappt hälften av dem. Att fler bostäder byggs är mycket viktigt för lärosätenas framtida konkurrenskraft och här vill Akademiska Hus vara med och ta ansvar. Ingen stu­dent ska behöva välja bort utbildningar på grund av bostadsbrist, säger Peter Bohman, regiondirektör på Akademiska Hus region Uppsala.

Kommande byggplaner

De närmaste åren ska det byggas cirka 1 650 nya studentbostäder i Uppsala. Totalt summerar alla planer på minst cirka 3 500 - 4 000 nya studentbostäder. Dessutom finns det planer på att bygga minst lika mycket till efter år 2018. Samtidigt kommer antalet helårsstudenter vid Uppsalas Universitet vara relativt konstant.

— När vi lägger ihop de planer som finns på nya studentbostäder de kommande åren med universitetens utveckling så ser vi att läget ljusnar, säger Kay Svens­son, biträdande Universitetsdirektör på Uppsala universitet.

Efterfrågan styrs av priset

Skattningen av efterfrågan och betalnings­viljan för nyproducerade studentbostäder visar att det är möjligt att bygga cirka 1 500 nya studentbostäder, givet att hyresnivån för dessa är cirka 5000 kr/månad. Kan hyres­nivån hållas lägre kommer efterfrågan bli större vilket gör det möjligt att bygga ännu fler studentbostäder.

— För oss är det viktigt att nyproduk­tionstakten och prisnivån håller jämna steg med det studenterna efterfrågar. Det är tydligt att det finns en preferens för att bo centralt och ha närhet till cam­pus och det är också där vi vill koncen­trera vår närvaro, säger Benny Enholm, vd Studentstaden.

För mer information kontakta:

Benny Enholm, vd Studentstaden,018-7279101, benny.enholm@studentstaden.se

Malin Ferm, pressansvarig Akademiska Hus, 070-616 24 18, malin.ferm@akademiskahus.se

Peter Bohman, regiondirektör Akademiska Hus region Uppsala, 070-634 31 09, peter.bohman@akademiskahus.se

Kay Svensson, biträdande universitetsdirektör, 018-471 3352, kay.svensson@uadm.uu.se

Uppsalahem är Uppsalas ledande bostadsbolag med 15 000 bostäder (inklusive Studentstaden) runt om i Uppsala. Totalt har nästan 30 000 Uppsalabor sin bostad hos Uppsalahem i områden som Luthagen, Sävja, Kvarngärdet, Kåbo och Gottsunda. Uppsalahem har cirka 260 anställda och omsätter över en miljard kronor.

Akademiska Hus, Uppsala universitet och Studentstaden har gjort en uppföljande studie över hur efterfrågan på studentbostäder i Uppsala kommer att utvecklas de kommande åren. Resultat visar att Uppsala har ett gott utbud av studentbostäder i relation till andra studentstäder och trycket kommer att minska något framöver på grund av pågående och planerad studentbostadsproduktionen.

Läs vidare »
Media-no-image

Uppsalahem emitterar grön obligation

Pressmeddelanden   •   2015-08-28 08:30 CEST

Uppsalahem, Uppsalas grönaste bostadsbolag, ger ut en grön företagsobligation om 500 Mkr med en löptid om fem år, med syfte att finansiera bolagets nyproduktion med hållbara och gröna kvalitetsmärkningar. Det är framför allt Linnéhuset som kommer att finansieras med det nya lånet. Linnéhuset, som ligger i den attraktiva stadsdelen Luthagen, är certifierat enligt Miljöbyggnad silver.

Uppsalahem har en tydlig grön profil och är idag Uppsalas grönaste bostadsbolag. Bolaget har idag ett eget vindkraftverk som täcker cirka 40 % av fastigheternas elbehov. Sedan ett antal år värms de nya fastigheterna upp av koldioxidneutral fjärrvärme. Bostadshuset Frodeparken är Svanenmärkt och har Nordens största solcellsfasad som täcker cirka 60% av fastighetens elbehov.

- Samtidigt som vi har en av Sveriges högsta nyproduktionstakter, renoverar vi befintligt bestånd med ett tydligt fokus på energibesparingar. Det gröna ramverk vi nu tagit fram anger kriterierna för vår gröna upplåning Det är i huvudsak miljöklassad nyproduktion som ska finansieras, samt kommande ombyggnationer med tydligt fokus på hållbarhet, säger Mikael Rådegård, VD på Uppsalahem AB.

Uppsalahem har anlitat SEB som rådgivare och arrangör för transaktionen. Ramverket bygger på the ”Green Bond Principles” - en serie frivilliga riktlinjer som strävar efter genomlysning, öppenhet och integritet i marknaden för gröna obligationer. Ramverket för de gröna obligationerna har verifierats av Centre for International Climate and Environmental Research (CICERO), ett oberoende forskningscenter knutet till Oslo universitet.

- Det finns ett växande intresse från investerare att välja hållbara investeringar. Genom att köpa gröna obligationer kan de bidra till en bättre miljö. För oss är det ett naturligt steg att ge ut en grön obligation eftersom vi länge arbetat med hållbarhet, påpekar Kerstin Joelsson, finanschef Uppsalahem

Uppsalahem har ett högt kreditbetyg från Standard & Poor’s, AA- för långfristig upplåning, och har ett stort fastighetsbestånd i ett av Sveriges mest attraktiva tillväxtområden. Lånet uppgår till 500 mkr och har en löptid på fem år. Bland de största investerarna märks SPP Storebrand och Danske Capital.

För ytterligare information kontakta gärna:

Kerstin Joelsson, Finanschef, 018-727 34 64

Therese Rydstedt Vik. Energichef och miljöstrateg, 018-727 35 35

Uppsalahem är Uppsalas ledande bostadsbolag med 15 000 bostäder (inklusive Studentstaden) runt om i Uppsala. Totalt har nästan 30 000 Uppsalabor sin bostad hos Uppsalahem i områden som Luthagen, Sävja, Kvarngärdet, Kåbo och Gottsunda. Uppsalahem har cirka 260 anställda och omsätter över en miljard kronor. Just nu bygger vi 1150 bostäder, under 2016-2021 planeras 2500 nya bostäder.

Uppsalahem, Uppsalas grönaste bostadsbolag, ger ut en grön företagsobligation om 500 Mkr med en löptid om fem år, med syfte att finansiera bolagets nyproduktion med hållbara och gröna kvalitetsmärkningar. Det är framför allt Linnéhuset som kommer att finansieras med det nya lånet. Linnéhuset, som ligger i den attraktiva stadsdelen Luthagen, är certifierat enligt Miljöbyggnad silver.

Läs vidare »
Xh5epbfeb7hfcnf299ky

Uppsalahem samlar Tuna Backars historia i en bok

Pressmeddelanden   •   2015-08-06 11:33 CEST

Stadsarkitekten Gunnar Leche hade en idé om att Tuna backar skulle bli ett bostadsområde där man kunde bo hela livet. Nu har det gått över 60 år sedan Tuna Backar invigdes av kung Gustav VI Adolf och det är fortfarande ett av Uppsalahems mest populära områden. Tillsammans med några av dem som bott i kvarteret sedan från start, har Uppsalahem samlat historien om Tuna backar i en liten bok.

Media-no-image

Uppsalahem tecknar ramavtal med social klausul

Pressmeddelanden   •   2015-06-24 08:44 CEST

I våras tecknade Uppsalahem, efter avslutad upphandling, ramavtal med NCC, Peab och Skanska för kommande nyproduktion. I avtalet finns också en klausul om socialt ansvarstagande – byggbolagen förbinder sig att ta emot och utbilda praktikanter i samarbete med Uppsalahem i pågående projekt.

Årligen går Uppsalahem ut med ett tiotal anbudsförfrågningar gällande nyproduktion till ett sammanlagt värde om nästan en miljard. Anbudsarbete är kostsamt och tidskrävande både för både Uppsalahem och byggentreprenörer.

 - Genom vårt avtal sparar vi både tid och pengar. Vi får nu tre etablerade samarbetspartners som kommer att hjälpa oss att få fram ännu fler hyresrätter snabbare, säger Lars Gunnar Sjöö, byggchef Uppsalahem.

I avtalet finns också en klausul om socialt ansvarstagande för byggbolagen, som förbinder sig att ta mot praktikanter i alla pågående projekt som beställts av Uppsalahem.

 - Vi tar ett långsiktigt ansvar – dels ser vi till att byggbranschen får en återväxt med duktiga unga människor och dels ser vi till att fler kommer i arbete, menar Mikael Rådegård, vd Uppsalahem.

Avtalet är på 3+1 år och projekten ska fördelas lika mellan de tre företagen och sker i partnering/samverkan. Kommande byggstarter under perioden finns bland annat i Luthagen, Sala backe samt Bäcklösa (Norra Sunnersta).

För mer information:

Lars Gunnar Sjöö, byggchef Uppsalahem, 018-727 34 45

Uppsalahem är Uppsalas ledande bostadsbolag med 15 000 bostäder (inklusive Studentstaden) runt om i Uppsala. Totalt har nästan 30 000 Uppsalabor sin bostad hos Uppsalahem i områden som Luthagen, Sävja, Kvarngärdet, Kåbo och Gottsunda. Uppsalahem har cirka 260 anställda och omsätter över en miljard kronor.

​I våras tecknade Uppsalahem, efter avslutad upphandling, ramavtal med NCC, Peab och Skanska för kommande nyproduktion. I avtalet finns också en klausul om socialt ansvarstagande – byggbolagen förbinder sig att ta emot och utbilda praktikanter i samarbete med Uppsalahem i pågående projekt.

Läs vidare »

Bilder & Videor 7 bilder

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationschef
  • linda.ryttlefors@uppsalahem.se
  • 018-727 34 22

Om Uppsalahem

Uppsalahem är Uppsalas största bostadsföretag och Sverigeledande på nyproduktion av hyresrätter.

Vi är Uppsalas ledande bostadsbolag med cirka 15 000 bostäder, inklusive Studentstaden. Totalt har nästan 30 000 Uppsalabor sin bostad hos oss i områden som Luthagen, Sala backe, Sävja, Kåbo och Gottsunda.

Vår förvaltning är långsiktigt strategisk och målinriktad, den skapar trygga och trivsamma boendemiljöer med minimerad miljöbelastning. Vi är också Uppsalas största byggherre och Sverigeledande på nyproduktion av hyresrätter.