Skip to main content

Ökat inflytande för Uppsalahems hyresgäster

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2011 10:00 CET

Nu blir det enklare för Uppsalahems hyresgäster att påverka sitt eget boende och bostadsområde. Idag undertecknas ett nytt och mer flexibelt samarbetsavtal för boendeinflytande mellan Uppsalahem och Hyresgästföreningen.

Under hösten 2010 har Uppsalahem och Hyresgästföreningen omarbetat det tidigare boinflytandeavtalet i syfte att förtydliga och öka hyresgästernas möjlighet till påverkan.

- Vår förhoppning är att vi nu kommer att se ännu mer av det så viktiga lokala engagemang som finns i bostadsområdena, säger Mikael Rådegård, vd Uppsalahem.

Det nya boinflytandeavtalet säkerställer en kontinuerlig dialog mellan Uppsalahem och de lokala hyresgästföreningarna/arbetsgrupperna genom fastslagna samrådsmöten. De lokala arbetsgrupperna ska också bjuda in samtliga hyresgäster i områdena till lokala träffar för att uppmuntra till engagemang och delaktighet. Avtalet förstärker också de boendes möjlighet till inflytande även i områden utan en lokal hyresgästförening.

- Det är glädjande att vi nu tillsammans kan ge ökade möjligheter till inflytande för samtliga hyresgäster, säger Maria Borg, enhetschef på Hyresgästföreningen Region Aros-Gävle.

Boinflytandeavtalet kommer även fortsättningsvis att erbjuda de boende fritidsmedel, vilket innebär en pott med pengar som används gemensamt för exempelvis gårdsaktiviteter, ny inredning till kvarterslokal eller gårdsgrillar. De boende i området bestämmer själva hur medlen ska användas under året.

Det nya avtalet mellan Uppsalahem och Hyresgästföreningen Region Aros-Gävle undertecknas i dag tisdagen den 1 februari av Mikael Rådegård, vd för Uppsalahem, och Maria Borg, enhetschef på Hyresgästföreningen Region Aros-Gävle.

 

För mer information kontakta Mikael Rådegård, vd Uppsalahem, tel. 018-727 34 01 eller Maria Borg, enhetschef Hyresgästföreningen Region Aros-Gävle, tel. 0767-98 09 24.

Du hittar Uppsalahems pressmeddelanden i vårt pressrum hos Newsdesk:
www.mynewsdesk.se/pressroom/uppsalahem

Uppsalahem är Uppsalas största fastighetsbolag och erbjuder ett brett utbud av boende för olika faser i livet. Uppsalahems vision är Lite mera värd. Hyresgästen ska känna sig trygg och trivas i sin bostad och få gehör för sina önskemål om det egna boendet. Uppsalahem AB (publ) ägs till 100 procent av Uppsala Stadshus AB (helägt av Uppsala kommun). Uppsalahem har 245 anställda och omsätter 900 miljoner kronor. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till 925 000 kvadratmeter och omfattar 14 000 bostäder och 1 200 lokaler.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy