Media no image

Stipendier till kulturarbetare och unga skrivare

Pressmeddelanden   •   Apr 24, 2018 18:02 CEST

Kulturnämnden beslutade tisdag 24 april att fördela 520 000 kronor i stipendier till kulturarbetare och unga skrivare. Syftet är att stödja och uppmuntra förtjänstfull verksamhet inom skilda kulturella områden. Stipendierna har delats ut sedan 1977 till kulturarbetare som är verksamma i kommunen.

Uppsala kommuns arbetsstipendium om 100 000 kronor tilldelas:
Eva Högberg – konst 
Katarina Kieri – litteratur

Stipendium för fortbildning, resor, material eller andra för den konstnärliga verksamheten angelägna behov, 30 000 kronor tilldelas:
Musik – Mårten Jansson och Klara Lewis
Fotografi – Sara Linderoth
Konsthantverk – Emelie E Blomberg
Konst – Gijs Weijer
Litteratur – Anna Ahlund, Nina Ivarsson och Andreas Jakobsson
Teater – Mats T Lindberg
Dans – Daniel Vängelin

Stipendium till unga skrivare 13–19 år, 6 500 kronor tilldelas:
Ellen Brandberg (född 2004), Juni Rosenkvist Malmberg, (född 2002) och Theodor Bondestam (född 2000)

– Kulturnämndens stipendier spelar en viktig roll för att uppmärksamma och stödja personer som gör viktiga insatser för kulturlivet i Uppsala kommun. Det är med stolthet och glädje nämnden nu delar ut femton stipendier till kulturarbetare och unga skrivare, säger Peter Gustavsson (S) kulturnämndens ordförande.

Årets stipendiater kommer att uppmärksammas vid en festlig utdelning på Reginateatern på kvällen 7 juni, dit allmänheten också är välkommen.

Dessutom kommer konst-, konsthantverk- och fotografistipendiaterna att uppmärksammas med en särskild utställning på Offkonsten! c/o Teatergalleriet, Uppsala stadsteater, under hösten.


Motiveringar till stipendier till kulturarbetare 2018
Uppsala kommuns arbetsstipendium om vardera 100 000 kronor: 

Eva Högberg – konst
Eva arbetar med film, måleri, skulptur, ljud, text och installationer. I hennes konstnärskap lever saga, mytologi och poesi i samma kropp. Fragila material som papper, grenar och mossa skapar tillsammans med text och ljud starka, vibrerande installationer. Fantasin, kärleken och människans kropp är tillsynes gränslösa i Eva Högbergs verk. Blodkärl och trädens grenar växer in i varandra och ut i universum.

Eva Högberg (född 1953) är konstnär, utbildad på bland andra Pernby målarskola. Hon har frekvent ställt ut på olika platser runt om i Sverige samt återkommande utomlands, till exempel i Japan, Sydkorea och i Marocko. Hon har även deltagit i konst- och filmfestivaler både nationellt och internationellt.

Katarina Kieri – litteratur
Katarina Kieri får arbetsstipendiet för sitt tonsäkra språk och sitt mångfasetterade författarskap. Katarinas författargärning sträcker sig från poesi till prosa och riktar sig till såväl barn som vuxna. Katarina Kieri gestaltar relationer både på ett känslomässigt och samhälleligt plan, med ett språk som på samma gång är kargt och målande.

Katarina Kieri är född och uppvuxen i Luleå, med rötter i det finsktalande Tornedalen. Hon debuterade 1993 med diktsamlingen Slutet sällskap och har sedan dess utkommit med ett tjugotal böcker för alla åldrar. Ungdomsromanen Dansar Elisas? Nej! tilldelades 2004 Augustpriset och 2012 erhöll Kieri Astrid Lindgren-priset för sitt författarskap för barn och unga. Hennes senaste bok, Vårt värde, tilldelades Norrlands litteraturpris. I denna kollektivroman möter vi den meänkielitalande minoritetsbefolkningen i Tornedalen som förnekades sitt språk och sin kultur och hur detta orsakade ett utanförskap som sträcker sig in i våra dagar. Katarina Kieri arbetar på en ny ungdomsroman och planerar dels en historisk berättelse om en pressad kvinna i en norrbottnisk småbrukarfamilj och dels en skönlitterär undersökning av Uppland med utgångspunkt i trädslagen ask och lind.

Uppsala kommuns stipendium för fortbildning, resor, material och andra angelägna behov om vardera 30 000 kronor: 

Mårten Jansson – musik
Till Mårten Jansson för sitt fina musikaliska hantverk inom körmusik. Mårten Jansson excellerar i att skriva långsamma verk där hans känsla för harmonik och långa melodiska linjer verkligen kommer till sin rätt.

Klara Lewis – musik
Till ljud- och videokonstnären Klara Lewis, för förmågan att med sina verk skapa en atmosfär och ett musikaliskt rum som omsluter och trollbinder lyssnaren.

Sara Linderoth – fotografi
Till Sara Linderoth, som arbetar med fotografi som uttryckssätt. Hennes bildvärld är en poetisk dokumentation av vardagen och hon har ofta skildrat landsbygden från insidan. Genom Sara Linderoths fotografi får vi möjlighet att förstå vår omvärld och upptäcka det centrum och periferi vi själva definierar. Hon arbetar på ett skickligt sätt med boken som presentationsform.

Emelie E Blomberg – konsthantverk
Till Emelie E B Blomberg, som är hantverkspedagog och arbetar i konstpedagogiska sammanhang. Med en förankring i det egna konstnärliga arbetet och ett starkt förhållningssätt till samtidskonsten skapar hon workshops främst för barn och unga. I Emelie E Blombergs workshops får deltagaren utveckla både sitt eget skapande och skapa i samspel med andra, som i workshopen ”Mörkerteckning” – där en gemensam självlysande drömvärld växer fram.

Gijs Weijer – konst
Till Gijs Weijer, som arbetar med måleri, teckning, grafik och screentryck. Hans arbete pendlar mellan storskaligt måleri på väggar och detaljerade teckningar och grafik. I bilderna uppstår spänning mellan mikro- och makroperspektiv, historia och samtid, kropp och natur. I Gijs Weijers konstnärskap möts det abstrakta och berättandet i fantasieggande bildvärldar.

Anna Ahlund – litteratur
Till Anna Ahlund, som i sina romaner känsloladdat och okonstlat skildrar relationer mellan unga vuxna helt frikopplat från kön. Med sitt medryckande berättande skapar Anna trovärdiga och oförglömliga personligheter i ett Uppsala som sprakar av liv och kärlek. Anna Ahlund får stipendiet för att få tid att fortsätta utforska och skildra ett ungt Uppsala.

Nina Ivarsson – litteratur
Till Nina Ivarsson, som i sin debutroman Risulven, risulven trovärdigt och gripande skildrar social och ekonomisk utsatthet sett ur ett barns ögon. Utan pekpinnar tecknar Nina en brutal bild av utanförskapets Sverige, men här finns också väl gestaltade stunder av vänskap och värme. Nina Ivarsson får stipendiet för att ägna mer tid till sitt nya bokprojekt och för att göra en studieresa till Brasilien där delar av boken utspelar sig.

Andreas Jakobsson – litteratur
Till Andreas Jakobsson för sitt mångsidiga författarskap. Andreas utmärker sig som en skicklig berättare inom både skönlitterär prosa och journalistik. I reportageboken Svinnlandet belyser han fenomenet dumpstring och lyfter fram problematiken kring matsvinn och dess miljöpåverkan. I sina noveller tecknar han trovärdiga porträtt av människor som lever i samhällets marginaler.

Mats T Lindberg – teater
Till Mats T Lindberg, som har varit en viktig del av Uppsalas teaterliv under många år - både som tekniker, ljussättare och skådespelare i olika uppsättningar och sammanhang. Han är en kompetent, lyhörd och flexibel allkonstnär inom scenkonsten. Stipendiet avser stödja Mats vilja till utveckling och fördjupning inom området ljussättning för scenkonst.

Daniel Vängelin – dans
Till Daniel Vängelin, som är en skicklig ung dansare med känsla för danskonstens olika uttryck. Han har redan bred erfarenhet av professionell dans och behärskar med lätthet många olika genrer. Daniel Vängelin äger en stor potential till fortsatt konstnärlig utveckling och ges här möjlighet att slutföra en internationell utbildning.

Mer information

Peter Gustavsson (S), ordförande i kulturnämnden
Telefon: 070-638 10 75
E-post:  peter.gustavsson@pol.uppsala.se

Presskontakt
Erik Boman, presschef
Telefon: 073-423 56 28
E-post: erik.boman@uppsala.se

Kulturnämnden beslutade tisdag 24 april att fördela 520 000 kronor i stipendier till kulturarbetare och unga skrivare. Syftet är att stödja och uppmuntra förtjänstfull verksamhet inom skilda kulturella områden. Stipendierna har delats ut sedan 1977 till kulturarbetare som är verksamma i kommunen.

Läs vidare »
S9rzqtkqjxoa0ihezggq

190 små lägenheter ska byggas i Gamla Uppsala

Pressmeddelanden   •   Apr 23, 2018 11:41 CEST

Uppsala kommun har fattat beslut om en detaljplan för att bygga 190 lägenheter i Gamla Uppsala i området mellan Iduns väg och Gamla Uppsalagatan. Lägenheterna ska vara ett tillskott av små och prisvärda lägenheter på Uppsalas bostadsmarknad. I bottenvåningarna på husen planeras för butiker och annan samhällsservice.

Media no image

Snabbare integration med 350 vuxenutbildningar som leder till jobb

Pressmeddelanden   •   Apr 23, 2018 10:15 CEST

Från 23 april till 8 juni är det möjligt att söka kommunens 350 kurser och utbildningar för vuxna. Det är snabba vuxenutbildningar som leder till jobb. Utbildningarna matchar nämligen de bristyrken som Arbetsförmedlingen ringat in. Nytt för i år är ett stort antal yrkesutbildningar.

– Vården och omsorgen står inför stora rekryteringsbehov och många branscher har brist på utbildad arbetskraft. Med utbildningar skräddarsydda efter jobben som finns lediga kan vi snabba på integrationen och få flera Uppsalabor i arbete, säger Ulrik Wärnsberg (S), ordförande i arbetsmarknadsnämnden.

Nu erbjuds 46 olika yrkesutbildningar. För ett och ett halvt år sedan hade kommunen ett tiotal. För en enskild yrkesutbildning kan det dessutom finnas olika inriktningar. Flera yrkesutbildningar kan läsas i kombination med sfi (svenska för invandrare), såsom kyl- och värmepumpstekniker, truck-, lager- och terminalarbete och gästvärd. Det går också att söka 13 olika lärlingsutbildningar.

Prioriterade målgrupper för Uppsala kommuns vuxenutbildningar är unga utan gymnasiebehörighet eller utan arbete och kvinnor med utländsk bakgrund utan arbete.

Kommunen erbjuder yrkesutbildningar för vuxna inom bristyrken som vård och omsorg, barn och fritid, elektriker och VVS. Vilka yrken som är bristyrken definieras av Arbetsförmedlingen – och Uppsala kommun erbjuder utbildningar inom de yrken som har särskilt stora rekryteringsbehov.

Över hela året erbjuds kurser på grundläggande nivå, teoretiska gymnasiekurser, gymnasiala yrkeskurser och olika yrkespaket. Det är sammanlagt 350 kurser och utbildningar.

En utbildningsmässa 3 maj på Kungsgatan 85 och en minimässa 17 maj i Gottsunda centrum ska locka flera att söka till kommunens olika vuxenutbildningar.

– I vår vill vi utveckla formerna för uppsökande verksamhet och rekrytering till vuxenutbildningen. Vi ska vara mer tillgängliga i prioriterade område, för att göra personer som bor där medvetna om rätten till utbildning och dess möjligheter, säger Ulrika Grönqvist, vuxenutbildningschef på Uppsala kommun.

De utbildningar som går att söka nu finns på vuxenutbildning.uppsala.se.

För mer information

Ulrik Wärnsberg (S), ordförande i arbetsmarknadsnämnden
Telefon: 073-079 86 05
E-post: ulrik.warnsberg@pol.uppsala.se

Ulrika Grönqvist, vuxenutbildningschef på Uppsala kommun
Telefon: 018-727 49 88
E-post: ulrika.gronqvist@uppsala.se

Presskontakt
Susanne Järved, pressansvarig Uppsala kommun
Telefon: 018-727 18 78
E-post: susanne.jarved@uppsala.se

Från 23 april till 8 juni är det möjligt att söka kommunens 350 kurser och utbildningar för vuxna. Det är snabba vuxenutbildningar som leder till jobb. Utbildningarna matchar nämligen de bristyrken som Arbetsförmedlingen ringat in. Nytt för i år är ett stort antal yrkesutbildningar.

Läs vidare »
Media no image

Planläggningen av kvarteret Fjalar tar ett steg framåt

Pressmeddelanden   •   Apr 20, 2018 09:14 CEST

Uppsala kommun har beslutat att anta detaljplanen för kvarteret Fjalar, mellan Fjalars gränd och Kungsgatan. Detaljplanen gör det möjligt att bygga ett hus för kontor, kafé och annan centrumverksamhet och parkering under mark på sammantaget cirka 13 000 kvadratmeter.

Syftet med planläggningen är att möjliggöra en ny byggnad för kontor och centrumverksamhet i det centralt placerade kvarteret.

– Efterfrågan på kontorslokaler i centrala Uppsala är stor, inte minst kring Resecentrum. Planläggningen av Fjalar är välkommen och viktig för Uppsalas tillväxt. Vi behöver bygga både bostäder och arbetsplatser för att säkra kommunens tillväxt på både kort och lång sikt, säger Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden.

Ny bebyggelse växer redan idag fram utmed hela spårområdet och runt kvarteret Fjalar. Bostadshus, många med lokaler i bottenvåningarna, ligger mellan planområdet och Kungsgatan.

– Den tänkta ombyggnaden av Fjalar stämmer väl överens med vår vision om ett centrum som sträcker sig längre söderut och smälter väl samman med de planer som finns för kvarteren kring Kungsgatan och Resecentrum, säger Erik Pelling.

Den nya byggnaden får sex våningar med en indragen sjunde våning och omfattar cirka 13 000 kvadratmeter ovan mark. Av dem ska mellan 500 och 2 000 kvadratmeter vara utrymme för olika former av centrumverksamhet, som restauranger, och resten kontor. Parkering ska ske i garage under jord med nedfart från Fjalars gränd i söder.

Utformningen är tänkt som en magasinsbyggnad, med koppling till tidigare verksamheter i denna del av staden och industrimiljön längs det gamla industrispåret i området.

För mer information

Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden
Telefon: 018-727 13 18
E-post: erik.pelling@uppsala.se

Presskontakt
Maria Hasselgren, pressansvarig
Telefon: 018-727 65 27

Uppsala kommun har beslutat att anta detaljplanen för kvarteret Fjalar, mellan Fjalars gränd och Kungsgatan. Detaljplanen gör det möjligt att bygga ett hus för kontor, kafé och annan centrumverksamhet och parkering under mark på sammantaget cirka 13 000 kvadratmeter.

Läs vidare »
Xk7zk8mvalj03rnpckpr

​Konstnärsateljéer och skrivarstugor slår upp dörrarna

Pressmeddelanden   •   Apr 19, 2018 08:14 CEST

På söndag 22 april är det öppet hus och invigning av lokalerna för den nystartade ateljéföreningen Hospitalet. Yrkesverksamma kulturskapare får nu större möjligheter till kreativa samarbeten i lokalerna i Ulleråker.

Zsesczxacno0ve8eskxo

Sivia torg ska fräschas upp och utvecklas

Pressmeddelanden   •   Apr 18, 2018 18:13 CEST

Uppsala kommun har fattat beslut om att ändra detaljplanen för kvarteret Siv där Sivia torg ligger så att 90 nya lägenheter kan byggas. Nya hus får byggas längs järnvägen och Storgatan. De två hus som redan finns på platsen, ska kunna få takvåningar. För att inte påverka utsikten över staden från Uppsala Konsert & Kongress (UKK) är husens takhöjd begränsad.

Media no image

Förslag på ny bandyarena på Studenternas

Pressmeddelanden   •   Apr 18, 2018 16:01 CEST

Uppsala kommun har tagit fram ett förslag på hur isplanerna och läktarbyggnaden på Studenternas ska renoveras och utvecklas. Förslaget innebär att isplanernas läge flyttas österut ned mot ån och att en ny huvudläktare, isaggregat och garage för ismaskiner flyttas till den västra sidan. Det innebär att det även i fortsättningen finns plats för två fullstora 11-mannaplaner.

Bakgrunden är att Studenternas vinterarena är i stort behov av renovering. Ispisterna och kylsystem behöver bytas ut om moderniseras. Även läktare och omklädningsrum behöver bytas ut på sikt.

– Studenternas isanläggning blir nu en anläggning för sport och lek året runt i Stadsträdgårdens förlängning. Isytorna som idag används vintertid för bandy och allmänhetens åkning kommer sommartid att användas för rad olika aktiviteter för tjejer och killar i alla åldrar, som gör området till en än mer levande mötesplats för alla Uppsalabor, säger Rickard Malmström (MP), ordförande i idrotts- och fritidsnämnden.

Eftersom de nya ispisterna kommer att gjutas i betong kommer det bli möjligt att utnyttja planerna även sommartid. Det ska finnas konstgräs eller andra beläggningar som gör det möjligt att utnyttja ytan för till exempel fotboll och annan spontanidrott.

Ombyggnaden ska ske etappvis. I etapp 1 som sker 2019–2020 flyttas den södra planen och nya kylrör läggs. Etapp 2 kan inledas först efter att den nya fotbollsarenan står klar och Ulleråkervägen har dragits om, och kommer stå klar tidigast år 2022.

Elitspel i bandy, inklusive SM-finalen i bandy, kommer att vara möjlig under hela ombyggnadstiden. Publikkapaciteten på den nya arenan kommer att bli cirka 5000 – 6000 vid normalt elitseriespel, jämfört med dagens 8000.

– Vi har hittat en lösning som jag tror de flesta kan vara väldigt nöjda med. Nu får vi en ny modern isarena mitt i Uppsala för allt från allmänhetens åkning, långfärdsskridskoträning och knattecuper, till elitbandy och SM-finaler med folkfest och fullsatta läktare, säger Josefine Åhrman, avdelningschef för idrott och fritid.

Förlaget har tagits fram av efter dialog med idrottsföreningarna i Uppsala kommun och ska närmast behandlas på Idrott- och fritidsnämndens möte den 25 april.

För mer information

Rickard Malmström (MP), kommunalråd och ordförande i idrotts- och fritidsnämnden
Telefon: 018–727 13 15
E-post: rickard.malmstrom@uppsala.se

Josefine Åhrman, avdelningschef Idrott och fritid
Telefon: 018–727 42 86
E-post: josefine.ahrman@uppsala.se

Presskontakt
Erik Boman, presschef
Telefon: 018–727 18 99
E-post: erik.boman@uppsala.se

Uppsala kommun har tagit fram ett förslag på hur isplanerna och läktarbyggnaden på Studenternas ska renoveras och utvecklas. Förslaget innebär att isplanernas läge flyttas österut ned mot ån och att ny huvudläktare, isaggregat och garage för ismaskiner flyttas till den västra sidan. Det innebär att det även i fortsättningen finns plats för två fullstora 11-mannaplaner.

Läs vidare »
K86yj80zb9aj3un2irxs

Nya satsningar på den offentliga konsten

Pressmeddelanden   •   Apr 18, 2018 13:08 CEST

​Kulturförvaltningen har sedan årsskiftet en ny avdelning för Offentlig konst. I dagarna har Anna Ehn utsetts till chef för avdelningen, som ska arbeta med att göra den offentliga konsten ännu mer synlig och varierad. Satsningen är möjlig genom att Uppsala kommun utökade investeringsbudgeten för offentlig konst med 30 miljoner kronor i vintras.

Media no image

Vindbron i Ultuna återuppförs

Pressmeddelanden   •   Apr 18, 2018 10:34 CEST

En ny bro för gång- och cykeltrafik ska byggas i höjd med Vindbrovägen. Bygget börjar under våren och bron ska tas i drift efter sommaren. Bron blir en öppningsbar rullbro och den segelfria höjden blir två meter. Uppförandet av bron är ett samarbete mellan Uppsala kommun och Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU.

En bro har funnit på platsen åtminstone sedan 1600-talet, men sedan slutet av 1990-talet har Vindbron varit stängd för trafik.

– Äntligen får vi tillbaka Vindbron som gör det möjligt och cykla och gå över Fyrisån i Årike Fyris. Bron är en viktig länk som förbinder den östra och västra sidan av ån i den här delen av Uppsala, där vi både bygger bostäder i nya stadsdelar och skyddar stadsnära natur, säger Maria Gardfjell (MP), kommunalråd med ansvar för klimat och miljö.

Ägaren till marken på östra sidan av ån och de delar av den gamla bron som fortfarande är i funktion, SLU, upplåter de befintliga brofundamenten som grund för att bygga den nya Vindbron.

SLU är också delaktiga i upprustningen av vägen till bron från Kungsängens gård, där det skapas möjligheter för allmänheten att parkera.

Den totala kostnaden för Vindbron är 20 miljoner kronor och Uppsala kommun har fått 7,7 miljoner kronor i statligt stöd från Trafikverket för att finansiera brobygget. PEAB är upphandlad entreprenör och kommer att utföra arbetet.

För mer information

Maria Gardfjell (MP), kommunalråd med ansvar för klimat och miljö
Telefon: 018-727 16 81
E-post: maria.gardfjell@uppsala.se

Michael Eriksson, avdelningschef gata, park, natur
Telefon: 018-727 43 40
E-post: michael.eriksson@uppsala.se

Presskontakt
Erik Boman, pressansvarig
Telefon: 018-727 18 99

En ny bro för gång- och cykeltrafik ska byggas i höjd med Vindbrovägen. Bygget börjar under våren och bron ska tas i drift efter sommaren. Bron blir en öppningsbar rullbro och den segelfria höjden blir två meter. Uppförandet av bron är ett samarbete mellan Uppsala kommun och Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU.

Läs vidare »
Media no image

Dags för årets landsbygdsmässa

Pressmeddelanden   •   Apr 17, 2018 09:05 CEST

Lördag 21 april anordnar kommunen Uppsala landsbygdsmässa. Mässan hålls på Uppsala konsert och kongress och bland de medverkande märks Erika Åberg, TV-profil och byggnadsantikvarie som ska berätta om byggnadsvård som livsstil.

För ett drygt år sedan antogs kommunens första landsbygdsprogram. På kommunen landsbygdsmässa finns möjlighet att ställa frågor och få mer information om vad exempelvis översiktsplanen och landsbygdsprogrammet innebär för kommunens långsiktiga utveckling.

Under mässan kan man träffa politiker och tjänstepersoner som arbetar med landsbygdsfrågor, bland annat näringslivsutvecklare, energi- och klimatrådgivare, infrastrukturstrateg, samhällsplanerare, bygglovshandläggare samt miljö- och hälsoskyddsinspektörer.

Kommunens bygglovschef Christian Blomberg presenterar arbetet med att ge bygglov utanför Uppsala tätort och samhällsplanerare Katarina Fehler berättar om hur översiktsplanen möjliggör för landsbygdens långsiktiga utveckling. Erika Åberg berättar om drömmen om ett hus på landet och om byggnadsvård som livsstil.

–Vårt mål är att bli Sveriges bästa landsbygdskommun. Det arbetet har bara börjat och mer satsningar kommer att behövas för att Uppsala ska hålla ihop. Jag ser fram emot att träffa Uppsalaborna på landsbygdsmässan och diskutera hur vi tillsammans kan utveckla vår landsbygd, säger Erik Pelling (S) kommunalråd och ordförande i plan- och byggnadsnämnden.

Drygt tjugo utställare, inklusive flera förvaltningar vid Uppsala kommun ställer ut på mässan. Besökarna kan också titta in i bokbussen på Vaksala Torg. Där finns även aktiviteter och pyssel för barnen. Dessutom lyfts frågor om lokal mat, byggemenskaper och servicepunkter lite extra via ”speakers corner”.

Mässan hålls på Uppsala Konsert & Kongress 21 april mellan 10.00–15.00 och har fri entré.

Uppsala kommun antog för ett drygt år sedan för första gången ett program för landsbygden. Till landsbygdsprogrammet finns en handlingsplan som ska uppdateras årligen, och i mars 2018 antog Kommunstyrelsen en uppdaterad handlingsplan.

Mer information

Erik Pelling (S), kommunalråd med ansvar för landsbygdsfrågor
Telefon: 018-727 13 18
E-post: erik.pelling@uppsala.se

Malin Ohlsson, strateg på stadsbyggnadsförvaltningen
Telefon: 018-727 87 81
E-post: malin.ohlsson@uppsala.se

Presskontakt
Erik Boman, presschef
Telefon: 018-727 18 99
E-posterik.boman@uppsala.se

Lördag 21 april anordnar kommunen Uppsala landsbygdsmässa. Mässan hålls på Uppsala konsert och kongress och bland de medverkande märks Erika Åberg, TV-profil och byggnadsantikvarie som ska berätta om byggnadsvård som livsstil.

Läs vidare »

Om Uppsala kommun

Uppsala kommun

Uppsala är Sveriges fjärde största stad och här bor över 200 000 personer. Storstadens breda utbud av butiker, restauranger, konserter, teaterföreställningar och andra evenemang finns här. Kulturskatter och påminnelser om de många författare, konstnärer och vetenskapsmän som verkat här finns överallt. Några av de kända personer som har bott och verkat i Uppsala är Carl von Linné, Ingmar Bergman och Bror Hjorth. Nutida kändisar som bott här är till exempel sångerskan Veronica Maggio, kocken Marcus Aujalay och Skypegrundaren Niklas Zennström.

Uppsala är en av världens mest framstående vetenskapliga städer. Här finns två högt rankade universitet, som har drygt 40 000 studenter och forskare, samt regionsjukhuset Akademiska sjukhuset med 8 000 anställda. Tillsammans skapar det en god grund för avancerad forskning som har lett till en rad företag inom bland annat biomedicin och informationsteknologi.

Uppsala: välkommen hit, välkommen hem!

Adress

  • Uppsala kommun
  • Uppsala kommun
  • 753 75 Uppsala
  • Sverige