Dekaler om godkänd livsmedelskontroll kommer inte från kommunen

Pressmeddelanden   •   Aug 17, 2018 08:07 CEST

Uppsala kommun är oroliga för att en certifiering av restauranger som ett privat företag utför ska blandas ihop med de kontroller som utförs av kommunens livsmedelsinspektörer. I samband med certifieringen erbjuds ett klistermärke att sätta upp i restaurangen. Klistermärket har en snarlik logga som den som används på Uppsala kommuns gratistjänst livsmedelskollen, men kommunen har inget med certifieringen att göra.

Sedan 2015 offentliggör Uppsala kommun resultaten av sina inspektioner av restauranger och serveringar, skola och omsorg och butiker på www.uppsala.se/livsmedelskollen

Kategoriseringen har tre nivåer: 
1. Utan avvikelse eller mindre avvikelse (grön) 
2. Avvikelse som kräver extra kontroll (orange)
3. Ny verksamhet eller ingen kontroll gjord. 

Med hjälp av en grön eller orange smiley på livsmedelskollen.se blir det tydligt vilken bedömning miljöförvaltningen har gjort.

Livsmedelskollen ska vara en hjälp för de som till exempel planerar ett restaurangbesök eller en förälder som vill veta att skolköket på barnens skola har inspekterats av miljöförvaltningen och om den i så fall klarats sig ifrån allvarliga avvikelser.

— Vi ser en risk för att de som ser det här klistermärket tror att det är kommunen som står bakom certifieringen. Tråkigt nog verkar det också som att verksamheter, som fått besök av företaget, tror att de kommer från Uppsala kommun. Det finns inget som heter ”godkänd livsmedelskontroll” som det står på klistermärket och man använder en logga som liknar vår och formuleringar som kan blandas ihop med vår Livsmedelskollen, säger Tobias Johansson, avdelningschef Livsmedelskontrollen, Uppsala kommun.

Miljöförvaltningen har ett myndighetsuppdrag att granska bland annat restaurangkök för att kontrollera om maten hanteras på ett sätt som är tryggt och säkert för de som ska äta den. När livsmedelsinspektörerna kommer på besök visar de alltid yrkeslegitimation.

— Självklart måste varje näringsidkare själv bestämma vem man vill köpa tjänster av. Men vill man kolla upp hur olika verksamheter uppfyller lagkraven, är det bästa att gå in på www.uppsala.se/livsmedelskollen, säger Tobias Johansson.

Enligt beslut från riksdag och regering ska livsmedelskontrollen finansieras av avgifter. Varje företag betalar en årsavgift, som ska täcka kostnaden för de regelbundna rutinkontrollerna. Om det är allvarliga avvikelser, som gör att extra kontrollåtgärder måste genomföras, får de kostnaderna betalas av företaget.

För mer information

Tobias Johansson, avdelningschef Livsmedelskontrollen
Telefon: 076-100 75 08
E-post: tobias.johansson@uppsala.se

Presskontakt
Maria Hasselgren, pressansvarig
Telefon:
018-727 65 27
E-post: maria.hasselgren@uppsala.se

Uppsala kommun är oroliga för att en certifiering av restauranger som ett privat företag utför ska blandas ihop med de kontroller som utförs av kommunens livsmedelsinspektörer. I samband med företagets certifiering erbjuds ett klistermärke att sätta upp i restaurangen. Klistermärket har en snarlik logga som den som används på livsmedelskollen, men kommunen har inget med certifieringen att göra.

Läs vidare »

Förhöjda halter av legionellabakterier

Pressmeddelanden   •   Aug 16, 2018 15:21 CEST

I samband med en miljöinspektion den 31 juli togs vattenprover vid vård- och omsorgsboendet Årstagården. Provsvaren visade på förhöjda halter av legionellabakterier i fastighetens vattensystem, men ingen har veterligt insjuknat.

Miljöförvaltningen genomför löpande tillsyn av inomhusmiljön på kommunens vård- och omsorgsboenden. I samband med en inspektion på Årstagården tog miljöförvaltningen vattenprov som visade på förhöjda halter av legionellabakterier i vattnet.

- I vår tillsyn kontrollerar vi bland annat hur man arbetar för att förebygga legionella. När vi ser brister i rutinerna eller får andra misstankar så kan vi ta vattenprov, vilket vi alltså gjorde nu på Årstagården. Vad vi känner till har inte någon insjuknat på boendet så det känns väldigt bra att upptäcka förekomsten av legionellabakterier innan någon blir smittad, säger Patrik Brodd, avdelningschef på miljöförvaltningen.

Rikshem, som ansvarar för fastigheten, har tillsammans med verksamheten därefter vidtagit en rad åtgärder för att förhindra smittspridning och säkerställa hygienrutiner. Bland annat har vattentemperaturen i fastigheten höjts och en kemisk spolning är planerad till 20 augusti. Utöver det ska alla tappställen, det vill säga kranar, spolas dagligen.

- Vi informerar just nu boende och anhöriga om det inträffade. Det är ingen fara att dricka vattnet och vi vidtar extra försiktighetsåtgärder i samband med duschning meddelar Mia Gustafsson, områdeschef inom Uppsala kommun, äldreförvaltningen.

Utöver boende och deras anhöriga får även de anställda vid Årstagården uppdaterad information om de hygien- och spolningsrutiner som gäller för att undvika smittspridning och framtida tillväxt av legionellabakterier i vattensystemet.

Legionella kan växa till i vattensystemet i fastigheter om vatten blir stillastående under lång period eller har för låg temperatur.

På Årstagården erbjuds vård och omsorg för personer, både äldre och yngre, med olika stadier av demenssjukdom. Det finns 79 lägenheter.

För mer information:

Mia Gustafsson, områdeschef, Uppsala kommun, äldreförvaltningen
Telefon: 018-727 86 82
E-post: mia.gustafsson@uppsala.se

Patrik Brodd, avdelningschef, Uppsala kommun, miljöförvaltningen
Telefon: 018-727 43 48
E-post: patrik.brodd@uppsala.se

Presskontakt:
Maria Hasselgren, pressekreterare, Uppsala kommun
Telefon: 018-727 65 27

I samband med en miljöinspektion den 31 juli togs vattenprover vid vård- och omsorgsboendet Årstagården. Provsvaren visade på förhöjda halterav legionellabakterier i fastighetens vattensystem.

Läs vidare »

Uppsala förbereder sig inför ett tryggt och säkert val

Pressmeddelanden   •   Aug 13, 2018 10:25 CEST

På valdagen arbetar drygt 1 000 röstmottagare i 161 vallokaler på Uppsala kommun för att säkerställa att valdagen den 9 september ska bli ett tryggt och rättvist val för medborgarna.

Alla Uppsalabor med rösträtt ska ges reell möjlighet att rösta. Alla Uppsalas invånare ska känna trygghet i att valen gått rätt och tryggt till, utan illegitima påverkanskampanjer.

Uppsala kommun arbetar just nu för att möjliggöra för alla 171 000 röstberättigade Uppsalabor att rösta vid årets val. Det innebär till exempel att drygt 1 000 röstmottagare kommer att arbeta med valet i 161 vallokaler, på 26 stycken förtidsröstningslokaler och på 37 vård- och omsorgsboenden samt häktet. Kommunen erbjuder också stöd till väljare med olika former av funktionsnedsättningar.

Sedan en tid har det gjorts stora satsningar för att öka valdeltagandet, både geografiskt och bland grupper som tidigare inte har röstat.

- Från slutet av juli har 24 demokratiambassadörer arbetat med att engagera och motivera till valdeltagande, genom att berätta varför det är viktigt att rösta – och hur man gör. Demokratiambassadörerna har kompetens inom 13 olika språk, kunskap om funktionsvariationer och tidigare erfarenhet av demokratiarbete vilket är viktiga aspekter för att främja ett ökat valdeltagande, säger Gro Hansen, projektansvarig för "Rätt att rösta".


En lika viktig del i valet är säkerheten. Valet ska genomföras på ett tryggt, korrekt och säkert sätt.

- Vi arbetar med att valet ska genomföras utan störningar och att icke legitima påverkanskampanjer får så lite inflytande som möjligt. Det innebär till exempel att vi har en beredskap för att snabbt kunna hantera eventuell desinformation om valets genomförande i kommunen, säger Anders Fridborg, säkerhetschef, Uppsala kommun.

För mer information

Caisa Lycken, Valnämndens ordförande,
E-post: Caisa.Lycken@pol.uppsala.se

Annica Sundel, chef för valkansliet
Mobil: 072–2544147

Anders Fridborg, säkerhetschef
Mobil: 070-8562136

Gro Hansen, projektansvarig för "Rätt att rösta"
Mobil: 070-9242964

Anna-Maria Styf, projektsamordnare för "Rätt att rösta"
Mobil: 072-5932850

Ulrika Borg, t f pressamordnare
Mobil: 072-468 64 95

På valdagen arbetar drygt 1 000 röstmottagare i 161 vallokaler på Uppsala kommun för att säkerställa att valdagen den 9 september ska bli ett tryggt och rättvist val för medborgarna.

Läs vidare »

Pressinbjudan - Kommunens förberedelser inför valet

Pressmeddelanden   •   Aug 09, 2018 12:48 CEST

Uppsala kommun inbjuder till en pressträff om arbetet kring genomförandet av valet i höst. Representanter från kommunen kommer att informera om förberedelser inför genomförande av valet, hur kommunen arbetar med säkerhet, förhindrande av informationspåverkan samt projektet "Rätt att rösta" för ett högre valdeltagande.
 
Datum: Måndag den 13 augusti

Tid: Klockan 10.00

Plats: Stationsgatan 12, lokal Nåsten, våning 4

Medverkande vid pressträffen:
Caisa Lycken, Valnämndens ordförande
Annica Sundel, chef för valkansliet
Anders Fridborg, säkerhetschef
Gro Hansen, projektansvarig för "Rätt att rösta"
Anna-Maria Styf, projektsamordnare för "Rätt att rösta"

Det kommer att finnas goda möjligheter till enskilda intervjuer på plats.

Vänligen medtag presslegitimation.

Välkommen!


För mer information

Ulrika Borg
T f pressamordnare
Mobil: 072-468 64 95

Uppsala kommun inbjuder till en pressträff måndagen den 13 augusti om arbetet kring genomförandet av valet i höst. Representanter från kommunen kommer att informera om förberedelser, hur kommunen arbetar med säkerhet, förhindrande av informationspåverkan samt projektet "Rätt att rösta" för ett högre valdeltagande.

Läs vidare »

Flytt av cyklar i Centralpassagen

Nyheter   •   Jul 20, 2018 16:19 CEST

Felparkerade cyklar vid Resecentrum och främst i Centralpassagen kommer att flyttas från och med tisdagen den 24 juli.

Etapperna klara för 20 000 orienterare på O-Ringen 2020

Pressmeddelanden   •   Jul 12, 2018 15:15 CEST

20 000 deltagare och besökare beräknas komma till Uppsala när O-Ringen genomförs i Uppsala 2020. Nu har förberedelserna kommit så långt att det är klart var de fem tävlingsdagarnas etapper ska gå av stapeln. Fyra av fem etapper är på bekvämt cykelavstånd för de närmare 10 000 personer som förväntas bo på O-Ringenstadens camping vid Ultuna.

PRESSINBJUDAN: O-Ringen visar var 20 000 orienterare ska hålla till i Uppsala 2020

Pressmeddelanden   •   Jul 11, 2018 08:15 CEST

Uppsala kommun är stolt värdkommun för världens största orienteringsäventyr, O-Ringen 2020. Efter ett års planering är nu O-Ringen i samarbete med Destination Uppsala redo att presentera var tävlingarna ska genomföras. Konceptet bygger på närhet till några av Sveriges finaste orienteringsområden. 

På pressträffen medverkar Jens Lindquist, generalsekreterare för O-Ringen, Maria Gardfjell (MP), första vice ordförande i kommunstyrelsen, Rickard Malmström (MP), ordförande i idrotts- och fritidsnämnden, och Anna Lindström, chef för möten & evenemang, Uppsala Convention Bureau, Destination Uppsala.

Datum  torsdag 12 juli
Tid 13.00
Plats Nåsten, Stationsgatan 12, plan 4

För mer information

Susanne Järved, pressansvarig
Telefon: 018-727 18 78

Uppsala kommun är stolt värdkommun för världens största orienteringsäventyr, O-Ringen 2020. Efter ett års planering är nu O-Ringen i samarbete med Destination Uppsala redo att presentera var tävlingarna ska genomföras. Konceptet bygger på närhet till några av Sveriges finaste orienteringsområden.

Läs vidare »

Medborgarförslag blir nya gatunamn i södra Gunsta

Pressmeddelanden   •   Jul 09, 2018 11:00 CEST

Aroniavägen och Kornellvägen är två av de nya gatunamn i Gunsta som namngivningsnämnden har fattat beslut om. Namnen är baserade på de förslag som kommit in från allmänheten. Hela 150 namnförslag kom in under dialogen som pågick 16 oktober till 10 november 2017.

Under dialogen var det många som föreslog namn från växter som buskar, perenner, prydnadsgräs och krukväxter, exempelvis Aroniavägen, Kornellvägen och Hortensiavägen. Den namnkategori som nämnden valde att använda var buskar.

– Vi har fått in bra förslag med en självklar koppling till Gunsta med sin närhet till naturen och den plantskola som sedan många år ligger i området. För oss i nämnden är det inspirerande att så många visar engagemang för namngivningen. Namn på platser och gator ska leva många hundra år, så det är viktiga beslut som inte fattas lättvindigt, säger Jan Ask (S), ordförande i namngivningsnämnden.

Detaljplanen, där flera gator nu har fått sina namn, ingår i utvecklingsområdet Södra Gunsta som ska växa fram och utvecklas till en ny tätort med cirka 1 500 bostäder. Bland annat ska flera nya vägar, ett torg och en park i området få namn.

Området går att se på bygg.uppsala.se/planerade-omraden/sodra-gunsta/

För mer information

Jan Ask (S), ordförande i namngivningsnämnden
Telefon: 076-025 27 00
E-post: jan.ask@pol.uppsala.se

Presskontakt
Susanne Järved, pressansvarig
Telefon: 018-727 18 78
E-post: susanne.jarved@uppsala.se

Aroniavägen och Kornellvägen är två av de nya gatunamn i Gunsta som namngivningsnämnden har fattat beslut om. Namnen är baserade på de förslag som kommit in från allmänheten. Hela 150 namnförslag kom in under dialogen som pågick 16 oktober till 10 november 2017.

Läs vidare »

Dags att ge synpunkter på framtidens konst- och kulturliv

Pressmeddelanden   •   Jul 09, 2018 10:00 CEST

Uppsala kommun har tagit fram ett förslag till kulturpolitiskt program som ska bidra till att kultur får en starkare roll i samhället. Förslaget skickas på remiss till föreningar och andra aktörer inom kulturområdet. Alla som vill får möjlighet att lämna synpunkter på förslaget på kommunens webbplats, uppsala.se.

Kulturnämnden i Uppsala kommun har antagit ett förslag till det kulturpolitiska programmet. Nu vill Uppsala kommun gärna ha synpunkter från allmänheten på förslaget innan det kan antas av kommunfullmäktige.

– Uppsala har under de senaste åren satsat stort på kommuninvånarnas möjligheter att utöva och uppleva kultur, på att utveckla kulturlivet och på att stärka kulturens roll i samhällsplaneringen. Det kulturpolitiska programmet beskriver en färdriktning framåt mot Uppsala som en av Europas attraktiva kulturstäder och kommuner med internationell lyskraft. Jag ser fram emot att ta del av allas synpunkter på förslaget för att se hur det kan utvecklas, säger Peter Gustavsson (S), kulturnämndens ordförande.

Uppsala ska ha ett konst- och kulturliv där alla kan delta. Ett starkt, fritt och självständigt konst- och kulturliv som präglas av mångfald och kvalitet är grundläggande i ett demokratiskt samhälle.

Det kulturpolitiska programmet sätter ramar för och anger hur kultur kan stärkas och utvecklas i kommunen. Programmet ska bidra till att kultur får en starkare roll i samhället. Det är viktigt att ett politiskt program är hållbart över tid för att få genomslag.

– Ett kulturpolitiskt program ska vara ett stöd för det dagliga arbetet med kulturfrågor i Uppsala de närmaste tio åren. Jag tror och hoppas att det här förslaget har de kvaliteterna, säger Eva Edwardsson (L), andra vice ordförande i kulturnämnden.

Det är möjligt att läsa förslaget och lämna synpunkter på kommunens webbplats fram till den 14 september 2018. Efter det skickas ett omarbetat förslag till kommunfullmäktige för vidare beredning och beslut.

Förslaget till program utgår från de statliga kulturpolitiska målen. Det följer en modell som delar upp kulturpolitiken i tre olika perspektiv: kulturpolitik, konstpolitik och kulturplanering. Modellen används även i den regionala kulturplanen som styr fördelningen av statliga medel till regionen.

Synpunkterna lämnas på uppsala.se/kulturpolitik

För mer information

Peter Gustavsson (S), ordförande i kulturnämnden
Telefon:070-638 10 75
E-post: peter.gustavsson@pol.uppsala.se

Eva Edwardsson (L), andra vice ordförande i kulturnämnden
Telefon: 018-69 63 22, 073-744 69 86
E-post: eva.edwardsson@pol.uppsala.se

Annika Strömberg, kulturstrateg
Telefon: 073-048 89 78
E-post: annika.stromberg@uppsala.se

Presskontakt
Susanne Järved, pressansvarig
Telefon: 018-727 18 78
E-post: susanne.jarved@uppsala.se

Uppsala kommun har tagit fram ett förslag till kulturpolitiskt program som ska bidra till att kultur får en starkare roll i samhället. Förslaget skickas på remiss till föreningar och andra aktörer inom kulturområdet. Alla som vill får möjlighet att lämna synpunkter på förslaget på kommunens webbplats, uppsala.se.

Läs vidare »

Torget vid Juvelen föreslås få namn efter Anna Lindh

Pressmeddelanden   •   Jul 05, 2018 11:50 CEST

Namngivningsnämnden föreslår att platsen vid kontorsbyggnaden Juvelen i södra änden av stationsområdet får namnet Anna Lindhs plats. Namnförslaget ska nu ställas ut så att allmänheten får möjlighet att lämna synpunkter innan slutgiltigt beslut fattas.

Redan den 24 maj 2004 beslutade kommunfullmäktige att hedra Anna Lindh med en plats inom området för Resecentrum. Vid Resecentrum finns flera platser som har fått namn efter personer som har gjort insatser för fred i världen: Olof Palmes plats, Harald Edelstams gång och Raoul Wallenbergs plats.

– Anna Lindh var Sveriges utrikesminister och togs ifrån oss alldeles för tidigt. Hon studerade vid Uppsala universitet och tog juristexamen här. Att hon får en plats uppkallad efter sig vid järnvägen är också naturligt eftersom hon hade ett starkt miljöengagemang, säger Jan Ask (S), ordförande i namngivningsnämnden.

Namngivningsnämnden föreslår därför att platsen inom kvarteret Konduktören, i anslutning till kontorsbyggnaden Juvelen på stationsområdets sydöstra sida, ges namnet Anna Lindhs plats.Anna Lindh växte upp i Grillby utanför Enköping. 1982 tog hon juristexamen vid Uppsala universitet. Hon var politiskt aktiv socialdemokrat och var miljöminister och sedan utrikesminister. Hon mördades i Stockholm i september 2003.

Namnförslaget är utställt 29 juni till 23 juli. Slutgiltigt beslut fattas tidigast i september.

För mer information

Jan Ask (S), ordförande i namngivningsnämnden
Telefon: 076-025 27 00
E-post: jan.ask@pol.uppsala.se

Presskontakt
Susanne Järved, pressansvarig
Telefon: 018-727 18 78
E-post: susanne.jarved@uppsala.se

Namngivningsnämnden föreslår att platsen vid kontorsbyggnaden Juvelen i södra änden av stationsområdet får namnet Anna Lindhs plats. Namnförslaget ska nu ställas ut så att allmänheten får möjlighet att lämna synpunkter innan slutgiltigt beslut fattas.

Läs vidare »

Bilder & Videor 2 bilder, 4 videor

Om Uppsala kommun

Uppsala kommun

Uppsala är Sveriges fjärde största stad och här bor över 200 000 personer. Storstadens breda utbud av butiker, restauranger, konserter, teaterföreställningar och andra evenemang finns här. Kulturskatter och påminnelser om de många författare, konstnärer och vetenskapsmän som verkat här finns överallt. Några av de kända personer som har bott och verkat i Uppsala är Carl von Linné, Ingmar Bergman och Bror Hjorth. Nutida kändisar som bott här är till exempel sångerskan Veronica Maggio, kocken Marcus Aujalay och Skypegrundaren Niklas Zennström.

Uppsala är en av världens mest framstående vetenskapliga städer. Här finns två högt rankade universitet, som har drygt 40 000 studenter och forskare, samt regionsjukhuset Akademiska sjukhuset med 8 000 anställda. Tillsammans skapar det en god grund för avancerad forskning som har lett till en rad företag inom bland annat biomedicin och informationsteknologi.

Uppsala: välkommen hit, välkommen hem!

Adress

  • Uppsala kommun
  • Uppsala kommun
  • 753 75 Uppsala
  • Sverige