Nanobranchen samlas i Uppsala

Pressmeddelanden   •   Okt 22, 2018 09:45 CEST

NanoForum är en årlig internationell konferens inom nanoteknik och avancerade material som riktar sig till företag, investerare och forskare. Den 23 oktober kommer konferensen till Uppsala.

Årets konferens arrangeras gemensamt av föreningen SwedNanoTech och Uppsala Kommun. Målsättningen är att NanoForum ska utvecklas till det naturliga årliga internationella evenemanget i Norden inom nanoteknik och precis som förra året läggs konferensen i Uppsala.

– Jag blir stolt över att Uppsala åter är värd för en stor konferens i en kunskapsintensiv bransch. Att få hit Nordens största internationella konferens inom nanoteknik är viktigt för såväl näringslivet som Uppsala i helhet, säger Erik Pelling (S), kommunalråd.

Bland talarna finns Jonathan MacDonald, en internationellt välkänd investerare, entreprenör och författare och Ångströmlaboratoriets välkända batteriforskare Kristina Edström. SwedNanoTech är en paraplyorganisation för svenska aktörer verksamma inom nanoteknik. Vi arbetar för att påverka, skapa mötesplatser och bygga broar mellan akademi, industri, näringsliv och allmänhet för en ansvarsfull och säker utveckling av nanoteknologi.

Mer information om konferensen finns på www.nanoforum2018.com

För mer information

Åsalie Hartmanis, VD SwedNanoTech
Telefon: 0703-75 73 83
E-post: asalie.hartmanis@swednanotech.com

Charlotte Skott, näringsdirektör, Uppsala kommun
Telefon: 018-727 13 12
E-post: charlotte.skott@uppsala.se

Presskontakt Stefan Berg, pressansvarig
Telefon: 0724-682683
E-post: stefan.berg@uppsala.se

NanoForum är en årlig internationell konferens inom nanoteknik och avancerade material som riktar sig till företag, investerare och forskare. Den 23 oktober kommer konferensen till Uppsala. Årets konferens arrangeras gemensamt av föreningen SwedNanoTech och Uppsala Kommun.

Läs vidare »

Utställningen kulturstipendiater 2018 visas på Offkonsten

Pressmeddelanden   •   Okt 19, 2018 11:27 CEST

Tisdagen den 23 oktober invigs utställningen Kulturstipendiater 2018 på Offkonsten! c/o Teatergalleriet, Uppsala stadsteater. Utställningen pågår till den 18 november.

Utställningen visar ett urval av verk inom foto, konsthantverk, ljudkonst och bildkonst tillsammans med kulturnämndens motiveringar. Verken är gjorda av mottagarna av Uppsala kommuns stipendium till kulturarbetare och Region Uppsalas kulturstipendier inom bildkonst.

Från kommunen fick Eva Högberg ett arbetsstipendium om 100 000 kronor. Gijs Weijer, Sara Linderoth, och Emelie E Blomberg fick stipendier om vardera 30 000 kronor för fortbildning, resor och material.

– Kulturnämndens stipendier är betydelsefulla för att premiera och bidra till utvecklingen av starka konstnärskap i den växande storstaden Uppsala. Utställningen ger alla Uppsalabor möjlighet att lära känna årets konststipendiater och ta del av några av deras främsta verk, säger, Küllike Montgomery (MP), ordförande i kulturnämndens stipendieutskott.

Utställningen invigs klockan 17.00 av Küllike Montgomery (MP). Anna Ehn, avdelningschef offentlig konst, Sten Bernhardson, kulturdirektör och några av konstnärerna medverkar.

Uppsala kommun och Region Uppsala delar varje år ut kulturstipendier för att uppmuntra och stödja förtjänstfulla insatser inom kommunen och länets kulturliv. Mottagarna ska ha verksamhet förlagd till eller bo i Uppsala kommun respektive Uppsala län. Utställningen med Region Uppsalas stipendiater visas 27 november–13 januari 2019.

Offkonsten! c/o Teatergalleriet är ett nära samarbete mellan kommunens kulturförvaltning, Region Uppsala och Uppsala stadsteater sedan 2015.

För mer information


Küllike Montgomery (MP), ledamot i kulturnämnden
Telefon: 070- 273 29 87

Anna Ehn, avdelningschef offentlig konst
Telefon: 018-727 86 80
E-post: anna.ehn@uppsala.se

Presskontakt
Ulrika Borg, presskommunikatör
Telefon 072-468 64 95
E-post: ulrika.borg@uppsala.se

Tisdagen den 23 oktober invigs utställningen Kulturstipendiater 2018 på Offkonsten! c/o Teatergalleriet, Uppsala stadsteater. Utställningen pågår till den 18 november.

Läs vidare »

Gottsundabiblioteket öppet igen efter branden

Pressmeddelanden   •   Okt 18, 2018 12:31 CEST

I dag klockan 10 öppnades Gottsundabiblioteket igen för allmänheten efter att ha sanerats från brandrök. Därmed har Gottsundaborna möjlighet att använda bibliotekslokalen som vanligt igen.

Redan dagen efter branden var bibliotekspersonalen på plats i Gottsunda centrum för att hantera enklare biblioteksärenden och ta emot låneböcker vid en provisorisk disk. Bokbussen har också varit på besök för att låna ut böcker och ge biblioteksservice.

- Jag är glad och imponerad av hur personalen har agerat under denna period och hur man har arbetat för att göra det bästa för Gottsundaborna. Nu har vi vår plats i centrum som vanligt igen och blickar framåt, säger Anna Sofia Perotti, enhetschef bibliotek Uppsala.

Eftersom biblioteket är öppet igen har den tillfälliga bokbussen avbokats.

För mer information:

Anna Sofia Perotti, enhetschef bibliotek Uppsala
Tel: 018-727 17 33
E-post: annasofia.perotti@uppsala.se

Presskontakt
Ulrika Borg, presskommunikatör
Tel: 072-468 64 95
E-post: ulrika.borg@uppsala.se

I dag klockan 10 öppnades Gottsundabiblioteket igen för allmänheten efter att ha sanerats från brandrök. Därmed har Gottsundaborna möjlighet att använda bibliotekslokalen som vanligt igen.

Läs vidare »

Stora torget inte längre en taxiplats

Pressmeddelanden   •   Okt 18, 2018 10:47 CEST

Uppsala kommun införde den 11 oktober en ny trafikreglering vid Stora torget. Grundregeln är som tidigare förbud att köra fordon över torget, undantaget är bussar i linjetrafik och taxi. Den nya regleringen innebär att taxi får passera Stora torget, men inte stanna för att plocka upp eller släppa av kunder.

Trafikregleringen införs för att förbättra en rörig trafiksituation på främst helgkvällar och nätter. När taxi använt busshållplatsområdet för att vänta på kunder har bussarnas framkomlighet begränsats. Situationen har ibland även blivit orolig när fordonsförare inte varit eniga om rådande trafikregler. Genom regleringen kommer busshållplatserna framöver att fungera bättre under dygnets senare timmar, när många ska hem från centrum.

Kommunen ska ställa ut informationsskyltar på Stora torget för att informera taxikunder att de behöver leta efter taxi på annan plats, till exempel Fyristorg eller Dragarbrunnsgatan.

Kommunen kommer att träffa taxiverksamheterna för att diskutera alternativa platser. Det är viktigt att hitta alternativ som kan ersätta Stora torget och samtidigt ge centrum fortsatt god tillgänglighet för taxichaufförerna och resenärerna.

Beslutet om den nya trafikregleringen på Stora torget har tagits i samråd mellan kommunen, polisen,

regionen och Gamla Uppsala buss.

För mer information

Sampo Hinnemo, trafikplanerare Stadsbyggnadsförvaltningen
Telefon: 018-727 40 58
E-post: sampo.hinnemo@uppsala.se

Presskontakt
Louise Holck Clausen, kommunikatör
Telefon:
018-727 65 59
E-post:
louise.holck-clausen@uppsala.se

Uppsala kommun införde den 11 oktober en ny trafikreglering vid Stora torget. Grundregeln är som tidigare förbud att köra fordon över torget, undantaget är bussar i linjetrafik och taxi. Den nya regleringen innebär att taxi får passera Stora torget, men inte stanna för att plocka upp eller släppa av kunder.

Läs vidare »

Uppsalas studenter målgrupp för årets Vintercyklisten

Pressmeddelanden   •   Okt 16, 2018 11:21 CEST

För femte året i rad genomför Uppsala kommun sin satsning Vintercyklisten. I år görs en särskild satsning på Uppsalas studenter. Utvärderingen av tidigare års deltagare visar att många fortsätter vintercykla efter att kampanjen är slut. Ansökningstiden sträcker sig från 15 oktober fram till 28 oktober.

För att delta ska man ha fyllt 18 år, bo och studera i Uppsala, och vilja cykla på vintern. Deltagarna ska cykla minst tre kilometer, tre gånger i veckan från 1 december till 31 mars. Resorna registreras via en app eller dator, deltagarna ska också svara på två enkäter. Nytt detta år är att studenterna också ska inspirera andra studenter att cykla säkert på vintern. Det ska de göra genom att informera och hålla i några olika event som handlar om trafiksäkerhet.

Eftersom det är viktigt att de som cyklar på vintern har rätt utrustning får de 40 som deltar vinterutrustning till både sig själva och till sin cykel

  • dubbdäck (inklusive montering, avmontering och montering till nästa vintersäsong)
  • cykelhjälmspåse
  • reflexväst
  • fodrat sadelskydd
  • cykellysen (fram- och baklyktor)
  • benreflexer

Intresset har under tidigare år varit stort, och Uppsala kommun har fått in många intresseanmälningar till projektet. Allt drar igång redan i november då de 40 som blir utvalda att vara med ska ordna event för andra studenter ute på Campus.

– I år vänder vi oss till Uppsalas studenter, en grupp som redan cyklar på vintern. Nu vill vi hjälpa dem att cykla säkrare, säger Johan Lundqvist (MP), ordförande i gatu- och samhällsmiljönämnden.

Även ett antal arbetsplatser runt om i Uppsala står för ett antal platser som är vikta för deras medarbetare.

Uppsala kommun har av Cykelfrämjandet utsetts till årets cykelstad 2018 och världens bästa klimatstad av Världsnaturfonden. En av motiveringarna är att Uppsala satsat på cykel som ett hållbart och miljövänligt resande. Vintercyklisten är en av de stora betendepåverkande insatserna som görs för att få fler att välja cykeln. I projektet ingår också arbetsplatser i Uppsala kommun.

Mer information: www.uppsala.se/vintercyklisten


För mer information

Johan Lundqvist (MP), ordförande i gatu- och samhällsmiljönämnden
Telefon: 070-420 05 60
E-post: johan.lundqvist@uppsala.se

Teresa Uggla Kerrou, projektledare
Telefon: 018-727 18 37
E-post: teresa.uggla-kerrou@uppsala.se

Presskontakt
Maria Hasselgren, presskommunikatör
Telefon: 018-727 65 27
E-post: maria.hasselgren@uppsala.se

För femte året i rad genomför Uppsala kommun sin satsning vintercyklisten. I år görs en särskild satsning på Uppsalas studenter. Utvärderingen av tidigare års deltagare visar att många fortsätter vintercykla efter att kampanjen är slut. Ansökningstiden sträcker sig från 15 oktober fram till 28 oktober.

Läs vidare »

Fem Uppsalaprofiler får kommunens hedersmedalj

Pressmeddelanden   •   Okt 15, 2018 10:00 CEST

Uppsala kommuns medaljdelegation har beslutat om utdelning av kommunens hedersmedaljer 2018. Medaljerna kommer att delas ut av kommunfullmäktiges och medaljdelegationens ordförande Carl Lindberg den 23 november 2018 i samband med en högtidlighet i Rikssalen på Uppsala slott.

Motiveringarna för Uppsala kommuns hedersmedaljörer år 2018 lyder:

Till Bernt Jonsson, för att han, med Uppsala som utgångspunkt, under flera decennier som journalist, ledare för Liv och Fred institutet och kulturell eldsjäl, med integritet och mod varit en outtröttlig röst lokalt och internationellt för fred, försoning och alla människors lika värde.

Till Cristina Wahlström, för att hon som en drivande kraft i Uppsala Kvinnohistoriska förening sedan starten 1999 har haft en nyckelroll i föreningens framtagande av publikationer och verksamheter kring kvinnors betydelse i samhällslivet.

Till Leif Alpsjö, för att han under mycket lång tid, både som riksspelman på fiol och som bärare av den uppländska folkmusiktraditionen på nyckelharpa, har främjat, berikat och utvecklat svensk folkmusik, och breddat intresset för den såväl nationellt som internationellt.

Till Nina Hemmingsson, för att hon som Uppsalakonstnär och tecknare fått stort genomslag i konstformen serietecknande och på intellektuell nivå har använt sig av tecknad humor och satir som medium för underhållning och samhällskritik.

Till Pia Ek, för att hon som ordförande i FUB i Uppsala under nära 20 år, med starkt engagemang för människor som har svårt att själva göra sin röst hörd, har arbetat för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning med full delaktighet ska kunna leva ett gott liv.

Vid samma tillfälle uppmärksammas även medarbetare i Uppsala kommun som varit anställda i 25 år med ett förtjänsttecken i form av medalj samt presentkort på guldur, cykel eller konst. Även förtroendevalda som har haft ledande poster i kommunen under minst 20 år uppmärksammas med förtjänsttecken.

I medaljdelegationen ingår kommunfullmäktiges ordförande Carl Lindberg (S), förste vice ordförande Johan Edstav (MP), andre vice ordförande Magnus Åkerman (M), Anita Berger (S) och Agneta Simonsson (L).

För mer information

Carl Lindberg, medaljdelegationens ordförande
Telefon: 070-856 96 84

Presskontakt
Ulrika Borg, presskommunikatör
Telefon: 072-468 64 95
E-post: ulrika.borg@uppsala.se

Uppsala kommuns medaljdelegation har beslutat om utdelning av kommunens hedersmedaljer 2018. Medaljerna kommer att delas ut av kommunfullmäktiges och medaljdelegationens ordförande Carl Lindberg den 23 november 2018 i samband med en högtidlighet i Rikssalen på Uppsala slott.

Läs vidare »

Sverkerskolan och Tiundaskolan tillfälliga lokaler för Gottsundaskolan

Pressmeddelanden   •   Okt 11, 2018 14:27 CEST

Uppsala kommun har fattat beslut om att Gottsundaskolan från nästa vecka ska disponera lokaler för sin verksamhet i Sverkerskolan på Götgatan och i Tiundaskolan. Lokalerna blir en tillfällig lösning till dess att man kan ordna en mer permanent plats för undervisningen. Ambitionen är att moduler ska finnas på plats i Gottsunda så snart som möjligt.

Under natten mellan söndag och måndag brann Gottsundaskolan i södra Uppsala ner. Idag fattade kommunen beslut om att Gottsundaskolan ska disponera lokaler på Sverkerskolan och Tiundaskolan för att bedriva undervisning från måndag 15 oktober.

– Det är viktigt att eleverna inte går miste om undervisning och att skolans medarbetare kan återgå till en normal tillvaro så snart som möjligt. Med den här lösningen håller vi ihop skolklasserna och undervisningen äger rum i ändamålsenliga skollokaler. Det är viktigt både för elevernas trygghet och för deras inlärning, säger Caroline Hoffstedt (S), utbildningsnämndens ordförande.

Lösningen innebär att klasserna hålls samman, och att verksamheten fördelas så att tre årskurser i taget har undervisning på Sverkerskolan och en årskurs i taget på Tiundaskolan och kvarvarande undervisningslokaler i Gottsunda. Ambitionen är att det ska finnas tillfälliga moduler på plats i Gottsunda så snart som möjligt, så att undervisningen kan flyttas tillbaka till den ursprungliga skolans närområde. Under veckan har olika delar av kommunen samarbetat för att nå en så snabb lösning som möjligt. Flera ideella krafter har dessutom ställt upp och hjälpt till i en utmanande situation för Gottsunda.

– Jag är glad och stolt över att vi har den här lösningen som innebär att eleverna kan ha lokaler för sin undervisning redan från nästa vecka. Jag vill passa på att tacka mina medarbetare i kommunen som ställt upp på ett fantastiskt sätt under de här intensiva dagarna, säger Birgitta Pettersson, utbildningsdirektör.

Elever, medarbetare och vårdnadshavare har idag fått information om beslutet.

På längre sikt ska en ny skola byggas i Gottsunda och kommunen arbetar nu med att tidigarelägga bygget av den.

För mer information

Birgitta Pettersson, utbildningsdirektör
Telefon: 018-727 70 07
E-post: birgitta.pettersson@uppsala.se

Caroline Hoffstedt, ordförande i utbildningsnämnden
Telefon: 018-727 13 51
E-post: caroline.hoffstedt@uppsala.se

Presskontakt
Maria Hasselgren, presskommunikatör
Telefon:
018-727 65 27
E-post: maria.hasselgren@uppsala.se

Uppsala kommun har fattat beslut om att Gottsundaskolan från nästa vecka ska disponera lokaler för sin verksamhet i Sverkerskolan på Götgatan och i Tiundaskolan. Lokalerna blir en tillfällig lösning till dess att man kan ordna en mer permanent plats för undervisningen. Ambitionen är att moduler ska finnas på plats i Gottsunda så snart som möjligt.

Läs vidare »

Uppsala kommun uppmanar fastighetsägare att mäta radon

Pressmeddelanden   •   Okt 10, 2018 11:08 CEST

Uppsala kommun gör en större satsning för att informera småhusägare om radon. Även de som har mätt radon tidigare bör göra nya mätningar om det har gått mer än tio år. Om huset har förhöjda värden, kan fastighetsägaren ansöka om ekonomiskt bidrag för att åtgärda det.

Kommunen har tagit fram ett informationsmaterial som riktar sig till småhusägare i Uppsala. Husägarna uppmanas att mäta radon i minst två månader någon gång under tidsperioden 1 oktober till 30 april nästa år. Mätdosor kan beställas via Uppsala kommun och priset för två dosor är 310 kronor.

- Radon är förrädiskt på det sättet att det inte märks, men om man utsätts under lång tid kan det skada hälsan allvarligt. Därför är det så viktigt att som fastighetsägare mäta radon. Man bör göra en ny mätning åtminstone vart tionde år för att vara säker på att man inte utsätter sig själv och de som bor i huset för hälsorisker, säger Kristin Svensson Lundin, inspektör på miljöförvaltningen.

Uppmaningen att mäta riktar sig till de som inte tidigare har mätt radon och till de där det har gått mer än tio år sedan senaste mätningen. Uppsala kommun informerar även om att fastighetsägare bör mäta radon igen om något i huset ändrats som har med värme, vatten, eller ventilation att göra. Det är också viktigt att göra en ny mätning om fastighetsägaren har behövt ta hål på husets bottenplatta eftersom det kan leda till att radon tar sig in i huset.

Radon är en osynlig och luktfri gas som finns naturligt i marken. Gasen kan komma in i inomhusluften från marken, byggnadsmaterialet och hushållsvattnet. Risken för att drabbas av lungcancer ökar för de som utsätts för radon under lång tid. Radon är den näst största orsaken till sjukdomen efter rökning. Att mäta är det enda sättet att ta reda på om det finns radon i en byggnad.

För mer information och länk för att beställa mätdosor finns på uppsala.se/radon. Det går också bra att beställa mätdosor från andra leverantörer.

För mer information

Kristin Svensson Lundin, inspektör, miljöförvaltningen
Telefon: 072-709 61 49
E-post: kristin.svensson-lundin@uppsala.se

Presskontakt
Maria Hasselgren, presskommunikatör
Telefon:
018-727 65 27

Uppsala kommun gör en större satsning för att informera småhusägare om radon. Även de som har mätt radon tidigare bör göra nya mätningar om det har gått mer än tio år. Om huset har förhöjda värden, kan fastighetsägaren ansöka om ekonomiskt bidrag för att åtgärda det.

Läs vidare »

Trottoaren vid Stadshuset stängs av för gående

Pressmeddelanden   •   Okt 08, 2018 10:37 CEST

Trottoaren längs Vaksalagatan utanför Stadshuset stängs av för gående. Skälet är att säkerheten för passerande ska kunna garanteras när ytterligare en byggkran monteras inne på byggarbetsplatsen. Avstängningen kommer att göras under den här veckan och planeras pågå till dess att Stadshuset ska vara färdigbyggt hösten 2020.

Under tiden som trottoaren är avstängd hänvisas gående till den andra sidan av Vaksalagatan.

Busshållplatsen vid Vaksalaviadukten ska finnas kvar till årsskiftet, men det kan bli besvärlig att ta sig fram till den. För att komma till hållplatsen måste man korsa Vaksalagatan på antingen övergångsstället vid Kungsgatan eller i korsningen vid Storgatan – nära Uppsala konsert & kongress.

Busshållplatser på andra sidan av Vaksalagatan påverkas inte.

Läs mer om busshållplatser på UL:s webbsida

Stadshuset byggs ut och ska vara klart 2020. De kommunanställda som ska ha sin arbetsplats i Stadshuset flyttar in under 2021. Bottenvåningen i huset ska vara tillgänglig för allmänheten och får utrymmen för restaurang och fik.

För mer information

Carl Ljunggren, avdelningschef fastighet
Telefon: 018-727 10 85
E-post: carl.ljunggren@uppsala.se

Presskontakt
Maria Hasselgren, presskommunikatör
Telefon:
018-727 65 27
E-post: maria.hasselgren@uppsala.se

Trottoaren längs Vaksalagatan utanför Stadshuset stängs av för gående. Skälet är att säkerheten för passerande ska kunna garanteras när ytterligare en byggkran monteras inne på byggarbetsplatsen. Avstängningen kommer att göras under den här veckan och planeras pågå till dess att Stadshuset ska vara färdigbyggt hösten 2020.

Läs vidare »

Uppsala kommun planerar att bygga en ny park i Rosendal

Pressmeddelanden   •   Okt 05, 2018 13:55 CEST

Uppsala kommun har fattat beslut om att anlägga en ny park i Rosendal, Siegbahnsparken. Parken är uppkallad efter den svenske nobelpristagaren Manne Siegbahn, som var professor i Uppsala. Nu inleds upphandling av entreprenör för byggnationen, som ska ske under 2019.

Om Uppsala kommun

Uppsala kommun

Uppsala är Sveriges fjärde största stad och här bor över 200 000 personer. Storstadens breda utbud av butiker, restauranger, konserter, teaterföreställningar och andra evenemang finns här. Kulturskatter och påminnelser om de många författare, konstnärer och vetenskapsmän som verkat här finns överallt. Några av de kända personer som har bott och verkat i Uppsala är Carl von Linné, Ingmar Bergman och Bror Hjorth. Nutida kändisar som bott här är till exempel sångerskan Veronica Maggio, kocken Marcus Aujalay och Skypegrundaren Niklas Zennström.

Uppsala är en av världens mest framstående vetenskapliga städer. Här finns två högt rankade universitet, som har drygt 40 000 studenter och forskare, samt regionsjukhuset Akademiska sjukhuset med 8 000 anställda. Tillsammans skapar det en god grund för avancerad forskning som har lett till en rad företag inom bland annat biomedicin och informationsteknologi.

Uppsala: välkommen hit, välkommen hem!

Adress

  • Uppsala kommun
  • Uppsala kommun
  • 753 75 Uppsala
  • Sverige