Media no image

​Kulturarvspris till Knutby Faringe Bladåkers hembygdsförening

Pressmeddelanden   •   Jun 18, 2018 16:44 CEST

Kulturnämnden beslutade 18 juni att ge Uppsala kommuns kulturarvspris 2018 om 20 000 kronor, till Knutby Faringe Bladåkers Hembygdsförening för deras insatser för att vårda bygdens kulturarv.

Motiveringen lyder:
Knutby Faringe Bladåkers Hembygdsförening tilldelas Uppsala kommuns kulturarvspris 2018 för sina framstående och föredömliga insatser för att bevara, bruka och tillgängliggöra bygdens kulturarv.

Hembygdsföreningen har under lång tid arbetat många ideella timmar med att underhålla gamla hus, bevara gamla föremål, sköta bygdearkiv, ta fram skrifter om bygdens historia och arrangera aktiviteter och evenemang såsom spelmansstämmor, midsommarfirande och hembygdsdagar.

Föreningens medlemmar har skördat vass till taken, målat hus och gav nyligen ut skriften Torparna vid Rungarn. Gammelgården mitt i Knutby är en mötesplats som ständigt utvecklas, för alla i bygden. Den senaste insatsen var att dra in vatten och avlopp i huset och framöver kommer bredband att installeras för att främja bland annat den forskning som pågår i föreningen.

— Det är verkligen roligt att få ge kulturarvspriset till Knutby Faringe Bladåkers Hembygdsförening, som så framgångsrikt vårdar sitt kulturarv genom sina medlemmars engagerade arbete. Det är en hembygdsförening som ligger i nordöstra delen av Uppsalas vidsträckta kommun, och därför kanske inte är bekant för så många, säger Küllike Montgomery (MP), sammankallande i kulturnämndens stipendieutskott.

Utdelning av kulturarvspriset ska ske vid Kulturnattens invigning 8 september 2018, klockan 12.00 på Uppsala Konsert & Kongress.

Om priset
Kulturarvspriset instiftades 2014 för att skapa uppmärksamhet kring speciellt framstående bevarande- och utvecklingsinsatser av historiskt värdefulla miljöer runt om i Uppsala kommun.
Priset ska inspirera och lyfta fram speciellt framstående bevarandeinsatser för kulturmiljön med särskild fokus på:
a) för bevarande, restaurering samt återanvändning och tillägg av byggnader i historisk miljö,
b) för forskningsinsatser och utvecklingsarbeten av mer generell natur,
c) för framstående personliga insatser eller insatser av föreningar etc.,
d) för föredömliga initiativ inom utbildning och praktisk verksamhet samt upplysningsinsatser i kulturarvsfrågor.

Kulturnämndens stipendieutskott tar fram kandidater och ett förslag till nämnden. Allmänheten kan nominera kandidater. Tidigare pristagare har varit föreningen Vårda Uppsala, Museiföreningen Stockholm-Roslagens järnvägar, föreningen Norby soldattorp och Disir AB.

För mer information

Küllike Montgomery, stipendieutskottets sammankallande
Telefon: 070-273 29 87
E-post: kullike@outlook.com

Elise Rhodin, kulturstrateg
Telefon: 018-727 13 61
E-post: elise.rhodin@uppsala.se

Presskontakt
Erik Boman, presschef
Telefon: 073-423 56 28
E-post: erik.boman@uppsala.se

Kulturnämnden beslutade 18 juni att ge Uppsala kommuns kulturarvspris 2018 om 20 000 kronor, till Knutby Faringe Bladåkers Hembygdsförening för deras insatser för att vårda bygdens kulturarv.

Läs vidare »
Media no image

Mourad Kouri blir den första ateljéstipendiaten

Pressmeddelanden   •   Jun 18, 2018 16:32 CEST

Konstnären Mourad Kouri har tilldelats kulturnämndens nya stipendium till nyutexaminerade bildkonstnärer. Stipendiet består av kostnadsfri tillgång till ateljé under ett år i anslutning till Ateljéföreningen Hospitalets lokaler i Ulleråker, samt möjlighet att få ställa ut på Uppsala konstmuseum.

Mourad Kouri, född 1987, är bosatt i Stockholm och har under våren avslutat masterprogrammet i fri konst vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Hans bakgrund av att ha sökt asyl och vuxit upp i ett utsatt bostadsområde med föräldrar från Syrien, har enligt honom själv lett till att han befunnit sig i en hybrid av olika kulturer och språk. Denna erfarenhet har gett upphov till en skiftande självdefinition, sprungen ur ett slags ”mellanförskap”, vilket är utgångspunkten för hans konstnärliga arbete.

Mourad Kouri beskriver hur han behandlar komplexiteten av att leva i ett "mångkulturellt samhälle" genom att problematisera identitetsbegreppet i en tid som alltmer präglas av exil och undantagstillstånd. Gestaltandet tar sig uttryck i minimalistiska skulpturer/installationer (betong, metall, glas, akrylplast), men även i fotografi och video.

I Mourad Kouris senaste separatutställning "Not valid as an ID card" (2018) utgick han från idén att ha mandat över ett rum och utforska vad som sker när en transparent gräns godtyckligt dras genom rummet. Hur förhåller man sig till en avgränsning på en plats som annars är till synes tillgänglig och öppen? Kan en skulptural form ge upphov till en kroppslig tolkning som går bortom en given läsning? Denna typ av frågor vill han genom stipendiet fördjupa och bearbeta vidare i mötet med Uppsalas lokala kontext. Tidigare i år beviljades han det konstnärliga forsknings- och utvecklingsmedlet från Kungliga Konsthögskolan för perioden 2018–2020. En stipendievistelse i Uppsala medför att Mourad Kouri får möjlighet att utveckla sina idéer och möjlighet knyta samarbetspartners till sitt konstnärliga forskningsprojekt.

– Att ge en nyutexaminerad konstnär som Mourad Kouri tillgång till en ateljé i Ulleråker och möjligheter att knyta kontakter med Uppsalas kulturliv känns väldigt spännande och är ett led i arbetet med att utveckla Uppsala som konststad, säger Küllike Montgomery (MP), sammankallande i kulturnämndens stipendieutskott.

För mer information

Küllike Montgomery, stipendieutskottets sammankallande
Telefon: 070-273 29 87
E-post: kullike@outlook.com

Pia Sörås Staflin, kulturstrateg
Telefon: 018-727 17 99 
E-post: pia.soras-staflin@uppsala.se

Presskontakt
Erik Boman, presschef
Telefon: 073-423 56 28
E-post: erik.boman@uppsala.se

Konstnären Mourad Kouri har tilldelats kulturnämndens nya stipendium till nyutexaminerade bildkonstnärer. Stipendiet består av kostnadsfri tillgång till ateljé under ett år i anslutning till Ateljéföreningen Hospitalets lokaler i Ulleråker, samt möjlighet att få ställa ut på Uppsala konstmuseum.

Läs vidare »
Media no image

Uppsala satsar på kooperativa hyresrätter tillsammans med Stockholms Kooperativa Bostadsförening

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2018 14:50 CEST

Stockholms Kooperativa Bostadsförening, SKB, expanderar till Uppsala. Idag har en avsiktsförklaring mellan Uppsala kommun och SKB undertecknats som innebär att SKB kommer att bygga 500–600 kooperativa hyresrätter i kommunen under en 10 års-period. I överenskommelsen ingår även ett optionsavtal om 100 lägenheter i Rosendal, med byggstart 2019.

– Vi har arbetat hårt för att få fler aktörer att bygga bostäder i Uppsala och de senaste åren har vi ökat från 7 till att nu närma oss 100 stycken. Det bidrar både till fler bostäder, nödvändig konkurrens och större variation. Med SKB får vi inte bara ytterligare en aktör och fler nödvändiga bostäder utan också en ny upplåtelseform till Uppsala. Jag är väldigt glad att den kooperativa hyresrätten, som är ett mellanting mellan traditionell hyresrätt och bostadsrätt, nu kan komma Uppsalabor till del, säger Erik Pelling (S), kommunalråd i Uppsala kommun.

SKB, som etablerades i Stockholm 1916, finns i ytterligare fem kommuner runt staden och har drygt 89 000 medlemmar. Det här är första gången som SKB expanderar över länsgränsen.

– Vi vill etablera oss i fler kommuner inom pendlingsavstånd till Stockholm eftersom vi har många medlemmar i regionen. Vi är mycket glada över samarbetsavtalet med Uppsala och ser fram emot att medverka till kommunens tillväxt med vår unika upplåtelseform som är både socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar, säger Eva Nordström, vd SKB.

Parternas syfte med avsiktsförklaringen är att skapa upp till 600 kooperativa hyresrätter. Kommunen kommer att erbjuda SKB mark med byggrätt och platserna omfattar till exempel innerstaden, Rosendal, Östra Sala Backe, Ulleråker, Gottsunda och Sävja/Bergsbrunna.

– SKB är not-for-profit, icke-vinstdrivande,  och vi återinvesterar alltid vårt överskott i fortsatt utveckling och nybyggnation. Det vi bygger, det förvaltar vi för evigt för våra medlemmar. Under våra drygt 100 år har vi aldrig sålt en fastighet, säger Eva Nordström.

För att åstadkomma variation i bebyggelsen ska SKB anlita olika arkitektkontor för att rita husen. Fastigheterna omfattas av SKBs miljöprogram för nybyggnation. De uppförs i enlighet med Miljöbyggnad, en svensk certifiering för kvalitet omfattande energi, inomhusmiljö och material. Målet är att halvera den genomsnittliga energianvändningen i jämförelse med myndighetskravet på 80 kWh/kvm.

För information:

Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden
Uppsala kommun
Telefon: 018-727 13 18
E-post: erik.pelling@uppsala.se

Eva Nordström, vd SKB
Telefon: 08-704 6146
E-post: eva.nordstrom@skb.org

Presskontakt
Maria Hasselgren, pressansvarig
Telefon: 018-727 65 27
E-post: maria.hasselgren@uppsala.se

​Stockholms Kooperativa Bostadsförening, SKB, expanderar till Uppsala. Idag har en avsiktsförklaring mellan Uppsala kommun och SKB undertecknats som innebär att SKB kommer att bygga 500–600 kooperativa hyresrätter i kommunen under en 10 års-period. I överenskommelsen ingår även ett optionsavtal om 100 lägenheter i Rosendal, med byggstart 2019.

Läs vidare »
Rfvtgxocdt3gpxee6qwv

Salabackes uterum är nyrenoverat – nu inviger vi Källparken!

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2018 12:56 CEST

På söndag 17 juni inviger vi den nyrenoverade Källparken. Amfiteatern och parken har fått en rejäl upprustning och det är förberett med ytor för olika aktiviteter för alla åldrar, som till exempel boulebana, grillplats och kreativa lekmiljöer.

Media no image

Populärt att läsa vuxenutbildning i Uppsala

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2018 10:30 CEST

Alltfler vill läsa en vuxenutbildning i Uppsala. Den 8 juni var den sista ansökningsdagen för vårens stora antagning och antalet som har sökt till en av kommunens vuxenutbildningar har ökat med 527 personer, från 1 468 till 1 995 personer. Det är en ökning med 36 procent från motsvarande period förra året.

– Vårt mål är att flera Uppsalabor ska ha ett jobb att gå till och att integrationen ska gå snabbare. Uppsalas växande företag och vår välfärd har stora behov av arbetskraft med rätt kompetens. Eftersom vi har skräddarsytt yrkesutbildningarna efter arbetsmarknadens behov leder de till jobb och blir populära, säger Ulrik Wärnsberg (S), ordförande i arbetsmarknadsnämnden.

Vuxenutbildningen ökar inom grundläggande och gymnasial nivå och inom yrkesutbildningarna. Den största ökningen är inom grundläggande vuxenutbildning. En anledning är att stora grupper har läst klart SFI, Svenska för invandrare, och nu går vidare till grundläggande ämnen som svenska. En annan anledning till ökningen är att flera Sprintelever nu går vidare till vuxenutbildningen. Sprint är introduktionsutbildningen för nyanlända elever i gymnasieåldern.

– Vuxenutbildningen i Uppsala har ett brett utbud av kurser och utbildningar. Det är glädjande att fler och fler ser möjligheterna och tar chansen att utbilda sig, säger Ulrika Grönqvist, vuxenutbildningschef.

I år som andra år är det flera kvinnor än män som söker sig till vuxenutbildningen. Det är en extra ökning av kvinnor som uppger att de har utländska betyg.

Varje år läser 5 800 personer kurser eller utbildningar inom Vuxenutbildningen i Uppsala. Utöver det läser 4 500 personer på SFI. Uppsala kommun erbjuder 350 kurser och utbildningar, från allmänna ämnen på grundskole- och gymnasienivå till yrkesutbildningar och lärlingsutbildningar.

Utbildningarna vänder sig till personer som saknar betyg från grundskolan eller gymnasiet och till de som vill läsa in ämnen för att få behörighet till högskola eller universitet. De vänder sig även till de som vill komma ut i arbete eller byta yrkesbana.

Under sommaren finns det möjlighet att söka till de sista platserna på utbildningarna som startar i augusti. Mer information kommer på ansökningswebben.

Mer information om utbildningarna finns på vuxenutbildningen.uppsala.se.

För mer information

Ulrik Wärnsberg (S), ordförande i arbetsmarknadsnämnden
Telefon: 073-079 86 05
E-post: ulrik.warnsberg@pol.uppsala.se

Ulrika Grönqvist, vuxenutbildningschef på Uppsala kommun
Telefon: 018-727 49 88
E-post: ulrika.gronqvist@uppsala.se

PresskontaktSusanne Järved, pressansvarig Uppsala kommun
Telefon: 018-727 18 78
E-post: susanne.jarved@uppsala.se

Alltfler vill läsa en vuxenutbildning i Uppsala. Den 8 juni var den sista ansökningsdagen för vårens stora antagning och antalet som har sökt till en av kommunens vuxenutbildningar har ökat med 527 personer, från 1 468 till 1 995 personer. Det är en ökning med 36 procent från motsvarande period förra året.

Läs vidare »
Media no image

PRESSINBJUDAN: Uppsala kommun och Stockholms kooperativa bostadsförening presenterar historisk avsiktsförklaring

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2018 07:05 CEST

Uppsala kommun och Stockholms kooperativa bostadsförening presenterar ett ny historisk avsiktsförklaring som skrivs under i Rosendal idag. Samtidigt får media en chans att komma innanför byggrindarna och se arbetet med etapp 2 i Rosendal.

Vid pressträffen medverkar Erik Pelling (S), kommunalråd, Eva Nordström, vd för Stockholms kommunala bostadsförening (SKB) och Sofie Rosell Güler, projektledare för etapp 2 i Rosendal.

Datum Torsdag 14 juni
Tid 14.00
Plats Rosendal, vid grindarna vid rondellen vid Dag Hammarskjölds väg.

För mer information

Anders Bäccman, kommunikationsstrateg, Uppsala kommun
Telefon: 018-727 25 92
E-post: anders.baccman@uppsala.se

Uppsala kommun och Stockholms kooperativa bostadsförening presenterar ett ny historisk avsiktsförklaring som skrivs under i Rosendal idag. Samtidigt får media en chans att komma innanför byggrindarna och se arbetet med etapp 2 i Rosendal.

Läs vidare »
Media no image

Minskade klimatutsläpp med tio procent på tre år

Pressmeddelanden   •   Jun 12, 2018 14:30 CEST

Företagen och organisationerna i Uppsala klimatprotokoll minskade de gemensamma utsläppen av växthusgaser med tio procent under 2015–2017. Det är dubbelt så mycket som målet på fem procent. Även målet att minska energianvändningen med 2,7 procent överträffades och resultatet blev 3,5 procent. Detta trots att medlemmarnas omsättning har ökat under perioden.

På tisdagen träffades medlemmarna i klimatnätverket för att fira framgångarna från den tredje perioden av samarbetet. Klimatprotokollet syftar till att minska utsläppen av växthusgaser och användningen av fossila bränslen.

Statistiken visar på resultat över förväntan. De största minskningarna beror på minskade utsläpp från fastigheter och transporter. Utsläppen från fastigheter har minskat med tolv procent. Minskningen beror till största del på energieffektivisering, men även på övergången till grön fjärrvärme. Inom transporter har utsläppen minskat med 26 procent. Minskningen beror framförallt på skiftet till förnybara drivmedel hos UL (Upplands Lokaltrafik), men också hos andra medlemmar.

– Tio procent lägre klimatutsläpp på tre år samtidigt som Uppsala växer är ett starkt och viktigt resultat. Samarbetet med universiteten, regionen, företag och organisationer är avgörande för att lyckas med klimatomställningen. Tillsammans når vi lägre, säger Maria Gardfjell (MP), kommunstyrelsens förste vice ordförande och kommunalråd med ansvar för klimat och miljö.

De ambitiösa målen, samarbetet och resultaten har också bidragit till att Uppsala har utsetts till Årets svenska klimatstad 2018 av en internationell jury i Världsnaturfondens tävling.

Det var 2010 som Uppsala kommun tog initiativ till ett samarbete med företag, myndigheter, organisationer och universitet i Uppsala för att bidra till Uppsalas klimatmål. Uppsala klimatprotokoll utgörs idag av 33 medlemmar. Sex nya har tillkommit i den tredje perioden 2015–2018.

– Vi behöver samarbeta i klimatfrågan och Uppsala klimatprotokoll är ett unikt bevis på att vi når längre tillsammans. I nätverket utmanar och inspirerar medlemmarna varandra, vi delar kunskaper och driver utvecklingsprojekt. Vi har kommit långt, men är inte framme än. Därför fortsätter samarbetet i en ny protokollsperiod där vi ska öka takten än mer, säger Joachim Danielsson, stadsdirektör, Uppsala kommun.

Genom tisdagens rundabordsmöte avslutas den tredje perioden (2015–2018). En ny protokollsperiod, den fjärde (2018–2021), startar officiellt i oktober med nya mål och klimatutmaningar för att nå målen om att bli fossilfria 2030 och klimatpositiva 2050.

Läs bokslutet i sin helhet här.

För mer information

Maria Gardfjell (MP), kommunalråd med ansvar för miljö och klimat
Telefon: 018-727 16 81
E-post: maria.gardfjell@uppsala.se

Björn Sigurdson, klimatstrateg, kommunledningskontoret
Telefon: 018-727 12 04
E-post: bjorn.sigurdson@uppsala.se

Joachim Danielsson, stadsdirektör, Uppsala kommun
Telefon: 018-727 12 00
E-post: joachim.danielsson@uppsala.se

Presskontakt:
Ulrika Borg, pressamordnare
Telefon: 072-468 64 95

Företagen och organisationerna i Uppsala klimatprotokoll minskade de gemensamma utsläppen av växthusgaser med tio procent under 2015–2017. Det är dubbelt så mycket som målet på fem procent. Även målet att minska energianvändningen med 2,7 procent överträffades och resultatet blev 3,5 procent. Detta trots att medlemmarnas omsättning har ökat under

Läs vidare »
Jzlzhninwic1yjykvyvs

PRESSINBJUDAN: Pressvisning av Tiunda skola och förskola

Pressmeddelanden   •   Jun 12, 2018 09:12 CEST

I höst flyttar förskolebarn, elever och medarbetare in i den nybyggda Tiundaskolan. Det är första gången på 15 år som Uppsala kommun bygger en ny grundskola. Lärmiljöerna är hållbart utformade ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv som uppmuntrar till delaktighet, nyfikenhet, fantasi och samarbete.

Media no image

​Sänkta avgifter i Uppsala kulturskola från hösten 2018

Pressmeddelanden   •   Jun 11, 2018 15:34 CEST

Det blir nya avgifter för alla musikämnen i Uppsala kulturskola från och med höstterminen. Terminsavgiften för ämneskurs i musik sänks från 1 200 kronor till 950 kronor per termin. Dans och teater kostar fortsatt 950 kronor, vilket innebär att det blir samma avgiftsnivå för ämneskurserna. Den särskilda gruppavgiften på 650 kronor tas bort.

Avgiften för att delta i enbart kör eller orkester blir 500 kronor per termin. Instrumenthyran ligger kvar på 500 kronor per termin. Familjeavgiften ändras inte, men terminsavgiften på 2 100 kronor per familj ska utredas.

— Uppsala kommun har höga ambitioner för att ge barn och unga möjlighet att utöva kultur och lära sig ett skapande språk. Vi har inlett en kraftig utbyggnad av kulturskolan, och nu reducerar vi också avgifterna för att sänka trösklarna och ge fler barn möjlighet att delta, säger Peter Gustavsson (S), kulturnämndens ordförande.

— Det är positivt med en sänkning av avgiften för ämneskurs i musik och färre avgiftsnivåer. Vi hoppas att det ska leda till att fler väljer Uppsala kulturskola, säger Bo Frick, kulturskolechef, Uppsala kulturskola.

För mer information

Peter Gustavsson (S), ordförande i kulturnämnden
Telefon: 070-638 10 75
E-post: peter.gustavsson@pol.uppsala.se

Bo Frick, kulturskolechef
Telefon:018-727 2077 eller 0730-89 12 39
E-post: bo.frick@uppsala.se

Presskontakt
Erik Boman, presschef
Telefon: 073-423 56 28
E-post: erik.boman@uppsala.se                                                                                                                                                                                                                          

Det blir nya avgifter för alla musikämnen i Uppsala kulturskola från och med höstterminen. Terminsavgiften för ämneskurs i musik sänks från 1 200 kronor till 950 kronor per termin. Dans och teater kostar fortsatt 950 kronor, vilket innebär att det blir samma avgiftsnivå för ämneskurserna. Den särskilda gruppavgiften på 650 kronor tas bort.

Läs vidare »
Media no image

Tre vinnare tar emot omsorgspris

Pressmeddelanden   •   Jun 11, 2018 08:10 CEST

Jessica Thunander, Pia-Maria Öqvist och Ulf Wennström är alla vinnare när Uppsala kommun för första gången delar ut omsorgspris. De vann för att de i sitt dagliga arbete höjer livskvaliteten för andra. Den 11 juni tar de emot priset som består av 10 000 kronor vardera.

För första gången delar Uppsala kommun i år ut omsorgspris. De tre vinnarna uppmärksammas på kommunfullmäktiges sammanträde 11 juni 13.15 på Uppsala Konsert & Kongress, UKK. Då får de också priset som består av 10 000 kronor vardera.

Jessica Thunander, Pia-Maria Öqvist och Ulf Wennström vann för att de bidrar till jämställdhet, god livskvalitet, delaktighet, innovationer och nytänkande på sina arbetsplatser på äldre-, omsorgs- och socialförvaltningen.

– Jag är glad och stolt över att för första gången få dela ut omsorgspris för att uppmärksamma medarbetare som utför ett fantastiskt arbete inom äldrevården, omsorgen och socialtjänsten. Jessica Thunander, Pia-Maria Öqvist och Ulf Wennström gör skillnad varje dag för de personer som de möter i sitt arbete, säger Ilona Szatmari Waldau (V), kommunalråd med ansvar för jämställdhet och sociala frågor.

Priserna delas ut av omsorgsnämnden, socialnämnden och äldrenämnden.

Vinnaren Jessica Thunander är undersköterska och arbetar inom äldreförvaltningen som aktivitetsinspiratör vid Karl-Johansgårdens vård- och omsorgsboende. Juryns motivering:
”Jessica sätter de gamlas trivsel och upplevelser i fokus. Med stort engagemang skapar Jessica livskvalitet för de äldre genom att inspireras av andra och se möjligheter. Jessica är drivande i att ordna inkluderande aktiviteter som passar för alla. Som att beställa pizza på pizzans dag, baka en kaka, trycka ner frön i jorden, besöka en tatueringsstudio och ordna semester med strandparty och paraplydrinkar när resten av samhället tar semester. Och när de boende inte kan ta sig till en aktivitet får aktiviteten komma till dem. Hon ser också till att de boende hänger med i det senaste, ett exempel på det är när de fick testa VR-glasögon. Jessica har ett mod att våga tänka utanför boxen, våga prova nya saker och våga misslyckas. Det är en styrka!”


Vinnaren Pia-Maria Öqvist arbetar inom omsorgsförvaltningen som avlösare i en familj som har en dotter med en funktionsnedsättning. Nomineringen är juryns motivering:
”I januari 2006 lämnar jag en liten, helvild och snuvig tjej till en ung och glad gymnasist. Pålitliga, positiva och fantastiskt fina Pia! Vår avlösare som följt Alma genom alla dessa år. Tålamod och total närvaro, lekfull och klok. Kommer alltid som vi bestämt. Du har genom leken hjälpt Alma till att utvecklas till den 15-åring hon är idag. Du har gett mig tid att ta en promenad, vara med storasyster eller bara pyssla runt lite hemma samtidigt som jag hör era glada röster.

Så värdefull för vår lilla familj. Pia – du gör skillnad och vi hade inte varit där vi är idag utan dig!
Du har så följsamt varit med i Almas utveckling. Lärde dig tecken då för längesedan. Sett henne klättra högst upp i klätterställningar och argt kasta trehjulingen på vägen. Här snackar vi tålamod! Hört Alma säga de första orden och ständigt uppmuntrat till kommunikation. Många Bamsetidningar har ni läst tillsammans.

Pia, du är så proffsig och om du möjligen har en dålig dag så har du aldrig haft den på jobbet. Du förmedlar verkligen känslan att du kommer varje vecka för att det är roligt att vara med Alma!
Varma hälsningar från Lotta, Almas mamma”
 

Vinnaren Ulf Wennström är socionom och arbetar inom socialförvaltningen på Uppsala ungdomsjour. Juryns motivering:
”Ulf är en mycket erfaren socialarbetare som med stort hjärta och mycket engagemang för ungdomar och deras livsvillkor har arbetat för att hjälpa på ett outtröttligt sätt. Allt från att ordna ett samverkansmöte med Uppsala ungdomsjour till att möta upp enskilda ungdomar. För många av dessa ungdomar blir han den första vuxna som de kan lita på och anförtro sig åt.

Ulf är inkännande, ärlig och lovar ingenting som han inte vet att han kan hålla. Ulf har också modet att ställa de svåra men viktiga frågorna om ungdomarnas utsatthet med värme och förståelse. För många ungdomar blir Ulf den första som de vågar berätta för om övergrepp, våld och bristande omsorg. Som Ulf skulle säga " Som socialarbetare har vi en skyldighet att ställa frågan – Har någon gjort något mot dig? Vi kan inte vänta på att ungdomen ska berätta, utan att få frågan!" 

Fakta om omsorgspriset
Omsorgspriset delas ut av omsorgsnämnden, socialnämnden och äldrenämnden i Uppsala kommun. Varje nämnd delar ut ett pris var. Priset är på 10 000 kronor. Kriterierna är att vinnaren ska jobba för jämställdhet, bidra till en god livskvalitet, verka för delaktighet och bidra till innovationer och nytänkande på arbetsplatsen. Alla som ville kunde under våren nominera någon som de tyckte hade gjort skillnad för dem själva eller för någon de älskar. De tre nämnderna har varsin jury som består av nämndens presidium och fackliga representanter.

Läs mer om omsorgspriset: www.uppsala.se/omsorgspris

Kommunfullmäktiges sammanträde är öppet för media och allmänhet.

För mer information

Ilona Szatmari Waldau (V), kommunalråd med ansvar för jämställdhet och sociala frågor
Telefon: 018-727 13 38
E-post: ilona.szatmari-waldau@uppsala.se

Eva Christiernin (S), ordförande i omsorgsnämnden
Telefon: 070-438 88 35
E-post: eva.christiernin@pol.uppsala.se

Kjell Haglund (V), ordförande i socialnämnden
Telefon: 072-395 54 65
E-post: kjell.haglund@pol.uppsala.se

Monica Östman (S), ordförande i äldrenämnden
Telefon: 070-655 40 41
E-post: monica.h.ostman@comhem.se

Presskontakt
Susanne Järved, pressansvarig Uppsala kommun
Telefon: 018-727 18 78
E-post: susanne.jarved@uppsala.se

Jessica Thunander, Pia-Maria Öqvist och Ulf Wennström är alla vinnare när Uppsala kommun för första gången delar ut omsorgspris. De vann för att de i sitt dagliga arbete höjer livskvaliteten för andra. Den 11 juni tar de emot priset som består av 10 000 kronor vardera.

Läs vidare »

Bilder & Videor 2 bilder, 4 videor

Om Uppsala kommun

Uppsala kommun

Uppsala är Sveriges fjärde största stad och här bor över 200 000 personer. Storstadens breda utbud av butiker, restauranger, konserter, teaterföreställningar och andra evenemang finns här. Kulturskatter och påminnelser om de många författare, konstnärer och vetenskapsmän som verkat här finns överallt. Några av de kända personer som har bott och verkat i Uppsala är Carl von Linné, Ingmar Bergman och Bror Hjorth. Nutida kändisar som bott här är till exempel sångerskan Veronica Maggio, kocken Marcus Aujalay och Skypegrundaren Niklas Zennström.

Uppsala är en av världens mest framstående vetenskapliga städer. Här finns två högt rankade universitet, som har drygt 40 000 studenter och forskare, samt regionsjukhuset Akademiska sjukhuset med 8 000 anställda. Tillsammans skapar det en god grund för avancerad forskning som har lett till en rad företag inom bland annat biomedicin och informationsteknologi.

Uppsala: välkommen hit, välkommen hem!

Adress

  • Uppsala kommun
  • Uppsala kommun
  • 753 75 Uppsala
  • Sverige