Klagomål på hantverkare och fiber vanligast

Pressmeddelanden   •   Jan 15, 2019 10:00 CET

Klagomålen bland konsumenter skiljer sig åt mellan Uppsala och Östhammars kommun. I Uppsala är det hantverkare och begagnade bilar som leder till klagomål, medan fiberleverantörer toppar i Östhammar. Det visar Konsument Uppsalas årliga statistiksammanställning där Östhammar kommun ingår.

Under 2018 la Konsument Uppsala ned 10 procent mer tid på rådgivning än tidigare. Klagomålen på hantverkare, begagnade bilar och fiberleverantörer handlar ofta om tjänster som omfattar mycket pengar och stora investeringar för kunden. Men även de som hamnar i konflikt med ett företag om mindre summor kontaktar Konsument Uppsala.

– Vi får inte glömma att en mindre summa kan stjälpa en redan svag ekonomi. Tyvärr kan ekonomi och pengar vara förenat med skam, jag önskar att det inte var så. Till oss kommer människor med olika bakgrund, utbildning och ålder och vi både kan och vill hjälpa till med råd om vilka rättigheter man har som konsument och hur man kräver sin rätt, oavsett hur stor eller liten summa det handlar om, säger Kristina Westling, konsumentrådgivare hos Konsument Uppsala och ordförande i Konsumentvägledarnas förening.

Konsumentrådgivningarna runt om i landet sammanställer årligen vilken typ av klagomål som är mest vanliga i kommunerna och vilka företag som fått flest klagomål. Under 2018 hamnade hantverkare i topp i Uppsala kommun med 8,8 procent av klagomålen. Strax därefter kommer begagnade bilar med 6,5 procent.

– Poängen är inte att peka ut enskilda företag. Ofta handlar det om stora företag och i förhållande till hur många kunder de har är det ändå få klagomål. Men för den enskilda människan som drabbas är det allvarligt, och det är en glädje varje gång någon hör av sig och tackar för att vi kunnat hjälpa dem att få rätt, säger Kristina Westling.

I Östhammar ligger klagomålen på fiberleverantörer klart över genomsnittet i landet. I hela Sverige utgör fiber 3 procent av klagomålen, i Östhammar är det nästan 13 procent.

– Idag är det viktigt för människor att ha tillgång till ett fungerande och stabilt internet och det är förståeligt att man klagar när företag inte levererar det man förväntat sig, säger Kristina Westling.

De som hör av sig till Konsument Uppsala har ofta själva tagit del av information på nätet om reklamation, men vill veta vad som gäller i just deras fall. I vissa fall räcker det att tala om hur de ska gå vidare, i andra fall hjälper rådgivarna till med hur man ska skriva när man kontaktar företaget.

För mer information

Kristina Westling, konsumentrådgivare på Konsument Uppsala
Telefon: 018-727 18 17
E-post: kristina.westling@uppsala.se

Presskontakt
Ulrika Borg, presskommunikatör
Telefon: 072-468 64 95
E-post: ulrika.borg@uppsala.se

Klagomålen bland konsumenter skiljer sig åt mellan Uppsala och Östhammars kommun. I Uppsala är det hantverkare och begagnade bilar som leder till klagomål, medan fiberleverantörer toppar i Östhammar. Det visar Konsument Uppsalas årliga statistiksammanställning där Östhammar kommun ingår.

Läs vidare »

Färgkodning av skolor ska underlätta årets skolval

Pressmeddelanden   •   Jan 10, 2019 07:58 CET

Året grundskoleval har precis öppnat och pågår 10–31 januari. Skolvalet omfattar alla barn som ska börja förskoleklass. Det gäller även elever som går på en skola där nästa årskurs inte finns. I år införs färgkodning av kommunala skolors årskurs 6 och 7 för att visa skolor det finns gott om plats på.

Nytt för i år är också att de som inte gör ett aktivt skolval placeras samtidigt med de som valt. Ingen elev ska missgynnas av att föräldrar av något skäl inte gjort ett val. Men eftersom inget eget önskemål finns, sker placeringen enbart utifrån syskonförtur och relativ närhet.

Den nya färgkodningen görs för de som ska börja i årskurs 6 eller 7 och innebär att skolor med få platser markeras med rött, skolor med 11-30 platser markeras som gula och de med fler än 30 platser med grönt. Markeringen tas ut efter hur antalet skolplatser såg ut den 9 januari och ändras inte under skolvalsprocessen. Kodningen framgår på uppsala.se/skolval och visar inte söktrycket till skolorna, utan endast läget dagen före att skolvalet började.

– Vi hoppas att det ska underlätta för vårdnadshavarna. Genom att tänka strategiskt och inte enbart välja röda skolor utan också ange någon gul eller grön ökar chansen för barnen att få en önskad skola. Men det är enbart kommunala skolor som färgkodas, inte de fristående, där behöver man själv hålla koll, säger Outi Ceder, chef antagning grundskola.

Totalt är det drygt 4 200 barn som kan söka skola inför hösten 2019, av dessa inbjuds 1700 att välja till årskurs 4, 6 och 7. Resten gäller förskoleklass. I skolvalet önskar vårdnadshavare tre skolor som de kan tänka sig för sitt barn. Skolvalet är inte obligatoriskt, men att göra ett aktivt skolval ökar chansen att få en skolplats som man är nöjd med. I skolvalet 2018 fick 92 procent sitt förstahandsval till förskoleklass och i årskurs 1-9 var det 73 procent som fick sitt förstahandsval. Totalt fick hela 96,4 procent av de som gjorde ett aktiv val plats på någon av sina tre valda skolor.

Vårdnadshavarna söker skola i kommunens datasystem eBarnUngdom på uppsala.se. Därefter sker placeringen och senast 12 mars får vårdnadshavarna besked. Efter det kan man göra ett omval 15 till 25 mars och slutgiltig placering meddelas senast 30 april.

Placeringarna görs utifrån utbildningsnämndens urvalskriterier syskonförtur och relativ närhet. Syskonförtur gäller om eleven bor inom en radie av två kilometer från skolan och har ett äldre syskon som går i förskoleklass eller upp till årskurs tre det skolår som ansökan gäller. Relativ närhet innebär att den som bor relativt närmast skolan, får skolplatsen om antalet platser inte räcker för alla sökande.

Mer information om kommunens urvalsprinciper, syskonförtur och relativ närhet finns på uppsala.se/skolval

För mer information

Outi Ceder, chef antagning grundskola 
Telefon: 018-727 77 86
E-post: outi.ceder@uppsala.se

Presskontakt
Maria Hasselgren, presskommunikatör 
Telefon:
018-727 65 27

Året grundskoleval har precis öppnat och pågår 10–31 januari. Skolvalet omfattar alla barn som ska börja förskoleklass. Det gäller även elever som går på en skola där nästa årskurs inte finns. I år införs färgkodning av kommunala skolors årskurs 6 och 7 för att visa skolor det finns gott om plats på.

Läs vidare »

Ungt och aktuellt på Bibliotek Uppsalas vårprogram

Pressmeddelanden   •   Jan 09, 2019 13:10 CET

Bibliotek Uppsala bjuder på ett fullspäckat och spännande program under våren. Det blir föreläsningar, fotoutställningar, författarbesök och många samtal om aktuella ämnen som till exempel klimatkrisen, den nya mansrollen eller vår tids bräckliga frihet.

Vårens program lägger stort fokus på viktiga samhällsfrågor som engagerar många. Tre höjdpunkter är:

Klimatpanik!
För att klara klimatutmaningen krävs förändringar i ekonomi och livsstil och modiga politiska beslut. Vilka åtgärder måste vi vidta och hur? Världsberömda Greta Thunberg och naturskadespecialisten och Uppsalaprofilen Pär Holmgren diskuterar klimatfrågor på Stadsbiblioteket den 16 mars.

Den nya mansrollen
I en serie föreläsningar uppmärksammar Stadsbiblioteket maskulinitet och mansrollen. Maskulinitet i förorten (18 mars), Vägen ur den destruktiva maskuliniteten (2 april), Gerillastickning (9 april) och Kolbeinn Karlssons utställning Manlig gemenskap (3 april – 2 maj) ska hjälpa oss att förstå hur unga killars vardag är och vad som förväntas av dem.

Hotad demokrati
Professor Sten Widmalm och foto- och filmlärare Peter Oscarsson pratar den 29 januari på Stadsbiblioteket om den demokratiska utvecklingen i världen utifrån fotografier från länder som omnämns alltmer sällan i våra medier.

Våra populära författarfredagar bjuder den här gången på Jonas Hassen Khemiri (25 januari), Patrik Sjöberg (15 februari), Lena Andersson (1 mars) och Sara Stridsberg (12 april).

Bibliotek Uppsala arrangerar också en del programpunkter riktade mot en yngre publik, som till exempel:

Samtal med Fatemeh Khavari
2017 fick många afghanska ungdomar i Sverige besked om att de inte fick stanna i landet. Då var Fatemeh Khavari 17 år och startade organisationen Ung i Sverige för att stoppa utvisningarna till Afghanistan. I vår kommer Fatemeh Khavari både till Gottsundabiblioteket och Stadsbiblioteket.

Clara Henry
Clara är bloggare, programledare och författare. Hon kommer till Stadsbiblioteket den 13 mars för att berätta om feminism och sin nya bok Möt framtiden: en simpel guide till att krossa patriarkatet.

Livet som gamer
Speljournalisten Effie Karabuda skriver i sin bok Gamer om livet som CS:GO-stjärna, hur man landar på drömjobbet på Minecraft- studion Mojang och vad som utmärker en äkta gamer. Hon kommer till Stadsbiblioteket den 21 februari.

De bortglömda mammorna
Missa inte heller samtalet mellan författaren och journalisten Alexandra Pascalidou och Delailah Moghrabi, förra årets Uppsalabo och grundare av Gottsundamammorna. Pascalidou berättar om sin nya bok Mammorna och kommer till Kulturpunkten i Gottsunda den 16 januari.

Vårens program består av inte mindre än 251 programpunkter med aktiviteter för barn, unga och vuxna som äger rum på Uppsalas 14 bibliotek. Information om alla program finns här.


För mer information

Madeleine Banks, producent Bibliotek Uppsala
Telefon: 018-727 17 56
E-post: madeleine.banks@uppsala.se

Presskontakt
Ulrika Borg, presskommunikatör
Telefon: 072-468 64 95

Bibliotek Uppsala bjuder på ett fullspäckat och spännande program under våren. Det blir föreläsningar, fotoutställningar, författarbesök och många samtal om aktuella ämnen som till exempel klimatkrisen, den nya mansrollen eller vår tids bräckliga frihet.

Läs vidare »

Skola och nya bostäder ska byggas i Länna

Pressmeddelanden   •   Dec 28, 2018 14:23 CET

Uppsala kommun planerar för att satsa på Länna med 170 nya bostäder och en ny skola och förskola. Nu har beslut om samråd för två detaljplaner fattats så att allmänheten får möjlighet att lämna synpunkter på förslagen.

I Översiktsplan 2016 pekas Länna ut som en prioriterad tätort. Det innebär bland annat att det ska finnas basservice för tätorten och omgivande landsbygd, samt en koncentration av bebyggelse, service och bostäder i kollektivtrafiknära lägen.

–Uppsalas landsbygd ska utvecklas och växa, inte prioriteras bort som den gjorts under många år. Med dessa förslag kan vi satsa på Länna med nya bostäder, en ny skola och förskola. Länna har höga natur- och kulturvärden som vi måste ta hänsyn till när vi bygger i området. Det är också dessa värden som gör Länna till en attraktiv plats för fler att bo på, säger Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden.

Planen för Länna gård syftar till att säkerställa skyddet för kulturmiljön och att möjliggöra utvecklandet av 25 bostäder i området. Bostäderna ska tillkomma inom det gamla stall- och ladugårdsområdet på gården, bland annat genom ombyggnation av befintliga byggnader och ny bebyggelse.

Planområdet för den andra planen ligger på norra sidan av väg 282 och östra sidan av Kalle Blanks väg. Planen gör det möjligt att bygga 150 bostäder i form av både villor, radhus, parhus, kedjehus och flerbostadshus i två till fyra våningar. Det planeras också för en ny skola och förskola. Området utgörs idag till största delen av skogsmark med kuperad terräng och ny infrastruktur såsom vägar, ledningar för vatten och avlopp och andra tekniska anläggningar, behöver byggas. Den nya bebyggelsen ska anpassas till befintlig bebyggelse samt naturvärden och terrängförhållanden.

För mer information

Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden
Telefon: 018-727 13 18
E-post: erik.pelling@uppsala.se

Presskontakt
Ulrika Borg, presskommunikatör
Telefon: 072-468 64 95

Uppsala kommun planerar för att satsa på Länna med 170 nya bostäder och en ny skola och förskola. Nu har beslut om samråd för två detaljplaner fattats så att allmänheten får möjlighet att lämna synpunkter på förslagen.

Läs vidare »

Bostads- och förskoleplaner i Eriksberg på samråd

Pressmeddelanden   •   Dec 27, 2018 12:41 CET

Bostads- och förskoleplaner i Eriksberg på samråd

Uppsala kommun har fattat beslut om ett förslag att bygga bostäder i en del av Hammarparken ska gå ut på samråd. Förslaget innebär att cirka 340 lägenheter kan byggas i hus som är 4-7 våningar, inklusive suterrängplan. I planen ingår att en förskola byggs i bottenplanet på ett av husen.

–Vi är ännu långt från beslut i frågan och det är viktigt att ta emot förslag och synpunkter på planen. Uppsala behöver fler bostäder i attraktiva områden och vi måste se till att Eriksberg behåller sin karaktär samtidigt som det kompletteras med fler bostäder, mer välfärd och handel, säger Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden.

Planprogrammet för Eriksberg godkändes av plan- och byggnadsnämnden i november 2017. För den del av programmet som rör Norra Eriksberg, där Hammarparken ligger, finns riktlinjer som i huvudsak handlar om natur och topografi. De innebär att naturmark ska sparas mellan kvarteren, kvarteren får inte vara slutna, en grön bård ska bevaras mellan den bebyggelse som redan finns och ny bebyggelse. Dessutom ska ny bebyggelse väster om Stigbergsvägen avgränsas från pulkabacken med hjälp av växtlighet.

För mer information

Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden
Telefon: 018-727 13 18

E-post: erik.pelling@uppsala.se

Presskontakt
Stefan Berg, pressansvarig 
Telefon: 0724682683

E-post: stefan.berg@uppsala.se

Uppsala kommun har fattat beslut om ett förslag att bygga bostäder i en del av Hammarparken ska gå ut på samråd. Förslaget innebär att cirka 340 lägenheter kan byggas i hus som är 4-7 våningar, inklusive suterrängplan. I planen ingår att en förskola byggs i bottenplanet på ett av husen.

Läs vidare »

Handel och lägenheter planeras i Eriksberg

Pressmeddelanden   •   Dec 21, 2018 09:59 CET

Uppsala kommun har fattat beslut om att anta detaljplanen för kvarteret Kalkstenen i Eriksberg. Det innebär att 110 lägenheter och lokaler för handel och annan centrumverksamhet kan byggas i området.

– Jag vet att det finns oro för Eriksbergs naturmiljö och därför är vi noga med att stor hänsyn ska tas till områdets karaktär och att utpekade träd och berghällar ska vara kvar. Vi har tagit till oss av kritiken och har gjort förändringar i planerna för Eriksberg som helhet. Samtidigt behöver vi möta behoven av bostäder och handel som uppstår när Uppsalas familjer växer och fler väljer att stanna kvar i Uppsala och flytta hit. Ur det perspektivet är Eriksberg idealt, säger Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden.

Detaljplanen gör det möjligt att bygg tre punkthus i max 8 våningar och ett lamellhus i max 5 våningar. Området ska kunna nås från Norbyvägen genom att en ny allmän gata anläggs.

Planprogrammet för Eriksberg och Ekebydalen, som godkändes i november 2017, fastställde planeringsriktlinjer för området. De innebär bland annat att stadsdelen ska ha en högre grad av naturanpassning i områdets ytterkanter, till exempel genom sparad vegetation och anpassning till topografin.

I centrala områden ska inslag av natur sparas men anpassas till platsens förutsättningar. Det kan till exempel ske genom sparade träd och hällar, äldre värdefulla träd ska så långt som möjligt infogas i den nya bebyggelsen och platser som har tydlig Eriksbergskaraktär, med exempelvis berg i dagen och uppväxta tallar, ska särskilt beaktas.

För mer information

Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden
Telefon: 018-727 13 18
E-post: erik.pelling@uppsala.se

Presskontakt
Maria Hasselgren, presskommunikatör
Telefon:
018-727 65 27
E-post:
maria.hasselgren@uppsala.se

Uppsala kommun har fattat beslut om att anta detaljplanen för kvarteret Kalkstenen i Eriksberg. Det innebär att 110 lägenheter och lokaler för handel och annan centrumverksamhet kan byggas i området.

Läs vidare »

PRESSINBJUDAN: Invigning av servicepunkt, pendlarparkering och återvinningsstation i Knutby

Pressmeddelanden   •   Dec 20, 2018 13:23 CET

Uppsala kommun har som mål att bli Sveriges bästa landsbygdskommun. För att nå dit satsar Uppsala på servicepunkter, pendlarparkeringar och återvinningsstationer i kommunens tätorter på landsbygden.

Nu invigs Uppsalas andra servicepunkt tillsammans med den nya återvinningsstationen och pendlarparkeringen av Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.Datum Fredag 21 december
Tid 13.00
Plats Korsningen Knutby Videväg/Bladåkresvägen, sedan servicepunkten i ICA Knutby


För mer information

Maria Hasselgren, presskommunikatör
Telefon: 018-727 65 27
E-post: maria.hasselgren@uppsala.se

Uppsala kommun har som mål att bli Sveriges bästa landsbygdskommun. För att nå dit satsar Uppsala på servicepunkter, pendlarparkeringar och återvinningsstationer i kommunens tätorter på landsbygden.

Läs vidare »

Dyrt för livsmedelsföretagare som inte registrerar sin verksamhet

Pressmeddelanden   •   Dec 20, 2018 10:23 CET

Den 1 januari 2019 införs sanktionsavgifter för de som startar livsmedelsverksamhet utan att först registrera livsmedelsanläggningen. Storleken på sanktionsavgiften kan variera mellan 2 500 kronor och 75 000 kronor.

Syftet med skärpningen är enligt Livsmedelsverket att ge säkrare livsmedel för konsumenten och bidra till en rättvisare konkurrens mellan livsmedelsföretagen.

Varje livsmedelsanläggning, där en livsmedelsföretagare bedriver verksamhet, ska vara registrerad. Även vid ägarbyte måste en ny anmälan göras. Detta gäller även om en och samma företagare byter organisationsnummer eller om restaurangen tas över av ett helt annat företag.

- Vårt mål är alltid att det ska vara lätt att göra rätt. Vi och livsmedelsbranschen får hjälpas åt med att nå ut med information till så många som möjligt. Företagare i Uppsala som är det minsta osäkra på vad som gäller är välkomna att höra av sig till oss på miljöförvaltningen så att det blir rätt, säger Tobias Johansson, avdelningschef för livsmedelskontrollen på miljöförvaltningen.

Införandet om sanktionsavgifter har beslutats av riksdag och regering. De nya reglerna gäller såväl för privata som för offentliga aktörer och börjar gälla 1 januari.

För grova överträdelser mot livsmedelslagstiftningen återinförs också fängelsestraff på upp till två år. Fängelse kan till exempel bli aktuellt om någon producerar, hanterar eller marknadsför livsmedel som kan utgöra en fara för människors liv eller hälsa.

Mer information om lagen och för registrering:

www.uppsala.se/livsmedel

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/livsmedelslag-2006804_sfs-2006-804

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/livsmedelsforordning-2006813_sfs-2006-813


För mer information

Tobias Johansson, avdelningschef livsmedelskontroll och tillstånd
Telefon: 076-100 75 08
E-post: tobias.johansson3@uppsala.se

Presskontakt:
Maria Hasselgren, presskommunikatör
Telefon: 018-727 65 27
E-post: maria.hasselgren@uppsala.se

Den 1 januari 2019 införs sanktionsavgifter för de som startar livsmedelsverksamhet utan att först registrera livsmedelsanläggningen. Storleken på sanktionsavgiften kan variera mellan 2 500 kronor och 75 000 kronor.

Läs vidare »

Förslag för kvarteret Seminiariet på samråd

Pressmeddelanden   •   Dec 19, 2018 16:26 CET

Uppsala kommun har beslutat att genomföra samråd så att allmänheten får möjlighet att framföra synpunkter på detaljplanen för kvarteret Seminariet. Förslaget gör det möjligt att bygga cirka 110 lägenheter och lokaler för olika former av centrumverksamhet i kvarterets nordöstra hörn. Samtidigt övergår då övrig mark till kommunens ägo och blir park för allmänheten.

Den nya bebyggelsen ska placeras i nordöstra delen av kvarteret i anslutning till Fyrisvallsgatan och Prästgatan och får vara maximalt sex våningar.

Kvarteret rymmer en stor trädgård, som föreslås bli en allmän park och gå över i kommunens ägo. Förutom själva parkområdet säkrar detaljplanen att en cykelväg kan finnas inom kvarteret. Fotbollsplanen blir kvar och rustas upp.

– Vi har en unik möjlighet att låta kvarteret Seminariet bli en stor kommunal park. Idag är marken privat och underhållet är eftersatt vilket är olyckligt eftersom behovet av parkmark är stort i området. Förslaget tar hänsyn till områdets kulturhistoriska värden och ger oss möjlighet att bygga välbehövda bostäder samtidigt som vi utvecklar marken till en populär park som kan locka både Uppsalabor och besökare, säger Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden.

Områdets största byggnad är Seminariebyggnaden som rymmer både tandvård, kontor, skola och förskola, verksamheter som kan fortsätta bedrivas i byggnaden enligt den föreslagna planläggningen. Rektorsvillan, som idag står tom, planläggs för att möjliggöra för verksamheter att etablera sig i huset.

Bakgrunden till detaljplaneläggningen är att Bonava projektutveckling begärde planbesked 2017 med ett förslag där bebyggelsen har placerats i den del av kvarteret som inte har några betydande värden.

Planförslaget är tydligt med att ny bebyggelse ska utformas med hänsyn till områdets kulturmiljövärden, och de byggnader som redan finns i området skyddas genom planbestämmelser.

För mer information

Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden
Telefon: 018-727 13 18
E-post: erik.pelling@uppsala.se

Presskontakt
Maria Hasselgren, presskommunikatör
Telefon:
018-727 65 27
E-post:
maria.hasselgren@uppsala.se

Uppsala kommun har beslutat att genomföra samråd så att allmänheten får möjlighet att framföra synpunkter på detaljplanen för kvarteret Seminariet. Förslaget gör det möjligt att bygga cirka 110 lägenheter och lokaler för olika former av centrumverksamhet.

Läs vidare »

Moduler på plats i Gottsunda till höstterminen 2019

Pressmeddelanden   •   Dec 19, 2018 14:58 CET

Efter att Gottsundaskolan brann ner i oktober evakuerades elever och medarbetare till tillfälliga lokaler i Sverkerskolan i avvaktan på en mer långsiktig lösning. Inledningsvis fanns förhoppningar om att skolan skulle kunna flytta tillbaka till moduler i Gottsunda redan i mars. Det har visat sig inte vara möjligt att genomföra om modulerna ska hålla den kvalitet som krävs, och därför blir det inflytt i augusti.

Arbetet med att få moduler på plats började redan dagen efter att skolan brunnit men det är en mängd olika faktorer som kommunen behöver ta hänsyn till. Det visade sig exempelvis att det under ett av husen finns ett skyddsrum och kommunen har måst ansöka hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om tillfällig avveckling av skyddsrummet.

-Vi kan bara beklaga att det tar längre tid än vi först hoppades på. Tyvärr har en rad oförutsedda faktorer, som påverkar processen att få modulerna på plats, dykt upp, säger Carl Ljunggren, chef för kommunens fastighetsavdelning.

Medarbetare, elever på skolan och deras vårdnadshavare har fått information från grundskolans ledning.

- Jag delar personalens, elevernas och föräldrarnas besvikelse över det här beskedet. Under den svåra tiden sedan branden har personalen och eleverna visat vilken otrolig anda som präglar Gottsundaskolan. Just nu känns det tungt men jag hoppas på och är övertygad om att den andan kommer att finnas kvar när modulerna är på plats även om det nu dröjer till augusti, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande

Gottsundaskolan är evakuerade till Sverkerskolans lokaler på Götgatan, men har också viss undervisning i Gottsunda.

För information:

Carl Ljunggren, fastighetschef
Telefon: 018-727 10 85
E-post: carl.ljunggren@uppsala.se

Erik Pelling (S), ordförande i kommunstyrelsen
Telefon: 018-727 13 18
E-post: erik.pelling@uppsala.se

Presskontakt:
Maria Hasselgren, presskommunikatör
Telefon: 018-727 65 27
E-post: maria.hasselgren@uppsala.se

Efter att Gottsundaskolan brann ner i oktober evakuerades elever och medarbetare till tillfälliga lokaler i Sverkerskolan i avvaktan på en mer långsiktig lösning. Inledningsvis fanns förhoppningar om att skolan skulle kunna flytta till moduler i Gottsunda redan i mars. Det har visat sig omöjligt att genomföra om modulerna ska hålla den kvalitet som krävs, och därför blir det flytt i augusti.

Läs vidare »

Om Uppsala kommun

Uppsala kommun

Uppsala är Sveriges fjärde största stad och här bor över 220 000 personer. 2018 utsågs Uppsala till väldens bästa klimatstad av WWF.

Adress

  • Uppsala kommun
  • Uppsala kommun
  • 753 75 Uppsala
  • Sverige