Media no image

Uppsala konstmuseum föreslås få mer utrymme och bättre lokaler

Pressmeddelanden   •   Jan 19, 2018 17:07 CET

Förstudien Framtida konstverksamhet i Uppsala kommun, som blir offentlig fredag 19 januari, föreslår att Uppsala konstmuseum fortsätter att utveckla sin verksamhet. En utökad verksamhet ökar Uppsalas attraktivitet och möter framtidens behov i en växande kommun. Förutsättningen för detta är utökade och bättre anpassade lokaler.

Förstudien innehåller fyra förslag till nya tänkbara lokaliseringar av ett utvecklat konstmuseum och ett förslag framtaget på initiativ från Statens Fastighetsverk till ombyggnad och expansion av Uppsala slott. Studien förordar att en fördjupad utredning görs av två av förslagen: kvarteret Hugin och kvarteret Ångkvarn. Uppsala slott är en angelägenhet för kommunens identitet och staden som besöksmål. Utveckling av Uppsala slott och dess omgivande miljö bör därför utredas särskilt.

Utredaren Jane Nilsson från Malmö konstaterar att Uppsala konstmuseum i dagsläget befinner sig i en intressant utvecklingsfas, med starkt ökande besökssiffror och hög aktivitet inom utställningar och program. För att möta behoven i ett kraftigt växande Uppsala föreslår hon att konstmuseet ges nya, större och förbättrade lokalmässiga förutsättningar. Detta för att kunna driva en tillgänglig verksamhet i större format som attraherar kommuninvånare, aktiva inom konstområdet och tillresta besökare såväl från Sverige som från utlandet.

– Konst och kultur spelar en viktig roll när Uppsala växer, och förstudien ger en färsk och värdefull bild över hur vi kan utveckla konstmuseet. Nu kommer kulturnämnden att lyssna in synpunkter och samtala kring förslagen, för att kunna ta nästa steg för att stärka konstens ställning i Uppsala, säger Peter Gustavsson (S), kulturnämndens ordförande.

Jane Nilsson föreslår att en utökad konstmuseiverksamhet bland annat ska innehålla mer utställningsverksamhet, spetsverksamhet inom konstpedagogik, internationella utbyten samt forskning inom det konstnärliga och konstvetenskapliga fältet i laborativa miljöer. Museet kan utveckla sin roll som mötesplats och fungera som arena för evenemang kring kultur, demokrati och yttrandefrihet för civilsamhälle, föreningar och folkbildning. Likaså kan det fylla en representativ funktion för Uppsala kommun, organisationer och näringsliv. Viktiga samarbetspartner är Uppsala universitet och Region Uppsala.

Läs hela förstudien på uppsala.se Framtidens konstverksamhet.

För mer information

Peter Gustavsson (S), ordförande i kulturnämnden
Telefon:
070-638 10 75
E-post:
peter.gustavsson@pol.uppsala.se

Sten Bernhardsson, kulturdirektör
Telefon:
018-727 17 85
E-post: sten.bernhardsson@uppsala.se

Presskontakt
Inga Lena Andersson, pressansvarig
Telefon: 070-821 68 50


Förstudien Framtida konstverksamhet i Uppsala kommun, som blir offentlig fredag 19 januari, föreslår att Uppsala konstmuseum fortsätter att utveckla sin verksamhet. En utökad verksamhet ökar Uppsalas attraktivitet och möter framtidens behov i en växande kommun. Förutsättningen för detta är utökade och bättre anpassade lokaler.

Läs vidare »
Xezy6w17gx2fcdiqfwdn

PRESSINBJUDAN: Uppsalafinal i årets högstadiekock

Pressmeddelanden   •   Jan 19, 2018 09:36 CET

Nio lag från årskurs nio i Uppsalas kommunala skolor deltar i tävlingen årets högstadiekock. De tävlande samlas lördag 20 januari 9.00 i Ekebys restaurangkök för att förbereda sig. Tävlingen öppnar för allmänheten 11.00.

Media no image

Förstudien om kommunens framtida konstverksamhet presenteras

Pressmeddelanden   •   Jan 18, 2018 10:05 CET

Söndag 21 januari presenteras förstudien Framtida konstverksamhet i Uppsala kommun
i Vasasalen på Uppsala konstmuseum. Allmänheten är välkommen att delta i evenemanget.

På uppdrag av kulturnämnden i Uppsala kommun har utredaren Jane Nilsson under 2017 genomfört en förstudie kring kommunens framtida konstverksamhet och lokalisering av Uppsala konstmuseum.

Resultatet av förstudien presenteras av kulturdirektör Sten Bernhardsson och kulturstrateg Pia Sörås Staflin söndag 21 januari 14.30–16.00 på Uppsala konstmuseum. Allmänheten är inbjuden. Efter presentationen finns möjlighet att ställa frågor.

– Uppsala kommun växer kraftigt och vi behöver utveckla vår konstmuseiverksamhet för att möta framtidens behov och öka Uppsalas attraktivitet. Förstudien visar att det finns flera tänkbara alternativ, säger Sten Bernhardsson, kulturdirektör, Uppsala kommun.

Förstudien tas emot av projektets styrgrupp fredag 19 januari och blir därefter tillgänglig för press och allmänhet.

För mer information

Pia Sörås Staflin, kulturstrateg
Telefon:
018-727 17 99
E-post: pia.soras-staflin@uppsala.se

Daniel Werkmäster, museichef Uppsala konstmuseum
Telefon:
018-727 24 79
E-post:
daniel.werkmaster@uppsala.se

Presskontakt
Inga Lena Andersson, pressansvarig
Telefon: 070-821 68 50

Söndag 21 januari presenteras förstudien Framtida konstverksamhet i Uppsala kommun i Vasasalen på Uppsala konstmuseum. Allmänheten är välkommen att delta i evenemanget.

Läs vidare »
Iufs35aykovmke9ask2n

Yrkes-SM 2018 i Uppsala blir rekordstort

Pressmeddelanden   •   Jan 17, 2018 13:52 CET

Nu pågår förberedelserna för fullt inför Yrkes-SM som i år kommer att arrangeras i Uppsala. Under tre intensiva dagar erbjuds skolor och allmänhet att gratis få besöka det över 25 000 kvadratmeter stora evenemanget vid Gränby sportfält för att följa tävlingarna och själva få prova på olika yrken. I år blir det tävlingar och uppvisningar inom cirka 50 olika yrken, vilket är rekordmånga.

Media no image

Förintelsen uppmärksammas under en hel vecka

Pressmeddelanden   •   Jan 17, 2018 09:30 CET

Lördag 27 januari uppmärksammar Uppsala kommun den internationella minnesdagen för Förintelsens offer med ett program på Uppsala Konsert & Kongress 15.00–16.00. Dessutom erbjuder kommunen aktiviteter för olika åldrar under hela veckan 22–28 januari, bland annat teaterföreställningen Katitzi på Reginateatern och föreläsningar på Stadsbiblioteket.

Programmet Vi minns Förintelsen på Uppsala Konsert & Kongress innehåller musik av Trio X, Erik Häusler, Emilia Huczko och Sergiusz Markowski. Tal hålls av Håkan Holmberg, UNT, Ilona Szatmari Waldau (V), kommunalråd, och Peter Gustavsson (S), kulturnämndens ordförande.

På den internationella minnesdagen för Förintelsens offer samlas människor över hela världen i en årlig manifestation. Det var den dagen 1945 som nazisternas största koncentrations- och förintelseläger Auschwitz-Birkenau befriades. Minnesdagen är till för att vi aldrig ska glömma de som föll offer för Förintelsen och för alla som bekämpar och vill manifestera sitt engagemang mot intolerans, främlingsfientlighet, rasism, antisemitism och antiziganism.

– Förintelsens minnesdag är ett tillfälle att minnas alla dem som mördades under nazisternas utrotningspolitik. Men också för att påminna oss själva om att inte ta någonting för givet. Vi kan aldrig luta oss tillbaka i tron att kampen för mänskliga rättigheter är vunnen, den måste vinnas varje dag. Därför är det viktigt att Uppsala kommun uppmärksammar denna minnesdag, säger Ilona Szatmári Waldau (V), kommunalråd med ansvar för mänskliga rättigheter.

Under 22–28 januari sätter Uppsala kommun fokus på frågor om delaktighet, vikten av att minnas vår historia och alla människors lika värde. Avgiftsfria program erbjuds hela veckan för barn, ungdomar och vuxna i samarbete med bland annat Judiska föreningen och Ormteatern.

På Stadsbiblioteket hålls föreläsningar. Måndag 22 januari 18.00–19.30 visar och berättar Anna Ehn, intendent för offentlig konst, om några av kommunens konstverk. Konsten väjer inte för svåra saker som hedersvåld, papperslösa gömda barn, Förintelsens offer och samerna som drabbades av rasbiologiska institutionens verksamhet.

Onsdag 24 januari 18.00–19.30 samtalar journalisten och författaren Monica Hirsch och sakkunnig Ingrid Schiöler om boken Det tysta arvet. I den berättar överlevande, barn och barnbarn till överlevande om vad som hände dem och andra romer under andra världskriget. Medverkar gör också Fred Taikon, ordförande i É Romani Glinda, som inleder med att berätta om den romska förintelsen. Moderator är Peter Gustavsson (S), ordförande i kulturnämnden.

23–26 januari ges skolföreställningar av Katitzi på Reginateatern för alla elever i årskurs 5. Söndag 28 januari 15.00 visas en familjeföreställning. Pjäsen berättar om Katitzi, den viljestarka och lite egensinniga tjejen, hennes romska familj och om hur är det att vara barn och inte bli accepterad för den man är.

Lördag 27 januari 12.00 visar Fyrisbiografen dokumentärfilmen De blev våra mödrar om Juci och Marta som överlevde koncentrationslägren Auschwitz och Bergen-Belsen. Efter befrielsen blev Uppsala deras hem där de bildade nya familjer. Filmen skildrar hur det är att tillhöra nästa generation.

Läs mer om Vi minns Förintelsen på uppsala.se

För mer information

Ilona Szatmári Waldau (V), kommunalråd med ansvar för jämställdhet och mänskliga rättigheter
Telefon: 018-727 13 38
E-post: ilona.szatmari-waldau@uppsala.se

Helene Löwgren, samordnare för nationella minoriteten romer och Uppsala som utvecklingskommun för romsk inkludering
Telefon:
018-727 14 80
E-post:
helene.lowgren@uppsala.se

Nina Klinge-Nygård, utvecklingsledare
Telefon:
018-727 18 32
E-post:
nina.klinge-nygard@uppsala.se

Presskontakt
Inga Lena Andersson, pressekreterare
Telefon:
070-821 68 50

Lördag 27 januari uppmärksammar Uppsala kommun den internationella minnesdagen för Förintelsens offer med ett program på Uppsala Konsert & Kongress 15.00–16.00. Dessutom erbjuder kommunen aktiviteter för olika åldrar under hela veckan 22–28 januari, bland annat teaterföreställningen Katitzi på Reginateatern och föreläsningar på Stadsbiblioteket.

Läs vidare »
Media no image

Dags för skolval 2018

Pressmeddelanden   •   Jan 11, 2018 14:57 CET

11–31 januari pågår årets grundskoleval. Skolvalet omfattar alla barn som ska börja förskoleklass och barn som inte har gått förskoleklass som ska börja i årskurs 1. Det gäller även elever som går på en skola där nästa årskurs inte finns.

Nu öppnar grundskolans skolval 2018. Totalt är det drygt 4 300 barn som ska söka skola inför hösten 2018. Av dessa är det 2 600 barn som ska börja förskoleklass.

I skolvalet söker vårdnadshavare tre skolor som de kan tänka sig för sitt barn. Skolvalet är inte obligatoriskt, men det är bra att göra ett aktivt skolval i och med att det är större chans att få en skolplats som man är nöjd med. I fjol gjorde 2 358 elever av 2 559 ett aktivt val till förskoleklass och 1 687 av 1 725 elever ett val till övriga årskurser. Det innebär att sammantaget gjorde 96,7 procent av alla elever som var aktuella för att välja skola, ett aktivt skolval.

– Så långt som möjligt placerar vi barnen enligt vårdnadshavarnas val. Vid förra skolvalet fick 98,2 procent som sökte förskoleklass och nära 95 procent som sökte plats i grundskolan något av sina tre alternativ, säger Anna Törnkvist, processledare för skolvalet.

Vårdnadshavarna söker skola i kommunens datasystem eBarnUngdom på uppsala.se. Därefter sker placeringen och under perioden 1 till 12 mars får vårdnadshavarna besked. Därefter finns en omvalsperiod som sträcker sig fram till 26 mars. Senast 30 april ska valet vara helt klart.

Nytt för i år är att Uppsala kommun fattat beslut om att mätpunkten som används för att avgöra vem som bor närmast skolan är densamma som den som mäts för att avgöra rätt till skolskjuts. I år har man också beslutat att använda endast en mätpunkt per skola, i stället för att som tidigare ha flera mätpunkter vid varje skola.

Placeringarna görs utifrån kommunens antagningsregler om relativ närhet och syskonförtur.

Information om skolvalet finns på uppsala.se/skolval.

För mer information

Giggi Thomson, chef individstöd utbildningsförvaltningen
Telefon: 018-727 56 96
E-post: Giggi.Thomson@uppsala.se

Anders Pettersson, tf skolchef kommunal grundskola
Telefon: 018-727 54 14
E-post: anders.pettersson@uppsala.se

Presskontakt
Maria Hasselgren, pressansvarig
Telefon: 018-727 65 27

11–31 januari pågår årets grundskoleval. Skolvalet omfattar alla barn som ska börja förskoleklass och barn som inte har gått förskoleklass som ska börja i årskurs 1. Det gäller även elever som går på en skola där nästa årskurs inte finns.

Läs vidare »
G4rfmfzru7yi6kwwob64

Parkeringsregleringar införs i Fålhagen och Höganäs

Pressmeddelanden   •   Jan 10, 2018 08:01 CET

Den 19 mars inför kommunen nya parkeringsregleringar i Fålhagen och Höganäs. Parkeringsförbudsområde skapas i stadsdelarna, vilket innebär att det endast går att parkera där det är tydligt angivet att det är tillåtet. Samtidigt införs parkeringsavgifter i den del av Fålhagen som idag är oreglerad. Boende i området kan ansöka om boendeparkeringstillstånd hos kommunen och kan då parkera billigare.

Ojlnhx3yzkithg3knusz

​Framgångsrikt byggår i Uppsala

Pressmeddelanden   •   Dec 28, 2017 11:15 CET

Allt fler bygglov beviljas i Uppsala. Fram till årsskiftet har kommunen beviljat bygglov för 4 232 bostäder. En fjärdedel av dem är på landsbygden. 97 procent av alla bygglovsbeslut fattas inom tio veckor. Det är tre procentenheter bättre är 2016.

Media no image

Uppsala tar upp jakten på plasten

Pressmeddelanden   •   Dec 28, 2017 09:45 CET

Uppsala kommun agerar nu för att minska användningen av plast och plastens klimatpåverkan. I två aktuella projekt driver kommunen tillsammans med andra aktörer fram nya krav vid upphandling och förändrat beteende för användning av plast. Projekten är finansierade av EU och statliga Klimatklivet.

Fossil plast bidrar med klimatpåverkande utsläpp vid förbränning och kompostering. I Uppsala bidrar plastavfallet som går till energiåtervinning i fjärrvärmeverket med cirka 120 000 ton koldioxid per år. Det kan jämföras med personbilstrafiken som i Uppsala släpper ut 171 400 ton koldioxid per år.

– Plasten är en av våra största dolda klimatbovar. Med färre fossila plastprodukter i omlopp minskar vi växthusgaserna och den negativa påverkan på miljö och klimat. Nyckeln till framgång är samverkan. Uppsala samverkar därför aktivt med andra kommuner och inom ramen för Uppsala klimatprotokoll med lokala organisationer och företag i jakten på plasten, säger Maria Gardfjell (MP), kommunalråd med ansvar för miljö och klimat.

Tillsammans med Fresenius-Kabi, Uppsala Pastorat, Region Uppsala, SLU, Uppsala Universitet och Vattenfall AB arbetar kommunen för att i sina upphandlingar påverka leverantörer och producenter av plastprodukter att ändra sitt sortiment till en större andel biobaserade och återvunna produkter. Därutöver arbetar man aktivt med att minska sitt eget användande av fossila plastprodukter. De sju verksamheterna genererar sammanlagt mer plastavfall än hushållen i Uppsala.

– För att minska plastens klimatpåverkan är det bästa vi kan göra idag att öka återvinningen av den fossila plasten. Det tär minst på både klimatet och våra naturresurser. Samtidigt måste vi förstås stimulera utvecklingen av biobaserad plast och alternativ till plastprodukter, säger Anna Hilding, projektledare för effektiv plastupphandling i Uppsala kommun.

Uppsala kommun driver även tillsammans med Eskilstuna, Linköping och Norrköping ett EU-projekt som handlar om att bli tuffare kravställare vid upphandlingar och hitta alternativ till många av de fossila plastprodukter som dagligen används i kommunernas verksamheter. I dagsläget orsakar verksamheterna i de största kommunerna i regionen Östra Mellansverige koldioxidutsläpp på cirka 4 000 ton per år enbart genom sin användning av olika engångsprodukter.

I de aktuella projekten gör de medverkande organisationerna systematiska inventeringar av sin plastanvändning. Checklistor tas fram för att underlätta val och beställning av alternativa produkter och nya krav för upphandling utvecklas i dialog med leverantörerna.

Fakta om plast

Plast är ett av de vanligaste materialen i vår vardag. Till 98 procent tillverkas plast av fossil råvara. Ungefär fyra procent av världens råoljeproduktion går till plasttillverkning. När plasten blir avfall går det mesta till förbränning. Det bidrar i sin tur till ytterligare koldioxidutsläpp.

Värmeförsörjningen i Uppsala sker till största delen genom fjärrvärme från Vattenfall AB. Där kommer en stor del av den tillförda energin från energiåtervinning ur avfall. För att nå Uppsalas klimatmål, att vara fossilfritt år 2030, behöver därför andelen fossil plast i det brännbara avfallet minska.

Även hushållen i Uppsala behöver bli bättre på att sortera plast. Hushållsavfallet innehåller idag 1 000 ton välsorterad plast och 6 000 ton plast som felaktigt sorteras som brännbart.

Sverige har i EU åtagit sig att från 2005 till 2020 reducera utsläppen av växthusgaser med 17 procent.

Förpacknings- och tidningsinsamlingens snabbguide för sortering av plastförpackningar

Uppsala Vatten och Avfalls sorteringsguide

För mer information

Anna Hilding, projektledare för effektiv plastupphandling i Uppsala kommun
Telefon: 070-621 98 62 
E-postanna.hilding@uppsala.se

Maria Gardfjell (MP), kommunalråd med ansvar för miljö och klimat
Telefon: 018-727 16 81 
E-postmaria.gardfjell@uppsala.se

Presskontakt
Susanne Järved, pressansvarig
Telefon: 018-727 18 78
E-post: susanne.jarved@uppsala.se

Uppsala kommun agerar nu för att minska användningen av plast och plastens klimatpåverkan. I två aktuella projekt driver kommunen tillsammans med andra aktörer fram nya krav vid upphandling och förändrat beteende för användning av plast. Projekten är finansierade av EU och statliga Klimatklivet.

Läs vidare »
Sdmcagdxg3ifqtec6pmc

Uppsala kommun stöttar Storvretacupen genom partnerskap

Pressmeddelanden   •   Dec 27, 2017 08:20 CET

När Storvretacupen nu ordnas för 25 gången är det första tillfället där Uppsala kommuns beslut att stötta idrottsföreningar genom partnerskap används. Det innebär att kommunen bland annat minskar avgiften för övernattning i skolor och idrottshallar med 50 procent för arrangemang för barn och ungdomar.

Om Uppsala kommun

Uppsala kommun

Uppsala är Sveriges fjärde största stad och här bor över 200 000 personer. Storstadens breda utbud av butiker, restauranger, konserter, teaterföreställningar och andra evenemang finns här. Kulturskatter och påminnelser om de många författare, konstnärer och vetenskapsmän som verkat här finns överallt. Några av de kända personer som har bott och verkat i Uppsala är Carl von Linné, Ingmar Bergman och Bror Hjorth. Nutida kändisar som bott här är till exempel sångerskan Veronica Maggio, kocken Marcus Aujalay och Skypegrundaren Niklas Zennström.

Uppsala är en av världens mest framstående vetenskapliga städer. Här finns två högt rankade universitet, som har drygt 40 000 studenter och forskare, samt regionsjukhuset Akademiska sjukhuset med 8 000 anställda. Tillsammans skapar det en god grund för avancerad forskning som har lett till en rad företag inom bland annat biomedicin och informationsteknologi.

Uppsala: välkommen hit, välkommen hem!

Adress

  • Uppsala kommun
  • Uppsala kommun
  • 753 75 Uppsala
  • Sverige