PRESSINBJUDAN: Fläktanstugan invigs på lördag

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2018 14:07 CET

På lördag 17 november 11.00 nyinviger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande, den populära Fläktanstugan i Norra Lunsens naturreservat. Uppsala kommun bjuder på fika och grillad korv. Möjlighet till egen grillning finns också.

En buss kommer att gå från Stationsgatan direkt till Norra Lunsens naturreservat. Bussen avgår från Stationsgatan 11 kl. 09.00. Från parkeringsplatsen promenerar man gemensamt till stugan.

Tillgängligheten är något begränsad då man behöver gå längs en snårig skogsstig som är cirka 2 km. Buss tillbaka går från Lunsen kl. 12.30. Antalet platser på bussen är begränsade.

Läs mer på: www.uppsala.se/lunsen

Datum Lördag 17 november
Tid 11.00
Plats Fläktanstugan, Norra Lunsens naturreservat


För mer information

Maria Hasselgren, presskommunikatör

Telefon: 018-727 65 27

På lördag 17 november 11.00 nyinviger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande, den populära Fläktanstugan i Norra Lunsens naturreservat. Uppsala kommun bjuder på fika och grillad korv. Möjlighet till egen grillning finns också.

Läs vidare »

Cykelparkering i max två veckor vid Resecentrum

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2018 07:55 CET

Uppsala kommun har infört en regel som innebär att cyklar får parkeras i max två veckor på Resecentrum. Regeln började gälla 22 oktober.

Syftet med den nya regeln är att få ökad cirkulation på de mest använda cykelparkeringarna. Med ett större flöde i cykelställen närmast Resecentrum ökar helt enkelt möjligheten att hitta en ledig plats.

– Vi är medvetna om att det finns ett begränsat antal platser på grund av flera byggen runt Resecentrum. Med två-veckorsregeln underlättar vi för främst cykelpendlare att hitta en parkeringsplats, säger Karna Thorsson, trafikingenjör.

Kommunen kommer att lappa de cyklar som har stått länge, för att kontrollera om de är övergivna. På lappen finns information om hur länge cykeln får stå parkerad just på den platsen. Om lappen sitter kvar på cykeln vid ett angivet datum (efter två veckor i det här fallet) blir cykeln omhändertagen för att lämna plats åt andra cyklar.

På övriga platser i centrum gäller max fem veckors parkering på samma ställe i kommunens cykelställ. Parkeringsreglerna ingår i kommunens lokala trafikföreskrifter.

Uppsala utsågs 2018 till Sveriges bästa cykelstad av Cykelfrämjandet. Bakgrunden till priset är kommunens arbete för att göra det ännu roligare, enklare och säkrare att välja cykel framför bil och buss. Flera mål har redan uppnåtts, som att skapa flera snabbcykelleder, bygga en cykelvårdsstation, driva projektet ”cykelvänlig arbetsplats”, se till att cykelbanorna plogas och är säkra att cykla på även vintertid, och mycket mer.


För mer information

Karna Thorsson, trafikingenjör
Telefon: 018-727 89 75
E-post: Karna.Thorsson@uppsala.se

Presskontakt
Louise Holck-Clausen, presskommunikatör Gata, Park, Natur
Telefon:
018-727 65 59
E-post:
louise.holck-clausen@uppsala.se


Uppsala kommun har infört en regel som innebär att cyklar får parkeras i max två veckor på Resecentrum. Regeln började gälla 22 oktober.

Läs vidare »

Dags för årets gymnasiemässa

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2018 16:00 CET

Den 15 november anordnas årets gymnasiemässa på Fyrishov för alla som ska välja gymnasium nästa år. Deras vårdnadshavare är också välkomna. Uppsalas gymnasieskolor, både de kommunala och de fristående, presenterar sitt utbud tillsammans med gymnasieskolorna i Tierp, Knivsta och Östhammar.

Gymnasiemässan brukar locka så många som 5 000–6 000 besökare. Den är en uppskattad möjlighet för de som står inför att fatta ett av sina viktigaste beslut för framtiden, att få svar på sina frågor.

Besökarna får allsidig information i gymnasieskolornas olika montrar. Även studie- och yrkesvägledare finns på plats och svarar på frågor.

Gymnasiemässan är öppen 9.00–19.00 den 15 november på Fyrishov, i hallarna C och D.

– Vi har ett brett utbud av yrkesprogram som leder till jobb direkt efter utbildning, samtidigt som de också är högskoleförberedande. Uppsalas växande arbetsmarknad är i stort behov av exempelvis hantverkare och undersköterskor så jag hoppas att många tar chansen att söka utbildningar till dessa samhällsbärande yrken, säger Caroline Hoffstedt (S), ordförande i utbildningsnämnden.

I april 2019 anordnas Yrkes-expo på Uppsala Konsert & Kongress. Mer information om detta evenemang kommer framöver.

För mer information

Olof Oskarsson, verksamhetsutvecklare
Telefon: 076-830 49 49
E-post: olof.oskarsson@uppsala.se

Märit Gunneriusson Karlström
Telefon: 072-518 92 88
E-post: marit.gunneriusson-k@uppsala.se

Presskontakt
Maria Hasselgren, pressansvarig
Telefon:
018-727 65 27

Den 15 november anordnas årets gymnasiemässa på Fyrishov för alla som ska välja gymnasium nästa år. Deras vårdnadshavare är också välkomna. Uppsalas gymnasieskolor, både de kommunala och de fristående, presenterar sitt utbud tillsammans med gymnasieskolorna i Tierp, Knivsta och Östhammar.

Läs vidare »

Uppsala kommun arrangerar Kulturveckan 2018

Pressmeddelanden   •   Nov 12, 2018 11:31 CET

Den 12 - 16 november arrangerar Uppsala kommun Kulturveckan för 26:e året i rad. Det är en vecka fylld med kulturupplevelser av, med och för personer med intellektuella funktionsnedsättningar.

Grundtanken med Kulturveckan var från början att bygga broar och göra Uppsalas kulturliv mer tillgängligt för personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Med åren har det blivit mycket mer: Mötesplatser, upplevelser och scener att visa upp sig på. Kulturveckan har i 26 år varit en viktig mötesplats och dörröppnare för många in till Uppsalas kulturliv.

– Kulturveckan är en vecka för både kropp och själ! Det bjuds bland annat in till konstutställningar, konserter, roliga möten, hälsa drop-in och Uppsalas bästa disco. Stina från Teater Blanca är DJ och ser till att alla dansar. Det är en ynnest att få möjlighet att ta del av dessa unika talangers fantastiska arbeten och när veckan är avslutad får man alltid med sig massor av inspiration, säger Karin Hedvall, samordnare för Kulturveckan.

Tips på vad som händer under veckan:

Invigning den 12 nov klockan 13.00 på Grand, konsert med Konstbrukets musiker.

Konstutställning på Stadsbiblioteket – Vi är inte ensamma, av Konstbruket. Vernissage den 12 nov klockan 10.00. Finnisage den 16 nov klockan 13.00.

Målarskolan visar upp sin konst med utställningen ”Färgstark” på Galleri Uppsala, 10 - 22 nov klockan 13.00-18.00.

Konsert på Grand med Esters musikverksamheter, 13 nov klockan 10.15 och 13.15.

Studio 34 visar upp sin konst och poesi, 16 nov klockan 10.00 och 13.00, Vaksalagatan 34.

Familjeprogram med Ako och Grosse på Stadsbiblioteket, 17 nov klockan 14.00-15.00. Familjeföreställning med massor av sång.

Hela programmet för Kulturveckan finns bifogat pressmeddelandet.

För mer information

Karin Hedvall, samordnare för Kulturveckan 
Tel: 018-727 17 20
E-post: karin.hedvall@uppsala.se

Presskontakt
Ulrika Borg, presskommunikatör
Tel: 072-468 64 95

Den 12 - 16 november arrangerar Uppsala kommun Kulturveckan för 26:e året i rad. Det är en vecka fylld med kulturupplevelser av, med och för personer med intellektuella funktionsnedsättningar.

Läs vidare »

Ny bibliotekschef i Uppsala kommun

Nyheter   •   Nov 07, 2018 17:48 CET

Mohammed Mekrami blir ny bibliotekschef i Uppsala kommun. Mohammed har mångårig erfarenhet som chef och ledare inom framförallt skola och bibliotek och har det senaste året arbetat som tillförordnad avdelningschef för Bibliotek Uppsala. Han har tidigare verkat som enhetschef, skolledare och ledarskapskonsult.

– I Mohammed Mekrami får vi en chef och ledare som kan utveckla biblioteksverksamheten och fortsätta den förändringsresa som Uppsala kommun befinner sig i. Mohammed har en tillgänglig och kommunikativ ledarstil och förmågan att uppmuntra och inspirera andra. Hans bakgrund ger oss ny kompetens i organisationen och nya perspektiv på verksamheten, säger Sten Bernhardsson, kulturdirektör.

Mohammed är utbildad gymnasielärare med pedagogisk magisterexamen i ledarskap och en fil kand i historia. Han har även genomgått den statliga rektorsutbildningen vid Uppsala Universitet.

För mer information:

Sten Bernhardsson, direktör för kulturförvaltningen
Tel: 018-727 17 85
E-post: sten.bernhardsson@uppsala.se

Presskontakt
Ulrika Borg, presskommunikatör
Tel: 072-468 64 95

Mohammed Mekrami blir ny bibliotekschef i Uppsala kommun. Mohammed har mångårig erfarenhet som chef och ledare inom framförallt skola och bibliotek och har det senaste året arbetat som tillförordnad avdelningschef för Bibliotek Uppsala. Han har tidigare verkat som enhetschef, skolledare och ledarskapskonsult.

Läs vidare »

Uppsala kommun tar över driften av Vigmund

Pressmeddelanden   •   Nov 01, 2018 18:00 CET

Äldrenämnden har 1 november tecknat en överenskommelse med företaget Private Nursing om övertagande av driften vid vård- och omsorgsboendet Vigmund i Rasbo från och med 20 november.

Anledningen till överenskommelsen är att företaget haft svårt att leva upp till de krav som ställs i tidigare avtal, trots stöd från förvaltningen kring handlingsplaner och åtgärder.

– I samband med uppföljning av verksamheten har vi upptäckt brister som företaget har haft svårt att komma till rätta med. För att säkra en god vård och omsorg om de boende är kommunen överens med Private Nursing om att ett övertagande är den bästa lösningen, säger Monica Östman (S), ordförande i äldrenämnden.

Anhöriga, boende och anställda vid Vigmund kommer att få mer information om hur övertagandet kommer att gå till. Kommunen tar över verksamheten genom en så kallad verksamhetsövergång i egen regi. Det betyder att även anställda vid Vigmund kommer att gå över i kommunal anställning från och med övertagandet den 20 november.

För mer information

Jesper Kyrk, avdelningschef avtal och marknad,
Telefon: 018-727 65 18
E-post: jesper.kyrk@uppsala.se
 
Monica Östman, (S) ordförande i äldrenämnden,
Telefon: 070-655 40 41
E-post: monica.ostman@pol.uppsala.se

Presskontakt
Ulrika Borg, presskommunikatör
Telefon: 072-468 64 95

Äldrenämnden har 1 november tecknat en överenskommelse med företaget Private Nursing om övertagande av driften vid vård-och omsorgsboendet Vigmund i Rasbo från och med 20 november.

Läs vidare »

Stadsvärdar hjälper barnen över gatan

Pressmeddelanden   •   Nov 01, 2018 12:04 CET

I samband med att Fyrislundsgatan byggs om till stadsgata med trädplanteringar, gång- och cykelbanor och körfält för kollektivtrafik stängs gång- och cykeltunneln vid Årsta torg igen den 2 november för att kort därefter läggas igen. För att göra trafiken och gatan säkrare, sänks hastigheten och nya övergångsställen med trafikljus byggs, bland annat i höjd med tunneln. 

I samband med stängningen kommer stadsvärdar att finnas på plats för att hjälpa barnen tryggt över Fyrislundsgatan i nivå med Årsta torg. Stadsvärdarna står precis där avstängningen till tunneln är. De visar hur man cyklar eller går istället. Det finns två värdar på vardera sidan av tunneln, så att den ena kan stå kvar och den andra visa vägen.

Den närmaste övergången med trafikljus finns precis söder om tunneln. Här är vägen avsmalnad med endast ett körfält i vardera riktning, vilket innebär att trafiken flyter i ett lugnare tempo.

Stadsvärdarna finns på plats:

- fredag 2 november vid morgonpendling

- måndag 5 november vid skolstart och skolslut

- tisdag 6 november vid skolstart och skolslut

Närmast i planeringen ingår att färdigställa vatten- och avloppsledningar i Fyrislundsgatan inför byggstarten av etapp 2 i Östra Sala backe. Det innebär att trafiken leds runt tunneln med en tillfällig vägdragning, ett arbete som beräknas pågå till våren 2019.

För mer information

Susanna Waldersten, projektledare
Telefon: 018-727 41 86
E-post: susanna.waldersten@uppsala.se

Presskontakt
Louise Holck-Clausen, kommunikatör
Telefon:
018-727 65 59
E-post:
louise.holck-clausen@uppsala.se

Fyrislundsgatan byggs om till stadsgata med trädplanteringar, gång- och cykelbanor och körfält för kollektivtrafiken. För att göra trafiken och gatan säkrare, sänks hastigheten och nya övergångsställen med trafikljus byggs. Som en följd av detta kommer gång- och cykeltunneln vid Årsta torg att stängas den 2 november och därefter läggas igen. Istället ersätts den av övergångställen med trafikljus.

Läs vidare »

Extrapengar till deltagare inom daglig verksamhet

Pressmeddelanden   •   Okt 31, 2018 15:52 CET

Uppsala kommun har beslutat att ge extrapengar till deltagare i daglig verksamhet för 2018. Denna engångsåtgärd är möjlig att göra för statliga stimulansbidrag som regeringen fördelar för att stimulera kommunerna att införa eller höja dagpenningen för personer som deltar i daglig verksamhet.

Uppsala kommun har rekvirerat 8,5 miljoner kronor av de stimulansmedel som Socialstyrelsen på regeringens uppdrag fördelar till kommunerna för att införa eller höja dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enlig LSS.

Stimulansbidraget gör det möjligt för Uppsala kommun att betala ut extra pengar för 2018 till deltagare i daglig verksamhet. Fördelningen av pengarna baseras på närvaro, med 38 kronor för varje närvarodag under 2018. För de enskilda deltagarna betyder det som mest cirka 9 000 kronor i extra utbetalning. Pengarna kommer att betalas ut retroaktivt från januari 2018.

– Personer på Uppsalas dagliga verksamheter gör ett viktigt jobb varje dag, både för sig själva och för samhället i stort. Det känns väldigt roligt att kunna uppmärksamma dem med en extrapeng, säger Eva Christiernin, ordförande i omsorgsnämnden.

Daglig verksamhet är en av insatserna enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det är en form av arbete som också kan ge gemenskap. Inom Uppsala kommun finns totalt cirka 920 personer inom daglig verksamhet. Deltagarnas försörjning består vanligtvis av aktivitetsersättning eller sjukersättning från Försäkringskassan.

Dagpenning i form av habiliteringsersättning ska stimulera och motivera deltagarna att medverka i daglig verksamhet. I Uppsala kommun är habiliteringsersättningen 59 kronor/dag för närvaro fem timmar eller mer och 49 kronor/dag för närvaro under fem timmar.

För mer information

Eva Christiernin, ordförande omsorgsnämnden
Telefon: 070-438 88 35
E-post: eva.christiernin@pol.uppsala.se

Monica Petersson, uppdragsstrateg omsorgsförvaltningen
Telefon: 018-727 08 29
E-post: monica.petersson@uppsala.se

Presskontakt
Ulrika Borg, presskommunikatör
Telefon: 072-468 64 95

Uppsala kommun har beslutat att ge extrapengar till deltagare i daglig verksamhet för 2018. Denna engångsåtgärd är möjlig att göra för statliga stimulansbidrag som regeringen fördelar för att stimulera kommunerna att införa eller höja dagpenningen för personer som deltar i daglig verksamhet.

Läs vidare »

Sista kvällen på gamla Studenternas

Pressmeddelanden   •   Okt 31, 2018 15:48 CET

Klockan 19.00 måndag 5 november spelar IK Sirius sin sista hemmamatch på den nuvarande fotbollsarenan. Sedan ska den gamla läktaren rivas, för att ge plats åt den nya arena som ska tas i bruk när fotbollssäsongen startar i vår. Alla som vill kan få ett eget minne från den gamla arenan i form av en bit av gräsplanen eller läktarens stolar.

Studenternas IP invigdes 1909 med en bandymatch mellan Uppsalas och Stockholms studenter. Redan 1911 stod arenan för första gången värd för bandyfinalen. Publikrekord på Studenternas sattes den 13 oktober 1968, när IK Sirius besegrade Landskrona BoIS med 1-0 inför 12 546 åskådare.

– Många har fina minnen från Studenternas, de lite äldre minns säkert när Sirius gick upp i Allsvenskan för första gången 1968. Det är med visst vemod vi säger hejdå till det som varit, samtidigt som vi ser fram emot en ny arena där vi säkert kommer få se spännande idrottshistoria skrivas, säger Rickard Malmström (MP), ordförande i idrotts- och fritidsnämnden.

Efter matchen mot Kalmar får alla som vill möjlighet att ta med en stol eller en bit av gräsplanen som ett minne av arenan. Spadar och andra redskap finns på plats, man får inte ta med sig egna sådana saker.

Vid eventet närvarar Rickard Malmström (MP), ordförande i idrotts- och fritidsnämnden, och Caroline Hoffstedt (S), som ska ta över det övergripande ansvaret för idrottsfrågorna. Även ansvariga tjänstepersoner för Studenternas kommer finnas på plats.

– Nu är det bara månader kvar tills den nya arenan är på plats. Den blir bli ett nytt landmärke i Uppsala och för de satsningar kommunen gör på idrotten, säger Josefine Åhrman, avdelningschef idrott och fritid.

Den nya fotbollsarenan med plats för 10 000 åskådare ska stå spelklar till starten för Allsvenskan i mars 2019, hela arenan blir klar 2020, och kostar drygt 450 miljoner kronor att bygga.

För mer information:

Rickard Malmström (MP), ordförande i idrotts- och fritidsnämnden
Telefon: 018-727 13 15
E-post: rickard.malmstrom@uppsala.se

Josefine Åhrman, avdelningschef idrott och fritid
Telefon: 018-727 42 86
E-post: josefine.ahrman@uppsala.se

Klockan 19.00 måndag 5 november spelar IK Sirius sin sista hemmamatch på den nuvarande fotbollsarenan. Sedan ska den gamla läktaren rivas, för att ge plats åt den nya arena som ska tas i bruk när fotbollssäsongen startar i vår. Alla som vill kan få ett eget minne från den gamla arenan i form av en bit av gräsplanen eller läktarens stolar.

Läs vidare »

Uppsala kommun har upphandlat färdtjänst

Pressmeddelanden   •   Okt 31, 2018 10:13 CET

Upphandlingen berör personrapporter inom den särskilda kollektivtrafiken som omfattar färdtjänst, daglig verksamhet och skolskjuts med taxi och är värderad till nästan en halv miljard kronor. I upphandlingen har kommunen ställt höga krav på trygghet för resenärerna och på miljöanpassning.

- Särskild kollektivtrafik är grundläggande för att alla ska kunna leva ett aktivt liv, och det är vår första

prioritet att de som använder särskild kollektivtrafik och skolskjuts med taxi ska kunna lita på punktlighet och vara trygga under sin resa, säger Kristina Stavlind, enhetschef Trafikcentralen.

Miljöanpassning innebär att bilarna så långt möjligt är miljövänliga och att förarna kör på ett hållbart sätt.

Rätt till färdtjänst har de som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med kollektivtrafik, man måste ha ett funktionshinder som är bestående, i minst tre månader eller längre och man ska vara folkbokförd i Uppsala kommun.

Skolskjuts med taxi kan barn och ungdomar med funktionsnedsättning få under hela sin tid i grundskola och gymnasium. Andra elever kan få skolskjuts med taxi upp till och med nionde klass, i de fall där kommunen, enligt skollagen, har skyldighet att ordna skolskjuts med hänsyn till avstånd, trafikförhållanden eller särskilda omständigheter – men enbart till den skola där kommunen skulle ha placerat dem.

Avtalstiden sträcker sig från 12 januari 2019 till 11 januari 2021, men möjlighet till förlängning fram till januari 2023. Därefter måste en ny upphandling göras.

De företag som vunnit upphandlingen är AB Trendtaxi, Anders Sellén Bud&taxi AB, Gamla Uppsala Buss AB, Taxi E4 Uppsala plus AB, 5 Star Taxi ABT, Cabonline Region Öst AB, Taxi Stor & Liten Gävle AB, Uppsala Taxi 100 000 AB och K-holm Vård o Omsorg AB.

För mer information

Kristina Stavlind, enhetschef Trafikcentralen
Telefon: 018-727 46 03
E-post: kristina.stavlind@uppsala.se

Mats Jansson, upphandlare
Telefon: 018-727 12 79
E-post: Mats.Jansson3@uppsala.se

Presskontakt
Maria Hasselgren, presskommunikatör
Telefon:
018-727 65 17
E-post:
maria.hasselgren@uppsala.se

Upphandlingen berör personrapporter inom den särskilda kollektivtrafiken som omfattar färdtjänst, daglig verksamhet och skolskjuts med taxi och är värderad till nästan en halv miljard kronor. I upphandlingen har kommunen ställt höga krav på trygghet för resenärerna och på miljöanpassning.

Läs vidare »

Om Uppsala kommun

Uppsala kommun

Uppsala är Sveriges fjärde största stad och här bor över 200 000 personer. Storstadens breda utbud av butiker, restauranger, konserter, teaterföreställningar och andra evenemang finns här. Kulturskatter och påminnelser om de många författare, konstnärer och vetenskapsmän som verkat här finns överallt. Några av de kända personer som har bott och verkat i Uppsala är Carl von Linné, Ingmar Bergman och Bror Hjorth. Nutida kändisar som bott här är till exempel sångerskan Veronica Maggio, kocken Marcus Aujalay och Skypegrundaren Niklas Zennström.

Uppsala är en av världens mest framstående vetenskapliga städer. Här finns två högt rankade universitet, som har drygt 40 000 studenter och forskare, samt regionsjukhuset Akademiska sjukhuset med 8 000 anställda. Tillsammans skapar det en god grund för avancerad forskning som har lett till en rad företag inom bland annat biomedicin och informationsteknologi.

Uppsala: välkommen hit, välkommen hem!

Adress

  • Uppsala kommun
  • Uppsala kommun
  • 753 75 Uppsala
  • Sverige