Nannaskolan dubbelt prisad i White Guide Junior

Pressmeddelanden   •   Sep 19, 2018 11:02 CEST

Nannaskolans restaurang Nanna Bistro tog för andra året i rad hem det prestigefyllda priset White Guide Junior i kategorin årets skolrestaurang. Samtidigt fick Nannaskolans rektor Henrik Ljungblom pris i kategorin Årets gastronomiska rektor.

Idag inleds årets trafikantvecka

Pressmeddelanden   •   Sep 17, 2018 10:39 CEST

16-22 september äger den Europeiska trafikantveckan rum. I Uppsala arrangeras ett omfattande program för både små och stora. Årets tema är ”Mobilitet på många sätt”. Fredag 21 september ordnas en fullspäckad trafiksäkerhetsdag på Stora torget.

Bland barn och småbarnsföräldrar är ”Buslätt att cykla rätt” populär och även i år erbjuder kommunen möjligheten för förskolebarn att lära sig trafikregler och att cykla på ett säkert sätt. Eventet är redan fullbokat och äger rum på Vaksalatorg på tisdag mellan 9.30-14.00.

Fredag 21 september ordnar Uppsala kommun en trafiksäkerhetsdag på Stora torget. Kommunen ska bland annat informera om de nya hastigheterna, varför vi har övergångsställen och varför vi ibland tar bort dem och vilka olika sätt det finns att fysiskt sänka farten på gatorna. Äldreförvaltningen informerar om hur man kan förebygga halkolyckor bland äldre och delar ut reflexer och broddar.

Representanter för kommunens trafiksäkerhetskampanj TrafiQ finns på plats på Stora torget och det finns även möjlighet att diskutera säker cykling. Även Älgskadeföreningen deltar. De tar hjälp av en viltsimulator för att ge en bild av vad som händer vid en kollision med ett stort djur.

Uppsala parkering AB finns på plats för att berätta om parkering och om sin parkeringsapp.

Uppsala kommuns energi- och klimatrådgivare kommer under trafiksäkerhetsdagen att berätta om hållbart resande och ordnar en quiztävling. Dessutom ska rådgivarna vid några tillfällen under trafikantveckan åka med UL-pendeln och dela ut information om sin verksamhet och om UL.

Torsdag 20 september sker diplomering av cykelvänliga arbetsplatser på Ekonomikum. Idag finns drygt 80 diplomerade cykelvänliga arbetsplatser i Uppsala.

Under veckan delas reflexer också ut till de som går eller cyklar till skolan.

Uppsala kommun deltar varje år i Europeiska trafikantveckan. Det är en upplysningskampanj som årligen äger rum 16–22 september runt om i Europa. Kampanjen går ut på att motivera medborgarna att cykla, gå och använda kollektivtrafik i så stor utsträckning som möjligt. Kampanjen ska också uppmuntra att de europeiska städerna på olika sätt underlättar för invånarna att använda dessa alternativ.

Mer information finns på: http://uppsala.se/Trafikantveckan

För mer information

Tove Västibacken, enhetschef trafik och samhälle
Telefon: 018-727 43 75
E-post: tove.vastibacken@uppsala.se

Presskontakt
Maria Hasselgren, pressansvarig
Telefon: 018-727 65 27

16-22 september äger den Europeiska trafikantveckan rum. I Uppsala arrangeras ett omfattande program för både små och stora. Årets tema är ”Mobilitet på många sätt”. Fredag 21 september ordnas en fullspäckad trafiksäkerhetsdag på Stora torget.

Läs vidare »

Uppsala satsar på tech-sektorn

Pressmeddelanden   •   Sep 14, 2018 14:23 CEST

Uppsala har på kort tid blivit en av Sveriges ledande startupstäder och många investerare har fått upp ögonen för kommunen. I syfte att stärka förutsättningarna för entreprenörer och bidra till Uppsalas långsiktiga tillväxt och attraktionskraft gör kommunen en särskild satsning på tech-sektorn.

Base10 får uppdraget att stödja innovatörer och investerare på den lokala tech-sektorn i ett tilldelningsbeslut från Uppsala kommun i dag.

– Uppsala har redan idag ett internationellt prisat innovationsstödssystem. Med denna satsning adderar vi till fler möjligheter och alternativ till entreprenörskap och innovation och stärker Uppsalas internationella konkurrenskraft samtidigt som vi vidgar arbetsmarknaden med fler konkurrenskraftiga företag, säger Marlene Burwick (S) kommunstyrelsens ordförande.

BASE10 startade sin verksamhet 2016 och driver idag ett framgångsrikt co-working space i Uppsala för nystartade tech-företag. Genom Uppsala kommuns satsning på att strategiskt utveckla tech-sektorn i Uppsala kommer BASE10 nu skala upp sin verksamhet till en internationellt konkurrenskraftig standard. Med satsningen ska Uppsala ta upp kampen med städer som Stockholm, London och Berlin om att bli Europas tech-huvudstad.

Huvudmålet för Uppsala kommuns näringslivspolitik är att skapa förutsättningar för fler arbetstillfällen, 70 000 nya jobb till år 2050.


För mer information

Christian Dahlmann, enhetschef näringsliv och omvärld
Telefon: 018-727 13 45
E-post christian.dahlmann@uppsala.se

Presskontakt

Ulrika Borg, pressansvarig
Telefon 072-468 64 95


 
 

Uppsala har på kort tid blivit en av Sveriges ledande startupstäder och många investerare har fått upp ögonen för kommunen. I syfte att stärka förutsättningarna för entreprenörer och bidra till Uppsalas långsiktiga tillväxt och attraktionskraft gör kommunen en särskild satsning på tech-sektorn.

Läs vidare »

Uppsala firar Bergman 100 år

Pressmeddelanden   •   Sep 14, 2018 09:00 CEST

”Barnet Bergman i Uppsala” blir Uppsala kommuns tema i firandet av hundraårsjubileet av Ingmar Bergman under hösten 2018. Det kommer att märkas i utställningar, dockteaterföreställningar, ljusverk med mera. Hundraårsjubileet firas världen över under hela året.

Den världsberömde filmskaparen, teaterregissören och författaren Ingmar Bergman föddes i Uppsala och tillbringade mycket tid hos sin mormor på Trädgårdsgatan. Här gick han på bio och här kikade han in i maskinrummet på Slottsbiografen.

Inspelningen av Fanny och Alexander med exteriörer från Uppsala visar hur starkt hans barndom i Uppsala påverkat honom konstnärligt. Varje år hedrar Uppsala kommun Bergman genom Ingmar Bergman Film Award, ett filmpris som delas ut i samarbete med Uppsala Internationella kortfilmfestivals internationella tävlingssektion.

– Uppsala har en unik koppling till en av Sveriges mest kända kulturpersonligheter, Ingmar Bergman. Han föddes i Uppsala den 14 juli 1918 och det är därför som vi vill lyfta fram ”Barnet Bergman” i en serie evenemang, utställningar och kulturprogram under hösten 2018, säger Sten Bernhardsson, förvaltningsdirektör kulturförvaltningen.

Destination Uppsala samlar de olika arrangörernas programpunkter med Bergmantema under en gemensam webbsida www.destinationuppsala.se/bergmanaret. Här finns även en flerspråkig karta, framtagen av Stiftelsen Ingmar Bergman, för nedladdning där viktiga platser med koppling till flera av regissörens stora verk har märkts ut. Destination Uppsala gör samtidigt marknadsföringsinsatser i utvalda kanaler för att locka besökare till Uppsala under hösten med anledning av Bergmanåret.

För mer information

Sten Bernhardson, förvaltningsdirektör kulturförvaltningen
Telefon 018-727 17 85
E-post sten.bernhardson@uppsala.se

Helena Bovin, marknadschef, Destination Uppsala
Telefon 070-749 71 15
E-post helena.bovin@destinationuppsala.se

Presskontakt

Ulrika Borg, pressansvarig
Telefon 072-468 64 95
E-post ulrika.borg@uppsala.se

”Barnet Bergman i Uppsala” blir Uppsala kommuns tema i firandet av hundraårsjubileet av Ingmar Bergman under hösten 2018. Det kommer att märkas i utställningar, dockteaterföreställningar, ljusverk med mera. Hundraårsjubileet firas världen över under hela året.

Läs vidare »

Uppsala nominerade i White Guide Junior och Senior

Pressmeddelanden   •   Sep 14, 2018 08:00 CEST

När skolmatstävlingen White Guide Junior utser vinnarna i nästa vecka är skolor och förskolor i Uppsala nominerade i inte mindre än fem kategorier. Vinnarna i årets tävling utses i Göteborg den 18 september.

Nannakolan och Domarringens skola är nominerade i kategorin Årets skolrestaurang, en kategori som Nannaskolan vann förra året. Till Årets förskolekök är Vintergatans och Årstaparkens förskola nominerade. Pitpiengpen Uddén från Nannaskolan är nominerad till Årets skolkock och rektor Henrik Ljungblom, Nannakolan till Årets gastronomiska rektor. Daniela Lorentz, Leopold är nominerad i kategorin Årets seniorkock.

– Att vara nominerad till White Guide Junior är ett fint kvitto på att vi arbetar på rätt sätt. Extra kul att det är den enda tävlingen i Sverige som bedömer helheten. Det handlar om smak och näring, men också om måltidsmiljö, service, pedagogiskt samarbete, engagemang, kommunala satsningar och andra parametrar som bidrar till att höja måltidsupplevelsen säger Sandra Harbom, utvecklingsledare på Uppsala kommuns avdelning för måltidsservice.

Totalt är drygt 200 förskolor, skolor och seniorboenden testade under det senaste året. Vinnarna i årets tävling utses i Göteborg den 18 september.

Läs mer om tävlingen White Guide Junior http://whiteguidejunior.com/

För mer information

Sandra Harbom, utvecklingsledare, Måltidsservice
Telefon 018-727 81 81
E-post sandra.harbom@uppsala.se     

Presskontakt
Ulrika Borg, presskommunikatör
Telefon 072-468 64 95
E-post ulrika.borg@uppsala.se

När skolmatstävlingen White Guide Junior utser vinnarna i nästa vecka är skolor och förskolor i Uppsala nominerade i inte mindre än fem kategorier. Vinnarna i årets tävling utses i Göteborg den 18 september.

Läs vidare »

Uppsala – utsedd till världens bästa klimatstad

Pressmeddelanden   •   Sep 12, 2018 06:02 CEST

Uppsala kommun utses till årets globala klimatstad i WWF:s internationella stadsutmaning One Planet City Challenge. Uppsala tilldelas utmärkelsen tack vare ett ambitiöst arbete med breda samhällsövergripande satsningar och ett starkt fokus på hållbara transporter.

Totalt har 132 städer deltagit i tävlingen och Uppsala lyfts nu fram som en förebild i världen för sitt klimatledarskap.

– Vi är så glada och känner oss otroligt hedrade över det här priset! Vi har jobbat i många år med att systematiskt höja nivån och engagemanget inom både kommunens egna organisation och i hela Uppsala. Vi delar stolt vinsten med engagerade företag, universiteten, föreningar och uppsalabor som är en stor del i att Uppsala är så framgångsrikt i arbetet och nu blivit uppmärksammat långt utanför landets gränser, säger Maria Gardfjell (MP), kommunalråd med ansvar för klimat och miljö
.
Den internationella juryn lyfter fram kommunens satsning på hållbara transporter och mobilitet, förnybar energi och ett starkt regionalt ledarskap som viktiga bidrag för att få utmärkelsen Årets globala klimatstad.

– Vi är otroligt glada att en svensk stad lyckats vinna den internationella utmaningen. Uppsalas ambitiösa klimatledarskap och satsning på hållbara transporter och förnybar energi inspirerar och är en förebild för många. Vi gratulerar varmt Uppsala till utmärkelsen och önskar lycka till, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.

Uppsalas mål är att lokala transporter och energianvändning ska vara fossilfria senast år 2030 – därefter ska Uppsala bli klimatpositivt 2050. Mål som är i linje med vad vetenskapen säger krävs för att Uppsala som samhälle ska bidra till att hålla den globala uppvärmningen under 2 grader. Arbetet för hållbar mobilitet fortsätter genom att kommunen bygger infrastruktur för elfordon, utvecklar kollektivtrafiken och förbättrar förutsättningarna för cyklister. I det lokala samarbetet Uppsala klimatprotokoll, som kommunen driver sedan 2010, bidrar ett 30-tal stora aktörer från olika samhällssektorer till att Uppsala når målen.

Läs mer om Uppsalas miljö- och klimatarbete här:

www.uppsala.se/klimatstad
https://www.uppsala.se/organisation-och-styrning/amnen/miljo-och-klimat/

Juryns motivering till Uppsala som Årets globala klimatstad 2018:
Uppsala framträder som klar global vinnare i årets utmaning på grund av sitt ambitiösa arbete med breda samhällsövergripande satsningar, starkt regionalt ledarskap och fokus på kunskapsöverföring. Uppsala har ambitiösa, innovativa och vetenskapligt satta mål bland annat för förnybar energi och hållbar mobilitet. Investeringarna i transport - infrastruktur uppskattades särskilt av juryn. Trots att Uppsala är en liten stad anser juryn att den tjänar som global förebild.

För mer information

Maria Gardfjell (MP), kommunalråd med ansvar för klimat och miljö
Telefon 018-727 16 81
maria.gardfjell@uppsala.se

Björn Sigurdson, klimatstrateg
Telefon 018-727 12 04
björn.sigurdson@uppsala.e
 
Presskontakt
Ulrika Borg, pressansvarig
Telefon 072-468 64 95

Uppsala kommun utses till årets globala klimatstad i WWF:s internationella stadsutmaning One Planet City Challenge. Uppsala tilldelas utmärkelsen tack vare ett ambitiöst arbete med breda samhällsövergripande satsningar och ett starkt fokus på hållbara transporter.

Läs vidare »

Uppsala vinner guld för varumärksesfilmer

Pressmeddelanden   •   Sep 10, 2018 14:10 CEST

Fyra varumärkesfilmer om Uppsala har vunnit guld i Swedish Media Festival. Det är samverkansgruppen för platsvarumärket Uppsala som har beställt filmerna och Uppsalabyrån Pophunters som har producerat dem. Filmerna har vunnit guld i kategorin Turism.

-Uppsala har väldigt mycket att erbjuda. Därför beslutade vi redan 2016 att börja arbetet med en ny varumärkesplattform. Jag blir glad och stolt över detta pris och ser det som ett bevis för att vi är på rätt väg, säger Marlene Burwick (S), kommunstyrelsens ordförande.

Filmerna är den del i arbetet med att stärka Uppsalas attraktionskraft. De berättar vad Uppsala har att erbjuda för den som vill besöka, flytta till, eller etablera sitt företag i regionen. I motiveringen till guldet står bland annat att filmerna gav en bra känsla av hur man vill att Uppsala kommun ska upplevas och den bredd som kommunen har att erbjuda. 

-Vi är glada och stolta över att få detta pris. Genom aktivt samarbete med många olika aktörer har vi arbetat för att lyfta platsen Uppsala. Vi har valt att fokusera på närhet, inspiration och kompetens för att visa de möjligheter Uppsala kan erbjuda i alla dimensioner, säger Kristian Florell, enhetschef i Uppsala kommun som lett arbetet.

2016 lanserades Uppsalas nya platsvarumärke. I samband med det producerades förutom filmer också bilder och case utifrån det nya platsvarumärket. Materialet, som är samlat på meruppsala.se, är fritt fram att använda för den som vill marknadsföra platsen Uppsala. Uppbyggnaden av meruppsala.se har tillkommit på uppdrag av cirka 100 företag, organisationer och föreningar som medverkande i framtagandet av varumärkesplattformen.

Uppsala satsar på att växa med 150 000 invånare och 70 000 nya jobb till år 2050. Därför beslutade kommunstyrelsen i april 2016 att ge kommunledningskontoret i uppdrag att implementera en varumärkesplattform och sätta samman en bred samverkansgrupp med olika aktörer för att utveckla platsvarumärket Uppsala. Kommunen har lett arbetet och många aktörer har varit delaktiga, bland andra Destination Uppsala, Region Uppsala, Länsstyrelsen, Handelskammaren, fastighetsbolag, universiteten, handeln, besöksnäringen, kulturinstitutioner och media. Platsvarumärket används av alla som vill vara med att stärka platsens attraktionskraft.

För att se filmerna, klicka här: http://meruppsala.se/sok/?catId=2

För mer information kontakta

Stefan Berg
Pressansvarig Uppsala kommun
0724-682683

Fyra varumärkesfilmer om Uppsala har vunnit guld i Swedish Media Festival. Det är samverkansgruppen för platsvarumärket Uppsala som har beställt filmerna och Uppsalabyrån Pophunters som har producerat dem. Filmerna har vunnit guld i kategorin Turism.

Läs vidare »

Föreläsning med SaraClaes inleder arbetet med HBTQ-diplomering av Studenternas

Pressmeddelanden   •   Sep 07, 2018 10:12 CEST

Ett led i att fotbollsarenan på Studenternas ska hbtq-diplomeras är att medarbetare och de lag, som har sin verksamhet på arenan, utbildas i hbtq-frågor. Inför utbildningen deltar Sirius och Dalkurd när SaraClaes föreläser och leder en diskussion om normer och värderingar som styr våra liv.

Ett av Uppsala kommuns mål är att offentliga verksamheter ska vara tillgängliga för alla. Därför ska fotbollsarenan på Studenternas, som första arena i Sverige, hbtq-diplomeras.

– Det behövs ökad kunskap och förståelse för HBTQ-personers situation och hur vi kan göra Uppsalas idrott och fritid tillgänglig för alla oavsett könsidentitet. Så det här är jättebra och en del i vårt viktiga HBTQ-arbete, säger Rickard Malmström (MP), ordförande i idrotts- och fritidsnämnden.

Uppsala kommun har bjudit in SaraClaes som ska föreläsa och leda en diskussion om normer, programmeringar och värderingar. Föreläsningen och samtalet ordnas på Celsiusskolan den 11 september och är en förberedelse och introduktion till den utbildning om hbtq som personal och föreningar som ska ha sin verksamhet på den nya fotbollsarenan ska gå.

- SaraClaes föreläsning är en välkommen möjlighet för oss och lagen att reflektera kring normer och värderingar. Alla ska kunna träna och idrotta utan att diskrimineras och därför är det viktigt för oss att Studenternas fotbollsarena hbtq-diplomeras, säger Josefine Åhrman, avdelningschef för idrott och fritid.

Medarbetarna utbildas under hösten 2018 och föreningarna våren 2019 inför att fotbollsarenan ska tas i bruk inför fotbollssäsongen 2019.

Claes Schmidt/Sara Lund mottog 2011 "Stora Talarpriset" och har gett ut boken "Från Man till Människa".

Program på Celsiusskolan tisdag 11 september:

    • 13:00 Josefine Åhrman hälsar välkommen. Därefter presenterar Ewa Wennmark och Milena Kraft projektet  hbtq-diplomering av Studenternas

 • 13:30 – 15:30 Föreläsning med Claes/Sara

För mer information

Rickard Malmström (MP), ordförande i idrotts- och fritidsnämnden
Telefon: 018-727 13 15
E-post: rickard.malmstrom@uppsala.se

Josefine Åhrman, Avdelningschef idrott och fritid
Telefon: 018-727 42 86
E-post: josefine.ahrman@uppsala.se

Presskontakt:
Maria Hasselgren, pressansvarig
Telefon: 018-727 65 27
E-post: maria.hasselgren@uppsala.se

Ett led i att fotbollsarenan på Studenternas ska hbtq-diplomeras är att medarbetare och de lag, som har sin verksamhet på arenan, utbildas i hbtq-frågor. Inför utbildningen deltar Sirius och Dalkurd när SaraClaes föreläser och leder en diskussion om normer och värderingar som styr våra liv.

Läs vidare »

Uppsala kan bli världens bästa klimatstad

Pressmeddelanden   •   Sep 07, 2018 08:28 CEST

Uppsala kommun deltar med en delegation på klimatkonferensen Global Action Climate Summit som arrangeras i San Francisco i USA den 12-14 september 2018 till stöd för Parisavtalet. Under konferensen utses även vinnaren i Världsnaturfondens WWF:s One Planet City Challenge där Uppsala är nominerad som en av finalisterna i den globala klimattävlingen.

Förutom att delta i den världsomspännande konferensen och skapa nya kontakter bland Silicon Valley's många gröna entreprenörer kommer Uppsaladelegationen att invänta prisutdelningen för globala klimatstadspriset i tävlingen One Planet City Challenge. Uppsala utsågs i maj till svensk vinnare av tävlingen och gick då vidare till den globala finalen.

– Självklart är vi förhoppningsfulla. Vi har ett starkt klimatarbete i Uppsala. Nu får vi möjlighet att dela med oss av Uppsalas unika erfarenheter och kunskap och samtidigt få samtala med borgmästare, företagsledare och företrädare för organisationer från hela världen som är ledande i klimatarbetet, säger Maria Gardfjell (MP), kommunalråd med ansvar för miljö och klimat.

Konferensen Global Action Climate Summit arrangeras inför klimattoppmötet COP 24 som arrangeras i Polen i december 2018. Syftet med konferensen är dels att följa upp vad som skett efter COP 21 i Paris samt ge inspel till nationella företrädare som ska delta vid COP 24 för att förhoppningsvis höja ambitionsnivån och takten i arbetet med att motverka klimatförändringarna. Uppsala kommun medverkar med fyra personer vid konferensen.


För mer information

Maria Gardfjell (MP), kommunalråd med ansvar för miljö och klimat
Telefon 018-727 16 81
E-post maria.gardfjell@uppsala.se

Björn Sigurdson, klimatstrateg
Telefon 018-727 12 04
E-post björn.sigurdson@uppsala.se
 
Presskontakt
Ulrika Borg, pressansvarig
Telefon 072-468 64 95

Uppsala kommun deltar med en delegation på klimatkonferensen Global Action Climate Summit som arrangeras i San Francisco i USA den 12-14 september 2018 till stöd för Parisavtalet. Under konferensen utses även vinnaren i Världsnaturfondens WWF:s One Planet City Challenge där Uppsala är nominerad som en av finalisterna i den globala klimattävlingen.

Läs vidare »

PRESSINBJUDAN: Invigning av nya flödesmätaren i Fyrisån

Pressmeddelanden   •   Sep 06, 2018 13:14 CEST

Möjligheten att fastställa vattenflödena i Fyrisån är en viktig del av kommunens beredskap för översvämningar. Mätningar av vattennivåerna i Fyrisån har gjorts regelbundet sedan 1876 och nu invigs en helt ny mätstation vid Islandsfallet, som ska mäta både vattennivån och vattenkvalitet. Vid invigningen berättar representanter för Uppsala kommun om mät- och forskningsplatsen mätningarna, beredskap, vatten- och klimatfrågor.

Medverkar vid invigningen gör bland andra landshövding Göran Enander och Maria Gardfjell (MP), kommunalråd med ansvar för klimat och miljö.

Tidigare har Uppsala universitetet haft huvudmannaskapet för mätningen, men det övergår nu till Uppsala kommun.

Program

 • 14.00–14.30 Invigningstal utanför Pumphuset följt av skål med smaksatt vatten.
 • 14.30–15.30 Korta föredrag i föreläsningssalen om Fyrisån och dess betydelse, flödesmätarens funktion och aktiviteter vi jobbar med idag som översvämningsproblematik, hantering av dagvatten, mm.
 • 15:30-16:00 Visning av mätningarna på storbild.

 • Datum lördag 8 september
  Tid 14.00-16.00
  Plats Islandsfallet

  För mer information

  Maria Hasselgren, pressansvarig
  Telefon: 018-727 65 27
  E-post: maria.hasselgren@uppsala.se

  Möjligheten att fastställa vattenflödena i Fyrisån är en viktig del av kommunens beredskap för översvämningar. Mätningar av vattennivåerna i Fyrisån har gjorts regelbundet sedan 1876 och nu invigs en helt ny mätstation vid Islandsfallet. Vid invigningen berättar representanter för Uppsala kommun om mät- och forskningsplatsen mätningarna, beredskap, vatten- och klimatfrågor.

  Läs vidare »

  Bilder & Videor 3 bilder, 4 videor

  Om Uppsala kommun

  Uppsala kommun

  Uppsala är Sveriges fjärde största stad och här bor över 200 000 personer. Storstadens breda utbud av butiker, restauranger, konserter, teaterföreställningar och andra evenemang finns här. Kulturskatter och påminnelser om de många författare, konstnärer och vetenskapsmän som verkat här finns överallt. Några av de kända personer som har bott och verkat i Uppsala är Carl von Linné, Ingmar Bergman och Bror Hjorth. Nutida kändisar som bott här är till exempel sångerskan Veronica Maggio, kocken Marcus Aujalay och Skypegrundaren Niklas Zennström.

  Uppsala är en av världens mest framstående vetenskapliga städer. Här finns två högt rankade universitet, som har drygt 40 000 studenter och forskare, samt regionsjukhuset Akademiska sjukhuset med 8 000 anställda. Tillsammans skapar det en god grund för avancerad forskning som har lett till en rad företag inom bland annat biomedicin och informationsteknologi.

  Uppsala: välkommen hit, välkommen hem!

  Adress

  • Uppsala kommun
  • Uppsala kommun
  • 753 75 Uppsala
  • Sverige