Skip to main content

Taggar

Kulturnämnden 129 Kulturförvaltningen 128 Stadsbyggnadsförvaltningen 93 Uppsala kommun 56 Kultur fritid och idrott 53 Kommunledningskontoret 49 gatu- och samhällsmiljönämnden 44 Stadsutveckling 39 Uppsala 37 Utbildningsförvaltningen 31 Äldrenämnden 31 Äldreförvaltningen 29 Plan- och byggnadsnämnden 27 Utbildningsnämnden 27 Kommunstyrelsen 23 Omsorgsförvaltningen 20 Omsorgsnämnden 19 Äldreomsorg och senior 18 Bygga bo och stadsplanering 18 kommun 17 Cykel 16 Arbete och sysselsättning 14 Grundskola 12 Miljö och klimat 12 kontoret för samhällsutveckling 12 cykling 11 Omsorg vård och stöd 11 Bibliotek Uppsala 10 Gymnasieutbildning 9 Arbetsmarknadsnämnden 9 Arbetsmarknadsförvaltningen 9 Bygga bo stadsplanering 8 Idrotts- och fritidsnämnden 8 Offentlig konst 8 Måltidsservice 7 Näringsliv 7 Uppsala kulturskola 7 Offkonsten! c/o Teatergalleriet 7 Kommunfullmäktige 7 Uppsala konstmuseum 6 Gator och trafik 6 Mark- och exploateringsutskottet 6 Integration och mångfald 6 socialförvaltningen 5 socialnämnden 5 skydd räddning och säkerhet 4 Demokrati och jämlikhet 4 Natur och park 4 Fritidsgårdar 4 SkolmatsGastro 2016 3 skola 3 Teknik & service 3 cykelspanarna 3 idrott- och fritidsnämnden 3 vuxenutbildning 3 Teknik och service 3 Kulturnatten i Uppsala 3 Vård och omsorg 3 Ulleråker 3 Lag Gränby 3 Namngivningsnämnden 3 vintercyklisten 3 Ekonomi 2 Korttidsvård 2 Caroline Andersson 2 LSS-boenden 2 paradgata 2 färdtjänst 2 Projektet psykisk (o)hälsa 2 Internationella relationer 2 invigning 2 Uppsala stadsteater 2 Maria Gardfjell 2 Uppsala Summerchestra 2 Stipendier 2 tävling 2 Överförmyndarnämnden 2 miljö- och hälsoskyddsnämnden 2 miljöförvaltningen 2 Skolmat 2 Uppsala musikskola 2 SM i skolmat 2 Äldreförvaltning 2 Triple P 2 Överförmyndarförvaltningen 2 park 2 cykelparkering 2 Sävjabiblioteket 2 Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB 2 planenheten 2 Idrotts-och fritidsnämnden 2 omsorg vård stöd 2 Gottsundabiblioteket 2 Resestipendium för körer 2 Barnomsorg och förskola 2 marlene burwick 2 utbildning 2 Trafik 2 parkera schyst 1 övergivna cyklar 1 cykelrensning 1 övernäs 1 anders a aronsson 1 socialnämnden för barn och unga 1 michael eriksson 1 Region Uppsala 1 european cycling challenge 1 carolinaparken 1 pelle svanslös lekplats 1 hågadalen 1 nåsten 1 cinnoberbaggen 1 Stenhagenbiblioteket 1 Brantingsbiblioteket 1 innerstadsstrategi 1 sunnerstaåsens friluftsområde 1 motorikbana 1 fem veckor 1 tidsbegränsning 1 gnista handelsplats 1 visthusvägen 1 Ekologisk skolmat 1 cykelspanare 1 Aida Hadzialic 1 flogsta 1 flogstaparken 1 svartbäcksgatan 1 luthagsesplanaden 1 råbyvägen 1 Gränbyskolan 1 demensplatser 1 södra staden 1 citylab 1 Språkkafé 1 gymnasieminister 1 Svartbäcksgården 1 Fritid Uppsala 1 uppsala citysamverkan 1 Kulturcentrum i Gränby 1 Hikikomori 1 flottsundsbron 1 ny bro över fyrisån 1 enkät på webben 1 reginateatern i uppsala 1 kulturförvaltningen kulturnämnden 1 maria björk 1 ny konstnärlig ledare och chef för reginateatern 1 omvårdnadsplatser 1 omvårdsnadsboendet linné 1 HBTQ-certifiering 1 internationella minnesdag för förintelsens offer 1 gränbyskolans restaurang 1 sm i skolmat 2016 1 måltidsservice teknik & service 1 skolmats gastro 1 konsument uppsala 1 klagomålsstatistik 2015 1 bostadsförsörjningsplan 1 Krögaren Paul Svensson 1 Allsångskonserter 1 Kulturhuset Grand 1 HBTQ-kafé 1 Avgifter för hemsjukvård 1 Gunn-Henny Dahl 1 Direktör för äldreförvaltningen 1 Sävja familjecenter 1 Demokrati och inflytande för ungdomar 1 Fröbibliotek 1 Kultur- och fritidsverksamhet i Gränby 1 Fallkampanjen STÅ UPPsala 1 60 plus-mässa Fyrishov 1 Särskilda kultursatningar för nyanlända och asylsökande 1 Allaktiviteshus i Uppsala 1 Kunskapsförmedling om kvinnors historia 1 Stöd till nationella minoriteters föreningar 1 Böcker på lättläst svenska 1 Gränbyskolans restaurang Lugnet 1 Vårkonsert på Uppsla konsert och kongress 1 WHO-nätverk för äldrevänliga städer 1 Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd 1 Välbekant och nybekant - en vandringsutställning 1 ​Offkonsten! c/o Teatergalleriet 1 Välbekant och nybekant – en vandringsutställning 1 Stipendier till kulturarbetare och unga skrivare 1 Leran rör sig - konst- och fotoutställning 1 Vaksala kyrkcentrum 1 Nytt LSS-råd 1 Björngården i Gottsunda 1 Vårdboende Genetikvägen i Ultuna 1 Drift- och kvalitetsplan för äldreomsorg 1 Uppsala musikskola 60 år 1 Gösta Knutsson-stipendium 1 Vattenfalls värmeverk 1 White Guide Junor 1 Unga vuxna som isolerar sig 1 Vård- och omsorgsboende för alkoholdementa 1 Hagundagårdens äldreboende 1 Riskbruk/missbruk hos äldre 1 Sommarlovsaktitivteter 1 Fritidsklubbar 1 Kommunkartläggning 1 Kulturarvspriset 2016 1 Föreningen Norby soldattorp 1 Ny nämndorganisation 1 Förvaltningsdirektörer 1 Årsprognos 1 Förebyggande verksamhet för unga 1 Stortvreta 1 Konst i Tiundaskolan 1 Sommarjobb som musiker 1 avfall och återvinning 1 Utställning på Offkonsten! c/o Teatergalleriet 1 Webbplatsen Kubik Uppsala 1 Resandefolkets högtidsdag 1 Kulturpunkten i Gottsunda 1 Upphandling av äldreboenden 1 WHO-nätverk 1 Äldrevänliga städer 1 Rådslag med äldre 1 Bokpresentation Tågteve 1 Konstnärlig gestaltning av Östra Sala backe och Årsta torg 1 Porträttutställning på Offkonsten! c/o Teatergalleriet 1 Resestipendium för körer 2016 1 pedagogiska priser 1 Minnesstund för förintelsens offer 1 Ökat deltagande av barn och unga i kultur- och fritidsaktiviteter 1 Talboken kommer 1 Bbiliotek Uppsala 1 Vattholmabiblioteket 1 Scenkonst för barn och unga 1 Stipendier för kulturarbetare och unga skrivare 1 Stipendium till Jan Fridegårds minne 1 Författaren Kjell Eriksson 1 Utställningen Konst för en tunnel 1 KFUM Uppsalas ungdomskulturhus 1 Jämställdhetsanalys 1 Arvoden för gode män till ensamkommande barn 1 Stöd till allmänna samlingslokaler 1 Kostnadsfria sommarlovsaktiviteter 1 Seminarieserie om kultur 1 Uppsala Youth Jazz & Blues Fest 1 Kulturskolans festivaldagar 1 Gösta Knutsson-stipendium 2017 1 Musikprojektet El Sistema 1 Nationaldagsfirande i Parksnäckan 1 Uppsala kommuns kulturarvspris 2017 1 Kultursamarbete med näringslivet 1 Skratturnén - för alla barns rätt 1 Filmpris till minne av Ingmar Bergman 1 Amfiteatern i Källparken 1 Boende för yngre dementa på Sköldmövägen 19 D 1 mark-och exploateringsutskottet 1 idrott och fritid 1 Skapade förskola 1 Plan- och byggnaddsnämnden 1 Brukarombud för personer med funktionsnedsättning 1 Fristad Uppsala 1 Funkisfestivalen 1 Biblö 1 Demokrativeckan 2018 1 Ungaskrivare 1 plan-och byggnadsnämnden 1 Idrotts- och fritidsnmnden 1 Plan och byggnadsnämnden 1 Stordammen 1 mat 1 pris 1 Funktionsnedsättning 1 ma 1 folkhälsa 1 förskola 1 gymnasium 1 n 1 jul 1 gymnasieskola 1 senior 1 stipendium 1 lss 1 förskolan 1 Barnkultur 1 europa 1 Klimatmål 1 Konstutställning 1 Nationaldagsfirande 1 naturreservat 1 Kulturskola 1 äldreboende 1 Daglig verksamhet 1 Landsbygdsutveckling 1 fastigheter 1 Klimatförändringar 1 stadshuset 1 vattenfall 1 aspen 1 utmaning 1 samråd 1 särskilt boende 1 utnämning 1 Klimatanpassning 1 EU-projekt 1 lekplats 1 knutby 1 Socialpsykiatri 1 parker 1 naturskyddsföreningen 1 Kulturprojekt 1 hvb 1 byggnation 1 Gottsunda 1 Kulturcentrum 1 fristad 1 Delårsbokslut 1 lekpark 1 Ensamkommande flyktingbarn 1 Kulturnatten 1 Stenhagen 1 Medborgardialog 1 Stadsbiblioteket 1 Eriksberg 1 julbelysning 1 Rosendal 1 Uppsala Konsert & Kongress 1 temalekplats 1 Kulturstipendiater 1 översiktsplan 1 litteratur 1 God man 1 pelle svanslös 1 Skapande skola 1 farthinder 1 vintercykling 1 naturlekplats 1 Fyrishov 1 Gränby centrum 1 Arrangörsstöd 1 cykelparkeringar 1 Fallprevention 1 kulturstaden uppsala 1 LSS-verksamhet 1 gatuavstängning 1 Fristadsförfattare 1 Valsätra 1 Ateljéstöd 1 Kulturarbetare 1 Äldremässa 1 Orphei Drängar 1 gatu- och parkchef 1 tom karlsson 1 landsbygdsstrategi 1 skolfastigheter 1 fisktrappa 1 actibump 1 trafikhinder 1 kulturnämnden i uppsala 1 Offentliga konstverk 1 sedigheh vasmaghi 1 Fängslade författares dag 1 gnista 1 temalekpark 1 djungeltema 1 parknamn 1 särskild kollektivtrafik 1 Visa alla taggar

Senaste nytt

Kommunen firar personer med funktionsnedsättning efter 25 år i daglig verksamhet

Pressmeddelanden   •   Jun 21, 2018 09:00 CEST

Personer med funktionsnedsättning som deltagit i daglig verksamhet i 25 år ska uppvaktas och firas på liknande sätt som anställda efter 25 år i Uppsala kommuns tjänst. Hur det ska gå till ska de själva få bestämma via sitt brukarråd.

Kraftig ökning – allt fler når gymnasiebehörighet i de kommunala skolorna

Pressmeddelanden   •   Jun 21, 2018 07:31 CEST

Hela sex procentenheter fler av eleverna i de kommunala skolornas nionde klass når gymnasiebehörighet i år jämfört med förra året. 84,6 procent har betyg för att söka till gymnasiets yrkesprogram mot 78,6 procent i fjol. Kommunen har gjort stora satsningar för att hjälpa de elever som ligger på gränsen att klara gymnasiebehörighet att få tillräckligt bra betyg för att kunna söka till gymnasiet.

Klart för bygget av cykelparkeringshus vid Resecentrum

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2018 12:28 CEST

Bygglovet för cykelparkeringshuset vid Resecentrum är klart och därmed kan arbetet med bygget sätta igång. Arbetet börjar i mitten av juli och beräknas vara klart hösten 2019.

Nytt lärcentrum i Gottsunda ska erbjuda vuxenutbildning

Nytt lärcentrum i Gottsunda ska erbjuda vuxenutbildning

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2018 14:37 CEST

Uppsala kommun ska öppna Lärcentrum i Gottsunda. Här kan invånare fortbilda sig, få behörighet till högre studier och utbilda sig inom bristyrken. Vuxenutbildningen bidrar till minskad arbetslöshet och ökad integration.

PRESSINBJUDAN: Pressvisning av Tiunda förskola och skola

PRESSINBJUDAN: Pressvisning av Tiunda förskola och skola

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2018 10:33 CEST

I höst flyttar förskolebarn, elever och medarbetare in i den nybyggda Tiundaskolan. Det är första gången på 15 år som Uppsala kommun bygger en ny grundskola. Lärmiljöerna är hållbart utformade av konceptarkitekt Anna Törnqvist, en av landets ledande experter att skapa hållbara lärmiljöer för framtiden och dess behov.

​Kulturarvspris till Knutby Faringe Bladåkers hembygdsförening

Pressmeddelanden   •   Jun 18, 2018 16:44 CEST

Kulturnämnden beslutade 18 juni att ge Uppsala kommuns kulturarvspris 2018 om 20 000 kronor, till Knutby Faringe Bladåkers Hembygdsförening för deras insatser för att vårda bygdens kulturarv.

Mourad Kouri blir den första ateljéstipendiaten

Pressmeddelanden   •   Jun 18, 2018 16:32 CEST

Konstnären Mourad Kouri har tilldelats kulturnämndens nya stipendium till nyutexaminerade bildkonstnärer. Stipendiet består av kostnadsfri tillgång till ateljé under ett år i anslutning till Ateljéföreningen Hospitalets lokaler i Ulleråker, samt möjlighet att få ställa ut på Uppsala konstmuseum.

Uppsala satsar på kooperativa hyresrätter tillsammans med Stockholms Kooperativa Bostadsförening

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2018 14:50 CEST

​Stockholms Kooperativa Bostadsförening, SKB, expanderar till Uppsala. Idag har en avsiktsförklaring mellan Uppsala kommun och SKB undertecknats som innebär att SKB kommer att bygga 500–600 kooperativa hyresrätter i kommunen under en 10 års-period. I överenskommelsen ingår även ett optionsavtal om 100 lägenheter i Rosendal, med byggstart 2019.

Salabackes uterum är nyrenoverat – nu inviger vi Källparken!

Salabackes uterum är nyrenoverat – nu inviger vi Källparken!

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2018 12:56 CEST

På söndag 17 juni inviger vi den nyrenoverade Källparken. Amfiteatern och parken har fått en rejäl upprustning och det är förberett med ytor för olika aktiviteter för alla åldrar, som till exempel boulebana, grillplats och kreativa lekmiljöer.

Populärt att läsa vuxenutbildning i Uppsala

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2018 10:30 CEST

Alltfler vill läsa en vuxenutbildning i Uppsala. Den 8 juni var den sista ansökningsdagen för vårens stora antagning och antalet som har sökt till en av kommunens vuxenutbildningar har ökat med 527 personer, från 1 468 till 1 995 personer. Det är en ökning med 36 procent från motsvarande period förra året.

PRESSINBJUDAN: Uppsala kommun och Stockholms kooperativa bostadsförening presenterar historisk avsiktsförklaring

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2018 07:05 CEST

Uppsala kommun och Stockholms kooperativa bostadsförening presenterar ett ny historisk avsiktsförklaring som skrivs under i Rosendal idag. Samtidigt får media en chans att komma innanför byggrindarna och se arbetet med etapp 2 i Rosendal.

Minskade klimatutsläpp med tio procent på tre år

Pressmeddelanden   •   Jun 12, 2018 14:30 CEST

Företagen och organisationerna i Uppsala klimatprotokoll minskade de gemensamma utsläppen av växthusgaser med tio procent under 2015–2017. Det är dubbelt så mycket som målet på fem procent. Även målet att minska energianvändningen med 2,7 procent överträffades och resultatet blev 3,5 procent. Detta trots att medlemmarnas omsättning har ökat under

PRESSINBJUDAN: Pressvisning av Tiunda skola och förskola

PRESSINBJUDAN: Pressvisning av Tiunda skola och förskola

Pressmeddelanden   •   Jun 12, 2018 09:12 CEST

I höst flyttar förskolebarn, elever och medarbetare in i den nybyggda Tiundaskolan. Det är första gången på 15 år som Uppsala kommun bygger en ny grundskola. Lärmiljöerna är hållbart utformade ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv som uppmuntrar till delaktighet, nyfikenhet, fantasi och samarbete.

​Sänkta avgifter i Uppsala kulturskola från hösten 2018

Pressmeddelanden   •   Jun 11, 2018 15:34 CEST

Det blir nya avgifter för alla musikämnen i Uppsala kulturskola från och med höstterminen. Terminsavgiften för ämneskurs i musik sänks från 1 200 kronor till 950 kronor per termin. Dans och teater kostar fortsatt 950 kronor, vilket innebär att det blir samma avgiftsnivå för ämneskurserna. Den särskilda gruppavgiften på 650 kronor tas bort.

Tre vinnare tar emot omsorgspris

Pressmeddelanden   •   Jun 11, 2018 08:10 CEST

Jessica Thunander, Pia-Maria Öqvist och Ulf Wennström är alla vinnare när Uppsala kommun för första gången delar ut omsorgspris. De vann för att de i sitt dagliga arbete höjer livskvaliteten för andra. Den 11 juni tar de emot priset som består av 10 000 kronor vardera.

Hur mycket har Uppsala minskat sina klimatutsläpp?

Pressmeddelanden   •   Jun 08, 2018 10:23 CEST

De senaste tre åren har Uppsalas företag tillsammans med kommunen, föreningar och andra verksamheter arbetat hårt för att gemensamt sänka Uppsalas klimatutsläpp. Målet som sattes upp 2015 var att minska utsläppen med fem procent. Nu, tre år senare, är det dags att följa upp om det lyckades.

Ordningsvakter, jobbsatsningar och familjeaktiviteter ska öka tryggheten i Gottsunda

Ordningsvakter, jobbsatsningar och familjeaktiviteter ska öka tryggheten i Gottsunda

Pressmeddelanden   •   Jun 05, 2018 13:55 CEST

Uppsala kommun har idag fått tillstånd från polisen för att sätta in kommunala ordningsvakter i delar av Gottsunda. Vakterna kommer att börja sitt arbete på eftermiddagar och kvällar redan denna vecka. Samtidigt drar kommunens satsning Mötesplats Gottsunda igång med utomhusaktiviteter för hela familjen.

PRESSINBJUDAN: Kommunala förskolorna i Gamla Uppsala firar nationaldagen i Gränby park

Pressmeddelanden   •   Jun 05, 2018 11:00 CEST

​600 barn i de kommunala förskolorna i Gamla Uppsala och deras föräldrar uppmärksammar tillsammans med förskolornas medarbetare Sveriges nationaldag, avslutar läsåret och välkomnar sommaren.

PRESSINBJUDAN: Så ska tryggheten öka i Gottsunda/Valsätra inför sommaren

Pressmeddelanden   •   Jun 05, 2018 08:45 CEST

På pressträffen berättar kommunen om hur planerna på ordningsvakter nu ska bli verklighet. Kommunen, Polisen och Uppsalahem kommer samtidigt att ge en uppdaterad lägesbild och presentera andra aktuella insatser i området som påbörjas nu innan sommaren.

EU-stöd på 13,5 miljoner ska stärka innovation inom äldreomsorgen

Pressmeddelanden   •   Jun 05, 2018 08:15 CEST

Uppsala kommun har tillsammans med Region Uppsala och Västerås stad fått 13,5 miljoner i form av EU-stöd från Europeiska socialfonden. Pengarna ska användas för att stärka kompetensen inom innovation och nyskapande inom äldreomsorgen.