Skip to main content

Taggar

Kulturnämnden 89 Kulturförvaltningen 88 Uppsala kommun 48 Uppsala 36 Stadsbyggnadsförvaltningen 32 gatu- och samhällsmiljönämnden 25 Äldrenämnden 21 Äldreförvaltningen 18 stadsutveckling 18 kommun 17 Omsorgsförvaltningen 12 Plan- och byggnadsnämnden 12 kontoret för samhällsutveckling 12 Omsorgsnämnden 12 Utbildningsförvaltningen 11 Utbildningsnämnden 11 cykel 10 cykling 10 Kommunledningskontoret 9 Kommunstyrelsen 8 Äldreomsorg och senior 7 Måltidsservice 7 Bygga bo och stadsplanering 6 Uppsala kulturskola 6 Offkonsten! c/o Teatergalleriet 6 Kultur fritid och idrott 5 Gymnasieutbildning 5 Grundskola 5 Omsorg vård och stöd 4 Fritidsgårdar 4 Offentlig konst 4 Teknik och service 3 vintercyklisten 3 cykelspanarna 3 Idrotts- och fritidsnämnden 3 Arbete och sysselsättning 3 Teknik & service 3 Bibliotek Uppsala 3 Lag Gränby 3 Kulturnatten i Uppsala 3 Uppsala konstmuseum 3 Ulleråker 3 SkolmatsGastro 2016 3 miljö- och hälsoskyddsnämnden 2 park 2 invigning 2 Arbetsmarknadsförvaltningen 2 Vård och omsorg 2 Bygga bo stadsplanering 2 planenheten 2 Projektet psykisk (o)hälsa 2 cykelparkering 2 Miljö och klimat 2 Internationella relationer 2 Arbetsmarknadsnämnden 2 Uppsala Summerchestra 2 Sävjabiblioteket 2 miljöförvaltningen 2 Resestipendium för körer 2 Caroline Andersson 2 Överförmyndarnämnden 2 SM i skolmat 2 omsorg vård stöd 2 Skolmat 2 Uppsala musikskola 2 paradgata 2 Maria Gardfjell 2 Demokrati och jämlikhet 2 skola 2 mark- och exploateringsutskottet 2 tävling 2 Överförmyndarförvaltningen 2 Äldreförvaltning 2 färdtjänst 2 Korttidsvård 2 Triple P 2 marlene burwick 2 Uppsala stadsteater 2 LSS-boenden 2 bostadsförsörjningsplan 1 Kultursamarbete med näringslivet 1 Valsätra 1 Fristadsförfattare 1 Stipendier 1 naturreservat 1 jul 1 Gottsunda 1 Medborgardialog 1 sm i skolmat 2016 1 carolinaparken 1 svartbäcksgatan 1 gymnasieminister 1 ma 1 julbelysning 1 Unga vuxna som isolerar sig 1 Konst i Tiundaskolan 1 Uppsala kommuns kulturarvspris 2017 1 HBTQ-kafé 1 omvårdnadsplatser 1 ny konstnärlig ledare och chef för reginateatern 1 Kultur- och fritidsverksamhet i Gränby 1 Stipendium till Jan Fridegårds minne 1 klagomålsstatistik 2015 1 utbildning 1 Delårsbokslut 1 vintercykling 1 natur och park 1 Riskbruk/missbruk hos äldre 1 Kostnadsfria sommarlovsaktiviteter 1 Fyrishov 1 parker 1 Fängslade författares dag 1 EU-projekt 1 parknamn 1 fisktrappa 1 Uppsala musikskola 60 år 1 Hagundagårdens äldreboende 1 sedigheh vasmaghi 1 Allsångskonserter 1 Nationaldagsfirande i Parksnäckan 1 Sävja familjecenter 1 flogsta 1 Stortvreta 1 Aida Hadzialic 1 Resestipendium för körer 2016 1 pelle svanslös 1 samråd 1 pris 1 byggnation 1 Kommunfullmäktige 1 knutby 1 pedagogiska priser 1 reginateatern i uppsala 1 södra staden 1 Ekologisk skolmat 1 Brantingsbiblioteket 1 Gränby centrum 1 Upphandling av äldreboenden 1 cykelparkeringar 1 Drift- och kvalitetsplan för äldreomsorg 1 Klimatmål 1 Gösta Knutsson-stipendium 1 Seminarieserie om kultur 1 actibump 1 WHO-nätverk 1 ekonomi 1 Skapande skola 1 Rosendal 1 Björngården i Gottsunda 1 namngivningsnämnden 1 farthinder 1 Amfiteatern i Källparken 1 socialförvaltningen 1 LSS-verksamhet 1 kulturstaden uppsala 1 gnista handelsplats 1 gnista 1 Kulturskola 1 parkera schyst 1 Barnkultur 1 Vattenfalls värmeverk 1 Hikikomori 1 flottsundsbron 1 HBTQ-certifiering 1 Allaktiviteshus i Uppsala 1 stadshuset 1 hågadalen 1 Stipendier till kulturarbetare och unga skrivare 1 lekpark 1 Uppsala Konsert & Kongress 1 kulturförvaltningen kulturnämnden 1 Fallkampanjen STÅ UPPsala 1 Avgifter för hemsjukvård 1 WHO-nätverk för äldrevänliga städer 1 Klimatanpassning 1 Kulturhuset Grand 1 fristad 1 Musikprojektet El Sistema 1 Särskilda kultursatningar för nyanlända och asylsökande 1 mark-och exploateringsutskottet 1 fastigheter 1 Resandefolkets högtidsdag 1 konsument uppsala 1 Stöd till allmänna samlingslokaler 1 Daglig verksamhet 1 litteratur 1 Talboken kommer 1 tom karlsson 1 fem veckor 1 Stenhagenbiblioteket 1 särskilt boende 1 Region Uppsala 1 Sommarlovsaktitivteter 1 övernäs 1 Kulturprojekt 1 förskolan 1 Utställning på Offkonsten! c/o Teatergalleriet 1 Bokpresentation Tågteve 1 Landsbygdsutveckling 1 Krögaren Paul Svensson 1 Kulturcentrum i Gränby 1 Årsprognos 1 Filmpris till minne av Ingmar Bergman 1 flogstaparken 1 Eriksberg 1 maria björk 1 God man 1 cinnoberbaggen 1 Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB 1 uppsala citysamverkan 1 skolmats gastro 1 landsbygdsstrategi 1 Utställningen Konst för en tunnel 1 Fallprevention 1 Kulturnatten 1 äldreboende 1 kulturnämnden i uppsala 1 Förebyggande verksamhet för unga 1 Sommarjobb som musiker 1 Fritid Uppsala 1 Gösta Knutsson-stipendium 2017 1 Jämställdhetsanalys 1 Rådslag med äldre 1 visthusvägen 1 gatu- och parkchef 1 Svartbäcksgården 1 Förvaltningsdirektörer 1 utmaning 1 Vaksala kyrkcentrum 1 Minnesstund för förintelsens offer 1 Stöd till nationella minoriteters föreningar 1 Arrangörsstöd 1 Författaren Kjell Eriksson 1 gränbyskolans restaurang 1 Kulturpunkten i Gottsunda 1 omvårdsnadsboendet linné 1 Gunn-Henny Dahl 1 Äldremässa 1 Skapade förskola 1 lekplats 1 naturlekplats 1 Fritidsklubbar 1 Gränbyskolans restaurang Lugnet 1 aspen 1 Ateljéstöd 1 Kommunkartläggning 1 idrotts-och fritidsnämnden 1 Kulturstipendiater 1 Stipendier för kulturarbetare och unga skrivare 1 Demokrati och inflytande för ungdomar 1 mat 1 översiktsplan 1 gatuavstängning 1 socialnämnden 1 innerstadsstrategi 1 Ny nämndorganisation 1 nåsten 1 Porträttutställning på Offkonsten! c/o Teatergalleriet 1 Ökat deltagande av barn och unga i kultur- och fritidsaktiviteter 1 michael eriksson 1 60 plus-mässa Fyrishov 1 Webbplatsen Kubik Uppsala 1 Leran rör sig - konst- och fotoutställning 1 Skratturnén - för alla barns rätt 1 Uppsala Youth Jazz & Blues Fest 1 Konstutställning 1 Gränbyskolan 1 Scenkonst för barn och unga 1 anders a aronsson 1 Klimatförändringar 1 utnämning 1 Barnomsorg och förskola 1 Direktör för äldreförvaltningen 1 Kulturskolans festivaldagar 1 luthagsesplanaden 1 Nationaldagsfirande 1 djungeltema 1 Ensamkommande flyktingbarn 1 Kulturarvspriset 2016 1 european cycling challenge 1 sunnerstaåsens friluftsområde 1 hvb 1 cykelrensning 1 Äldrevänliga städer 1 temalekpark 1 råbyvägen 1 Välbekant och nybekant – en vandringsutställning 1 Funktionsnedsättning 1 pelle svanslös lekplats 1 n 1 vattenfall 1 Vård- och omsorgsboende för alkoholdementa 1 särskild kollektivtrafik 1 KFUM Uppsalas ungdomskulturhus 1 skydd räddning och säkerhet 1 cykelspanare 1 ny bro över fyrisån 1 trafik 1 Språkkafé 1 Kulturcentrum 1 Konstnärlig gestaltning av Östra Sala backe och Årsta torg 1 Stenhagen 1 motorikbana 1 tidsbegränsning 1 trafikhinder 1 citylab 1 Bbiliotek Uppsala 1 Orphei Drängar 1 internationella minnesdag för förintelsens offer 1 Kunskapsförmedling om kvinnors historia 1 övergivna cyklar 1 europa 1 Böcker på lättläst svenska 1 White Guide Junor 1 naturskyddsföreningen 1 Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd 1 temalekplats 1 demensplatser 1 Föreningen Norby soldattorp 1 Vårkonsert på Uppsla konsert och kongress 1 Fröbibliotek 1 Vattholmabiblioteket 1 Arvoden för gode män till ensamkommande barn 1 enkät på webben 1 Välbekant och nybekant - en vandringsutställning 1 Vårdboende Genetikvägen i Ultuna 1 Boende för yngre dementa på Sköldmövägen 19 D 1 Offentliga konstverk 1 ​Offkonsten! c/o Teatergalleriet 1 måltidsservice teknik & service 1 Nytt LSS-råd 1 Socialpsykiatri 1 socialnämnden för barn och unga 1 Gottsundabiblioteket 1 Visa alla taggar

Senaste nytt

Media no image

Överenskommelse tryggar så att svårt sjuka barn kan vårdas hemma

Pressmeddelanden   •   Dec 15, 2017 14:08 CET

Omsorgsnämnden beslutade på torsdagen 15 december om en överenskommelse mellan Region Uppsala och Uppsala kommun. Överenskommelsen går ut på att säkerställa att barn som beviljats assistans får de vårdinsatser som bedöms som egenvård i hemmet när de skrivs ut från sjukhuset.

Succé för kommunens bygglovsbil

Succé för kommunens bygglovsbil

Pressmeddelanden   •   Dec 15, 2017 10:07 CET

Närmare 200 personer tog chansen att träffa bygglovshandläggarna för att få tips och råd när bygglovsbilen under hösten gjorde sin första turné. Initiativet har målet att underlätta framför allt för de som bor på landsbygden inför en bygglovsansökan.

Media no image

Uppsala kommun ökar föreningsbidraget med fem miljoner

Pressmeddelanden   •   Dec 15, 2017 08:45 CET

Uppsala kommun har beslutat att öka föreningsbidraget till idrotts- och fritidsföreningar med fem miljoner kronor. Satsningen är ett steg för att skapa mer rättvis och jämställd bidragsfördelning mellan de föreningar som hyr kommunala anläggningar och de föreningar som har en egen anläggning.

Carina Juhlin fortsätter som direktör för äldreförvaltningen

Carina Juhlin fortsätter som direktör för äldreförvaltningen

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2017 09:15 CET

Carina Juhlin anställs som direktör för äldreförvaltningen. Hon fortsätter därmed i den roll som hon haft som tillförordnad direktör sedan 1 oktober 2017. Det beslutade kommunstyrelsen på sitt möte på onsdagen.

Media no image

Äldreombudsmannen blir kvar

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2017 16:15 CET

Kommunstyrelsen har beslutat att äldreombudsmannen blir kvar. I oktober föreslog äldrenämnden att äldreombudsmannen skulle omvandlas till ombud för Äldrevänlig stad och det finns inte något som hindrar att äldreombudsmannen knyts nära det förbättringsarbetet.

Jälla blir ekologiskt lantbruk

Jälla blir ekologiskt lantbruk

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2017 15:45 CET

Lantbruket vid kommunens naturbruksutbildning vid Uppsala yrkesgymnasium Jälla kommer att ställas om till ekologisk produktion. Verksamheten kommer att bli certifierad mjölk- och nötköttsproduktion, lammproduktion och växtodling. Det beslutade kommunstyrelsen på onsdagens sammanträde. De livsmedel som produceras vid Jälla kommer bland annat att kunna serveras i kommunens skolmatsalar.

Media no image

Fler förskolor ska byggas i Uppsala

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2017 12:16 CET

Tre ytterligare förskolor utöver de tidigare 13 planerade ingår i den reviderade lokalförsörjningsplan för förskolor och skolor som Uppsala kommun presenterade vid en pressträff i dag. Kommunen har brutit ned det samlade behovet av skolplatser på respektive stads- och kommundel. Det ger en tydligare bild av var man behöver säkerställa fler förskole- och skolplatser.

Media no image

PRESSINBJUDAN: Reviderad lokalförsörjningsplan för förskolor och skolor

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2017 11:39 CET

​Uppsala kommun presenterar den reviderade lokalförsörjningsplanen för pedagogiska lokaler. Den förra planen presenterades i våras och i den plan, som nu presenteras, kan kommunen visa den planerade utbyggnaden per kommundel och stadsdel. Planen omfattar i första hand åren 2018-2020 men blickar även fram mot 2030.

Media no image

Fler ska få utbildning och arbete snabbare

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2017 11:15 CET

Uppsala kommun har fattat beslut om ett arbetsmarknadspolitiskt program med handlingsplan, för att snabbare få arbetslösa i arbete och bidra till en bättre matchning och kompetensförsörjning genom vuxenutbildningen.

Uppsalapaketet innehåller historisk satsning på hållbart resande och bostäder

Uppsalapaketet innehåller historisk satsning på hållbart resande och bostäder

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2017 10:30 CET

Efter avslutade förhandlingar mellan staten, Uppsala kommun och Region Uppsala kan de tre parterna presentera ett investeringspaket i miljardklassen för infrastruktur och bostäder. I Uppsalapaketet ingår bland annat en utbyggnad till fyra järnvägsspår till Uppsala, en ny tågstation vid Bergsbrunna, en ny kollektivtrafiklänk över Fyrisån, spårvägstrafik och 33 000 nya bostäder.

Förskolor på landsbygden får nästan en miljon kronor i kulturstöd
Media no image

De får kommunens pedagogiska priser 2017

Pressmeddelanden   •   Dec 08, 2017 13:28 CET

Elisabeth Heimer på Bergabitens förskola, Helena Olsson, Stordammens skola och Lars Schenerfelt, Lundellska skolan är de tre pedagoger som får kommunens pedagogiska priser i år. Priser delas årligen ut till tre pedagoger och sedan ifjol även ett ledarskapspris, som i år går till Malin Wikström, Kids2Home Lindbacken/Årsta. Prissumman är 8 000 kronor och priset delas ut den 11 december.

Media no image

PRESSINBJUDAN: Pressträff om investeringar i hållbar stadsutveckling i södra Uppsala

Pressmeddelanden   •   Dec 08, 2017 11:05 CET

På en gemensam pressträff för Uppsala kommun och Region Uppsala kommer kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick (S) och regionstyrelsens ordförande Börje Wennberg (S) att berätta om resultatet av förhandlingarna. Medverkar gör även regionråden Marlena Ranch (MP) och Stefan Olsson (M) samt kommunalråden Maria Gardfjell (MP), Ilona Szatmari Waldau (V) och Fredrik Ahlstedt (M).

Media no image

Fokus familjen ska ge fler familjer självförsörjning

Pressmeddelanden   •   Dec 07, 2017 10:37 CET

Uppsala kommun har sökt och fått pengar från Europeiska socialfonden (ESF). Det rör sig om 17,6 miljoner kronor som ska gå till ett projekt med namnet Fokus familjen, som riktar sig till familjer med långvarigt behov av försörjningsstöd. Målet är att de ska få en egen försörjning.

Media no image
Media no image

​Snart dags för skolval 2018

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2017 08:21 CET

I skolvalet 2017 fick hela 96,4 procent av de som gjorde ett aktivt skolval plats på någon av sina tre valda skolor. Skolvalstiden för läsåret 2018/2019 pågår 11–31 januari och redan nu kan man besöka skolorna för att kunna göra ett genomtänkt val.

Media no image

Mer ljus i Gottsunda med projektet Vinterljus

Pressmeddelanden   •   Dec 04, 2017 10:00 CET

​I dialog med boende i Gottsunda och Valsätra framkom att de önskar mer ljus för att öka tryggheten. Nu blir önskemålet verklighet med Uppsala kommuns projekt Gottsunda Vinterljus. Med start i början av december får bland annat infarten till Bandstolsvägen, Lina Sandells park och Gottsunda torg mer ljus installerat. Satsningen är en del av kommunens övergripande satsning på området.

Media no image

Tre pris ska öka stoltheten inom vård och omsorg

Pressmeddelanden   •   Dec 01, 2017 11:00 CET

Uppsala kommun delar ut tre omsorgspris på 10 000 kronor vardera varje år från och med 2018 för att öka attraktionskraften och yrkesstoltheten i vård- och omsorgsyrken. Priset ska gå till medarbetare som har bidragit till jämställdhet, delaktighet, god livskvalitet och innovationer.

Klart för lägenheter vid Luthagsstranden

Klart för lägenheter vid Luthagsstranden

Pressmeddelanden   •   Dec 01, 2017 08:07 CET

​Uppsala kommun har fattat beslut om att anta detaljplanen för kvarteret Luthagsstranden, mellan Fyrisskolan och Luthagsesplanaden. Det innebär att det går att bygga 130 lägenheter, förskola och lokaler för centrumverksamhet längs Luthagsesplanaden. Stråket längs Fyrisån ska finnas kvar, förstärkas och bevaras som park, tillgänglig för allmänheten.

Media no image

Uppsala kommun antar ny handlingsplan för cykel

Pressmeddelanden   •   Nov 30, 2017 14:29 CET

Uppsala kommuns målsättning är att fler ska vilja cykla. För att nå det målet har den gamla handlingsplanen för cykel uppdaterats för att bättre passa kommunens cykelpolicy och den lista om 57 punkter för att förbättra för cyklister som kommunen beslutade om 2016.