Skip to main content

Taggar

Kulturnämnden 112 Kulturförvaltningen 111 Stadsbyggnadsförvaltningen 60 Uppsala kommun 52 Uppsala 37 gatu- och samhällsmiljönämnden 35 Stadsutveckling 34 Kultur fritid och idrott 31 Äldrenämnden 26 Kommunledningskontoret 25 Äldreförvaltningen 23 Plan- och byggnadsnämnden 19 Utbildningsförvaltningen 18 Omsorgsnämnden 17 kommun 17 Omsorgsförvaltningen 17 Kommunstyrelsen 14 Utbildningsnämnden 14 Cykel 13 kontoret för samhällsutveckling 12 Bygga bo och stadsplanering 12 Äldreomsorg och senior 12 cykling 10 Bibliotek Uppsala 9 Grundskola 9 Arbete och sysselsättning 8 Gymnasieutbildning 8 Offentlig konst 7 Måltidsservice 7 Omsorg vård och stöd 7 Uppsala kulturskola 7 Uppsala konstmuseum 6 Offkonsten! c/o Teatergalleriet 6 Mark- och exploateringsutskottet 6 Miljö och klimat 5 Idrotts- och fritidsnämnden 5 Bygga bo stadsplanering 5 Arbetsmarknadsnämnden 4 Fritidsgårdar 4 Arbetsmarknadsförvaltningen 4 Gator och trafik 4 Teknik & service 3 Natur och park 3 SkolmatsGastro 2016 3 skola 3 Demokrati och jämlikhet 3 Teknik och service 3 Vård och omsorg 3 cykelspanarna 3 vintercyklisten 3 Ulleråker 3 Integration och mångfald 3 Kulturnatten i Uppsala 3 Lag Gränby 3 färdtjänst 2 paradgata 2 Caroline Andersson 2 socialförvaltningen 2 miljöförvaltningen 2 tävling 2 Uppsala stadsteater 2 Internationella relationer 2 invigning 2 Uppsala Summerchestra 2 Namngivningsnämnden 2 Idrotts-och fritidsnämnden 2 Resestipendium för körer 2 Överförmyndarförvaltningen 2 Barnomsorg och förskola 2 idrott- och fritidsnämnden 2 marlene burwick 2 Projektet psykisk (o)hälsa 2 Skolmat 2 socialnämnden 2 Triple P 2 Korttidsvård 2 cykelparkering 2 omsorg vård stöd 2 Kommunfullmäktige 2 Maria Gardfjell 2 utbildning 2 LSS-boenden 2 skydd räddning och säkerhet 2 Överförmyndarnämnden 2 Gottsundabiblioteket 2 Uppsala musikskola 2 Äldreförvaltning 2 SM i skolmat 2 planenheten 2 Sävjabiblioteket 2 miljö- och hälsoskyddsnämnden 2 park 2 gymnasieminister 1 ma 1 julbelysning 1 Unga vuxna som isolerar sig 1 Konst i Tiundaskolan 1 Uppsala kommuns kulturarvspris 2017 1 HBTQ-kafé 1 omvårdnadsplatser 1 ny konstnärlig ledare och chef för reginateatern 1 Kultur- och fritidsverksamhet i Gränby 1 Stipendium till Jan Fridegårds minne 1 klagomålsstatistik 2015 1 Delårsbokslut 1 vintercykling 1 Riskbruk/missbruk hos äldre 1 Kostnadsfria sommarlovsaktiviteter 1 Fyrishov 1 parker 1 Fängslade författares dag 1 EU-projekt 1 parknamn 1 fisktrappa 1 Uppsala musikskola 60 år 1 Hagundagårdens äldreboende 1 sedigheh vasmaghi 1 Allsångskonserter 1 Nationaldagsfirande i Parksnäckan 1 Sävja familjecenter 1 flogsta 1 Stortvreta 1 Aida Hadzialic 1 Resestipendium för körer 2016 1 pelle svanslös 1 samråd 1 pris 1 byggnation 1 knutby 1 pedagogiska priser 1 reginateatern i uppsala 1 södra staden 1 Ekologisk skolmat 1 Brantingsbiblioteket 1 Gränby centrum 1 Upphandling av äldreboenden 1 idrott och fritid 1 avfall och återvinning 1 cykelparkeringar 1 Drift- och kvalitetsplan för äldreomsorg 1 Klimatmål 1 Gösta Knutsson-stipendium 1 Seminarieserie om kultur 1 actibump 1 WHO-nätverk 1 Ekonomi 1 Skapande skola 1 Rosendal 1 Björngården i Gottsunda 1 farthinder 1 Biblö 1 Amfiteatern i Källparken 1 LSS-verksamhet 1 kulturstaden uppsala 1 gnista handelsplats 1 Brukarombud för personer med funktionsnedsättning 1 gnista 1 Kulturskola 1 parkera schyst 1 Barnkultur 1 Vattenfalls värmeverk 1 Hikikomori 1 flottsundsbron 1 HBTQ-certifiering 1 Allaktiviteshus i Uppsala 1 Funkisfestivalen 1 stadshuset 1 hågadalen 1 Stipendier till kulturarbetare och unga skrivare 1 lekpark 1 Uppsala Konsert & Kongress 1 kulturförvaltningen kulturnämnden 1 Fallkampanjen STÅ UPPsala 1 Avgifter för hemsjukvård 1 WHO-nätverk för äldrevänliga städer 1 Klimatanpassning 1 Kulturhuset Grand 1 fristad 1 Musikprojektet El Sistema 1 Särskilda kultursatningar för nyanlända och asylsökande 1 mark-och exploateringsutskottet 1 fastigheter 1 Resandefolkets högtidsdag 1 konsument uppsala 1 Stöd till allmänna samlingslokaler 1 Daglig verksamhet 1 litteratur 1 Talboken kommer 1 tom karlsson 1 fem veckor 1 Stenhagenbiblioteket 1 särskilt boende 1 Region Uppsala 1 Sommarlovsaktitivteter 1 övernäs 1 Kulturprojekt 1 förskolan 1 Utställning på Offkonsten! c/o Teatergalleriet 1 Bokpresentation Tågteve 1 Landsbygdsutveckling 1 Krögaren Paul Svensson 1 Kulturcentrum i Gränby 1 Årsprognos 1 Filmpris till minne av Ingmar Bergman 1 gymnasium 1 flogstaparken 1 Eriksberg 1 maria björk 1 God man 1 cinnoberbaggen 1 Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB 1 uppsala citysamverkan 1 skolmats gastro 1 landsbygdsstrategi 1 Utställningen Konst för en tunnel 1 Fallprevention 1 Kulturnatten 1 äldreboende 1 kulturnämnden i uppsala 1 Förebyggande verksamhet för unga 1 Sommarjobb som musiker 1 Fritid Uppsala 1 Gösta Knutsson-stipendium 2017 1 Jämställdhetsanalys 1 Rådslag med äldre 1 visthusvägen 1 gatu- och parkchef 1 Svartbäcksgården 1 Förvaltningsdirektörer 1 utmaning 1 Vaksala kyrkcentrum 1 Minnesstund för förintelsens offer 1 Stöd till nationella minoriteters föreningar 1 Arrangörsstöd 1 Författaren Kjell Eriksson 1 gränbyskolans restaurang 1 Kulturpunkten i Gottsunda 1 omvårdsnadsboendet linné 1 Gunn-Henny Dahl 1 Äldremässa 1 Skapade förskola 1 lekplats 1 naturlekplats 1 Fritidsklubbar 1 Gränbyskolans restaurang Lugnet 1 aspen 1 Ateljéstöd 1 Kommunkartläggning 1 Kulturstipendiater 1 Stipendier för kulturarbetare och unga skrivare 1 Demokrati och inflytande för ungdomar 1 mat 1 översiktsplan 1 gatuavstängning 1 innerstadsstrategi 1 Ny nämndorganisation 1 nåsten 1 Porträttutställning på Offkonsten! c/o Teatergalleriet 1 Ökat deltagande av barn och unga i kultur- och fritidsaktiviteter 1 michael eriksson 1 60 plus-mässa Fyrishov 1 Webbplatsen Kubik Uppsala 1 Leran rör sig - konst- och fotoutställning 1 Skratturnén - för alla barns rätt 1 Plan- och byggnaddsnämnden 1 Uppsala Youth Jazz & Blues Fest 1 Konstutställning 1 Gränbyskolan 1 Scenkonst för barn och unga 1 anders a aronsson 1 Klimatförändringar 1 utnämning 1 Direktör för äldreförvaltningen 1 Kulturskolans festivaldagar 1 luthagsesplanaden 1 Nationaldagsfirande 1 djungeltema 1 Ensamkommande flyktingbarn 1 Kulturarvspriset 2016 1 european cycling challenge 1 sunnerstaåsens friluftsområde 1 hvb 1 cykelrensning 1 Äldrevänliga städer 1 temalekpark 1 råbyvägen 1 Välbekant och nybekant – en vandringsutställning 1 Funktionsnedsättning 1 pelle svanslös lekplats 1 n 1 vattenfall 1 Vård- och omsorgsboende för alkoholdementa 1 särskild kollektivtrafik 1 KFUM Uppsalas ungdomskulturhus 1 cykelspanare 1 ny bro över fyrisån 1 trafik 1 Språkkafé 1 Kulturcentrum 1 Konstnärlig gestaltning av Östra Sala backe och Årsta torg 1 Stenhagen 1 motorikbana 1 tidsbegränsning 1 trafikhinder 1 citylab 1 Fristad Uppsala 1 Bbiliotek Uppsala 1 Orphei Drängar 1 internationella minnesdag för förintelsens offer 1 Demokrativeckan 2018 1 Kunskapsförmedling om kvinnors historia 1 Näringsliv 1 övergivna cyklar 1 europa 1 Böcker på lättläst svenska 1 White Guide Junor 1 naturskyddsföreningen 1 Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd 1 temalekplats 1 demensplatser 1 Föreningen Norby soldattorp 1 Vårkonsert på Uppsla konsert och kongress 1 Fröbibliotek 1 Vattholmabiblioteket 1 Arvoden för gode män till ensamkommande barn 1 enkät på webben 1 Välbekant och nybekant - en vandringsutställning 1 Vårdboende Genetikvägen i Ultuna 1 Boende för yngre dementa på Sköldmövägen 19 D 1 Offentliga konstverk 1 ​Offkonsten! c/o Teatergalleriet 1 måltidsservice teknik & service 1 Nytt LSS-råd 1 Socialpsykiatri 1 socialnämnden för barn och unga 1 bostadsförsörjningsplan 1 Kultursamarbete med näringslivet 1 Valsätra 1 Fristadsförfattare 1 Stipendier 1 naturreservat 1 jul 1 Gottsunda 1 Medborgardialog 1 sm i skolmat 2016 1 carolinaparken 1 svartbäcksgatan 1 Visa alla taggar

Senaste nytt

Media no image

Fokus på livskvalitet vid upphandling av LSS-bostäder

Pressmeddelanden   •   Mar 22, 2018 10:39 CET

Uppsala kommun har fattat tilldelningsbeslut i upphandling av nitton LSS-boenden. Enligt beslutet fördelas driften av de nitton boendena på sex utförare. Fortfarande kommer drygt 50 procent av omsorgsnämndens verksamhet bedrivas i egen regi. Övergång av driften för berörda boenden sker oktober-november 2018.

Media no image

PRESSINBJUDAN: EU-handslaget

Pressmeddelanden   •   Mar 21, 2018 11:19 CET

Fredagen 23 mars besöker regeringens EU- och handelsminister Ann Linde Uppsala för ett handslag med region, kommuner och länsstyrelse. Handslaget blir startskottet för ett ökat arbete med EU-frågor i länet.

Media no image

PRESSINBJUDAN: ​Bibliotek Uppsala presenterar årets Länet läser-bok

Pressmeddelanden   •   Mar 21, 2018 10:00 CET

​Länet läser är Uppsala läns största bokcirkel. Det är en läsfrämjande satsning där läsare från länets alla kommuner samlas runt en gemensam bok. Fredag 23 mars 13.15 avslöjas årets boktitel på Stadsbiblioteket.

Media no image

Rullstolscykel, bänktips och gott om livsglädje på 60plus-mässan

Pressmeddelanden   •   Mar 20, 2018 09:00 CET

21–22 mars är det 60plus-mässa på IFU Arena i Gränby. Äldrevänlig stad, Seniorguiden, Träffpunkter 65+, Måltidsservice och färdtjänst deltar. Besökarna får råd om hälsa och kan även ge bra tips till kommunen.

​Fördjupad utredning om nytt konstmuseum

​Fördjupad utredning om nytt konstmuseum

Pressmeddelanden   •   Mar 19, 2018 19:12 CET

Förstudien Framtida konstverksamhet i Uppsala kommun föreslår att Uppsala konstmuseum fortsätter att utveckla sin verksamhet. En fördjupad utredning ska ge svar på vilket förslag som är mest lämpat för den utökade konstmuseiverksamheten. Både kvarteret Hugin och Ångkvarn lyfts fram som populära alternativ till lokalisering.

Media no image

​Nya satsningar på kultur och fritid i Gottsunda

Pressmeddelanden   •   Mar 19, 2018 19:04 CET

​Uppsala kommun satsar på att utveckla Gottsunda med fokus på barns och ungas uppväxtvillkor. Som en del i arbetet ser kulturnämnden över verksamheterna som finns i Gottsunda kulturhus och Mötesplats Treklangen. Målet är en nystart av verksamheter i lokalerna 2019.

Media no image

Bibliotek Uppsala inviger unikt barnbibliotek på Hörcentralen

Pressmeddelanden   •   Mar 19, 2018 16:23 CET

Onsdag 21 mars inviger Bibliotek Uppsala ett unikt bibliotek på Hörcentralen. Det är det första biblioteket i Uppsala som består av böcker på teckenspråk för alla barn med någon form av hörselnedsättning.

Media no image

Bellmans idrottshall blir ny träningshall för konståkningen

Pressmeddelanden   •   Mar 19, 2018 10:32 CET

Uppsala kommun har tecknat hyresavtal för Bellmans idrottshall för att ge konståkningsklubbarna tillgång till en lokal för fys- och torrträning. Skolfastigheter AB kommer att renovera hallen under året för att Uppsalas konståkningsklubbar ska kunna hyra den.

Media no image

Mer snällhet i trafiken är målet när kampanjen TrafiQ del 2 startar

Pressmeddelanden   •   Mar 19, 2018 07:53 CET

​Uppsala kommuns kampanj TrafiQ vill att fler ska fundera över sitt eget och andras trafikbeteende. Inte minst bilister som orsakar flest allvarliga olyckor. Målet är att med hjälp av ökade kunskaper om trafikregler och att visa hänsyn skapa en tryggare och snällare trafikmiljö. Mellan 19 mars och 6 april kan de som vill tycka till om otydliga trafiksituationer som kan skapa problem.

Demokrativeckan i Uppsala invigs av kulturministern

Demokrativeckan i Uppsala invigs av kulturministern

Pressmeddelanden   •   Mar 15, 2018 10:10 CET

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke inviger Demokrativeckan i Uppsala måndag 19 mars 17.30 på Stadsbiblioteket. Veckan anordnas av kommunen tillsammans med föreningar, studieförbund och andra organisationer. Det blir sju välfyllda dagar om demokrati, mänskliga rättigheter, civilkurage och allas lika värde.

Media no image

Gymnasiesärskolan tävlar på Yrkes-SM

Pressmeddelanden   •   Mar 15, 2018 09:01 CET

I samband med Yrkes-SM på Gränby sportfält i Uppsala 25–27 april kommer gymnasiesärskolan att anordna skräddarsydda tävlingar. Elever från gymnasiesärskolan var med på Yrkes-SM i Umeå för fyra år sedan. Nu är det alltså dags igen.

Media no image

95 procent fick något av sina önskemål i skolvalet

Pressmeddelanden   •   Mar 14, 2018 07:55 CET

Uppsala lyckades även i år med att få många att delta i skolvalet, då 95 procent har gjort ett aktivt skolval mot 96,7 procent ifjol. Av alla som valt visar de preliminära siffrorna att 95 procent fått något av sina tre val. Till förskoleklass är det 98 procent som fått något av sina tre val och årskurs 1–9 är det 90 procent som fått något av sina önskemål.

Media no image

Utredning om kultur- och fritidsverksamhet för unga är klar

Pressmeddelanden   •   Mar 13, 2018 14:35 CET

Uppsala kommun har utrett kultur- och fritidsverksamheten för unga i centrala Uppsala. Resultatet presenteras i en rapport som lämnas till kulturnämnden måndag 19 mars för beslut om fortsatta åtgärder.

Media no image

Uppsala kommun får över 10 miljoner extra till extratjänster

Pressmeddelanden   •   Mar 13, 2018 13:32 CET

Uppsala kommun får 10,2 miljoner i bonus av staten för att arbetet med extratjänster år 2017 gick över förväntan. 219 personer hade under året en extratjänst. Extratjänsterna är till för att långtidsarbetslösa och nyanlända personer ska få arbete och en stärkt position på arbetsmarknaden.

Bibliotek Uppsala lanserar rullande pop up-bibliotek

Bibliotek Uppsala lanserar rullande pop up-bibliotek

Pressmeddelanden   •   Mar 12, 2018 15:27 CET

I april börjar Bibliotek Uppsalas bibliotekscyklar att rulla ut till parker, lekplatser och evenemang i Uppsala. Bibliotekscyklarna är en del av Bibliotek Uppsalas uppsökande arbete för att nå fler Uppsalabor i vardagen, utanför bibliotekets väggar.

Media no image

Cykelparkeringshus planeras vid Resecentrum

Pressmeddelanden   •   Mar 12, 2018 15:08 CET

Uppsala kommun väntas beslut om starta arbetet med att bygga ett cykelparkeringshus med plats för drygt 1200 cyklar vid Resecentrum. För att ge cyklister tillgång till fler cykelparkeringar redan nu skapas bland annat cykelställ i två våningar längs Stadshusgatan mellan Resecentrum och Stadshuset. I samband med det stängs den nuvarande cykelparkeringen av mellan 9 april till slutet av maj.

Media no image

Kommunen träffar experterna på barn- och ungdomsfrågor

Pressmeddelanden   •   Mar 09, 2018 11:58 CET

Uppsala kommun medverkar 12–13 mars i ungdomsforumet we _change på Uppsala Konsert & Kongress. Elva politiker, tio tjänstepersoner och representanter för Barnombudet i Uppsala län möter under två dagar 750 ungdomar för att lyssna på och diskutera om hur kommunens arbete kan förändras för att bättre ta tillvara barn och ungdomars perspektiv.

Media no image

PRESSINBJUDAN: Bibliotek Uppsala lanserar nya bibliotekscyklar

Pressmeddelanden   •   Mar 08, 2018 17:29 CET

Bibliotek Uppsala lanserar pop up-bibliotek, det vill säga två bibliotekscyklar som ska rulla ut till parker, lekplatser och evenemang i vår. Måndag 12 mars 10.30 bjuder Bibliotek Uppsala in till pressträff på Stadsbiblioteket och berättar om de nya cyklarna.

Media no image
Media no image

Systematiskt jämställdhetsarbete i förskolan vinner kommunens jämställdhetspris

Pressmeddelanden   •   Mar 08, 2018 13:59 CET

På den internationella kvinnodagen, 8 mars, delade Uppsala kommun för första gången ut kommunens nyinstiftade jämställdhetspris. Årets pristagare är Svartbäcken Norra landsbygds förskoleområde.