Skip to main content

Taggar

Stadsbyggnadsförvaltningen 152 Kulturnämnden 148 Kulturförvaltningen 148 Uppsala kommun 102 Kultur fritid och idrott 80 Kommunledningskontoret 78 Uppsala 64 gatu- och samhällsmiljönämnden 64 Stadsutveckling 52 Plan- och byggnadsnämnden 48 Utbildningsförvaltningen 48 Utbildningsnämnden 39 Äldrenämnden 34 Äldreförvaltningen 33 Kommunstyrelsen 27 Omsorgsförvaltningen 24 Bygga bo och stadsplanering 23 Omsorgsnämnden 23 Cykel 18 Miljö och klimat 18 Äldreomsorg och senior 18 kommun 17 Grundskola 15 Arbete och sysselsättning 15 Omsorg vård och stöd 14 Arbetsmarknadsnämnden 14 Arbetsmarknadsförvaltningen 14 Idrotts- och fritidsnämnden 13 kontoret för samhällsutveckling 12 cykling 12 Näringsliv 11 miljöförvaltningen 10 Bibliotek Uppsala 10 Gymnasieutbildning 9 Bygga bo stadsplanering 9 Mark- och exploateringsutskottet 8 Måltidsservice 8 Offentlig konst 8 Offkonsten! c/o Teatergalleriet 7 Gator och trafik 7 Kommunfullmäktige 7 Uppsala kulturskola 7 Natur och park 6 Uppsala konstmuseum 6 Integration och mångfald 6 idrott- och fritidsnämnden 6 Demokrati och jämlikhet 6 socialnämnden 5 socialförvaltningen 5 Namngivningsnämnden 5 miljö- och hälsoskyddsnämnden 5 Fritidsgårdar 4 skola 4 skydd räddning och säkerhet 4 Eriksberg 4 Teknik & service 3 Kulturnatten i Uppsala 3 vuxenutbildning 3 miljö 3 Teknik och service 3 SkolmatsGastro 2016 3 Lag Gränby 3 Idrotts-och fritidsnämnden 3 vintercyklisten 3 Ulleråker 3 cykelspanarna 3 Vård och omsorg 3 Konsument Uppsala 2 Skolfastigheter 2 invigning 2 cykelparkering 2 Överförmyndarnämnden 2 kulturNatten 2 Korttidsvård 2 Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB 2 Skolmat 2 Överförmyndarförvaltningen 2 planenheten 2 demokrati 2 omsorg vård stöd 2 Återvinning 2 Projektet psykisk (o)hälsa 2 park 2 miljönämnden 2 Barnomsorg och förskola 2 Äldreförvaltning 2 Triple P 2 förskola 2 Kulturskola 2 Gottsundabiblioteket 2 Stadsbiblioteket 2 Uppsala musikskola 2 landsbygd 2 skolval 2 Trafik 2 Naturreservat 2 plan-och byggnadsnämnden 2 Uppsala stadsteater 2 Rosendal 2 tävling 2 hbtq 2 Sävjabiblioteket 2 ekologisk hållbarhet 2 SM i skolmat 2 Resestipendium för körer 2 Stipendier 2 Ekonomi 2 paradgata 2 LSS-boenden 2 Caroline Andersson 2 Gottsunda 2 folkhälsa 2 White Guide Junior 2 Internationella relationer 2 marlene burwick 2 Maria Gardfjell 2 färdtjänst 2 Uppsala Summerchestra 2 utbildning 2 övergivna cyklar 1 cykelrensning 1 övernäs 1 anders a aronsson 1 socialnämnden för barn och unga 1 michael eriksson 1 Region Uppsala 1 european cycling challenge 1 carolinaparken 1 pelle svanslös lekplats 1 hågadalen 1 nåsten 1 cinnoberbaggen 1 Stenhagenbiblioteket 1 Brantingsbiblioteket 1 innerstadsstrategi 1 sunnerstaåsens friluftsområde 1 motorikbana 1 fem veckor 1 tidsbegränsning 1 gnista handelsplats 1 visthusvägen 1 Ekologisk skolmat 1 cykelspanare 1 Aida Hadzialic 1 flogsta 1 flogstaparken 1 svartbäcksgatan 1 luthagsesplanaden 1 råbyvägen 1 klimat och miljö 1 Gränbyskolan 1 demensplatser 1 it och digitalisering 1 södra staden 1 citylab 1 Språkkafé 1 gymnasieminister 1 Svartbäcksgården 1 Fritid Uppsala 1 uppsala citysamverkan 1 Kulturcentrum i Gränby 1 Hikikomori 1 demokratiambassadörer 1 flottsundsbron 1 ny bro över fyrisån 1 enkät på webben 1 reginateatern i uppsala 1 kulturförvaltningen kulturnämnden 1 maria björk 1 ny konstnärlig ledare och chef för reginateatern 1 omvårdnadsplatser 1 omvårdsnadsboendet linné 1 HBTQ-certifiering 1 internationella minnesdag för förintelsens offer 1 gränbyskolans restaurang 1 sm i skolmat 2016 1 måltidsservice teknik & service 1 skolmats gastro 1 klagomålsstatistik 2015 1 bostadsförsörjningsplan 1 Krögaren Paul Svensson 1 Allsångskonserter 1 Kulturhuset Grand 1 HBTQ-kafé 1 Avgifter för hemsjukvård 1 Gunn-Henny Dahl 1 Direktör för äldreförvaltningen 1 Sävja familjecenter 1 Demokrati och inflytande för ungdomar 1 Fröbibliotek 1 Kultur- och fritidsverksamhet i Gränby 1 Fallkampanjen STÅ UPPsala 1 60 plus-mässa Fyrishov 1 Särskilda kultursatningar för nyanlända och asylsökande 1 Allaktiviteshus i Uppsala 1 Kunskapsförmedling om kvinnors historia 1 Stöd till nationella minoriteters föreningar 1 Böcker på lättläst svenska 1 Gränbyskolans restaurang Lugnet 1 Vårkonsert på Uppsla konsert och kongress 1 WHO-nätverk för äldrevänliga städer 1 Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd 1 Välbekant och nybekant - en vandringsutställning 1 ​Offkonsten! c/o Teatergalleriet 1 Välbekant och nybekant – en vandringsutställning 1 Stipendier till kulturarbetare och unga skrivare 1 Leran rör sig - konst- och fotoutställning 1 Vaksala kyrkcentrum 1 Nytt LSS-råd 1 Björngården i Gottsunda 1 Vårdboende Genetikvägen i Ultuna 1 Drift- och kvalitetsplan för äldreomsorg 1 Uppsala musikskola 60 år 1 Gösta Knutsson-stipendium 1 Vattenfalls värmeverk 1 White Guide Junor 1 Unga vuxna som isolerar sig 1 Vård- och omsorgsboende för alkoholdementa 1 Hagundagårdens äldreboende 1 Riskbruk/missbruk hos äldre 1 Sommarlovsaktitivteter 1 Fritidsklubbar 1 Kommunkartläggning 1 Kulturarvspriset 2016 1 Föreningen Norby soldattorp 1 Ny nämndorganisation 1 Förvaltningsdirektörer 1 Årsprognos 1 Förebyggande verksamhet för unga 1 Stortvreta 1 Konst i Tiundaskolan 1 Uppsala kommun Skolfastigheter AB 1 Sommarjobb som musiker 1 avfall och återvinning 1 Utställning på Offkonsten! c/o Teatergalleriet 1 Webbplatsen Kubik Uppsala 1 Resandefolkets högtidsdag 1 Kulturpunkten i Gottsunda 1 Upphandling av äldreboenden 1 WHO-nätverk 1 Äldrevänliga städer 1 Rådslag med äldre 1 Bokpresentation Tågteve 1 Konstnärlig gestaltning av Östra Sala backe och Årsta torg 1 Porträttutställning på Offkonsten! c/o Teatergalleriet 1 Resestipendium för körer 2016 1 pedagogiska priser 1 Minnesstund för förintelsens offer 1 Ökat deltagande av barn och unga i kultur- och fritidsaktiviteter 1 Talboken kommer 1 Bbiliotek Uppsala 1 Vattholmabiblioteket 1 Scenkonst för barn och unga 1 Stipendier för kulturarbetare och unga skrivare 1 Stipendium till Jan Fridegårds minne 1 Författaren Kjell Eriksson 1 Utställningen Konst för en tunnel 1 KFUM Uppsalas ungdomskulturhus 1 Jämställdhetsanalys 1 Arvoden för gode män till ensamkommande barn 1 Stöd till allmänna samlingslokaler 1 Kostnadsfria sommarlovsaktiviteter 1 Seminarieserie om kultur 1 Uppsala Youth Jazz & Blues Fest 1 Kulturskolans festivaldagar 1 Gösta Knutsson-stipendium 2017 1 Musikprojektet El Sistema 1 Nationaldagsfirande i Parksnäckan 1 Uppsala kommuns kulturarvspris 2017 1 Kultursamarbete med näringslivet 1 Skratturnén - för alla barns rätt 1 Filmpris till minne av Ingmar Bergman 1 Amfiteatern i Källparken 1 Boende för yngre dementa på Sköldmövägen 19 D 1 mark-och exploateringsutskottet 1 idrott och fritid 1 Bergmanåret 1 Skapade förskola 1 Uppsalapaketet 1 Plan- och byggnaddsnämnden 1 Brukarombud för personer med funktionsnedsättning 1 Fristad Uppsala 1 Funkisfestivalen 1 Biblö 1 Demokrativeckan 2018 1 Ungaskrivare 1 Idrotts- och fritidsnmnden 1 Plan och byggnadsnämnden 1 Stordammen 1 Barnsomsorg och förskola 1 Ultunalänken 1 Högre valdeltagande 1 Säkert val 1 miljö-och hälsoskyddsnämnden 1 plan- och bygnadsnämnden 1 gata-park-natur 1 byggabo och stadsplanering 1 Bygga och bo och stadsplanering 1 fastighetsavdelningen 1 hållbarhet 1 mat 1 livsmedel 1 pris 1 Klimat 1 säkerhet 1 Funktionsnedsättning 1 ma 1 miljövänlig 1 Gymnasiet 1 gymnasium 1 upphandling 1 n 1 jul 1 infrastruktur 1 gymnasieskola 1 senior 1 bostäder 1 stipendium 1 lss 1 Trygghet och säkerhet 1 förskolan 1 Barnkultur 1 europa 1 Klimatmål 1 ekologisk 1 Konstutställning 1 Nationaldagsfirande 1 arbetsmarknad 1 äldreboende 1 Daglig verksamhet 1 Parkering 1 Landsbygdsutveckling 1 fastigheter 1 Klimatförändringar 1 stadshuset 1 vattenfall 1 aspen 1 utmaning 1 samråd 1 särskilt boende 1 utnämning 1 Klimatanpassning 1 EU-projekt 1 lekplats 1 knutby 1 Prisregn 1 Socialpsykiatri 1 valet 1 parker 1 valdeltagande 1 naturskyddsföreningen 1 Kulturprojekt 1 hvb 1 brandförsvaret 1 byggnation 1 Kulturcentrum 1 fristad 1 Delårsbokslut 1 räddningstjänsten 1 spårväg 1 Landsbygden 1 lekpark 1 kulturnatt 1 Ensamkommande flyktingbarn 1 Stenhagen 1 Medborgardialog 1 julbelysning 1 Uppsala Konsert & Kongress 1 temalekplats 1 Kulturstipendiater 1 översiktsplan 1 tech 1 litteratur 1 God man 1 Klimatpris 1 pelle svanslös 1 Skapande skola 1 farthinder 1 valnämnden 1 vintercykling 1 naturlekplats 1 Stadsbyggnadsnämnden 1 Fyrishov 1 Gränby centrum 1 Arrangörsstöd 1 cykelparkeringar 1 Fallprevention 1 kulturstaden uppsala 1 LSS-verksamhet 1 gatuavstängning 1 Fristadsförfattare 1 Valsätra 1 Östra Sala backe 1 Ateljéstöd 1 räddningsnämnden 1 Kulturarbetare 1 Äldremässa 1 Orphei Drängar 1 livsmedelskontrollen 1 gatu- och parkchef 1 tom karlsson 1 klimatstad 1 landsbygdsstrategi 1 val 2018 1 fisktrappa 1 actibump 1 trafikhinder 1 kulturnämnden i uppsala 1 Offentliga konstverk 1 sedigheh vasmaghi 1 Fängslade författares dag 1 gnista 1 temalekpark 1 djungeltema 1 parknamn 1 särskild kollektivtrafik 1 parkera schyst 1 Visa alla taggar

Senaste nytt

Klagomål på hantverkare och fiber vanligast

Pressmeddelanden   •   Jan 15, 2019 10:00 CET

Klagomålen bland konsumenter skiljer sig åt mellan Uppsala och Östhammars kommun. I Uppsala är det hantverkare och begagnade bilar som leder till klagomål, medan fiberleverantörer toppar i Östhammar. Det visar Konsument Uppsalas årliga statistiksammanställning där Östhammar kommun ingår.

Färgkodning av skolor ska underlätta årets skolval

Pressmeddelanden   •   Jan 10, 2019 07:58 CET

Året grundskoleval har precis öppnat och pågår 10–31 januari. Skolvalet omfattar alla barn som ska börja förskoleklass. Det gäller även elever som går på en skola där nästa årskurs inte finns. I år införs färgkodning av kommunala skolors årskurs 6 och 7 för att visa skolor det finns gott om plats på.

PRESSINBJUDAN: Uppsalafinal i årets högstadiekock

Pressmeddelanden   •   Jan 09, 2019 13:36 CET

Åtta lag från årskurs nio i Uppsalas kommunala skolor deltar i tävlingen. De tävlande samlas redan klockan nio i Ekebys restaurangkök för att förbereda sig för tävlingen som öppnar för allmänheten klockan 11.00.

Ungt och aktuellt på Bibliotek Uppsalas vårprogram

Pressmeddelanden   •   Jan 09, 2019 13:10 CET

Bibliotek Uppsala bjuder på ett fullspäckat och spännande program under våren. Det blir föreläsningar, fotoutställningar, författarbesök och många samtal om aktuella ämnen som till exempel klimatkrisen, den nya mansrollen eller vår tids bräckliga frihet.

Skola och nya bostäder ska byggas i Länna

Pressmeddelanden   •   Dec 28, 2018 14:23 CET

Uppsala kommun planerar för att satsa på Länna med 170 nya bostäder och en ny skola och förskola. Nu har beslut om samråd för två detaljplaner fattats så att allmänheten får möjlighet att lämna synpunkter på förslagen.

Bostads- och förskoleplaner i Eriksberg på samråd

Pressmeddelanden   •   Dec 27, 2018 12:41 CET

Uppsala kommun har fattat beslut om ett förslag att bygga bostäder i en del av Hammarparken ska gå ut på samråd. Förslaget innebär att cirka 340 lägenheter kan byggas i hus som är 4-7 våningar, inklusive suterrängplan. I planen ingår att en förskola byggs i bottenplanet på ett av husen.

Handel och lägenheter planeras i Eriksberg

Pressmeddelanden   •   Dec 21, 2018 09:59 CET

Uppsala kommun har fattat beslut om att anta detaljplanen för kvarteret Kalkstenen i Eriksberg. Det innebär att 110 lägenheter och lokaler för handel och annan centrumverksamhet kan byggas i området.

PRESSINBJUDAN: Invigning av servicepunkt, pendlarparkering och återvinningsstation i Knutby

Pressmeddelanden   •   Dec 20, 2018 13:23 CET

Uppsala kommun har som mål att bli Sveriges bästa landsbygdskommun. För att nå dit satsar Uppsala på servicepunkter, pendlarparkeringar och återvinningsstationer i kommunens tätorter på landsbygden.

Dyrt för livsmedelsföretagare som inte registrerar sin verksamhet

Pressmeddelanden   •   Dec 20, 2018 10:23 CET

Den 1 januari 2019 införs sanktionsavgifter för de som startar livsmedelsverksamhet utan att först registrera livsmedelsanläggningen. Storleken på sanktionsavgiften kan variera mellan 2 500 kronor och 75 000 kronor.

Förslag för kvarteret Seminiariet på samråd

Pressmeddelanden   •   Dec 19, 2018 16:26 CET

Uppsala kommun har beslutat att genomföra samråd så att allmänheten får möjlighet att framföra synpunkter på detaljplanen för kvarteret Seminariet. Förslaget gör det möjligt att bygga cirka 110 lägenheter och lokaler för olika former av centrumverksamhet.

Moduler på plats i Gottsunda till höstterminen 2019

Pressmeddelanden   •   Dec 19, 2018 14:58 CET

Efter att Gottsundaskolan brann ner i oktober evakuerades elever och medarbetare till tillfälliga lokaler i Sverkerskolan i avvaktan på en mer långsiktig lösning. Inledningsvis fanns förhoppningar om att skolan skulle kunna flytta till moduler i Gottsunda redan i mars. Det har visat sig omöjligt att genomföra om modulerna ska hålla den kvalitet som krävs, och därför blir det flytt i augusti.

Uppsala kommun tar över driften av förskolan Tallen

Pressmeddelanden   •   Dec 19, 2018 08:03 CET

Uppsala kommun fattar denna vecka beslut om att ta över driften av förskolan Tallen i Fålhagen från C Företaget. Övertagandet ska inte påverka barnen och alla medarbetare erbjuds möjlighet att arbeta kvar. Övertagandet av förskolan sker i början av 2019.

Miljoner till Uppsalas kulturliv och barn och ungas fria tid

Pressmeddelanden   •   Dec 17, 2018 17:19 CET

Nästa år får 39 organisationer dela på över 20 miljoner kronor från Uppsala kommun för att främja ett mångsidigt konst- och kulturliv. Samtidigt delas drygt 10 miljoner kronor ut i stöd till barns och ungas fria tid och drygt 6,6 miljoner för kulturpedagogisk verksamhet där barn och unga i åldern 6 till 20 år får möjlighet att själva skapa och utvecklas.

Uppsala kommun tar nästa steg mot Uppsala spårväg

Uppsala kommun tar nästa steg mot Uppsala spårväg

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2018 11:20 CET

Uppsala kommun har fattat beslut och Region Uppsala fattar beslut 18 december om att gemensamt ansöka om medel från staten för att bygga spårväg. Beslutet är en del av förberedelsearbetet inför det slutgiltiga beslutet 2021 om att bygga Uppsala spårväg. Utbyggnaden av spårväg är ett viktigt led i att möta ökande behov av att pendla inom den växande huvudstadsregionen där Uppsala ingår.

Uppsala kommun och Studiefrämjandet Kontakten i Gottsunda ingår partnerskap

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2018 08:00 CET

Uppsala kommun ingår en överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap med Studiefrämjandets verksamhet vid Kontakten i Gottsunda. Syftet med samarbetet är att stärka integrationsarbetet i stadsdelen.

Gemensamt grepp på alla kommunala lokaler kan minska kostnader

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2018 07:57 CET

För första gången tar Uppsala kommun ett förvaltningsövergripande grepp på alla strategiska lokalförsörjningsplaner. Kommunstyrelsen godkände på onsdagen alla lokalförsörjningsplaner för kommunens bostäder, lokaler och anläggningar som de olika nämnderna tagit fram och beslutat om. Planerna sträcker sig fram till 2021 med en utblick mot 2025.

Utökat område för kommunala ordningsvakter

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2018 07:52 CET

Polisen beviljade i fredags ett visst utökat område för kommunala ordningsvakter i Uppsala kommun. Det gör det möjligt för kommunen att låta ordningsvakter verka inom ett större och mer sammanlänkat område i och med att det numera även omfattar Årummet längs med Fyrisån.

PRESSINBJUDAN: Nya beslut om Uppsalapaketet

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2018 11:46 CET

Uppsala kommun och Region Uppsala fattar beslut om att ansöka om stadsmiljöavtal från staten för att få delfinansiering av bygge av Uppsala spårväg. Ansökan är del av det så kallade Uppsalapaketet, som innebär att stat, kommun och region delar på kostnaderna för en utbyggd järnväg och kollektivtrafik till och i Uppsala.

Uppsala kommun har nått målet om 700 extratjänster

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2018 08:01 CET

Uppsala kommun har uppnått sitt mål om 700 extratjänster. En extratjänst är en arbetsmarknadspolitisk anställning och en väg in på arbetsmarknaden för långtidsarbetslösa och nyanlända. Den får inte ersätta ordinarie tjänster.

Uppsala kommun deltar i forskningsprojektet Störningsfri stad

Pressmeddelanden   •   Dec 07, 2018 11:20 CET

Forskningsprojektet Störningsfri stad ska ta reda på hur samordnad byggtrafik kan bidra till förbättrad miljö. Projektet finansieras bland annat av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Uppsala kommun bidrar med tid och kunskap, så kallad inkind, från stadsbyggnadsförvaltningen.