Skip to main content

Taggar

Kulturförvaltningen 135 Kulturnämnden 135 Stadsbyggnadsförvaltningen 118 Uppsala kommun 78 Kommunledningskontoret 64 Kultur fritid och idrott 63 Uppsala 54 gatu- och samhällsmiljönämnden 50 Stadsutveckling 42 Utbildningsförvaltningen 40 Äldrenämnden 32 Plan- och byggnadsnämnden 32 Utbildningsnämnden 31 Äldreförvaltningen 31 Kommunstyrelsen 25 Omsorgsförvaltningen 21 Bygga bo och stadsplanering 21 Omsorgsnämnden 20 Äldreomsorg och senior 18 Cykel 17 kommun 17 Miljö och klimat 15 Arbete och sysselsättning 15 Grundskola 13 kontoret för samhällsutveckling 12 Omsorg vård och stöd 12 Idrotts- och fritidsnämnden 12 cykling 11 Arbetsmarknadsförvaltningen 10 Näringsliv 10 Arbetsmarknadsnämnden 10 Bibliotek Uppsala 10 Gymnasieutbildning 9 miljöförvaltningen 8 Bygga bo stadsplanering 8 Mark- och exploateringsutskottet 8 Måltidsservice 8 Offentlig konst 8 Kommunfullmäktige 7 Uppsala kulturskola 7 Offkonsten! c/o Teatergalleriet 7 Natur och park 6 Demokrati och jämlikhet 6 Uppsala konstmuseum 6 Integration och mångfald 6 Gator och trafik 6 Namngivningsnämnden 5 socialnämnden 5 socialförvaltningen 5 Fritidsgårdar 4 idrott- och fritidsnämnden 4 skola 4 skydd räddning och säkerhet 4 miljö 3 cykelspanarna 3 Kulturnatten i Uppsala 3 vuxenutbildning 3 miljö- och hälsoskyddsnämnden 3 SkolmatsGastro 2016 3 Teknik och service 3 Lag Gränby 3 Ulleråker 3 vintercyklisten 3 Vård och omsorg 3 Teknik & service 3 Triple P 2 Gottsundabiblioteket 2 Överförmyndarförvaltningen 2 cykelparkering 2 Korttidsvård 2 marlene burwick 2 Projektet psykisk (o)hälsa 2 tävling 2 park 2 Caroline Andersson 2 LSS-boenden 2 paradgata 2 Uppsala Summerchestra 2 färdtjänst 2 White Guide Junior 2 utbildning 2 kulturNatten 2 Maria Gardfjell 2 Återvinning 2 Skolfastigheter 2 Uppsala stadsteater 2 Överförmyndarnämnden 2 Internationella relationer 2 demokrati 2 folkhälsa 2 landsbygd 2 Äldreförvaltning 2 ekologisk hållbarhet 2 Kulturskola 2 invigning 2 Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB 2 planenheten 2 Idrotts-och fritidsnämnden 2 omsorg vård stöd 2 Uppsala musikskola 2 SM i skolmat 2 Barnomsorg och förskola 2 miljönämnden 2 Sävjabiblioteket 2 Resestipendium för körer 2 Stipendier 2 Skolmat 2 Ekonomi 2 Trafik 2 kulturnämnden i uppsala 1 Offentliga konstverk 1 sedigheh vasmaghi 1 Fängslade författares dag 1 gnista 1 temalekpark 1 djungeltema 1 parknamn 1 särskild kollektivtrafik 1 parkera schyst 1 övergivna cyklar 1 cykelrensning 1 övernäs 1 anders a aronsson 1 socialnämnden för barn och unga 1 michael eriksson 1 Region Uppsala 1 european cycling challenge 1 carolinaparken 1 pelle svanslös lekplats 1 hågadalen 1 nåsten 1 cinnoberbaggen 1 Stenhagenbiblioteket 1 Brantingsbiblioteket 1 innerstadsstrategi 1 sunnerstaåsens friluftsområde 1 motorikbana 1 fem veckor 1 tidsbegränsning 1 gnista handelsplats 1 visthusvägen 1 Ekologisk skolmat 1 cykelspanare 1 Aida Hadzialic 1 flogsta 1 flogstaparken 1 svartbäcksgatan 1 luthagsesplanaden 1 råbyvägen 1 Gränbyskolan 1 demensplatser 1 it och digitalisering 1 södra staden 1 citylab 1 Språkkafé 1 gymnasieminister 1 Svartbäcksgården 1 Fritid Uppsala 1 uppsala citysamverkan 1 Kulturcentrum i Gränby 1 Hikikomori 1 demokratiambassadörer 1 flottsundsbron 1 ny bro över fyrisån 1 enkät på webben 1 reginateatern i uppsala 1 kulturförvaltningen kulturnämnden 1 maria björk 1 ny konstnärlig ledare och chef för reginateatern 1 omvårdnadsplatser 1 omvårdsnadsboendet linné 1 HBTQ-certifiering 1 internationella minnesdag för förintelsens offer 1 gränbyskolans restaurang 1 sm i skolmat 2016 1 måltidsservice teknik & service 1 skolmats gastro 1 konsument uppsala 1 klagomålsstatistik 2015 1 bostadsförsörjningsplan 1 Krögaren Paul Svensson 1 Allsångskonserter 1 Kulturhuset Grand 1 HBTQ-kafé 1 Avgifter för hemsjukvård 1 Gunn-Henny Dahl 1 Direktör för äldreförvaltningen 1 Sävja familjecenter 1 Demokrati och inflytande för ungdomar 1 Fröbibliotek 1 Kultur- och fritidsverksamhet i Gränby 1 Fallkampanjen STÅ UPPsala 1 60 plus-mässa Fyrishov 1 Särskilda kultursatningar för nyanlända och asylsökande 1 Allaktiviteshus i Uppsala 1 Kunskapsförmedling om kvinnors historia 1 Stöd till nationella minoriteters föreningar 1 Böcker på lättläst svenska 1 Gränbyskolans restaurang Lugnet 1 Vårkonsert på Uppsla konsert och kongress 1 WHO-nätverk för äldrevänliga städer 1 Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd 1 Välbekant och nybekant - en vandringsutställning 1 ​Offkonsten! c/o Teatergalleriet 1 Välbekant och nybekant – en vandringsutställning 1 Stipendier till kulturarbetare och unga skrivare 1 Leran rör sig - konst- och fotoutställning 1 Vaksala kyrkcentrum 1 Nytt LSS-råd 1 Björngården i Gottsunda 1 Vårdboende Genetikvägen i Ultuna 1 Drift- och kvalitetsplan för äldreomsorg 1 Uppsala musikskola 60 år 1 Gösta Knutsson-stipendium 1 Vattenfalls värmeverk 1 White Guide Junor 1 Unga vuxna som isolerar sig 1 Vård- och omsorgsboende för alkoholdementa 1 Hagundagårdens äldreboende 1 Riskbruk/missbruk hos äldre 1 Sommarlovsaktitivteter 1 Fritidsklubbar 1 Kommunkartläggning 1 Kulturarvspriset 2016 1 Föreningen Norby soldattorp 1 Ny nämndorganisation 1 Förvaltningsdirektörer 1 Årsprognos 1 Förebyggande verksamhet för unga 1 Stortvreta 1 Konst i Tiundaskolan 1 Uppsala kommun Skolfastigheter AB 1 Sommarjobb som musiker 1 avfall och återvinning 1 Utställning på Offkonsten! c/o Teatergalleriet 1 Webbplatsen Kubik Uppsala 1 Resandefolkets högtidsdag 1 Kulturpunkten i Gottsunda 1 Upphandling av äldreboenden 1 WHO-nätverk 1 Äldrevänliga städer 1 Rådslag med äldre 1 Bokpresentation Tågteve 1 Konstnärlig gestaltning av Östra Sala backe och Årsta torg 1 Porträttutställning på Offkonsten! c/o Teatergalleriet 1 Resestipendium för körer 2016 1 pedagogiska priser 1 Minnesstund för förintelsens offer 1 Ökat deltagande av barn och unga i kultur- och fritidsaktiviteter 1 Talboken kommer 1 Bbiliotek Uppsala 1 Vattholmabiblioteket 1 Scenkonst för barn och unga 1 Stipendier för kulturarbetare och unga skrivare 1 Stipendium till Jan Fridegårds minne 1 Författaren Kjell Eriksson 1 Utställningen Konst för en tunnel 1 KFUM Uppsalas ungdomskulturhus 1 Jämställdhetsanalys 1 Arvoden för gode män till ensamkommande barn 1 Stöd till allmänna samlingslokaler 1 Kostnadsfria sommarlovsaktiviteter 1 Seminarieserie om kultur 1 Uppsala Youth Jazz & Blues Fest 1 Kulturskolans festivaldagar 1 Gösta Knutsson-stipendium 2017 1 Musikprojektet El Sistema 1 Nationaldagsfirande i Parksnäckan 1 Uppsala kommuns kulturarvspris 2017 1 Kultursamarbete med näringslivet 1 Skratturnén - för alla barns rätt 1 Filmpris till minne av Ingmar Bergman 1 Amfiteatern i Källparken 1 Boende för yngre dementa på Sköldmövägen 19 D 1 mark-och exploateringsutskottet 1 idrott och fritid 1 Bergmanåret 1 Skapade förskola 1 Uppsalapaketet 1 Plan- och byggnaddsnämnden 1 Brukarombud för personer med funktionsnedsättning 1 Fristad Uppsala 1 Funkisfestivalen 1 Biblö 1 Demokrativeckan 2018 1 Ungaskrivare 1 plan-och byggnadsnämnden 1 Idrotts- och fritidsnmnden 1 Plan och byggnadsnämnden 1 Stordammen 1 Barnsomsorg och förskola 1 Ultunalänken 1 Högre valdeltagande 1 Säkert val 1 miljö-och hälsoskyddsnämnden 1 plan- och bygnadsnämnden 1 hållbarhet 1 mat 1 pris 1 Klimat 1 säkerhet 1 Funktionsnedsättning 1 ma 1 miljövänlig 1 Gymnasiet 1 förskola 1 gymnasium 1 upphandling 1 n 1 jul 1 infrastruktur 1 gymnasieskola 1 senior 1 bostäder 1 stipendium 1 lss 1 förskolan 1 Barnkultur 1 europa 1 Klimatmål 1 ekologisk 1 Konstutställning 1 Nationaldagsfirande 1 arbetsmarknad 1 naturreservat 1 äldreboende 1 Daglig verksamhet 1 Parkering 1 Landsbygdsutveckling 1 fastigheter 1 Klimatförändringar 1 stadshuset 1 vattenfall 1 aspen 1 utmaning 1 samråd 1 särskilt boende 1 utnämning 1 Klimatanpassning 1 EU-projekt 1 lekplats 1 knutby 1 Prisregn 1 Socialpsykiatri 1 valet 1 parker 1 valdeltagande 1 naturskyddsföreningen 1 Kulturprojekt 1 hvb 1 byggnation 1 Gottsunda 1 Kulturcentrum 1 fristad 1 Delårsbokslut 1 spårväg 1 lekpark 1 kulturnatt 1 Ensamkommande flyktingbarn 1 Stenhagen 1 Medborgardialog 1 Stadsbiblioteket 1 Eriksberg 1 julbelysning 1 Rosendal 1 Uppsala Konsert & Kongress 1 temalekplats 1 Kulturstipendiater 1 översiktsplan 1 hbtq 1 tech 1 litteratur 1 God man 1 Klimatpris 1 pelle svanslös 1 Skapande skola 1 farthinder 1 valnämnden 1 vintercykling 1 naturlekplats 1 Stadsbyggnadsnämnden 1 Fyrishov 1 Gränby centrum 1 Arrangörsstöd 1 cykelparkeringar 1 Fallprevention 1 kulturstaden uppsala 1 LSS-verksamhet 1 gatuavstängning 1 Fristadsförfattare 1 Valsätra 1 Ateljéstöd 1 Kulturarbetare 1 Äldremässa 1 Orphei Drängar 1 livsmedelskontrollen 1 gatu- och parkchef 1 tom karlsson 1 klimatstad 1 landsbygdsstrategi 1 val 2018 1 fisktrappa 1 actibump 1 trafikhinder 1 Visa alla taggar

Senaste nytt

Nannaskolan dubbelt prisad i White Guide Junior

Nannaskolan dubbelt prisad i White Guide Junior

Pressmeddelanden   •   Sep 19, 2018 11:02 CEST

Nannaskolans restaurang Nanna Bistro tog för andra året i rad hem det prestigefyllda priset White Guide Junior i kategorin årets skolrestaurang. Samtidigt fick Nannaskolans rektor Henrik Ljungblom pris i kategorin Årets gastronomiska rektor.

Idag inleds årets trafikantvecka

Pressmeddelanden   •   Sep 17, 2018 10:39 CEST

16-22 september äger den Europeiska trafikantveckan rum. I Uppsala arrangeras ett omfattande program för både små och stora. Årets tema är ”Mobilitet på många sätt”. Fredag 21 september ordnas en fullspäckad trafiksäkerhetsdag på Stora torget.

Uppsala satsar på tech-sektorn

Pressmeddelanden   •   Sep 14, 2018 14:23 CEST

Uppsala har på kort tid blivit en av Sveriges ledande startupstäder och många investerare har fått upp ögonen för kommunen. I syfte att stärka förutsättningarna för entreprenörer och bidra till Uppsalas långsiktiga tillväxt och attraktionskraft gör kommunen en särskild satsning på tech-sektorn.

Uppsala firar Bergman 100 år

Pressmeddelanden   •   Sep 14, 2018 09:00 CEST

”Barnet Bergman i Uppsala” blir Uppsala kommuns tema i firandet av hundraårsjubileet av Ingmar Bergman under hösten 2018. Det kommer att märkas i utställningar, dockteaterföreställningar, ljusverk med mera. Hundraårsjubileet firas världen över under hela året.

Uppsala nominerade i White Guide Junior och Senior

Pressmeddelanden   •   Sep 14, 2018 08:00 CEST

När skolmatstävlingen White Guide Junior utser vinnarna i nästa vecka är skolor och förskolor i Uppsala nominerade i inte mindre än fem kategorier. Vinnarna i årets tävling utses i Göteborg den 18 september.

Uppsala – utsedd till världens bästa klimatstad

Pressmeddelanden   •   Sep 12, 2018 06:02 CEST

Uppsala kommun utses till årets globala klimatstad i WWF:s internationella stadsutmaning One Planet City Challenge. Uppsala tilldelas utmärkelsen tack vare ett ambitiöst arbete med breda samhällsövergripande satsningar och ett starkt fokus på hållbara transporter.

Uppsala vinner guld för varumärksesfilmer

Pressmeddelanden   •   Sep 10, 2018 14:10 CEST

Fyra varumärkesfilmer om Uppsala har vunnit guld i Swedish Media Festival. Det är samverkansgruppen för platsvarumärket Uppsala som har beställt filmerna och Uppsalabyrån Pophunters som har producerat dem. Filmerna har vunnit guld i kategorin Turism.

Föreläsning med SaraClaes inleder arbetet med HBTQ-diplomering av Studenternas

Pressmeddelanden   •   Sep 07, 2018 10:12 CEST

Ett led i att fotbollsarenan på Studenternas ska hbtq-diplomeras är att medarbetare och de lag, som har sin verksamhet på arenan, utbildas i hbtq-frågor. Inför utbildningen deltar Sirius och Dalkurd när SaraClaes föreläser och leder en diskussion om normer och värderingar som styr våra liv.

Uppsala kan bli världens bästa klimatstad

Pressmeddelanden   •   Sep 07, 2018 08:28 CEST

Uppsala kommun deltar med en delegation på klimatkonferensen Global Action Climate Summit som arrangeras i San Francisco i USA den 12-14 september 2018 till stöd för Parisavtalet. Under konferensen utses även vinnaren i Världsnaturfondens WWF:s One Planet City Challenge där Uppsala är nominerad som en av finalisterna i den globala klimattävlingen.

PRESSINBJUDAN: Invigning av nya flödesmätaren i Fyrisån

Pressmeddelanden   •   Sep 06, 2018 13:14 CEST

Möjligheten att fastställa vattenflödena i Fyrisån är en viktig del av kommunens beredskap för översvämningar. Mätningar av vattennivåerna i Fyrisån har gjorts regelbundet sedan 1876 och nu invigs en helt ny mätstation vid Islandsfallet. Vid invigningen berättar representanter för Uppsala kommun om mät- och forskningsplatsen mätningarna, beredskap, vatten- och klimatfrågor.

Uppsala kulturskola går vidare med El Sistema till Gottsunda

Pressmeddelanden   •   Sep 06, 2018 11:35 CEST

Nu startar El Sistemaverksamheten i förskoleklass på Treklangens skola i Gottsunda. Sedan tidigare finns El Sistema i kulturskolans regi i Stenhagenskolorna från förskoleklass till årskurs 2. I och med beslutet om utökning fortsätter verksamheten hädanefter även i årskurs 3. En orkesterverksamhet byggs genom detta upp på skolorna.

Södra Gunsta byggs ut med 1500 bostäder

Södra Gunsta byggs ut med 1500 bostäder

Pressmeddelanden   •   Sep 06, 2018 08:03 CEST

Uppsala kommun har fattat beslut om att skapa den nya stadsdelen Södra Gunsta, som utöver bostäder ska få ett lokalt centrum, skola, förskolor och idrottshall. Utbyggnaden är ett led i kommunens målsättning om en levande landsbygd.

Mer kultur för barn i hela Uppsala kommun

Pressmeddelanden   •   Sep 05, 2018 10:30 CEST

Under hösten erbjuds Uppsalas förskolor och skolor som vanligt ett brett utbud av professionell kultur. Men kommunen satsar också extra på ett förstärkt arrangörsstöd, skolbio, kultur till landsbygdsförskolor samt buss för landsbygdsenheter och naturskoleverksamhet.

Uppsalas första mobilitetshus byggs i Rosendal

Pressmeddelanden   •   Sep 05, 2018 08:01 CEST

Uppsala kommun har fattat beslut om att i Rosendal uppföra kommunens första mobilitetshus. Rosendalsbor och besökare ska kunna parkera i mobilitetshuset, men också ha tillgång till bil- och cykelpooler och andra tjänster kring vardagliga resor. Huset Brandmästaren uppförs av det kommunala bolaget Uppsala Parkerings AB intill brandstationen i Rosendal.

Kommunen ordnar informationskvällar om solceller och laddstolpar

Kommunen ordnar informationskvällar om solceller och laddstolpar

Pressmeddelanden   •   Sep 03, 2018 14:15 CEST

Under hösten 2018 kommer Energi- och klimatrådgivarna besöka sex platser runt om i Uppsala län. Syftet är att informera om solceller och laddstolpar till villa- och sommarhusägare, företag och medlemmar i bostadsrättsföreningar. Besöken är en möjlighet att ställa frågor och få information.

PRESSINBJUDAN: Invigning av Vindbron

Pressmeddelanden   •   Aug 31, 2018 14:22 CEST

Den nya bron för gång- och cykeltrafik som har byggts i höjd med Vindbrovägen i Ultuna, invigs den 4 september. Uppförandet av bron är ett samarbete mellan Uppsala kommun och Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU.

KulturNatten i Uppsala 30 år

Pressmeddelanden   •   Aug 31, 2018 12:00 CEST

Lördagen den 8 september genomförs KulturNatten i Uppsala för 30:e året i rad med 585 programpunkter av 216 arrangörer på 150 platser. KulturNatten i Uppsala är störst i Sverige och har cirka 175 000 besökare.

Bostäder till lägre boendekostnader snart verklighet i Uppsala

Pressmeddelanden   •   Aug 30, 2018 08:10 CEST

För att möta efterfrågan på bra bostäder med lägre boendekostnader har Uppsala kommun tagit fram en ny handlingsplan. Planen, som nu skickas på remiss, har som övergripande mål ett hållbart byggande med en större andel bostäder till lägre kostnad och att lägenheter som renoveras enbart ska få en måttligt förhöjd hyra.

Unikt samarbete bakom ny miljövänlig metod för lagring av el

Pressmeddelanden   •   Aug 27, 2018 11:45 CEST

Uppsala kommun har i samverkan med Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle (STUNS) och Blue Sky Energy fått fram en ny miljövänlig metod för lagring av el. Metoden innebär att batterier innehållande saltvatten och bomull i stället för litium används för att lagra el från solceller. Metoden finns nu i den nybyggda Tiundaskolan som också har solceller.