Skip to main content

Taggar

Kulturförvaltningen 141 Kulturnämnden 141 Stadsbyggnadsförvaltningen 128 Kultur fritid och idrott 71 Kommunledningskontoret 70 Uppsala kommun 66 gatu- och samhällsmiljönämnden 45 Utbildningsförvaltningen 43 Uppsala 43 Stadsutveckling 36 Plan- och byggnadsnämnden 35 Äldrenämnden 33 Utbildningsnämnden 33 Äldreförvaltningen 32 Kommunstyrelsen 26 Omsorgsförvaltningen 23 Omsorgsnämnden 22 Bygga bo och stadsplanering 22 Äldreomsorg och senior 18 Miljö och klimat 17 Arbete och sysselsättning 15 kommun 13 Omsorg vård och stöd 13 Grundskola 13 Idrotts- och fritidsnämnden 13 Arbetsmarknadsnämnden 11 Arbetsmarknadsförvaltningen 11 Cykel 11 Bibliotek Uppsala 10 Näringsliv 10 Bygga bo stadsplanering 9 miljöförvaltningen 9 Gymnasieutbildning 9 Mark- och exploateringsutskottet 8 Offentlig konst 8 Måltidsservice 8 Kommunfullmäktige 7 Offkonsten! c/o Teatergalleriet 7 Gator och trafik 7 Uppsala kulturskola 7 Demokrati och jämlikhet 6 Integration och mångfald 6 Uppsala konstmuseum 6 idrott- och fritidsnämnden 6 Natur och park 6 socialförvaltningen 5 socialnämnden 5 Namngivningsnämnden 4 Fritidsgårdar 4 skola 4 cykling 4 skydd räddning och säkerhet 4 miljö- och hälsoskyddsnämnden 4 Vård och omsorg 3 Lag Gränby 3 Teknik & service 3 vuxenutbildning 3 miljö 3 Teknik och service 3 Kulturnatten i Uppsala 3 SkolmatsGastro 2016 3 Överförmyndarförvaltningen 2 demokrati 2 Kulturskola 2 Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB 2 landsbygd 2 folkhälsa 2 planenheten 2 Sävjabiblioteket 2 Idrotts-och fritidsnämnden 2 Internationella relationer 2 omsorg vård stöd 2 hbtq 2 ekologisk hållbarhet 2 Maria Gardfjell 2 Barnomsorg och förskola 2 Resestipendium för körer 2 Uppsala Summerchestra 2 Uppsala stadsteater 2 Rosendal 2 Stadsbiblioteket 2 utbildning 2 Skolfastigheter 2 kulturNatten 2 Överförmyndarnämnden 2 Gottsundabiblioteket 2 Projektet psykisk (o)hälsa 2 Återvinning 2 Korttidsvård 2 Uppsala musikskola 2 Äldreförvaltning 2 Triple P 2 Ulleråker 2 Skolmat 2 Stipendier 2 SM i skolmat 2 LSS-boenden 2 Caroline Andersson 2 Ekonomi 2 miljönämnden 2 White Guide Junior 2 demokratiambassadörer 1 flottsundsbron 1 ny bro över fyrisån 1 enkät på webben 1 reginateatern i uppsala 1 kulturförvaltningen kulturnämnden 1 maria björk 1 ny konstnärlig ledare och chef för reginateatern 1 omvårdnadsplatser 1 omvårdsnadsboendet linné 1 HBTQ-certifiering 1 internationella minnesdag för förintelsens offer 1 gränbyskolans restaurang 1 sm i skolmat 2016 1 måltidsservice teknik & service 1 skolmats gastro 1 konsument uppsala 1 klagomålsstatistik 2015 1 bostadsförsörjningsplan 1 Krögaren Paul Svensson 1 Allsångskonserter 1 Kulturhuset Grand 1 HBTQ-kafé 1 Avgifter för hemsjukvård 1 Gunn-Henny Dahl 1 Direktör för äldreförvaltningen 1 Sävja familjecenter 1 Demokrati och inflytande för ungdomar 1 Fröbibliotek 1 Kultur- och fritidsverksamhet i Gränby 1 Fallkampanjen STÅ UPPsala 1 60 plus-mässa Fyrishov 1 Särskilda kultursatningar för nyanlända och asylsökande 1 Allaktiviteshus i Uppsala 1 Kunskapsförmedling om kvinnors historia 1 Stöd till nationella minoriteters föreningar 1 Böcker på lättläst svenska 1 Gränbyskolans restaurang Lugnet 1 Vårkonsert på Uppsla konsert och kongress 1 WHO-nätverk för äldrevänliga städer 1 Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd 1 Välbekant och nybekant - en vandringsutställning 1 ​Offkonsten! c/o Teatergalleriet 1 Välbekant och nybekant – en vandringsutställning 1 Stipendier till kulturarbetare och unga skrivare 1 Leran rör sig - konst- och fotoutställning 1 Vaksala kyrkcentrum 1 Nytt LSS-råd 1 Björngården i Gottsunda 1 Vårdboende Genetikvägen i Ultuna 1 Drift- och kvalitetsplan för äldreomsorg 1 Uppsala musikskola 60 år 1 Gösta Knutsson-stipendium 1 Vattenfalls värmeverk 1 White Guide Junor 1 Unga vuxna som isolerar sig 1 Vård- och omsorgsboende för alkoholdementa 1 Hagundagårdens äldreboende 1 Riskbruk/missbruk hos äldre 1 Sommarlovsaktitivteter 1 Fritidsklubbar 1 Kommunkartläggning 1 Kulturarvspriset 2016 1 Föreningen Norby soldattorp 1 Ny nämndorganisation 1 Förvaltningsdirektörer 1 Årsprognos 1 Förebyggande verksamhet för unga 1 Stortvreta 1 Konst i Tiundaskolan 1 Uppsala kommun Skolfastigheter AB 1 Sommarjobb som musiker 1 avfall och återvinning 1 Utställning på Offkonsten! c/o Teatergalleriet 1 Webbplatsen Kubik Uppsala 1 Resandefolkets högtidsdag 1 Kulturpunkten i Gottsunda 1 Upphandling av äldreboenden 1 WHO-nätverk 1 Äldrevänliga städer 1 Rådslag med äldre 1 Bokpresentation Tågteve 1 Konstnärlig gestaltning av Östra Sala backe och Årsta torg 1 Porträttutställning på Offkonsten! c/o Teatergalleriet 1 Resestipendium för körer 2016 1 pedagogiska priser 1 Minnesstund för förintelsens offer 1 Ökat deltagande av barn och unga i kultur- och fritidsaktiviteter 1 Talboken kommer 1 Bbiliotek Uppsala 1 Vattholmabiblioteket 1 Scenkonst för barn och unga 1 Stipendier för kulturarbetare och unga skrivare 1 Stipendium till Jan Fridegårds minne 1 Författaren Kjell Eriksson 1 Utställningen Konst för en tunnel 1 KFUM Uppsalas ungdomskulturhus 1 Jämställdhetsanalys 1 Arvoden för gode män till ensamkommande barn 1 Stöd till allmänna samlingslokaler 1 Kostnadsfria sommarlovsaktiviteter 1 Seminarieserie om kultur 1 Uppsala Youth Jazz & Blues Fest 1 Kulturskolans festivaldagar 1 Gösta Knutsson-stipendium 2017 1 Musikprojektet El Sistema 1 Nationaldagsfirande i Parksnäckan 1 Uppsala kommuns kulturarvspris 2017 1 Kultursamarbete med näringslivet 1 Skratturnén - för alla barns rätt 1 Filmpris till minne av Ingmar Bergman 1 Amfiteatern i Källparken 1 Boende för yngre dementa på Sköldmövägen 19 D 1 mark-och exploateringsutskottet 1 idrott och fritid 1 Bergmanåret 1 Skapade förskola 1 Uppsalapaketet 1 Plan- och byggnaddsnämnden 1 Brukarombud för personer med funktionsnedsättning 1 Fristad Uppsala 1 Funkisfestivalen 1 Biblö 1 Demokrativeckan 2018 1 Ungaskrivare 1 plan-och byggnadsnämnden 1 Idrotts- och fritidsnmnden 1 Plan och byggnadsnämnden 1 Stordammen 1 Barnsomsorg och förskola 1 Ultunalänken 1 Högre valdeltagande 1 Säkert val 1 miljö-och hälsoskyddsnämnden 1 plan- och bygnadsnämnden 1 Trafik 1 gata-park-natur 1 hållbarhet 1 mat 1 pris 1 Klimat 1 säkerhet 1 tävling 1 Funktionsnedsättning 1 ma 1 miljövänlig 1 Gymnasiet 1 förskola 1 gymnasium 1 upphandling 1 n 1 infrastruktur 1 gymnasieskola 1 senior 1 bostäder 1 stipendium 1 lss 1 förskolan 1 Barnkultur 1 Klimatmål 1 ekologisk 1 Konstutställning 1 Nationaldagsfirande 1 arbetsmarknad 1 äldreboende 1 Daglig verksamhet 1 Parkering 1 Landsbygdsutveckling 1 fastigheter 1 Klimatförändringar 1 stadshuset 1 vattenfall 1 aspen 1 särskilt boende 1 utnämning 1 Klimatanpassning 1 EU-projekt 1 Prisregn 1 Socialpsykiatri 1 valet 1 valdeltagande 1 naturskyddsföreningen 1 Kulturprojekt 1 brandförsvaret 1 Gottsunda 1 Kulturcentrum 1 Delårsbokslut 1 räddningstjänsten 1 spårväg 1 färdtjänst 1 kulturnatt 1 Ensamkommande flyktingbarn 1 Stenhagen 1 Medborgardialog 1 Eriksberg 1 Uppsala Konsert & Kongress 1 Kulturstipendiater 1 tech 1 God man 1 Klimatpris 1 Skapande skola 1 valnämnden 1 Stadsbyggnadsnämnden 1 Fyrishov 1 Gränby centrum 1 Arrangörsstöd 1 Fallprevention 1 LSS-verksamhet 1 Valsätra 1 Ateljéstöd 1 räddningsnämnden 1 Kulturarbetare 1 Äldremässa 1 Orphei Drängar 1 livsmedelskontrollen 1 klimatstad 1 landsbygdsstrategi 1 val 2018 1 fisktrappa 1 Offentliga konstverk 1 Fängslade författares dag 1 särskild kollektivtrafik 1 Region Uppsala 1 Stenhagenbiblioteket 1 Brantingsbiblioteket 1 Ekologisk skolmat 1 Aida Hadzialic 1 Gränbyskolan 1 demensplatser 1 it och digitalisering 1 citylab 1 Språkkafé 1 gymnasieminister 1 Svartbäcksgården 1 Fritid Uppsala 1 Kulturcentrum i Gränby 1 Hikikomori 1 Visa alla taggar

Dags för årets gymnasiemässa

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2018 16:00 CET

Den 15 november anordnas årets gymnasiemässa på Fyrishov för alla som ska välja gymnasium nästa år. Deras vårdnadshavare är också välkomna. Uppsalas gymnasieskolor, både de kommunala och de fristående, presenterar sitt utbud tillsammans med gymnasieskolorna i Tierp, Knivsta och Östhammar.

Uppsala kommun arrangerar Kulturveckan 2018

Pressmeddelanden   •   Nov 12, 2018 11:31 CET

Den 12 - 16 november arrangerar Uppsala kommun Kulturveckan för 26:e året i rad. Det är en vecka fylld med kulturupplevelser av, med och för personer med intellektuella funktionsnedsättningar.

Uppsala kommun tar över driften av Vigmund

Pressmeddelanden   •   Nov 01, 2018 18:00 CET

Äldrenämnden har 1 november tecknat en överenskommelse med företaget Private Nursing om övertagande av driften vid vård-och omsorgsboendet Vigmund i Rasbo från och med 20 november.

Stadsvärdar hjälper barnen över gatan

Pressmeddelanden   •   Nov 01, 2018 12:04 CET

Fyrislundsgatan byggs om till stadsgata med trädplanteringar, gång- och cykelbanor och körfält för kollektivtrafiken. För att göra trafiken och gatan säkrare, sänks hastigheten och nya övergångsställen med trafikljus byggs. Som en följd av detta kommer gång- och cykeltunneln vid Årsta torg att stängas den 2 november och därefter läggas igen. Istället ersätts den av övergångställen med trafikljus.

Extrapengar till deltagare inom daglig verksamhet

Pressmeddelanden   •   Okt 31, 2018 15:52 CET

Uppsala kommun har beslutat att ge extrapengar till deltagare i daglig verksamhet för 2018. Denna engångsåtgärd är möjlig att göra för statliga stimulansbidrag som regeringen fördelar för att stimulera kommunerna att införa eller höja dagpenningen för personer som deltar i daglig verksamhet.

Sista kvällen på gamla Studenternas

Pressmeddelanden   •   Okt 31, 2018 15:48 CET

Klockan 19.00 måndag 5 november spelar IK Sirius sin sista hemmamatch på den nuvarande fotbollsarenan. Sedan ska den gamla läktaren rivas, för att ge plats åt den nya arena som ska tas i bruk när fotbollssäsongen startar i vår. Alla som vill kan få ett eget minne från den gamla arenan i form av en bit av gräsplanen eller läktarens stolar.

Uppsala kommun har upphandlat färdtjänst

Pressmeddelanden   •   Okt 31, 2018 10:13 CET

Upphandlingen berör personrapporter inom den särskilda kollektivtrafiken som omfattar färdtjänst, daglig verksamhet och skolskjuts med taxi och är värderad till nästan en halv miljard kronor. I upphandlingen har kommunen ställt höga krav på trygghet för resenärerna och på miljöanpassning.

Detaljplan för nytt verksamhetsområde ut på samråd

Pressmeddelanden   •   Okt 30, 2018 09:48 CET

Uppsala kommun har beslutat att detaljplanen för del av Fullerö 21:66 ska skickas ut på samråd. Planen möjliggör ett verksamhetsområde och företagspark i ett geografiskt bra läge utmed E4 vid infarten till Storvreta. Samtidigt skyddas kulturmiljö- och naturområden.

Nu börjar cykelparkeringshuset synas

Nu börjar cykelparkeringshuset synas

Pressmeddelanden   •   Okt 30, 2018 07:00 CET

Bakom den tunga avspärrningen vid resecentrum pågår byggarbetet för fullt med cykelparkeringshuset. Den här veckan blir det synligt då limträstommen börjar monteras. Hela montaget kommer pågå under cirka fem veckor.

Uppsala domkyrkas gosskör får Uppsala kommuns resestipendium för körer

Pressmeddelanden   •   Okt 29, 2018 15:37 CET

Uppsala kommun har beslutat att ge 2018 års resestipendium för körer om 50 000 kronor till Uppsala domkyrkas gosskör för ett kulturutbyte med Storbritannien.

Ung filmare från Kanada får pris till Ingmar Bergmans minne

Pressmeddelanden   •   Okt 27, 2018 21:30 CEST

Uppsala kommuns filmpris till Ingmar Bergmans minne delades i år ut för nionde gången vid Uppsala Internationella Kortfilmfestival. 2018 års pris går till Jérémy Comte för filmen Fauve. Filmpriset är avsett för en ung och lovande filmskapare som verkar i Ingmar Bergmans anda.

Kulturcentrum och hotell i kvarteret Ubbo

Pressmeddelanden   •   Okt 26, 2018 11:10 CEST

Uppsala kommun har tagit fram förslag på hur kvarteret Ubbo, mellan Helga Trefaldighetskyrkan och Carolina Rediviva, kan utvecklas. Stiftelsen Ubbo, som äger området, vill skapa ett internationellt kulturcentrum. Kvarteret har högt kulturhistoriskt värde och förslaget går ut på samråd så att alla intresserade får möjlighet att lämna synpunkter.

Förändringar i detaljplan för delar av Eriksberg

Pressmeddelanden   •   Okt 25, 2018 16:08 CEST

Det nya förslaget till detaljplan för kvarteret Södra Kalkstenen i Eriksberg ställs ut för granskning efter förändringar av förslaget. Detaljplanen möjliggör cirka 110 lägenheter med lokaler i bottenvåningarna. Förslaget innebär att en större andel skog i området bevaras.

Processen för att bygga en ny skola i Gottsunda är igång

Pressmeddelanden   •   Okt 25, 2018 15:33 CEST

Uppsala kommun har fattat beslut om att starta arbetet för att bygga en ny skola i Gottsunda. Skolan ska ersätta Gottsundaskolan, som brann ner den 8 oktober, och på sikt även inrymma årskurserna f-5, utöver 6-9. Förslaget är att skolan byggs strax söder i södra delen omav Gottsunda centrum i anslutning till och Musikparken.

PRESSINBJUDAN: Invigning av Lina Sandells park i Gottsunda

Pressmeddelanden   •   Okt 25, 2018 13:33 CEST

Uppsala kommun har rustat upp Lina Sandells park i dialog med Gottsundaborna. Bland annat genomfördes nya typer av dialoger där olika grupper jobbat med konst, dans och teater för att utforska parken och beskriva sin upplevelse av den. Erfarenheterna från dialogerna har sedan legat till grund för planeringen av parkens upprustning.

Beslut om nya studentbostäder på Rackarberget

Pressmeddelanden   •   Okt 24, 2018 16:20 CEST

Nya studentbostäder och större park på Rackarberget. Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige att fatta beslut om att anta detaljplanen som gör det möjligt att bygga 450 studentlägenheter på Rackarberget. Utbyggnaden innebär att fler butiker, restauranger och samhällsservice också kan byggas i området.

Ny brandchef för Uppsala brandförsvar

Ny brandchef för Uppsala brandförsvar

Pressmeddelanden   •   Okt 24, 2018 16:03 CEST

Kommunstyrelsen har i dag fattat beslut om att anställa Elisabeth Samuelsson som ny brandchef för Uppsala brandförsvar. Hon kommer att tillträda tjänsten den 1 januari 2019.

Ny direktör på omsorgsförvaltningen

Ny direktör på omsorgsförvaltningen

Pressmeddelanden   •   Okt 24, 2018 16:03 CEST

Kommunstyrelsen har i dag fattat beslut om att anställa Lenita Granlund som ny direktör för omsorgsförvaltningen. Hon kommer att tillträda tjänsten den 1 januari 2019.

Uppsala kommun Årets främjare av sociala företagare

Pressmeddelanden   •   Okt 24, 2018 15:01 CEST

Uppsala kommun har idag mottagit priset Årets främjare för sociala företagare vid Stora sociala företagardagen i Göteborg. Priset delas ut av Skoopi, en nationell intresseorganisation som arbetar med stöd och utbildning till arbetsintegrerande sociala företag.

Nanobranchen samlas i Uppsala

Pressmeddelanden   •   Okt 22, 2018 09:45 CEST

NanoForum är en årlig internationell konferens inom nanoteknik och avancerade material som riktar sig till företag, investerare och forskare. Den 23 oktober kommer konferensen till Uppsala. Årets konferens arrangeras gemensamt av föreningen SwedNanoTech och Uppsala Kommun.