Skip to main content

Taggar

Kulturnämnden 129 Kulturförvaltningen 128 Stadsbyggnadsförvaltningen 88 Kultur fritid och idrott 53 Kommunledningskontoret 49 Stadsutveckling 33 gatu- och samhällsmiljönämnden 32 Uppsala kommun 31 Äldrenämnden 31 Utbildningsförvaltningen 30 Äldreförvaltningen 29 Utbildningsnämnden 26 Plan- och byggnadsnämnden 26 Kommunstyrelsen 23 Omsorgsförvaltningen 19 Uppsala 18 Äldreomsorg och senior 18 Bygga bo och stadsplanering 18 Omsorgsnämnden 18 Arbete och sysselsättning 14 kommun 13 Miljö och klimat 12 Omsorg vård och stöd 11 Grundskola 11 Bibliotek Uppsala 10 Cykel 9 Gymnasieutbildning 9 Arbetsmarknadsnämnden 9 Arbetsmarknadsförvaltningen 9 Bygga bo stadsplanering 8 Offentlig konst 8 Idrotts- och fritidsnämnden 8 Offkonsten! c/o Teatergalleriet 7 Måltidsservice 7 Uppsala kulturskola 7 Näringsliv 7 Kommunfullmäktige 7 Mark- och exploateringsutskottet 6 Uppsala konstmuseum 6 Gator och trafik 6 Integration och mångfald 6 socialnämnden 5 socialförvaltningen 5 cykling 4 Natur och park 4 skydd räddning och säkerhet 4 Demokrati och jämlikhet 4 Fritidsgårdar 4 Teknik & service 3 Kulturnatten i Uppsala 3 Teknik och service 3 vuxenutbildning 3 SkolmatsGastro 2016 3 Lag Gränby 3 idrott- och fritidsnämnden 3 skola 3 Vård och omsorg 3 miljöförvaltningen 2 Överförmyndarförvaltningen 2 Uppsala stadsteater 2 Stipendier 2 Äldreförvaltning 2 Projektet psykisk (o)hälsa 2 Triple P 2 Maria Gardfjell 2 Namngivningsnämnden 2 Överförmyndarnämnden 2 miljö- och hälsoskyddsnämnden 2 Ulleråker 2 Sävjabiblioteket 2 Resestipendium för körer 2 Uppsala musikskola 2 SM i skolmat 2 Internationella relationer 2 LSS-boenden 2 Ekonomi 2 Gottsundabiblioteket 2 Caroline Andersson 2 Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB 2 planenheten 2 Skolmat 2 Idrotts-och fritidsnämnden 2 omsorg vård stöd 2 Uppsala Summerchestra 2 Korttidsvård 2 Barnomsorg och förskola 2 utbildning 2 HBTQ-certifiering 1 internationella minnesdag för förintelsens offer 1 gränbyskolans restaurang 1 sm i skolmat 2016 1 måltidsservice teknik & service 1 skolmats gastro 1 konsument uppsala 1 klagomålsstatistik 2015 1 bostadsförsörjningsplan 1 Krögaren Paul Svensson 1 Allsångskonserter 1 Kulturhuset Grand 1 HBTQ-kafé 1 Avgifter för hemsjukvård 1 Gunn-Henny Dahl 1 Direktör för äldreförvaltningen 1 Sävja familjecenter 1 Demokrati och inflytande för ungdomar 1 Fröbibliotek 1 Kultur- och fritidsverksamhet i Gränby 1 Fallkampanjen STÅ UPPsala 1 60 plus-mässa Fyrishov 1 Särskilda kultursatningar för nyanlända och asylsökande 1 Allaktiviteshus i Uppsala 1 Kunskapsförmedling om kvinnors historia 1 Stöd till nationella minoriteters föreningar 1 Böcker på lättläst svenska 1 Gränbyskolans restaurang Lugnet 1 Vårkonsert på Uppsla konsert och kongress 1 WHO-nätverk för äldrevänliga städer 1 Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd 1 Välbekant och nybekant - en vandringsutställning 1 ​Offkonsten! c/o Teatergalleriet 1 Välbekant och nybekant – en vandringsutställning 1 Stipendier till kulturarbetare och unga skrivare 1 Leran rör sig - konst- och fotoutställning 1 Vaksala kyrkcentrum 1 Nytt LSS-råd 1 Björngården i Gottsunda 1 Vårdboende Genetikvägen i Ultuna 1 Drift- och kvalitetsplan för äldreomsorg 1 Uppsala musikskola 60 år 1 Gösta Knutsson-stipendium 1 Vattenfalls värmeverk 1 White Guide Junor 1 Unga vuxna som isolerar sig 1 Vård- och omsorgsboende för alkoholdementa 1 Hagundagårdens äldreboende 1 Riskbruk/missbruk hos äldre 1 Sommarlovsaktitivteter 1 Fritidsklubbar 1 Kommunkartläggning 1 Kulturarvspriset 2016 1 Föreningen Norby soldattorp 1 Ny nämndorganisation 1 Förvaltningsdirektörer 1 Årsprognos 1 Förebyggande verksamhet för unga 1 Stortvreta 1 Konst i Tiundaskolan 1 Sommarjobb som musiker 1 avfall och återvinning 1 Utställning på Offkonsten! c/o Teatergalleriet 1 Webbplatsen Kubik Uppsala 1 Resandefolkets högtidsdag 1 Kulturpunkten i Gottsunda 1 Upphandling av äldreboenden 1 WHO-nätverk 1 Äldrevänliga städer 1 Rådslag med äldre 1 Bokpresentation Tågteve 1 Konstnärlig gestaltning av Östra Sala backe och Årsta torg 1 Porträttutställning på Offkonsten! c/o Teatergalleriet 1 Resestipendium för körer 2016 1 pedagogiska priser 1 Minnesstund för förintelsens offer 1 Ökat deltagande av barn och unga i kultur- och fritidsaktiviteter 1 Talboken kommer 1 Bbiliotek Uppsala 1 Vattholmabiblioteket 1 Scenkonst för barn och unga 1 Stipendier för kulturarbetare och unga skrivare 1 Stipendium till Jan Fridegårds minne 1 Författaren Kjell Eriksson 1 Utställningen Konst för en tunnel 1 KFUM Uppsalas ungdomskulturhus 1 Jämställdhetsanalys 1 Arvoden för gode män till ensamkommande barn 1 Stöd till allmänna samlingslokaler 1 Kostnadsfria sommarlovsaktiviteter 1 Seminarieserie om kultur 1 Uppsala Youth Jazz & Blues Fest 1 Kulturskolans festivaldagar 1 Gösta Knutsson-stipendium 2017 1 Musikprojektet El Sistema 1 Nationaldagsfirande i Parksnäckan 1 Uppsala kommuns kulturarvspris 2017 1 Kultursamarbete med näringslivet 1 Skratturnén - för alla barns rätt 1 Filmpris till minne av Ingmar Bergman 1 Amfiteatern i Källparken 1 Boende för yngre dementa på Sköldmövägen 19 D 1 mark-och exploateringsutskottet 1 idrott och fritid 1 Skapade förskola 1 Plan- och byggnaddsnämnden 1 Brukarombud för personer med funktionsnedsättning 1 Fristad Uppsala 1 Funkisfestivalen 1 Biblö 1 Demokrativeckan 2018 1 Ungaskrivare 1 plan-och byggnadsnämnden 1 Idrotts- och fritidsnmnden 1 Plan och byggnadsnämnden 1 Trafik 1 Stordammen 1 mat 1 pris 1 tävling 1 Funktionsnedsättning 1 ma 1 folkhälsa 1 förskola 1 gymnasium 1 n 1 senior 1 stipendium 1 förskolan 1 Barnkultur 1 Klimatmål 1 Konstutställning 1 Nationaldagsfirande 1 Kulturskola 1 äldreboende 1 Daglig verksamhet 1 Landsbygdsutveckling 1 fastigheter 1 Klimatförändringar 1 stadshuset 1 vattenfall 1 aspen 1 särskilt boende 1 utnämning 1 Klimatanpassning 1 EU-projekt 1 Socialpsykiatri 1 naturskyddsföreningen 1 Kulturprojekt 1 Gottsunda 1 Kulturcentrum 1 Delårsbokslut 1 färdtjänst 1 Ensamkommande flyktingbarn 1 Kulturnatten 1 Stenhagen 1 Medborgardialog 1 Stadsbiblioteket 1 Eriksberg 1 Rosendal 1 Uppsala Konsert & Kongress 1 Kulturstipendiater 1 God man 1 Skapande skola 1 Fyrishov 1 Gränby centrum 1 Arrangörsstöd 1 Fallprevention 1 LSS-verksamhet 1 Valsätra 1 Ateljéstöd 1 Kulturarbetare 1 Äldremässa 1 Orphei Drängar 1 landsbygdsstrategi 1 skolfastigheter 1 fisktrappa 1 Offentliga konstverk 1 Fängslade författares dag 1 särskild kollektivtrafik 1 Region Uppsala 1 Stenhagenbiblioteket 1 Brantingsbiblioteket 1 Ekologisk skolmat 1 Aida Hadzialic 1 Gränbyskolan 1 demensplatser 1 citylab 1 Språkkafé 1 gymnasieminister 1 Svartbäcksgården 1 Fritid Uppsala 1 Kulturcentrum i Gränby 1 Hikikomori 1 flottsundsbron 1 ny bro över fyrisån 1 enkät på webben 1 reginateatern i uppsala 1 kulturförvaltningen kulturnämnden 1 maria björk 1 ny konstnärlig ledare och chef för reginateatern 1 omvårdnadsplatser 1 omvårdsnadsboendet linné 1 Visa alla taggar

Klart för bygget av cykelparkeringshus vid Resecentrum

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2018 12:28 CEST

Bygglovet för cykelparkeringshuset vid Resecentrum är klart och därmed kan arbetet med bygget sätta igång. Arbetet börjar i mitten av juli och beräknas vara klart hösten 2019.

Nytt lärcentrum i Gottsunda ska erbjuda vuxenutbildning

Nytt lärcentrum i Gottsunda ska erbjuda vuxenutbildning

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2018 14:37 CEST

Uppsala kommun ska öppna Lärcentrum i Gottsunda. Här kan invånare fortbilda sig, få behörighet till högre studier och utbilda sig inom bristyrken. Vuxenutbildningen bidrar till minskad arbetslöshet och ökad integration.

PRESSINBJUDAN: Pressvisning av Tiunda förskola och skola

PRESSINBJUDAN: Pressvisning av Tiunda förskola och skola

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2018 10:33 CEST

I höst flyttar förskolebarn, elever och medarbetare in i den nybyggda Tiundaskolan. Det är första gången på 15 år som Uppsala kommun bygger en ny grundskola. Lärmiljöerna är hållbart utformade av konceptarkitekt Anna Törnqvist, en av landets ledande experter att skapa hållbara lärmiljöer för framtiden och dess behov.

​Kulturarvspris till Knutby Faringe Bladåkers hembygdsförening

Pressmeddelanden   •   Jun 18, 2018 16:44 CEST

Kulturnämnden beslutade 18 juni att ge Uppsala kommuns kulturarvspris 2018 om 20 000 kronor, till Knutby Faringe Bladåkers Hembygdsförening för deras insatser för att vårda bygdens kulturarv.

Mourad Kouri blir den första ateljéstipendiaten

Pressmeddelanden   •   Jun 18, 2018 16:32 CEST

Konstnären Mourad Kouri har tilldelats kulturnämndens nya stipendium till nyutexaminerade bildkonstnärer. Stipendiet består av kostnadsfri tillgång till ateljé under ett år i anslutning till Ateljéföreningen Hospitalets lokaler i Ulleråker, samt möjlighet att få ställa ut på Uppsala konstmuseum.

Uppsala satsar på kooperativa hyresrätter tillsammans med Stockholms Kooperativa Bostadsförening

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2018 14:50 CEST

​Stockholms Kooperativa Bostadsförening, SKB, expanderar till Uppsala. Idag har en avsiktsförklaring mellan Uppsala kommun och SKB undertecknats som innebär att SKB kommer att bygga 500–600 kooperativa hyresrätter i kommunen under en 10 års-period. I överenskommelsen ingår även ett optionsavtal om 100 lägenheter i Rosendal, med byggstart 2019.

Salabackes uterum är nyrenoverat – nu inviger vi Källparken!

Salabackes uterum är nyrenoverat – nu inviger vi Källparken!

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2018 12:56 CEST

På söndag 17 juni inviger vi den nyrenoverade Källparken. Amfiteatern och parken har fått en rejäl upprustning och det är förberett med ytor för olika aktiviteter för alla åldrar, som till exempel boulebana, grillplats och kreativa lekmiljöer.

Populärt att läsa vuxenutbildning i Uppsala

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2018 10:30 CEST

Alltfler vill läsa en vuxenutbildning i Uppsala. Den 8 juni var den sista ansökningsdagen för vårens stora antagning och antalet som har sökt till en av kommunens vuxenutbildningar har ökat med 527 personer, från 1 468 till 1 995 personer. Det är en ökning med 36 procent från motsvarande period förra året.

PRESSINBJUDAN: Uppsala kommun och Stockholms kooperativa bostadsförening presenterar historisk avsiktsförklaring

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2018 07:05 CEST

Uppsala kommun och Stockholms kooperativa bostadsförening presenterar ett ny historisk avsiktsförklaring som skrivs under i Rosendal idag. Samtidigt får media en chans att komma innanför byggrindarna och se arbetet med etapp 2 i Rosendal.

Minskade klimatutsläpp med tio procent på tre år

Pressmeddelanden   •   Jun 12, 2018 14:30 CEST

Företagen och organisationerna i Uppsala klimatprotokoll minskade de gemensamma utsläppen av växthusgaser med tio procent under 2015–2017. Det är dubbelt så mycket som målet på fem procent. Även målet att minska energianvändningen med 2,7 procent överträffades och resultatet blev 3,5 procent. Detta trots att medlemmarnas omsättning har ökat under

PRESSINBJUDAN: Pressvisning av Tiunda skola och förskola

PRESSINBJUDAN: Pressvisning av Tiunda skola och förskola

Pressmeddelanden   •   Jun 12, 2018 09:12 CEST

I höst flyttar förskolebarn, elever och medarbetare in i den nybyggda Tiundaskolan. Det är första gången på 15 år som Uppsala kommun bygger en ny grundskola. Lärmiljöerna är hållbart utformade ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv som uppmuntrar till delaktighet, nyfikenhet, fantasi och samarbete.

​Sänkta avgifter i Uppsala kulturskola från hösten 2018

Pressmeddelanden   •   Jun 11, 2018 15:34 CEST

Det blir nya avgifter för alla musikämnen i Uppsala kulturskola från och med höstterminen. Terminsavgiften för ämneskurs i musik sänks från 1 200 kronor till 950 kronor per termin. Dans och teater kostar fortsatt 950 kronor, vilket innebär att det blir samma avgiftsnivå för ämneskurserna. Den särskilda gruppavgiften på 650 kronor tas bort.

Tre vinnare tar emot omsorgspris

Pressmeddelanden   •   Jun 11, 2018 08:10 CEST

Jessica Thunander, Pia-Maria Öqvist och Ulf Wennström är alla vinnare när Uppsala kommun för första gången delar ut omsorgspris. De vann för att de i sitt dagliga arbete höjer livskvaliteten för andra. Den 11 juni tar de emot priset som består av 10 000 kronor vardera.

Hur mycket har Uppsala minskat sina klimatutsläpp?

Pressmeddelanden   •   Jun 08, 2018 10:23 CEST

De senaste tre åren har Uppsalas företag tillsammans med kommunen, föreningar och andra verksamheter arbetat hårt för att gemensamt sänka Uppsalas klimatutsläpp. Målet som sattes upp 2015 var att minska utsläppen med fem procent. Nu, tre år senare, är det dags att följa upp om det lyckades.

Ordningsvakter, jobbsatsningar och familjeaktiviteter ska öka tryggheten i Gottsunda

Ordningsvakter, jobbsatsningar och familjeaktiviteter ska öka tryggheten i Gottsunda

Pressmeddelanden   •   Jun 05, 2018 13:55 CEST

Uppsala kommun har idag fått tillstånd från polisen för att sätta in kommunala ordningsvakter i delar av Gottsunda. Vakterna kommer att börja sitt arbete på eftermiddagar och kvällar redan denna vecka. Samtidigt drar kommunens satsning Mötesplats Gottsunda igång med utomhusaktiviteter för hela familjen.

PRESSINBJUDAN: Kommunala förskolorna i Gamla Uppsala firar nationaldagen i Gränby park

Pressmeddelanden   •   Jun 05, 2018 11:00 CEST

​600 barn i de kommunala förskolorna i Gamla Uppsala och deras föräldrar uppmärksammar tillsammans med förskolornas medarbetare Sveriges nationaldag, avslutar läsåret och välkomnar sommaren.

PRESSINBJUDAN: Så ska tryggheten öka i Gottsunda/Valsätra inför sommaren

Pressmeddelanden   •   Jun 05, 2018 08:45 CEST

På pressträffen berättar kommunen om hur planerna på ordningsvakter nu ska bli verklighet. Kommunen, Polisen och Uppsalahem kommer samtidigt att ge en uppdaterad lägesbild och presentera andra aktuella insatser i området som påbörjas nu innan sommaren.

EU-stöd på 13,5 miljoner ska stärka innovation inom äldreomsorgen

Pressmeddelanden   •   Jun 05, 2018 08:15 CEST

Uppsala kommun har tillsammans med Region Uppsala och Västerås stad fått 13,5 miljoner i form av EU-stöd från Europeiska socialfonden. Pengarna ska användas för att stärka kompetensen inom innovation och nyskapande inom äldreomsorgen.

Detaljplaneläggningen av centrala Eriksberg börjar

Pressmeddelanden   •   Jun 04, 2018 14:21 CEST

Uppsala kommun har fattat beslut om att påbörja detaljplaneläggning för att bygga cirka 400 lägenheter, lokal för förskola och centrumverksamhet som butiker och restauranger. Området ligger längs Granitvägen, i anslutning till Västertorg. Målet att ge planområdet en tydligare prägel av stadsstråk har uppskattats av många som framfört synpunkter till kommunen om utbyggnaden av Eriksberg.

Kommunen planerar för 1 500 lägenheter i Börjetull

Kommunen planerar för 1 500 lägenheter i Börjetull

Pressmeddelanden   •   Jun 01, 2018 08:39 CEST

Förslaget till detaljplan för hur Börjetull ska byggas ut ska ställas ut på granskning. Det innebär att allmänheten har möjlighet att ännu en gång lämna synpunkter på förslaget. Efter samrådet i höstas har kommunen valt att göra en rad ändringar av planen. Utöver bostäder ska området få förskolor, lokaler för samhällsservice och butiker. Området föreslås också få en kvarterspark.