Skip to main content

Taggar

Kulturnämnden 89 Kulturförvaltningen 88 Stadsbyggnadsförvaltningen 24 Uppsala kommun 24 Äldrenämnden 20 Uppsala 17 Äldreförvaltningen 16 kommun 13 gatu- och samhällsmiljönämnden 13 Omsorgsnämnden 11 stadsutveckling 11 Omsorgsförvaltningen 11 Utbildningsnämnden 10 Utbildningsförvaltningen 10 Plan- och byggnadsnämnden 9 Kommunledningskontoret 8 Måltidsservice 7 Offkonsten! c/o Teatergalleriet 6 Uppsala kulturskola 6 Bygga bo och stadsplanering 6 Grundskola 5 Kommunstyrelsen 5 Äldreomsorg och senior 5 Gymnasieutbildning 4 Offentlig konst 4 Fritidsgårdar 4 Kultur fritid och idrott 4 Kulturnatten i Uppsala 3 Teknik och service 3 Lag Gränby 3 Teknik & service 3 Arbete och sysselsättning 3 Bibliotek Uppsala 3 cykling 3 cykel 3 Uppsala konstmuseum 3 Omsorg vård och stöd 3 SkolmatsGastro 2016 3 Vård och omsorg 2 mark- och exploateringsutskottet 2 SM i skolmat 2 omsorg vård stöd 2 Arbetsmarknadsnämnden 2 LSS-boenden 2 Resestipendium för körer 2 Skolmat 2 skola 2 Överförmyndarnämnden 2 Internationella relationer 2 Överförmyndarförvaltningen 2 Maria Gardfjell 2 planenheten 2 Demokrati och jämlikhet 2 Uppsala stadsteater 2 Triple P 2 miljö- och hälsoskyddsnämnden 2 Arbetsmarknadsförvaltningen 2 Caroline Andersson 2 Uppsala musikskola 2 Äldreförvaltning 2 Ulleråker 2 Projektet psykisk (o)hälsa 2 Sävjabiblioteket 2 Idrotts- och fritidsnämnden 2 Korttidsvård 2 miljöförvaltningen 2 Uppsala Summerchestra 2 WHO-nätverk för äldrevänliga städer 1 Klimatanpassning 1 Kulturhuset Grand 1 ny bro över fyrisån 1 Musikprojektet El Sistema 1 Särskilda kultursatningar för nyanlända och asylsökande 1 färdtjänst 1 Språkkafé 1 mark-och exploateringsutskottet 1 Kulturcentrum 1 fastigheter 1 Resandefolkets högtidsdag 1 Konstnärlig gestaltning av Östra Sala backe och Årsta torg 1 konsument uppsala 1 Stöd till allmänna samlingslokaler 1 Stenhagen 1 Daglig verksamhet 1 Talboken kommer 1 citylab 1 Bbiliotek Uppsala 1 Stenhagenbiblioteket 1 Orphei Drängar 1 internationella minnesdag för förintelsens offer 1 särskilt boende 1 Kunskapsförmedling om kvinnors historia 1 Böcker på lättläst svenska 1 Sommarlovsaktitivteter 1 Kulturprojekt 1 White Guide Junor 1 naturskyddsföreningen 1 Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd 1 förskolan 1 Utställning på Offkonsten! c/o Teatergalleriet 1 Bokpresentation Tågteve 1 Landsbygdsutveckling 1 Krögaren Paul Svensson 1 Kulturcentrum i Gränby 1 demensplatser 1 Föreningen Norby soldattorp 1 Vårkonsert på Uppsla konsert och kongress 1 Årsprognos 1 Fröbibliotek 1 Filmpris till minne av Ingmar Bergman 1 Vattholmabiblioteket 1 Arvoden för gode män till ensamkommande barn 1 enkät på webben 1 tävling 1 Eriksberg 1 Välbekant och nybekant - en vandringsutställning 1 maria björk 1 Vårdboende Genetikvägen i Ultuna 1 Boende för yngre dementa på Sköldmövägen 19 D 1 Offentliga konstverk 1 God man 1 Miljö och klimat 1 ​Offkonsten! c/o Teatergalleriet 1 måltidsservice teknik & service 1 Nytt LSS-råd 1 Socialpsykiatri 1 Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB 1 Gottsundabiblioteket 1 skolmats gastro 1 bostadsförsörjningsplan 1 Kultursamarbete med näringslivet 1 landsbygdsstrategi 1 Valsätra 1 Stipendier 1 Utställningen Konst för en tunnel 1 Fallprevention 1 Kulturnatten 1 Gottsunda 1 Medborgardialog 1 äldreboende 1 sm i skolmat 2016 1 Förebyggande verksamhet för unga 1 gymnasieminister 1 Sommarjobb som musiker 1 ma 1 Fritid Uppsala 1 Gösta Knutsson-stipendium 2017 1 Jämställdhetsanalys 1 Rådslag med äldre 1 Unga vuxna som isolerar sig 1 Konst i Tiundaskolan 1 Uppsala kommuns kulturarvspris 2017 1 Svartbäcksgården 1 HBTQ-kafé 1 Förvaltningsdirektörer 1 omvårdnadsplatser 1 Vaksala kyrkcentrum 1 ny konstnärlig ledare och chef för reginateatern 1 Kultur- och fritidsverksamhet i Gränby 1 Minnesstund för förintelsens offer 1 Stöd till nationella minoriteters föreningar 1 Stipendium till Jan Fridegårds minne 1 Arrangörsstöd 1 klagomålsstatistik 2015 1 Författaren Kjell Eriksson 1 utbildning 1 Delårsbokslut 1 gränbyskolans restaurang 1 Kulturpunkten i Gottsunda 1 natur och park 1 omvårdsnadsboendet linné 1 Gunn-Henny Dahl 1 Äldremässa 1 Skapade förskola 1 Riskbruk/missbruk hos äldre 1 Kostnadsfria sommarlovsaktiviteter 1 Fritidsklubbar 1 Fyrishov 1 Gränbyskolans restaurang Lugnet 1 aspen 1 Ateljéstöd 1 Kommunkartläggning 1 Fängslade författares dag 1 idrotts-och fritidsnämnden 1 EU-projekt 1 Kulturstipendiater 1 Stipendier för kulturarbetare och unga skrivare 1 Demokrati och inflytande för ungdomar 1 mat 1 fisktrappa 1 Uppsala musikskola 60 år 1 Hagundagårdens äldreboende 1 socialnämnden 1 Allsångskonserter 1 Ny nämndorganisation 1 Nationaldagsfirande i Parksnäckan 1 Sävja familjecenter 1 Stortvreta 1 Aida Hadzialic 1 Resestipendium för körer 2016 1 pris 1 Porträttutställning på Offkonsten! c/o Teatergalleriet 1 Ökat deltagande av barn och unga i kultur- och fritidsaktiviteter 1 Kommunfullmäktige 1 60 plus-mässa Fyrishov 1 Webbplatsen Kubik Uppsala 1 Leran rör sig - konst- och fotoutställning 1 Skratturnén - för alla barns rätt 1 pedagogiska priser 1 reginateatern i uppsala 1 Ekologisk skolmat 1 Uppsala Youth Jazz & Blues Fest 1 Konstutställning 1 Brantingsbiblioteket 1 Gränbyskolan 1 Scenkonst för barn och unga 1 Gränby centrum 1 Upphandling av äldreboenden 1 Klimatförändringar 1 utnämning 1 Barnomsorg och förskola 1 Drift- och kvalitetsplan för äldreomsorg 1 Klimatmål 1 Gösta Knutsson-stipendium 1 Direktör för äldreförvaltningen 1 Kulturskolans festivaldagar 1 Seminarieserie om kultur 1 Nationaldagsfirande 1 Ensamkommande flyktingbarn 1 WHO-nätverk 1 ekonomi 1 Kulturarvspriset 2016 1 Skapande skola 1 Rosendal 1 Björngården i Gottsunda 1 Äldrevänliga städer 1 Välbekant och nybekant – en vandringsutställning 1 Funktionsnedsättning 1 Amfiteatern i Källparken 1 socialförvaltningen 1 LSS-verksamhet 1 Kulturskola 1 n 1 Barnkultur 1 Vattenfalls värmeverk 1 Hikikomori 1 flottsundsbron 1 HBTQ-certifiering 1 vattenfall 1 Vård- och omsorgsboende för alkoholdementa 1 Allaktiviteshus i Uppsala 1 särskild kollektivtrafik 1 stadshuset 1 KFUM Uppsalas ungdomskulturhus 1 bygga bo stadsplanering 1 skydd räddning och säkerhet 1 Stipendier till kulturarbetare och unga skrivare 1 Uppsala Konsert & Kongress 1 kulturförvaltningen kulturnämnden 1 Fallkampanjen STÅ UPPsala 1 Avgifter för hemsjukvård 1 Visa alla taggar
Media no image

PRESSINBJUDAN: Reviderad lokalförsörjningsplan för förskolor och skolor

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2017 11:39 CET

​Uppsala kommun presenterar den reviderade lokalförsörjningsplanen för pedagogiska lokaler. Den förra planen presenterades i våras och i den plan, som nu presenteras, kan kommunen visa den planerade utbyggnaden per kommundel och stadsdel. Planen omfattar i första hand åren 2018-2020 men blickar även fram mot 2030.

Media no image

Fler ska få utbildning och arbete snabbare

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2017 11:15 CET

Uppsala kommun har fattat beslut om ett arbetsmarknadspolitiskt program med handlingsplan, för att snabbare få arbetslösa i arbete och bidra till en bättre matchning och kompetensförsörjning genom vuxenutbildningen.

Uppsalapaketet innehåller historisk satsning på hållbart resande och bostäder

Uppsalapaketet innehåller historisk satsning på hållbart resande och bostäder

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2017 10:30 CET

Efter avslutade förhandlingar mellan staten, Uppsala kommun och Region Uppsala kan de tre parterna presentera ett investeringspaket i miljardklassen för infrastruktur och bostäder. I Uppsalapaketet ingår bland annat en utbyggnad till fyra järnvägsspår till Uppsala, en ny tågstation vid Bergsbrunna, en ny kollektivtrafiklänk över Fyrisån, spårvägstrafik och 33 000 nya bostäder.

Förskolor på landsbygden får nästan en miljon kronor i kulturstöd
Media no image

De får kommunens pedagogiska priser 2017

Pressmeddelanden   •   Dec 08, 2017 13:28 CET

Elisabeth Heimer på Bergabitens förskola, Helena Olsson, Stordammens skola och Lars Schenerfelt, Lundellska skolan är de tre pedagoger som får kommunens pedagogiska priser i år. Priser delas årligen ut till tre pedagoger och sedan ifjol även ett ledarskapspris, som i år går till Malin Wikström, Kids2Home Lindbacken/Årsta. Prissumman är 8 000 kronor och priset delas ut den 11 december.

Media no image

PRESSINBJUDAN: Pressträff om investeringar i hållbar stadsutveckling i södra Uppsala

Pressmeddelanden   •   Dec 08, 2017 11:05 CET

På en gemensam pressträff för Uppsala kommun och Region Uppsala kommer kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick (S) och regionstyrelsens ordförande Börje Wennberg (S) att berätta om resultatet av förhandlingarna. Medverkar gör även regionråden Marlena Ranch (MP) och Stefan Olsson (M) samt kommunalråden Maria Gardfjell (MP), Ilona Szatmari Waldau (V) och Fredrik Ahlstedt (M).

Media no image

Fokus familjen ska ge fler familjer självförsörjning

Pressmeddelanden   •   Dec 07, 2017 10:37 CET

Uppsala kommun har sökt och fått pengar från Europeiska socialfonden (ESF). Det rör sig om 17,6 miljoner kronor som ska gå till ett projekt med namnet Fokus familjen, som riktar sig till familjer med långvarigt behov av försörjningsstöd. Målet är att de ska få en egen försörjning.

Media no image
Media no image

​Snart dags för skolval 2018

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2017 08:21 CET

I skolvalet 2017 fick hela 96,4 procent av de som gjorde ett aktivt skolval plats på någon av sina tre valda skolor. Skolvalstiden för läsåret 2018/2019 pågår 11–31 januari och redan nu kan man besöka skolorna för att kunna göra ett genomtänkt val.

Media no image

Mer ljus i Gottsunda med projektet Vinterljus

Pressmeddelanden   •   Dec 04, 2017 10:00 CET

​I dialog med boende i Gottsunda och Valsätra framkom att de önskar mer ljus för att öka tryggheten. Nu blir önskemålet verklighet med Uppsala kommuns projekt Gottsunda Vinterljus. Med start i början av december får bland annat infarten till Bandstolsvägen, Lina Sandells park och Gottsunda torg mer ljus installerat. Satsningen är en del av kommunens övergripande satsning på området.

Media no image

Tre pris ska öka stoltheten inom vård och omsorg

Pressmeddelanden   •   Dec 01, 2017 11:00 CET

Uppsala kommun delar ut tre omsorgspris på 10 000 kronor vardera varje år från och med 2018 för att öka attraktionskraften och yrkesstoltheten i vård- och omsorgsyrken. Priset ska gå till medarbetare som har bidragit till jämställdhet, delaktighet, god livskvalitet och innovationer.

Klart för lägenheter vid Luthagsstranden

Klart för lägenheter vid Luthagsstranden

Pressmeddelanden   •   Dec 01, 2017 08:07 CET

​Uppsala kommun har fattat beslut om att anta detaljplanen för kvarteret Luthagsstranden, mellan Fyrisskolan och Luthagsesplanaden. Det innebär att det går att bygga 130 lägenheter, förskola och lokaler för centrumverksamhet längs Luthagsesplanaden. Stråket längs Fyrisån ska finnas kvar, förstärkas och bevaras som park, tillgänglig för allmänheten.

Media no image

Uppsala kommun antar ny handlingsplan för cykel

Pressmeddelanden   •   Nov 30, 2017 14:29 CET

Uppsala kommuns målsättning är att fler ska vilja cykla. För att nå det målet har den gamla handlingsplanen för cykel uppdaterats för att bättre passa kommunens cykelpolicy och den lista om 57 punkter för att förbättra för cyklister som kommunen beslutade om 2016.

Nya ateljéer skapas i Ulleråker

Nya ateljéer skapas i Ulleråker

Pressmeddelanden   •   Nov 30, 2017 11:40 CET

Uppsala kommun startar ett pilotprojekt i Ulleråker för att konstnärer och andra yrkesgrupper inom den kulturella och kreativa sektorn ska kunna hyra arbetslokaler i det så kallade Hospitalet. Projektet är ett led i satsningen på att utveckla Uppsala som konststad.

Media no image

Vaksalagatan får busskörfält

Pressmeddelanden   •   Nov 30, 2017 08:00 CET

För att öka framkomligheten för kollektivtrafiken har Uppsala kommun beslutat att införa busskörfält på Vaksalagatan. Syftet är att fler ska välja att resa med stads- och regionbussarna i och med att de kommer fram snabbare. I ett första skede införs fälten mellan Marknadsgatan i Gränby och Väderkvarnsgatan. Om vädret tillåter börjar fälten målas 4 december, annars får det vänta till våren.

Media no image

PRESSINBJUDAN: Möte om Dalkurds flytt till Uppsala

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2017 15:25 CET

En rad frågor har ställts till kommunen om det nyblivna allsvenska laget Dalkurds beslut om att flytta sin verksamhet till Uppsala. För att få tillfälle att svara på frågor som rör lagets beslut har kommunen bjudit in till ett möte.

Konsten i gång- och cykeltunneln vid polishuset invigs

Konsten i gång- och cykeltunneln vid polishuset invigs

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2017 13:10 CET

Tisdagen den 5 december 16.00 invigs konstverket Fåglarna ser allt av Carina Marklund för gång- och cykeltunneln vid Svartbäcksgatan/Luthagsesplanaden i Uppsala. Under de senaste två åren har upprustningen av tunneln i kvarteret Heimdal nära polishuset pågått. Nu är den öppnad.

Media no image

Fler elever behöriga till gymnasiet

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2017 11:23 CET

Fler elever blir behöriga till gymnasiet och allt fler tar examen från yrkesprogrammet. Det visar en genomgång av skolresultaten i Uppsalas kommunala skolor läsåret 2016/2017 som presenterades vid en pressträff på onsdagen. I förskolan visar en enkät som vårdnadshavare och förskolechefer svarat på att likvärdigheten ökat och att man har bättre uppföljning av lärandet.

Media no image

PRESSINBJUDAN: Presentation av skolresultaten i kommunala skolor

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2017 13:31 CET

Birgitta Pettersson, utbildningsdirektör, och Caroline Hoffstedt (S), ordförande i utbildningsnämnden, presenterar resultaten för elever i grundskola och gymnasium.

Media no image

Uppsala kommun firar Finland 100 år med tårtkalas

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2017 13:30 CET

Republiken Finland fyller 100 år den 6 december 2017. Uppsala kommun firar detta med att bjuda på tårtkalas för alla åldrar, lördagen den 2 december 15.00–17.00, på Uppsala Konsert & Kongress.