Skip to main content

Taggar

Kulturnämnden 102 Kulturförvaltningen 101 Stadsbyggnadsförvaltningen 47 Uppsala kommun 26 Stadsutveckling 24 Äldrenämnden 23 Äldreförvaltningen 20 Kultur fritid och idrott 19 Uppsala 18 Kommunledningskontoret 18 gatu- och samhällsmiljönämnden 18 Plan- och byggnadsnämnden 17 Omsorgsförvaltningen 16 Utbildningsförvaltningen 16 Omsorgsnämnden 16 Utbildningsnämnden 13 kommun 13 Bygga bo och stadsplanering 12 Kommunstyrelsen 12 Äldreomsorg och senior 9 Grundskola 8 Uppsala kulturskola 7 Offentlig konst 7 Arbete och sysselsättning 7 Gymnasieutbildning 7 Måltidsservice 7 Offkonsten! c/o Teatergalleriet 6 Omsorg vård och stöd 6 Mark- och exploateringsutskottet 5 Uppsala konstmuseum 5 Bygga bo stadsplanering 5 Bibliotek Uppsala 5 Idrotts- och fritidsnämnden 5 Fritidsgårdar 4 Miljö och klimat 4 Cykel 4 Teknik och service 3 Vård och omsorg 3 Arbetsmarknadsnämnden 3 Teknik & service 3 Arbetsmarknadsförvaltningen 3 Natur och park 3 SkolmatsGastro 2016 3 cykling 3 skola 3 Lag Gränby 3 Kulturnatten i Uppsala 3 Demokrati och jämlikhet 3 Sävjabiblioteket 2 Gator och trafik 2 planenheten 2 Integration och mångfald 2 utbildning 2 Uppsala stadsteater 2 skydd räddning och säkerhet 2 miljö- och hälsoskyddsnämnden 2 Projektet psykisk (o)hälsa 2 socialnämnden 2 Kommunfullmäktige 2 Ulleråker 2 Överförmyndarnämnden 2 Idrotts-och fritidsnämnden 2 Maria Gardfjell 2 Resestipendium för körer 2 Överförmyndarförvaltningen 2 Skolmat 2 Korttidsvård 2 Internationella relationer 2 miljöförvaltningen 2 Uppsala Summerchestra 2 LSS-boenden 2 Caroline Andersson 2 Äldreförvaltning 2 Uppsala musikskola 2 socialförvaltningen 2 SM i skolmat 2 Triple P 2 omsorg vård stöd 2 Kulturcentrum 1 fastigheter 1 Resandefolkets högtidsdag 1 Konstnärlig gestaltning av Östra Sala backe och Årsta torg 1 konsument uppsala 1 Stöd till allmänna samlingslokaler 1 Stenhagen 1 Daglig verksamhet 1 Talboken kommer 1 citylab 1 Fristad Uppsala 1 Bbiliotek Uppsala 1 Stenhagenbiblioteket 1 Orphei Drängar 1 internationella minnesdag för förintelsens offer 1 särskilt boende 1 Kunskapsförmedling om kvinnors historia 1 Region Uppsala 1 Böcker på lättläst svenska 1 Sommarlovsaktitivteter 1 Kulturprojekt 1 White Guide Junor 1 naturskyddsföreningen 1 Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd 1 förskolan 1 Utställning på Offkonsten! c/o Teatergalleriet 1 Bokpresentation Tågteve 1 Landsbygdsutveckling 1 Krögaren Paul Svensson 1 Kulturcentrum i Gränby 1 demensplatser 1 Föreningen Norby soldattorp 1 Vårkonsert på Uppsla konsert och kongress 1 Årsprognos 1 Fröbibliotek 1 Filmpris till minne av Ingmar Bergman 1 gymnasium 1 Vattholmabiblioteket 1 Arvoden för gode män till ensamkommande barn 1 enkät på webben 1 tävling 1 Eriksberg 1 Välbekant och nybekant - en vandringsutställning 1 maria björk 1 Vårdboende Genetikvägen i Ultuna 1 Boende för yngre dementa på Sköldmövägen 19 D 1 Offentliga konstverk 1 God man 1 ​Offkonsten! c/o Teatergalleriet 1 måltidsservice teknik & service 1 Nytt LSS-råd 1 Socialpsykiatri 1 Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB 1 Gottsundabiblioteket 1 skolmats gastro 1 bostadsförsörjningsplan 1 Kultursamarbete med näringslivet 1 landsbygdsstrategi 1 Valsätra 1 Stipendier 1 Utställningen Konst för en tunnel 1 Fallprevention 1 Kulturnatten 1 Gottsunda 1 Medborgardialog 1 äldreboende 1 sm i skolmat 2016 1 Förebyggande verksamhet för unga 1 gymnasieminister 1 Sommarjobb som musiker 1 ma 1 Fritid Uppsala 1 Gösta Knutsson-stipendium 2017 1 Jämställdhetsanalys 1 Rådslag med äldre 1 Unga vuxna som isolerar sig 1 Konst i Tiundaskolan 1 Uppsala kommuns kulturarvspris 2017 1 Svartbäcksgården 1 HBTQ-kafé 1 Förvaltningsdirektörer 1 omvårdnadsplatser 1 Vaksala kyrkcentrum 1 ny konstnärlig ledare och chef för reginateatern 1 Kultur- och fritidsverksamhet i Gränby 1 Minnesstund för förintelsens offer 1 Stöd till nationella minoriteters föreningar 1 Stipendium till Jan Fridegårds minne 1 Arrangörsstöd 1 klagomålsstatistik 2015 1 Författaren Kjell Eriksson 1 Delårsbokslut 1 gränbyskolans restaurang 1 Kulturpunkten i Gottsunda 1 omvårdsnadsboendet linné 1 Gunn-Henny Dahl 1 Äldremässa 1 Skapade förskola 1 Riskbruk/missbruk hos äldre 1 Kostnadsfria sommarlovsaktiviteter 1 Fritidsklubbar 1 Fyrishov 1 Gränbyskolans restaurang Lugnet 1 aspen 1 Ateljéstöd 1 Kommunkartläggning 1 Fängslade författares dag 1 EU-projekt 1 Kulturstipendiater 1 Stipendier för kulturarbetare och unga skrivare 1 Demokrati och inflytande för ungdomar 1 mat 1 fisktrappa 1 Uppsala musikskola 60 år 1 Hagundagårdens äldreboende 1 Allsångskonserter 1 Ny nämndorganisation 1 Nationaldagsfirande i Parksnäckan 1 Sävja familjecenter 1 Stortvreta 1 Aida Hadzialic 1 Resestipendium för körer 2016 1 pris 1 Porträttutställning på Offkonsten! c/o Teatergalleriet 1 Ökat deltagande av barn och unga i kultur- och fritidsaktiviteter 1 60 plus-mässa Fyrishov 1 Webbplatsen Kubik Uppsala 1 Leran rör sig - konst- och fotoutställning 1 Skratturnén - för alla barns rätt 1 pedagogiska priser 1 Plan- och byggnaddsnämnden 1 reginateatern i uppsala 1 Ekologisk skolmat 1 Uppsala Youth Jazz & Blues Fest 1 Konstutställning 1 Brantingsbiblioteket 1 Gränbyskolan 1 Scenkonst för barn och unga 1 Gränby centrum 1 Upphandling av äldreboenden 1 idrott och fritid 1 Klimatförändringar 1 utnämning 1 avfall och återvinning 1 Barnomsorg och förskola 1 Drift- och kvalitetsplan för äldreomsorg 1 Klimatmål 1 Gösta Knutsson-stipendium 1 Direktör för äldreförvaltningen 1 Kulturskolans festivaldagar 1 Seminarieserie om kultur 1 Nationaldagsfirande 1 Ensamkommande flyktingbarn 1 WHO-nätverk 1 ekonomi 1 Kulturarvspriset 2016 1 Skapande skola 1 Rosendal 1 Björngården i Gottsunda 1 Namngivningsnämnden 1 Äldrevänliga städer 1 Välbekant och nybekant – en vandringsutställning 1 Funktionsnedsättning 1 Amfiteatern i Källparken 1 LSS-verksamhet 1 Brukarombud för personer med funktionsnedsättning 1 Kulturskola 1 n 1 Barnkultur 1 Vattenfalls värmeverk 1 Hikikomori 1 flottsundsbron 1 HBTQ-certifiering 1 vattenfall 1 Vård- och omsorgsboende för alkoholdementa 1 Allaktiviteshus i Uppsala 1 Funkisfestivalen 1 särskild kollektivtrafik 1 stadshuset 1 KFUM Uppsalas ungdomskulturhus 1 Stipendier till kulturarbetare och unga skrivare 1 Uppsala Konsert & Kongress 1 kulturförvaltningen kulturnämnden 1 Fallkampanjen STÅ UPPsala 1 Avgifter för hemsjukvård 1 WHO-nätverk för äldrevänliga städer 1 Klimatanpassning 1 Kulturhuset Grand 1 ny bro över fyrisån 1 Musikprojektet El Sistema 1 Särskilda kultursatningar för nyanlända och asylsökande 1 färdtjänst 1 Språkkafé 1 mark-och exploateringsutskottet 1 Visa alla taggar
Uppsala vill växa med fler byggnader i trä

Uppsala vill växa med fler byggnader i trä

Pressmeddelanden   •   Feb 23, 2018 11:32 CET

Det finns flera fördelar med att bygga i trä och intresset för trähusbyggande har ökat under senare år. Uppsala kommun ansöker nu om medlemskap i föreningen Trästad. Föreningen bildades 2016 med målet att öka samverkan mellan byggmarknadens aktörer som kommuner och byggföretag för att utveckla byggandet i trä.

Media no image

Uppsala kommun vill delta i Funkisfestivalen

Pressmeddelanden   •   Feb 23, 2018 11:21 CET

Uppsala kommun ska ansöka om medlemskap i föreningen Funkisglädje. Funkisfestivalen, före detta Funkismello, är föreningens första evenemang. Det är Sveriges största sångtävling eller melodifestival för personer över 15 år med kognitiv eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning inom LSS.

Media no image

Dags att nominera till det nya Omsorgspriset

Pressmeddelanden   •   Feb 23, 2018 09:00 CET

Personer som i sitt arbete gör skillnad för någon kan få det nya Omsorgspriset. Fram till 31 mars kan anhöriga, brukare och alla som arbetar på Uppsala kommun nominera en eller flera medarbetare inom kommunens socialtjänst och vård och omsorg. Socialnämnden, äldrenämnden och omsorgsnämnden delar ut priset i sommar.

Media no image

Tillfälliga bron över Vaksalagatan sätts på plats

Pressmeddelanden   •   Feb 21, 2018 12:05 CET

Natten mellan 22 och 23 februari lyfts den tillfälliga gång- och cykelbron på plats över Vaksalagatan. Av säkerhetsskäl stängs gatan periodvis av under natten. Flaggvakter kommer att finnas på plats för att reglera trafiken, som stängs av med ungefär fem–tio minuter per gång.

Media no image

Musik-, dans- och dj-hörna när Lina Sandells park i Gottsunda rustas upp

Pressmeddelanden   •   Feb 20, 2018 10:49 CET

Aktivitetsyta med utmanande lek för stora och små, grillhörnor, dans- och dj-hörna. Det är några av de önskemål som Gottsundaborna förde fram när Uppsala kommun samlade in synpunkter på hur Lina Sandells park kan förbättras när den totalrenoveras för att bli en mötesplats för alla åldrar. Ett färdigt förslag med skisser har nu tagits fram av kommunen.

Forumgallerian ska växa med bostäder och fler butiker

Forumgallerian ska växa med bostäder och fler butiker

Pressmeddelanden   •   Feb 16, 2018 14:28 CET

Uppsala kommun har fattat beslut om att anta detaljplanen för kvarteret Pantern där bland annat Forumgallerian ligger. 27 lägenheter och utrymmen för kontor, handel och restauranger kan skapas inom de byggnader som redan finns i kvarteret.

Årike Fyris föreslås bli Uppsalas senaste naturreservat

Årike Fyris föreslås bli Uppsalas senaste naturreservat

Pressmeddelanden   •   Feb 15, 2018 16:25 CET

Uppsala kommun och SLU har tagit fram ett förslag för hur Årike Fyris kan skyddas som naturreservat. Förslaget ska nu ut på remiss. Årike Fyris ligger centralt i södra delen av staden i anslutning till Ulleråker och Rosendal och är populärt för fritidsaktiviteter. Området är historiskt intressant och har en värdefull flora och fauna kopplad till kulturlandskapet som ska bevara för framtiden.

Media no image

Fler får tillgång till Personliga ombud

Pressmeddelanden   •   Feb 13, 2018 12:45 CET

Omsorgsnämnden i Uppsala beslutade måndag 12 februari om upphandling av Personliga ombud, en verksamhet som vänder sig till personer med psykisk funktionsnedsättning. Från och med 1 oktober 2018 kommer verksamheten att bedrivas av Bräcke diakoni. Samtidigt utökas verksamheten rejält, från fyra till sex heltidstjänster. Sedan 1 oktober 2014 har Personliga ombud bedrivits av Sofrosyne AB.

Media no image

Konstprogram för Brantingsskolan antaget

Pressmeddelanden   •   Feb 12, 2018 18:13 CET

Konstprogrammet för den konstnärliga gestaltningen för Brantingsskolan antogs av kulturnämnden måndag 12 februari. Skolan planeras stå färdig 2020 och då ska den nya gestaltningen också vara på plats.

Media no image

PRESSINBJUDAN: Regionfinal i träarbete inför Yrkes-SM

Pressmeddelanden   •   Feb 12, 2018 16:35 CET

Onsdag 14 februari avgörs regionfinalen i träarbete inför Yrkes-SM.

Media no image

Uppsala firar tio år som fristadskommun

Pressmeddelanden   •   Feb 09, 2018 13:05 CET

Uppsala kommun har sedan 2008 varit en fristad för förföljda författare. Detta uppmärksammar kommunen genom att arrangera tio program vid tio olika tillfällen på tio olika platser under rubriken ”Fristad Uppsala 10 år”. Under året kommer författare och konstnärer, som tvingats i exil på grund av sitt arbete, bjudas in till Uppsala för att medverka i olika programpunkter.

Media no image

Ny tillfällig gång- och cykelbro över Vaksalagatan

Pressmeddelanden   •   Feb 08, 2018 14:56 CET

För att underlätta framkomligheten till och från Resecentrum i samband med bygget av det nya Stadshuset bygger kommunen en tillfällig gång- och cykelbro över Vaksalagatan. Brobygget börjar i mitten av februari och ska vara klart 1 mars när cykelbanan på den västra sidan av järnvägen stängs av.

Media no image

PRESSINBJUDAN: Uppföljningsmöte Dalkurd FF i Uppsala

Pressmeddelanden   •   Feb 08, 2018 13:31 CET

Intresset för Dalkurd FFs flytt till Uppsala är stort. Kommunens idrotts- och fritidsavdelning tillsammans med politiker från idrotts- och fritidsnämnden bjuder därför in föreningar och andra intresserade till ett nytt informationsmöte.

PRESSINBJUDAN: Invigning av den nya idrottshallen i Storvreta

PRESSINBJUDAN: Invigning av den nya idrottshallen i Storvreta

Pressmeddelanden   •   Feb 08, 2018 10:33 CET

​Den 10 februari invigs den helt nybyggda idrottshallen i Storvreta. Ordförande i idrotts- och fritidsnämnden Rickard Malmström (MP) och Eva Sterte, VD Uppsala kommun sport- och rekreationsfastigheter AB, håller tal och Uppsala kommun bjuder på glass och fika.

Vattenlös – förstudie om konst i Ulleråker ställs ut på Offkonsten

Vattenlös – förstudie om konst i Ulleråker ställs ut på Offkonsten

Pressmeddelanden   •   Feb 08, 2018 10:15 CET

Tisdag 13 februari 17.00 är det vernissage av Vattenlös, Sara-Vide Ericsons konstnärliga förstudie i Ulleråker, på Offkonsten! c/o Teatergalleriet, Uppsala stadsteater.

Media no image

Fortsatta insatser ska öka tryggheten på Resecentrum och i city

Pressmeddelanden   •   Feb 08, 2018 08:11 CET

Kommunstyrelsen beslutade på onsdagen 7 februari att förnya sitt medborgarlöfte med Polisen för att öka tryggheten och minska brottsligheten vid Resecentrum. Löftet som innehåller konkreta aktiviteter utfärdas gemensamt av Uppsala kommun och lokalpolisområdet Uppsala/Knivsta och gäller för 2018 och 2019.

Media no image

Uppsala kommun fördjupar samarbetet med NybyVision

Pressmeddelanden   •   Feb 06, 2018 14:01 CET

Uppsala kommun har förnyat partnerskapet med den ideella organisationen NybyVision i ytterligare tre år. Det fördjupade samarbete ska främja snabb integration och ge individer ökade möjligheter att nå en egen hållbar försörjning.

Media no image

Uppsala kulturskola bjuder 4 000 elever på allsångskonsert

Pressmeddelanden   •   Feb 06, 2018 10:06 CET

Tisdag 13 februari inbjuder Uppsala kulturskola kommunens elever i årskurs 1 och 2 till den traditionella allsångskonserten i Uppsala Konsert & Kongress. Den har blivit ett av Uppsalas största konsertevenemang med över 4 000 personer i publiken.

PRESSINBJUDAN: Första spadtag för nya stadshuset

PRESSINBJUDAN: Första spadtag för nya stadshuset

Pressmeddelanden   •   Feb 05, 2018 15:11 CET

Uppsala ska få ett renoverat och utbyggt stadshus med plats för drygt 1 800 av kommunens 13 000 medarbetare. Den 7 februari tas det första, symboliska, spadtaget.

Media no image

Nu ska Uppsala läns bästa yrkeslärare utses

Pressmeddelanden   •   Feb 05, 2018 13:29 CET

Nu har länets alla elever, föräldrar, kollegor, rektorer och alla andra chansen att vara med och påverka vilka som ska få pris som Uppsala läns bästa yrkeslärare 2018. Nomineringen är öppen fram till den sista mars och priset delas ut på det stora arrangemanget Yrkes-SM som hålls i Uppsala i april.